Quốc hội bắt đầu quy trình nhân sự chủ chốt Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 30/3, Quốc hội bắt đầu tiến hành quy trình nhân sự chủ chốt của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ.
36d6x5d38xe0e7xd4a4x4302x484ax8d98x9191xafc1xX7xc8a4x6b2cx5362x4639xa0a8x4f62xX5x565axXaxd3b0x4939x8ca0x51a3xX4xX3xX1x71cbxXdxX3x4e4fxb5e5xXexX3x8f3ex446cxX14xX3xbecexX14x8098xX3xXex9fb0xb23cx6a77xX1xX3xX2bxX1x39baxX2bxX3xX7xe354xX3xX4xX1xc42bxX3xX4xX1xX15xXexX3xb8a5xX1xab29xX3xX2bxdc29xbe19xX4x814cxX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX47xX3xceb0xX1x7c07xX2bxX1xX3xXbxX1xX38xX0x7644xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc5acxX10xX6x8e91xXaxX12xX3fx848axX41xX26xX3xaa7cxdcabxX5dxX77xX47xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX14xX3xXexXdx4b8bxX2bxX3xX1xX41xX2bxX1xX3xX24xX14xX26xX3xXexX29xX2axX2bxX1xX3xX2bxX1xX30xX2bxX3xX7xX34xX3xX4xX1xX38xX3xX4xX1xX15xXexX3xX4xX38xX6xX3xX3fxX1xX41xX3xX2bxX44xX45xX4xX47xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX47xX3xX53xX1xX55xX2bxX1xX3xXbxX1xX38xcd9axX0xX5dxXbxX12xX0xXexX6xX1cxX5xX10xX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxa0acxX6xX29xX73xXdxX2bx6c45xX3xddaexXbxe2f9xX3xX6xX14xXex4856x7c56xXaxX12xX0xXexX1cxXf6xX6fxX26xX12xX0xXexX29xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6041xXf6xX6fxX26xXaxX12xX0xXdxXe7xX73xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX6fxXexX1xX14xXe7xX1cxX3xXdxX53xX10xX2bxXexX10xX29xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxd9efxXdxX6fxXexX1xXedxX3x8f66xX78xX78xXbxXf1xXf7xXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxXd4xX1cxX6xXf6xXexX1xX6xX2bxX1xX1xXf6xX6xXd4x768bxX2bxX5dxX2bxX10xX13exX7xX5dxXefxX2xX2xX77xX5dxX2xX78x390dxX6fxXefxX78xX145xX171xX171xX77xX77xXex4217xXefxX78xX145xX5xX2xXd4x4d56xXbxX73xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX14xX3xX24xX14xX26xX3xXexX29xX2axX2bxX1xX3xX2bxX1xX30xX2bxX3xX7xX34xX3xX4xX1xX38xX3xX4xX1xX15xXexX3xX3fxX1xX41xX3xX2bxX44xX45xX4xX47xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX47xX3xX53xX1xX55xX2bxX1xX3xXbxX1xX38xXaxX3xX13exXdxX6fxXexX1xX9xXaxX145xX78xX78xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX29xX12xX0xXexX29xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX6xXbxXexXdxXf6xX2bxXaxX12x3d60xX2bxX1xXedxX3xdacfxb89ex3726xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX29xX12xX0xX5dxXexX1cxXf6xX6fxX26xX12xX0xX5dxXexX6xX1cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xXf6xX6fxX26xXaxX12xXcxXdxX90xXbxX3xXex65cbxX4xX3xX4xX1xX44xb9f8xX2bxX73xX3xXexX29xX2axX2bxX1xX3xX5xX41xXe7xX3xX162xXdxcb12xX4xX47xX3xX2bxX73xX41xX26xX3xX77xX78xX5dxX77xX47xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xXexX1x8aaexXf6xX3xX5xX14x99c7xX2bxX3xXexadcfxXdxX3xX1xX19xXdxX3xXexX29xX44x6dcbxX2bxX73xX3xX162x488axX3xX4x9c1bxX4xX3xX114xX297xXf6xX3xX4xX297xXf6xX3xX4xb94bxX2bxX73xX3xXexX297xX4xX3xX2bxX1xXdxX262xXe7xX3xbbc5xb528xX3xXefxX78xX2xX17bxaf7bxXefxX78xXefxX2xX3xX4xX38xX6xX3xXcx3bccxX6xX3xX297xX2bxX3xX2bxX1xX30xX2bxX3xX6fxX30xX2bxX3xXexX15xXdxX3xX4xX6xXf6xX47xX3xX214xXdxX262xX2bxX3xX2b1xXdx4e92xXe7xX3xX7xX297xXexX3xX2bxX1xX30xX2bxX3xX6fxX30xX2bxX3xXexX15xXdxX3xX4xX6xXf6xXd4xX3xX216xX1xXdxc951xX2bxX3xXexX1xX27cxXf6xX3xX5xX14xX281xX2bxX3xX20xX44x8ff3xX4xX3xXbxX1xX297xXexX3xXexX1xX6xX2bxX1xX47xX3xXexX29xX14xX26xX294xX2bxX3xX1xX2axX2bxX1xX3xXexX29xX34xX4xX3xXexXdxX90xXbxX3xX20xX90xX2bxX3xX2xX2xX3xX73xXdxX28fxX3xX78xX78xX3xX20xX2e2xX3xX4x38a6xX3xXexX29xXdxX3xX162xX41xX3xX2bxX1xX30xX2bxX3xX6fxX30xX2bxX3xXexX1xX10xXf6xX3xX6fxc659xXdxXd4xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xXf6xX6fxX26xXaxX12x3e30xX6xX14xX3xX2bxX19xXdxX3xX6fxX14xX2bxX73xX3xX2bxX41xX26xX47xX3x5dc4xX26xX3xX1cxX6xX2bxX3xXcxX1xX44xX28fxX2bxX73xX3xX162xX24cxX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xXexX29xX2axX2bxX1xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xXe7xXdx4389xX2bxX3xX2bxX1xXdxX262xXe7xX3xX53xX1xX38xX3xXex6cb8xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX47xX3xX53xX1xX38xX3xXexX3bfxX4xX1xX3xX6cxX19xXdxX3xX20x6bbfxX2bxX73xX3xX1cxX21xX14xX3xX4xX344xX3xX24xX14xX15xX4xX3xX73xXdxX6xXd4xX3xXcxXdxX90xXbxX3xX20x9829xX47xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xXexX1xX27cxXf6xX3xX5xX14xX281xX2bxX3x94f4xX3x48f7xXf6xX41xX2bxX3xX162xX294xX3xX162xXdxX262xX4xX3xXe7xXdxX3b1xX2bxX3xX2bxX1xXdxX262xXe7xX3xX53xX1xX38xX3xXexX3bfxX4xX1xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX47xX3xX53xX1xX38xX3xXexX3bfxX4xX1xX3xX6cxX19xXdxX3xX20xX3dbxX2bxX73xX3xX1cxX21xX14xX3xX4xX344xX3xX24xX14xX15xX4xX3xX73xXdxX6xXd4xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xXf6xX6fxX26xXaxX12xXcxX29xXf6xX2bxX73xX3xXbxX1xXdxX2fexX2bxX3xX1xacfaxXbxX3xX4xX1xXdxX294xX14xX3xX4x8b22xX2bxX73xX3xX2bxX73xX41xX26xX47xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX1cxXdxX2e2xX14xX3xX24xX14xX26xX90xXexX3x8a75xX14xX281xXexX3xX216xX1xX2c3xX2bxX73xX47xX3xX4xX1xX15xX2bxX73xX3xXe7xX6xX3xXex851dxX26xX3xa36axX7xX344xX6xX3xX20xac01xXdx541cxXf7xX3xX2bxX73xX1xX10xX3xX386xX26xX3xX1cxX6xX2bxX3xXcxX1xX44xX28fxX2bxX73xX3xX162xX24cxX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX1cxX297xXf6xX3xX4xX297xXf6xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX2b1xX90xXexX3xX24xX14xX27cxX3xXexX1xX27cxXf6xX3xX5xX14xX281xX2bxX3xXexX285xXdxX3xX40exXf6xX41xX2bxX3xX162xX41xX3xX73xXdxX27cxXdxX3xXexX29xX2axX2bxX1xX47xX3xXexXdxX90xXbxX3xXexX1xX14xX3x37d3xX3xX2b1xXdxX90xX2bxX3xX4xX38xX6xX3xX20xX285xXdxX3xX1cxXdxX2e2xX14xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX162xX294xX3xX162xXdxX262xX4xX3xXe7xXdxX3b1xX2bxX3xX2bxX1xXdxX262xXe7xX3xX53xX1xX38xX3xXexX3bfxX4xX1xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX47xX3xX53xX1xX38xX3xXexX3bfxX4xX1xX3xX6cxX19xXdxX3xX20xX3dbxX2bxX73xX3xX1cxX21xX14xX3xX4xX344xX3xX24xX14xX15xX4xX3xX73xXdxX6xXd4xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xXf6xX6fxX26xXaxX12xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xXexXdxX90xX2bxX3xX1xX41xX2bxX1xX3xX24xX14xX26xX3xXexX29xX2axX2bxX1xX3xXe7xXdxX3b1xX2bxX3xX2bxX1xXdxX262xXe7xX3xX53xX1xX38xX3xXexX3bfxX4xX1xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX47xX3xX53xX1xX38xX3xXexX3bfxX4xX1xX3xX6cxX19xXdxX3xX20xX3dbxX2bxX73xX3xX1cxX21xX14xX3xX4xX344xX3xX24xX14xX15xX4xX3xX73xXdxX6xXd4xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xXf6xX6fxX26xXaxX12xX374xX6xX14xX3xX20xX3f6xX47xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX2bxX73xX1xX10xX3xX386xX26xX3xX1cxX6xX2bxX3xXcxX1xX44xX28fxX2bxX73xX3xX162xX24cxX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xXexX29xX2axX2bxX1xX3xX6fxX6xX2bxX1xX3xX7xX297xX4xX1xX3xX20xX294xX3xX4xX344xX3xX20xX2e2xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX1cxX21xX14xX3xX53xX1xX38xX3xXexX3bfxX4xX1xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX47xX3xX53xX1xX38xX3xXexX3bfxX4xX1xX3xX6cxX19xXdxX3xX20xX3dbxX2bxX73xX3xX1cxX21xX14xX3xX4xX344xX3xX24xX14xX15xX4xX3xX73xXdxX6xXf7xX3xXexX1xX27cxXf6xX3xX5xX14xX281xX2bxX3xXexX285xXdxX3xX40exXf6xX41xX2bxX3xX162xX294xX3xX6fxX34xX3xX2b1xXdxX90xX2bxX3xX2bxX1xX30xX2bxX3xX7xX34xX3xX20xX2e2xX3xX1cxX21xX14xX3xX53xX1xX38xX3xXexX3bfxX4xX1xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX47xX3xX53xX1xX38xX3xXexX3bfxX4xX1xX3xX6cxX19xXdxX3xX20xX3dbxX2bxX73xX3xX1cxX21xX14xX3xX4xX344xX3xX24xX14xX15xX4xX3xX73xXdxX6xXd4xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xXf6xX6fxX26xXaxX12xXcxX29xXf6xX2bxX73xX3xX4xX297xX4xX3xX2bxX73xX41xX26xX3xX5xX41xXe7xX3xX162xXdxX262xX4xX3xXexXdxX90xXbxX3xXexX1xX10xXf6xX47xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xXexXdxX90xX2bxX3xX1xX41xX2bxX1xX3xX24xX14xX26xX3xXexX29xX2axX2bxX1xX3xX1cxX21xX14xX3xX53xX1xX38xX3xXexX3bfxX4xX1xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX2b8xX3xX53xX1xX38xX3xXexX3bfxX4xX1xX3xX6cxX19xXdxX3xX20xX3dbxX2bxX73xX3xX114xX21xX14xX3xX4xX344xX3xX24xX14xX15xX4xX3xX73xXdxX6xX47xX3xXe7xXdxX3b1xX2bxX3xX2bxX1xXdxX262xXe7xX3xX162xX41xX3xX1cxX21xX14xX3xX53xX1xX38xX3xXexX3bfxX4xX1xX3xX2bxX44xX45xX4xX47xX3xXcxX1xX38xX3xXexX44xX45xX2bxX73xX3xX53xX1xX55xX2bxX1xX3xXbxX1xX38xX3xX2bxX1xXdxX262xXe7xX3xX2b1xX2b2xX3xXefxX78xX2xX17bxX3xX2b8xX3xXefxX78xXefxX2xXd4xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xXf6xX6fxX26xXaxX12xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX4x4b52xX2bxX73xX3xX7x64a2xX3xXexXdxX90xX2bxX3xX1xX41xX2bxX1xX3xX1cxX21xX14xX47xX3xXe7xXdxX3b1xX2bxX3xX2bxX1xXdxX262xXe7xX3xX5x42c4xX2bxX1xX3xX20xX285xXf6xX3xX4xX297xX4xX3xX4xX252xX3xX24xX14xX6xX2bxX3xX3fxX1xX41xX3xX2bxX44xX45xX4xX47xX3xX1cxX6xXf6xX3xX73xX3dbxXe7xXedxX3xX216xX1xX3f6xX3xX53xX1xX38xX3xXexX3bfxX4xX1xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX47xX3xX216xX1xX3f6xX3xX53xX1xX38xX3xXexX3bfxX4xX1xX3xX2bxX44xX45xX4xX47xX3xX53xX1xX38xX3xX2bxX1xXdxX262xXe7xX3xXe7xX19xXexX3xX7xX15xX3xX386xX26xX3xX1cxX6xX2bxX3xX4xX38xX6xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX47xX3xXcxX4c4xX2bxX73xX3xcdb7xXdxX2e2xXe7xX3xXexXf6xX297xX2bxX3xX3fxX1xX41xX3xX2bxX44xX45xX4xX47xX3xXcxX4c4xX2bxX73xX3xXcxX1xX44xX3xX2b1xX52cxX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX47xX3xXe7xX19xXexX3xX7xX15xX3xX216xX1xX3f6xX3xXcxX1xX38xX3xXexX44xX45xX2bxX73xX47xX3xX114xX19xX3xXexX29xX44xX40cxX2bxX73xX3xX162xX41xX3xXexX1xX41xX2bxX1xX3xX162xXdxX2fexX2bxX3xX2b1xX1xX297xX4xX3xX4xX38xX6xX3xX53xX1xX55xX2bxX1xX3xXbxX1xX38xXd4xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xXf6xX6fxX26xXaxX12xX374xX6xX14xX3xX2b1xX1xXdxX3xX4xX3f6xX3xX2b1xX90xXexX3xX24xX14xX27cxX3xX1cxX21xX14xX3xX4xX344xX3xX4xX297xX4xX3xX4xX1x8af4xX4xX3xX6fxX6xX2bxX1xX3xX2bxX3f6xXdxX3xXexX29xX2fexX2bxX47xX3xXexX30xX2bxX3xX53xX1xX38xX3xXexX3bfxX4xX1xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX47xX3xXexX30xX2bxX3xX53xX1xX38xX3xXexX3bfxX4xX1xX3xX2bxX44xX45xX4xX47xX3xXexX30xX2bxX3xXcxX1xX38xX3xXexX44xX45xX2bxX73xX3xX53xX1xX55xX2bxX1xX3xXbxX1xX38xX3xX7xX804xX3xXexX14xX26xX2fexX2bxX3xXexX1xX262xX3xXexX29xX44xX45xX4xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX47xX3xX4xX344xX3xXexX29xXdxX47xX3xX20xX3dbxX2bxX73xX3xX1cxX41xXf6xXd4xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xXf6xX6fxX26xXaxX12x7b5exX34xX3xX2b1xXdxX90xX2bxX3xX7xX297xX2bxX73xX3xX77xX2xX5dxX77xX47xX3xXexX30xX2bxX3xX53xX1xX38xX3xXexX3bfxX4xX1xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xXexX14xX26xX2fexX2bxX3xXexX1xX262xX3xX2bxX1xX281xXe7xX3xX4xX1xX93dxX4xXd4xX3xXcxX30xX2bxX3xX53xX1xX38xX3xXexX3bfxX4xX1xX3xX2bxX44xX45xX4xX3xXexX14xX26xX2fexX2bxX3xXexX1xX262xX3xX2bxX1xX281xXe7xX3xX4xX1xX93dxX4xX3xX162xX41xXf6xX3xX7xX297xX2bxX73xX3xX171xX5dx9b6exX3xX162xX41xX3xX4xX1xXdxX294xX14xX3xX4xX487xX2bxX73xX3xX2bxX73xX41xX26xX47xX3xXexX30xX2bxX3xXcxX1xX38xX3xXexX44xX45xX2bxX73xX3xX53xX1xX55xX2bxX1xX3xXbxX1xX38xX3xXexX14xX26xX2fexX2bxX3xXexX1xX262xX3xX2bxX1xX281xXe7xX3xX4xX1xX93dxX4xXd4xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xXf6xX6fxX26xXaxX12xXcxX29xX44xX45xX4xX3xX20xX3f6xX47xX3xXexX285xXdxX3xX6cxX19xXdxX3xX2bxX73xX1xX3bfxX3xXcxX29xX14xX2bxX73xX3xX44xX252xX2bxX73xX3xXefxX3xX2b1xX1xX3f6xX6xX3xd7cex8d75xXac4xXac4xX47xX3xXcxX29xX14xX2bxX73xX3xX44xX252xX2bxX73xX3xX20xX821xX3xX1cx81d1xX3xXbxX1xXdxX90xX14xX3xX73xXdxX45xXdxX3xXexX1xXdxX262xX14xX3xX2bxX1xX30xX2bxX3xX7xX34xX3xX93dxX2bxX73xX3xX4xX344xX3xX4xX297xX4xX3xX4xX1xX93dxX4xX3xX6fxX6xX2bxX1xX3xX53xX1xX38xX3xXexX3bfxX4xX1xX3xX2bxX44xX45xX4xX47xX3xXcxX1xX38xX3xXexX44xX45xX2bxX73xX3xX53xX1xX55xX2bxX1xX3xXbxX1xX38xX47xX3xX53xX1xX38xX3xXexX3bfxX4xX1xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX47xX3xX5xX41xX3xX2bxX1x82f2xX2bxX73xX3xX4xX1xX93dxX4xX3xX6fxX6xX2bxX1xX3xX5xX821xX2bxX1xX3xX20xX285xXf6xX3xX4xX1xX38xX3xX4xX1xX15xXexX3xX4xX38xX6xX3xX3fxX1xX41xX3xX2bxX44xX45xX4xX3xX162xX45xXdxX3xX7xX15xX3xXbxX1xXdxX90xX14xX3xXexX281xXbxX3xXexX29xX14xX2bxX73xX3xX29x7ba1xXexX3xX4xX6xXf6xXd4xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xXf6xX6fxX26xXaxX12xX114xX19xX3xX53xX1xX55xX2bxX1xX3xXexX29xX3bfxX3xX4xX7ffxX2bxX73xX3xX20xX821xX3xX1cxX297xXf6xX3xX4xX297xXf6xX3xXf1xXdxX2bxX3xX52cxX3xX2b1xXdxX90xX2bxX3xXcxX29xX14xX2bxX73xX3xX44xX252xX2bxX73xX3xXexX29xX44xX45xX4xX3xX2b1xX1xXdxX3xX114xX19xX3xX53xX1xX55xX2bxX1xX3xXexX29xX3bfxX3xX4xX1xX55xX2bxX1xX3xXexX1xX93dxX4xX3xX73xXdxX45xXdxX3xXexX1xXdxX262xX14xX3xX2bxX1xX30xX2bxX3xX7xX34xX3xX20xX15xXdxX3xX162xX45xXdxX3xX4xX297xX4xX3xX4xX1xX93dxX4xX3xX6fxX6xX2bxX1xX3xX2b1xX1xX297xX4xX3xX20xX2e2xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xXf1xX10xXe7xX3xXf1x5de5xXexX47xX3xX1cxX21xX14xX3xX1xXf6xd70exX4xX3xXbxX1xX2fexX3xX4xX1xX14x99c3xX2bxX3xXexX1xX10xXf6xX3xX24xX14xX26xX3xX20xX3bfxX2bxX1xX3xX4xX38xX6xX3xX6cxXdxX90xX2bxX3xXbxX1xX297xXbxX3xX162xX41xX3xXbxX1xX297xXbxX3xX5xX14xX281xXexXd4xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8e6exX14xXexX1xXf6xX29xXaxX12xX214xX215xX216xX3xX3fxX10xX13exX7xX0xX5dxXbxX12
VGP News