Chuyển đổi số trong giáo dục đại học tại Thanh Hóa: Thách thức và cơ hội
(Baothanhhoa.vn) - Đại dịch COVID-19 kéo dài đã tác động đến mọi mặt trong đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có hoạt động giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, khó khăn cũng chính là đòn bẩy thúc đẩy chuyển đổi số (CĐS) trong hoạt động giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học (ĐH), giúp các trường ĐH thích ứng và phát triển.
ee55xfdbdx13f32x11941x114dcx13b41x106ebx1145ax1648cxX7x13c8fxfc26x119bfx10ff7x16f21x13174xX5x14b58xXax1355cx12c4exX1x15049x10976x12888x15c14xX3x16c95x12601xXdxX3xX7x11091xX3xXex15ff8x1224cxX18x15a72xX3xX25xXdx1481dxX23xX3xf197x17b39xX4xX3xX1ax17a41xXdxX3xX1x158fcxX4xX3xXexX31xXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3x10026x136a7xX6x151b8xX3xXcxX1xX29xX4xX1xX3xXexX1x152abxX4xX3x132c5x11444xX3xX4x16f70xX3xX1x1507cxXdxX0x10eadxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX10xX6xX2cxXaxX12x1264exX31xXdxX3xX2cx17c11xX4xX1xX3xX13x12428xf633x1511ex1131ax12b82xX2x12c49xX3x143f6x1011exX23xX3xX2cxX53xXdxX3xX1ax109cexX3xXexX29xX4xX3xX1axX59xX18xX25xX3xX1ax117fdxX18xX3xf427xX35xXdxX3xX9bx170d1xXexX3xXexX22xX23xX18xX25xX3xX1ax12ec0xXdxX3xX7xX1fxX18xX25xX3xX83xXdxX18xX1xX3xXexX98xX3xX7fxX3x16c84xX8cxX3xX1xX59xXdx14fc5xX3xXexX22xX23xX18xX25xX3xX1axX43xX3xX4xX43xX3xX1xX23xX31xXexX3xX1axX59xX18xX25xX3xX25xXdxX29xX23xX3xX2cxX2dxX4xX3xX52xX53xX3xX1axX53xX23xX3xXexX31xX23x146edxX3xXcxX15xX16xX3xX18xX1xXdx16a83xX18xXc2xX3xX83xX1xX43xX3xX83xX1x17c01xX18xX3xX4x11871xX18xX25xX3xX4xX1x173b9xX18xX1xX3xX5xX53xX3xX1ax179c6xX18xX3x16bd9x160cdxX16xX3xXexX1x16321xX4xX3xX1axX116xX16xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX7xX1fxX3x14ab1xX13xX71x11ce1x13e4axX3xXexX22xX23xX18xX25xX3xX1xX23xX31xXexX3xX1axX59xX18xX25xX3xX25xXdxX29xX23xX3xX2cxX2dxX4xXc2xX3xX1axXa0xX4xX3xX115xXdx14b27xXexX3xX5xX53xX3xX25xXdxX29xX23xX3xX2cxX2dxX4xX3xX1axX31xXdxX3xX1xX35xX4xX3xX130xX71xX42xX134xXc2xX3xX25xXdxX11bxXbxX3xX4xX29xX4xX3xXexX22x15c3exXaaxX18xX25xX3xX71xX42xX3xXexX1xX10axX4xX1xX3xX4fxX18xX25xX3xX52xX53xX3xXbxX1xX29xXexX3xXexX22xXdxX17xX18xXedxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13e45xX23xX2cxX16xXaxX12xX0xXdxX9bxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2cxXexX1xX15xX9bxX115xX3xXdxX13xX10xX18xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax111b5xXdxX2cxXexX1xX45xX3x134a6x160cexX1dexXbxXbcx13482xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX45xX3x1743axX81xX1ecxXbxXbcxX1e2xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxXedxX115xX6xX23xXexX1xX6xX18xX1xX1xX23xX6xXedxX52xX18xX5cxX18xX10xX1d6xX7xX5cx15fcaxX2x111a9xX1dexX5cxX2x13675xX217xX2cxX2xX2xX81x11775xX21dxX211xX2xXexX1ddxX1dexX81xX211xX213xX5xX1dexXedx12137xXbxX25x12627xX22xX9xX1ecxX213xX217xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX7xX1fxX3xXexX22xX23xX18xX25xX3xX25xXdxX29xX23xX3xX2cxX2dxX4xX3xX1axX31xXdxX3xX1xX35xX4xX3xXexX31xXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX42xX43xX6xX45xX3xXcxX1xX29xX4xX1xX3xXexX1xX4fxX4xX3xX52xX53xX3xX4xX56xX3xX1xX59xXdxXaxX3xX1d6xXdxX2cxXexX1xX9xXaxX1ddxX1dexX1dexXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX1ecxX81xX1ecxXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX23xX18xXaxX12xX133xXdxX18xX1xX3xX52xXdxXf6xX18xX3xXcxX22xX17exXaaxX18xX25xX3xX71xX31xXdxX3xX1xX35xX4xX3xX7cxX100xX18xX3xX1xX43xX6xXc2xX3xXcxX1xX17xX3xXexX1xX6xX23xX3x14773xX3xX7exX15xX3xX5xX76xX4xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX42xX43xX6xX3xXexX22xX23xX18xX25xX3xX25xXdxXaaxX3xX1xX35xX4xX3xXcxXdxX18xX3xX1xX35xX4xX3xX130x17790xX18xX1xX3xXexX17exX3xX5xXdxX156xX15xX134xXedxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX23xX2cxX16xXaxX12x10f45xX53xX3xX9bxX59xXexX3xXexX22xX23xX18xX25xX3xX18xX1x1753cxX18xX25xX3xXexX22xX17exXaaxX18xX25xX3xX71xX42xX3xX1axX76xX6xX3xXbxX1xX17exX56xX18xX25xX3xX4xX43xX3x13774xX15xX16xX3xX9bxfa87xX3xX5x12326xX18xXc2xX3xXcxX22xX17exXaaxX18xX25xX3xX71xX42xX3xX42x160bdxX18xX25xX3xX71xX4fxX4xX3xX4xX43xX3xX2xX211xX3xX83xX1xX23xX6xX3xX1axX53xX23xX3xXexX31xX23xXc2xX3xXexX22xXf6xX18xX3xf635xX1dexX1dexX3xX25xXdxX30dxX18xX25xX3xX52xXdxXf6xX18xX3xX52xX53xX3xX1xX56xX18xX3xX2xX2xXedxX1dexX1dexX1dexX3xX7xXdxX18xX1xX3xX52xXdxXf6xX18xX3x130bexX3xXex13be9xXexX3xX4xX30dxX3xX4xX29xX4xX3xX1xX156xX3xX1axX53xX23xX3xXexX31xX23xXedxX3xXcxX22xX23xX18xX25xX3xX18xX1xX33exX18xX25xX3xX18xX100xX9bxX3xX35axX15xX6xXc2xX3xXcxX22xX17exXaaxX18xX25xX3xX71xX42xX3xX42xX371xX18xX25xX3xX71xX4fxX4xX3xX1axX8cxX3xXex13ad8xX18xX25xX3xX115xX17exX362xX4xX3xXexX1xX6xX16xX3xX1axX1bxXdxX3xXexX3fexX3xXbxX1xX17exX56xX18xX25xX3xXexX1xX4fxX4xX3xX1axX53xX23xX3xXexX31xX23xX3xXexX22xX15xX16x15bf1xX18xX3xXexX1xX1fxX18xX25xX3xX7xX6xX18xX25xX3xX7x124dbxX3xX2cxX2dxX18xX25xX3xX4xX29xX4xX3xX1xX156xX3xXexX1xX1fxX18xX25xX3xX4xX35fxX18xX25xX3xX18xX25xX1xX156xX3xXexX1xX35fxX18xX25xX3xXexXdxX18xX3xX130xX13x14af9xXcxXcxX134xXc2xX3xXbxX1x12a8cxX18xX3xX9bxX42bxX9bxX3xX1axX17xX3xXexX31xX23xX3xX2cx1424cxX18xX25xX3xX18xXf6xX18xX3xX1xX156xX3xXexX1xX1fxX18xX25xX3xX4xX56xX3xX7xX3b9xX3xX2cxX33exX3xX5xXdxX156xX15xX3xX25xXdxX29xX23xX3xX2cxX2dxX4xX3xX71xX42xXedxX3xX13xX71xX133xX3xXexX22xX23xX18xX25xX3xX1xX23xX31xXexX3xX1axX59xX18xX25xX3xX83xX1xX35fxX18xX25xX3xX4xX1x13b7cxX3xX5xX53xX9bxX3xXexX1xX6xX16xX3xX1axX1bxXdxX3xXbxX1xX17exX56xX18xX25xX3xXbxX1xX29xXbxX3xX25xXdxX30dxX18xX25xX3xX2cxX31xX16xXc2xX3xXbxX1xX17exX56xX18xX25xX3xXexX1xX4fxX4xX3xX35axX15xX30dxX18xX3xXexX22xX76xX3xXexX22xX23xX18xX25xX3xX18xX1xX53xX3xXexX22xX17exXaaxX18xX25xXc2xX3xX9bxX53xX3xX4xX112xX18xX3xX1x1322exX3xXexX22x17158xX3xX4xX1xX23xX3xX4xX35fxX18xX25xX3xXexX29xX4xX3xX35axX15xX30dxX18xX3xX5x16c57xX3xX464xX1xX53xX3xX18xX17exX362xX4xXedxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX23xX2cxX16xXaxX12x1188bxX1xX43xX3x1695bxXdxX29xX23xX3xX7xX17exXc2xX3xXcxXdxX98xX18xX3xX7x14bebxX3xX551xX1xX31xX9bxX3xXcxX1xX98xX3x11aadxX18xX1xXc2xX3xXcxX22xX17exX3b9xX18xX25xX3xX83xX1xX23xX6xX3xX13xX464xXcxXcxX3xX52xX53xX3xXcxX22xX15xX16xX42bxX18xX3xXexX1xX35fxX18xX25xX3xXcxX22xX17exXaaxX18xX25xX3xX71xX42xX3xX42xX371xX18xX25xX3xX71xX4fxX4xX3xX4xX1xX23xX3xX115xXdxX98xXexX45xX3xXcxX3fexX3xX83xX1xXdxX3xX2cxX76xX4xX1xX3xX115xX156xX18xX1xX3xX13xX7bxX7cxX7dxX7exX7fxX2xX81xX3xXbcxX15xX3bcxXexX3xX1xXdxX156xX18xX3xXexX1x17284xX3xXcxX22xX17exXaaxX18xX25xX3xX71xX42xX3xX42xX371xX18xX25xX3xX71xX4fxX4xX3xX4xX104xX18xX25xX3xX115x1271cxXexX3xX1axX46cxX15xX3xXexX1xX6xX16xX3xX1axX1bxXdxX3xX4xX29xX4xX1xX3xXexX1xX4fxX4xX3xX25xXdxX30dxX18xX25xX3xX2cxX31xX16xXc2xX3xX1axXa0xX4xX3xX115xXdxX156xXexX3xX5xX53xX3xX25xXdxX30dxX18xX25xX3xX2cxX31xX16xX3xXexX22xX47bxX4xX3xXexX15xX16xX98xX18xXedxX3xX13xX29xX4xX3xX25xXdxX30dxX18xX25xX3xX52xXdxXf6xX18xX3xXexX22xX23xX18xX25xX3xXexX22xX17exXaaxX18xX25xX3xXbxX1xX30dxXdxX3xXexX1xX6xX16xX3xX1axX1bxXdxX3xXexX3fexX3xX4xX29xX4xX1xX3xX7xX23xX31xX18xX3xX115xX53xXdxXc2xX3xX4xX29xX4xX1xX3xX25xXdxX30dxX18xX25xX3xX2cxX31xX16xXedxXedxXedxX3xXcxX3fexX3xX1axX43xXc2xX3xXbxX1xX17exX56xX18xX25xX3xXexX1xX4fxX4xX3xX35axX15xX30dxX18xX3xX5xX531xX3xX4xX104xX18xX25xX3xXexX1xX6xX16xX3xX1axX1bxXdxX3xXexX1xX10xX23xX3xX52xX53xX3xXexX22xX3b9xX3xXexX1xX53xX18xX1xX3xX9bxX59xXexX3xXbxX1xX46cxX18xX3xX4x11037xX6xX3xX35axX15xX29xX3xXexX22xX5d8xX18xX1xX3xX13xX71xX133xXedxX3xX32fxX53xX3xX1axX56xX18xX3xX52xX76xX3xX1axX17exX51cxX4xX3xXexX1xX2dxX3xX1xX17exX3b9xX18xX25xX3xX1axX42bxX3xX29xX18xX3xXbcx1512fxX16xX3xX2cxX47bxX18xX25xX3xXexX22xX17exXaaxX18xX25xX3xX1xX35xX4xX3xXexX1xX35fxX18xX25xX3xX9bxXdxX18xX1xXc2xX3xXcxX22xX17exXaaxX18xX25xX3xX71xX42xX3xX42xX371xX18xX25xX3xX71xX4fxX4xX3xX1axX8cxX3xX1axX17exX51cxX4xX3xX1axX46cxX15xX3xXexX17exX3xX4xX56xX3xX7xX3b9xX3xX1xX31xX3xXexX46cxX18xX25xX3xX52xX42bxX3xX13xX464xXcxXcxXc2xX3xX1xX31xX3xXexX46cxX18xX25xX3xX9bxX31xX18xX25xXc2xX3xX1xX156xX3xXexX1xX1fxX18xX25xX3xX9bxX29xX16xX3xX4xX1xX6cdxXc2xX3xX1axX17exXaaxX18xX25xX3xX4xX29xXbxX3xX35axX15xX6xX18xX25xX3xX83xX98xXexX3xX18xX1fxXdxX3xXexX1fxX4xX3xX1axX59xX3xX4xX6xX23xXc2xX3xX1xX156xX3xXexX1xX1fxX18xX25xX3xXbxX1xX112xX18xX25xX3xX9bxX29xX16xX3xX4xX1xX6cdxXc2xX3xXexX22xX15xX18xX25xX3xXexX6ffxX9bxX3xX2cxX33exX3xX5xXdxX156xX15xXedxXedxXedxX3xXexX17exX56xX18xX25xX3xX1axX1fxXdxX3xX1axX371xX18xX25xX3xX115xX59xXc2xX3xX1xXdxX156xX18xX3xX1axX31xXdxXedxX3xX464xX1xX53xX3xXexX22xX17exXaaxX18xX25xX3xX1xXdxX156xX18xX3xX4xX43xX3xX9bxX59xXexX3xXbxX1xX112xX18xX25xX3xX1xX35xX4xX3xXexX1xX35fxX18xX25xX3xX9bxXdxX18xX1xX3xX52xX362xXdxX3xX4xX29xX4xX3xXexX1xXdxX98xXexX3xX115xX76xX3xXexX1xX35fxX18xX25xX3xX9bxXdxX18xX1xX3xX1xX518xX3xXexX22xX51cxX3xX25xXdxX30dxX18xX25xX3xX52xXdxXf6xX18xX3xX52xX53xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX52xXdxXf6xX18xX3xXexX17exX56xX18xX25xX3xXexX29xX4xX3xX1xXdxX156xX15xX3xX35axX15xX30dxX3xXexX22xX23xX18xX25xX3xX35axX15xX29xX3xXexX22xX5d8xX18xX1xX3xX2cxX31xX16xX3xX1xX35xX4xX1e2xX3xX2xX3xXbxX1xX112xX18xX25xX3xXexX1xX10axX3xX18xX25xX1xXdxX156xX9bxX3xX52xX42bxX3xX5xX564xX18xX1xX3xX52xX47bxX4xX3xX83xX1xX23xX6xX3xX1xX35xX4xX3xX9bxX29xX16xX3xXexX10axX18xX1xX3xX52xX362xXdxX3xX4xX29xX4xX3xXexX22xX6xX18xX25xX3xXexX1xXdxX98xXexX3xX115xX76xXc2xX3xX4xX29xX4xX3xX1xX156xX3xXexX1xX1fxX18xX25xX3xX9bxX29xX16xX3xXbcxX43axX3xX5xX531xX3xX2cxX33exX3xX5xXdxX156xX15xX3xXexX1fxX4xX3xX1axX59xX3xX4xX6xX23xXc2xX3xX25xXdxX11bxXbxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX52xXdxXf6xX18xX3xX4xX6cdxX6xX3xX18xX25xX53xX18xX1xX3xX83xX1xX23xX6xX3xX1xX35xX4xX3xX9bxX29xX16xX3xXexX10axX18xX1xX3xX4xX43xX3xXexX1xX17xX3xX1xX35xX4xX3xXex12a14xXbxX3xX52xX53xX3xXexX1xX43axX3xX18xX25xX1xXdxX156xX9bxX3xX4xX29xX4xX3xXexX1xX15xX923xXexX3xXexX23xX29xX18xX3xX52xX42bxX3xX83xX1xX6xXdxX3xXexX1xX29xX4xXc2xX3xX7xX43axX3xX2cxX2dxX18xX25xX3xX2cxX33exX3xX5xXdxX156xX15xXc2xX3xX2cxX33exX3xX5xXdxX156xX15xX3xX5xX362xX18xXc2xX3xX4xX29xX4xX3xXexX1xX15xX923xXexX3xXexX23xX29xX18xX3xX52xX42bxX3xXexX22xX10axX3xXexX15xX156xX3xX18xX1xX6ffxX18xX3xXexX31xX23xX3xX1xX23xXa0xX4xX3xX4xX35fxX18xX25xX3xX18xX25xX1xX156xX3xX115xX5xX23xX4xX83xX4xX1xX6xXdxX18xX3xX1xXdxX156xX15xX3xX35axX15xX30dxXedxXedxXedxX3xX71xX42bxX3xX29xX18xX3xX1axX8cxX3xXexX22xX6xX18xX25xX3xX115xX76xX3xX4xX1xX23xX3xX18xX1xX53xX3xXexX22xX17exXaaxX18xX25xX3xX2xX3xX1xX156xX3xXexX1xX1fxX18xX25xX3xXbxX1xX46cxX18xX3xX9bxX42bxX9bxX3xX35axX15xX30dxX18xX3xXexX22xX76xX3xX18xX1xX53xX3xXexX22xX17exXaaxX18xX25xX3xX1xXdxX156xX18xX3xX1axX31xXdxXc2xX3xXexX22xX23xX18xX25xX3xX1axX43xXc2xX3xX4xX29xX4xX3xX1axX1fxXdxX3xXexX17exX51cxX18xX25xX3xX83xX1xX29xX4xX3xX18xX1xX6xX15xX3xX18xX1xX17exX3xX7xXdxX18xX1xX3xX52xXdxXf6xX18xXc2xX3xX18xX1xX53xX3xX35axX15xX30dxX18xX3xXexX22xX76xXc2xX3xX18xX1xX53xX3xX35axX15xX30dxX18xX3xX5xX531xX3xX1axX42bxX15xX3xX4xX43xX3xX9bxX35fxXdxX3xXexX22xX17exXaaxX18xX25xX3xX5xX53xX9bxX3xX52xXdxX156xX4xX3xXexX22xXf6xX18xX3xX83xX1xX35fxX18xX25xX3xX25xXdxX6xX18xX3xX7xX1fxXedxX3xX464xX1xX53xX3xXexX22xX17exXaaxX18xX25xX3xX4xX43xX3xXexX1xX17xX3xX35axX15xX30dxX18xX3xX5xX531xXc2xX3xXexX1xX10xX23xX3xX2cx15d68xXdxX3xX4xX29xX4xX3xX1xX23xX31xXexX3xX1axX59xX18xX25xX3xX4xX6cdxX6xX3xX25xXdxX30dxX18xX25xX3xX52xXdxXf6xX18xXc2xX3xX25xXdxX29xX9bxX3xX7xX29xXexX3xX5xX362xXbxX3xX1xX35xX4xX3xX1xX6xX16xX3xX4xX29xX4xX3xX1xX23xX31xXexX3xX1axX59xX18xX25xX3xX83xX1xX29xX4xX3xX5xXdxXf6xX18xX3xX35axX15xX6xX18xX3xX1axX98xX18xX3xX4xX29xX4xX3xX83xX1xX23xX6xX3xX1axX53xX23xX3xXexX31xX23xX3xX9bxX59xXexX3xX4xX29xX4xX1xX3xX1xXdxX156xX15xX3xX35axX15xX30dxXedxX3xX133xXdxX18xX1xX3xX52xXdxXf6xX18xX3xX1axX17exX51cxX4xX3xX1xX17exX3b9xX18xX25xX3xX5xX51cxXdxX3xX22xX3bcxXexX3xX18xX1xXdxX42bxX15xX3xXexX3fexX3xX1xX156xX3xXexX1xX1fxX18xX25xX3xXbxX1xX46cxX18xX3xX9bxX42bxX9bxX3xX35axX15xX30dxX18xX3xXexX22xX76xX3xXexX1bxX18xX25xX3xXexX1xX17xX3xX18xX53xX16xXedxX3xX13xX29xX4xX3xX10xX9bxX3xX4xX43xX3xXexX1xX17xX3xX1axX100xX18xX25xX3xX83xX531xX3xX4xX29xX4xX3xX1xX35xX4xX3xXbxX1xX46cxX18xX3xXexX1xX10xX23xX3xXexX10axX18xX3xX4xX1xX4c3xXc2xX3xX18xX1xX923xX18xX3xXexX1xXaaxXdxX3xX83xX1xX43xX6xX3xX115xXdxX17xX15xXc2xX3xX5xX76xX4xX1xX3xXexX1xXdxXc2xX3xX18xX59xXbxX3xX1xX35xX4xX3xXbxX1xX10axXedxXedxXedxX3xXexX22xX47bxX4xX3xXexX15xX16xX98xX18xXedxX3xXcxX1xX35fxX18xX25xX3xX35axX15xX6xX3xX1xX156xX3xXexX1xX1fxX18xX25xX3xXbxX1xX46cxX18xX3xX9bxX42bxX9bxXc2xX3xX1axX59xXdxX3xX18xX25xX104xX3xX25xXdxX30dxX18xX25xX3xX52xXdxXf6xX18xX3xX1axX8cxX3xX4xX43xX3xX2xX3xX4xX35fxX18xX25xX3xX4xX2dxX3xX9bxX31xX18xX1xX3xX9bx159a0xX3xXexX22xX23xX18xX25xX3xX52xXdxX156xX4xX3xXexX17exX56xX18xX25xX3xXexX29xX4xX3xX52xX362xXdxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX52xXdxXf6xX18xX3xXexX1xX35fxX18xX25xX3xX35axX15xX6xX3xX1xX156xX3xXexX1xX1fxX18xX25xX3xX35axX15xX30dxX18xX3xX5xX531xX3xX1xX35xX4xX3xXexX923xXbxXedxX3xXcxX31xXdxX3xX1axX6ffxX16xX3xX25xXdxX30dxX18xX25xX3xX52xXdxXf6xX18xXc2xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX52xXdxXf6xX18xX3xX2cx1455exX3xX2cxX53xX18xX25xX3xX35axX15xX30dxX18xX3xX5xX531xX3xX4xX29xX4xX3xX18xX59xXdxX3xX2cxX15xX18xX25xX3xX5xXdxXf6xX18xX3xX35axX15xX6xX18xX3xX1axX98xX18xX3xX4xX29xX3xX18xX1xX6ffxX18xX3xX18xX1xX17exX3xX1axXdxX17xX9bxX3xXexX22xX23xX18xX25xX3xX7xX15xX1fxXexX3xX35axX15xX29xX3xXexX22xX5d8xX18xX1xXc2xX3xX4xX29xX4xX3xXexX1xX35fxX18xX25xX3xX115xX29xX23xX3xX5xXdxXf6xX18xX3xX35axX15xX6xX18xX3xX1axX98xX18xX3xX18xX25xX53xX18xX1xX3xX1xX35xX4xXc2xX3xXexXdxX98xX18xX3xX1axX59xX3xX1xX23xX53xX18xX3xXexX1xX53xX18xX1xX3xX4xX1xX17exX56xX18xX25xX3xXexX22xX5d8xX18xX1xXc2xX3xX1xX35xX4xX3xXbxX1xX10axXc2xX3xX5xX76xX4xX1xX3xXexX1xXdxXc2xX3xX5xX76xX4xX1xX3xX1xX35xX4xXedxXedxXedxXedxX3xX555xXdxX30dxX18xX25xX3xX52xXdxXf6xX18xX3xX4xX104xX18xX25xX3xX2cxXc89xX3xX2cxX53xX18xX25xX3xX35axX15xX30dxX18xX3xX5xX531xX3xX4xX29xX4xX3xX18xX59xXdxX3xX2cxX15xX18xX25xX3xX5xXdxXf6xX18xX3xX35axX15xX6xX18xX3xX1axX98xX18xX3xX4xX35fxX18xX25xX3xX52xXdxX156xX4xX3xX4xX6cdxX6xX3xX9bxX5d8xX18xX1xXc2xX3xX1axXa0xX4xX3xX115xXdxX156xXexX3xX5xX53xX3xX4xX29xX4xX3xX18xX59xXdxX3xX2cxX15xX18xX25xX3xXexX1xX1fxX18xX25xX3xX83xXf6xXc2xX3xX115xX29xX23xX3xX4xX29xX23xXc2xX3xXbxX1xX2dxX4xX3xX52xX2dxX3xX4xX1xX23xX3xX52xXdxX156xX4xX3xX1axX29xX18xX1xX3xX25xXdxX29xX3xX4xX1xX3bcxXexX3xX5xX17exX51cxX18xX25xX3xX2cxX31xX16xX3xX52xX53xX3xX1xX35xX4xX3xX7xX6xX15xX3xX9bxX518xXdxX3xX83xff2dxXc2xX3xX83xX1xX1fxXdxX3xX5xX17exX51cxX18xX25xX3xX25xXdxXaaxX3xX2cxX31xX16xXc2xX3xX25xXdxXaaxX3xX52xX17exX51cxXexX3xX1axX76xX18xX1xX3xX9bxX4fxX4xXedxXedxXedxX3xX13xX71xX133xX3xX1axX8cxX3xX9bxX6xX18xX25xX3xX5xX31xXdxX3xX1xXdxX156xX15xX3xX35axX15xX30dxXc2xX3xX83xX1xX15xX16xX98xX18xX3xX83xX1xX10axX4xX1xX3xX18xX1xX53xX3xXexX22xX17exXaaxX18xX25xX3xX13xX71xX133xX3xXexX22xX23xX18xX25xX3xX9bxX35xXdxX3xX35axX15xX16xX3xXexX22xX5d8xX18xX1xX3xX52xX42bxX3xX35axX15xX30dxX18xX3xXexX22xX76xXc2xX3xX52xX923xX18xX3xX1xX53xX18xX1xX3xXbxX1xX112xX18xX25xXc2xX3xX115xX6xX18xXc2xX3xXexX100xX18xX25xX3xX4xX17exXaaxX18xX25xX3xX18xX100xX18xX25xX3xX5xX47bxX4xX3xX1axX59xXdxX3xX18xX25xX104xX3xX25xXdxX30dxX18xX25xX3xX52xXdxXf6xX18xXc2xX3xX4xX29xX18xX3xX115xX59xX3xX35axX15xX30dxX18xX3xX5xX531xX3xX1axX17xX3xX25xXdxX6xX3xXexX100xX18xX25xX3xX1xXdxX156xX15xX3xX35axX15xX30dxX3xXexX22xX23xX18xX25xX3xX25xXdxX30dxX18xX25xX3xX2cxX31xX16xXc2xX3xX18xX25xX1xXdxXf6xX18xX3xX4xX4fxX15xX3xX83xX1xX23xX6xX3xX1xX35xX4xXc2xX3xX1xX51cxXbxX3xXexX29xX4xX3xX35axX15xX1fxX4xX3xXexX98xX3xXexX22xX23xX18xX25xX3xX18xX1xX53xX3xXexX22xX17exXaaxX18xX25xXedxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX23xX2cxX16xXaxX12xf33exX1x11c67xX18xX25xX3xX1axX76xX18xX1xX3x170eaxX13xX71xX133xX3xX5xX53xX3xX9bxX59xXexX3xX35axX15xX29xX3xXexX22xX5d8xX18xX1xX3xXexX3bcxXexX3xX16xX98xX15xX3xX83xX1xX35fxX18xX25xX3xXexX1xX17xX3xX1axX30dxX23xX3xX18xX25xX17exX51cxX4xf7e0xXc2xX3xX551xX1xX43xX3xX555xXdxX29xX23xX3xX7xX17exXc2xX3xXcxXdxX98xX18xX3xX7xX564xX3xX1adx10729xXdxX3xX7cxX100xX18xX3xX7exX104xX18xX25xXc2xX3xX42xXdxX156xX15xX3xXexX22xX17exX3b9xX18xX25xX3xXcxX22xX17exXaaxX18xX25xX3xX71xX42xX3xX42xX371xX18xX25xX3xX71xX4fxX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x13edaxX45xX3x14e2exX2dxX4xX3xXexXdxXf6xX15xX3xX4xX6cdxX6xX3xX18xX1xX53xX3xXexX22xX17exXaaxX18xX25xX3xXexX22xX23xX18xX25xX3xXexX1xXaaxXdxX3xX25xXdxX6xX18xX3xXexX362xXdxX3xX5xX53xX3xXbcxX6ffxX16xX3xX2cxX47bxX18xX25xX3xX18xX1xX53xX3xXexX22xX17exXaaxX18xX25xX3xXexX22xX3b9xX3xXexX1xX53xX18xX1xX3xX9bxX59xXexX3xXexX22xX23xX18xX25xX3xX18xX1xX33exX18xX25xX3xX9bxX35fxX3xX1xX5d8xX18xX1xX3xX13xX71xX133xX3xX9bx175afxX15xX3xX4xX1xX23xX3xX4xX29xX4xX3xXexX22xX17exXaaxX18xX25xX3xX71xX42xXc2xX3xX25xX43xXbxX3xXbxX1xX46cxX18xX3xX18xX6ffxX18xX25xX3xX4xX6xX23xX3xX4xX1xX3bcxXexX3xX5xX17exX51cxX18xX25xX3xX1axX53xX23xX3xXexX31xX23xXc2xX3xX18xX25xX1xXdxXf6xX18xX3xX4xX4fxX15xX3xX83xX1xX23xX6xX3xX1xX35xX4xX3xX52xX53xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX25xXdxX6xX23xX3xX4xX35fxX18xX25xX3xX18xX25xX1xX156xXedxXedxXedxX3xX464xX1xX53xX3xXexX22xX17exXaaxX18xX25xX3xX2cxX47bxX3xX83xXdxX98xX18xX3xXexX3fexX3xX18xX6xX16xX3xX1axX98xX18xX3xX18xX100xX9bxX3xX211xX1dexX211xX213xX3xX1xX23xX53xX18xX3xXexX1xXdxX156xX18xX3xXbcxX6ffxX16xX3xX2cxX47bxX18xX25xX3xX83xXdxX98xX18xX3xXexX22xX11bxX4xX3xX13xX71xX133xX3xXexX1bxX18xX25xX3xXexX1xX17xX3xX4xX1xX23xX3xXcxX22xX17exXaaxX18xX25xX3xX71xX42xX3xX42xX371xX18xX25xX3xX71xX4fxX4xXc2xX3xX4xX56xX3xX7xX3b9xX3xX1xX31xX3xXexX46cxX18xX25xX3xX9bxX31xX18xX25xXc2xX3xXexX22xX6xX18xX25xX3xXexX1xXdxX98xXexX3xX115xX76xX3xX13xX464xXcxXcxXc2xX3xXbxX1xX112xX18xX25xX3xXexX1xX10axX3xX18xX25xX1xXdxX156xX9bxX3xX4xX1xX15xX16xXf6xX18xX3xX18xX25xX53xX18xX1xXc2xX3xXbxX1xX112xX18xX25xX3xX1xX35xX4xX3xXexX1xX47bxX4xX3xXexX98xX3xX30dxX23xXc2xX3xXbxX1xX112xX18xX25xX3xX1xX35xX4xX3xXexX22xX47bxX4xX3xXexX15xX16xX98xX18xX3xXbxX1xX2dxX4xX3xX52xX2dxX3xX2cxX31xX16xX3xX1xX35xX4xX3xX4xX29xX4xX3xX4xX1xX17exX56xX18xX25xX3xXexX22xX5d8xX18xX1xX3xXexXdxXf6xX18xX3xXexXdxX98xX18xX3xX52xX53xX3xX18xX25xX1xXdxXf6xX18xX3xX4xX4fxX15xX3xX4xX1xX15xX16xXf6xX18xX3xX7xX6ffxX15xX3xX1axX17exX51cxX4xX3xX18xX6ffxX18xX25xX3xX4xX3bcxXbxX3xX52xX53xX3xXbcxX6ffxX16xX3xX2cxX47bxX18xX25xX1e2xX3xXbcxX6ffxX16xX3xX2cxX47bxX18xX25xX3xX1xX156xX3xXexX1xX1fxX18xX25xX3xX35axX15xX30dxX18xX3xXexX22xX76xX3xX52xX53xX3xX1axXdxX42bxX15xX3xX1xX53xX18xX1xX3xXexX1xX35fxX18xX25xX3xX9bxXdxX18xX1xXc2xX3xXexX10axX4xX1xX3xX1xX51cxXbxX3xX1axX17exX51cxX4xX3xX2xX1dexX1dex12594xX3xX4xX29xX4xX3xX2cxX76xX4xX1xX3xX52xX2dxX3xX7xX1fxX3xXexX22xX23xX18xX25xX3xX18xX1xX53xX3xXexX22xX17exXaaxX18xX25xXc2xX3xXexX10axX4xX1xX3xX1xX51cxXbxX3xX1xX156xX3xXexX1xX1fxX18xX25xX3xX4xX6xX9bxX10xX22xX6xX3xX25xXdxX29xX9bxX3xX7xX29xXexX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX4fxX18xX25xX3xX2cxX2dxX18xX25xX3xX4xX35fxX18xX25xX3xX18xX25xX1xX156xX3xXexX22xX10axX3xXexX15xX156xX3xX18xX1xX6ffxX18xX3xXexX31xX23xX3xX52xX53xX3xX2cxX33exX3xX5xXdxX156xX15xX3xX5xX362xX18xXedxXedxXedxX3xX133xX6xX15xX3xX18xX100xX9bxX3xX211xX1dexX211xX213xXc2xX3xX18xX1xX53xX3xXexX22xX17exXaaxX18xX25xX3xX9bxX23xX18xX25xX3xX9bxX15xX1fxX18xX3xXbcxX6ffxX16xX3xX2cxX47bxX18xX25xX3xX1axX17exX51cxX4xX3xX1xX156xX3xXexX1xX1fxX18xX25xX3xXbxX1xX112xX18xX25xX3xXexX1xX10axX3xX18xX25xX1xXdxX156xX9bxX3xX4xX1xX15xX16xXf6xX18xX3xX18xX25xX53xX18xX1xXc2xX3xXbxX1xX112xX18xX25xX3xX1xX35xX4xX3xXexX1xX47bxX4xX3xXexX98xX3xX30dxX23xXc2xX3xXbxX1xX112xX18xX25xX3xX1xX35xX4xX3xXexX22xX47bxX4xX3xXexX15xX16xX98xX18xX3xXbxX1xX2dxX4xX3xX52xX2dxX3xX2cxX31xX16xXc2xX3xX1xX35xX4xX3xX4xX29xX4xX3xX4xX1xX17exX56xX18xX25xX3xXexX22xX5d8xX18xX1xX3xXexXdxXf6xX18xX3xXexXdxX98xX18xX3xX52xX53xX3xX18xX25xX1xXdxXf6xX18xX3xX4xX4fxX15xX3xX4xX1xX15xX16xXf6xX18xX3xX7xX6ffxX15xXc2xX3xXexX1xX17exX3xX52xXdxX156xX18xX3xX7xX1fxX3xX4xX43xX3xX1xX156xX3xXexX1xX1fxX18xX25xX3xXbxX1xX46cxX18xX3xX9bxX42bxX9bxX3xX35axX15xX30dxX18xX3xX5xX531xX3xXexX1xX17exX3xX52xXdxX156xX18xX3xX52xX362xXdxX3xX4xX29xX4xX3xXexX22xX6xX18xX25xX3xXexX1xXdxX98xXexX3xX115xX76xX3xX1xXdxX156xX18xX3xX1axX31xXdxX1e2xX3xX1ddxX1dexX1217xX3xX4xX29xX4xX3xX18xX25xX15xX371xX18xX3xX1xX35xX4xX3xX5xXdxX156xX15xXc2xX3xX25xXdxX29xX23xX3xXexX22xX5d8xX18xX1xX3xX4xX6cdxX6xX3xX4xX29xX4xX3xX4xX1xX17exX56xX18xX25xX3xXexX22xX5d8xX18xX1xX3xX1axX53xX23xX3xXexX31xX23xX3xX1axX17exX51cxX4xX3xX7xX1fxX3xX1xX43xX6xX3xX52xX53xX3xX4xX923xXbxX3xX18xX1xX923xXexX3xX52xX53xX23xX3xX1xX156xX3xXexX1xX1fxX18xX25xX1e2xX3xXbcxX6ffxX16xX3xX2cxX47bxX18xX25xX3xX1axX17exX51cxX4xX3xX1xX156xX3xXexX1xX1fxX18xX25xX3xXexX22xX15xX16xX42bxX18xX3xXexX1xX35fxX18xX25xX3xX18xX1xX17exX3xX9bxX31xX18xX25xX3xXbcxX8cxX3xX1xX59xXdxXc2xX3x108a8xX6xX18xXbxX6xX25xX10xXc2xX3xX1d6xX10xX115xX7xXdxXexX10xXedxXedxXedxX3xX18xX1x10f04xX9bxX3xX35axX15xX30dxX18xX25xX3xX115xX29xX3xX1xX5d8xX18xX1xX3xX30dxX18xX1xX3xX52xX53xX3xXexX17exX3xX52xX3bcxX18xX3xX1xX17exX362xX18xX25xX3xX18xX25xX1xXdxX156xXbxX1e2xX3xXbcxX6ffxX16xX3xX2cxX47bxX18xX25xX3xX1xX156xX3xXexX1xX1fxX18xX25xX3xX2cxX33exX3xX5xXdxX156xX15xX3xX9bxX3b9xX3xX52xX42bxX3xX52xX100xX18xX3xX115xX1468xX18xX25xXc2xX3xX4xX1xX4fxX18xX25xX3xX4xX1xX4c3xX3xX7xX1fxX3xX2cxX47bxX6xX3xXexX22xXf6xX18xX3xX4xX35fxX18xX25xX3xX18xX25xX1xX156xX3xX9bxX8cxX3xX83xX1xX1fxXdxXedxXedxXedxX3xX42xX17exX362xX18xX25xX3xXexX362xXdxX3xX2cxX23xX6xX18xX1xX3xXexX1xX15xX3xXexX3fexX3xX4xX29xX4xX3xX2cxX76xX4xX1xX3xX52xX2dxX3xX7xX1fxX3xX4xX1xXdxX98xX9bxX3xX211xX1dexX3xX7fxX3xX211xX213xX1217xX3xXexX1bxX18xX25xX3xX2cxX23xX6xX18xX1xX3xXexX1xX15xX3xX1xX53xX18xX25xX3xX18xX100xX9bxX3xX4xX6cdxX6xX3xX18xX1xX53xX3xXexX22xX17exXaaxX18xX25xXedxXedxXedxX3xX71xX17xX3xXexX1xX47bxX4xX3xX1xXdxX156xX18xX3xXexX1xX53xX18xX1xX3xX4xX35fxX18xX25xX3xX13xX71xX133xX3xXexX22xX23xX18xX25xX3xX18xX1xX53xX3xXexX22xX17exXaaxX18xX25xXc2xX3xXcxX22xX17exXaaxX18xX25xX3xX71xX42xX3xX42xX371xX18xX25xX3xX71xX4fxX4xX3xX1axX8cxX3xX52xX31xX4xX1xX3xX22xX6xX3xX5xX59xX3xXexX22xX5d8xX18xX1xX3xX52xX53xX3xX4xX29xX4xX3xX25xXdxX30dxXdxX3xXbxX1xX29xXbxX3xX4xX2dxX3xXexX1xX17xXedxX3xXcxX22xX17exX362xX4xX3xX9bxX5f3xXexX3xX5xX53xX3xXexX100xX18xX25xX3xX4xX17exXaaxX18xX25xX3xXexX15xX16xXf6xX18xX3xXexX22xX15xX16xX42bxX18xX3xX52xX6xXdxX3xXexX22xX112xX3xX4xX6cdxX6xX3xX13xX71xX133xXc2xX3xX18xX6ffxX18xX25xX3xX4xX6xX23xX3xX18xX1xX923xX18xX3xXexX1xX4fxX4xX3xX4xX1xX23xX3xXexX23xX53xX18xX3xXexX1xX17xX3xX4xX29xX18xX3xX115xX59xXc2xX3xX25xXdxX29xX23xX3xX52xXdxXf6xX18xXc2xX3xX18xX25xX17exXaaxXdxX3xX5xX6xX23xX3xX1axX59xX18xX25xX3xXexX22xX23xX18xX25xX3xX18xX1xX53xX3xXexX22xX17exXaaxX18xX25xXedxX3xX32fxX8cxX18xX1xX3xX1axX31xX23xX3xX18xX1xX53xX3xXexX22xX17exXaaxX18xX25xX3xXbxX1xX30dxXdxX3xX5xX53xX3xX18xX1xX33exX18xX25xX3xX18xX25xX17exXaaxXdxX3xXexXdxXf6xX18xX3xXbxX1xX23xX18xX25xXc2xX3xX1axXdxX3xX1axX46cxX15xX3xX52xX53xX3xXbxX1xX30dxXdxX3xX25xX5f3xX18xX3xX83xX98xXexX3xX9bxX2dxX4xX3xXexXdxXf6xX15xX3xX52xX362xXdxX3xX52xXdxX156xX4xX3xXexX22xXdxX17xX18xX3xX83xX1xX6xXdxX3xX13xX71xX133xX1e2xX3xXbcxX6ffxX16xX3xX2cxX47bxX18xX25xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX46cxX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX9bxX362xXdxX3xX7xX29xX18xX25xX3xXexX31xX23xXc2xX3xX4fxX18xX25xX3xX2cxX2dxX18xX25xX3xX13xX464xXcxXcxX3xXexX22xX23xX18xX25xX3xXexX1xX47bxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX35fxX18xX25xX3xX52xXdxX156xX4xX3xXbcxX15xX16xXf6xX18xX3xX7xX15xX1fxXexX3xXexX3fexX3xX5xX8cxX18xX1xX3xX1axX31xX23xX3xX18xX1xX53xX3xXexX22xX17exXaaxX18xX25xX3xX1axX98xX18xX3xX1axX59xXdxX3xX18xX25xX104xX3xX25xXdxX30dxX18xX25xX3xX52xXdxXf6xX18xXc2xX3xX18xX1xX6ffxX18xX3xX52xXdxXf6xX18xX1e2xX3xX4xX43xX3xX4xX29xX4xX3xX18xX25xX1xXdxXf6xX18xX3xX4xX4fxX15xX3xX52xX42bxX3xX9bxX35fxX3xX1xX5d8xX18xX1xX3xX13xX71xX133xX3xXexX22xXf6xX18xX3xXexX1xX98xX3xX25xXdxX362xXdxXedxXedxXedxX3xX464xX1xX923xX18xX3xXexX1xX4fxX4xX3xXbxX1xX30dxXdxX3xX4xX43xX3xX52xX100xX18xX3xX1xX43xX6xX3xXexX1bxX3xX4xX1xX4fxX4xX3xX13xX71xX133xX3xXexX22xX23xX18xX25xX3xX4xX56xX3xX7xX3b9xX3xX25xXdxX29xX23xX3xX2cxX2dxX4xXc2xX3xX1axX6ffxX16xX3xX4xX1xX10axX18xX1xX3xX9bxX53xX3xX16xX98xX15xX3xXexX1fxX3xXexX1bxX3xX4xX1xX4fxX4xX3xX13xX71xX133xX3xXexX1xX53xX18xX1xX3xX4xX35fxX18xX25xX3xXexX22xX23xX18xX25xX3xX4xX29xX4xX3xXexX22xX17exXaaxX18xX25xX3xX71xX42xXedxX3xX13xX71xX133xX3xXexX1xX53xX18xX1xX3xX4xX35fxX18xX25xX3xX4xX104xX18xX25xX3xX1axX112xXdxX3xX1x12d26xXdxX3xX9bxX59xXexX3xX7xX1fxX3xX52xX100xX18xX3xX1xX43xX6xX3xX7xX1fxX3xX83xX1xX29xX4xX3xX115xXdxX156xXexX3xXexX3fexX3xX18xX1xX53xX3xX5xX8cxX18xX1xX3xX1axX31xX23xX3xX5xX6xX18xX3xXexX1806xX6xX3xX1axX98xX18xX3xXexX3bcxXexX3xX4xX30dxX3xX4xX59xX18xX25xX3xX1axX371xX18xX25xXc2xX3xX4xX29xX18xX3xX115xX59xX3xX25xXdxX30dxX18xX25xX3xX52xXdxXf6xX18xXc2xX3xX18xX25xX17exXaaxXdxX3xX1xX35xX4xXedxXedxXedxX3xX13xX71xX133xX3xX5xX53xX3xX9bxX59xXexX3xX35axX15xX29xX3xXexX22xX5d8xX18xX1xXc2xX3xX5xX53xX3xX9bxX59xXexX3xXexX1xX15xX923xXexX3xX18xX25xX33exX3xX115xX6xX23xX3xX25xX371xX9bxX3xXexX1bxX18xX25xX3xXexX1xX17xX3xX4xX29xX4xX3xX25xXdxX30dxXdxX3xXbxX1xX29xXbxX3xX4xX1xX4fxX3xX83xX1xX35fxX18xX25xX3xXbxX1xX30dxXdxX3xX13xX71xX133xX3xX4xX1xX4c3xX3xX5xX53xX3xX9bxX59xXexX3xX83xX1xX6ffxX15xX3xX4xX15xX1fxXdxX3xX4xXf8bxX18xX25xXedxX3xX13xX71xX133xX3xX83xX1xX35fxX18xX25xX3xX4xX1xX4c3xX3xX1axX56xX18xX3xX25xXdxX30dxX18xX3xX5xX53xX3xX2cxX31xX16xX3xX1xX35xX4xX3xXexX22xX47bxX4xX3xXexX15xX16xX98xX18xX3xX9bxX53xX3xX13xX71xX133xX3xXbxX1xX30dxXdxX3xX5xX53xX3xXexX10axX4xX1xX3xX1xX51cxXbxX3xX4xX35fxX18xX25xX3xX18xX25xX1xX156xX3xXexX22xXf6xX18xX3xX18xX42bxX18xX3xXexX30dxX18xX25xX3xX83xX98xXexX3xX35axX15xX30dxX3xX4xX6cdxX6xX3xX4xX15xX59xX4xX3xX4xX29xX4xX1xX3xX9bxX31xX18xX25xX3xX4xX35fxX18xX25xX3xX18xX25xX1xXdxX156xXbxX3xX21dxXedxX1dexXc2xX3xX13xX71xX133xX3xXexX22xX23xX18xX25xX3xXexX1bxX18xX25xX3xXexX1xX17xX3xXbcxX8cxX3xX1xX59xXdxX3xX7xX1fxXedxXedxXedxX3xXcxX22xX17exXaaxX18xX25xX3xX71xX42xX3xX42xX371xX18xX25xX3xX71xX4fxX4xX3xXexX22xX23xX18xX25xX3xX18xX1xX33exX18xX25xX3xX18xX100xX9bxX3xXexX362xXdxX3xX7xXc21xX3xXexX3fexX18xX25xX3xX115xX17exX362xX4xX3xXexX1xX47bxX4xX3xX1xXdxX156xX18xX3xX1axX17exX51cxX4xX3xX9bxX2dxX4xX3xXexXdxXf6xX15xX3xXexX22xX3b9xX3xXexX1xX53xX18xX1xX3xXexX22xX15xX18xX25xX3xXexX6ffxX9bxX3xX1axX53xX23xX3xXexX31xX23xXc2xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX25xXdxX6xX23xX3xX83xX1xX23xX6xX3xX1xX35xX4xX3xX4xX35fxX18xX25xX3xX18xX25xX1xX156xX3xX1xX53xX18xX25xX3xX1axX46cxX15xX3xX4xX6cdxX6xX3xXexX4c3xX18xX1xXc2xX3xX18xX1468xX9bxX3xXexX22xX23xX18xX25xX3xXexX23xXbxX3xX213xX1dexX3xXexX22xX17exXaaxX18xX25xX3xX71xX42xX3xX4xX6cdxX6xX3xX4xX30dxX3xX18xX17exX362xX4xX3xXexX3fexX3xX18xX6xX16xX3xX1axX98xX18xX3xX18xX100xX9bxX3xX211xX1dexX1ecxX1dexXedxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX23xX2cxX16xXaxX12xX1adxX5f3xXexX3xX18xX1xX76xXbxX3xXbcxX15xX3xX1xX17exX362xX18xX25xX3xX7xX1fxXc2xX3xXcxX22xX17exXaaxX18xX25xX3xX71xX42xX3xX7cxX100xX18xX3xX1xX43xX6xXc2xX3xXcxX1xX17xX3xXexX1xX6xX23xX3xX52xX53xX3xX7exX15xX3xX5xX76xX4xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX42xX43xX6xX3xX4xX104xX18xX25xX3xX1axX6xX18xX25xX3xX4xX43xX3xX18xX1xX33exX18xX25xX3xX115xX17exX362xX4xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX9bxX5d8xX18xX1xX3xX9bxX31xX18xX1xX3xX9bxXc21xXedxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX23xX2cxX16xXaxX12xXcxXdxX98xX18xX3xX7xX564xX3xX464xX25xX15xX16xXc89xX18xX3xX7cxX100xX18xX3xX7exX104xX18xX25xXc2xX3xXcxX22xX17exX3b9xX18xX25xX3xX551xX1xX112xX18xX25xX3x10c35xX15xX30dxX18xX3xX5xX531xX3xX1axX53xX23xX3xXexX31xX23xXc2xX3xXcxX22xX17exXaaxX18xX25xX3xX71xX42xX3xX7cxX100xX18xX3xX1xX43xX6xXc2xX3xXcxX1xX17xX3xXexX1xX6xX23xX3xX52xX53xX3xX7exX15xX3xX5xX76xX4xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX42xX43xX6xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXfbdxX45xX3xX13xX71xX133xX3xX4xX46cxX18xX3xX4xX43xX3xX7xX47bxX3xX1axX46cxX15xX3xXexX17exX3xX1axX371xX18xX25xX3xX115xX59xX3xX52xX42bxX3xX4xX30dxX3xXbxX1xX46cxX18xX3xX9bxX42bxX9bxXc2xX3xXexX1xXdxX98xXexX3xX115xX76xXc2xX3xX4xX23xX18xX3xX18xX25xX17exXaaxXdxXedxXedxXedxX3xXcxX22xX17exXaaxX18xX25xX3xX71xX42xX3xX7cxX100xX18xX3xX1xX43xX6xXc2xX3xXcxX1xX17xX3xXexX1xX6xX23xX3xX52xX53xX3xX7exX15xX3xX5xX76xX4xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX42xX43xX6xX3xX1axX8cxX3xX1axX46cxX15xX3xXexX17exXc2xX3xX1xX23xX53xX18xX3xXexX1xXdxX156xX18xX3xX1xX156xX3xXexX1xX1fxX18xX25xX3xX1xX31xX3xXexX46cxX18xX25xX3xX13xX464xXcxXcxXc2xX3xX5xX5f3xXbxX3xX1axXa0xXexX3xX1xX156xX3xXexX1xX1fxX18xX25xX3xX1d6xXdxX1452xXdxX3xX9bxXdxXc89xX18xX3xXbxX1xX10axX3xXexX23xX53xX18xX3xXexX22xX17exXaaxX18xX25xXedxX3xX71xX17xX3xX1axX30dxX9bxX3xX115xX30dxX23xX3xX4xX1xX3bcxXexX3xX5xX17exX51cxX18xX25xX3xX25xXdxX29xX23xX3xX2cxX2dxX4xX3xXexX22xX23xX18xX25xX3xX35axX15xX29xX3xXexX22xX5d8xX18xX1xX3xX13xX71xX133xXc2xX3xX18xX1xX53xX3xXexX22xX17exXaaxX18xX25xX3xX1axX6xX18xX25xX3xXexX3fexX18xX25xX3xX115xX17exX362xX4xX3xXexX1xX47bxX4xX3xX1xXdxX156xX18xX3xXexX1xX10xX23xX3xX5xX59xX3xXexX22xX5d8xX18xX1xXc2xX3xX1axXa0xX4xX3xX115xXdxX156xXexX3xX52xX42bxX3xX4xX35fxX18xX25xX3xXexX29xX4xX3xX35axX15xX30dxX18xX3xXexX22xX76xXc2xX3xX35axX15xX30dxX18xX3xX5xX531xX3xX2cxX33exX3xX5xXdxX156xX15xX3xX5xXdxXf6xX18xX3xX35axX15xX6xX18xX3xX1axX98xX18xX3xX4xX29xX4xX3xX18xX25xX53xX18xX1xX3xX1xX35xX4xXc2xX3xX7xX1fxX3xX1xX43xX6xX3xX1xX35xX4xX3xX5xXdxX156xX15xXedxXedxXedxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX23xX2cxX16xXaxX12xX1b29xX15xX29xX3xXexX22xX5d8xX18xX1xX3xX13xX71xX133xX3xXexX22xX23xX18xX25xX3xX4xX56xX3xX7xX3b9xX3xX25xXdxX29xX23xX3xX2cxX2dxX4xX3xX71xX42xX3xX5xX53xX3xX35axX15xX29xX3xXexX22xX5d8xX18xX1xX3xX1axX1bxXdxX3xX9bxX362xXdxX3xXexX47bxX3xXexX1xX6ffxX18xX3xX1axX17xX3xX1axX29xXbxX3xX4fxX18xX25xX3xX16xXf6xX15xX3xX4xX46cxX15xX3xXbxX1xX29xXexX3xXexX22xXdxX17xX18xXc2xX3xX1axX53xX23xX3xXexX31xX23xX3xX18xX25xX15xX371xX18xX3xX18xX1xX6ffxX18xX3xX5xX47bxX4xX3xX1axX29xXbxX3xX4fxX18xX25xX3xX16xXf6xX15xX3xX4xX46cxX15xX3xX4xX6cdxX6xX3xX35axX15xX29xX3xXexX22xX5d8xX18xX1xX3xX13xX464xX42xXc2xX3xX42xX71xX42xX3xX52xX53xX3xX1xX59xXdxX3xX18xX1xX923xXbxX3xX35axX15xX1fxX4xX3xXexX98xXedxX3xX7cxXdxX156xX4xX3xX13xX71xX133xX3xXexX1xX53xX18xX1xX3xX4xX35fxX18xX25xX3xX3b9xX3xX4xX29xX4xX3xXexX22xX17exXaaxX18xX25xX3xX71xX42xX3xXexX22xX23xX18xX25xX3xXexX4c3xX18xX1xX3xX7xXc21xX3xX25xX43xXbxX3xXbxX1xX46cxX18xX3xX52xX53xX23xX3xXexX1xX53xX18xX1xX3xX4xX35fxX18xX25xX3xX4xX6cdxX6xX3xX13xX1xX17exX56xX18xX25xX3xXexX22xX5d8xX18xX1xX3xX13xX71xX133xX3xX4xX6cdxX6xX3xXexX4c3xX18xX1xXc2xX3xX4xX6cdxX6xX3xX35axX15xX1fxX4xX3xX25xXdxX6xXedxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX23xX2cxX16xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xXbcxXexX7fxX6xX5xXdxX25xX18xX45xX3xX22xXdxX25xX1xXexX1e2xXaxX12xX0xX7xXexX22xX23xX18xX25xX12xX32fxXdxX18xX1xX3xX42xX17exX56xX18xX25xX0xX5cxX7xXexX22xX23xX18xX25xX12xX0xX5cxXbxX12