ASEAN nhất trí mở cửa trở lại ngành du lịch trong bối cảnh đại dịch
Ngày 19/1, Bộ trưởng Du lịch các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nhất trí mở cửa trở lại ngành du lịch ASEAN nhằm phục hồi ngành này trong bối cảnh đại dịch COVID-19.
e380x15931x1bfc3x1c693xffbcx12524x1434bxf2f0xe3f3xX7x15730x129e8x18591x14636xf6fcx11626xX5x11c1dxXax11ef9x13b18x11504x109ebxX13xf9e4xX3x1141exX1x194b7xXexX3xXex10210x159e2xX3x1252ex13794xX3xX4x1a20cxX6xX3xXexX1fxX23xX3xX5x15271xXdxX3xX19xeaeex17df9xX19xX1xX3x1b0b0x17c8dxX3xX5x1b4fdxX4xX1xX3xXexX1fxe3efxX19xX32xX3x18987x10251xXdxX3xX4x1c3e4xX19xX1xX3x100adxX2exXdxX3xX37xX3bxX4xX1xX0x1925dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12b0fxX10xX6xX37xXaxX12xX17xX32xX33x16c81xX3xX2x123f9xX57xX2xe3acxX3x1cdabx1479exX3xXexX1fx11a65xX23xX19xX32xX3x18262xX38xX3xX5xX3bxX4xX1xX3xX4xf572xX4xX3xX19xX7cx192ebxX4xX3xXexX1xX38xX78xX4xX3xX66xXdxfc41xXbxX3xX1xX78xXdxX3xX4xX8axX4xX3x16c79xX38xX46xX4xX3xX32xXdxX6xX3x132dexe878xX19xX32xX3xX17xX6xX22xX3x153b0xX3x1bb7fxX13xX14xX15xX13xX17x1551axX3xX4exee6dxX3xX19xX1xX1bxXexX3xXexX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX4xX26xX6xX3xXexX1fxX23xX3xX5xX2exXdxX3xX19xX32xX33xX19xX1xX3xX37xX38xX3xX5xX3bxX4xX1xX3xX13xX14xX15xX13xX17xX3xX19xX1x1a7d6xX22xX3xXbxX1x10265xX4xX3xX1x1b909xXdxX3xX19xX32xX33xX19xX1xX3xX19xX33xX6fxX3xXexX1fxX41xX19xX32xX3xX45xX46xXdxX3xX4xX4axX19xX1xX3xX4exX2exXdxX3xX37xX3bxX4xX1xX3x1c3a2x104f0x1b8aax12106xX81x1622bxX2xX72x1955fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX6xXbxXexXdxX41xX19xXaxX12xX0xXdxX22xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX22xX7xX125xXbxX1xX41xXexX41xXaxX3xX7xXexX6fxX5xX10xX9xXaxX37xXdxX7xXbxX5xX6xX6fxe7bexX3xX45xX5xX41xX4x1abb2x13e15xX3xX22xX6xX1fxX32xXdxX19xX125xX5xX10xe9ecxXexX166xX3xX6xX38xXexX41xX16dxX3xX22xX6xX1fxX32xXdxX19xX125xX1fxXdxX32xX1xXexX166xX3xX6xX38xXexX41xX16dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX13xX17xX3xX19xX1xX1bxXexX3xXexX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX4xX26xX6xX3xXexX1fxX23xX3xX5xX2exXdxX3xX19xX32xX33xX19xX1xX3xX37xX38xX3xX5xX3bxX4xX1xX3xXexX1fxX41xX19xX32xX3xX45xX46xXdxX3xX4xX4axX19xX1xX3xX4exX2exXdxX3xX37xX3bxX4xX1xX3xX1x19d24xX19xX1xX3xX4axX19xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX57xX57xXdxX128xX45xX6xX41xXexX1xX6xX19xX1xX1xX41xX6xX128x1bed0xX19xX57xX19xX10x11023xX7xX57x1a06exX20bx16632x19867xX57xX20bxe4b5x15c2dxX37xX211xX20dx16d40xX212x14517xX20exX212xXexX20bxX20exX72xX20exX5xX2xX128x11a20xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX13xX17xX3xX19xX1xX1bxXexX3xXexX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX4xX26xX6xX3xXexX1fxX23xX3xX5xX2exXdxX3xX19xX32xX33xX19xX1xX3xX37xX38xX3xX5xX3bxX4xX1xX3xXexX1fxX41xX19xX32xX3xX45xX46xXdxX3xX4xX4axX19xX1xX3xX4exX2exXdxX3xX37xX3bxX4xX1xXaxX3xX37xX6xXexX6xX125xXbxX1xX41xXexX41xX125xX41xX1fxXdxX32xXdxX19xX6xX5xX125xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX166xX57xX57xX4xX37xX19xXdxX22xX32xX128xX203xXdxX10xXexX19xX6xX22xXbxX5xX38xX7xX128xX203xX19xX57xXexX218xX20bxX20dxX57xX38xXbxX5xX41xX6xX37xX10xX37xX57xX178xX7xX22xX7xX6fxX57xX20bxX20dxX20bxX20bx17974xX20dxX2xX2c1xX20bxX20dxX57xXexXex14d61xX203xX19xX2c1xX37xX38xX2c1xX5xXdxX4xX1xX2c1xXexX1xX6xXdxX2c1xX5xX6xX19xX128xX223xXbxX32xXaxX3xX57xX12x1b49bxX1xX8axX4xX1xX3xX37xX38xX3xX5xX3bxX4xX1xX3xXexX1fx147cdxX19xX3xX22xX78xXexX3xX4exX7cx1015cxX19xX32xX3xXbxX1xX46xX3xX23xX3xX77xX6xX19xX32xX16cxX41xX16cxX75xX3xXcxX1xX8axXdxX3xe3ccxX6xX19xX128xX3xXb9x10222xX19xX1xX166xX3xX13x12305xfbe8xX57xXcxXcxfef3xX122xX17xXbfxX128xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX41xX37xX6fxXaxX12xX81xX7cxX8fxXdxX3xX7xe655xX3xX4xX1x186ebxX3xXexX1fxX1e3xX3xX4xX34cxX6xX3xX77xX78xX3xXexX1fxX7cxX23xX19xX32xX3xX81xX38xX3xX5xX3bxX4xX1xX3xX120xX6xX22xXbxX38xX4xX1xXdxX6xX3xXcxX1xX41xX19xX32xX3xX2e6xX1xX41xX19xX75xX3xX66xX78xXdxX3xX19xX32xX1xX3bxX3xX77xX78xX3xXexX1fxX7cxX23xX19xX32xX3xX81xX38xX3xX5xX3bxX4xX1xX3xX13xX14xX15xX13xX17xX3xX5x1bde2xX19xX3xXexX1x11c83xX3xX20bxX212xX3xX4exXc2xX3xX37xXdx10245xX19xX3xX1fxX6xX3xXexX1xX10xX41xX3xX4xX4axX3xX1xX1e3xX19xX1xX3xXexX1xX3a5xX4xX3xXexX1fxX348xX4xX3xXexX38xX6fx13c79xX19xX3xX203xX33xX3xXexX1fxX348xX4xX3xXexXdxX3cfxXbxX3xXexX2exXdxX3xXexX1xX33xX19xX1xX3xXbxX1xX46xX3xX45xXdxec2dxX19xX3xX14xXdxX1xX6xX19xX41xX38xX16cxX203xXdxX5xX5xX10xX3xX23xX3xX120xX6xX22xXbxX38xX4xX1xXdxX6xX128xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX41xX37xX6fxXaxX12xXcxX1fxX41xX19xX32xX3xX22xX78xXexX3xXexX38xX6fxX2f6xX19xX3xX45xX46xX75xX3xX4xX8axX4xX3xX45xX78xX3xXexX1fxX7cxX23xX19xX32xX3xX4exXc2xX3xX19xX1xX1bxX19xX3xX22xX2exX19xX1xX3xX1fxXf2xX19xX32xX3xX19xX32xX33xX19xX1xX3xX37xX38xX3xX5xX3bxX4xX1xX3xX13xX14xX15xX13xX17xX3xX16cxX1xXafxX19xX32xX3xX4xX1x1acf3xX3xX4exXc2xX3xX7x1285bxX19xX3xX7xX33xX19xX32xX3xX22xX23xX3xX4xX26xX6xX3xXexX1fxX23xX3xX5xX2exXdxX3xX22xX33xX3xX4xe472xX19xX3xXbxX1xXf7xX4xX3xX1xXfbxXdxX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX4xX1x1008fxX19xX32xX3xX203xX8fxXdxX3xX16cxX1xX4axX3xX19x1b654xX19xX32xX3xX4xX1xX46xX19xX32xX3xX4xX1xX3bxX38xX3xXexX46xXexX3xX1x17fbbxX19xX128xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX41xX37xX6fxXaxX12xXcxX38xX6fxX2f6xX19xX3xX45xX46xX3xX19xX2f6xX38xX3xX1fx160f1xX166xX3xe57exX120xX1x10ba1xX19xX32xX3xXexXafxXdxX3xX19xX1xX1bxXexX3xXexX1fxX20xX3xXexX38xX6fxX2f6xX19xX3xX45xX46xX3xX22xX23xX3xX4xX26xX6xX3xXexX1fxX23xX3xX5xX2exXdxX3xX19xX32xX33xX19xX1xX3xX37xX38xX3xX5xX3bxX4xX1xX3xX13xX14xX15xX13xX17xX75xX3xX4xX4axX3xXexX1fxX41xX19xX32xX3xX16cxX1xX38xX3xX203xX348xX4xX3xX203xX33xX3xXa5xX38xX46xX4xX3xXexX3cfxX128x1019bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX41xX37xX6fxXaxX12xX120x14e52xX19xX32xX3xXexX1xX10xX41xX3xXexX38xX6fxX2f6xX19xX3xX45xX46xX75xX3xX13xX14xX15xX13xX17xX3xX7x191ccxX3xXexX1xX348xX4xX3xX1xXdxX9axX19xX3xX22x155a0xXdxX3xX16cxX1xX4axX3xX19xX4b3xX19xX32xX3xXbxX1xX46xXdxX3xX1x142a3xXbxX3xX203xX33xX3xX1xX59dxXbxX3xXexX8axX4xX3xX4exX3efxX3xXa5xX38xX8axX3xXexX1fxX1e3xX19xX1xX3xXexX8axXdxX3xX22xX23xX3xX4xX26xX6xX3xX19xX32xX33xX19xX1xX3xX37xX38xX3xX5xX3bxX4xX1xX3xX37xXdxX3afxX19xX3xX1fxX6xX3xX37xX3a0xX19xX3xX37xX3a0xX19xX3xX203xX33xX3x17ed1xX19xX3xX4exX3bxX19xX1xX128xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX41xX37xX6fxXaxX12xX120xX8axX4xX3xX45xX78xX3xXexX1fxX7cxX23xX19xX32xX3xX4xX564xX19xX32xX3xX19xX1xX1bxXexX3xXexX1fxX20xX3xX8axXbxX3xX37xXf7xX19xX32xX3xX1xX9axX3xXexX1xX46xX19xX32xX3xX4xXafxX19xX32xX3xX19xX1x12752xX19xX3xX203xX6xX4xX4xXdxX19xX10xX3xX19xX32x11d86xX6xX3xX120xX121xX122xX123xX81xX125xX2xX72xX3xX4exX7cxX59dxX4xX3xXexXdxX2f6xX38xX3xX4xX1xX38x1183fxX19xX3xX1xX4a6xX6xX3xX32xXdx1ae1axX6xX3xX4xX8axX4xX3xX19xX7cxX8fxX4xX3xX13xX14xX15xX13xX17xX75xX3xX4exXfbxX19xX32xX3xXexX1xX2ffxXdxX3xX1xX41xX6xX19xX3xX19xX32xX1xX2f6xX19xX1xX3xX203xXdxX9axX4xX3xXexX1fxXdxX3efxX19xX3xX16cxX1xX6xXdxX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX4a6xX19xX32xX3xX4xX1xX7cxX4c7xX19xX32xX3xXexX1fxX1e3xX19xX1xX3xXexXdxX2f6xX22xX3xX4xX1xX34cxX19xX32xX3xX203xX6xX4xX4xXdxX19xX10xX3xX23xX3xXexX642xX19xX32xX3xXa5xX38xX46xX4xX3xX32xXdxX6xX3xXexX1xX33xX19xX1xX3xX203xXdxX2f6xX19xX75xX3xX203xX46xX19xX3xX5xX33xX3xX4xX1xX471xX3xX7xX46xX3xXa5xX38xX6xX19xX3xXexX1fxX58bxX19xX32xX3xX4exX3efxX3xX22xX23xX3xX4xX26xX6xX3xXexX1fxX23xX3xX5xX2exXdxX3xX19xX32xX33xX19xX1xX3xX37xX38xX3xX5xX3bxX4xX1xX3xX13xX14xX15xX13xX17xX128xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX41xX37xX6fxXaxX12xX120xX8axX4xX3xX45xX2f6xX19xX3xX4xX564xX19xX32xX3xX19xX1xX1bxX19xX3xX22xX2exX19xX1xX3xXexX4b3xX19xX32xX3xX4xX7cxX2ffxX19xX32xX3xX1xX59dxXbxX3xXexX8axX4xX3xXexX1fxX41xX19xX32xX3xX5x19155xX19xX1xX3xX203xX348xX4xX3xX37xX38xX3xX5xX3bxX4xX1xX3xX32xXdxX664xX6xX3xX4xX8axX4xX3xX19xX7cxX8fxX4xX3xX13xX14xX15xX13xX17xX3xX4exX3efxX3xX4exX4axX22xX3xX45xX4axX41xX3xX19xX4b3xX19xX32xX3xX5xX348xX4xX3xX4xX2exX19xX1xX3xXexX1fxX6xX19xX1xX3xX4xX34cxX6xX3xX16cxX1xX46xXdxX3xXexX1fxX41xX19xX32xX3xX5xX76axX19xX1xX3xX203xX348xX4xX3xX37xX38xX3xX5xX3bxX4xX1xX128xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX38xXexX1xX41xX1fxXaxX12xXcxX1xX10xX41xX3xX13xX323xX324xX0xX57xXbxX12
Theo AFP