Thái Lan cân nhắc áp đặt phong tỏa tại các tỉnh có nguy cơ cao
Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) và Bộ Y tế Thái Lan đang cân nhắc áp đặt các biện pháp mới nhằm đối phó với việc số lượng các ca nhiễm COVID-19 mới đang gia tăng.
d0bdx10800xe741xfcbbx10510x12e53x142f5x121edxe12fxX7x15738x14c76x165dbxf92cxfb00x11d32xX5xebe2xXax1350fxXcxX1x14441xXdxX3xe1dexX6x10a99xX3xX4x140d3xX1axX3xX1axX1x1428dxX4xX3xX15xXbxX3x162c8x116f8xXexX3xXbxX1x119c0xX1ax15c51xX3xXex12cf9xX6xX3xXex159ccxXdxX3xX4xX15xX4xX3xXex15bd2xX1axX1xX3xX4x1102exX3xX1axX30xf726xe5e6xX3xX4xfe6cxX3xX4xX6xX2exX0x10584xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1337axX10xX6x15291xXaxX12xX61x17075xXdxX3xX28x12eccxX1axX30xX3x125a1xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3x12bd6xX48x1769cxX4xX3xX30xXdxX6xX3x149abxec45x12738x13e35x13eb0xX3xea6cx1095dxX3x160caxX68xX3x121ddxX3xXex16b3exX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX28xX6xX1axX30xX3xX4xX1dxX1axX3xX1axX1xX22xX4xX3xX15xXbxX3xX28xX29xXexX3xX4xX15xX4xX3x137cbxXdx1539exX1axX3xXbxX1xX15xXbxX3x15c73x162fdxXdxX3xX1axX1xf27exXbexX3xX28xX7axXdxX3xXbxX1xX44xX3xX87xXbfxXdxX3xX87xXdxXb6xX4xX3xX7xX7axX3xX5x123ddx15405xX1axX30xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX6xX3xX1axX1xXdx12e40xXbexX3xX84x15664x10180x16663xf90bxf599xX2xe411xX3xXbexXbfxXdxX3xX28xX6xX1axX30xX3xX30xXdxX6xX3xXex14bdcxX1axX30x108f2xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX6xXbxXexXdxX2exX1axXaxX12xX0xXdxXbexX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXbexX7xXf3xXbxX1xX2exXexX2exXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxX64xXdxX7xXbxX5xX6xX49x12cbfxX3xXb4xX5xX2exX4xf823x125fbxX3xXbexX6x12328xX30xXdxX1axXf3xX5xX10x13ba1xXexX146xX3xX6xX48xXexX2exX14dxX3xXbexX6xX151xX30xXdxX1axXf3xX151xXdxX30xX1xXexX146xX3xX6xX48xXexX2exX14dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX4xX1dxX1axX3xX1axX1xX22xX4xX3xX15xXbxX3xX28xX29xXexX3xXbxX1xX2exX1axX30xX3xXexX33xX6xX3xXexX37xXdxX3xX4xX15xX4xX3xXexX3fxX1axX1xX3xX4xX44xX3xX1axX30xX48xX49xX3xX4xX4cxX3xX4xX6xX2exX3xX1x10cbaxX1axX1xX3x12fdfxX1axX1xX3xX2xXaxX3xX7xX151xX4xX9xXaxX52xX52xXdxX108xXb4xX6xX2exXexX1xX6xX1axX1xX1xX2exX6xX108xX87xX1axX52xX1axX10x164f5xX7xX52x16644xX2xX2x150e9xX52xX2x10461x1725cxX64x16e30x15161xX1edxX1f0xX1edxX1e9xXf5xXexX1efxX1e9xXf5xX1f0xX5xX2xX108x12a61xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX4xX1dxX1axX3xX1axX1xX22xX4xX3xX15xXbxX3xX28xX29xXexX3xXbxX1xX2exX1axX30xX3xXexX33xX6xX3xXexX37xXdxX3xX4xX15xX4xX3xXexX3fxX1axX1xX3xX4xX44xX3xX1axX30xX48xX49xX3xX4xX4cxX3xX4xX6xX2exXaxX3xX64xX6xXexX6xXf3xXbxX1xX2exXexX2exXf3xX2exX151xXdxX30xXdxX1axX6xX5xXf3xX7xX151xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX146xX52xX52xX4xX64xX1axXdxXbexX30xX108xX87xXdxX10xXexX1axX6xXbexXbxX5xX48xX7xX108xX87xX1axX52xXex10a33xX1e6xX1f0xX52xX48xXbxX5xX2exX6xX64xX10xX64xX52xX1xX2exXexX1axX1ax1235axX52xX1e6xX1f0xX1e6xX2x13ae7xX1f0xX1efxX298xX2xX1efxX52xXexXex16e34xX87xX1axXexX1xX6xXdxX298xX5xX6xX1axX1f0xXf5xX108xX1fexXbxX30xXaxX3xX52xX12xX82xX1xX1dxX1axX3xX87xXdx149a7xX1axX3xX49xX3xXexX90xX3xXexXdxX2bdxXbexX3xX87xX6xX4xX4xXdxX1axX10xX3xX1axX30xf3f3xX6xX3xX84xXefxXf0xXf1xXf2xXf3xX2xXf5xX3xX4xX1xX2exX3xX1axX30xXdcxf2caxXdxX3xX64xX1dxX1axX3xXexX37xXdxX3xX8axX6xX1axX30xX14cxX2exX14cx15c8exX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX108xX3xX81xf3aexX1axX1xX146xX3xXcxX61xe592xX52xXcxXcxX30dxXf0xX82xX85xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX2exX64xX49xXaxX12xXcxX151xX48xX49xd554xX1axX3xXexX1x11835xX1axX30xX3xX7x167b4xX3xXexX37xXdxX3xX64xeed0xX1axX3xX5xX2e7xXdxX3xXcx10cc5xX1axX30xX3xXcxX1xXdcxX3xX14cx13b07xX3xX82xX83xX84xX3xX82xX6xXexXexX6xXbxX2exX5xX3xX82xX6xX14cxXbxX6xX1axXdxXexX3xX1axX30xX88xX49xX3xX2xX1efxX52xX1efxX3xX4xX1xX2exX3xXb4xXdxX90xXexX3xX1xX6xXdxX3xX4xX4cxX3xX78xX48xX6xX1axX3xX1axX44xXdxX3xXexX151xX2bdxX1axX3xX28xX6xX1axX30xX3xXexX1xX1c2xX2exX3xX5xX48x12e89xX1axX3xX87xX32exX3xXbxX1xXdcxX4cxX1axX30xX3xX15xX1axX3xX15xXbxX3xX28xX29xXexX3xX5xXb6xX1axX1xX3xXbxX1xX2exX1axX30xX3xXexX33xX6xX3xX28xX7axXdxX3xX87xXbfxXdxX3xX4xX15xX4xX3xXexX3fxX1axX1xX3xX4xX44xX3xX1axX30xX48xX49xX3xX4xX4cxX3xX4xX6xX2exX3xX1axX1xXdcxX3xX8axX6xX1axX30xX14cxX2exX14cxX2f9xX3xX84xX1xXdxX6xX1axX30xX3x15a6bxX6xXdxX3xX87xX88xX3x1098cxX151xX6xX4xX1xX48xX6xXbxX3x16d10xX1xXdxX151xXdxX3xX406xX1xX6xX1axX3xX28xeee1xX3xX4xX1xX29xX1axX3xX28x136c3xX1axX30xX3xX7x103efxX3xX5xX1dxX49xX3xX5xX6xX1axX3xX4x12527xX6xX3xX64x16eefxX4xX1xX3xXb4xXb6xX1axX1xX108xX3x13a4fxX1axX30xX3xX82xX6xXexXexX6xXbxX2exX5xX3xX4xe483xX1axX30xX3xX4xX1xX2exX3xXb4xXdxX90xXexX3xXexX1xX2bdxXbexX3xX151xXc4xX1axX30xX3xXcxX1xX42axX3xXexXdcxXbfxX1axX30xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX28xdb24xX3xX28xX32exX3xX1axX30xX1xX42exX3xX82xX83xX84xX3xX7x10d50xX1axX3xX7xX88xX1axX30xX3xX4xX1xX2exX3xX4xX15xX4xX3xXb4xXdxXb6xX1axX3xXbxX1xX15xXbxX3xXbexX37xX1axX1xX108xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX2exX64xX49xXaxX12xXcxX151xX2exX1axX30xX3xX1axX30xX88xX49xX3xX2xX1efxX52xX1efxX2f9xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX28xX471xX3xX30xX1xXdxX3xX1axX1xX39cxX1axX3xX7xX7axX3xX5xXdcxXddxX1axX30xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX6xX3xX1axX1xXdxXebxXbexX3xX84xXefxXf0xXf1xXf2xXf3xX2xXf5xX3xXbexXbfxXdxX3xXexX1xX10xX2exX3xX1axX30xX88xX49xX3xX4xX6xX2exX3xX1axX1xffa0xXexX3xX14cxX412xX3xXexX2d4xX3xX14cxX1xXdxX3xX28xX37xXdxX3xX64xX42exX4xX1xX3xX1axX88xX49xX3xX2a1xX48xX50dxXexX3xX1xXdxXb6xX1axX3xX338xX3xX1axXdcxXbfxX4xX3xX1axX88xX49xX3xX28x107b4xX48xX3xX1axX105xXbexX3xX1axX30xX2exX15xXdxX108xX3xXcxX151xX48xX1axX30xX3xXexX1dxXbexX3xX30dx15e04xX3xX5xX350xX3xXexX1bexX1axX1xX3xX1xX1bexX1axX1xX3xX84xXefxXf0xXf1xXf2xXf3xX2xXf5xX3xX81xX84xX84xX83xX70xX85xX3xX2a1xX15xX4xX3xX1axX1xX39cxX1axX3xXexX1xX2bdxXbexX3xX2xX108x16cb5xX585xX1e9xX3xX4xX6xX3xXbexX22xX4xX3xXbexXbfxXdxX3xX84xXefxXf0xXf1xXf2xXf3xX2xXf5xX3xX2f9xX3xX1axX1dxX1axX30xX3xXexX347xX1axX30xX3xX7xX7axX3xX4xX6xX3xXbexX22xX4xX3xX338xX3xX1axXdcxXbfxX4xX3xX1axX88xX49xX3xX5xX2bdxX1axX3xX585xX1e9xX108xXf5xX2xX1f0xX2f9xX3xXexX151xX2exX1axX30xX3xX28xX44xX3xX4xX44xX3xXf5xX1ecxX3xX4xX6xX3xXexX556xX3xX87xX2exX1axX30xX108xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX2exX64xX49xXaxX12xX84xX15xX4xX3xX4xX6xX3xXbexX22xX4xX3xXbexXbfxXdxX3xX30xX1xXdxX3xX1axX1xX39cxX1axX3xXexX151xX2exX1axX30xX3xX1e6xX1efxX3xX30xXdxX2e7xX3xX78xX48xX6xX3xX4xX1xX42axX3xX49xX90xX48xX3xX338xX3xXexX1xX42axX3xX28xX333xX3xX8axX6xX1axX30xX14cxX2exX14cxX2f9xX3xX87xXbfxXdxX3xX585xX1e9xX2xX3xX4xX6xX2f9xX3xXexXdxX90xXbxX3xXexX1xX10xX2exX3xX5xX88xX3xX4xX15xX4xX3xXexX3fxX1axX1xX3xX84xX1xXdxX6xX1axX30xX3xX3f6xX6xXdxX3xX81xX585xX2xXf5xX3xX4xX6xX85xX3xX87xX88xX3xX3fdxX151xX6xX4xX1xX48xX6xXbxX3xX406xX1xXdxX151xXdxX3xX406xX1xX6xX1axX3xX81xX2xX280xX2xX3xX4xX6xX85xX108xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX2exX64xX49xXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xX84x11f01xX4xX3xXexX151xXdcxX338xX1axX30xX3xX84xX6adxX4xX3xX406xXdxX412xXbexX3xX7xX2exX15xXexX3xX64xX42exX4xX1xX3xXb4xXb6xX1axX1xX3xX81xXf2xXf2xX84xX85xX3xXefxXbxX6xX7xX3xX406xX6xX151xX1axX14cxX6xX1e3xXdxX1axXbxX2exX1axX30xX2f9xX3xX1xX53dxX48xX3xX1xX90xXexX3xX4xX15xX4xX3xX4xX6xX3xX1axX1xXdxXebxXbexX3xXbexXbfxXdxX3xX28xXdcxXddxX4xX3xX30xX1xXdxX3xX1axX1xX39cxX1axX3xX1axX44xXdxX3xXexX151xX2bdxX1axX3xX28xX32exX48xX3xX4xX44xX3xX5xXdxX2bdxX1axX3xX1xXb6xX3xX87xXbfxXdxX3xX1axX1xf6bbxX1axX30xX3xX28xX42exX6xX3xX28xXdxX412xXbexX3xX30xXdxX1c2xXdxX3xXexX151x175e0xX3xX87xX88xX2exX3xXb4xX6xX1axX3xX28xX2bdxXbexX108xX3xX438xX1axX30xX3xX1axX1xX50dxX1axX3xXbexX37xX1axX1xX3xX87xXdxXb6xX4xX3xX1xX37xX1axX3xX4xX1xX90xX3xX64xXdxX3xX4xX1xX48xX49xX412xX1axX3xX4xX42axX6xX3xX1axX30xXdcxX2e7xXdxX3xX64xX1dxX1axX3xX7xd6f7xX3xX14cxXdxX32exXbexX3xX4xX1xX90xX3xX28xXdcxXddxX4xX3xXexX7axX4xX3xX28xX68xX3xX5xX1dxX49xX3xX5xX6xX1axX3xX87xX88xX3xXbex13742xXdxX3xXexX3fxX1axX1xX3xX28xX32exX48xX3xX4xX44xX3xXexX1xX412xX3xX28xX44xX1axX30xX3xXbexX68xXexX3xX87xX6xXdxX3xXexX151x154d5xX3xX78xX48xX6xX1axX3xXexX151x1327dxX1axX30xX108xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX2exX64xX49xXaxX12xX84xX1xX2exX3xXexXbfxXdxX3xX1axX6xX49xX2f9xX3xX28xX471xX3xX4xX44xX3xX1efxX585xX52xX1ecxX1ecxX3xXexX3fxX1axX1xX3xXexX151xX2bdxX1axX3xXexX2exX88xX1axX3xX78xX48xX7axX4xX3xX28xX471xX3xX15xXbxX3xX28xX29xXexX3xX4xX15xX4xX3xX1xX37xX1axX3xX4xX1xX90xX3xX28xX7axXdxX3xX87xXbfxXdxX3xX64xX48xX3xX14cxX1xX15xX4xX1xX3xX28xX412xX3xX14cxX1xX333xX1axX30xX3xX14cxX1xX48xX49xX90xX1axX3xX14cxX1xX742xX4xX1xX3xX87xXdxXb6xX4xX3xX28xXdxX3xX5xX37xXdxX108xX3xXcxX151xX2exX1axX30xX3xX14cxX1xXdxX3xX28xX44xX2f9xX3xXcxX1xX42axX3xXexXdcxXbfxX1axX30xX3xX3fdxX151xX6xX49xX48xXexX3xX84xX1xX6xX1axXf3xX2exXf3xX4xX1xX6xX3xX28xX471xX3xX151xX6xX3xX5xXb6xX1axX1xX3xX4xX1xX2exX3xX4xX15xX4xX3xX78xX48xX6xX1axX3xX4xX1xX41axX4xX3xXexX151xX2exX1axX30xX3xXexX50dxXexX3xX4xX1c2xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX4cxX3xX78xX48xX6xX1axX3xX1axX1xX88xX3xX1axXdcxXbfxX4xX3xX5xX88xXbexX3xX87xXdxXb6xX4xX3xXexX37xXdxX3xX1axX1xX88xX3xX4xX1xX2exX3xX28xX90xX1axX3xX4xX48xX7axXdxX3xXexX1xX15xX1axX30xX3xX1axX90xX48xX3xX4xX44xX3xXexX1xX412xX3xX87xX88xX3xX14cxX1xX48xX49xX90xX1axX3xX1axX30xX1xX42exX3xX14cxX1xX48xX3xX87xX41fxX4xX3xXexXdcxX3xX1axX1xX1dxX1axX3xX5xX88xXbexX3xXexX1xX10xX2exX3xX28xX412xX3xX30xXdx1567axXbxX3xX1axX30xX105xX1axX3xX4xX1xX29xX1axX3xX7xX41fxX3xX5xX1dxX49xX3xX5xX6xX1axX3xX4xX42axX6xX3xX28xXddxXexX3xXb4x1751exX1axX30xX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX1xX41axX3xXb4xX6xX108xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX2exX64xX49xXaxX12xX82xX1xXc4xXbexX3xX28xX7axXdxX3xXbxX1xX44xX3xX87xXbfxXdxX3xX87xXbfxXdxX3xX7xX7axX3xX4xX6xX3xX1axX1xXdxXebxXbexX3xX84xXefxXf0xXf1xXf2xXf3xX2xXf5xX3xX28xX6xX1axX30xX3xX30xXdxX6xX3xXexX105xX1axX30xX2f9xX3xX4xX15xX4xX3xX5xX41fxX4xX3xX5xXdcxXddxX1axX30xX3xX87xX446xX3xXexX151xX6xX1axX30xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX87xX88xX3xX84xX1xX742xX1axX1xX3xX78xX48xX49xX32exX1axX3xX87xX949xX1axX30xX3xX28xX333xX3xXexX1xX42exX3xX8axX6xX1axX30xX14cxX2exX14cxX3xX81xX8axX3f6xX70xX85xX3xX28xX471xX3xX1xX7a8xX3xXexX151xXddxX3xX4xX1xX48x15675xX1axX3xXb4xX42exX3xX30xX53dxX1axX3xX1e9xX108xX1f0xX1f0xX1f0xX3xX30xXdxXdcxX2e7xX1axX30xX3xXb4xXb6xX1axX1xX3xXexX37xXdxX3xX4xX15xX4xX3xXb4xXb6xX1axX1xX3xX87xXdxXb6xX1axX3xX64xX471xX3xX4xX1xXdxX90xX1axX3xXexX151xX2bdxX1axX3xXexX2exX88xX1axX3xX78xX48xX7axX4xX108xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX2exX64xX49xXaxX12xX82xX30xX2exX88xXdxX3xX151xX6xX2f9xX3xX8axX68xX3xefaaxX37xXdxX3xX1xX7d3xX4xX2f9xX3xX406xX1xX2exX6xX3xX1xX7d3xX4xX2f9xX3xX82xX30xX1xXdxX2bdxX1axX3xX4xX41axX48xX3xX87xX88xX3xXa65xX347xXdxX3xXbexXbfxXdxX3xX28xX471xX3xX4xX1xX48xX49xX412xX1axX3xX28xX347xXdxX3xX585xX1ecxX3xXexX151xXdcxX2e7xX1axX30xX3xX28xX37xXdxX3xX1xX7d3xX4xX3xX87xX88xX3xX1xX7d3xX4xX3xX87xXdxXb6xX1axX3xXexX151xX41fxX4xX3xXexX1xX48xX68xX4xX3xXexX151xX2bdxX1axX3xXexX2exX88xX1axX3xX78xX48xX7axX4xX3xXexX1xX88xX1axX1xX3xX4xX15xX4xX3xXb4xXb6xX1axX1xX3xX87xXdxXb6xX1axX3xX64xX471xX3xX4xX1xXdxX90xX1axX3xX87xX88xX3xX4xX4cxX3xX7xX338xX3xX4xX15xX4xX1xX3xX5xX49xX3xX28xX412xX3xX4xX44xX3xXexX1xX412xX3xXexXdxX90xXbxX3xX1axX1xX39cxX1axX3xX28xXdcxXddxX4xX3xX2xX1e6xX108xX1edxX1e6xX1e6xX3xXb4xXb6xX1axX1xX3xX1axX1xX1dxX1axX108xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX48xXexX1xX2exX151xXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xXcxX61xX30dxX0xX52xXbxX12
Theo THX