Xây dựng thành phố văn minh, công dân thân thiện
(Baothanhhoa.vn) - Xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện” là mục tiêu xuyên suốt được TP Thanh Hóa kiên trì thực hiện hơn mười năm qua. Mục tiêu ấy đến nay vẫn được xác định là điểm nhấn quan trọng khi chương trình “Xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện”, trọng tâm là thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” tiếp tục được thành phố chọn là 1 trong 3 chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ 2020–2025.
df23x13317x178d0x11db0xdf3ax145b9x16bd9x14a01x11dd8xX7x110f9x124a3x17d8fx13808x160ccx174f4xX5x165e0xXax10f94xe5d9xf14ax15567xX3x1082ax13dcax12857x10273xX3xXexX1xdf65xX19xX1xX3xXbxX1xffd8xX3x1114ax166fcxX19xX3x15f08xXdxX19xX1x15223xX3xX4x125e6xX19xX1axX3xX17xX14xX19xX3xXexX1xX14xX19xX3xXexX1xXdx168f1xX19xX0x1351dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx179bcxX10xX6xX17xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3x17b16xX31xX3xXexX1x158efxX3xX26xX27xX19xX3xX2axXdxX19xX1xX2exX3xX4xX31xX19xX1axX3xX17xX14xX19xX3xXexX1xX14xX19xX3xXexX1xXdxX41xX19x12ce8xX3xX5xX1exX3xX2ax10a32xX4xX3xXexXdx1565fxe323xX3x12bb6xX92xX15xX91xX19xX3xX7xX92xX24xXexX3xX62xf103x10e39xX4xX3xXcxebecxX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX53x1131axX6xX3x10f50xXdxX91xX19xX3xXex15ac2x164daxX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX41xX19xX3xX1xeedcxX19xX3xX2axXa0x101d4xXdxX3xX19xX27xX2axX3x10d6fxX92xX6xef68xX3xef41xX8cxX4xX3xXexXdxX91xX92xX3x140caxX15xX3xX62x13247xX19xX3xX19xX6xX15xX3xX26x160c3xX19xX3xX62xXa0xXa1xX4xX3xX94xea83xX4xX3xX62xX67xX19xX1xX3xX5xX1exX3xX62xXdx14a1dxX2axX3xX19xX1xXdfxX19xX3xXd1xX92xX6xX19xX3xXexXb7x10c11xX19xX1axX3xXb1xX1xXdxX3xX4xX1xXa0xXc5xX19xX1axX3xXexXb7xXb8xX19xX1xX3x1318fxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX62xX31xX3xXexX1xX67xX3xX26xX27xX19xX3xX2axXdxX19xX1xX2exX3xX4xX31xX19xX1axX3xX17xX14xX19xX3xXexX1xX14xX19xX3xXexX1xXdxX41xX19xX86xX2exX3xXexXb7xX110xX19xX1axX3xXexX14xX2axX3xX5xX1exX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX41xX19xX3xX4xX92x17829xX4xX3xX26x15bd1xX19xX3xX62xX16fxX19xX1axX3xX125x113caxX1axXa0xXcaxXdxX3xX17xX14xX19xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX24xX3xX19xXaexXdxX3xX5xXcaxXdxX3xX1xX6xX15xX2exX3xX5xX1exX2axX3xX26xXdxX41xX4xX3xXexX24xXexX2exX3xX1xX1exX19xX1xX3xX62xX16fxX19xX1axX3xXexX1xX14xX19xX3xXexX1xXdxX41xX19xX86xX3xXexXdxXe3xXbxX3xXexX8cxX4xX3xX62xXa0xXa1xX4xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX24xX3xX4xX1xX110xX19xX3xX5xX1exX3xX2xX3xXexXb7xf540xX19xX1axX3x15180xX3xX4xX1xXa0xXc5xX19xX1axX3xXexXb7xXb8xX19xX1xX3xXexXb7xX110xX19xX1axX3xXexX14xX2axX3xX4x14badxX6xX3xX19xX1xXdxX41xX2axX3xXb1xfd2dxX3xe1f7x13c4fxX20fxX210x123e1xX20fxX210xX20fx14a5cxXd4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx160cbxX6xXbxXexXdxX1e5xX19xXaxX12xX0xXdxX2axX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xXexX1xX92xX2axf922xX3xXdxX228xX10xX19xXexX10xXb7xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax117baxXdxX17xXexX1x17991xX3x16652xX210xX210xXbxX94x139adxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX259xX3x17cd9xX210xX210xXbxX94xX260xXaxX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX44xX44xXdxXd4xX242xX6xX1e5xXexX1xX6xX19xX1xX1xX1e5xX6xXd4xX26xX19xX44xX19xX10xX254xX7xX44xX20fxX2xX1e9xf125xX44xX2x1128cxX295xX17xX20fxX20fxX210xX20fxX20fxX217xX295xXexX25bxX217xX292xX2xX20fxX5xX210xXd4xef36xXbxX1ax122c7xXb7xX9xX26axX20fx10aa7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX24xX3xX26xX27xX19xX3xX2axXdxX19xX1xX2exX3xX4xX31xX19xX1axX3xX17xX14xX19xX3xXexX1xX14xX19xX3xXexX1xXdxX41xX19xXaxX3xX254xXdxX17xXexX1xX9xXaxX25bxX210xX210xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX26axX210xX210xXaxX3xX44xX12xX228xX31xX19xX1axX3xXexXf4xX4xX3xXexX92xX15xX91xX19xX3xXexXb7xX92xX15xff3exX19xX3xX26xX318xX3xX94xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX125x1092bxX31xX3xXexX1xX67xX3xX26xX27xX19xX3xX2axXdxX19xX1xX2exX3xX4xX31xX19xX1axX3xX17xX14xX19xX3xXexX1xX14xX19xX3xXexX1xXdxX41xX19xX86xX3xX5xX92xX31xX19xX3xX62xXa0xXa1xX4xX3xXcxXa5xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX53xXaexX6xX3xX4xX1xf60bxX3xXexXb7xX110xX19xX1axXd4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe32fxX1e5xX17xX15xXaxX12xXcx1209exX3xX19xX1xfb6exX19xX1axX3xX19xX27xX2axX3xX20fxX210xX210xX25bxX2exX3xXcxXa5xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX53xXaexX6xX3xX62x11b72xX3xXexXb7xXdxX101xX19xX3xXb1xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXa0xXc5xX19xX1axX3xXexXb7xXb8xX19xX1xX3xX125xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX62xX31xX3xXexX1xX67xX3xX26xX27xX19xX3xX2axXdxX19xX1xX2exX3xX4xX31xX19xX1axX3xX17xX14xX19xX3xXexX1xX14xX19xX3xXexX1xXdxX41xX19xX86xXd4xX3xXcxXdxXe3xXbxX3xX62xXaexX2exX3xX20fxX3xX19xX1xXdxX41xX2axX3xXb1xX20dxX3xX20fxX210xX2xX210x144c8xX20fxX210xX2xX217xX3xX26xX1exX3xX20fxX210xX2xX217xX408xX20fxX210xX20fxX210xX2exX3xX328x13e12xXdxX3xX1xX16fxXdxX3xX328x15f63xX19xX1axX3xX242xX16fxX3xXcxXa5xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX53xXaexX6xX3xX62xX3a5xX3xX4xX1xX110xX19xX3xX94xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX125xX328xX31xX3xXexX1xX67xX3xX26xX27xX19xX3xX2axXdxX19xX1xX2exX3xX4xX31xX19xX1axX3xX17xX14xX19xX3xXexX1xX14xX19xX3xXexX1xXdxX41xX19xX86xX3xX5xX1exX3xX4xX1xXa0xXc5xX19xX1axX3xXexXb7xXb8xX19xX1xX3xXexXb7xX110xX19xX1axX3xXexX14xX2axX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX41xX19xX3xX19xX1axX1xX67xX3xXd1xX92xX15xXe3xXexX3xX62xX41dxXdxX3xX1xX16fxXdxXd4xX3x1427axX6xX92xX3xX2xX1e9xX3xX19xX27xX2axX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX41xX19xX2exX3xX17xXdxX41xX19xX3xX2axX41dxX1e5xX3xX62xX31xX3xXexX1xX67xX3xX4xX203xX6xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX24xX3xX62xX3a5xX3xXexX1xX18xX4xX3xX7xX18xX3xX62x147d0xXdxX3xXexX1xX6xX15xX2exX3xX94x1618cxX19xX1axX3xXex11f3cxX2axX3xX5xX1exX3xX62xX31xX3xXexX1xX67xX3xXexXb7xX92xX19xX1axX3xXexX14xX2axX3xX4xX203xX6xX3xXex1582bxX19xX1xXd4xX3x13ed7xX19xX3xXexXa0xXa1xX19xX1axX3xX26xX318xX3xXcxXa5xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX53xXaexX6xX3xX1xX31xX2axX3xX19xX6xX15xX3xXb1xX1xX31xX19xX1axX3xX4xX1xX514xX3xX5xX1exX3xX19xX1xX67xXbxX3xX7xX24xX19xX1axX3xX7xX31xXdxX3xX62xX16fxX19xX1axX3xX2axX1exX3xX4x14ed4xX19xX3xX5xX1exX3xX19xX1xX389xX19xX1axX3xX4xX31xX19xX1axX3xXexXb7xXb8xX19xX1xX3xX1xX41dxX3xXexX4f8xX19xX1axX2exX3xX4xXf4xX4xX3xXb1xX1xX92xX3xX62xX31xX3xXexX1xX67xX3xX2ax11628xXdxX3xX7xX4f8xX2axX3xX92xXdfxXexX2exX3xX1xXdxX41xX19xX3xX62xX41dxXdxX3xX2axX110xX4xX3xX5xX91xX19xX3xX7xX6xX19xX3xX7xXf4xXexX2exX3xXexXb7x16549xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xX62xXdxX101xX2axX3xX19xX1xXdfxX19xX3xX26xX318xX3xXb1xXdxXe3xX19xX3xXexXb7xX367xX4xX3xX26xX1exX3xX4xX425xX19xX1xX3xXd1xX92xX6xX19xX2exX3xX62x11e5dxX19xX1axX3xXexX1xXcaxXdxX3xXexX41dxX1e5xX3xXb7xX6xX3xX1axXdxXf4xX3xXexXb7xX67xX3xX2axX58exXdxX3xXexXb7xX1e5xX19xX1axX3xXbxX1xXf4xXexX3xXexXb7xXdxX101xX19xXd4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37exX1e5xX17xX15xXaxX12xX228xX1e5xX19xX3xX19xX1axXa0xXcaxXdxX3xX5xX1exX3xX4xX1xX203xX3xXexX1xX101xX3xX4xX203xX6xX3xX2axX110xXdxX3xX7xX18xX3xX62xX4e9xXdxX3xXexX1xX6xX15xXd4xX3xXcxX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX24xX3xX4xXaexX3xX26xX27xX19xX3xX2axXdxX19xX1xX3xX1xX6xX15xX3xXb1xX1xX31xX19xX1axX3xXbxX1xX8cxX3xXexX1xX92xX16fxX4xX3xX26xX1exX1e5xX3x1155fxX3xXexX1xX4f3xX4xX2exX3xXexXb7xXf4xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX41xX2axX3xX4xX203xX6xX3xX2ax17770xXdxX3xX4xX31xX19xX1axX3xX17xX14xX19xXd4xX3xX13xXf4xX4xX3xX62xX67xX19xX1xX3xXb7x120b7xX3xX62xXdxX318xX92xX3xX62xXaexX2exX3xX26xXdxX41xX4xX3xX94xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1e5xX19xX3xX19xX1axXa0xXcaxXdxX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX24xX3xX5xX1exX3xX19xX1xX389xX19xX1axX3xX4xX31xX19xX1axX3xX17xX14xX19xX3xXexX1xX14xX19xX3xXexX1xXdxX41xX19xX2exX3xX26xX27xX19xX3xX2axXdxX19xX1xX2exX3xX5xX67xX4xX1xX3xX7xX18xX3xX62xXa0xXa1xX4xX3xX242x162b2xXexX3xX62xX4f8xX92xX3xXexX385xX3xX62xX16fxXdxX3xX19xX1ax177a0xX3xX4xXf4xX19xX3xX242xX16fxX2exX3xX62xX425xX19xX1axX3xX26xXdxX91xX19xX2exX3xX4xX31xX19xX1axX3xX4xX1xX4f3xX4xX2exX3xX26xXdxX91xX19xX3xX4xX1xX4f3xX4xX2exX3xX62xf65exX4xX3xX242xXdxX41xXexX3xX5xX1exX3xX17cxX1xX14xX19xX3xX17xX14xX19xXd4xX3x125aex13d5axX3xXexX1xX14xX19xX3xXexX1xXdxX41xX19xX3xX4xX203xX6xX3xX19xX1axXa0xXcaxXdxX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX24xX3xX62xXa0xXa1xX4xX3xXexX1xX101xX3xX1xXdxX41xX19xX3xXexX385xX3xX5xX24xXdxX3xX1axXdxX6xX1e5xX3xXexXdxXe3xXbxX3xX4xX5b6xXdxX3xX2axX5b6xX2exX3xX4f3xX19xX1axX3xX94x171f5xX3xX1xX55exX6xX3xX19xX1xX3a5xX2exX3xXexX1xXf4xXdxX3xX62xX16fxX3xXbxX1xX8cxX4xX3xX26xX8cxX3xX17cxX1xX14xX19xX3xX17xX14xX19xX3xXexX173xX19xX3xXexXb8xX19xX1xX2exX3xX4xX1xX92xX3xX62xXf4xX1e5xX260xX3xX5xX1exX3xX19xX8cxX3xX4xXa0xXcaxXdxX3xX4xX203xX6xX3xX19xX1axXa0xXcaxXdxX3xX17xX14xX19xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX24xX3xX26xX58exXdxX3xXb1xX1xXf4xX4xX1xX3xX17xX92xX3xX5xX67xX4xX1xX260xX3xX5xX1exX3xX1axXdxX389xX6xX3xX19xX1axXa0xXcaxXdxX3xX26xX58exXdxX3xX19xX1axXa0xXcaxXdxX3xXb1xX1xX31xX19xX1axX3xX4xXaexX3xXb1xX1xX1e5xX425xX19xX1axX3xX4xXf4xX4xX1xXd4xXd4xXd4xX3xX53xXb8xX19xX1xX3xX425xX19xX1xX3xX4xX31xX19xX1axX3xX17xX14xX19xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX24xX3xX5xX1exX2axX3xX26xXdxX41xX4xX3xXexX24xXexX2exX3xX4xX7b0xX3xX4xX1xX514xX3xXexX1xX14xX19xX3xXexX1xXdxX41xX19xX3xX19xX1axX1exX15xX3xX4xX1exX19xX1axX3xX62xXa0xXa1xX4xX3xX19xX1xX14xX19xX3xXb7xX16fxX19xX1axXd4xX3xXcxX41dxXdxX3xX19xXc5xXdxX3xX4xX31xX19xX1axX3xX4xX16fxX19xX1axX2exX3xX26xXdxX41xX4xX3xXexX1xXcaxX3xXc5xX2exX3xX26xX31xX3xX4xX425xX2axX2exX3xXexX711xX4xX3xXexXb7xXf4xX4xX1xX3xX26xX58exXdxX3xX19xX1axXa0xXcaxXdxX3xX15xXe3xX92xX3xXexX1xXe3xX3xXb1xX1xXdxXe3xX19xX3xX17xXa0xX3xX5xX92xX173xX19xX3xX242xX4f3xX4xX3xX94xX367xX4xX3xX4xX1xX514xX3xX4xX55exX19xX3xX5xX1exX3xX1xXdxX41xX19xX3xXexXa0xXa1xX19xX1axX3xX4xXf4xX3xX242xXdxX41xXexXd4xX3xXcxX41dxXdxX3xXb1xX1xX92xX3xX17xX14xX19xX3xX4xXa0xX2exX3xX26xXdxX41xX4xX3xXexX18xX3xX19xX1axX92xX15xX41xX19xX3xXexX1xX6xX15xX3xXexXdfxX2axX3xX62xX6xX19xX3xX242xX67xX3xX1x10912xX19xX1axX2exX3xX242xX67xX3xX2axXdfxXexX260xX3xX4xX711xX2axX3xX4xX14xX15xX2exX3xXexX1xX711xXbxX3xX62xXdxX41xX19xX3xX7xXf4xX19xX1axX3xX242xXf4xX1e5xX3xX1xXdxX41xX92xX3xX4xXf4xX4xX3xX4e9xX3xX1axX1exX2exX3xX26xX721xX19xX1axX3xX19xXa0xX58exX4xX2exX3xX1xX24xX3xX7xX14xX92xX3xXexXb7xX91xX19xX3xX62xXa0xXcaxX19xX1axX260xX3xX17xX110xX19xX3xX17x10be8xXbxX3xX4xXf4xX4xX3xX26xX173xXexX3xX17xX8cxX19xX1axX3xXexXb7xX91xX19xX3xXexX92xX15xXe3xX19xX3xX62xXa0xXcaxX19xX1axX3xX62xX101xX3xX19xX1axXa0xXcaxXdxX3xX17xX14xX19xX3xX5xXa0xX92xX3xXexX1xX31xX19xX1axX3xXexX1xX92xX173xX19xX3xXexXdxX41xX19xXd4xXd4xXd4xX3xX62xX3a5xX3xXexXb7xX5b6xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xX26xXdxX41xX4xX3xX5xX1exX2axX3xXexX1xXa0xXcaxX19xX1axX3xXexX1xXdfxX15xX3xX5b6xX3xX4xXf4xX4xX3xXb1xX1xX92xX3xX17xX14xX19xX3xX4xXa0xXd4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37exX1e5xX17xX15xXaxX12xX328xX41dxXdxX3xX1xX16fxXdxX3xX328xX425xX19xX1axX3xX242xX16fxX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX24xX3xX5xX4f8xX19xX3xXexX1xX4f3xX3xX13xX13x1634cxX2exX3xX19xX1xXdxX41xX2axX3xXb1xX20dxX3xX20fxX210xX20fxX210xX408xX20fxX210xX20fxX217xX3xX5xX1exX3xX19xX1xXdxX41xX2axX3xXb1xX20dxX3xXexX1xX4f3xX3xX1e9xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX24xX3xX5xX18xX6xX3xX4xX1xX110xX19xX3xX94xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX125xX328xX31xX3xXexX1xX67xX3xX26xX27xX19xX3xX2axXdxX19xX1xX2exX3xX4xX31xX19xX1axX3xX17xX14xX19xX3xXexX1xX14xX19xX3xXexX1xXdxX41xX19xX86xX2exX3xXexXb7xX110xX19xX1axX3xXexX14xX2axX3xX5xX1exX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX41xX19xX3xXexX24xXexX3xX4xX92xX16fxX4xX3xX26xX173xX19xX3xX62xX16fxX19xX1axX3xX125xX17cxX1axXa0xXcaxXdxX3xX17xX14xX19xX3xXcxXa5xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX53xXaexX6xX3xX19xXaexXdxX3xX5xXcaxXdxX3xX1xX6xX15xX2exX3xX5xX1exX2axX3xX26xXdxX41xX4xX3xXexX24xXexX2exX3xX1xX1exX19xX1xX3xX62xX16fxX19xX1axX3xXexX1xX14xX19xX3xXexX1xXdxX41xX19xX86xX3xX5xX1exX3xX2axX16fxXexX3xXexXb7xX1e5xX19xX1axX3xX242xX6xX3xX4xX1xXa0xXc5xX19xX1axX3xXexXb7xXb8xX19xX1xX3xXexXb7xX110xX19xX1axX3xXexX14xX2axX3xX19xX1x11ab3xX2axX3xXexX41dxX1e5xX3xX242xXa0xX58exX4xX3xX4xX1xX92xX15xX101xX19xX3xX242xXdxXe3xX19xX3xX2axX41dxX19xX1xX3xX2axff2bxX3xX1xXc5xX19xX3xX19xX389xX6xXd4xX3xX37exX711xXexX3xXexX6xX15xX3xX26xX1exX1e5xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX41xX19xX3xX4xX1xXa0xXc5xX19xX1axX3xXexXb7xXb8xX19xX1xX3xXexXb7xX110xX19xX1axX3xXexX14xX2axX3xX19xX1exX15xX2exX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX24xX3xX26xX1exX3xX4xXf4xX4xX3xXbxX1xXa0xXcaxX19xX1axX2exX3xX94xX3a5xX3xX62xX3a5xX3xX26xX41dxX4xX1xX3xXb7xX6xX3xX2axX8cxX4xX3xXexXdxX91xX92xX3xXb7xXdfxXexX3xX4xX8cxX3xXexX1xX101xXd4xX3xX762xX318xX3xX94xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX62xX31xX3xXexX1xX67xX3xX26xX27xX19xX3xX2axXdxX19xX1xX2exX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX24xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX41xX19xX3xX62xX5e4xX19xX1axX3xX242xX16fxX3xX1axXdxX389xX6xX3xX94xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX2axX58exXdxX3xX26xX58exXdxX3xX4xX425xXdxX3xXexX41dxX1e5xX2exX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xXdfxXbxX2exX3xX4xX1xX514xX19xX1xX3xXexXb7xX6xX19xX1axX3xX4xXf4xX4xX3xXb1xX1xX92xX3xX62xX31xX3xXexX1xX67xX3xX4xX721xX3xXexXb7xX91xX19xX3xX4xXc5xX3xX7xX5b6xX3xXb1xXe3xX3xXexX1xX385xX6xX3xX4xXaexX3xX4xX1xX110xX19xX3xX5xX110xX4xX3xX26xX1exX3xXbxX1xXf4xXexX3xX1xX92xX15xX3xXexX24xXdxX3xX62xX6xX3xX4xXf4xX4xX3xX19xX1xX14xX19xX3xXexX24xX3xXexX18xX3xX19xX1xXdxX91xX19xX2exX3xX5xX67xX4xX1xX3xX7xX7b0xX2exX3xX26xX27xX19xX3xX1xXaexX6xX3xX408xX3xX94xX3a5xX3xX1xX16fxXdxX3xX7xfe4exX19xX3xX4xXaexXd4xX3xX228xX425xXdxX3xXexX41dxX1e5xX3xX228xX31xX19xX1axX3xX26xXdxX91xX19xX3xX53xX16fxXdxX3x174e9xX19xX3xX62xXf4xXbxX3xX4f3xX19xX1axX3xX19xX1xX92xX3xX4xX4f8xX92xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xX1e5xX41dxXexX3xX4xX203xX6xX3xX19xX1axXa0xXcaxXdxX3xX17xX14xX19xX2exX3xX62xX5e4xX19xX1axX3xXexX1xXcaxXdxX3xX1xXb8xX19xX1xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xX7xX425xX19xX3xXbxX1xe63bxX2axX3xX17xX92xX3xX5xX67xX4xX1xX3xX2axX58exXdxX3xX125x13b96xX1xX31xX19xX1axX3xX1axXdxX6xX19xX3xX26xX27xX19xX3xX1xXaexX6xX3xX53xX16fxXdxX3xXcf6xX19xX3xXexXb7xX1e5xX19xX1axX3xX5xX55exX19xX1axX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX24xX86xXd4xX3xX228xX31xX19xX1axX3xXexXf4xX4xX3xXd1xX92xX425xX19xX3xX5xX67exX3xX62xX31xX3xXexX1xX67xX2exX3xXd1xX92xX425xX19xX3xX5xX67exX3xXd1xX92xX15xX3xX1xX1e5xX41dxX4xX1xX3xX4xX721xX19xX1axX3xX62xXa0xXa1xX4xX3xXexX27xX19xX1axX3xX4xXa0xXcaxX19xX1axX2exX3xX4xX31xX19xX1axX3xXexXf4xX4xX3xXb1xXdxX101xX2axX3xXexXb7xX6xX2exX3xX94xX7b0xX3xX5xX67exX3xX19xX1axX1xXdxX91xX2axX3xX4xXf4xX4xX3xX26xXdxX3xXbxX1xX41dxX2axX3xX26xX318xX3xXexXb7xX173xXexX3xXexX18xX3xX62xX31xX3xXexX1xX67xX3xX62xXa0xXa1xX4xX3xX17xX92xX15xX3xXexXb7xXb8xXd4xXd4xXd4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37exX1e5xX17xX15xXaxX12xXcxX1xX18xX4xX3xX1xXdxX41xX19xX3xX4xX92xX16fxX4xX3xX26xX173xX19xX3xX62xX16fxX19xX1axX3xX125xX17cxX1axXa0xXcaxXdxX3xX17xX14xX19xX3xXcxXa5xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX53xXaexX6xX3xX19xXaexXdxX3xX5xXcaxXdxX3xX1xX6xX15xX2exX3xX5xX1exX2axX3xX26xXdxX41xX4xX3xXexX24xXexX2exX3xX1xX1exX19xX1xX3xX62xX16fxX19xX1axX3xXexX1xX14xX19xX3xXexX1xXdxX41xX19xX86xX2exX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX24xX3xX4xX721xX19xX1axX3xX5xXa0xXa1xX19xX1axX3xX1xXaexX6xX3xX19xX1xX389xX19xX1axX3xX26xXdxX41xX4xX3xX4xX4f8xX19xX3xX5xX1exX2axX3xX62xX24xXdxX3xX26xX58exXdxX3xXexX385xX19xX1axX3xX4xXf4xX3xX19xX1xX14xX19xX2exX3xXexX385xX19xX1axX3xX4xXc5xX3xXd1xX92xX6xX19xX2exX3xX62xXc5xX19xX3xX26xX67xXd4xX3xX328xX24xXdxX3xX26xX58exXdxX3xX4xXf4xX19xX3xX242xX16fxX2exX3xX4xX31xX19xX1axX3xX4xX1xX4f3xX4xX2exX3xX26xXdxX91xX19xX3xX4xX1xX4f3xX4xX2exX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX41xX19xX3xXexX24xXexX3xXexX1xX31xX19xX1axX3xX62xXdxX41xXbxX3xX125xXb1x16f91xX3xX4xXa0xXc5xX19xX1axX2exX3xX19xX91xX92xX3xX1axXa0xXc5xX19xX1axX2exX3xXexXb7xXf4xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX41xX2axX86xX2exX3xX5xX92xX31xX19xX3xX1axXa0xXc5xX19xX1axX3xX2axXebxX92xX2exX3xXexX173xX19xX3xXexX8cxX15xX3xX26xX58exXdxX3xX4xX31xX19xX1axX3xX26xXdxX41xX4xX2exX3xXexX1xXa0xXcaxX19xX1axX3xX94xX92xX15xX91xX19xX3xX1axX4f8xX19xX3xX1axX721xXdxX3xX26xX58exXdxX3xX17cxX1xX14xX19xX3xX17xX14xX19xX2exX3xX26xXb8xX3xX17cxX1xX14xX19xX3xX17xX14xX19xX3xXbxX1xX8cxX4xX3xX26xX8cxXd4xX3xX328xX24xXdxX3xX26xX58exXdxX3xX17xX1e5xX6xX19xX1xX3xX19xX1xX14xX19xX2exX3xXbxX1xX425xXdxX3xXexX92xX14xX19xX3xXexX1xX203xX3xXbxX1xXf4xXbxX3xX5xX92xX173xXexX2exX3xX62xX318xX3xX4xX6xX1e5xX3xX62xX41dxX1e5xX3xX62xX4f3xX4xX3xXb1xXdxX19xX1xX3xX17xX1e5xX6xX19xX1xX2exX3xX4xX1e5xXdxX3xXexXb7xX110xX19xX1axX3xX4xX1xX389xX3xX125xXexe123xX19xX86xX2exX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX763xX3xX5xXa1xXdxX3xXff5xX4xX1xX3xX26xX1exX3xXexXb7xXf4xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX41xX2axX3xX26xX58exXdxX3xX4xX16fxX19xX1axX3xX62xX5e4xX19xX1axX3xX94xX3a5xX3xX1xX16fxXdxX260xX3xX19xX1axXa0xXcaxXdxX3xX242xX92xX31xX19xX3xX242xXf4xX19xX3xXb1xXdxX19xX1xX3xX17xX1e5xX6xX19xX1xX3xX94xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xXe3xXbxX3xX7xX24xX19xX1axX3xX26xX27xX19xX3xX2axXdxX19xX1xX3xXexX1xXa0xXc5xX19xX1axX3xX2axX41dxXdxX2exX3xXb1xX1xX31xX19xX1axX3xX242xX92xX31xX19xX3xX1axXdxX6xX19xX2exX3xX242xXf4xX19xX3xX5xX173xX19xX2exX3xXb1xX1xX31xX19xX1axX3xXexXb7xX24xX19xX3xXexX1xX92xXe3xXd4xX3xX17cxX1axXa0xXcaxXdxX3xX5xX6xX1e5xX3xX62xX16fxX19xX1axX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX24xX3xXbxX1xX425xXdxX3xX125xX4xX1xX92xX15xX91xX19xX3xX19xX1axX1xXdxX41xXbxX2exX3xXexXb7xXf4xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX41xX2axX2exX3xX1xXdxX41xX92xX3xXd1xX92xX425xX86xX2exX3xX5xX92xX31xX19xX3xX4xX425xXdxX3xXexXdxXe3xX19xX3xXb1x1073cxX3xXexX1xX92xX173xXexX2exX3xX4f3xX19xX1axX3xX17xX8cxX19xX1axX3xX4xX31xX19xX1axX3xX19xX1axX1xX41xX3xX2axX58exXdxX2exX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xX6xX1e5xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX7xX92xXdfxXexX2exX3xX4xX1xXdfxXexX3xX5xXa0xXa1xX19xX1axX2exX3xX1xX41dxX3xX1axXdxXf4xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xX7xX425xX19xX3xXbxX1xXd3dxX2axXd4xX3xX17cxX1axXa0xXcaxXdxX3xX19xX31xX19xX1axX3xX17xX14xX19xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX24xX3xXexX1xXb8xX3xX1xX27xX19xX1axX3xX1xXf4xXdxX3xXexX1xXdxX3xX62xX92xX6xX3xX7xX425xX19xX3xX94xX92xXdfxXexX2exX3xXb1xXdxX19xX1xX3xX17xX1e5xX6xX19xX1xX2exX3xX7xX7b0xX3xX17xX8cxX19xX1axX3xXb1xX1xX1e5xX6xX3xX1xX110xX4xX3xX408xX3xX4xX31xX19xX1axX3xX19xX1axX1xX41xX3xXexXb7xX1e5xX19xX1axX3xX7xX425xX19xX3xX94xX92xXdfxXexX2exX3xXexX41dxX1e5xX3xXb7xX6xX3xX7xX425xX19xX3xXbxX1xXd3dxX2axX3xX19xX31xX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxX41xXbxX3xX7xX41dxX4xX1xX2exX3xX6xX19xX3xXexX1e5xX1exX19xX2exX3xX1xXa0xX58exX19xX1axX3xXexX58exXdxX3xX19xX318xX19xX3xX19xX31xX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxX41xXbxX3xX1xX1exX19xX1axX3xX1xXaexX6xX3xXexX1xX14xX19xX3xXexX1xXdxX41xX19xX3xX26xX58exXdxX3xX2axX31xXdxX3xXexXb7xXa0xXcaxX19xX1axXd4xX3xXcxX92xX4e9xXdxX3xXexXb7xX763xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX24xX3xXbxX1xX425xXdxX3xXb1xX1x1509exX19xX1axX3xX62xX67xX19xX1xX3xX62xXa0xXa1xX4xX3xX26xX6xXdxX3xXexXb7xX55exX3xX19xX55exX19xX1axX3xX4xX24xXexX3xXexXb7xX1e5xX19xX1axX3xX94xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xXb8xX19xX1xX3xX425xX19xX1xX3xX4xX31xX19xX1axX3xX17xX14xX19xX3xXexXb7xX763xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX24xX3xX5xX67xX4xX1xX3xXexX1xXdxX41xXbxX2exX3xXexX1xX14xX19xX3xXexX1xXdxX41xX19xX2exX3xX26xXb8xX3xX2axX110xXdxX3xX19xX1axXa0xXcaxXdxXd4xXd4xXd4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37exX1e5xX17xX15xXaxX12xX228xX1xXa0xXc5xX19xX1axX3xXexXb7xXb8xX19xX1xX3xX94xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX125xX328xX31xX3xXexX1xX67xX3xX26xX27xX19xX3xX2axXdxX19xX1xX2exX3xX4xX31xX19xX1axX3xX17xX14xX19xX3xXexX1xX14xX19xX3xXexX1xXdxX41xX19xX86xX2exX3xXexXb7xX110xX19xX1axX3xXexX14xX2axX3xX5xX1exX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX41xX19xX3xXexX24xXexX3xX4xX92xX16fxX4xX3xX26xX173xX19xX3xX62xX16fxX19xX1axX3xX125xX17cxX1axXa0xXcaxXdxX3xX17xX14xX19xX3xXcxXa5xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX53xXaexX6xX3xX19xXaexXdxX3xX5xXcaxXdxX3xX1xX6xX15xX2exX3xX5xX1exX2axX3xX26xXdxX41xX4xX3xXexX24xXexX2exX3xX1xX1exX19xX1xX3xX62xX16fxX19xX1axX3xXexX1xX14xX19xX3xXexX1xXdxX41xX19xX86xX3xX62xX3a5xX3xX26xX1exX3xX62xX6xX19xX1axX3xX62xXa0xXa1xX4xX3xX4xXdfxXbxX3xX203xX15xX2exX3xX4xX1xXff5xX19xX1xX3xXd1xX92xX15xX318xX19xX3xXexX385xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX24xX3xX62xXe3xX19xX3xX4xXc5xX3xX7xX5b6xX3xXb7xXdfxXexX3xXd1xX92xX6xX19xX3xXexX14xX2axX3xX4xX1xX514xX3xX62xX41dxX1e5xX3xX26xX1exX3xXexXff5xX4xX1xX3xX4xX18xX4xX3xXexXb7xXdxX101xX19xX3xXb1xX1xX6xXdxX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX41xX19xXd4xX3xXa5xX1xXf4xXexX3xX242xXdxX101xX92xX3xXexX41dxXdxX3xX5x17b11xX3xXbxX1xXf4xXexX3xX62xX16fxX19xX1axX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX41xX19xX3xX4xX92xX16fxX4xX3xX26xX173xX19xX3xX62xX16fxX19xX1axX2exX3xX62xX5e4xX19xX1axX3xX4xX1xXff5xX3xXcxXb7xX67xX19xX1xX3xX53xX92xX15xX3xXcxXb7xXdxX318xX92xX2exX3xXcxX514xX19xX1xX3xX203xX15xX3xX26xXdxX91xX19xX2exX3xX228xX1xX203xX3xXexX67xX4xX1xX3x16776xX37exX17cx1025cxX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX24xX3xX15xX91xX92xX3xX4xX4f8xX92xX3xX4xXf4xX4xX3xX4xXc5xX3xXd1xX92xX6xX19xX2exX3xX62xXc5xX19xX3xX26xX67xX2exX3xX4xXf4xX4xX3xXbxX1xXa0xXcaxX19xX1axX2exX3xX94xX3a5xX2exX3xXexX1xX31xX19xX2exX3xXexX4e9xX3xX17xX14xX19xX3xXbxX1xX24xX3xX62xX6xX3xX17xX41dxX19xX1axX3xX1xXaexX6xX3xX1xXb8xX19xX1xX3xXexX1xX4f3xX4xX3xXexX92xX15xX91xX19xX3xXexXb7xX92xX15xX318xX19xX3xX62xX101xX3xX4xX31xX19xX1axX3xX4xX1xX4f3xX4xX2exX3xX26xXdxX91xX19xX3xX4xX1xX4f3xX4xX2exX3xX19xX1axXa0xXcaxXdxX3xX5xX6xX1e5xX3xX62xX16fxX19xX1axX2exX3xX62xX74dxX4xX3xX242xXdxX41xXexX3xX5xX1exX3xX4xXf4xX4xX3xXexX4f8xX19xX1axX3xX5xX58exXbxX3xX17cxX1xX14xX19xX3xX17xX14xX19xX3xX1xXdxX101xX92xX3xXb7xX6aexX3xX19xX16fxXdxX3xX17xX92xX19xX1axX2exX3xX4xX1xX92xX19xX1axX3xX7xX4f3xX4xX3xX94xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xXb8xX19xX1xX3xX425xX19xX1xX3xX19xX1axXa0xXcaxXdxX3xX17xX14xX19xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX24xX3xXexX1xX14xX19xX3xXexX1xXdxX41xX19xX2exX3xX4f3xX19xX1axX3xX94xX7b0xX3xX26xX27xX19xX3xX1xXaexX6xX3xX125xXd6xX697xXdxX3xX19xX1axXa0xXcaxXdxX3xX26xXb8xX3xX2axX110xXdxX3xX19xX1axXa0xXcaxXdxX2exX3xX2axX110xXdxX3xX19xX1axXa0xXcaxXdxX3xX26xXb8xX3xX2axX697xXdxX3xX19xX1axXa0xXcaxXdxX86xXd4xX3xXd4dxX67xXbxX3xXexX1xXcaxXdxX3xX242xXdxX101xX92xX3xX17xXa0xXc5xX19xX1axX3xX19xX1axXa0xXcaxXdxX3xXexX24xXexX2exX3xX26xXdxX41xX4xX3xXexX24xXexX2exX3xX62xXdxX101xX19xX3xX1xXb8xX19xX1xX3xXexXdxX91xX19xX3xXexXdxXe3xX19xX3xX26xX1exX3xXbxX1xX91xX3xX242xXb8xX19xX1xX3xX19xX1xX389xX19xX1axX3xXexX173xXbxX3xXexX1xX101xX2exX3xX4xXf4xX3xX19xX1xX14xX19xX3xXb1xX1xX31xX19xX1axX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX41xX19xX3xX62xX4f8xX15xX3xX62xX203xX3xX4xXf4xX4xX3xX19xX16fxXdxX3xX17xX92xX19xX1axX3xX4xX203xX6xX3xX4xX1xXa0xXc5xX19xX1axX3xXexXb7xXb8xX19xX1xXd4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37exX1e5xX17xX15xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX2axX16fxXexX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX24xX3xX26xX27xX19xX3xX2axXdxX19xX1xX2exX3xXexX1xX14xX19xX3xXexX1xXdxX41xX19xX3xX7xXb7dxX3xX2axX6xX19xX1axX3xX5xX41dxXdxX3xX4xX1xX1e5xX3xXcxXa5xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX53xXaexX6xX3xX19xX1xXdxX318xX92xX3xX5xXa1xXdxX3xXff5xX4xX1xX2exX3xX19xX1xXdfxXexX3xX5xX1exX3xXb1xX1xXdxX3xX17xX92xX3xX5xX67xX4xX1xX3xX62xX6xX19xX1axX3xX62xXa0xXa1xX4xX3xX94xXf4xX4xX3xX62xX67xX19xX1xX3xX5xX1exX3xX2axX16fxXexX3xX19xX1axX1exX19xX1xX3xXb1xXdxX19xX1xX3xXexXe3xX3xX2axX721xXdxX3xX19xX1xX110xX19xXd4xX3xXd4dxX1xX31xX19xX1axX3xX19xX1xX389xX19xX1axX3xXexX1xXe3xX2exX3xX7xX18xX3xXexX1xX14xX19xX3xXexX1xXdxX41xX19xX3xX7xXb7dxX3xXexX41dxX1e5xX3xX62xXdxX318xX92xX3xXb1xXdxX41xX19xX3xXexX1xX92xX173xX19xX3xX5xXa1xXdxX3xX62xX101xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX24xX3xX2axXcaxXdxX3xX1axX110xXdxX3xX62xXa0xXa1xX4xX3xX19xX1xXdxX318xX92xX3xX19xX1xX1exX3xX62xX4f8xX92xX3xXexXa0xX2exX3xXexX1xX92xX3xX1xX367xXexX3xX19xX1xXdxX318xX92xX3xX17xX18xX3xXf4xX19xX3xX5xX58exX19xX3xX5xX1exX2axX3xXexX1xX6xX15xX3xX62xX4e9xXdxX3xX26xXaexX4xX3xX17xXf4xX19xX1axX3xX4xX203xX6xX3xX62xX31xX3xXexX1xX67xX3xXexXb7xX1e5xX19xX1axX3xXexXa0xXc5xX19xX1axX3xX5xX6xXdxXd4xXd4xXd4xX3x131fexXa1xXdxX3xXff5xX4xX1xX3xXb1xX1xX31xX19xX1axX3xX4xX55exX19xX3xX242xXaexX3xX1xX9a6xXbxX3xX19xX389xX6xX3xX2axX1exX3xX7xXb7dxX3xX62xXa0xXa1xX4xX3xX2axX5b6xX3xXb7xX16fxX19xX1axX3xX1xXc5xX19xX3xX19xX1xXdxX318xX92xXd4xX3xX762xXb8xX3xX26xX173xX15xX2exX3xX94xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX125xX328xX31xX3xXexX1xX67xX3xX26xX27xX19xX3xX2axXdxX19xX1xX2exX3xX4xX31xX19xX1axX3xX17xX14xX19xX3xXexX1xX14xX19xX3xXexX1xXdxX41xX19xX86xX3xXb1xX1xX31xX19xX1axX3xX4xX1xX514xX3xX5xX1exX3xXexXb7xXf4xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX41xX2axX3xX4xX203xX6xX3xX5xX3a5xX19xX1xX3xX62xX41dxX1e5xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX24xX3xX1xX6xX15xX3xX4xXf4xX4xX3xX4xXdfxXbxX2exX3xX4xXf4xX4xX3xX19xX1axX1exX19xX1xX3xX2axX1exX3xX4xX55exX19xX3xX5xX1exX3xXexXb7xXf4xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX41xX2axX3xX4xX203xX6xX3xX2axX697xXdxX3xX4xX31xX19xX1axX3xX17xX14xX19xXd4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37exX1e5xX17xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX94xXexX408xX6xX5xXdxX1axX19xX259xX3xXb7xXdxX1axX1xXexX260xXaxX12xX0xX7xXexXb7xX1e5xX19xX1axX12xX37exX1exXdxX3xX26xX1exX3xX425xX19xX1xX259xX3xXd6xXdxX19xX1xX3xXd4dxX1xX31xXdxX0xX44xX7xXexXb7xX1e5xX19xX1axX12xX0xX44xXbxX12