Bắt giữ đối tượng cạy cửa, trộm cắp tiền, vàng của nhà hàng xóm
(Baothanhhoa.vn) - Sau một thời gian tập trung điều tra, làm rõ, Công an thị xã Nghi Sơn đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Trình, sinh năm 1992 ở thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn là đối tượng đã đột nhập vào nhà hàng xóm trộm cắp tiền, vàng với tổng giá trị tài sản 150 triệu đồng.
a6fex10732xce0fxcea1x129b7xa83exfff3xdc4ex11663xX7x13471xef52x11cc0xc954xf25bx11e22xX5xc91bxXaxcd77xX0xX7xXex111cdxc710xff57x11a2exX12xe44ax134aexXexX3xX19xXdxa866xX3x10841xe7d1xXdxX3xXex12928xeb8exX18xX19xX3xX4x130ecx129e9xX3xX4xa8e5xX6xb7fcxX3xXexX16xd03exac8exX3xX4xX1cxXbxX3xXexXdxc5b7xX18xX34xX3x12a14xc3bexX18xX19xX3xX4x12b51xX6xX3xX18xX1xX46xX3xX1xX46xX18xX19xX3xb915xef25xX39xX0xec52xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX5bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfa0dxX10xX6xc129xXaxX12xd02dxX6x12107xX3xX39xX38xXexX3xXexX1x128ddxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexca6dxXbxX3xXexX16xX7bxX18xX19xX3xX23xXdxX41xX7bxX3xXexX16xX6xX34xX3xX5xX46xX39xX3xX16xf295xX34xX3xa793x11925xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX1xee14xX3xX57x11671xX3xaf5cxX19xX1xXdxX3xX79xae59xX18xX3xX23xXb4xX3xd3afxX1cxXexX3xX19xXdxX21xX3xX23xX24xXdxX3xXexX28xX29xX18xX19xX3xXb6xX19xX7bxX2fxe446xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX16xf9a1xX18xX1xX34xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xc785xX39xX3xX2xaeffxXf2x11a8cxX3xf22cxX3xXexX1xXa8xX18xX3xXb6xX6xX39xX3xX79xXbcxX18xX34xX3xX57xXb4xX3xXb6xX19xX1xXdxX3xX79xXbcxX18xX34xX3xXcxX1xXb1xX3xX57xXb4xX3xXb6xX19xX1xXdxX3xX79xXbcxX18xX3xX5xX46xX3xX23xX24xXdxX3xXexX28xX29xX18xX19xX3xX23xXb4xX3xX23xX38xXexX3xX18xX1xX8cxXbxX3xX45xX46xX17xX3xX18xX1xX46xX3xX1xX46xX18xX19xX3xX57xX58xX39xX3xXexX16xX38xX39xX3xX4xX1cxXbxX3xXexXdxX41xX18xX34xX3xX45xX46xX18xX19xX3xX45xaddexXdxX3xXexbd91xX18xX19xX3xX19xXdx11a82xX3xXexX16xXb1xX3xXexX46xXdxX3xX7xff28xX18xX3xX2x12e22x10688xX3xXexX16xXdx12b9dxX7bxX3xX23xadf1xX18xX19xc7aexX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX17xX76xX2fxXaxX12xX0xXdxX39xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX76xXexX1xX7bxX39xXc2xX3xXdxXa7xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxa9bdxXdxX76xXexX1xb2dcxX3xaecdxX17bxX17cxXbxX57xab39xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1c6xX3xX17bxc823xX17bxXbxX57xX1cdxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxX188xXc2xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX188xX45xX18xX5bxX18xX10xX1c1xX7xX5bxXf4xX2xX2x10f1fxX5bxX2xX17cxX17bxX76xX1d8xX2x12210xX2xX2xX2xXf2xXexX17bxX1ffxX207xe8faxXf4xX5xX17cxX188xdea9xXbxX19x111e6xX16xX9xX2xX1c8xX207xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXexX3xX19xXdxX21xX3xX23xX24xXdxX3xXexX28xX29xX18xX19xX3xX4xX2exX2fxX3xX4xX32xX6xX34xX3xXexX16xX38xX39xX3xX4xX1cxXbxX3xXexXdxX41xX18xX34xX3xX45xX46xX18xX19xX3xX4xX4bxX6xX3xX18xX1xX46xX3xX1xX46xX18xX19xX3xX57xX58xX39xXaxX3xX1c1xXdxX76xXexX1xX9xXaxX1c8xX17bxX17cxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX17bxX1d8xX17bxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xb103xX24xXdxX3xXexX28xX29xX18xX19xX3xXb6xX19xX7bxX2fxXd8xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX16xXe3xX18xX1xX188xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX17xX76xX2fxXaxX12xXcxX16xX28xX162xX4xX3xX23xX58xX34xX3xXa7xXa8xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX1xXb1xX3xX57xXb4xX3xXb6xX19xX1xXdxX3xX79xXbcxX18xX3xX18xX1xX8cxX18xX3xX23xX28xX29xX4xX3xXexXdxX18xX3xXc2xX16cxX17xX3xXexX2exXdxX3xX19xXdxX6xX3xX23xXe3xX18xX1xX3xX6xX18xX1xX3xXb6xX188xX1bxX188xb42cxX3xXf6xX3xXexX1xXa8xX18xX3xXb6xX6xX39xX3xX79xXbcxX18xX34xX3xX57xXb4xX3xXb6xX19xX1xXdxX3xX79xXbcxX18xX3xX23xXb4xX3xXc2xXb1xX3xc3f0xb88fxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX4xX2exX2fxX3xX4xX32xX6xX34xX3xX23xX38xXexX3xX18xX1xX8cxXbxX3xX45xX46xX17xX3xX18xX1xX46xX3xXexX16xX38xX39xX3xX4xX1cxXbxX3xX2xX34xXf2xX3xX4xd93bxX2fxX3xX45xX46xX18xX19xX3xXf2xXf2xXf2xXf2xX34xX3xX210xX17bxX3xXexX16xXdxX181xX7bxX3xX23xX185xX18xX19xX3xXexXdxX41xX18xX3xX39xf273xXexX188xX3xXcxX166xX18xX19xX3xX19xXdxX16cxX3xXexX16xXb1xX3xXexX46xXdxX3xX7xX177xX18xX3xX19xea27xX18xX3xX2xX17bxX17cxX3xXexX16xXdxX181xX7bxX3xX23xX185xX18xX19xX188xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX17xX76xX2fxXaxX12xXb6xX19xX6xX2fxX3xX7xX6xX7bxX3xX338xX1xXdxX3xX18xX1xX8cxX18xX3xX23xX28xX29xX4xX3xXexXdxX18xX3xXc2xX16cxX17xX3xX4xX4bxX6xX3xX19xXdxX6xX3xX23xXe3xX18xX1xX3xXc2xXb1xX3xX1xX2exXdxX34xX3xX5xXb4xX18xX1xX3xX23xX2exX17xX3xXa7xXa8xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX1xXb1xX3xX57xXb4xX3xXb6xX19xX1xXdxX3xX79xXbcxX18xX3xX23xXb4xX3xX4xX1xe1efxX3xX23xX2exX17xX3xX299xX38xXdxX3xXa7xX177xX18xX1xX3xX7xX16cxXexX3xX1xXe3xX18xX1xX3xX7xc0edxX3xXbxX1xX24xXdxX3xX1xX29xXbxX3xX45xX162xXdxX3xXa7xXa8xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX57xXb4xX3xXb6xX19xX1xXdxX3xX79xXbcxX18xX3xXexX8cxXbxX3xXexX16xX7bxX18xX19xX3xX23xXdxX41xX7bxX3xXexX16xX6xX34xX3xX5xX46xX39xX3xX16xXa4xX3xX45xX46xX3xX57xX16cxX4xX3xX23xXb1xX18xX1xX3xXb6xX19xX7bxX2fxXd8xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX16xXe3xX18xX1xX3xce0axX5xX46xX3xX1xX46xX18xX19xX3xX57xX58xX39xX3xX4xX4bxX6xX3xX6xX18xX1xX3xX314xafe5xX3xX4xX1xc51cxX18xX1xX3xX5xX46xX3xXexX1xX4bxX3xXbxX1xX2exX39xX3xX4xX4bxX6xX3xX45x10cc7xX3xXexX16xX38xX39xX3xX4xX1cxXbxX3xXexX46xXdxX3xX7xX177xX18xX3xX18xX58xXdxX3xXexX16x12eb7xX18xX188xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX17xX76xX2fxXaxX12xXcxX2exXdxX3xX4xXbcxX3xca57xX7bxX6xX18xX3xXa7xXa8xX18xX19xX3xX6xX18xX34xX3xX23xX24xXdxX3xXexX28xX29xX18xX19xX3xXb6xX19xX7bxX2fxXd8xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX16xXe3xX18xX1xX3xX338xX1xX6xXdxX3xX18xX1xX8cxX18xX1c6xX3xX79xX6xX7bxX3xX338xX1xXdxX3xX23xXdxX3xXex10d86xX3xX45xX41xX34xX3xX76xX17xX3xX18xX19xX1xXdxX181xX18xX3xX5xXa8xX3xX23xX41xX34xX3xX4xX83xX3xXc2xX2exX4xX34xX3xX18xX4e3xX18xX3xXb6xX19xX7bxX2fxXd8xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX16xXe3xX18xX1xX3xX5xX2exXdxX3xXexXdx11512xXbxX3xXexX4caxX4xX3xX5xX6xX17xX3xX45xX46xX17xX3xX4xX17xX18xX3xX23xX28xX83xX18xX19xX3xXbxX1xX2exX39xX3xXexX38xXdxX188xX3xXcxX16xX28xX162xX4xX3xX338xX1xXdxX3xX23xXdxX3xXexX1xX43exX4xX3xX1xXdxX181xX18xX3xX1xX46xX18xX1xX3xX45xXdxX3xXexX16xX38xX39xX3xX4xX1cxXbxX34xX3xXb6xX19xX7bxX2fxXd8xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX16xXe3xX18xX1xX3xX23xXb4xX3xXexX1xX10xX17xX3xX76xXa4xXdxX3xX4xX1x12a42xX3xX18xX1xX46xX3xX6xX18xX1xX3xX314xX3xX23xf887xX3xXexXdxX41xX18xX34xX3xX45xX46xX18xX19xX3xX18xX4e3xX18xX3xX18xX1xX368xX18xX3xX5xba9exX4xX3xX19xXdxX6xX3xX23xXe3xX18xX1xX3xX6xX18xX1xX3xX314xX3xX23xXdxX3xX45xX1cxX18xX19xX3xX23xXb4xX3xX23xX38xXexX3xX18xX1xX8cxXbxX34xX3xXbxX1xX16cxX3xXexX4bxX3xXexX16xX38xX39xX3xX4xX1cxXbxX3xXexXdxX41xX18xX34xX3xX45xX46xX18xX19xX3xX45xX46xX3xXc2x11d5cxX3xXexX16xX24xX18xX3xX338xX1xX657xXdxX3xX23xXb1xX6xX3xXbxX1xX28xXbcxX18xX19xX188xX3x10fecxX1xXdxX3xX23xX28xX29xX4xX3xX4xX1xX4b5xX18xX1xX3xX502xX7bxX2fxX41xX18xX3xX45xX46xX3xX5xX43exX4xX3xX5xX28xX29xX18xX19xX3xXa7xXa8xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX57xXb4xX3xX338xX4e3xX7bxX3xX19x107dfxXdxX34xX3xXb6xX19xX7bxX2fxXd8xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX16xXe3xX18xX1xX3xX23xXb4xX3xX45xX41xX3xXa7xXa8xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX1xXb1xX3xX57xXb4xX3xXb6xX19xX1xXdxX3xX79xXbcxX18xX3xX338xX1xX6xXdxX3xXc2xX16cxX17xX3xX1xX46xX18xX1xX3xX45xXdxX3xXbxX1xX2exX39xX3xXexX38xXdxX3xX4xX4bxX6xX3xX39xXe3xX18xX1xX188xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX17xX76xX2fxXaxX12xX73xXdxX181xX18xX3xXa7xXa8xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX1xXb1xX3xX57xXb4xX3xXb6xX19xX1xXdxX3xX79xXbcxX18xX3xX23xXb4xX3xXexX1xX7bxX3xX1xX185xXdxX3xXexX46xXdxX3xX7xX177xX18xX3xXexX16xX177xX3xX5xX2exXdxX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX28xX83xXdxX3xXc2xXb1xX3xX1xX2exXdxX3xX45xX46xX3xXexXdxX580xXbxX3xXexX4caxX4xX3xX23xXdxX41xX7bxX3xXexX16xX6xX34xX3xX5xX46xX39xX3xX16xXa4xX188xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxde44xX7bxXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXcxX1xX16cxXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX0xX5bxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX5bxXbxX12
Thái Thanh