Phải hoàn tất chuyển đổi 21 triệu thẻ ATM trong năm 2019
Theo Thông tư số 41/2018 của NHNN, đến hết ngày 31/12/2019, khoảng 21 triệu thẻ ATM phải chuyển đổi từ công nghệ thẻ từ sang thẻ chip.
e5c0x1184cxe632x1518cx10da1x13406x1129cx11080xef2axX7x15925xe6bax16242x10d77x135e4x1304exX5x13e08xXax11727x1692axX1x10388xXdxX3xX1x147abxeffax10b30xX3xXex12d3fxXexX3xX4xX1x1057axe5d9xff83xX1bxX3x106bex13ddcxXdxX3x1119axX2xX3xXex12a1cxXdxf2d4xX23xX3xXexX1xff88xX3x12a6cxXcxfffexX3xXexX30xX19xX1bx13013xX3xX1bxe836x10085xX3xX2cx154d8xX2x108acxX0x10d87xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12efbxX10xX6x14bacxXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xXcxX1x13aeexX1bxX41xX3xXex10a00xX3xX7x12e81xX3x12f50xX2xX4cxX2cxX48xX2x1105cxX3xX4x12404xX6xX3x14311xX5bxX7exX7ex15561xX3xX28x139fbxX1bxX3xX1xX85xXexX3xX1bxX41xX1axX24xX3x15cc7xX2xX4cxX2xX2cxX4cxX2cxX48xX2xX4axX82xX3x15fdfxX1xX19xX15xX1bxX41xX3xX2cxX2xX3xXexX30xXdxX32xX23xX3xXexX1xX37xX3xX39xXcxX3bxX3xXbxX1xX15xXdxX3xX4xX1xX23xX24xX25xX1bxX3xX28xX29xXdxX3xXex15567xX3xX4xX68xX1bxX41xX3xX1bxX41xX1xX32xX3xXexX1xX37xX3xXexXc6xX3xX7xX6xX1bxX41xX3xXexX1xX37xX3xX4xX1xXdxXbx14feaxX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6x103fbxX5xX10xX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxX45xX6xX30xX41xXdxX1bx130cfxX3xX2cxXbx153b7xX3xX6xX23xXexX19x11f16xXaxX12xX0xXexXeexX19xX5exX24xX12xX0xXexX30xX12xX0xXexX5exX12xX0xXdxX45xX41xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX45xX7x14cd3xXbxX1xX19xXexX19xX3xX5exXexX1xX23xX45xXeexXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXax141e4xXdxX5exXexX1xXffxX3x12918xX72xX48xXbxX103xX109xX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexXffxX3xX91xX147xX48xXbxX103xX109xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbxX1xX15xXdxX3xX1xX19xX1axX1bxX3xXexX1exXexX3xX4xX1xX23xX24xX25xX1bxX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX2xX3xXexX30xXdxX32xX23xX3xXexX1xX37xX3xX6xXexX45xX3xXexX30xX19xX1bxX41xX3xX1bxX44xX45xX3xX2cxX48xX2xX4axX3xX1x10eb4xX1bxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXe6xXeexX6xX19xXexX1xX6xX1bxX1xX1xX19xX6xXe6xee0bxX1bxX4cxX1bxX10xX140xX7xX4cxX2xX4axX72xX72xX4cxX2xX48x14332xX5exX2xX2xX147xX2xX91xX48xX2cxXexX4axX1cax165f7xX2cxX5xX2xXe6x150b9xXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX1xX19xX1axX1bxX3xXexX1exXexX3xX4xX1xX23xX24xX25xX1bxX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX2xX3xXexX30xXdxX32xX23xX3xXexX1xX37xX3xX39xXcxX3bxX3xXexX30xX19xX1bxX41xX3xX1bxX44xX45xX3xX2cxX48xX2xX4axXaxX3xX5exX6xXexX6xX12axXbxX1xX19xXexX19xX12axX19xX30xXdxX41xXdxX1bxX6xX5xX12axX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXffxX4cxX4cxXdxX45xX6xX41xX10xX7xXe6xX1bbxX19xX1bbxXe6xX1bbxX1bxX4cxX23xXbxX5xX19xX6xX5exX10xX5exX4cxX6xX5exX1bbxX1caxX4axX7xX30xXexX140xX1caxXexX5xX41xXexX19xebcdxX266xX4xX30xX1d6xX140xX4cxX2cxX48xX2xX4ax1485bxX2xX2xX271xX48xX72xX4cxX4xX1xXdxXbxX271xX45xX23xX1xXeexXe6xX1dbxXbxX41xXaxX3xX5exX6xXexX6xX12axX5exX10xX7xX4xX9xXax1056ex10b70xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX1xX19xX1axX1bxX3xXexX1exXexX3xX4xX1xX23xX24xX25xX1bxX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX2xX3xXexX30xXdxX32xX23xX3xXexX1xX37xX3xX39xXcxX3bxX3xXexX30xX19xX1bxX41xX3xX1bxX44xX45xX3xX2cxX48xX2xX4axXe6xX3x11174x10b60xX1bxX1xX3xX45xXdxX1bxX1xX3xX1x15be4xX6xXffxX3x12621xXcx13fd8xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX30xX12xX0xXexX30xX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15a76xX6xXbxXexXdxX19xX1bxXaxX12xX292xX293xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX1xX19xX1axX1bxX3xXexX1exXexX3xX4xX1xX23xX24xX25xX1bxX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX2xX3xXexX30xXdxX32xX23xX3xXexX1xX37xX3xX39xXcxX3bxX3xXexX30xX19xX1bxX41xX3xX1bxX44xX45xX3xX2cxX48xX2xX4axXe6xX3xX2cfxX2d0xX1bxX1xX3xX45xXdxX1bxX1xX3xX1xX2daxX6xX2e0xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX30xX12xX0xX4cxXexXeexX19xX5exX24xX12xX0xX4cxXexX6xXeexX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11747xX19xX5exX24xXaxX12xX7exX41x135aexX1bxX3xX1xX1axX1bxX41xX3xX7exX1xX1axX3xX1bxX6dx139a7xX4xX3xX2cfxX7exX5bxX7exX7exX2e0xX3xX1bbxXc6xX6xX3xX4x1445fxX3xX1bbxX44xX1bxX3xXeexX15xX1bxX3xX28xf20cxX3xX1bxX41xX1x13f73xX3xX4x11b0axX4xX3xXexX29xX3xX4xX1x120ddxX4xX3xXbxX1xX3b7xXexX3xX1xX1axX1bxX1xX3xXexX1xX37xX82xX3xXexX29xX3xX4xX1xX3bfxX4xX3xXexX1xX6xX1bxX1xX3xXexX19xX3b7xX1bxX3xXexX1xX37xX82xX3xXexX29xX3xX4xX1xX3bfxX4xX3xX4xX1xX23xX24xX25xX1bxX3xX45xfd70xX4xX1xX3xXexX1xX37xX82xX3xXexX29xX3xX4xX1xX3bfxX4xX3xXeex144dcxX3xXexX30xXc6xX3xX28xXdxX32xX1bxX3xXex1462cxX3xX41xXdxX6xX19xX3xX5exX3b4xX4xX1xX3xXexX1xX37xX3xXexX1xfce5xX4xX3xX1xXdxX32xX1bxX3xX4xX3b7xX4xX3xX1bx12f93xXdxX3xX5exX23xX1bxX41xX3xXexX30xXdxX25xX1bxX3xX9dxX1xX6xXdxX3xX3b7xXbxX3xX5exf445xX1bxX41xX3xXexXdxe84axX23xX3xX4xX1xX23x13514xX1bxX3xX4x13225xX3xX7x122c1xX3xX1bbxX3afxX3xXexX1xX37xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX1bxX436xXdxX3xX28xX3b4xX6xXe6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37fxX19xX5exX24xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX28xX3a4xX82xX3xX4xX3b7xX4xX3xXexX29xX3xX4xX1xX3bfxX4xX3xXexX30xX453xX1bxX3xXexX1xX10xX19xX3xX28xX3a4xX3xX4x14929xX1bxX3xX4xX1xX7bxX3xX28xX436xX1bxX41xX3xXexX29xX3xX4xX1xX3bfxX4xX3xXexX30xXdxX25xX1bxX3xX9dxX1xX6xXdxX3xX3b7xXbxX3xX5exX44dxX1bxX41xX3xXexXdxX453xX23xX3xX4xX1xX23xX459xX1bxX3xX4xX45dxX3xX7xX460xX3xX1bbxX3afxX3xXexX1xX37xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX1bxX436xXdxX3xX28xX3b4xX6xX3xXexX1xX10xX19xX3xX5xX436xX3xXexX30xX19fxX1bxX1xX3xX4xX1xX23xX24xX25xX1bxX3xX28xX29xXdxX3x1488dxX23xX24xX3xX28xX3b4xX1bxX1xX3xXexX3f9xXdxX3xXcxX1xX68xX1bxX41xX3xXexX6dxX3xX7xX70xX3xX72xX2xX4cxX2cxX48xX2xX78xX3xX4xX7bxX6xX3xX7exX5bxX7exX7exXe6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37fxX19xX5exX24xXaxX12xXcxX1xX68xX1bxX41xX3xXexX6dxX3xX72xX2xX3xX24xX453xX23xX3xX4xX4aexX23xX82xX3xX28xX85xX1bxX3xX1xX85xXexX3xX1bxX44xX45xX3xX2cxX48xX2xX4axX82xX3xX4xX3a4xX3x12b9exXexX3xX1bxX1xX1exXexX3xX91xX1cax103fexX3xX7xX70xX3xX45xX3b7xX24xX3xX39xXcxX3bxX82xX3xX1caxX48xX586xX3xX7xX70xX3xXexX1xXdxX85xXexX3xXeexX3b4xX3xX4xX1xX1exXbxX3xX1bxX1x11602xX1bxX3xXexX1xX37xX3xXexX3f9xXdxX3xX28xXdxX25xX45xX3xXeexX3b7xX1bxX3xX28xX6xX1bxX41xX3xX1xX19xX3f9xXexX3xX28xX436xX1bxX41xX3xXexX3f9xXdxX3x15f26xXdxX32xXexX3xX7exX6xX45xX3xXbxX1xX15xXdxX3xXexX23xX387xX1bxX3xXexX1xX7bxX3xXexXdxX453xX23xX3xX4xX1xX23xX459xX1bxX3xX4xX45dxX3xX7xX460xX3xX1bbxX3afxX3xXexX1xX37xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX1bxX436xXdxX3xX28xX3b4xX6xX109xX3x10d81xX85xX1bxX3xX1xX85xXexX3xX1bxX41xX1axX24xX3xX91xX2xX4cxX2xX2cxX4cxX2cxX48xX2xX4axX82xX3xX57cxXexX3xX1bxX1xX1exXexX3xX91xX48xX586xX3xX7xX70xX3xXexX1xX37xX3xX28xX6xX1bxX41xX3xX5xX6dxX23xX3xX1xX1axX1bxX1xX3xXexX30xX453xX1bxX3xXexX1xX3b4xX3xXexX30xX6dx149fcxX1bxX41xX3xXbxX1xX15xXdxX3xXexX23xX387xX1bxX3xXexX1xX7bxX3xXexXdxX453xX23xX3xX4xX1xX23xX459xX1bxX3xX4xX45dxX3xX7xX460xX3xX1bbxX3afxX3xXexX1xX37xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX1bxX436xXdxX3xX28xX3b4xX6xX82xX3xXexX6dxX45dxX1bxX41xX3xX28xX6dxX45dxX1bxX41xX3xX9dxX1xX19xX15xX1bxX41xX3xX2cxX2xX3xXexX30xXdxX32xX23xX3xXexX1xX37xX3xX39xXcxX3bxX3xXbxX1xX15xXdxX3xX4xX1xX23xX24xX25xX1bxX3xX28xX29xXdxX3xXexXc6xX3xX4xX68xX1bxX41xX3xX1bxX41xX1xX32xX3xXexX1xX37xX3xXexXc6xX3xX7xX6xX1bxX41xX3xXexX1xX37xX3xX4xX1xXdxXbxXe6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37fxX19xX5exX24xXaxX12xX5bxX3f9xX1bxX3xX4xX23xX70xXdxX3xX4xX1xX19xX3xX1bbxXdxX32xX4xX3xX4xX1xX23xX24xX25xX1bxX3xX28xX29xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX3xXeexX436xX3xXexX1xX37xX3xX39xXcxX3bxX3xXexX30xX453xX1bxX3xXexX1xX3b4xX3xXexX30xX6dxX655xX1bxX41xX3xX7xX6xX1bxX41xX3xXexX1xX37xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX5xX1axX3xX4xX23xX70xXdxX3xX1bxX44xX45xX3xX2cxX48xX2cxX2xXe6xX4cxXe6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX23xXexX1xX19xX30xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX5d2x1570bxX5d2xX0xX4cxXbxX12
Theo VOV