[Infographic] - Phòng, chống dịch COVID-19: Giữ an toàn khi đến bệnh viện
(Baothanhhoa.vn) - Tình hình dịch bệnh ngày càng bùng phát mạnh, lan nhanh trên diện rộng. Vì vậy mỗi người dân đều phải có ý thức tự phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là khi đến bệnh viện.
82cex86acx110a9x13413xabcexbe6bx10830xdd93x1150bxX7xf61fxaca5x999dx9813xcb8exf834xX5xf88bxXax82f3xdd64xb1aax9d4ex100dcxb44cxbf1dxf1f8xX6xXbxX1xXdxX4xe755xX3xcdfexX3x10ca0xX1xa9b1xX15xX18x8db3xX3xX4xX1xc1e3xX15xX18xX3x90c7xc589xX4xX1xX3xe6b1xfb64x8b7fxX14x111e6xX21xX2x91c7xbf74xX3x9a19xXdx9305xX3xX6xX15xX3xXexX17xfda2xX15xX3x9c44xX1xXdxX3xe6aexc2b7xX15xX3xfd06xb66axX15xX1xX3x12461xXdxX54xX15xX0xf80bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1016bxX10xX6xX30xXaxX12xXcxd72fxX15xX1xX3xX1xX73xX15xX1xX3xX30xX31xX4xX1xX3xX53xX54xX15xX1xX3xX15xX18xX48xc99exX3xX4xX48xX15xX18xX3xX53xc67exX15xX18xX3xXbxX1x87b1xXexX3xe90fxd5dbxX15xX1xX28xX3xX5xX6xX15xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXexX19xbddfxX15xX3xX30xXdxX54xX15xX3xX19xe9e7xX15xX18xa0e1xX3xX37xX73xX3xX58x137b6xX89xX3xX9ax106f1xXdxX3xX15xX18xaf9axd069xXdxX3xX30xf205xX15xX3xX4fx10851xdadexX3xXbxX1xa5d5xXdxX3xX4xbec3xX3x12933xX3xXexX1xc978xX4xX3xXex8459xX3xXbxX1xX25xX15xX18xX28xX3xX4xX1xX2cxX15xX18xX3xX30xX31xX4xX1xX3xX35xX36xX37xX14xX39xX21xX2xX3cxX28xX3xX4fxe944xX4xX3xX53xXdxX54xXexX3xX5xX48xX3xX4bxX1xXdxX3xX4fxX50xX15xX3xX53xX54xX15xX1xX3xX58xXdxX54xX15xXb8xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe82cxX17xX30xX89xXaxX12xX0xXdxX9axX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX30xXexX1xXd1xX9axX53xX3xX30xX1xXdxX30xX10xX3xXdxX35xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXax10916xXdxX30xXexX1xX3dxX3xdb41x8602xX165xXbx87d4x12059xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX3dxX3xa3b0xc383x88f2xXbxX168xX169xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxXb8xX53xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xXb8xX58xX15xX5dxX15xX10xX15dxX7xX5dxfd54xX2xX198xX2xX5dxX2xX3cxX3cxX30xX175xX2xX2xX165xX175x1365fxX165xXexX2xX165xX164x9b2axX5xX1a6xX21xX18xXdxXd1xX21xX6xX15xX21xXexX17xX6xX15xX21xX4bxX1xXdxX21xX30xX10xX15xXb8xccc4xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX23xX1xX25xX15xX18xX28xX3xX4xX1xX2cxX15xX18xX3xX30xX31xX4xX1xX3xX35xX36xX37xX14xX39xX21xX2xX3cxX3dxX3xX3fxXdxX41xX3xX6xX15xX3xXexX17xX48xX15xX3xX4bxX1xXdxX3xX4fxX50xX15xX3xX53xX54xX15xX1xX3xX58xXdxX54xX15xXaxX3xX15dxXdxX30xXexX1xX9xXaxX164xX165xX165xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX173xX174xX175xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX17xX30xX89xXaxX12xX0xXdxX9axX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX35xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX15dxXdxX30xXexX1xX3dxX3xX164xX165xX165xXbxX168xX169xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX3dxX3xX198xX175xX165xX164xXbxX168xX169xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxXb8xX53xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xXb8xX58xX15xX5dxX15xX10xX15dxX7xX5dxX198xX2xX198xX2xX5dxX2xX3cxX3cxX30xX175xX2xX2xX198xX2xX173xX2xXexX164xX164xX175xX174xX5xX175xX21xX18xXdxXd1xX21xX6xX15xX21xXexX17xX6xX15xX21xX4bxX1xXdxX21xX30xX10xX15xXb8xX1c4xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX23xX1xX25xX15xX18xX28xX3xX4xX1xX2cxX15xX18xX3xX30xX31xX4xX1xX3xX35xX36xX37xX14xX39xX21xX2xX3cxX3dxX3xX3fxXdxX41xX3xX6xX15xX3xXexX17xX48xX15xX3xX4bxX1xXdxX3xX4fxX50xX15xX3xX53xX54xX15xX1xX3xX58xXdxX54xX15xXaxX3xX15dxXdxX30xXexX1xX9xXaxX164xX165xX165xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX198xX175xX165xX164xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc567xXd1xXexX1xX17xX19xXaxX12xd2fexX6xXdxX3xX6cxXd1xX89xXd0xX15xX0xX5dxXbxX12
Mai Huyền