Gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 9-12, Hội liên hiệp thanh niên tỉnh tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.
5c58x6fe4xb431xb226x89b3xb059x83a6x5e43xcc9cxX7x63a5x6970x7cbcxc45exd185x6e70xX5x6fa6xXax8fe2xX0x69adxX12xd375xb3ffxXbxX3x9c45xX17xXexX3xc0f5xd465xad5cxab1cxX3xa8b3xc52cxXdxX3xX14xXdxc487xc416xX3xac85xc908xX3xX1exX24xXdxX3xX1x92a9xXdxX3xX23xX24xXdxX3xX14xXdxX29xX2axX3xXexX1fxX20xX21xX3xca9bxX2ax5cb5xX4xX3xd937xX34xXdxX3xX5xXdx7036xX21xX3xX1xXdxd683xXbxX3xXexX1xX6xX21xX1xX3xX21xXdxX50xX21xX3xcbd3xXdxX55xXexX3x71c7xX6xX1axX3xX5xe373xX21xX3xXexX1x8ef9xX3xX63xac4exX75xX75xX0xa6e6xX14xX12xX0xX79xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX10xX6xX2cxXaxX12xa7d7xX1xXdxc35exX2axX3x5c82xe2c4xX2x7390xcfc5xX3xX4axX34xXdxX3xX5xXdxX50xX21xX3xX1xXdxX55xXbxX3xXexX1xX6xX21xX1xX3xX21xXdxX50xX21xX3xXex63e4xX21xX1xX3xXex8457xX3xX4xX1xX72xX4xX3xdadbxX17xXbxX3xX1axX17xXexX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX24xXdxX3xX14xXdxX29xX2axX3xX23xXdxX3xX2cxX2dxX3xX1exX24xXdxX3xX1xX34xXdxX3xX23xX24xXdxX3xX14xXdxX29xX2axX3xXexX1fxX20xX21xX3xX45xX2axX47xX4xX3xX4axX34xXdxX3xX5xXdxX50xX21xX3xX1xXdxX55xXbxX3xXexX1xX6xX21xX1xX3xX21xXdxX50xX21xX3xX63xXdxX55xXexX3xX68xX6xX1axX3xX5xX6dxX21xX3xXexX1xX72xX3xX63xX75xX75xX75xX9cxX3xX21xX1xXdxX55xX1axX3x7f63xd876xX3xX9bx9054xX2xX98xX99xX9bxX135xX9bx79bexbf3cxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX10xX21xXexX10xd0bcxXaxX12xX0xXdxX1axXc4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2cxXexX1xX2axX1axX14xX3xXdxX92xX10xX21xXexX10xX152xXaxX3xX7xXexd84bxX5xX10xX9xXax9eaexXdxX2cxXexX1xb85axX3xc15cxb8cdxX135xXbx7efcx678bxX3xX1xX10xXdxXc4xX1xXexX17dxX3xX13cxX13cxX2xXbxX183xX184xXaxX3xX7xX152xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17dxX79xX79xXdxX13dxX14xX6xX1fxXexX1xX6xX21xX1xX1xX1fxX6xX13dxb75cxX21xX79xX21xX10xX178xX7xX79xX2xX98xX13cxX98xX79xX2xX180xX2xX2cxX2xX2xX180xX135xX13cxX13cxX17fxXex9299xX135xX9bxX17fxX1c9xX5xX135xX13dxd637xXbxXc4x6234xX152xX9xX1c9xX135xX1c9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xXbxX3xX1axX17xXexX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX24xXdxX3xX14xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX1exX24xXdxX3xX1xX34xXdxX3xX23xX24xXdxX3xX14xXdxX29xX2axX3xXexX1fxX20xX21xX3xX45xX2axX47xX4xX3xX4axX34xXdxX3xX5xXdxX50xX21xX3xX1xXdxX55xXbxX3xXexX1xX6xX21xX1xX3xX21xXdxX50xX21xX3xX63xXdxX55xXexX3xX68xX6xX1axX3xX5xX6dxX21xX3xXexX1xX72xX3xX63xX75xX75xX75xXaxX3xX79xX12xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX6xXbxXexXdxX1fxX21xXaxX12xX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX24xXdxX3xX14xXdxX29xX2axX3xX4xX1xdfbfxXbxX3xc6cdxX21xX1xX3xX5x901cxX2axX3xX21xXdxX55xX1axX3xXexX152xX277x9242xX4xX3xX131xX1xXdxX3xX5xX50xX21xX3xX23xX277xa756xX21xXc4xX3xX23xXdxX3xX2cxX2dxX3xX1exX24xXdxX3xX1xX34xXdxX3xX23xX24xXdxX3xX14xXdxX29xX2axX3xX4axX34xXdxX3xX5xXdxX50xX21xX3xX1xXdxX55xXbxX3xXexX1xX6xX21xX1xX3xX21xXdxX50xX21xX3xX63xXdxX55xXexX3xX68xX6xX1axX3xX5xX6dxX21xX3xXexX1xX72xX3xX63xX75xX75xX75xX13dxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc532xX1fxX2cxX173xXaxX12xX1exX24xXdxX3xX1xX34xXdxX3xX23xX24xXdxX3xX14xXdxX29xX2axX3xXexX1fxX20xX21xX3xX45xX2axX47xX4xX3xX4axX34xXdxX3xX5xXdxX50xX21xX3xX1xXdxX55xXbxX3xXexX1xX6xX21xX1xX3xX21xXdxX50xX21xX3xX63xXdxX55xXexX3xX68xX6xX1axX3xX5xX6dxX21xX3xXexX1xX72xX3xX63xX75xX75xX75xX3xX7x67ccxX3xX2cxXdxa177xX21xX3xX152xX6xX3xXexX152xX1fxX21xXc4xX3xa134xX3xX21xXc4xX20xX173xX9cxX3xXex9634xX3xX2xX135xX3xX23x8838xX21xX3xX2xX9bxX99xX2xX9bxX99xX9bxX135xX2xX98xX3xXexX24xXdxX3xXcxX152xX2axX21xXc4xX3xXex9211xX1axX3xX4axX34xXdxX3xX21xXc4xX1x6911xX3xbc7dxX2axX47xX4xX3xXc4xXdxX6xX3xe1abx7000xX3xX1exbc0cxX21xX1xX9cxX3xX4axX20xX3xX68xX34xXdxX13dxX3xXcxX1xX6xX1axX3xX2cxX2dxX3xX1exX24xXdxX3xX1xX34xXdxX9cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX24xXdxX3xX14xXdxX29xX2axX3xXexXb8xX21xX1xX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xX4ax87c0xX6xX3xX4xX3c2xX3xX9bxX180xX3xX23xX24xXdxX3xX14xXdxX29xX2axX9cxX3xX23xX277x5f93xX4xX3xX1exX24xXdxX3xX1xX34xXdxX3xX23xX24xXdxX3xX14xXdxX29xX2axX3xX4axX34xXdxX3xX5xXdxX50xX21xX3xX1xXdxX55xXbxX3xXexX1xX6xX21xX1xX3xX21xXdxX50xX21xX3xXexXb8xX21xX1xX9cxX3xX21xX1xXdxX55xX1axX3xX131xX132xX3xX9bxX135xX2xX98xX99xX9bxX135xX9bxX13cxX3xX14xX6dxX2axX3xX4xX1xd142xX21xX13dxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX10xX21xXexX10xX152xXaxX12xX0xXdxX1axXc4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX92xX10xX21xXexX10xX152xXaxX3xX7xXexX173xX5xX10xX9xXaxX178xXdxX2cxXexX1xX17dxX3xX17fxX180xX135xXbxX183xX184xX3xX1xX10xXdxXc4xX1xXexX17dxX3xX349xX98xX2xXbxX183xX184xXaxX3xX7xX152xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17dxX79xX79xXdxX13dxX14xX6xX1fxXexX1xX6xX21xX1xX1xX1fxX6xX13dxX1b0xX21xX79xX21xX10xX178xX7xX79xX2xX98xX13cxX98xX79xX2xX180xX2xX2cxX2xX2xX180xX135x85c1xX349xX98xXexX2xX13cxX1c9xX135xX5xX13cxX99xX9bxX13dxX1d1xXbxXc4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xXbxX3xX1axX17xXexX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX24xXdxX3xX14xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX1exX24xXdxX3xX1xX34xXdxX3xX23xX24xXdxX3xX14xXdxX29xX2axX3xXexX1fxX20xX21xX3xX45xX2axX47xX4xX3xX4axX34xXdxX3xX5xXdxX50xX21xX3xX1xXdxX55xXbxX3xXexX1xX6xX21xX1xX3xX21xXdxX50xX21xX3xX63xXdxX55xXexX3xX68xX6xX1axX3xX5xX6dxX21xX3xXexX1xX72xX3xX63xX75xX75xX75xXaxX3xX79xX12xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX6xXbxXexXdxX1fxX21xXaxX3xX7xXexX173xX5xX10xX9xXaxXexX10xX183xXexX99xX6xX5xXdxXc4xX21xX17dxX3xX4xX10xX21xXexX10xX152xX184xXaxX12xXcxX1fxX20xX21xX3xX4xX272xX21xX1xX3xX14xX2axXbdxXdxX3xXc4xX17xXbxX3xX1axX17xXexX13dxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX10xX21xXexX10xX152xXaxX12xX0xXdxX1axXc4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX92xX10xX21xXexX10xX152xXaxX3xX7xXexX173xX5xX10xX9xXaxX178xXdxX2cxXexX1xX17dxX3xX17fxX180xX135xXbxX183xX184xX3xX1xX10xXdxXc4xX1xXexX17dxX3xX180xX13cxX4a6xXbxX183xX184xXaxX3xX7xX152xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17dxX79xX79xXdxX13dxX14xX6xX1fxXexX1xX6xX21xX1xX1xX1fxX6xX13dxX1b0xX21xX79xX21xX10xX178xX7xX79xX2xX98xX13cxX98xX79xX2xX180xX2xX2cxX2xX2xX180xX135xX4a6xX2xX1c9xXexX180xX17fxX9bxX5xX1c9xX99xX2xX13dxX1d1xXbxXc4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xXbxX3xX1axX17xXexX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX24xXdxX3xX14xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX1exX24xXdxX3xX1xX34xXdxX3xX23xX24xXdxX3xX14xXdxX29xX2axX3xXexX1fxX20xX21xX3xX45xX2axX47xX4xX3xX4axX34xXdxX3xX5xXdxX50xX21xX3xX1xXdxX55xXbxX3xXexX1xX6xX21xX1xX3xX21xXdxX50xX21xX3xX63xXdxX55xXexX3xX68xX6xX1axX3xX5xX6dxX21xX3xXexX1xX72xX3xX63xX75xX75xX75xXaxX3xX79xX12xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e8xX1fxX2cxX173xXaxX12xb641xX1x9045xXexX3xX14xXdxX29xX2axX3xXexX24xXdxX3xX14xX2axXbdxXdxX3xXc4xX17xXbxX3xX1axX17xXexX9cxX3xX4xX681xX4xX3xX23x9da8xX21xXc4xX3xX4xX1xa0caxX3xX5xbcfcxX21xX1xX3xX23xX24xX1fxX3xXcxXb8xX21xX1xX3xX23xX1fxX20xX21xX9cxX3x8e42x65c9xX3xX14xX6xX21xX3xX386xXcxXcxX37dxX3xXexXb8xX21xX1xX3xX23xX6a9xX3xXc4x5e3fxXdxX3xXc4x8db2xX1axX3xXexX38axX21xX1xX3xX4xX272xX1axX9cxX3xX21xXdxX95xX1axX3xXexXdxX21xX3xX4xb35fxX6xX3xX4xb0b0xXbxX3xX2axX6bdxX9cxX3xX4xX1xX6a6xX21xX1xX3xX45xX2axX173xX95xX21xX3xX1b0xX20xX3xX21xX1xX371xX21xX3xX2cxX371xX21xX3xXexX152xX1fxX21xXc4xX3xXexXb8xX21xX1xX3xXexX282xXdxX3xX4xX681xX4xX3xX23xX24xXdxX3xX14xXdxX29xX2axX3xX23xX24xXdxX3xX2cxXdxX55xX21xX3xX4xX1xX1fxX3xXexX2axXbdxXdxX3xXexX152x6c2bxX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xX4axX1fxX681xX3xXexX1xX6xX1axX3xX2cxX2dxX3xX1exX24xXdxX3xX1xX34xXdxX13dxX3xX1exX6a0xX21xXc4xX3xXexX1xX28fxXdxX3xX1axX1fxX21xXc4xX3xX1axX2axX47xX21xX3xX4xX681xX4xX3xX23xX24xXdxX3xX14xXdxX29xX2axX3xX7xX339xX3xXc4xXdxX282xXdxX3xXexX1xXdxX55xX2axX3xX21xX1x6ad1xX21xXc4xX3xX1xX38axX21xX1xX3xX272xX21xX1xX3xX23x90fexXbxX3xX4xX6ecxX6xX3xX23xX6f0xXexX3xX1b0xX20xX3xX21xXc4xX277xX28fxXdxX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xX4axX1fxX681xX3xX23xX358xX21xX3xX14xX24xX21xX3xX14xaaa7xX3xXexX1fxX20xX21xX3xX45xX2axX47xX4xX184xX3xX21xX50xX2axX3xX4xX6xX1fxX3xXexXdxX21xX1xX3xXexX1xX6dxX21xX3xXexX152xX681xX4xX1xX3xX21xX1xXdxX55xX1axX9cxX3xX4xX1xX6f0xXbxX3xX1xX20xX21xX1xX3xX21xXc4xX2axX173xX50xX21xX3xXexX6d5xX4xX9cxX3xX21xX34xXdxX3xX45xX2axX173xX3xX1exX24xXdxX3xX1xX34xXdxX9cxX3xXexe315xXbxX3xXexX152xX2axX21xXc4xX3xXexX152xX6a6xX3xXexX2axX55xX9cxX3xX21xXc4xX1xXdxX50xX21xX3xX4xX72xX2axX3xXexX20xXdxX3xX5xXdxX55xX2axX9cxX3xX4xX1xX423xX21xX3xX21xX1xX78dxX21xXc4xX3xX21xX34xXdxX3xX2cxX2axX21xXc4xX3xX4xX3c2xX3xXexX152xX423xX21xXc4xX3xXexX371xX1axX9cxX3xXexX152xX423xX21xXc4xX3xX23xXdxX29xX1axX9cxX3xX7xX681xXexX3xXexX1xX2dxX4xX3xXexX358xX3xX23xX37bxX6xX3xXbxX1xX277x8151xX21xXc4xX3xX23xX29xX3xXexX1xX272xX1fxX3xX5xX2axX816xX21xX9cxX3xXc4xX3c2xXbxX3xXbxX1xX6dxX21xX3xX1b0xX20xX1fxX3xXexX1xX20xX21xX1xX3xX4xb002xX21xXc4xX3xX4xX6ecxX6xX3xX1exX24xXdxX3xX1xX34xXdxX13dxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8bc7xX2axXexX1xX1fxX152xXaxX12xc732xX50xX3xX67fxX1xX277xX3d7xX21xXc4xX0xX79xXbxX12
Lê Phượng