Đại diện các phe phái tại Palestine tiến hành hội đàm tại Nga
Theo lời mời của Bộ Ngoại giao Nga , đại diện các phe phái tại Palestine, Hamas và Fatah đã tiến hành hội đàm ở Moskva, nhằm thảo luận về các vấn đề tại khu vực Trung Đông.
b6d2x1358dxd85bxe070xfb2cx14746x136caxf345x161d6xX7xf394x128ebx10f29x169d2xec07x102eaxX5xdd15xXaxcf99x108e6x149a2xXdxX3x16200xXdxf088x14360xX3xX4x12822xX4xX3xXbxX1xX10xX3xXbxX1xX1dxXdxX3xXexX14xXdxX3x10523xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3xXexXdx13dd7xX1axX3xX1xe3adxX1axX1xX3xX1xeca3xXdxX3x11d12xX3dx1617exX3xXexX14xXdxX3x15d3ex11462xX6xX0x14368xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxef1fxX10xX6xX17xXaxX12xXcxX1xX10x15aebxX3xX5xd069xXdxX3xX47xX6cxXdxX3xX4x15482xX6xX3x11efcxX42xX3xX4dxX4exX69xX14xXdxX3xX4exXdxX6xX69xX3xX4dxX4exX6xX3xbf55xX3xX45xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX4xX1dxX4xX3xXbxX1xX10xX3xXbxX1xX1dxXdxX3xXexX14xXdxX3xX2dxX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX89xX3xX60xX6xX47xX6xX7xX3xc91exX3dxX3xe916xX6xXexX6xX1xX3xX45x13a1fxX3xXexXdxX39xX1axX3xX1xX3dxX1axX1xX3xX1xX42xXdxX3xX45xX3dxX47xX3x10ae9xX3x10878xX69xX7x1411axXb6xX6xX89xX3xX1axX1xcc28xX47xX3xXexX1x15f1exX69xX3xX5xd8dbx10f18xX1axX3xXb6xc946xX3xX4xX1dxX4xX3xXb6x1227cxX1axX3xX45xXeexX3xXexX14xXdxX3xXd9xX1xXe9xX3xXb6x106e9xX4xX3xXcxdeb5xXe9xX1axX4exX3xX13x15fe1xX1axX4exc62exX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdabbxX6xXbxXexXdxX69xX1axXaxX12xX0xXdxX47xX4exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX47xX7x1439axXbxX1xX69xXexX69xXaxX3xX7xXex12058xX5xX10xX9xXaxX17xXdxX7xXbxX5xX6xX143xc516xX3x10025xX5xX69xX4xXd9xd9d7xX3xX47xX6xX108xX4exXdxX1axX139xX5xX10x124c2xXexX14fxX3xX6xXe9xXexX69xX156xX3xX47xX6xX108xX4exXdxX1axX139xX108xXdxX4exX1xXexX14fxX3xX6xXe9xXexX69xX156xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX4xX1dxX4xX3xXbxX1xX10xX3xXbxX1xX1dxXdxX3xXexX14xXdxX3xX2dxX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3xXexXdxX39xX1axX3xX1xX3dxX1axX1xX3xX1xX42xXdxX3xX45xX3dxX47xX3xXexX14xXdxX3xX4dxX4exX6xX3xX1xe529xX1axX1xX3xXe5xX1axX1xX3xX2xXaxX3xX7xX108xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX111xX151xX6xX69xXexX1xX6xX1axX1xX1xX69xX6xX111xXb6xX1axX51xX1axX10x158fdxX7xX51xde0ex12460xX1efx14a18xX51xX2xdf4fx1239cxX17xX1efxX2x16541x12781xX1f9xX1efxX1efxXexX2xX1faxX1f9xb7fcxX5xX2xX111x13f09xXbxX4exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX4xX1dxX4xX3xXbxX1xX10xX3xXbxX1xX1dxXdxX3xXexX14xXdxX3xX2dxX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3xXexXdxX39xX1axX3xX1xX3dxX1axX1xX3xX1xX42xXdxX3xX45xX3dxX47xX3xXexX14xXdxX3xX4dxX4exX6xXaxX3xX17xX6xXexX6xX139xXbxX1xX69xXexX69xX139xX69xX108xXdxX4exXdxX1axX6xX5xX139xX7xX108xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX14fxX51xX51xX4xX17xX1axXdxX47xX4exX111xXb6xXdxX10xXexX1axX6xX47xXbxX5xXe9xX7xX111xXb6xX1axX51xXexX202xX1eexX1efxX51xXe9xXbxX5xX69xX6xX17xX10xX17xX51xX47x14572xX17xXdxX4xX51xX1eexX1efxX1eexX1efx104a6xX1efxX1f9xX29exX1efxX1f5xX51xXd9xX108xX10xX47xX5xXdxX1axX47xX69xX7xX4xX69xX1ebxX6xX161xXbxX10xX17xXdxXexX111xX206xXbxX4exXaxX3xX51xX12xX121xX1dxX4xX3xXbxX1xX10xX3xXbxX1xX1dxXdxX3xXexX14xXdxX3xX2dxX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3xX1xX42xXdxX3xX45xX3dxX47xX3xXd4xX3xX4dxX4exX6xX111xX3xccfaxX4dxX4exXe9xc88axX1axX14fxX3xd818xXb9xX2dxe8e6xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX69xX17xX143xXaxX12xX121xX1dxX4xX3xX1axX1xX3dxX3xX5xXc0xX1axX1xX3xX45xX14xX69xX3xX2dxX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3xX4xX1xX69xX3xX151xXdxX39xXexX3xX1eexX3xX151x125ddxX1axX3xX4xX1xX74xX3xX143xX39xXe9xX3xXexXeaxXbxX3xXexX108xXe9xX1axX4exX3xXexX108xX6xX69xX3xX45x130caxXdxX3xX1eexX3xX4xX1x103dbx13850xX1axX4exX3xXexX108xX1c6xX1axX1xX3xX1axX4exX1x14100xX3xX7xX104xX14fxX3xX1xbcefxX6xX3xX4exXdxXe5xXdxX3xX1axX42xXdxX3xX151xX42xX3xX2dxX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3xXb6xX3dxX3xXd9xX39xX3xX1xX69xX14xX4xX1xX3x12268xX7xX108xX6xX10xX5xX139xX2dxX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3xX4xX74xX6xX3xXcxX34exX1axX4exX3xXexX1xff93xX1axX4exX3xXd6x11f8axX3x154eaxX69xX1axX6xX5xX17xX3xXcxX108xXe9xX47xXbxX89xX3xX4xX36axX1axX3xX45xX355x14a06xX4xX3xX4ex11142xXdxX3xX5xX3dxX3xc06exXexX1xcf76xX6xX3xXexX1xXe9xXeaxX1axX3xXexX1xX39xX3xXd9xf29bxX111xdf46xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX69xX17xX143xXaxX12xX60xX6xXdxX3xX151xX333xX1axX3xX4x10eb0xX1axX4exX3xXexX1xXe5xX69xX3xX5xXe9xXeaxX1axX3xXexX1c6xX1axX1xX3xXexX108xX14xX1axX4exX3xX4xX74xX6xX3xX1eexX3xXexX108xXdxX19xXe9xX3xX1axX4exX355xX6cxXdxX3xX2dxX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3xX45xX6xX1axX4exX3xX151xX363xX3xX151xX6xX69xX3xXb6xcf58xX143xX3xXd4xX3xX3b2xXe5xXdxX3x15a44xX6xX295xX6xX3xXexX108xX69xX1axX4exX3xX7xXe9xX3abxXexX3xX2xX1f9xX3xX1ax15ae2xX47xX3xb96exXe9xX6xX111xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX69xX17xX143xXaxX12xX4dxX4exX6xX3xX108xXf5xXexX3xX464xXe9xX6xX1axX3xXexX444xX47xX3xXex13b34xXdxX3xXb6xXdxX19xX4xX3xX4xX1xXf5xX47xX3xX17xd262xXexX3xX7xX104xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX108x1234exX3xX1axX42xXdxX3xX151xX42xX3xX2dxX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3xXb6xX3dxX3xX4xX1dxX4xX3xXbxX1xX10xX3xXbxX1xX1dxXdxX3xXexX14xXdxX3xX2dxX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3xX45xXc0xX3xX45xX2efxX1axX4exX3xdd95xX3xXb6xXeexX3xX47xX42xXexX3xX1axXeexX1axX3xXexXe5xX1axX4exX3xX4xX1xc3bexX1axX1xX3xXexX108xX363xX3xX4xX1xXe9xX1axX4exX3xX1axX1xXe0xX47xX3xX151xX1dxX4xX3xX151xX3d3xX3xXd9xX39xX3xX1xX69xX14xX4xX1xX3xX4xX74xX6xX3xXcxX34exX1axX4exX3xXexX1xX3abxX1axX4exX3xXcxX108xXe9xX47xXbxX111xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX69xX17xX143xXaxX12xX13xX444xX143xX3xXd9xX1xX10exX1axX4exX3xXbxX1xXe5xXdxX3xX5xX3dxX3xX5x13c17xX1axX3xX45xX556xXe9xX3xXexXdxX333xX1axX3xXd6xX69xX7xXd9xXb6xX6xX3xX1ax113f6xX3xX5xX104xX4xX3xX1xX36axX6xX3xX4exXdxXe5xXdxX3xX4exXdxd062xX6xX3xXb9xX6xXexX6xX1xX3xXb6xX3dxX3xX60xX6xX47xX6xX7xX3xX111xX3xX60xX2efxXdxX3xXexX1xX1dxX1axX4exX3xX1eexX51xX1eexX1efxX2xX1f1xX89xX3xX4dxX4exX6xX3xX45xXc0xX3xX4xX1xX74xX3xXexX108xX1c6xX3xX1xX42xXdxX3xX1axX4exX1xX363xX3xX4xX1dxX4xX3xXbxX1xX10xX3xXbxX1xX1dxXdxX3xXexX14xXdxX3xX2dxX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3xX1axX1xX355xX1axX4exX3xX4xX1xX355xX6xX3xX45xX355xX6xX3xX108xX6xX3xX45xX355xX3c6xX4xX3xXexXe9xX143xX333xX1axX3xX151xX3abxX3xX4xX1xXe9xX1axX4exX111xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10b99xX69xXe9xX108xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX69xX3xXcxX2f3xX609xX609xX0xX51xXbxX12