Israel và Ai Cập ghi nhận thêm hàng trăm ca mắc COVID-19
Bộ Y tế Israel cho biết nước này đã ghi nhận thêm 455 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 15/4, nâng tổng số ca mắc bệnh ở nước này lên 12.501 ca, trong khi số ca tử vong tăng từ 123 lên 130 ca.
a378xafa0x10291x11bf8x12f1bx102f4x13ad3x12e1axb72dxX7x132d4xe89dxedeexe275x115acx12db6xX5x10870xXaxe924xf578xX7xb1f4xX6xX10xX5xX3x11045xe00exX3xfdc3xXdxX3x10fa8x1270cxXbxX3xb354xX1xXdxX3x1121axX1xX21xX28xX3xXexX1x13561x13662xX3xX1xX1bxX28xX24xX3xXexX15x12381xX30xX3xX4xX6xX3xX30xf9c3xX4xX3xX20x10d36xe658xX13x10c65x10125xX2xe4c7xX0xd655xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb3acxX10xX6xfb66xXaxX12xc2d7xc843xX3x1398bxX3xXex108a2xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX4xX1xfaefxX3x10648xXdxX67xXexX3xX28x10ccdxdf31xX4xX3xX28xX1bx12ff0xX3xacddxb180xX3xX24xX1xXdxX3xX28xX1xX21xX28xX3xXexX1xX2fxX30xX3xd95bxfc21xX94xX3xX4xX6xX3xX30xX40xX4xX3xX74xafc0xX28xX1xX3xX1axXdxX2fxX30xX3xX82xX7ax130cdxX28xX24xX3xX1xe2afxX3xX1xb0fbxXbxX3xX4xXb2xXbxX3xX20xX44xX45xX13xX47xX48xX2xX4axX3xXexX15xX72xX28xX24xX3xX28xX24xX1bxX80xX3xX2xX94xX4cxX93x100dexX3xX28xd286xX28xX24xX3xXexc43bxX28xX24xX3xX7x120c8xX3xX4xX6xX3xX30xX40xX4xX3xX74xX9fxX28xX1xX3x13882xX3xX28xX7axX7bxX4xX3xX28xX1bxX80xX3xX5xX2fxX28xX3xX2xcf13x11defxX94xd670xX2xX3xX4xX6xXd1xX3xXexX15xX72xX28xX24xX3xd384xX1xXdxX3xX7xXdexX3xX4xX6xX3xXexe83axX3xX1axX72xX28xX24xX3xXexX39xX28xX24xX3xXexa701xX3xX2xXfcxabc8xX3xX5xX2fxX28xX3xX2xX128xXffxX3xX4xX6xXfdxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX72xX5exX80xXaxX12xX0xXdxX30xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX30xX7xX48xXbxX1xX72xXexX72xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX1axX1bxX3xX1dxXdxX3xX20xX21xXbxX3xX24xX1xXdxX3xX28xX1xX21xX28xX3xXexX1xX2fxX30xX3xX1xX1bxX28xX24xX3xXexX15xX39xX30xX3xX4xX6xX3xX30xX40xX4xX3xX20xX44xX45xX13xX47xX48xX2xX4axX3xX1xe6d3xX28xX1xX3xb080xX28xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXfdxX74xX6xX72xXexX1xX6xX28xX1xX1xX72xX6xXfdxX1axX28xX4cxX28xX10xe86fxX7xX4cxXfcxXffxX2xX94xX4cxX2xb2efxX1d0xX5exX93xX2xX93xX2xdfaaxX2xX2xXexX94xXffxX128xX5xX2xXfdx11c15xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX1axX1bxX3xX1dxXdxX3xX20xX21xXbxX3xX24xX1xXdxX3xX28xX1xX21xX28xX3xXexX1xX2fxX30xX3xX1xX1bxX28xX24xX3xXexX15xX39xX30xX3xX4xX6xX3xX30xX40xX4xX3xX20xX44xX45xX13xX47xX48xX2xX4axXaxX3xX5exX6xXexX6xX48xXbxX1xX72xXexX72xX48xX72xX15xXdxX24xXdxX28xX6xX5xX48xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x11c37xX4cxX4cxX4xX5exX28xXdxX30xX24xXfdxX1axXdxX10xXexX28xX6xX30xXbxX5x13510xX7xXfdxX1axX28xX4cxXex11c9dxXfcxXffxX4cxX256xXbxX5xX72xX6xX5exX10xX5exX4cxXbxX4x137baxX72xX4cxXfcxXffxXfcxXffxda5cxXffxX93xX273xX2xX25dxX4cxXexXex10c27xX1axX28xX273xX2xX25dxXffxX93xX273xXdxX7xX15xX6xX10xX5xXfdxX1e1xXbxX24xXaxX3xX4cxX12xX20xX1xX256xX80x11faaxX28xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX297xX3xX74xX9fxX28xX1xX3xX28xX1xXd4xX28xX3xX20xX44xX45xX13xX47xX48xX2xX4axX3xXexX7bxXdxX3xX28xX1xX1bxX3xXexX6xX28xX24xX3xX5xd0d5xX3x1309exX1xX6xX30xX24xX6xX15xX3xXecxX3xe49bxX10xX15xX256xX7xX6xX5xX10xX30xXd1xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xXfdxX3xb6c7x10d95xX28xX1xX243xX3xX1dxecb3xe687xX4cxXcxXcx10979xX45xeb82xc34bxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX72xX5exX80xXaxX12xX20xfa57xX28xX24xX3xXexX1xX10xX72xX3xX74xX62xX3xXexX15xX2fxX28xXd1xX3xX82xX83xX3xX4x103d1xX3xXfcxXfdxX94xX25dxX128xX3xX74xX9fxX28xX1xX3xX28xX1xXd4xX28xX3xX20xX44xX45xX13xX47xX48xX2xX4axX3xXecxX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX74xX1a2xX28xX1xX3xXbxX1x106b5xX4xXd1xX3xX7xX6xX256xX3xX10cxX1xXdxX3xX28xX24xX1bxX80xX3xX2xX94xX4cxX93xX3xX24xX1xXdxX3xX28xX1xX21xX28xX3xX128xX25dxX1d7xX3xX74xX9fxX28xX1xX3xX28xX1xXd4xX28xX3xX74xX1a2xX28xX1xX3xXbxX1xX349xX4xXd1xX3xX4xX72xX28xX3xX7xXdexX3xX4xX6xX72xX3xX28xX1xXb2xXexX3xXexX124xX3xXexX15xX7axX7bxX4xX3xX82xX67xX28xX3xX28xX6xX80xXfdxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX72xX5exX80xXaxX12xX5bxXdxX9fxX28xX3xX4xX31exX3xX25dxX93xX4axX3xX74xX9fxX28xX1xX3xX28xX1xXd4xX28xX3xX20xX44xX45xX13xX47xX48xX2xX4axX3xX28xX1xX21xXbxX3xX1axXdxX9fxX28xX3xXecxX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xXd1xX3xXexX15xX72xX28xX24xX3xX82xX31exX3xX4xX31exX3xX30xX62xXexX3xX10xX30xX3xX74x11bd1xX3xX30xX7bxXdxX3xX4axX3xX28xX24xX1bxX80xX3xXexX256xXd9xXdxX3xX1axX1bxX3xX74xXdexX3xX30x11428xX3xX4x1286exX6xX3xX10xX30xX3xX74xX3fexX3xX28xX1bxX80xXfdxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX72xX5exX80xXaxX12xXcxX15xX72xX28xX24xX3xX10cxX1xXdxX3xX82xX31exXd1xX3xXex11534xXdxX3xX1dxXdxX3xX20xX21xXbxXd1xX3xX61xX62xX3xX64xX3xXexX67xX3xX28xX7axX7bxX4xX3xX28xX1bxX80xX3xX4xf8cfxX28xX24xX3xX28xX24xX1bxX80xX3xX4xX308xX28xX24xX3xXexX1xXafxX28xX24xX3xX74xbf1exX72xX3xX2xX94xX94xX3xX4xX6xX3xX30xX7bxXdxX3xX30xX40xX4xX3xX20xX44xX45xX13xX47xX48xX2xX4axX3xX1axX1bxX3xXexX1xX2fxX30xX3xX94xX3xX4xX6xX3xXexX117xX3xX1axX72xX28xX24xXd1xX3xX28xXd4xX28xX24xX3xXexXd9xX28xX24xX3xX7xXdexX3xX4xX6xX3xX30xX40xX4xX3xX74xX9fxX28xX1xX3xXecxX3xX1dxXdxX3xX20xX21xXbxX3xX5xX2fxX28xX3xXfcxXfdxX94xXffxX94xX3xX4xX6xX3xX1axX1bxX3xX7xXdexX3xX4xX6xX3xXexX117xX3xX1axX72xX28xX24xX3xX5xX2fxX28xX3xX2xX1d7xX128xX3xX4xX6xXfdxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX72xX5exX80xXaxX12xXcxX1xXafxX28xX24xX3xX74xX47dxX72xX3xX4xX1xX72xX3xX1xX6xX80xX3xX4xX31exX3xXexX1xX2fxX30xX3xX128xX4axX3xX4xX6xX3xX82xX83xX3xX74xX1a2xX28xX1xX3xXbxX1xX349xX4xX3xX1axX1bxX3xX27cxX256xXb2xXexX3xX1axXdxX9fxX28xXd1xX3xX28xXd4xX28xX24xX3xXexXd9xX28xX24xX3xX7xXdexX3xX74xX9fxX28xX1xX3xX28xX1xXd4xX28xX3xX20xX44xX45xX13xX47xX48xX2xX4axX3xX74xX1a2xX28xX1xX3xXbxX1xX349xX4xX3xXecxX3xX1dxXdxX3xX20xX21xXbxX3xX5xX2fxX28xX3xX94xX94xX128xX3xX28xX24xX7axXaaxXdxXfdxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX72xX5exX80xXaxX12xX2c5xXdexX3xX4xX6xX3xXexX117xX3xX1axX72xX28xX24xX3xX28xX24xX1bxX80xX3xX2xX94xX4cxX93xX3xX82xX47dxX28xX1xX3xX5exXb2xX256xX3xX30xd44exX4xX3xX24xXdxX1a6xX30xX3xX30xX44bxX28xX1xX3xX28xX1xXb2xXexX3xX1ax116e0xX3xX7xXdexX3xX4xX6xX3xXexX117xX3xX1axX72xX28xX24xX3xX5exX72xX3xX20xX44xX45xX13xX47xX48xX2xX4axX3xXexX15xX72xX28xX24xX3xX30xX62xXexX3xX28xX24xX1bxX80xX3xXecxX3xX1dxXdxX3xX20xX21xXbxX3xX10cxX297xX3xXexX124xX3xX10cxX1xXdxX3xX24xX1xXdxX3xX28xX1xX21xX28xX3xX30xc222xXdxX3xX28xX24xX1bxX80xX3xX4xX31exX3xX1xebc5xX28xX3xX2xXffxX3xX4xX6xX3xXexX117xX3xX1axX72xX28xX24xX3xXexX124xX3xX28xX24xX1bxX80xX3xX4axX4cxX93xX3xX1axX124xX6xX3xc3a2xX256xX6xXfdxX4cxXfdxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX256xXexX1xX72xX15xXaxX12xX2e2xXcxXcxX2eexX45xX2f0xX4cxX45xXdxX10xXexX28xX6xX30xab7cxX2f1xX0xX4cxXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)