Ghi nhận buổi đầu tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh THPT trên địa bàn TP Thanh Hóa
(Baothanhhoa.vn) - Cùng với các địa phương trong tỉnh, sáng nay TP Thanh Hóa tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Pfizer) cho trẻ em từ 15-17 tuổi trên địa bàn.
b917xf106xd6c7xdc8dx15ff1xed33x10df7x10d65x11d4fxX7xbce7xecdbxf744xf40bx14db8xc9eexX5x10823xXax10881xX0xX7xXexd3e5xdefcx145a5x15b24xX12xedb9xX1xXdxX3xX18xX1x1190fxX18xX3xf61ax125c5x12ce7xXdxX3xee17x13cd2xX25xX3xXexXdx12bfbxbfdaxX3xd564x150cdxX4xX3xd1a3xXdxX18xX3xXbxX1x10a9exX18xX19xX3xdc3bxf549x1038cx15feex1572fx13d68xX2x11a58xX3xX4xX1xX17xX3xX1x1393cxX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXcx146cfxd7b2xXcxX3xXexX16xX2fxX18xX3xX29x12e7exX6xX3xX24xe3a3xX18xX3xXcxX58xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX57xd274xX6xX0xcf2bxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX75xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX10xX6x10bc6xXaxX12xX40xc38dxX18xX19xX3xX32x1477axXdxX3xX4x10eb3xX4xX3xX29xX61xX6xX3xXbxX1x14e76xced9xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXex102f8xX18xX1xe99exX3xX7xX9dxX18xX19xX3xX18xX6x14852xX3xXcxX58xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX57xX72xX6xX3xXexX26xX3xX4xX1x134d8xX4xX3xXexXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX4xX3xX36xXdxX18xX3xXbxX1xX3cxX18xX19xX3xX40xX41xX42xX43xX44xX45xX2xX47xX3x14e38xX58x1546exXdxf49bxX10xX16x14ffaxX3xX4xX1xX17xX3xXexX16x125fbxX3xX10xX30xX3xXex10e94xX3xX2xfd24xX45xX2xc76axX3xXexX25xX26xXdxX3xXexX16xX2fxX18xX3xX29xX61xX6xX3xX24xX65xX18xc7aexX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe162xX17xX90xXbexXaxX12xX0xXdxX30xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX40xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXbexX5xX10xX9xXaxf4e9xXdxX90xXexX1x168f5xX3xe164x1027axX159xXbxX36x139fexX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX156xX3xdaa3xX109xX159xXbxX36xX15dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX75xX75xXdxX11fxX24xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX11fxX32xX18xX75xX18xX10xX151xX7xX75x150adxX2xX167xX158xX75xX2xX47xX158xX90xf28exX2xX2xX2xX159xX109xX167xXexX2xX195xX47xX167xX167xX5xX159xX11fx15c3dxXbxX19xe202xX16xX9xX195xX158xX167xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xXdxX3xX18xX1xX21xX18xX3xX24xX25xX26xXdxX3xX29xX2axX25xX3xXexXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX4xX3xX36xXdxX18xX3xXbxX1xX3cxX18xX19xX3xX40xX41xX42xX43xX44xX45xX2xX47xX3xX4xX1xX17xX3xX1xX4exX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXcxX57xX58xXcxX3xXexX16xX2fxX18xX3xX29xX61xX6xX3xX24xX65xX18xX3xXcxX58xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX57xX72xX6xXaxX3xX151xXdxX90xXexX1xX9xXaxX158xX159xX159xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX167xX109xX159xXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xeb3dxX9dxX18xX19xX3xX2xX45xX2xX18cxXb5xX3xX19xX1xXdxX3xX18xX1xX21xX18xX3xX4x1370exX18xX19xX3xXexX9dxX4xX3xXexXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX4xX3xX36xXdxX18xX3xX40xX41xX42xX43xX44xX45xX2xX47xX3xXex130f8xXdxX3xX29xXdxd150xX30xX3xXexXdxX2fxX30xX3xXcxX16xXa6x15f81xX18xX19xX3xXcxX57xX58xXcxX3xXcxX258xX3xX57xXdx1392fxX18xX3xXcxX1xX65xX18xX1xXb5xX3xXbxX1xXa6xX287xX18xX19xX3x12b7dxX258xX18xX19xX3xX243xXa7xX18xXb5xX3xXcxX58xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX57xX72xX6xX11fxX3xX40xX258xX18xX19xX3xXexX9dxX4xX3xX4xX1xX25xd103xX18xX3xX24xX61xX3xX29xXa6x14937xX4xX3xXexXdxX295xX18xX3xX1xX65xX18xX1xX3xX4xX1xX25xX3xX29xX9dxX17xX11fxX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX17xX90xXbexXaxX12xX0xXdxX30xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX40xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXbexX5xX10xX9xXaxX151xXdxX90xXexX1xX156xX3xX158xX159xX159xXbxX36xX15dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX156xX3xX109xX47xX2xXbxX36xX15dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX75xX75xXdxX11fxX24xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX11fxX32xX18xX75xX18xX10xX151xX7xX75xX18cxX2xX167xX158xX75xX2xX47xX158xX90xX195xX2xX2xX2xX2xX18cxX47xXexX109xX109xX18cxX167xX167xX5xX159xX11fxX1a5xXbxX19xX1a8xX16xX9xX167xX109xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xXdxX3xX18xX1xX21xX18xX3xX24xX25xX26xXdxX3xX29xX2axX25xX3xXexXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX4xX3xX36xXdxX18xX3xXbxX1xX3cxX18xX19xX3xX40xX41xX42xX43xX44xX45xX2xX47xX3xX4xX1xX17xX3xX1xX4exX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXcxX57xX58xXcxX3xXexX16xX2fxX18xX3xX29xX61xX6xX3xX24xX65xX18xX3xXcxX58xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX57xX72xX6xXaxX3xX151xXdxX90xXexX1xX9xXaxX158xX159xX159xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX109xX47xX2xXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX16xXa6xX287xX18xX19xX3xXcxX57xX58xXcxX3xXcxX258xX3xX57xXdxX295xX18xX3xXcxX1xX65xX18xX1xX3xX4xX72xX3xXexX26xX18xX19xX3xX7xd6c0xX3xX47xX158xX18cxX3xX1xX4exX4xX3xX7xXdxX18xX1xXb5xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX29xX72xX3xX4xX72xX3xX2xe7a8xX47xX3xX1xX4exX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX29xcf1exX3xXexX1x10f56xX4xX3xX1xXdx153c3xX18xX3xXexXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX4xX3xX36xXdxX18xX3xXbxX1xX3cxX18xX19xX3xX40xX41xX42xX43xX44xX45xX2xX47xX3xXexX277xXdxX3xX18xXa7xXdxX3xX4xXa6xX3xXexX16x12feexXb5xX3xX7xX42cxX3xX1xX4exX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX3cxX18xX3xX5xX277xXdxX3xX7x13746xX3xXexX1xX45axX4xX3xX1xXdxX45fxX18xX3xXexXdxX2fxX30xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX29xX2d2xXexX3xX18xX65xXbexX11fxX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX17xX90xXbexXaxX12xX0xXdxX30xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX40xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXbexX5xX10xX9xXaxX151xXdxX90xXexX1xX156xX3xX158xX159xX159xXbxX36xX15dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX156xX3xX449xX159xX159xXbxX36xX15dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX75xX75xXdxX11fxX24xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX11fxX32xX18xX75xX18xX10xX151xX7xX75xX18cxX2xX167xX158xX75xX2xX47xX158xX90xX195xX2xX2xX2xX2xX167xX109xXexX449xX10cxX195xX158xX18cxX5xX159xX11fxX1a5xXbxX19xX1a8xX16xX9xX195xX47xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xXdxX3xX18xX1xX21xX18xX3xX24xX25xX26xXdxX3xX29xX2axX25xX3xXexXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX4xX3xX36xXdxX18xX3xXbxX1xX3cxX18xX19xX3xX40xX41xX42xX43xX44xX45xX2xX47xX3xX4xX1xX17xX3xX1xX4exX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXcxX57xX58xXcxX3xXexX16xX2fxX18xX3xX29xX61xX6xX3xX24xX65xX18xX3xXcxX58xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX57xX72xX6xXaxX3xX151xXdxX90xXexX1xX9xXaxX158xX159xX159xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX449xX159xX159xXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX40xX258xX18xX19xX3xXexX9dxX4xX3xXexX26xX3xX4xX1xXd2xX4xX3xXexXdxX2fxX30xX3xX29xXa6xX2d2xX4xX3xXexX1xX45axX4xX3xX1xXdxX45fxX18xX3xX29x163b2xX30xX3xX24xX60axX17xX3xX32xXdxX45fxX4xX3xX19xXdxX456xX18xX3xX4xX9dxX4xX1xXb5xX3x14987xX1xX258xX18xX19xX3xX36xX60axXbexX3xX16xX6xX3xXex13462xX18xX1xX3xXexX16xX277xX18xX19xX3xXexX21xXbxX3xXexX16xX25xX18xX19xX11fxX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX17xX90xXbexXaxX12xX0xXdxX30xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX40xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXbexX5xX10xX9xXaxX151xXdxX90xXexX1xX156xX3xX158xX159xX159xXbxX36xX15dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX156xX3xX449xX159xX159xXbxX36xX15dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX75xX75xXdxX11fxX24xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX11fxX32xX18xX75xX18xX10xX151xX7xX75xX18cxX2xX167xX158xX75xX2xX47xX158xX90xX195xX2xX2xX2xX167xX18cxX109xXexX167xX10cxX2xX195xX47xX5xX159xX11fxX1a5xXbxX19xX1a8xX16xX9xX2xX195xX449xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xXdxX3xX18xX1xX21xX18xX3xX24xX25xX26xXdxX3xX29xX2axX25xX3xXexXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX4xX3xX36xXdxX18xX3xXbxX1xX3cxX18xX19xX3xX40xX41xX42xX43xX44xX45xX2xX47xX3xX4xX1xX17xX3xX1xX4exX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXcxX57xX58xXcxX3xXexX16xX2fxX18xX3xX29xX61xX6xX3xX24xX65xX18xX3xXcxX58xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX57xX72xX6xXaxX3xX151xXdxX90xXexX1xX9xXaxX158xX159xX159xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX449xX159xX159xXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX16xXa6xX99xX4xX3xX621xX1xXdxX3xXexX1xX45axX4xX3xX1xXdxX45fxX18xX3xXexXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX4xX3xX36xXdxX18xXb5xX3xX4xX9dxX4xX3xX10xX30xX3xX1xX4exX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX29xXa6xX2d2xX4xX3xX621xX1xX9dxX30xXb5xX3xXexXa6xX3xX32x12baexX18xX3xX7xX65xX18xX19xX3xX5xX4exX4xXb5xX3xX29xX60axX30xX3xX24xX60axX17xX3x164ffxX25xXbexX3xXexX16xX62fxX18xX1xX3xXexXdxX2fxX30xX11fxX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX17xX90xXbexXaxX12xX0xXdxX30xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX40xX10xX18xXexX10xX16xX3xX90xXexX1xX25xX30xX24xXaxX3xX7xXexXbexX5xX10xX9xXaxX151xXdxX90xXexX1xX156xX3xX158xX159xX159xXbxX36xX15dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX156xX3xX449xX159xX159xXbxX36xX15dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX75xX75xXdxX11fxX24xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX11fxX32xX18xX75xX18xX10xX151xX7xX75xX18cxX2xX167xX158xX75xX2xX47xX158xX90xX195xX2xX2xX2xX109xX2xX2xXexX18cxX18cxX158xX2xX167xX5xX159xX11fxX1a5xXbxX19xX1a8xX16xX9xX167xX159xX195xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xXdxX3xX18xX1xX21xX18xX3xX24xX25xX26xXdxX3xX29xX2axX25xX3xXexXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX4xX3xX36xXdxX18xX3xXbxX1xX3cxX18xX19xX3xX40xX41xX42xX43xX44xX45xX2xX47xX3xX4xX1xX17xX3xX1xX4exX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXcxX57xX58xXcxX3xXexX16xX2fxX18xX3xX29xX61xX6xX3xX24xX65xX18xX3xXcxX58xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX57xX72xX6xXaxX3xX151xXdxX90xXexX1xX9xXaxX158xX159xX159xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX449xX159xX159xXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX2a6xX27cxX3xX29xX60axX30xX3xX24xX60axX17xX3xX4xX258xX18xX19xX3xXexX9dxX4xX3xX90xX277xXbexXb5xX3xX1xX4exX4xX3xX32xX65xX3xXexX26xX3xX4xX1xXd2xX4xX3xXexXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX4xX3xX36xXdxX18xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX9dxX4xX3xX10xX30xX3xX1xX4exX4xX3xX7xXdxX18xX1xXb5xX3xX18xX1xX65xX3xXexX16xXa6xX287xX18xX19xX3xX36x120e0xXbexX3xX90xX45axX18xX19xX3xX621xX295xX3xX1xX17xX277xX4xX1xXb5xX3xXexX26xX3xX4xX1xXd2xX4xX3xXexXdxX2fxX30xX3xXexX1xX10xX17xX3xX1xX62fxX18xX1xX3xXexX1xXd2xX4xX3x141acxX4xX25xX42cxX18xX3xX4xX1xXdxX295xX25x14e0cxX3xXexX106xX18xX19xX3xX5xX99xXbxXb5xX3xXexX106xX18xX19xX3xX621xX1xX42cxXdxXb5xX3xX29xX60axX30xX3xX24xX60axX17xX3xX4xX258xX18xX19xX3xXexX9dxX4xX3xXbxX1xX3cxX18xX19xXb5xX3xX4xX1xX42cxX18xX19xX3xX90xX61xX4xX1xXb5xX3xX32xX106xX6xX3xX90xX25xXbexX3xXexX16xX62fxX3xX4xX258xX18xX19xX3xXexX9dxX4xX3xX90xX277xXbexX3xX1xX4exX4xX3xX4x106bfxX6xX3xX18xX1xX65xX3xXexX16xXa6xX287xX18xX19xX11fxX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX17xX90xXbexXaxX12xX0xXdxX30xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX40xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXbexX5xX10xX9xXaxX151xXdxX90xXexX1xX156xX3xX158xX159xX159xXbxX36xX15dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX156xX3xX109xX159xX10cxXbxX36xX15dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX75xX75xXdxX11fxX24xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX11fxX32xX18xX75xX18xX10xX151xX7xX75xX18cxX2xX167xX158xX75xX2xX47xX158xX90xX195xX2xX2xX2xX109xX159xX159xXexX47xX158xX167xX18cxX2xX5xX159xX11fxX1a5xXbxX19xX1a8xX16xX9xX10cxX47xX449xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xXdxX3xX18xX1xX21xX18xX3xX24xX25xX26xXdxX3xX29xX2axX25xX3xXexXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX4xX3xX36xXdxX18xX3xXbxX1xX3cxX18xX19xX3xX40xX41xX42xX43xX44xX45xX2xX47xX3xX4xX1xX17xX3xX1xX4exX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXcxX57xX58xXcxX3xXexX16xX2fxX18xX3xX29xX61xX6xX3xX24xX65xX18xX3xXcxX58xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX57xX72xX6xXaxX3xX151xXdxX90xXexX1xX9xXaxX158xX159xX159xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX109xX159xX10cxXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x115c3xX30xX3xXcxX16xX2axX18xX3xX40xX6xX17xX3x116b6xX1xX9dxX18xX1xXb5xX3xX1xX4exX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX5xX99xXbxX3xX2xX2xX12fxX2xXb5xX3xXcxX16xXa6xX287xX18xX19xX3xXcxX57xX58xXcxX3xXcxX258xX3xX57xXdxX295xX18xX3xXcxX1xX65xX18xX1xX3xX4xX1xX17xX3xX24xXdxX295xXexX156xX3xXb0exX30xX3xX4xX72xX3xX1xXa7xXdxX3xX5xX17xX3xX5xX33xX18xX19xX3xXexX16xXa6xX99xX4xX3xX621xX1xXdxX3xXexXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX4xX3xX36xXdxX18xX3xXbxX1xX3cxX18xX19xX3xX40xX41xX42xX43xX44xX45xX2xX47xXb5xX3xXexX25xXbexX3xX18xX1xXdxX2fxX18xX3xX29xXa6xX2d2xX4xX3xX24xX9dxX4xX3xX7x10f9fxXb5xX3xX18xX1xX94bxX18xX3xX32xXdxX2fxX18xX3xXbexX3xXexX295xX3xXexXa6xX3xX32xX7a7xX18xXb5xX3xX621xX1xX9dxX30xX3xX7xX65xX18xX19xX3xX5xX4exX4xX3xXexX16xXa6xX99xX4xX3xXexXdxX2fxX30xX3xXexX18xX2fxX18xX3xX10xX30xX3xX29xX456xX3xXbexX2fxX18xX3xXexX94bxX30xX3xX1xXa7xX18xX11fxX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX17xX90xXbexXaxX12xX0xXdxX30xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX40xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXbexX5xX10xX9xXaxX151xXdxX90xXexX1xX156xX3xX158xX159xX159xXbxX36xX15dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX156xX3xX109xX18cxX167xXbxX36xX15dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX75xX75xXdxX11fxX24xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX11fxX32xX18xX75xX18xX10xX151xX7xX75xX18cxX2xX167xX158xX75xX2xX47xX158xX90xX195xX2xX2xX2xX449xX159xX47xXexX449xX10cxX2xX449xX158xX5xX159xX11fxX1a5xXbxX19xX1a8xX16xX9xX2xX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xXdxX3xX18xX1xX21xX18xX3xX24xX25xX26xXdxX3xX29xX2axX25xX3xXexXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX4xX3xX36xXdxX18xX3xXbxX1xX3cxX18xX19xX3xX40xX41xX42xX43xX44xX45xX2xX47xX3xX4xX1xX17xX3xX1xX4exX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXcxX57xX58xXcxX3xXexX16xX2fxX18xX3xX29xX61xX6xX3xX24xX65xX18xX3xXcxX58xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX57xX72xX6xXaxX3xX151xXdxX90xXexX1xX9xXaxX158xX159xX159xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX109xX18cxX167xXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX277xXdxX3xX29xXdxX27cxX30xX3xXexXdxX2fxX30xX3xXcxX16xXa6xX287xX18xX19xX3xXcxX57xX58xXcxX3xX57xX65xX30xX3xd7b1xd96exX18xX19xXb5xX3xX4xX258xX18xX19xX3xXexX9dxX4xX3xXexXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX4xX3xX36xXdxX18xX3xX29xX456xX3xXexX25xX94bxX18xX3xXexX1xX9ddxX3xX29xX48bxX18xX19xX3xX7bcxX25xXbexX3xXexX16xX62fxX18xX1xX11fxX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX17xX90xXbexXaxX12xX0xXdxX30xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX40xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXbexX5xX10xX9xXaxX151xXdxX90xXexX1xX156xX3xX158xX159xX159xXbxX36xX15dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX156xX3xX167xX449xX10cxXbxX36xX15dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX75xX75xXdxX11fxX24xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX11fxX32xX18xX75xX18xX10xX151xX7xX75xX18cxX2xX167xX158xX75xX2xX47xX158xX90xX195xX2xX2xX2xX449xX18cxX47xXexX167xX159xX10cxX167xX449xX5xX159xX11fxX1a5xXbxX19xX1a8xX16xX9xX195xX195xX158xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xXdxX3xX18xX1xX21xX18xX3xX24xX25xX26xXdxX3xX29xX2axX25xX3xXexXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX4xX3xX36xXdxX18xX3xXbxX1xX3cxX18xX19xX3xX40xX41xX42xX43xX44xX45xX2xX47xX3xX4xX1xX17xX3xX1xX4exX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXcxX57xX58xXcxX3xXexX16xX2fxX18xX3xX29xX61xX6xX3xX24xX65xX18xX3xXcxX58xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX57xX72xX6xXaxX3xX151xXdxX90xXexX1xX9xXaxX158xX159xX159xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX167xX449xX10cxXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX17xX65xX18xX3xXexX16xXa6xX287xX18xX19xX3xX4xX72xX3xX2xX11fxX10cxX2xX10cxX3xX10xX30xXb5xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX65xX18xX1xX3xX195xX3xX621xX1xX42cxXdxXb5xX3xXexX26xX18xX19xX3xX7xX42cxX3xX195xX449xX3xX5xX99xXbxX11fxX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX29xX2d2xXexX3xXexXdxX2fxX30xX3xX18xX65xXbexXb5xX3xX18xX1xX65xX3xXexX16xXa6xX287xX18xX19xX3xX195xX2xX18cxX3xX10xX30xX3xX29xX456xX3xXexXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX4xX3xX36xXdxX18xX3xX40xX41xX42xX43xX44xX45xX2xX47xX3xXexX277xXdxX3xX18xXa7xXdxX3xX4xXa6xX3xXexX16xX48bxXb5xX3xX4xX3cxX18xX3xX5xX277xXdxX3xX2xX11fxX167xX159xX10cxX3xX10xX30xX3xX7xX4a3xX3xXexX1xX45axX4xX3xX1xXdxX45fxX18xX3xXexXdxX2fxX30xX3xXexX277xXdxX3xXexX16xXa6xX287xX18xX19xX11fxX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX17xX90xXbexXaxX12xX0xXdxX30xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX40xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXbexX5xX10xX9xXaxX151xXdxX90xXexX1xX156xX3xX158xX159xX159xXbxX36xX15dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX156xX3xX167xX158xX167xXbxX36xX15dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX75xX75xXdxX11fxX24xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX11fxX32xX18xX75xX18xX10xX151xX7xX75xX18cxX2xX167xX158xX75xX2xX47xX158xX90xX195xX2xX2xX2xX10cxX167xX18cxXexX10cxX18cxX2xX167xX109xX5xX159xX11fxX1a5xXbxX19xX1a8xX16xX9xX10cxX18cxX10cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xXdxX3xX18xX1xX21xX18xX3xX24xX25xX26xXdxX3xX29xX2axX25xX3xXexXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX4xX3xX36xXdxX18xX3xXbxX1xX3cxX18xX19xX3xX40xX41xX42xX43xX44xX45xX2xX47xX3xX4xX1xX17xX3xX1xX4exX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXcxX57xX58xXcxX3xXexX16xX2fxX18xX3xX29xX61xX6xX3xX24xX65xX18xX3xXcxX58xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX57xX72xX6xXaxX3xX151xXdxX90xXexX1xX9xXaxX158xX159xX159xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX167xX158xX167xXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x13f31xX1xX65xX3xXexX16xXa6xX287xX18xX19xX3xXbxX1xX42cxXdxX3xX1xX2d2xXbxX3xX32xX99xXdxX3xXcxX16xX25xX18xX19xX3xXexX94bxX30xX3xXbexX3xXexX295xX3xXexX1xX65xX18xX1xX3xXbxX1xX42cxXb5xX3xXexX16xX277xX30xX3xXbexX3xXexX295xX3xXbxX1xXa6xX287xX18xX19xX3xX24xX42cxX3xXexX16x12320xX3xX4xX9dxX4xX3xXbxX1xX3cxX18xX19xX3xX4xX1xX287xX3xX5xX65xX30xX3xXexX1xX9ddxX3xXex149a9xX4xXb5xX3xXbxX1xX3cxX18xX19xX3xXexXdxX2fxX30xXb5xX3xXexX1xX10xX17xX3xX90x1282fxXdxX3xX7xXd2xX4xX3xX621xX1x10f4bxX10xX3xX7xX6xX25xX3xXexXdxX2fxX30xX11fxX3xX2a6xXdxX27cxX30xX3xXexXdxX2fxX30xX3xXcxX16xXa6xX287xX18xX19xX3xXcxX57xX58xXcxX3xX57xX65xX30xX3xXd30xXd31xX18xX19xX3xX29xXa6xX2d2xX4xX3xX24xX42cxX3xXexX16xX10aexX3xX2xX2xX3xX4xX9dxX18xX3xX24x166f4xX3xX18xX1xX94bxX18xX3xX32xXdxX2fxX18xX3xXbexX3xXexX295xX3xX4xX9ddxX6xX3xXcxX16xX25xX18xX19xX3xXexX94bxX30xX3xXbexX3xXexX295xX3xXexX1xX65xX18xX1xX3xXbxX1xX42cxXb5xX3xXexX16xX277xX30xX3xXbexX3xXexX295xX3xXbxX1xXa6xX287xX18xX19xX3xXcxX16xXa6xX287xX18xX19xX3xXcxX1xXdxX3xX32xX65xX3xX18cxX3xX24xX9dxX4xX3xX7xXba5xX3xXexX1xX25xX1126xX4xX3xXexX26xX3xXexX1xXa6xX287xX18xX19xX3xXexX16xX45axX4xX3xX4xX7a7xXbxX3xX4xXd2xX25xX3xX12fxX45fxX18xX1xX3xX32xXdxX45fxX18xX3xX2a6xX6xX3xX621xX1xX17xX6xX3xXexXb2xX18xX1xX11fxX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX17xX90xXbexXaxX12xX0xXdxX30xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX40xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXbexX5xX10xX9xXaxX151xXdxX90xXexX1xX156xX3xX158xX159xX159xXbxX36xX15dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX156xX3xX109xX18cxX18cxXbxX36xX15dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX75xX75xXdxX11fxX24xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX11fxX32xX18xX75xX18xX10xX151xX7xX75xX18cxX2xX167xX158xX75xX2xX47xX158xX90xX195xX2xX2xX2xX158xX18cxX18cxXexX18cxX10cxX10cxX167xX159xX5xX159xX11fxX1a5xXbxX19xX1a8xX16xX9xX195xX10cxX159xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xXdxX3xX18xX1xX21xX18xX3xX24xX25xX26xXdxX3xX29xX2axX25xX3xXexXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX4xX3xX36xXdxX18xX3xXbxX1xX3cxX18xX19xX3xX40xX41xX42xX43xX44xX45xX2xX47xX3xX4xX1xX17xX3xX1xX4exX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXcxX57xX58xXcxX3xXexX16xX2fxX18xX3xX29xX61xX6xX3xX24xX65xX18xX3xXcxX58xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX57xX72xX6xXaxX3xX151xXdxX90xXexX1xX9xXaxX158xX159xX159xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX109xX18cxX18cxXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX16xXa6xX287xX18xX19xX3xXcxX57xX58xXcxX3xX57xX65xX30xX3xXd30xXd31xX18xX19xX3xX29xX456xX3xXexX25xX94bxX18xX3xXexX1xX9ddxX3xX29xX48bxX18xX19xX3xX7bcxX25xXbexX3xXexX16xX62fxX18xX1xXb5xX3xXexX1xX45axX4xX3xX1xXdxX45fxX18xX3xX29xX2axXbexX3xX29xX9ddxX3xX4xX9dxX4xX3xX621xX1xX94bxX25xX3xXexX106xX3xXexXdxX295xXbxX3xX18xX1xX21xX18xXb5xX3xX621xX1xX9dxX30xX3xX7xX65xX18xX19xX3xX5xX4exX4xXb5xX3xXexXdxX2fxX30xX3xX4xX1xX9ddxX18xX19xX3xX32xX65xX3xXexX1xX10xX17xX3xX90xX10ddxXdxX3xX7xX6xX25xX3xXexXdxX2fxX30xX3xX195xX159xX3xXbxX1xX48bxXexXb5xX3xX29xXd31xX18xX19xX3xXexX1xX287xXdxX3xX29xX60axX30xX3xX24xX60axX17xX3xXexX25xX94bxX18xX3xXexX1xX9ddxX3xXbxX1xX3cxX18xX19xX3xX4xX1xX42cxX18xX19xX3xX90xX61xX4xX1xX3xX29xX48bxX18xX19xX3xX7bcxX25xXbexX3xX29xX61xX18xX1xX3xX4xX9ddxX6xX3xX12fxX1126xX3x1513bxX3xXexX295xX11fxX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX17xX90xXbexXaxX12xX0xXdxX30xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX40xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXbexX5xX10xX9xXaxX151xXdxX90xXexX1xX156xX3xX158xX159xX159xXbxX36xX15dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX156xX3xX109xX18cxX47xXbxX36xX15dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX75xX75xXdxX11fxX24xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX11fxX32xX18xX75xX18xX10xX151xX7xX75xX18cxX2xX167xX158xX75xX2xX47xX158xX90xX195xX2xX2xX2xX47xX159xX167xXexX195xX10cxX18cxX47xX47xX5xX159xX11fxX1a5xXbxX19xX1a8xX16xX9xX2xX10cxX449xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xXdxX3xX18xX1xX21xX18xX3xX24xX25xX26xXdxX3xX29xX2axX25xX3xXexXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX4xX3xX36xXdxX18xX3xXbxX1xX3cxX18xX19xX3xX40xX41xX42xX43xX44xX45xX2xX47xX3xX4xX1xX17xX3xX1xX4exX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXcxX57xX58xXcxX3xXexX16xX2fxX18xX3xX29xX61xX6xX3xX24xX65xX18xX3xXcxX58xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX57xX72xX6xXaxX3xX151xXdxX90xXexX1xX9xXaxX158xX159xX159xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX109xX18cxX47xXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX621xX295xX3xX1xX17xX277xX4xX1xXb5xX3xX4xX258xX18xX19xX3xXexX9dxX4xX3xXexXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX4xX3xX36xXdxX18xX3xX7xX4a3xX3xX90xXdxe485xX18xX3xX16xX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18cxX3xX18xX19xX65xXbexX3xX2xX3xX32xX65xX3xX18cxX45xX2xX18cxX45xX18cxX159xX18cxX2xX11fxX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10d27xX25xXexX1xX17xX16xXaxX12xX1066xX19xX4exX4xX3xX57xX25xX7a7xX18xX0xX75xXbxX12
Ngọc Huấn