Nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam bị khóa tài khoản không rõ lý do
Nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam đã bất ngờ bị khóa tài khoản, không cho phép đăng bất kỳ nội dung nào mới trong nhiều ngày, mà không rõ lý do tại sao.
8a72xc7cexd53ax8d7fxe7b6x11c4cxa054x8a9fx1123bxX7x11c40xa9d5xb1cexc7c9xe81ax107afxX5xb00bxXax934dx10171xX1xXdxae65xa825xX3xd5baxf32exa335xc167xXdxX3xe434xcfe0xX19xX1axX3x11658xX6xX4xX10xbefax11e5fxX29xf867xX3xXexe0fbxXdxX3xa48fxXdxdf28xXexX3xX13xX6xa945xX3xX28x1157axX3xX2bxX1xee79xX6xX3xXexf756xXdxX3xX2bxX1xX29x111a6xX19xX3xX2bxX1xd2c9xX19xX1axX3xc558xc57cxX3xX5xfe51xX3xX1fxX29xX0xf1bfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx998fxX10xX6xX1fxXaxX12xX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX1axX3xX24xX6xX4xX10xX28xX29xX29xX2bxX3xXexX2exXdxX3xX31xXdxX33xXexX3xX13xX6xX38xX3x11b9exff1fxX3xX28x9064xXexX3xX19xX1axX1cxX3xX28xX3bxX3xX2bxX1xX3fxX6xX3xXexX43xXdxX3xX2bxX1xX29xX49xX19x11722xX3xX2bxX1xX4exX19xX1axX3xX4xX1xX29xX3xXbxX1x9be1xXbxX3xX97x9a6cxX19xX1axX3xX28xX9bxXexX3xX2bxda23xX3xX19xc360xXdxX3xX1fxX17xX19xX1axX3xX19xX43xX29xX3xX38xb26cxXdxX3xXexX52xX29xX19xX1axX3xX19xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX43xe46cxXb3xX3xX38xX43xX3xX2bxX1xX4exX19xX1axX3xX52xX53xX3xX5xX56xX3xX1fxX29xX3xXexX2exXdxX3xX7xX6xX29x11fdcxX0xX5bxXbxX12xX0xXexX6xX28xX5xX10xX3xX7xXexXf0xX5xX10xX9xXaxX38xX6xX52xX1axXdxX19x11c76xX3x9736xXbx9057xX3xX6xX17xXexX29xb79exXaxX12xX0xXexX28xX29xX1fxXf0xX12xX0xXexX52xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf0afxX29xX1fxXf0xXaxX12xX0xXdxX38xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX38xX7xd068xXbxX1xX29xXexX29xX3xX1fxXexX1xX17xX38xX28xX3xXdx11e3exX10xX19xXexX10xX52xXaxX3xX7xXexXf0xX5xX10xX9xXaxfd90xXdxX1fxXexX1xX125xX3xd1d8x93cfxc8e2xXbxX129xX12fxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX19xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX1axX3x106c2xX6xX4xX10xX28xX29xX29xX2bxX3xXexX2exXdxX3x9ee7xXdxX33xXexX3xX19xX6xX38xX3xX28xX3bxX3xX2bxX1xX3fxX6xX3xXexX43xXdxX3xX2bxX1xX29xX49xX19xX3xX2bxX1xX4exX19xX1axX3xX52xX53xX3xX5xX56xX3xX1fxX29xX3xX1x10b40xX19xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX52xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxX10cxX28xX6xX29xXexX1xX6xX19xX1xX1xX29xX6xX10cxX1b3xX19xX5bxX19xX10xX17fxX7xX5bxX127xX188x9cc8xX204xX5bxX2xX188xca28xX1fxX188xX2xX209xX204x9e14xX209xX20fxXexX127xX20fxX209xX2xX5xX2xX10cxf81fxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX1axX3xX24xX6xX4xX10xX28xX29xX29xX2bxX3xXexX2exXdxX3xX31xXdxX33xXexX3xX13xX6xX38xX3xX28xX3bxX3xX2bxX1xX3fxX6xX3xXexX43xXdxX3xX2bxX1xX29xX49xX19xX3xX2bxX1xX4exX19xX1axX3xX52xX53xX3xX5xX56xX3xX1fxX29xXaxX3xX17fxXdxX1fxXexX1xX9xXaxX186xX187xX188xXaxX3xX1fxX6xXexX6xX161xXbxX1xX29xXexX29xX161xX29xX52xXdxX1axXdxX19xX6xX5xX161xX7xX52xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX125xX5bxX5bxXdxX38xX6xX1axX10xX7xX10cxX1b3xX29xX1b3xX10cxX1b3xX19xX5bxX17xXbxX5xX29xX6xX1fxX10xX1fxX5bxX1fxX129xX29xX10xX1xd744xX129xX29xX6xX38xX17xX5bxX127xX188xX127xX188xc3d4xX188xX20fxX2c1xX127xX127xX5bxXexX6xXdxX2bxX1xX29xX6xX19xX2xX2c1xX21axX10xX6xX38xX10cxX21axXbxX1axXaxX3xX1fxX6xXexX6xX161xX1fxX10xX7xX4xX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xXexX43xXdxX3xX2bxX1xX29xX49xX19xX3xX24xX6xX4xX10xX28xX29xX29xX2bxX3xX4xf4a3xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX1axX3xX31xXdxX33xXexX3xX13xX6xX38xX3xX28xX3bxX3xX1b3xX4exX3xX1xXdxX33xX17xX3xX1xX3fxX6xX3xX1b3xXdexXdxX3xX5xX56xX3xX1fxX29xX3xX2bxX1xX4exX19xX1axX3xX52xX53xX3xX52xX43xX19xX1axXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxXexX1fxX12xX0xX5bxXexX52xX12xX0xXexX52xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xX6xXbxXexXdxX29xX19xXaxX12xX13xX1xXdxX16xX17xX3xXexX43xXdxX3xX2bxX1xX29xX49xX19xX3xX24xX6xX4xX10xX28xX29xX29xX2bxX3xX4xX301xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX1axX3xX31xXdxX33xXexX3xX13xX6xX38xX3xX28xX3bxX3xX1b3xX4exX3xX1xXdxX33xX17xX3xX1xX3fxX6xX3xX1b3xXdexXdxX3xX5xX56xX3xX1fxX29xX3xX2bxX1xX4exX19xX1axX3xX52xX53xX3xX52xX43xX19xX1axX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxXexX1fxX12xX0xX5bxXexX52xX12xX0xX5bxXexX28xX29xX1fxXf0xX12xX0xX5bxXexX6xX28xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX29xX1fxXf0xXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xXbxX1xX49xX19xX3x9d45xX19xX1xX3xX4xX301xX6xX3xX19xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX1axX3xX24xX6xX4xX10xX28xX29xX29xX2bxX3xXexX2exXdxX3xX31xXdxX33xXexX3xX13xX6xX38xXb3xX3xXexX43xXdxX3xX2bxX1xX29xX49xX19xX3xX24xX6xX4xX10xX28xX29xX29xX2bxX3xX4xX301xX6xX3xX1xce94xX3xX28xX9bxXexX3xX19xX1axX1cxX3xX19xX1xa7c8xX19xX3xX97xX1bx11591xX4xX3xXexX1xX4exX19xX1axX3xX28xX3fcxX29xX3xX28xX3bxX3xX2bxX1xX3fxX6xX3xXexX43xXdxX3xX2bxX1xX29xX49xX19xX3xX1fxX29xX3x11b38xX1b3xXdxX3xXbxX1xX2exX38xX3xXexXdxb17axX17xX3xX4xX1xX17x901dxX19xX3xX4xXd1xX19xX1axX3xX97xdfcbxX19xX1axd637xX10cxX3xX13xX1xcfccxX19xX1axX3xX19xX1axX1bxX1cxXdxX3xX19xX1xX450xX19xX3xX97xX1bxX455xX4xX3xXexX1xX4exX19xX1axX3xX28xX3fcxX29xX3xX19xX43xXf0xX3xX7x8c51xX3xX2bxX1xX4exX19xX1axX3xX97xX1bxX455xX4xX3xXbxX1xXc1xXbxX3xX97xXc5xX19xX1axX3xX28xX9bxXexX3xX2bxXcexX3xX19xXd1xXdxX3xX1fxX17xX19xX1axX3xX19xX43xX29xX3xX5xX482xX19xX3xX24xX6xX4xX10xX28xX29xX29xX2bxX3xXexX52xX29xX19xX1axX3xXexX1xX1cxXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xXexcc25xX3xX204xX3xX97xdca6xX19xX3xc50exX3xX19xX1axX43xXf0xXb3xX3xXexX1xX450xX38xX3xX4xX1x9efbxX3xX4xX3fxX3xXexX52xX1bxX1cxX19xX1axX3xX1xX455xXbxX3xX28xX3bxX3xX2bxX1xX3fxX6xX3xXexX43xXdxX3xX2bxX1xX29xX49xX19xX3xX24xX6xX4xX10xX28xX29xX29xX2bxX3xX5xX482xX19xX3xX97xX50axX19xX3xX204xX188xX3xX19xX1axX43xXf0xX10cxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX29xX1fxXf0xXaxX12xbd04xXd1xXexX3xX1b3xX43xXdxX3xX19xX1axX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX1axX3xX24xX6xX4xX10xX28xX29xX29xX2bxX3xX2bxX1xX3fcxX4xX3xX4xX1xX29xX3xX28xXdxX50axXexX3xX1xX444xX3xX4xa1a7xX19xX3xX28xX3bxX3xX4xX9bxX38xX3xX2bxX1xX4exX19xX1axX3xX97xX1bxX455xX4xX3xXbxX1xXc1xXbxX3xX1ax8ef6xXdxX3xXexXdxX19xX3xX19xX1x10419xX19xX3xXexX52xX29xX19xX1axX3xX56cxX10xX7xX7xX10xX19xX1axX10xX52xXb3xX3xX1b3xXdexXdxX3xXexX1xX1cxXdxX3xX1xX2exX19xX3xX4xd19dxX19xX1axX3xXexX1bxbc7cxX19xX1axX3xXexce31xX3xX1b3xXdexXdxX3xXexX1xX1cxXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX28xX3bxX3xX2bxX1xX3fxX6xX3xXexX43xXdxX3xX2bxX1xX29xX49xX19xX3xX24xX6xX4xX10xX28xX29xX29xX2bxX10cxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX29xX1fxXf0xXaxX12xX13xX1xX499xX19xX1axX3xXexX43xXdxX3xX2bxX1xX29xX49xX19xX3xX19xX43xXf0xX3xX1b3xe124xX19xX3xX4xX3fxX3xXexX1xe66fxX3xX129xX10xX38xX3xX97xX1bxX455xX4xX3xX19xXd1xXdxX3xX1fxX17xX19xX1axX3xX97xX1bxX455xX4xX3xX97xXc5xX19xX1axX3xX5xX482xX19xX24xX6xX4xX10xX28xX29xX29xX2bxXb3xX3xX19xX1xX1bxX19xX1axX3xX2bxX1xX4exX19xX1axX3xXexX1xX648xX3xX97xXc5xX19xX1axX3xX19xXd1xXdxX3xX1fxX17xX19xX1axX3xX38xXdexXdxX3xX5xX482xX19xX3xXexX52xX6xX19xX1axX3xX4xX3fcxX3xX19xX1xd197xX19xX3xX4xX301xX6xX3xX38xX1dexX19xX1xX3xX1xX29xfb5cxX4xX3xX28xX1dexX19xX1xX3xX5xX17xX450xX19xX3xX1b3xX43xX29xX3xX4xX3fcxX4xX3xX28xX43xXdxX3xX1b3xXdxX50axXexX3xXexX52xX482xX19xX3xX24xX6xX4xX10xX28xX29xX29xX2bxX10cxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX29xX1fxXf0xXaxX12xX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX1axX3xX4xX1xX29xX3xX28xXdxX50axXexX3xX1xX444xX3xX19xX1xX450xX19xX3xX97xX1bxX455xX4xX3xXexX1xX4exX19xX1axX3xX28xX3fcxX29xX3xX477xX1b3xXdxX3xXbxX1xX2exX38xX3xXexXdxX482xX17xX3xX4xX1xX17xX488xX19xX3xX4xXd1xX19xX1axX3xX97xX491xX19xX1axX494xX3xX7xX6xX17xX3xX2bxX1xXdxX3xX97xXc5xX19xX1axX3xXexX49xXdxX3xX19xX1xX499xX19xX1axX3xXexX1xX4exX19xX1axX3xXexXdxX19xXb3xX3xX1xX1dexX19xX1xX3xX49xX19xX1xX3xX1xX50axXexX3xX7xb8b8xX4xX3xX28xX1dexX19xX1xX3xXexX1xX1bxX1cxX19xX1axX3xX1xX29xX6b2xX4xX3xX97xXc5xX19xX1axX3xXexX49xXdxX3xX4xX3fcxX4xX3xX7xX49xX19xX3xXbxX1xX488xX38xX3xX4x11b22xX19xX3xX28xX3fcxX19xX3xXexX52xX482xX19xX3xX24xX6xX4xX10xX28xX29xX29xX2bxX10cxX0xX5bxXbxX12xX0xXexX6xX28xX5xX10xX3xX7xXexXf0xX5xX10xX9xXaxX38xX6xX52xX1axXdxX19xX125xX3xX127xXbxX129xX3xX6xX17xXexX29xX12fxXaxX12xX0xXexX28xX29xX1fxXf0xX12xX0xXexX52xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX29xX1fxXf0xXaxX12xX0xXdxX38xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX38xX7xX161xXbxX1xX29xXexX29xX3xXdxX170xX10xX19xXexX10xX52xXaxX3xX7xXexXf0xX5xX10xX9xXaxX17fxXdxX1fxXexX1xX125xX3xX186xX187xX188xXbxX129xX12fxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX19xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX1axX3xX1a6xX6xX4xX10xX28xX29xX29xX2bxX3xXexX2exXdxX3xX1b3xXdxX33xXexX3xX19xX6xX38xX3xX28xX3bxX3xX2bxX1xX3fxX6xX3xXexX43xXdxX3xX2bxX1xX29xX49xX19xX3xX2bxX1xX4exX19xX1axX3xX52xX53xX3xX5xX56xX3xX1fxX29xX3xX1xX1dexX19xX1xX3xX127xXaxX3xX7xX52xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxX10cxX28xX6xX29xXexX1xX6xX19xX1xX1xX29xX6xX10cxX1b3xX19xX5bxX19xX10xX17fxX7xX5bxX127xX188xX204xX204xX5bxX2xX188xX209xX1fxX188xX2xX209xX204xX20fxX209xX20fxXexX209xX2xX209xX5xX127xX10cxX21axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX1axX3xX24xX6xX4xX10xX28xX29xX29xX2bxX3xXexX2exXdxX3xX31xXdxX33xXexX3xX13xX6xX38xX3xX28xX3bxX3xX2bxX1xX3fxX6xX3xXexX43xXdxX3xX2bxX1xX29xX49xX19xX3xX2bxX1xX4exX19xX1axX3xX52xX53xX3xX5xX56xX3xX1fxX29xXaxX3xX17fxXdxX1fxXexX1xX9xXaxX186xX187xX188xXaxX3xX1fxX6xXexX6xX161xXbxX1xX29xXexX29xX161xX29xX52xXdxX1axXdxX19xX6xX5xX161xX7xX52xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX125xX5bxX5bxXdxX38xX6xX1axX10xX7xX10cxX1b3xX29xX1b3xX10cxX1b3xX19xX5bxX17xXbxX5xX29xX6xX1fxX10xX1fxX5bxX1fxX129xX29xX10xX1xX2b6xX129xX29xX6xX38xX17xX5bxX127xX188xX127xX188xX2c1xX188xX20fxX2c1xX127xX127xX5bxXexX6xXdxX2bxX1xX29xX6xX19xX127xX2c1xX1fxX52xX7xc3ccxX10cxX21axXbxX1axXaxX3xX1fxX6xXexX6xX161xX1fxX10xX7xX4xX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX1axX3xX28xX3bxX3xX2bxX1xX3fxX6xX3xXexX43xXdxX3xX2bxX1xX29xX49xX19xXb3xX3xX2bxX1xX4exX19xX1axX3xXexX1xX648xX3xX97xXc5xX19xX1axX3xX19xX1xX450xXbxX3xX97xX1bxX455xX4xX3xX1b3xX43xX3xX24xX6xX4xX10xX28xX29xX29xX2bxX3xXf0xX482xX17xX3xX4xX79exX17xX3xX4xX1xX1cxX3xX97xX455xXdxX3xX97xX648xX3xX129xXc1xXexX3xX1fxX17xXf0xX33xXexX3xX5xX2exXdxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxXexX1fxX12xX0xX5bxXexX52xX12xX0xXexX52xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xX6xXbxXexXdxX29xX19xXaxX12xX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX1axX3xX28xX3bxX3xX2bxX1xX3fxX6xX3xXexX43xXdxX3xX2bxX1xX29xX49xX19xXb3xX3xX2bxX1xX4exX19xX1axX3xXexX1xX648xX3xX97xXc5xX19xX1axX3xX19xX1xX450xXbxX3xX97xX1bxX455xX4xX3xX1b3xX43xX3xX24xX6xX4xX10xX28xX29xX29xX2bxX3xXf0xX482xX17xX3xX4xX79exX17xX3xX4xX1xX1cxX3xX97xX455xXdxX3xX97xX648xX3xX129xXc1xXexX3xX1fxX17xXf0xX33xXexX3xX5xX2exXdxX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxXexX1fxX12xX0xX5bxXexX52xX12xX0xX5bxXexX28xX29xX1fxXf0xX12xX0xX5bxXexX6xX28xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX29xX1fxXf0xXaxX12xcc2dxX1xXdxX3xX1axX5b5xXdxX3xXexX1xX4exX19xX1axX3xX28xX3fcxX29xX3xX2bxX1xX3fxX6xX3xXexX43xXdxX3xX2bxX1xX29xX49xX19xX3xX97xX50axX19xX3xX4xX1xX29xX3xX19xX1axX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX1axXb3xX3xX24xX6xX4xX10xX28xX29xX29xX2bxX3xX4xX3fxX3xX1fxX640xX19xX3xX2bx11af5xX38xX3xX97xX1bxX1cxX19xX1axX3xX5xXdxX19xX2bxX3xX1b3xX16xX3xX4xX3fcxX4xX3xXexXdxX482xX17xX3xX4xX1xX17xX488xX19xX3xX4xXd1xX19xX1axX3xX97xX491xX19xX1axX3xX4xX301xX6xX3xX38xX2exX19xX1axX3xX129xX98xX3xX1xXd1xXdxX3xX19xX43xXf0xXb3xX3xX19xX1xX1bxX19xX1axX3xX5xX2exXdxX3xX2bxX1xX4exX19xX1axX3xX4xX1x91fexX3xX52xX53xX3xX19xX1axX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX1axX3xX1b3xXdxX3xXbxX1xX2exX38xX3xX97xXdxX16xX17xX3xX2bxX1xX29xX49xX19xX3xX1xX6xXf0xX3xX4xX1xX51cxX19xX1xX3xX7xX3fcxX4xX1xX3xX19xX43xX29xX3xX2bxX1xXdxX50axX19xX3xX4xX1xX29xX3xXexX43xXdxX3xX2bxX1xX29xX49xX19xX3xX4xX301xX6xX3xX1xX444xX3xX28xX3bxX3xX2bxX1xX3fxX6xXb3xX3xX2bxX1xXdxX50axX19xX3xX4xX1xX29xX3xX19xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX1axX3xX24xX6xX4xX10xX28xX29xX29xX2bxX3xX4xX49xX38xX3xXexX1xX9bxXf0xX3xX2bxX1xX3fxX3xX1xXdxX648xX17xX3xX1b3xX43xX3xX28xX9bxXexX3xX28xX1dexX19xX1xX3xX1b3xX1dexX3xX28xX3bxX3xX2bxX1xX3fxX6xX3xXexX43xXdxX3xX2bxX1xX29xX49xX19xX3xX38xXd1xXexX3xX4xX3fcxX4xX1xX3xX29xX6xX19xX3xX17x9aecxX19xX1axX10cxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX29xX1fxXf0xXaxX12xX477xX56cxX1dexX19xX1xX3xX1b3xX505xX6xX3xX97xXc5xX19xX1axX3xX4xX3fcxXdxX3xX49xX19xX1xX3xX52xX6xX29xX3xX28xX3fcxX19xX3xX38xX9bxXf0xX3xX4xX301xX3xX2bxX1xX29xX6xXdxX3xXexX1xX4exXdxX3xX38xX43xX3xX4xX5e0xX19xX1axX3xX28xX3bxX3xX24xX6xX4xX10xX28xX29xX29xX2bxX3xX2bxX1xX3fxX6xX3xX38xX9bxXexX3xXexX43xXdxX3xX2bxX1xX29xX49xX19xX3xX38xXd1xXexX3xXexX17xX79exX19xX10cxX3x9477xX444xX4xX3xXexX1xX4exX19xX1axX3xX28xX3fcxX29xX3xX97xX51cxX19xX1xX3xX2bxXafaxX38xX3xXexX1xX1dexX3xX4xX5e0xX19xX1axX3xX2bxX1xX4exX19xX1axX3xX1xXdxX648xX17xX3xX52xX53xX3xX1b3xXdxX3xXbxX1xX2exX38xX3xX4xX1xX51cxX19xX1xX3xX7xX3fcxX4xX1xX3xX1axX1dexX3xX97xX648xX3xX38xX43xX3xX2bxX1xX5bexX4xX3xXbxX1xf2d8xX4xX494xXb3xX3xX38xXd1xXexX3xX19xX1axX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX1axX3xX24xX6xX4xX10xX28xX29xX29xX2bxX3xX4xX1xX29xX3xX28xXdxX50axXexX10cxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX29xX1fxXf0xXaxX12xX477xX56cxX1dexX19xX1xX3xX1b3xX505xX6xX3xX28xX3bxX3xX2bxX1xX3fxX6xX3xXexX43xXdxX3xX2bxX1xX29xX49xX19xX10cxX3xX24xX6xX4xX10xX28xX29xX29xX2bxX3xX28xX49xX29xX3xX4xX1xX29xX3xXbxX1xXc1xXbxX3xX1axX5b5xXdxX3xX2bxX1xXdxX50axX17xX3xX19xX2exXdxXb3xX3xX38xX43xX3xX1axXdxX1cxX3xX4xX1x10fb1xX19xX1axX3xX52xX53xX3xX38xX1dexX19xX1xX3xX1b3xXdxX3xXbxX1xX2exX38xX3xX4xX1xX51cxX19xX1xX3xX7xX3fcxX4xX1xX3xX1axX1dexX3xX4xX301xX6xX3xX24xX6xX4xX10xX28xX29xX29xX2bxX3xX97xX648xX3xX38xX43xX3xX2bxX1xXdxX50axX17xX3xX19xX2exXdxX3xX19xX499xX6xXb3xX3xX1xX29xX6xX19xX1axX3xX38xX6xX19xX1axX3xddb4xX17xX3fcxX3xX97xXdxX3xX38xX9bxXexX494xXb3xX3xX38xXd1xXexX3xX4xX1bxX3xX1fxX6a4xX19xX3xX38xX2exX19xX1axX3xX2bxX1xX3fcxX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x9f7fxX10cxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX29xX1fxXf0xXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xXexX1dexX38xX3xX1xXdxX648xX17xX3xX4xX301xX6xX3xXbxX1xX3fxX19xX1axX3xX1b3xXdxX482xX19xX3x10c79xX6a4xX19xX3xXexX52xX51cxX3xXexX1xX1dexX3xXexX1dexX19xX1xX3xXexX52xX2exX19xX1axX3xX19xX1axX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX1axX3xX28xX3bxX3xX2bxX1xX3fxX6xX3xXexX43xXdxX3xX2bxX1xX29xX49xX19xX3xX24xX6xX4xX10xX28xX29xX29xX2bxX3xX28xX9bxXexX3xX19xX1axX1cxX3xX1b3xX1dexX3xX5xX56xX3xX1fxX29xX3xX477xX1b3xXdxX3xXbxX1xX2exX38xX3xX4xX1xX51cxX19xX1xX3xX7xX3fcxX4xX1xX3xX4xXd1xX19xX1axX3xX97xX491xX19xX1axX494xX3xX19xX1xX1bxX19xX1axX3xX2bxX1xX4exX19xX1axX3xXexX1xX5ebxX4xX3xX7xX5ebxX3xX52xX53xX3xX52xX43xX19xX1axX3xX4xX5e0xX19xX1axX3xX129xX49xXf0xX3xX52xX6xX3xX1b3xXdexXdxX3xX19xX1axX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX1axX3xX24xX6xX4xX10xX28xX29xX29xX2bxX3xXexX2exXdxX3xX19xX1xXdxX16xX17xX3xXdabxX17xd07fxX4xX3xX1axXdxX6xX3xX2bxX1xX3fcxX4xXb3xX3xX4xX1xX773xX3xX2bxX1xX4exX19xX1axX3xX4xX1xXb4bxX3xdbb9xX3xX31xXdxX33xXexX3xX13xX6xX38xX10cxX0xX5bxXbxX12xX0xXexX6xX28xX5xX10xX3xX7xXexXf0xX5xX10xX9xXaxX38xX6xX52xX1axXdxX19xX125xX3xX127xXbxX129xX3xX6xX17xXexX29xX12fxXaxX12xX0xXexX28xX29xX1fxXf0xX12xX0xXexX52xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXdxX38xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX38xX7xX161xXbxX1xX29xXexX29xX3xXdxX170xX10xX19xXexX10xX52xXaxX3xX7xXexXf0xX5xX10xX9xXaxX17fxXdxX1fxXexX1xX125xX3xX186xX187xX188xXbxX129xX12fxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX19xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX1axX3xX1a6xX6xX4xX10xX28xX29xX29xX2bxX3xXexX2exXdxX3xX1b3xXdxX33xXexX3xX19xX6xX38xX3xX28xX3bxX3xX2bxX1xX3fxX6xX3xXexX43xXdxX3xX2bxX1xX29xX49xX19xX3xX2bxX1xX4exX19xX1axX3xX52xX53xX3xX5xX56xX3xX1fxX29xX3xX1xX1dexX19xX1xX3xX204xXaxX3xX7xX52xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxX10cxX28xX6xX29xXexX1xX6xX19xX1xX1xX29xX6xX10cxX1b3xX19xX5bxX19xX10xX17fxX7xX5bxX127xX188xX204xX204xX5bxX2xX188xX209xX1fxX188xX2xX209xX204xX20fxX209xX20fxXexX187xX204xX127xX204xX5xX204xX10cxX21axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX1axX3xX24xX6xX4xX10xX28xX29xX29xX2bxX3xXexX2exXdxX3xX31xXdxX33xXexX3xX13xX6xX38xX3xX28xX3bxX3xX2bxX1xX3fxX6xX3xXexX43xXdxX3xX2bxX1xX29xX49xX19xX3xX2bxX1xX4exX19xX1axX3xX52xX53xX3xX5xX56xX3xX1fxX29xXaxX3xX17fxXdxX1fxXexX1xX9xXaxX186xX187xX188xXaxX3xX1fxX6xXexX6xX161xXbxX1xX29xXexX29xX161xX29xX52xXdxX1axXdxX19xX6xX5xX161xX7xX52xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX125xX5bxX5bxXdxX38xX6xX1axX10xX7xX10cxX1b3xX29xX1b3xX10cxX1b3xX19xX5bxX17xXbxX5xX29xX6xX1fxX10xX1fxX5bxX1fxX129xX29xX10xX1xX2b6xX129xX29xX6xX38xX17xX5bxX127xX188xX127xX188xX2c1xX188xX20fxX2c1xX127xX127xX5bxXexX6xXdxX2bxX1xX29xX6xX19xX204xX2c1xXdxX1a6xX7xXdabxX10cxX21axXbxX1axXaxX3xX1fxX6xXexX6xX161xX1fxX10xX7xX4xX9xXaxX56cxXd1xXexX3xX5xX1cxXdxX3xXbxX1xX43xX19xX3xX19xX43xX19xX3xXexX52xX482xX19xX3xXcxX17fxXdxXexXexX10xX52xX3xX4xX301xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX1axX3xXexX2exXdxX3xX56cxf457xX3xX2bxX1xXdxX3xXexX43xXdxX3xX2bxX1xX29xX49xX19xX3xX24xX6xX4xX10xX28xX29xX29xX2bxX3xX4xX301xX6xX3xX1xX444xX3xX28xX9bxXexX3xX19xX1axX1cxX3xX28xX3bxX3xX2bxX1xX3fxX6xX3xX2bxX1xX4exX19xX1axX3xX52xX53xX3xX19xX1axX17xXf0xX482xX19xX3xX1fxX29xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXexX1fxX12xX0xX5bxXexX52xX12xX0xXexX52xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xX6xXbxXexXdxX29xX19xXaxX12xX56cxXd1xXexX3xX5xX1cxXdxX3xXbxX1xX43xX19xX3xX19xX43xX19xX3xXexX52xX482xX19xX3xXcxX17fxXdxXexXexX10xX52xX3xX4xX301xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX1axX3xXexX2exXdxX3xX56cxX10daxX3xX2bxX1xXdxX3xXexX43xXdxX3xX2bxX1xX29xX49xX19xX3xX24xX6xX4xX10xX28xX29xX29xX2bxX3xX4xX301xX6xX3xX1xX444xX3xX28xX9bxXexX3xX19xX1axX1cxX3xX28xX3bxX3xX2bxX1xX3fxX6xX3xX2bxX1xX4exX19xX1axX3xX52xX53xX3xX19xX1axX17xXf0xX482xX19xX3xX1fxX29xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxXexX1fxX12xX0xX5bxXexX52xX12xX0xX5bxXexX28xX29xX1fxXf0xX12xX0xX5bxXexX6xX28xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX29xX1fxXf0xXaxX12xX170xX1xXdxX6xX3xX7xXdd3xX3xXexX52xX482xX19xX3xX38xX2exX19xX1axX3xX129xX98xX3xX1xXd1xXdxX3xXcxX17fxXdxXexXexX10xX52xXb3xX3xX19xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX1axX3xXexX2exXdxX3xX56cxX10daxX3xX4xX1xX29xX3xX28xXdxX50axXexX3xX1xX444xX3xX28xX9bxXexX3xX19xX1axX1cxX3xX19xX1xX450xX19xX3xX97xX1bxX455xX4xX3xXexX1xX4exX19xX1axX3xX28xX3fcxX29xX3xX28xX3bxX3xX2bxX1xX3fxX6xX3xXexX43xXdxX3xX2bxX1xX29xX49xX19xX3xX24xX6xX4xX10xX28xX29xX29xX2bxX3xX1b3xX43xX3xX2bxX1xX4exX19xX1axX3xX97xX1bxX455xX4xX3xX97xXc5xX19xX1axX3xX19xXd1xXdxX3xX1fxX17xX19xX1axX3xX38xXdexXdxX3xX5xX482xX19xX3xX24xX6xX4xX10xX28xX29xX29xX2bxX3xXexX52xX29xX19xX1axX3xX19xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX43xXf0xXb3xX3xX38xX6b2xX4xX3xX1fxX20xX3xXexX52xX1bxXdexX4xX3xX97xX3fxX3xX1xX444xX3xX2bxX1xX4exX19xX1axX3xX1xX16xX3xX97xXc5xX19xX1axX3xXexX49xXdxX3xXexX1xX4exX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX1xX6xXf0xX3xX1xX1dexX19xX1xX3xX49xX19xX1xX3xX1axX1dexX3xX1b3xXdxX3xXbxX1xX2exX38xX3xX4xX1xX51cxX19xX1xX3xX7xX3fcxX4xX1xX3xX4xX301xX6xX3xX24xX6xX4xX10xX28xX29xX29xX2bxX10cxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX29xX1fxXf0xXaxX12xa37bxXdxXdexXdxX3xX4xX4exX19xX1axX3xX19xX1axX1xX33xX3xX19xX1xX450xX19xX3xX97xX3bxX19xX1xX3xX52x119f5xX19xX1axX3xX24xX6xX4xX10xX28xX29xX29xX2bxX3xX97xX6xX19xX1axX3xX3fcxXbxX3xX1fxXcd6xX19xX1axX3xX19xX1xX499xX19xX1axX3xX4xX1xX51cxX19xX1xX3xX7xX3fcxX4xX1xX3xX2bxXdxX648xX38xX3xX1fxX17xXf0xX33xXexX3xX19xX1axX1xXdxX482xX38xX3xX19xX1axX6b2xXexX3xX1xX5e6xX19xX3xX97xX648xX3xX19xX1axXc5xX19xX3xX4xX1xX6b2xX19xX3xX19xX1xX499xX19xX1axX3xXexX1xX4exX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX1axXdxX49xX3xX38xX2exX29xX3xX97xX6xX19xX1axX3xX5xX6xX19xX3xXexX52xX17xXf0xX16xX19xX3xXexX52xX482xX19xX3xX19xX16xX19xX3xXexX49xX19xX1axX3xX38xX2exX19xX1axX3xX129xX98xX3xX1xXd1xXdxX3xX19xX43xXf0xXb3xX3xX97xX6b2xX4xX3xX28xXdxX33xXexX3xX5xX43xX3xX19xX1xX499xX19xX1axX3xXexX1xX4exX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX1axXdxX49xX3xX38xX2exX29xX3xX1xX29xX6b2xX4xX3xX7xX6xXdxX3xX7xX5ebxX3xXexX1xX450xXexX3xX5xXdxX482xX19xX3xXdabxX17xX6xX19xX3xX97xX50axX19xX3xX170xX29xX1b3xXdxX1fxX161xX2xX2b6xX10cxX3xXe07xX29xX3xX1b3xX450xXf0xXb3xX3xX19xX1xXdxX16xX17xX3xX2bxX1xX49xX3xX19xXc5xX19xX1axX3xX1xX33xX3xXexX1xXec0xX19xX1axX3xX4xX301xX6xX3xX24xX6xX4xX10xX28xX29xX29xX2bxX3xX97xX98xX3xX19xX1xX450xX19xX3xX1fxXdxX33xX19xX3xX19xX1xX79exX38xX3xX5xX640xX19xX3xX4xX3fcxX4xX3xX28xX43xXdxX3xX97xXc5xX19xX1axX3xX4xX301xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX1axX3xX1b3xX43xX3xX1b3xX4exX3xX1xXdxX33xX17xX3xX1xX3fxX6xX3xXexX43xXdxX3xX2bxX1xX29xX49xX19xX3xX4xX301xX6xX3xX1xX444xX10cxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX29xX1fxXf0xXaxX12xX6axXdxX33xX19xX3xX24xX6xX4xX10xX28xX29xX29xX2bxX3xX4xX1xX1bxX6xX3xX97xX1bxX6xX3xX52xX6xX3xX28xX1dexX19xX1xX3xX5xX17xX450xX19xX3xX1axX1dexX3xX1b3xX16xX3xX7xX5ebxX3xX1b3xXdxX33xX4xX10cxX5bxX10cxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdf56xX17xXexX1xX29xX52xXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xX31xa336xX31xX0xX5bxXbxX12
Theo VOV