Tây Ban Nha: Xô xát khi biểu tình phản đối hạn chế, 32 người bị bắt
Cảnh sát Tây Ban Nha đã tiến hành bắt giữ hàng chục đối tượng trong các cuộc xô xát khi biểu tình đã bước sang đêm thứ hai liên tiếp khi mà một số người dân xuống đường phản đối các biện pháp hạn chế mới nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan.
7fdfx8636xac78xafbdx8641xa1efxb47bxa36bx810cxX7xddc2x1087fxee0cx9870xc134x10dffxX5xd22bxXax84f6xXcx8dd4xeaf3xX3xcd56xX6xb9b1xX3xad88xX1xX6xfda2xX3xa60cxb474xX3xa6b0xfdebxXexX3xf32cxX1xXdxX3xdb98xXdxe275xb205xX3xXex9f80xX19xX1xX3xXbxX1xad9dxX19xX3x9645x8a34xXdxX3xX1xbbd8xX19xX3xX4xX1xcb52x10b58xX3xf3a2xe27exX3xX19xc1f3xa121x8698xXdxX3xX2bxd3e9xX3xX2bx11004xXexX0x108e4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc743xX10xX6xc85dxXaxX12xf43exX37xX19xX1xX3xX7xX24xXexX3xXcxX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxX1xX6xX3xX3ax8d55xX3xXexXdxX44xX19xX3xX1xcfd7xX19xX1xX3xX2bxX54xXexX3xX4bxXdxf22bxX3xX1xX8axX19xX4bxX3xX4xX1xac54xX4xX3xX3axX3bxXdxX3xXexX4cx8f7exX19xX4bxX3xXexd722x10cdaxX19xX4bxX3xX4xX24xX4xX3xX4xX2ex10db5xX4xX3xX23xX21xX3xX23xX24xXexX3xX27xX1xXdxX3xX2bxXdxX2dxX2exX3xXexX31xX19xX1xX3xX3axX82xX3xX2bxX4cxd5a8xX4xX3xX7xX6xX19xX4bxX3xX3axf71bxc455xX3xXexX1x1125dxX3xX1xX6xXdxX3xX5xXdxXdcxX19xX3xXexXdxX44xXbxX3xX27xX1xXdxX3xXddxX8axX3xXddxXb6xXexX3xX7xX3bxX3xX19xX4bxX4cxX4dxXdxX3xX69xX14xX19xX3xX23xX2exX3bxX19xX4bxX3xX3axX4cxX4dxX19xX4bxX3xXbxX1xX37xX19xX3xX3axX3bxXdxX3xX4xX24xX4xX3xX2bxXdx8207xX19xX3xXbxX1xX24xXbxX3xX1xX3fxX19xX3xX4xX1xX44xX3xXddxXd3xXdxX3xX19xX1xd54exXddxX3xX19xX4bxebc0xX19xX3xX4xX1x109c6xX19xX3xX69xX51xX4xX1xX3xX2bxX124xX19xX1xX3xX6cx8930x1028cx97a7xace2x10f78xX2x8e05xX3xX5xX14xX15xX3xX5xX6xX19xbacbxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXacxX69xX15xXaxX12xX0xXdxXddxX4bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXddxX7xX156xXbxX1xXacxXexXacxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxX1xX6xX1exX3xX20xX21xX3xX23xX24xXexX3xX27xX1xXdxX3xX2bxXdxX2dxX2exX3xXexX31xX19xX1xX3xXbxX1xX37xX19xX3xX3axX3bxXdxX3xX1xX3fxX19xX3xX4xX1xX44xX45xX3xX47xX48xX3xX19xX4bxX4cxX4dxXdxX3xX2bxX51xX3xX2bxX54xXexX3xX1xX31xX19xX1xX3xX37xX19xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX57xX57xXdxX161xX2bxX6xXacxXexX1xX6xX19xX1xX1xXacxX6xX161xa357xX19xX57xX19xX10xf332xX7xX57xX48xf4d1xd235xX204xX57xX2x10ee1xX208xX69xX2xX203x8932xX204xX48xX48xX47xXexa260xX47xX158xX20dxX5xX2xX161xc197xXbxX4bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxX1xX6xX1exX3xX20xX21xX3xX23xX24xXexX3xX27xX1xXdxX3xX2bxXdxX2dxX2exX3xXexX31xX19xX1xX3xXbxX1xX37xX19xX3xX3axX3bxXdxX3xX1xX3fxX19xX3xX4xX1xX44xX45xX3xX47xX48xX3xX19xX4bxX4cxX4dxXdxX3xX2bxX51xX3xX2bxX54xXexXaxX3xX69xX6xXexX6xX156xXbxX1xXacxXexXacxX156xXacxXabxXdxX4bxXdxX19xX6xX5xX156xX7xXabxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1exX57xX57xX4xX69xX19xXdxXddxX4bxX161xX1faxXdxX10xXexX19xX6xXddxXbxX5xX2exX7xX161xX1faxX19xX57xXex9b87xX48xX203xX57xX2exXbxX5xXacxX6xX69xX10xX69xX57xX1xXacxXexX19xX19xf95fxX57xX48xX203xX48xX203xdd79xX2xX2xX2b9xX203xX2xX57xX2bxXdxX10xX2exX2b9xXexXdxX19xX1xX161xX21axXbxX4bxXaxX3xX57xX12xff01xX2exX6xX19xX4bxX3xX4xX37xX19xX1xX3xXddxXb6xXexX3xX4xX2exXb6xX4xX3xX23xX21xX3xX23xX24xXexX161xX3xf841xX1bxX4bxX2exac38xX19xX1exX3x902bxf567xX2f5x88f2xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXacxX69xX15xXaxX12xeec8xX3xXddxXb6xXexX3xX7xX3bxX3xXexX1xX8axX19xX1xX3xXbxX1xX3bxX3xX4xb72bxX19xX4bxX3xX3axX82xX3xX23xX37xX15xX3xXabxX6xX3xX4xX24xX4xX3xX1faxX9dxX3xX4xX4cxXd3xXbxX3xX2bxb53cxX4xX45xX3xXbxX1xX24xX3xX1xXacxX3fxXdxX3xX5xXa6xXdxX3xX69xX9dxX19xX4bxX3xX2bxXdxX2dxX2exX3xXexX31xX19xX1xX161xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXacxX69xX15xXaxX12xXcxX31xX19xX1xX3xXexXabxX3fxX19xX4bxX3xX2bxb9abxXexX3xeaa5xX19xX3xX69xXdxc24dxX19xX3xXabxX6xX3xX19xX4bxX1xXdxXdcxXddxX3xXexXabx8871xX19xX4bxX3xX19xX1xX37exXexX3x812bxX3xffddxX6xX69xXabxXdxX69xX3xX27xX1xXdxX3xX1xX8axX19xX4bxX3xX4xX1xX9dxX4xX3xX19xX4bxX4cxX4dxXdxX3xX2bxXdxX2dxX2exX3xXexX31xX19xX1xX3xX3axX82xX3xX3axX3bxXexX3xX4xX24xX4xX3xXexX1xc043xX19xX4bxX3xXabxX24xX4xX3xX1faxX8axX3xX69xd08axX19xX4bxX3xXabxX8axXacxX3xX4xX1xX54xX19xX3xXexXabxXdcxX19xX3xXexX2exX15xX44xX19xX3xX3axX4cxX4dxX19xX4bxX3xX4xX1xbbe8xX19xX1xX3xe2fexXabxX6xX19xX3xX153xXdxX6xX161xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXacxX69xX15xXaxX12xcad7xX1xXdxX3xX4xX37xX19xX1xX3xX7xX24xXexX3xXexXabxXdxX2dxX19xX3xX27xX1xX6xXdxX3xX3axX2dxX3xX4bxXdxX37xXdxX3xXexX24xX19xX3xX3axX24xXddxX3xX3axX21xX19xX4bxX45xX3xX1xX395xX3xX2bxX51xX3xX19xX1xX94xX19xX4bxX3xX3axX3bxXdxX3xXexX4cxXa6xX19xX4bxX3xb044xX2exX24xX3xX27xX1xX3fexX4xX1xX3xXexX37exX19xX3xX4xX21xX19xX4bxX3xX2bxX13axX19xX4bxX3xX4bxX3fxX4xX1xX3xX3axX24xX3xX1faxX8axX3xXbxX1xX24xXacxX3xX7xX24xX19xX4bxX161xX3xd702xXexX3xX19xX1xX37exXexX3xX2xX48xX3xX19xX4bxX4cxX4dxXdxX45xX3xXexXabxXacxX19xX4bxX3xX3axX33dxX3xX4xX33dxX3xX2bxX6xX3xX4xX37xX19xX1xX3xX7xX24xXexX45xX3xX2bxX51xX3xXexX1xX4cxc8eexX19xX4bxX3xX19xX1xd04dxX161xX3x8ea2xX82xX3xX4xX33dxX3xX47xX48xX3xX3axX3bxXdxX3xXexX4cxXa6xX19xX4bxX3xX2bxX51xX3xX2bxX54xXexX3xX4bxXdxX94xX161xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXacxX69xX15xXaxX12xXcxX2ex103cbxX19xX3xXexXabxX4cxXd3xX4xX45xX3xXcxX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxX1xX6xX3xX24xXbxX3xX3axX144xXexX3xX5xX124xX19xX1xX3xX4bxXdxXd3xXdxX3xX19xX4bxX1xXdxXdcxXddxX3xX2bxX6xX19xX3xX3axXdcxXddxX3xXexXabxXdcxX19xX3xXexXacxX8axX19xX3xX464xX2exX3bxX4xX3xX19xX1xX13axXddxX3xX19xX4bxX13fxX19xX3xX4xX1xX144xX19xX3xX7xX3dexX3xX5xX14xX15xX3xX5xX6xX19xX3xX4xf84cxX6xX3xX69xX51xX4xX1xX3xX6cxX152xX153xX154xX155xX156xX2xX158xX3xX45xX3xXexXabxXacxX19xX4bxX3xX27xX1xXdxX3xX1xX501xX2exX3xX1xX44xXexX3xX4xX24xX4xX3xX3axX51xX6xX3xXbxX1xX4cxX4c3xX19xX4bxX3xX19xX4cxXd3xX4xX3xX19xX8axX15xX3xX3axX82xX3xX24xXbxX3xX3axX144xXexX3xXbxX1xXacxX19xX4bxX3xXex9a6cxX6xX3xX19xXb6xXdxX3xX2bxXb6xX161xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXacxX69xX15xXaxX12xX17xX37exXexX3xX4xX1xX37exXbxX3xX19xX1xXdx91fexX2exX3xX1xX3fxX19xX3xX4xX1xX44xX3xX3axX4cxXa6xX4xX3xXexXabxXdxX2dxX19xX3xX27xX1xX6xXdxX3xXexf24cxX3xXexX1xX24xX19xX4bxX3xX17xX37xX15xX3xX27xX1xXdxX3xX7xX3bxX3xX4xX6xX3xX19xX1xXdxX386xXddxX3xXexX13fxX19xX4bxX3xXddxX3fxX19xX1xX3xXexXabxX39exX3xX5xX3fxXdxX45xX3xXcxX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxX1xX6xX3xX3axX6xX19xX4bxX3xX3axX3bxXdxX3xXddxX144xXexX3xX1faxXd3xXdxX3xXexX31xX19xX1xX3xXexX1xX44xX3xX3axX24xX19xX4bxX3xX2bxX24xXacxX3xX3axXb6xX19xX4bxX161xX3xX2d1xX2exX3bxX4xX3xX4bxXdxX6xX3xX4xX1xX14xX2exX3xf656xX2exX3xXexX5f6xX19xX4bxX3xX5xX8axX3xX3axXdxX2dxXddxX3xX19xX33dxX19xX4bxX3xX1faxX5daxX3xX69xX51xX4xX1xX3xX6cxX152xX153xX154xX155xX156xX2xX158xX3xX1xX2f1xXdxX3xX3axX501xX2exX3xX19xX13fxXddxX3xX19xX8axX15xX3xX3axX82xX3xX4bxX1xXdxX3xX19xX1xdfe2xX19xX3xXexX381xX19xX4bxX3xX4xXb6xX19xX4bxX3xX1xX4c3xX19xX3xX2xX45xX2xX3xXexXabxXdxX124xX2exX3xX4xX6xX3xX19xX1xXdxX386xXddxX3xX1faxX8axX3xX1xX4c3xX19xX3xX47xX213xX161xX203xX203xX203xX3xX4xX6xX3xXexb665xX3xX1faxXacxX19xX4bxX161xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXacxX69xX15xXaxX12xX154xXexX6xX5xX15xX45xX3xXcxX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxX1xX6xX3xX1faxX8axX3xX19xX1xXdxX5daxX2exX3xX464xX2exX3bxX4xX3xX4bxXdxX6xX3xX4xX1xX14xX2exX3xX668xX2exX3xX27xX1xX24xX4xX3xX3axX6xX19xX4bxX3xX4xX1xXe1xX19xX4bxX3xX27xXdxX44xX19xX3xXexX31xX19xX1xX3xXexXabxX3fxX19xX4bxX3xX5xX14xX15xX3xX19xX1xXdxX386xXddxX3xX6cxX152xX153xX154xX155xX156xX2xX158xX3xX2bxX3d2xX19xX4bxX3xXbxX1xX24xXexX3xXddxX3fxX19xX1xX161xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXacxX69xX15xXaxX12xX3a0xXb6xXexX3xX7xX3bxX3xX19xX1xX8axX3xX69xX51xX4xX1xX3xXexX386xX3xX1xX395xX4xX3xXexX1xX6a7xXddxX3xX4xX1xX3fexX3xX4xX37xX19xX1xX3xX2bxX24xXacxX3xXabxX13axX19xX4bxX3xXexXabxXacxX19xX4bxX3xX19xX1xX94xX19xX4bxX3xXexX2exX501xX19xX3xXexXd3xXdxX3xX4xX24xX4xX3xX4xX1xX3fexX19xX1xX3xXbxX1xX561xX3xX4xX1xX14xX2exX3xX668xX2exX3xX4xX33dxX3xXexX1xX2dxX3xX27xX1xX21xX19xX4bxX3xXexX1xX2dxX3xX27xXdxX2dxXddxX3xX7xXacxX24xXexX3xX3axX4cxXa6xX4xX3xX19xX44xX2exX3xXexX31xX19xX1xX3xX1xX31xX19xX1xX3xX69xX51xX4xX1xX3xX2bxX124xX19xX1xX3xXexXdxX44xXbxX3xXexX9dxX4xX3xX4bxXdxX6xX3xXexX13fxX19xX4bxX3xX19xX1xX4cxX3xX1xXdxX124xX19xX3xX19xX6xX15xX3xX1faxX8axX3xX24xXbxX3xX3axX144xXexX3xX4xX24xX4xX3xX5xX124xX19xX1xX3xXbxX1xXacxX19xX4bxX3xXexX5afxX6xX3xXddxXd3xXdxX3xX4bxX501xX19xX3xX19xX1xX4cxX3xX5xX8axX3xXexX37exXexX3xX15xX44xX2exX161xX57xX161xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9d61xX2exXexX1xXacxXabxXaxX12xX2edxXcxXcxX20xX153xX1bxX57xX153xXdxX10xXexX19xX6xXddx9b77xX2f8xX0xX57xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)