Hàn Quốc đề xuất dự luật giải quyết căng thẳng với Nhật Bản
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang đã đề xuất dự luật thành lập một quỹ bồi thường chung nhằm giải quyết vấn đề cưỡng bức lao động trong thời kỳ chiến tranh, vấn đề được xem là nguyên nhân chính gây tranh cãi trong quan hệ với Nhật Bản thời gian qua.
a737xe813xd995x10ff4xc99fxf76fxdd79x101fcxfad0xX7x12120xe18ax12294xa8b4xbb37x1023dxX5x12040xXaxcd46xfa25x12befx11915xX3x10f45xf144xf2a9xX4xX3xb06dxfcecxX3xc4f7xX18xf17fxXexX3xac1fxe693xX3xX5xX18x11397xXexX3xe5ffxXdxd914xXdxX3x10ed5xX18xfb37xde0fxXexX3xX4x10a07xX15xX2cxX3xXexX1x10e28xX15xX2cxX3xfcf6xce05xXdxX3xf505xX1xX29xXexX3xb537xX2exX15xX0x108acxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX24xXaxX12xf333xX1x11ed1xX3xXex10033xX4xX1xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1x12b29xXdxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xa774xfb53xX80xX15xX3xX13xX10xX10xe7b0xX7xX6xX15xX2cxX3xX1cxb726xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX18xX21xXexX3xX24xX25xX3xX5xX18xX29xXexX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xX5xX29xXbxX3xfb56xX73xXexX3xX31xX18x128f5xX3x11020x12f0dxXdxX3xXexX1xbe95xde91xX15xX2cxX3xX4xX1xX18xX15xX2cxX3xX15xX1xde27xXaaxX3xX2cxXdxX2exXdxX3xX31xX18xX33xX34xXexX3xX42xX21xX15xX3xX1cxX1dxX3xX4xXb8xe1f8xX15xX2cxX3xXb2x117eaxX4xX3xX5xX6xX80xX3xX1cxX73xX15xX2cxX3xXexb86bxX80xX15xX2cxX3xXexX1xXb9xXdxX3xf14exa866xX3xX4xX1xXdxX34xX15xX3xXexXeexX6xX15xX1xe609xX3xX42xX21xX15xX3xX1cxX1dxX3xX1cxXb8xadc5xX4xX3xX1fxX10xXaaxX3xX5xX14xX3xX15xX2cxX18xX33xbfaaxX15xX3xX15xX1xcf8cxX15xX3xX4xX1xba0axX15xX1xX3xX2cxX124xX33xX3xXexXeexX6xX15xX1xX3xX4xX8exXdxX3xXexXeexX80xX15xX2cxX3xX31xX18xX6xX15xX3xX1x11f3cxX3xX42xX43xXdxX3xX46xX1xX29xXexX3xX4bxX2exX15xX3xXexX1xXb9xXdxX3xX2cxXdxX6xX15xX3xX31xX18xX6x10a86xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX6xXbxXexXdxX80xX15xXaxX12xX0xXdxXaaxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXaaxX7xX87xXbxX1xX80xXexX80xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX24xXdxX7xXbxX5xX6xX33x125cdxX3xXb2xX5xX80xX4xXf8xcee5xX3xXaaxX6xXeexX2cxXdxX15xX87xX5xX10xe5cexXexX1a1xX3xX6xX18xXexX80xX1a8xX3xXaaxX6xXeexX2cxXdxX15xX87xXeexXdxX2cxX1xXexX1a1xX3xX6xX18xXexX80xX1a8xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX18xX21xXexX3xX24xX25xX3xX5xX18xX29xXexX3xX2cxXdxX2exXdxX3xX31xX18xX33xX34xXexX3xX4xX38xX15xX2cxX3xXexX1xX3exX15xX2cxX3xX42xX43xXdxX3xX46xX1xX29xXexX3xX4bxX2exX15xX3xX1xe20bxX15xX1xX3xX2exX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXeexX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX163xXb2xX6xX80xXexX1xX6xX15xX1xX1xX80xX6xX163xX42xX15xX4fxX15xX10x126e7xX7xX4fxX2xf32ex101cbx112c8xX4fxX2xX241x10dadxX24xb0a7xX2x11059xX247xeea3xX2xX240xXexX24bxX241x10c80xc8e5xX5xX2xX163x10003xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX18xX21xXexX3xX24xX25xX3xX5xX18xX29xXexX3xX2cxXdxX2exXdxX3xX31xX18xX33xX34xXexX3xX4xX38xX15xX2cxX3xXexX1xX3exX15xX2cxX3xX42xX43xXdxX3xX46xX1xX29xXexX3xX4bxX2exX15xXaxX3xX24xX6xXexX6xX87xXbxX1xX80xXexX80xX87xX80xXeexXdxX2cxXdxX15xX6xX5xX87xX7xXeexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1a1xX4fxX4fxX4xX24xX15xXdxXaaxX2cxX163xX42xXdxX10xXexX15xX6xXaaxXbxX5xX18xX7xX163xX42xX15xX4fxXexX249xX24bxX251xX4fxX18xXbxX5xX80xX6xX24xX10xX24xX4fxXdxcf1exX1xX7xX6xX4fxX24bxX251xX2xX23fxb192xX2xX2xX2ecxX24bxX241xX4fxXexXexX1fxX42xX15xX2ecxX1xX6xX15xX2ecxX31xX18xX80xX4xX2ecxX24xX10xX2ecxX1fxX18xX6xXexX2ecxX24xX18xX2ecxX5xX18xX6xXexX2ecxX2cxXdxX6xXdxX2ecxX31xX18xX33xX10xXexX2ecxX4xX6xX15xX2cxX2ecxXexX1xX6xX15xX2cxX2ecxX42xX80xXdxX2ecxX15xX1xX6xXexX2ecxXb2xX6xX15xX2ecxX240xX24bxX24bxX240xX241xX240xX2xX163xX256xXbxX2cxXaxX3xX4fxX12xX64xX1xX66xX3xXexX69xX4xX1xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1xX73xXdxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX7fxX80xX80xX15xX3xX13xX10xX10xX87xX7xX6xX15xX2cxX3xXexXeexX80xX15xX2cxX3xXb2xX14xXdxX3xXbxX1xfc0dxXexX3xXb2xXdxffe9xX18xX3xXexf89exXdxX3xXaaxX73xXexX3xXexXeexXb8xXb9xX15xX2cxX3xX1cxX382xXdxX3xX1x10cecxX4xX3xd1b9xX3xXcxX80xXf8xX33xX80xX106xX3xX46xX1xX29xXexX3xX4bxX2exX15xX3xX15xX2cxX14xX33xX3xX252xX4fxX2xX2xX4fxX24bxX251xX2xX23fxX163xX3xac35xX46xX2cxX18xXb3xX15xX1a1xX3x11206xX80xX15xX1xX6xXbxX4fxXcxXcxe059xc975xX46xc26cxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX80xX24xX33xXaxX12x12287xX25xX3xX5xX18xX29xXexX3xXf8xX11fxX18xX3xX2cxX395xXdxX3xX4xX18xX15xX2cxX3xX4xX21xXbxX3xX247xX251xX251xX3xXex11b82xX3xX23bxX80xX15xX3xX3baxX24bxX252xX252xX3xXexXeexXdxX147xX18xX3x1017excd85xX3e4xX3cexX3xXexfae9xX15xX2cxX3xX7xX19xX3xXexXdxX1dxX15xX3xXb2xXb3xXdxX3xXexX1xXb8xXb9xX15xX2cxX3xX4xX1xX80xX3xXf8xX1xX80xX2exX15xX2cxX3xX2xX163xX252xX251xX251xX3xX15xX382xX15xX3xX15xX1xX124xX15xX3xXb2xX69xX3xX4xXb8xXdcxX15xX2cxX3x1108bxXbxX3xX5xX6xX80xX3xX1cxX73xX15xX2cxX3xXf8xX1xX419xX3xX7xX6xXdxX3xXexX1xXb9xXdxX3xXf8xXf9xX3xX46xX1xX29xXexX3xX4bxX2exX15xX3xX1cx1199dxX3xX1xX73xX3xX4bxX379xX15xX3xX1cxX2exX80xX3xXcxXeexXdxX1dxX18xX3xXcxXdxX11fxX15xX3xX2cxXdxX6xXdxX3xX1cxX80xX382xX15xX3xX2xX23fxX2xX251xX87xX2xX23fxX240xX252xX163xX3xX414xX19xX3xXexXdxX1dxX15xX3xX15xX14xX33xX3xX24xX80xX3xX4xX379xX4xX3xX4xX479xX15xX2cxX3xXexX33xX106xX3xX4xX1xX129xX15xX1xX3xXbxX1xX66xX3xX4xc4f6xX15xX2cxX3xX15xX1xXb8xX3xX4xX479xX15xX2cxX3xX24xX124xX15xX3xX4xX66xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX15xXb8xX43xX4xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX42xX14xX3xX46xX1xX29xXexX3xX4bxX2exX15xX3xX1cxb6aaxX15xX2cxX3xX2cxX501xXbxX3xXexXeexX11fxX15xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1x13015xX15xX3xXexX25xX3xX15xX2cxX18xX33xX147xX15xX163xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX80xX24xX33xXaxX12xX46xX2cxX80xX14xXdxX3xXeexX6xX106xX3xXf8xX1xX80xX2exX15xX3xXexXdxX1dxX15xX3xX249xX3xXexX402xX3xX23bxX80xX15xX3xX4x10626xX15xX3xX5xX382xXdxX3xX4xX1xXb8xX6xX3xX7x12718xX3xX24xf3d1xX15xX2cxX3xXex11cf0xX3xX17xX18xXb0xX3xX13xX556xX6xX3xX2cxXdxX2exXdxX3xX24xX80xX3xX46xX1xX29xXexX3xX4bxX2exX15xX3xX1cxX501xX15xX2cxX3xX2cxX501xXbxX106xX3xX1cxXb8xX111xX4xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xX5xX29xXbxX3xX15xX38xXaaxX3xX24bxX251xX2xX252xX3xX1cxX37exX3xX1fxX80xX6xX3xX24xX69xX18xX3xX15x11792xXdxX3xX1cxX6xX18xX3xX4xX1xX80xX3xX4xX379xX4xX3xXbxX1xX566xX3xX15xb76exX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xXb2xX69xX3xX453xXbxX3xXaaxX18xX6xX3xX42xX18xXdxX3xX4xX1xX80xX3xX31xX18xX124xX15xX3xX1cxX73xXdxX3xX46xX1xX29xXexX3xX4bxX2exX15xX3xX15xX1xXb8xX15xX2cxX3xX15xX6xX33xX3xX1cxX8exX3xXb2xX69xX3xX15xX2cxX56bxX15xX2cxX3xX1xX80xX382xXexX3xX1cxX73xX15xX2cxX106xX3xX4xX4cdxX15xX2cxX3xX7x10060xX3xX1cxXb8xX111xX4xX3xX1cxXb8xX6xX3xX42xX14xX80xX3xX31xX18xXb0xX3xXaaxX43xXdxX3xX15xX501xXdxX3xXexXeexX11fxX15xX163xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX80xX24xX33xXaxX12xX64xX379xX4xX3xX15xX2cxX1xX69xX3xX7xXb0xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1cxX8exX3xX2cxXdxX43xXdxX3xXexX1xXdxX147xX18xX3xX24xX25xX3xXexX1xX2exX80xX3xX5xX18xX29xXexX3xXexXeexX11fxX15xX3xXexX382xXdxX3xX4xX18xX73xX4xX3xX1xX395xXbxX3xX1cxXb8xX111xX4xX3xXexX419xX3xX4xX1xXe1xX4xX3xX1xX479xXaaxX3xX24bxX252xX4fxX2xX2xX163xX3xXcxX18xX33xX3xX15xX1xXdxX11fxX15xX106xX3xX1xXdxX147xX15xX3xXf8xX1xX479xX15xX2cxX3xXeex1164axX3xX4xX379xX4xX3xX15xX382xX15xX3xX15xX1xX124xX15xX3xX4xX501xX3xX4xX1xX21xXbxX3xX15xX1xX29xX15xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX18xX21xXexX3xX4xX66xX6xX3xX479xX15xX2cxX3xX7fxX80xX80xX15xX3xX1xX6xX33xX3xXf8xX1xX479xX15xX2cxX163xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX80xX24xX33xXaxX12x10447xX73xX15xX2cxX3xXexX1xX379xXdxX3xX15xX14xX33xX3xX24xXdxea78xX15xX3xXeexX6xX3xXexXeexX80xX15xX2cxX3xXb2xX19xXdxX3xX4xX2exX15xX1xX3xX414xX10xX80xX18xX5xX3xX42xX14xX3xXcxX80xXf8xX33xX80xX3xX7xX61exX3xXexX38xX15xX2cxX3xX4xXb8xXb9xX15xX2cxX3xX7xXb8xX398xXdxX3xX21xXaaxX3xX5xX382xXdxX3xX31xX18xX6xX15xX3xX1xX147xX3xX7xX6xX18xX3xXf8xX1xXdxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1xXb3xXdxX3xXexX18xX515xX15xX3xXexXeexXb8xX43xX4xX3xX31xX18xX33xX34xXexX3xX1cxX69xX15xX1xX3xX2cxXdxX6xX3xX1xX382xX15xX3xX4xX501xX3xX1cxXdxX1dxX18xX3xXf8xXdxX147xX15xX3xX13xXdxX147xXbxX3xX1cxX69xX15xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xc083xX3xXexX1xX479xX15xX2cxX3xXexXdxX15xX3xX31xX18xX124xX15xX3xX7xX25xX3xX4xX1xX18xX15xX2cxX3xX3baxf342xX414x1056dxX7fxc810x1157fxX3cexX3xX42xX43xXdxX3xX46xX1xX29xXexX3xX4bxX2exX15xX163xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX80xX24xX33xXaxX12xX17xX18xX6xX15xX3xX1xX147xX3xX46xX1xX29xXexX87xX13xX14xX15xX3xX1cxX8exX3xX1fxX18xX19xX15xX2cxX3xXaaxXe1xX4xX3xXexX1xX21xXbxX3xX15xX1xX21xXexX3xXexXeexX80xX15xX2cxX3xX15xX1xXdxX1dxX18xX3xX15xX38xXaaxX3xX31xX18xX6xX106xX3xX7xX6xX18xX3xXf8xX1xXdxX3xX4xX379xX4xX3xXexX556xX6xX3xX379xX15xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX4xX18xX19xXdxX3xX15xX38xXaaxX3xX24bxX251xX2xX245xX3xXbxX1xX379xX15xX3xX31xX18xX33xX34xXexX3xXaaxX73xXexX3xX7xX19xX3xX4xX479xX15xX2cxX3xXexX33xX3xX46xX1xX29xXexX3xX4bxX2exX15xX3xXbxX1xX2exXdxX3xXb2xXb3xXdxX3xXexX1xXb8xXb9xX15xX2cxX3xX4xX1xX80xX3xX4xX379xX4xX3xX15xX382xX15xX3xX15xX1xX124xX15xX3xXb2xX69xX3xX4xXb8xXdcxX15xX2cxX3xXb2xXe1xX4xX3xX5xX6xX80xX3xX1cxX73xX15xX2cxX3xXexXeexX80xX15xX2cxX3xXexX1xXb9xXdxX3xX2cxXdxX6xX15xX3xX46xX1xX29xXexX3xX4bxX2exX15xX3xX4xX1xXdxX34xXaaxX3xX1cxX501xX15xX2cxX3xX4bxX379xX15xX3xX1cxX2exX80xX3xXcxXeexXdxX1dxX18xX3xXcxXdxX11fxX15xX163xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX80xX24xX33xXaxX12xX64xX38xX15xX2cxX3xXexX1xX3exX15xX2cxX3xX5xX10xX80xX3xXexX1xX6xX15xX2cxX3xXf8xX1xXdxX3xX46xX1xX29xXexX3xX4bxX2exX15xX3xX15xX2cxX14xX33xX3xX240xX4fxX241xX3xX7xXdxX34xXexX3xX4xX1xae11xXexX3xX4xX379xX4xX3xX31xX18xX33xX3xX1cxX69xX15xX1xX3xX1fxX18xX21xXexX3xXf8xX1x11b55xX18xX3xX4xX379xX4xX3xX5xX80xX382xXdxX3xX42xX29xXexX3xX5xXdxX147xX18xX3xX4xX479xX15xX2cxX3xX15xX2cxX1xX147xX3xX4xX6xX80xX3xX7xX6xX15xX2cxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX163xX3xX414xX6xX18xX3xX1cxX501xX106xX3xX46xX1xX29xXexX3xX4bxX2exX15xX3xX5xX80xX382xXdxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xXeexX6xX3xXf8xX1xe881xXdxX3xX24xX6xX15xX1xX3xX7xX379xX4xX1xX3xX4xX379xX4xX3xX1cxX19xXdxX3xXexX379xX4xX3xXexX1xXb8xd021xX15xX2cxX3xXaaxX382xXdxX3xX1cxX379xX15xX2cxX3xXexXdxX15xX3xX4xX29xX33xX106xX3xX42xX43xXdxX3xX5xbf05xX3xX24xX80xX3xX1xX147xX3xXexX1xX19xX15xX2cxX3xXf8xXdxX37exXaaxX3xX7xX80xX379xXexX3xX1fxX18xX21xXexX3xXf8xX1xX955xX18xX3xX4xX66xX6xX3xX414xX10xX80xX18xX5xX3xX1cxX19xXdxX3xX42xX43xXdxX3xX4xX379xX4xX3xXaaxX93exXexX3xX1xX14xX15xX2cxX3xX15xX1xX382xX33xX3xX4xX2exXaaxX3xX5xX9abxX15xX2cxX3xX5xX7baxX80xX163xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX80xX24xX33xXaxX12x10a4cxX1xX129xX6xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1cxX8exX3xXbxX1xX2exX15xX3xX1cxX19xXdxX3xXaaxX382xX15xX1xX3xX4xX379xX4xX3xX1cxX73xX15xX2cxX3xXexX1xX379xXdxX3xXexXeexX11fxX15xX3xX4xX66xX6xX3xX46xX1xX29xXexX3xX4bxX2exX15xX3xX106xX3xX4xX1xX80xX3xXeexXc5xX15xX2cxX3xX1cxX501xX3xX5xX14xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX1cxX73xX15xX2cxX3xXexXeexX2exX3xX1cxX4cdxX6xX3xX4xX379xX4xX3xXbxX1xX379xX15xX3xX31xX18xX33xX34xXexX3xXexXeexX11fxX15xX3xX4xX66xX6xX3xXexX556xX6xX3xX379xX15xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX42xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1cxX501xX3xX1cxX8exX3xX4xX1xX129xX15xX1xX3xXexX1xXe1xX4xX3xX5xX80xX382xXdxX3xX46xX1xX29xXexX3xX4bxX2exX15xX3xXeexX6xX3xXf8xX1xX9abxXdxX3xX24xX6xX15xX1xX3xX7xX379xX4xX1xX3xX4xX379xX4xX3xX1cxX19xXdxX3xXexX379xX4xX3xXexX1xXb8xX9c7xX15xX2cxX3xXaaxX382xXdxX3xX1cxX379xX15xX2cxX3xXexXdxX15xX3xX4xX29xX33xX3xX4xX66xX6xX3xX414xX10xX80xX18xX5xX163xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX414xX80xX18xXeexX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX80xX3xX3c2xX80xX15xX1xX6xXbxX0xX4fxXbxX12