Xác định các cặp đấu vòng 1/8 EURO 2020: Anh-Đức, Bỉ-Bồ Đào Nha
Sau khi bảng "tử thần" khép lại, vòng 1/8 EURO 2020 cũng đã chính thức xác định được 16 đội tuyển xuất sắc nhất góp mặt.
88bdx970fx11a14xfa6bx109b8xdcbexb7e2x14a4cxb430xX7xd4dbx10634xc5e0x14700x1235fx1201cxX5xca36xXax10c6bxea3ax127cfxX4xX3xc56ax10338x15da7xX1xX3xX4xX14xX4xX3xX4xcfd7xXbxX3xX17xd2a1x109bexX3x963ax12d10xX19x1277bxX3xX2x148e4x9804xX3x9ac1xccf2xe17dxd249xX3xa60exe070xX36xX37x14d47xX3x11d38xX19xX1x1278dx10321xde36xX4xffa6xX3xbff0x13f60xX3fxX45xe50exX3xX40x9b09x1546axX3x11128xX1xX6xX0xX2exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf50fxX10xX6x14251xXaxX12x14444xX6xX26xX3x12d93xX1xXdxX3x13ab5x15adbxX19xX2bxX3xaa03xXexcb1axX3xXexX1x9e9axX19x107e7xX3xX6cxX1x158f1xXbxX3xX5xc524xXdxX43xX3xX28xX29xX19xX2bxX3xX2xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX36xX37xX3xX4xb408xX19xX2bxX3xX17xef7axX3xX4xX1xd5e5xX19xX1xX3xXexX1xX41xX4xX3xf56cxX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX17x13754x13a30xX4xX3xX2x1273fxX3xX17xd693xXdxX3xXexX26x141aaxf8c3xX19xX3xXafxX26xX25xXexX3xX7x11d65xX4xX3xX19xX1xX25xXexX3xX2bx1396cxXbxX3xa177xX21xXex1172fxX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX4dxX65xXc6xXaxX3xX7xXexXc6xX5xX10xX9xXaxXexX10xXafxXexX3fxX6xX5xXdxX2bxX19xX3axX3xX4xX10xX19xXexX10x11664x9f43xXaxX12xX0xXdxXdcxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx12005xX10xX19xXexX10xX10dxXaxX3xX7xXexXc6xX5xX10xX9xXax13717xXdxX65xXexX1xX3axX3xXbex9c06xX37xXbxXafxX10exX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX3axX3xebd3xX2xXbexXbxXafxX10exXaxX3xX7xX10dxX4xX9xXaxX2exX2exXdxXdfxX70xX6xX4dxXexX1xX6xX19xX1xX1xX4dxX6xXdfxX28xX19xX2exX19xX10xX12dxX7xX2exX36xX2xX36xX135xX2exX2x14366xX2fxX65xX143xX37xX2fxX2xX143xX143xX16exXexXbexX2fxX2fxX16exX5x10657xX3fxX2bxX5xX3fxX2bxX10dxX6xXbxX1xXdxX4xX3fxX5xX6xX7xXexX3fxX2xXbexX3fxX10xXdfx12d4bxXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX21xXbxX3xX17xX25xX26xX3xX28xX29xX19xX2bxX3xX2xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX36xX37xX3axX3xX3cxX19xX1xX3fxX40xX41xX4xX43xX3xX45xX46xX3fxX45xX49xX3xX40xX4cxX4dxX3xX4fxX1xX6xXaxX3xX12dxXdxX65xXexX1xX9xXaxXbexX135xX37xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX143xX2xXbexXaxX3xX2exX12xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX6xXbxXexXdxX4dxX19xXaxX3xX7xXexXc6xX5xX10xX9xXaxXexX10xXafxXexX3fxX6xX5xXdxX2bxX19xX3axX3xX4xX10xX19xXexX10xX10dxX10exXaxX12xX3cxX19xX1xX3fxX40xX41xX4xX43xX3xXex15c21xXdcxX3xX17xXdxXc7xXdcxX3xX28xX29xX19xX2bxX3xX2xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX36xX37xXdfxX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX4dxX65xXc6xXaxX12xde16xXdxd4bdxX4xX3xX4xX71xX3xX70xX6xX3xX75xcd98xX19xX2bxX3xX5xd013xX19xX7dxX3xX4x128f0xX6xX3xX70xX71xX19xX2bxX3xe3dbxX3xX5xX4cxX3x13646xX1xX14xXbxX43xX3xX40xX41xX4xX3xX28xX4cxX3xX45xX49xX3xX40xX4cxX4dxX3xX4fxX1xX6xX3xX17xfe92xX26xX3xX2bxXdxX4cxX19xX1xX3xc717xX26xXc6xX2a5xX19xX3xX17xXdxX3xXexXdxdd8exXbxX3xX6cxX1xXdxX2b9xX19xX3xX4xX1xX4dxX3xX28xX29xX19xX2bxX3xX2xXbexX3xX17xXc1xXdxX3xX7xccd0xX3xXexX10dx10f27xX3xX19x12c56xX19xX3xX28xX275xX3xX4xda5dxX19xX2bxX3xX4x1021exX19xX2bxX3xXexX1xf4b9xX19xX2bxXdfxX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX4dxX65xXc6xXaxX12xX11exd464xX3xXexX1xXc7xX43xX3xX28xX27axXdxX3xX28xXdxX26bxX4xX3xX2bxXdxX4cxX19xX1xX3xX28xX81xX3xX28xX27axXexX43xX3xX17xXb9x1155fxX19xX2bxX3xX6cxXdxXdcxX3xX28xX275xX3xX17xX18xX4xX1xX3xX45xX49xX3xX40xX4cxX4dxX3xX4fxX1xX6xX3xX7xX2d3xX3xXbxX1xX71xXdxX3xX4xX1xX85xXdcxX3xXexX10dxX14xX19xX3xX28xX27axXdxX3xX17xXc1xXdxX3xXexX26xXc6xXc7xX19xX3xX7x10848xX3xX2xX3xXexX1xX2b9xX3xX2bxXdxX27axXdxX3xX45xX46xX43xX3xX17xXc7xX3xXexX85xX4dxX3xX19xX2daxX19xX3xXexX10dxa1b8xX19xX3xX75xX17xX85xXdxX3xX4xX1xXdxX2b9xX19xX7dxX3xXexX10dxX4dxX19xX2bxX3xXdcxX326xXdfxX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX4dxX65xXc6xXaxX12xX40xX14xX19xX2bxX3xX4xX1xc390xX3xe0bcxX43xX3xX19xX1xX14xX19xX1xX3xX17xX25xX26xX3xX4xX27fxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX17xXc1xXdxX3xXexX26xXc6xXc7xX19xX3xX19xX4cxXc6xX3xX4xX29xX19xX3xX4xXd9xX3xX7x130a9xX3xX2bxXd9xXbxX3xXdcxX21xXexX3xX4xX27fxX6xX3xX19xX1xXdxX2a5xX26xX3xX17xXc1xXdxX3xX70xXd9xX19xX2bxX3xX17xXb9xXbaxX4xX3xX17xX14xX19xX1xX3xX2bxXdxX14xX3xX4xX6xX4dxX3xX6cxX1xX14xX4xX3xX5xX4cxX3x11ca5xXexX6xX5xXc6xX43xX3xX28cxX1xX14xXbxX3xX28xX4cxX3xXcxX239xXc6xX3xX45xX6xX19xX3xX4fxX1xX6xXdfxX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX4dxX65xXc6xXaxX12xXcxX85xXdxX3xX28xX29xX19xX2bxX3xX2xX2exX2fxX43xX3xX418xXexX6xX5xXc6xX3xX7xX2d3xX3xX17xX362xXdxX3xX17xX7bxX26xX3x1572cxX4dxXdfxX3xX4fxX2b9xX26xX3xXexX1xXd0xX19xX2bxX43xX3xX17xXc1xXdxX3xX70xXd9xX19xX2bxX3xX14xX4dxX3xXcxX1xXdxX2daxX19xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX7xX2d3xX3xX17xX362xXdxX3xX17xX7bxX26xX3xX28xX27axXdxX3xX45xX49xX3xX40xX4cxX4dxX3xX4fxX1xX6xX3xX1xX4dxX21xX4xX3xX45xX46xX3xX2d7xX3xX28xX29xX19xX2bxX3xXexX41xX3xX6cxX2b9xXexXdfxX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX4dxX65xXc6xXaxX12xX62xX6xXdxX3xXexX10dxX380xX19xX3xX4xX29xX19xX3xX5xX85xXdxX3xX4xX27fxX6xX3xX19xX1xX14xX19xX1xX3xX19xX4cxXc6xX43xX3xX28cxX1xX14xXbxX3xX7xX2d3xX3xX4xX1xX46xX3xXbxX1xX71xXdxX3xX2bxX21xXbxX3xXcxX1xX306xXc6xX3xX68xe629xX3xX2d7xX3xX28xX29xX19xX2bxX3xX2xX2exX2fxX3xXexX10dxX4dxX19xX2bxX3xX6cxX1xXdxX3xXcxX239xXc6xX3xX45xX6xX19xX3xX4fxX1xX6xX3xX17xX362xXdxX3xX17xX7bxX26xX3xX11exX10dxX4dxX6xXexXdxX6xXdfxX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX4dxX65xXc6xXaxX12xXcxX10dxX4dxX19xX2bxX3xX6cxX1xXdxX3xX17xXd9xX43xX3xX28xX27axXdxX3xX28xXdxX26bxX4xX3xX2bxXdxX4cxX19xX1xX3xX28xX18xX3xXexX10dxXa6xX3xX19xX1xa47fxX3xX70xX71xX19xX2bxX3xX287xX43xX3xX17xXc1xXdxX3xXexX26xXc6xXc7xX19xX3xX40xX41xX4xX3xX7xX2d3xX3xX4xX1xX85xXdcxX3xXexX10dxX14xX19xX3xX28xX27axXdxX3xX17xXc1xXdxX3xXexX26xXc6xXc7xX19xX3xX3cxX19xX1xX3xX2d7xX3xX28xX29xX19xX2bxX3xX2xX2exX2fxXdfxX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX4dxX65xXc6xXaxX12xX40xX239xXc6xX3xX5xX4cxX3xX5xX7bxX19xX3xX17xX7bxX26xX3xXexXdxX2daxX19xX3xXexX26xXc6xXc7xX19xX3xX40xX41xX4xX3xX4xXd9xX3xX65xX18xXbxX3xX17xX362xXdxX3xX17xX7bxX26xX3xXexX26xXc6xXc7xX19xX3xX3cxX19xX1xX3xXexX10dxX4dxX19xX2bxX3xXdcxXc1xXexX3xXexX10dxX380xX19xX3xX4xX7bxX26xX3xX4xX1xXa6xX19xX1xX3xXexX1xX41xX4xX43xX3xX6cxXc7xX3xXexfdd5xX3xX7xX6xX26xX3xXexX10dxX380xX19xX3xX17xX25xX26xX3xX2bxXdxc106xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX17xXc1xXdxX3xXexX85xXdxX3xX28xX29xX19xX2bxX3xX4xX1xX26xX19xX2bxX3xX6cxX2b9xXexX3x10bc2xX4dxX10dxX5xX65xX3xX11exX26xXbxX3xX36xX37xX2xX37xX3xcd67xX40xX41xX4xX3xXexX1xXd0xX19xX2bxX3xX143xX3fxX2xe0e9xXdfxX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX4dxX65xXc6xXaxX12xX40xXc1xXdxX3xX70xXd9xX19xX2bxX3xX19xX4cxX4dxX3xX2bxXdxX4cxX19xX1xX3xX4xX1xXdxX2b9xX19xX3xXexX1xXd0xX19xX2bxX3xX2d7xX3xXexX10dxX380xX19xX3xX19xX4cxXc6xX3xX7xX2d3xX3xX4xXd9xX3xX4xX326xX3xX1xXc1xXdxX3xXexXdxX2b9xX19xX3xX17xX2b9xX19xX3xX4xX1xX26xX19xX2bxX3xX6cxX2b9xXexX3xX31xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX36xX37xX43xX3xX6cxX1xXdxX3xXdcxX4cxX3xX19xX1xX14xX19xX1xX3xX17xX25xX26xX3xX19xX4cxXc6xX3xX4xX1xX46xX3xX4xX29xX19xX3xX62xX4cxX3x15369xX6xX19xX3xXexX1xX3e1xX4xX3xX7xX3e1xX3xX17xX14xX19xX2bxX3xX2bx9a3dxXdcxXdfxX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX4dxX65xXc6xXaxX12xXcxX26xXc6xX3xX19xX1xXdxX2daxX19xX43xX3xX28xX27axXdxX3xX17xXc1xXdxX3xXexX26xXc6xXc7xX19xX3xX40xX41xX4xX3xX43xX3xX1x10d55xX3xX4xX1xX46xX3xXexX1xX3e1xX4xX3xX7xX3e1xX3xXdcxX85xX19xX1xX3xX6cxX1xXdxX3xX17xX362xXdxX3xX17xX7bxX26xX3xX4xX14xX4xX3xX17xX362xXdxX3xXexX1xX27fxX3xX5xX27axX19xX3xX19xX1xXb9xX19xX2bxX3xXexX85xXdxX3xX75xX70xX2b9xX3xXexXd0xX4xX3xX70xX25xXexX3xXexX1xXb9xX717xX19xX2bxX7dxX3xX6cxX1xXdxX3xX2bxX21xXbxX3xX19xX1xX63exX19xX2bxX3xX17xXc1xXdxX3xXaxX4xX1xXdxX2b9xX26xX3xX65xXb9xX27axXdxXdfxX3xXcxX10dxX380xX19xX3xX1xX29xX6xX3xX62xX26xX19xX2bxX6xX10dxXc6xX3xX5xX4cxX3xXdcxXc1xXexX3xXdcxXdxX19xX1xX3xX4xX1xX41xX19xX2bxX3xX10dxb17cxX3xX19xX1xX25xXexXdfxX0xX2exXbxX12xX0xXexX6xX70xX5xX10xX3xX7xXexXc6xX5xX10xX9xXaxXdcxX6xX10dxX2bxXdxX19xX3axX3xX36xXbxXafxX3xX6xX26xXexX4dxX10exXaxX12xX0xXexX70xX4dxX65xXc6xX12xX0xXexX10dxX12xX0xXexX65xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX4dxX65xXc6xXaxX12xX705xX18xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX17xX25xX26xX3xX28xX29xX19xX2bxX3xX2xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX36xX37xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX4dxX65xXc6xXaxX12xX4fxX2bxX4cxXc6xX3xX36xXbexX2exXbexX3xX36xfbc4xX2bxX37xX37xX3xX65cxX6xX5xX10xX7xX3xX3fxX3xX40xX6xX19xX3xf928xX85xX4xX1xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX4dxX65xXc6xXaxX12xX4fxX2bxX4cxXc6xX3xX36xX16exX2exXbexX3xX37xX36xX2bxX37xX37xX3xX418xXexX6xX5xXc6xX3xX3fxX3xX467xX4dxX3xX36xX86axX2bxX37xX37xX3xX62xX4cxX3xX705xX6xX19xX3xX3fxX3xX11exXc1xX19xX2bxX3xX1xX29xX6xX3xX68xX81xX4xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX4dxX65xXc6xXaxX12xX4fxX2bxX4cxXc6xX3xX36xX2fxX2exXbexX3xX37xX36xX2bxX37xX37xX3xX45xX46xX3xX3fxX3xX45xX49xX3xX40xX4cxX4dxX3xX4fxX1xX6xX3xX36xX86axX2bxX37xX37xX3xX11exX10dxX4dxX6xXexXdxX6xX3xX3fxX3xXcxX239xXc6xX3xX45xX6xX19xX3xX4fxX1xX6xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX4dxX65xXc6xXaxX12xX4fxX2bxX4cxXc6xX3xX36xX17exX2exXbexX3xX37xX36xX2bxX37xX37xX3xX28cxX1xX14xXbxX3xX3fxX3xXcxX1xX306xXc6xX3xX68xX50exX3xX36xX86axX2bxX37xX37xX3xX3cxX19xX1xX3xX3fxX3xX40xX41xX4xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX4dxX65xXc6xXaxX12xX4fxX2bxX4cxXc6xX3xX86axX37xX2exXbexX3xX37xX36xX2bxX37xX37xX3xXcxX1xX306xXc6xX3xX40xXdxXc7xX19xX3xX3fxX3xX32xX6cxX10dxX6xXdxX19xX10xX0xX2exXbxX12xX0xX2exXexX65xX12xX0xX2exXexX10dxX12xX0xX2exXexX70xX4dxX65xXc6xX12xX0xX2exXexX6xX70xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX26xXexX1xX4dxX10dxXaxX12xXcxX1xX10xX4dxX3xXcxXcxX13xX269xX4fxX0xX2exXbxX12
Theo TTXVN