Khuyến cáo tạm dừng đưa hàng hóa lên cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn
(Baothanhhoa.vn) - Để doanh nghiệp chủ động trong việc vận chuyển xuất khẩu hàng hóa, căn cứ đề nghị của tỉnh Lạng Sơn và chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo, đề nghị các doanh nghiệp nắm bắt thông tin có phương án khác.
ea43x14a71xec00x153d3x17f3cx13802x18a05x17b6ex17934xX7x13a23x189f7x1998dx1a38dx1849cx13327xX5x13c8fxXax1509cxX0xX7xXex12c18x14843x103f0x100a8xX12x1a972xX1x11ac3x156fdxeb88xX18xX3xX4x18036xX17xX3xXex1221dx166c5xX3x19f8dx1a884xX18xX19xX3x11544x196d0xX6xX3xX1x1a215xX18xX19xX3xX1x165afxX6xX3xX5x1aadaxX18xX3xX4x196a6xX6xX3x18101xX1x119f8xX1dxX3xXex16dd0xX18xX1xX3x11025xX27xX18xX19xX3x155cdx1471axX18xX3xX0x120dcxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX58xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx19bfaxX10xX6xX2axXaxX12x1a2d0x16cfexX3xX2axX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdx110afxXbxX3xX4xX1x11955xX3xX2fx190d3xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3x12d0dxXdxX83xX4xX3xX95x188eaxX18xX3xX4xX1xX1dxX1exX77xX18xX3x199e6xX1dx15f67xXexX3xX44xX1xX46xX1dxX3xX1xX34xX18xX19xX3xX1xX39xX6x17835xX3xX4xf688xX18xX3xX4x164daxX3xX2fx12c30xX3xX18xX19xX1x15bf9xX3xX4xX88xX6xX3xXexX4axX18xX1xX3xX4exX27xX18xX19xX3xX53xX54xX18xX3xX95xX34xX3xX4xX1xX4axX3xX2fxX27xX17xX3xX4xX88xX6xX3xX5x11da3xX18xX1xX3xX2fxX27xX17xX3xXexX4axX18xX1xXb7xX3xX53x105efxX3x19bccxf8eexX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX83xXbxX3xX95xX34xX3x1a3e3xX1xX23xXexX3xXexX16xXdxX77xX18xX3xX18xXfcxX18xX19xX3xXexX1xXfcxX18xX3xXexX4axX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX70xX39xX6xX3xX44xX1xX1dxX1exX1fxX18xX3xX4xX23xX17xXb7xX3xX2fxXc1xX3xX18xX19xX1xXc6xX3xX4xX23xX4xX3xX2axX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX83xXbxX3xX18xed77xX28xX3x14fe0xX154xXexX3xXexX1xXfcxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX4xX39xX3xXbxX1xX30xX54xX18xX19xX3xX23xX18xX3xX44xX1xX23xX4x12bc7xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx179aaxX17xX2axX1exXaxX12xX0xXdxX28xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx15cfcxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXax14d1axXdxX2axXexX1x1a9f6xX3x1aed8x19c33xX1b0xXbxXa5x16bc8xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1adxX3x19b62x18a9exX1afxXbxXa5xX1b4xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX176xX157xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX176xX95xX18xX58xX18xX10xX1a8xX7xX58x1617dxX1e3xX1b0xX1bexX58xX2x1321bxX1afxX2axX1bexX2xX1bfxX1bexX1e9x11ac7xX1e3xXexX1bfxX1b0xX1e3xX1b0xX5xX1e9x113a8xX2xX176x165adxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX1exX1fxX18xX3xX4xX23xX17xX3xXexX27xX28xX3xX2axX2bxX18xX19xX3xX2fxX30xX6xX3xX1xX34xX18xX19xX3xX1xX39xX6xX3xX5xX3dxX18xX3xX4xX41xX6xX3xX44xX1xX46xX1dxX3xXexX4axX18xX1xX3xX4exX27xX18xX19xX3xX53xX54xX18xXaxX3xX1a8xXdxX2axXexX1xX9xXaxX1afxX1b0xX1b0xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1bexX1bfxX1afxXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX4ex14b6axX4xX3xX5xX30x1597exX18xX19xX3xX4xX1xXbexX4xX3xX18xXbaxX18xX19xX3xXexX27xXdxX3xX199xX41xX6xX3xX44xX1xX46xX1dxX3x109c9xX1dx139d4xX4xX3xXexX1fxX3xX70x185c5xX1dxX3xXfbxX19xX1xXc6xX3xX2fxXdxXc1xX1dxX3xXexXdxX1fxXexX3xXa5xX10xX3xX4xX1xXf9xX3xX1xX34xX18xX19xX3xX1xX39xX6xX3xXexX27xXdxX3xX44xX1xX1dxX3xX95xX278xX4xX3xX4xX41xX6xX3xX44xX1xX46xX1dxX176xX3x13df8xX18xX1xX1adxX3xX186xX23xX17xX3xX4exX27xX18xX19xX3xX53xX54xX18xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX17xX2axX1exXaxX12xX199xXbaxX18xX3xX4xXbexX3xX95xX34xX17xX3xX95xXbaxX18xX3xX157x13b72xX18xXb7xX3xXexX1xXfcxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX4xX88xX6xX3xXexX4axX18xX1xX3xX4exX27xX18xX19xX3xX53xX54xX18xX3xX19xX41xXdxX3xXexX4axX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX70xX39xX6xXb7xX3xX2fxX77xX3xX19xXdx1abb6xXbxX3xX4xX23xX4xX3xX2axX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX83xXbxX3xX18xX154xX28xX3xX157xX154xXexX3xXexX1xXfcxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX95xX34xX3xXexX27xX28xX3xX2axX2bxX18xX19xX3xX2fxX30xX6xX3xX1xX34xX18xX19xX3xX1xX39xX6xX3xX5xX3dxX18xX3xX4xX23xX4xX3xX4xX41xX6xX3xX44xX1xX46xX1dxX3xX4xX88xX6xX3xXexX4axX18xX1xX3xX4exX27xX18xX19xX3xX53xX54xX18xX3xXa5xX1dxXa7xXexX3xX44xX1xX46xX1dxX3xX7xX6xX18xX19xX3xXcxX16xX1dxX18xX19xX3xX298xX1dxX29axX4xXb7xX3xXexX1xX278xX4xX3xX1xXdxX83xX18xX3x16c64xX3xX44xXdxX1fxX18xX3xX4xX1xX4axX3xX2fxX27xX17xX3xX4xX88xX6xX3xX10axX1xX39xX3xX199xX1xX88xX3xXexXc6xX4xX1xX3xXcxX1xX30x16041xX18xX19xX3xXexX16xX278xX4xX3x13d1fxX186xXfbx17888xX3xXexX4axX18xX1xX3xXfbxX19xX1dxX1exf159xX18xX3x121efxXbaxX18xX3xXcxX1xXdxX3xXexX27xXdxX3xX199xXfcxX18xX19xX3xX95xXbaxX18xX3xX7xX29axX3xX1e3xX1bfx188e2xX58xX3fbxX186xXfbxX3fexX1faxX1bxXcxXcxX199xXb7xX3xX18xX19xX34xX1exX3xX1bfxX1faxX2xX1faxX1e3xX1b0xX1e3xX1e3xX3xX95xXc1xX3xX95xXdxX83xX4xX3xX44xX1xX1dxX1exX1fxX18xX3xX4xX23xX17xX3xXexX27xX28xX3xX2axX2bxX18xX19xX3xX2fxX30xX6xX3xX1xX34xX18xX19xX3xX1xX39xX6xX3xX5xX3dxX18xX3xX4xX41xX6xX3xX44xX1xX46xX1dxX3xXexX4axX18xX1xX3xX4exX27xX18xX19xX3xX53xX54xX18xX3xX2fxX77xX3xXa5xX1dxXa7xXexX3xX44xX1xX46xX1dxX3xX95xX34xX3xXbxX1xX29axXdxX3xX1xX27dxXbxX3xX44xXdxX77xX28xX3xX7xX17xX23xXexX3xX1xX34xX18xX19xX3xX1xX39xX6xX3xX18xXfcxX18xX19xX3xX7xX30fxX18xX3xXa5xX1dxXa7xXexX3xX44xX1xX46xX1dxX1b4xX3xX4xXbaxX18xX3xX4xXbexX3xX4xX1xXbexX4xX3xX18xXbaxX18xX19xXb7xX3xX18xX1xXdxX83xX28xX3xX95x1acbaxX3xX2fxX30xX27dxX4xX3xX19xXdxX6xX17xXb7xX3xX53xXf9xX3xXfbxXfcxX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX83xXbxX3xX95xX34xX3xX10axX1xX23xXexX3xXexX16xXdxX77xX18xX3xX18xXfcxX18xX19xX3xXexX1xXfcxX18xX3xX2fxXeaxX3xX19xX41xXdxX3xX4xX23xX4xX3xX95xXbaxX18xX3xX157xX30fxX18xX3xX4xX88xX6xX3xX3fbxX186xXfbxX3fexX3xXexX4axX18xX1xX3xX4exX27xX18xX19xX3xX53xX54xX18xX3x195bfxX199xXfcxX18xX19xX3xX95xXbaxX18xX3xX7xX29axX3xX1e3xX2xX1e9xX1bexX58xX3fbxX186xXfbxX3fexX1faxX1bxXcxXb7xX3xX18xX19xX34xX1exX3xX426xX2xX1faxX2xX1e3xX1faxX1e3xX1b0xX1e3xX2xX3xX95xXc1xX3xX95xXdxX83xX4xX3xXbxX1xX29axXdxX3xX1xX27dxXbxX3xX44xXdxX77xX28xX3xX7xX17xX23xXexX3xX1xX34xX18xX19xX3xX1xX39xX6xX3xX18xXfcxX18xX19xX3xX7xX30fxX18xX3xXa5xX1dxXa7xXexX3xX44xX1xX46xX1dxX3x1aa12xX1dxX6xX3xX2fxXc6xX6xX3xX157xX34xX18xX3xXexX4axX18xX1xX3xX4exX27xX18xX19xX3xX53xX54xX18xX1b4xX3xX199xXfcxX18xX19xX3xX95xXbaxX18xX3xX7xX29axX3xX1b0xX1e9xX58xX3fbxX186xXfbxX3fexX1faxX1bxXcxXb7xX3xX18xX19xX34xX1exX3xX1bexX1faxX2xX1faxX1e3xX1b0xX1e3xX1e3xX3xX95xXc1xX3xX95xXdxX83xX4xX3xX2fxXc1xX3xX18xX19xX1xXc6xX3xXbxX1xX29axXdxX3xX1xX27dxXbxX3xX4xX1xX4axX3xX2fxX27xX17xXb7xX3xX44xX1xX1dxX1exX1fxX18xX3xX4xX23xX17xX3xXexX27xX28xX3xX2axX2bxX18xX19xX3xX2fxX30xX6xX3xX1xX34xX18xX19xX3xX1xX39xX6xX3xX5xX3dxX18xX3xX4xX41xX6xX3xX44xX1xX46xX1dxX3xX4xX88xX6xX3xXexX4axX18xX1xX3xX4exX27xX18xX19xX3xX53xX54xX18xX3xX2fxX77xX3xXa5xX1dxXa7xXexX3xX44xX1xX46xX1dx10ce3xXb7xX3xX2fxX77xX3xX4xX23xX4xX3xX2axX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX83xXbxX3xX18xX154xX28xX3xX157xX154xXexX3xXexX1xXfcxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX95xX34xX3xXexX27xX28xX3xX2axX2bxX18xX19xX3xX2fxX30xX6xX3xX1xX34xX18xX19xX3xX1xX39xX6xX3xX5xX3dxX18xX3xX4xX23xX4xX3xX4xX41xX6xX3xX44xX1xX46xX1dxX3xX4xX88xX6xX3xXexX4axX18xX1xX3xX4exX27xX18xX19xX3xX53xX54xX18xX3xXa5xX1dxXa7xXexX3xX44xX1xX46xX1dxX3xX7xX6xX18xX19xX3xXcxX16xX1dxX18xX19xX3xX298xX1dxX29axX4xX176xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX17xX2axX1exXaxX12xX199xX23xX4xX3xX2axX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX83xXbxX3xX4xX1xX88xX3xX2fxX8bxX18xX19xX3xX4xX39xX3xXbxX1xX30xX54xX18xX19xX3xX23xX18xXb7xX3xX44xX1fxX3xX1xX17xX27xX4xX1xX3xX2fxXdxXc1xX1dxX3xXexXdxX1fxXexX3xX7xX30fxX18xX3xXa5xX1dxXa7xXexXb7xX3xX44xXdxX18xX1xX3xX2axX17xX6xX18xX1xX3xXa5xX1dxXa7xXexX3xX44xX1xX46xX1dxX3xX2fxX30fxX28xX3xX157xX30fxX17xX3xX1xXdxX83xX1dxX3xX59exX1dxX30fxXb7xX3xX5xX278xX6xX3xX4xX1xfcb9xX18xX3xXbxX1xX30xX54xX18xX19xX3xXexX1xXbexX4xX3xXa5xX1dxXa7xXexX3xX44xX1xX46xX1dxX3xX44xX1xX23xX4xX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1x158cfxX3xX1xX27dxXbxX3xX18xX1xfa76xX28xX3xX19xXdxX30fxX28xX3xX23xXbxX3xX5xX278xX4xX3xX4xX1xX17xX3xXa5xX1dxXa7xXexX3xX44xX1xX46xX1dxX3xX2fxX30xX3f2xX18xX19xX3xX157xX8bxX176xX3xXcxXbaxX18xX19xX3xX4xX30xX3f2xX18xX19xX3xX4xX23xX4xX3xX19xXdxX30fxXdxX3xXbxX1xX23xXbxX3xX157xX30fxX17xX3xX59exX1dxX30fxX18xXb7xX3xX4xX1xX1fxX3xX157xXdxX1fxX18xX3xX1xX34xX18xX19xX3xX1xX39xX6xXb7xX3xXexX16xXdxX77xX18xX3xX44xX1xX6xXdxX3xX4xX23xX4xX3xX1xX17xX27xXexX3xX2fxX8bxX18xX19xX3xXa5xX348xX4xX3xXexXdxX1fxX18xX3xXexX1xX30xX54xX18xX19xX3xX28xX27xXdxX3xX18xX1xX77fxX28xX3xX1x125dexX3xXexX16xX27dxX3xXexXdxX3dxX1dxX3xXexX1xX4dexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX8bxXdxX3xX2fxXc6xX6xX3xX4x11bcaxX18xX19xX3xX18xX1xX30xX3xX28xXf9xX3xX16xX8bxX18xX19xX3xXexX1xXc6xX3xXexX16xX30xX3f2xX18xX19xX3xXa5xX1dxXa7xXexX3xX44xX1xX46xX1dxX176xX3xX76xXc1xX3xX18xX19xX1xXc6xX3xX4xX23xX4xX3xX2fxX54xX18xX3xX95xXc6xX3xXexX16xXdxX77xX18xX3xX44xX1xX6xXdxX3xXexX1xX278xX4xX3xX1xXdxX83xX18xXb7xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX59exX1dxX23xX3xXexX16x1404axX18xX1xX3xXexX1xX278xX4xX3xX1xXdxX83xX18xX3xX18xX1fxX1dxX3xX4xX39xX3xX44xX1xX39xX3xX44xX1xXbaxX18xXb7xX3xX95xX30x1072dxX18xX19xX3xX28xX154xX4xXb7xX3xX2fxXc1xX3xX18xX19xX1xXc6xX3xX2axX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX83xXbxX3xX4xX39xX3xX95xXbaxX18xX3xX157xX30fxX18xX3xX19xX41xXdxX3xX95xXc1xX3xX53xXf9xX3xXfbxXfcxX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX83xXbxX3xX95xX34xX3xX10axX1xX23xXexX3xXexX16xXdxX77xX18xX3xX18xXfcxX18xX19xX3xXexX1xXfcxX18xX3xX2fxX77xX3xXex110a0xX18xX19xX3xX1xX27dxXbxX3xX157xX23xX17xX3xX4xX23xX17xX3xX4xXa7xXbxX3xX4xX39xX3xXexX1xX46xX28xX3xX59exX1dxX1exXc1xX18xX3xXa5xX10xX28xX3xXa5x18438xXexX3xX19xXdxX30fxXdxX3xX59exX1dxX1exX1fxXexX176xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf8efxX1dxXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX10xX28xX12xX70xX30xX54xX18xX19xX3xXcxX1xX54xX28xX0xX58xX10xX28xX12xX0xX58xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX58xXbxX12
Hương Thơm