Sôi nổi Ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Hoằng Hóa 2019
(Baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 7 và 8-11, UBND huyện Hoằng Hóa đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2019 với sự tham gia của hơn 1.000 người trên địa bàn.
4b0ex8192xc112xc0e9xa331xd568x7a20x71b7xda56xX7x9b12xccbfxa778x78b6x5240x73b3xX5x8944xXaxca3cxX0xX7xXexc386x80abxdab7xb2d2xX12x6c90xbdccxXdxX3xX18x73b0xXdxX3x8f9fxX19x6813xc7ecxX3xX1x95b8xXdxX3xX1xXdx60c1xX18xX3xcdd0x8d54x8a16xX3xXex580axX18xX1xX3xX18xX19xX33xX26xb313xX18xX3xX1xX33xX26xX3exX18xX3x90b2xX17xbca4xX18xX19xX3xX47xcaa9xX6xX3x9e2exb90bxX2x9a12xX0xb291xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX56xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX10xX6x6e21xXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX51xX3xX18xX19xX25xX26xX3xa6fcxX3xaf59xX25xX3x5faaxcdecxX2xX2xcaefxX3x5fd6xac1axX23xc331xX3xX1xX33xX26xX3exX18xX3xX47xX17xX49xX18xX19xX3xX47xX4exX6xX3xd95exd50axX3xXexX20xX3xX4xX1x8095xX4xX3xX18xX19xX25xX26xX3xX1xX29xXdxX3xX1xXdxX2exX18xX3xX31xX32xX33xX3xXexX36xX18xX1xX3xX18xX19xX33xX26xX3exX18xX3xX18xa855xX31xX3xX51xX52xX2xX54xX3xX83x51c9xXdxX3xX7x748dxX3xXexX1xX6xX31xX3xX19xXdxX6xX3xX4x4be8xX6xX3xX1x8033xX18xX3xX2x61b0xX52xX52xX52xX3xX18xX19xaf57xac86xXdxX3xXexX16x5ac5xX18xX3xXa1x8605xX6xX3xa7aaxX25xX18xXecxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxae14xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX31xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX71xXexX1xX33xX31xX100xX3xXdxX113xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXax9628xXdxX71xXexX1x5084xX3xb7ffx5499xX52xXbxce68x7447xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX143xX3x8845xX54xX2xXbxX149xX14axX3xX71xXdxX7xXbxX5xX6xX26xX143xX3xX100xX5xX17xX4x5c12xX14axX3xX31xX6xX16xX19xXdxX18xX87xX5xX10x58afxXexX143xX3xX6xX33xXexX17xX14axX3xX31xX6xX16xX19xXdxX18xX87xX16xXdxX19xX1xXexX143xX3xX6xX33xXexX17xX14axXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX143xX56xX56xXdxXecxX100xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXecxX83xX18xX56xX18xX10xX13exX7xX56xX2xX54x8e3axX1b7xX56xX2xX145xX86xX71xX146xX2xX1b7xX52xX2xX146xX154xXexX86xX51xX54xX146xX154xX5xX52xXecxbe10xXbxX19x6a28xX16xX9xX51xX81xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX18xX20xXdxX3xX23xX19xX25xX26xX3xX1xX29xXdxX3xX1xXdxX2exX18xX3xX31xX32xX33xX3xXexX36xX18xX1xX3xX18xX19xX33xX26xX3exX18xX3xX1xX33xX26xX3exX18xX3xX47xX17xX49xX18xX19xX3xX47xX4exX6xX3xX51xX52xX2xX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX23xX19xX25xX26xX3xX1xX29xXdxX3xX1xXdxX2exX18xX3xX31xX32xX33xX3xXexX36xX18xX1xX3xX18xX19xX33xX26xX3exX18xX3xX1xX33xX26xX3exX18xX3xX47xX17xX49xX18xX19xX3xX47xX4exX6xX3xXa1xXa2xX3xX71xXdx6da0xX18xX3xX16xX6xX3xX7xX1cxXdxX3xX18xX20xXdxX8axX3xXexX1xX25xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xXexb300xXexX3xXa1xc6c7xXbxXecxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX17xX71xX26xXaxX12x8db9xXd4xXdxX3xXexX1xX1cxX18xX19xX3xXa1xXdxX3exXbxX3x9346xb329xX29xXexX3xX19xXdxa19dxXexX3xX31xX32xX33xX3xX4xX1xX17xX3xXa1xXdxX3xX87xX3xX31xX29xXexX3xX4xX33xX29xX4xX3xXa1xXf4xXdxX3x8e75xX3xX5x986dxXdx6940xX8axX3xX100xX6xX18xX3xXexX20xX3xX4xX1xXa9xX4xX3xXa1xXa2xX3xXbxX1xX32xXexX3xXa1xX29xX18xX19xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX25xX17xX3xX1xXdxX2exX18xX3xX31xX32xX33xX3xXexX36xX18xX1xX3xX18xX19xX33xX26xX3exX18xX3xX18xXcbxX31xX3xX51xX52xX2xX54xX3xXexX16xXf9xX18xX3xXexX17xX25xX18xX3xXa1xXfdxX6xX3xX100xX25xX18xX3xX1xX33xX26xX3exX18xX3xX47xX17xX49xX18xX19xX3xX47xX4exX6xX8axX3xXa1x795dxX18xX19xX3xXexX1xXf4xXdxX3xX18xXf9xX33xX3xX100x4d15xXexX3xX18xX1x6161xX18xX19xX3xX168xX2exXexX3xd16dxX33xd931xX3xXexc669xX4xX1xX3xX4xXd8xX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX25xX17xX3xX1xXdxX2exX18xX3xX31xX32xX33xX3xXexX36xX18xX1xX3xX18xX19xX33xX26xX3exX18xX3xX4xXe4xX6xX3xX1xX33xX26xX3exX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xX351xX18xX19xX3xX18xXcbxX31xX3xX359xX33xX6xXecxX3xX47xX33xX26xX3exX18xX3xX47xX17xX49xX18xX19xX3xX47xX4exX6xX3xX4x6e7fxX18xX19xX3xX5xX25xX3xX31xX29xXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xX351xX18xX19xX3xXa1xXfdxX6xX3xXbxX1xXf3xXe8xX18xX19xX3xXexXdxXf9xX33xX3xX100xXdxc2baxX33xX3xX1xX49xX18xX19xX3xX18xXcbxX31xX3xX4xXe4xX6xX3xXexaa1exX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX47xX4exX6xX3xX83x7375xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX25xX17xX3xX1xXdxX2exX18xX3xX31xX32xX33xX3xXexX36xX18xX1xX3xX18xX19xX33xX26xX3exX18xX3xX83xXd4xXdxX3xX18xX1xX351xX18xX19xX3xX168xX2exXexX3xX359xX33xX35bxX3xX4xX6xX17xXecxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX31xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX113xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX13exXdxX71xXexX1xX143xX3xX145xX146xX52xXbxX149xX14axX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX143xX3xX154xX54xX81xXbxX149xX14axX3xX71xXdxX7xXbxX5xX6xX26xX143xX3xX100xX5xX17xX4xX168xX14axX3xX31xX6xX16xX19xXdxX18xX87xX5xX10xX174xXexX143xX3xX6xX33xXexX17xX14axX3xX31xX6xX16xX19xXdxX18xX87xX16xXdxX19xX1xXexX143xX3xX6xX33xXexX17xX14axXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX143xX56xX56xXdxXecxX100xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXecxX83xX18xX56xX18xX10xX13exX7xX56xX2xX54xX1b7xX1b7xX56xX2xX145xX86xX71xX146xX2xX1b7xX52xX51xX2xX154xXexX154xX52xX1b7xX1b7xX51xX5xX52xXecxX1cexXbxX19xX1d1xX16xX9xX81xX52xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX18xX20xXdxX3xX23xX19xX25xX26xX3xX1xX29xXdxX3xX1xXdxX2exX18xX3xX31xX32xX33xX3xXexX36xX18xX1xX3xX18xX19xX33xX26xX3exX18xX3xX1xX33xX26xX3exX18xX3xX47xX17xX49xX18xX19xX3xX47xX4exX6xX3xX51xX52xX2xX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX47xXe8xX18xX3xX2xXecxX52xX52xX52xX3xX18xX19xXf3xXf4xXdxX3xXa1xXa2xX3xXexX1xX6xX31xX3xX19xXdxX6xX3xX18xX19xX25xX26xX3xX1xX29xXdxX3xX1xXdxX2exX18xX3xX31xX32xX33xX3xXexX36xX18xX1xX3xX18xX19xX33xX26xX3exX18xXecxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX17xX71xX26xXaxX12xX23xX19xX25xX26xX3xX1xX29xXdxX3xX1xXdxX2exX18xX3xX31xX32xX33xX3xXexX36xX18xX1xX3xX18xX19xX33xX26xX3exX18xX3xX1xX33xX26xX3exX18xX3xX47xX17xX49xX18xX19xX3xX47xX4exX6xX3xXexX20xX3xX4xX1xXa9xX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX51xX3xX18xX19xX25xX26xX3xXa1xXa2xX3xXexX1xX33xX3xX1xb2f3xXexX3xX7xXd8xX3xXexX1xX6xX31xX3xX19xXdxX6xX3xX83xX25xX3xXa1xXcbxX18xX19xX3xX168x55d8xX3xX1xXdxX2exX18xX3xX31xX32xX33xX3xX4xXe4xX6xX3xX1xXe8xX18xX3xX2xXecxX52xX52xX52xX3xX18xX19xXf3xXf4xXdxX3xX5xX25xX3xX4xX32xX18xX3xX100xX29xX8axX3xX83xXdxXf9xX18xX3xX4xX1xXa9xX4xX8axX3xX5xXd8xX4xX3xX5xXf3x740fxX18xX19xX3xX83xX3bcxX3xXexX16xX6xX18xX19xX8axX3xX18xX19xXf3xXf4xXdxX3xX5xX6xX17xX3xXa1xX29xX18xX19xX8axX3xXa1xX17xX25xX18xX3xX83xXdxXf9xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxXf9xX18xX3xX83xX25xX3xX18xX1x9754xX18xX3xX71xX68bxX18xX3xXa1xX2exX18xX3xXex6254xX3xX4xX32xX4xX3xX149xXa2xX8axX3xXexX1xXfdxX3xXexX16x591dxX18xX8axX3xX4xXe8xX3xX359xX33xX6xX18xX8axX3xXa1xXe8xX18xX3xX83xXfdxX8axX3xXexX16xXf3xXf4xX18xX19xX3xX1xX2b3xX4xX8axX3xX71xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX3exXbxX3xXexX16xXf9xX18xX3xXa1xXfdxX6xX3xX100xX25xX18xXecxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX31xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX113xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX13exXdxX71xXexX1xX143xX3xX145xX146xX52xXbxX149xX14axX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX143xX3xX1b7xX2xX1b7xXbxX149xX14axX3xX71xXdxX7xXbxX5xX6xX26xX143xX3xX100xX5xX17xX4xX168xX14axX3xX31xX6xX16xX19xXdxX18xX87xX5xX10xX174xXexX143xX3xX6xX33xXexX17xX14axX3xX31xX6xX16xX19xXdxX18xX87xX16xXdxX19xX1xXexX143xX3xX6xX33xXexX17xX14axXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX143xX56xX56xXdxXecxX100xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXecxX83xX18xX56xX18xX10xX13exX7xX56xX2xX54xX1b7xX1b7xX56xX2xX145xX86xX71xX146xX2xX1b7xX52xX51xX51xX86xXexX154xX54xX154xX154xX145xX5xX52xXecxX1cexXbxX19xX1d1xX16xX9xX81xX81xX51xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX18xX20xXdxX3xX23xX19xX25xX26xX3xX1xX29xXdxX3xX1xXdxX2exX18xX3xX31xX32xX33xX3xXexX36xX18xX1xX3xX18xX19xX33xX26xX3exX18xX3xX1xX33xX26xX3exX18xX3xX47xX17xX49xX18xX19xX3xX47xX4exX6xX3xX51xX52xX2xX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxX6xX33xX3xX51xX3xX18xX19xX25xX26xX8axX3xX100xX6xX18xX3xXexX20xX3xX4xX1xXa9xX4xX3xXa1xXa2xX3xXexXdxX2exXbxX3xX18xX1xX34cxX18xX3xX86xX54xX51xX3xXa1xXe8xX18xX3xX83xXfdxX3xX31xX32xX33xX8axX3xX83xXf3xX653xXexX3xX4xX1xX3f6xX3xXexXdxXf9xX33xX3xXexX3f6xX18xX1xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX18xXcbxX31xX3xX51xX52xX2xX54xXecxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX17xX71xX26xXaxX12xX8dxX6xX18xX3xXexX20xX3xX4xX1xXa9xX4xX3xXa1xXa2xX3xXexXdxX2exXbxX3xX18xX1xX34cxX18xX3xX86xX54xX51xX3xXa1xXe8xX18xX3xX83xXfdxX3xX31xX32xX33xX3x7b9dxXa1xXa2xX3xX359xX33xX26xX3xXa1xX20xXdx70a2xX8axX3xX83xXf3xX653xXexX3xX4xX1xX3f6xX3xXexXdxXf9xX33xX3xXexX3f6xX18xX1xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX18xXcbxX31xX3xX51xX52xX2xX54xX3xX89exX86xX52xX52xX3xXa1xXe8xX18xX3xX83xXfdxX3xX31xX32xX33xX8a9xXecxX3xX23xX19xX25xX26xX3xX1xX29xXdxX3xX5xX25xX3xX1xX17xX2d3xXexX3xXa1xX29xX18xX19xX3xXexX1xXdxX2exXexX3xXexX1xXd8xX4xX8axX3xX618xX3xX18xX19xX1xbecfxX6xX3xX18xX1xX49xX31xX3xXexXdxX2exXbxX3xXex9d0dxX4xX3xXa1xbb23xX26xX3xX31xX2d3xX18xX1xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX25xX17xX3xX1xXdxX2exX18xX3xX31xX32xX33xX3xXexX36xX18xX1xX3xX18xX19xX33xX26xX3exX18xX3xXexX16xXf9xX18xX3xXa1xXfdxX6xX3xX100xX25xX18xX3xX1xX33xX26xXf9xX18xX3xX47xX17xX49xX18xX19xX3xX47xX4exX6xX8axX3xXexX1xXdxX2exXexX3xXexX1xXd8xX4xX3xX168xc0b8xX3xX18xXdxX3exX31xX3xX81xX154xX3xX18xXcbxX31xX3xX23xX19xX25xX26xX3xXexX1xX25xX18xX1xX3xX5xX34cxXbxX3xX47xX29xXdxX3xX113xX1xX351xX3xXexX1xX34cxXbxX3xXa1x8eabxX3xX29dxXdxX3exXexX3xX23xX6xX31xX3xX89exX51xX154xX87xX2xX2xX87xX2xX54xX1b7xX145xX3x81bfxX3xX51xX154xX87xX2xX2xX87xX51xX52xX2xX54xX8a9xX3xX83xX25xX3xX1xXf3xXd4xX18xX19xX3xXexXd4xXdxX3xbbafxX266xX3xX1xX29xXdxX3x6c92xX33xX68bxX18xX3xX1xX33exX18xX19xX3xXexX3f6xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX47xX4exX6xX3xX18xXcbxX31xX3xX51xX52xX51xX52xXecxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb654xX33xXexX1xX17xX16xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX149xXexX87xX6xX5xXdxX19xX18xX143xX3xX16xXdxX19xX1xXexX14axXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX2adxX2d3xX18xX1xX3xX113xXf3xXf4xX18xX19xX0xX56xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX56xXbxX12
Mạnh Cường