Tuyên dương học sinh, sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”,“Học sinh 3 rèn luyện”
(Baothanhhoa.vn) - Hơn 40 tập thể, 29 cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” vừa được tuyên dương trang trọng.
bf8dxd58dxc70fx1322ex10a58xcf7bxd823x109d6xff5exX7x128faxf348xd310xcfe0x1108bxed3exX5x1281axXax117e3xXcx129bfxd0caxcd49xeb5cxX3xfd54x13c4cx114f9xX17x12baaxX3xX1xe1acxX4xX3xX7xXdxX17xX1xed10xX3xX7xXdxX17xX1xX3x10f87xXdxX16xX17xX3x1083ax13a2axXexX3xX19xX6xX17xX1xX3xX1xXdxc35bxX14xX3xd556x107a6xXdxX17xX1xX3xX2exXdxX16xX17xX3xd4dexX3xXex13781xXex119dexX27xX41xc920xX20xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3x10e39xX3x109a0x11abdxX17xX3xX5xX14xX15xX3exX17xX51xX0x1202fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX10xX6xX19xXaxX12xX54xX1bxX17xX3xf929xeccaxX3xXexf72dxXbxX3xXexX1x12c07xX27xX3xf25exf6e9xX3xX4xfad6xX3xX17xX1xc125xX17xX3xX33xX34xXexX3xX19xX6xX17xX1xX3xX1xXdxX3exX14xX3xX41xX42xXdxX17xX1xX3xX2exXdxX16xX17xX3xX4cxX3xXexX4fxXexX51xX27xX3xX41xX54xX20xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX5dxX3xXexX4fxXexX51xX27xX3xX41xX54xX20xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX5dxX3xX5fxX60xX17xX3xX5xX14xX15xX3exX17xX51xX3xX2exebebxX6xX3xX33xX1ax10cfdxX4xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xXexX5fxX6xX17xX1dxX3xXexX5fxX20xX17xX1dx13b96xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10c31xc13dxX19xX15xXaxX12xX0xf55cxX12xX0xXdx132fexX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX19xXexX1xX14xX11fxX11bxX3xXdxcdb8xX10xX17xXexX10xX5fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax12264xXdxX19xXexX1x12077xX3xe19axX84xX84xXbxf534xdefdxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX145xX3xX83xX2xc909xXbxX14bxX14cxXaxX3xX7xX5fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX145xX6axX6axXdxX104xX11bxX6xX115xXexX1xX6xX17xX1xX1xX115xX6xX104xX2exX17xX6axX17xX10xX140xX7xX6axX8fxX2xX84xX2xX6axX2xX4cxX2xX19xX4cxX2xX147xX5dxX158xX8fx13ef0xXexX90xX90xX147xX18fxX147xX5xX84xX104xf907xXbxX1dx10708xX5fxX9xX5dxX2xX5dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1xX20xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX27xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX2exXdxX16xX17xX3xX33xX34xXexX3xX19xX6xX17xX1xX3xX1xXdxX3exX14xX3xX41xX42xXdxX17xX1xX3xX2exXdxX16xX17xX3xX4cxX3xXexX4fxXexX51xX27xX41xX54xX20xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX5dxX3xX5fxX60xX17xX3xX5xX14xX15xX3exX17xX51xXaxX3xX140xXdxX19xXexX1xX9xXaxX147xX84xX84xXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX83xX2xX158xXaxX3xX6axX12xX0xX6axX11bxX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX6xXbxXexXdxX115xX17xXaxX12x13ccdxe417xX17xX1xX3xX33xX34xX115xX3xXcx119e4xX17xX1xX3xX33xX115xdee4xX17xX3xXexX5fxX6xX115xX3xXbxX1xd0e8xX17xX3xXexX1xX1ax10cadxX17xX1dxX3xX4xX1xX115xX3xX4xX93xX4xX3xX1xX20xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX27xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX2exXdxX16xX17xX3xXexXdxX16xX14xX3xX11bxXdxX8cxX14xX3xX33xX34xXexX3xX19xX6xX17xX1xX3xX1xXdxX3exX14xX3xX41xX54xX20xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX5dxX3xXexX4fxXexX51xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX115xX19xX15xXaxX12xe006xX1dxX248xX15xX3xX147xea98xX2xX27xX3xXexX34xXdxX3xXcxX5fxX1axdf00xX17xX1dxX3x11af7xX34xXdxX3xX1xX20xX4xX3xX54xe05cxX17xX1dxX3xX2caxd24axX4xX27xX3xXcxX242xX17xX1xX3xX33xX115xX248xX17xX27xX3xX114xX6xX17xX3xXcxX1xX1axX3xd5b7xd33cxX3xX54xfc9dxXdxX3xX42xXdxX17xX1xX3xX2exXdxX16xX17xX3xf739xXdxX3exXexX3xX2b5xX6xX11fxX3xXexX242xX17xX1xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX54x13042xX6xX3xX33xX239xX3xX2efx10829xX3xX17xXdxX3exX11fxX3xX158xX2xX3xX17xc11bxX11fxX3xX2b5xX1dxX248xX15xX3xXexX5fxX14xX15xd9eaxX17xX3xXexX1xX4fxX17xX1dxX3xX1xX20xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX27xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX2exXdxX16xX17xX3xX2exX248xX3xX54xX2f3xXdxX3xX42xXdxX17xX1xX3xX2exXdxX16xX17xX3xX300xXdxX3exXexX3xX2b5xX6xX11fxX3xfaf1xX90xX2bbxX2xX2bbxX2xX90xX4cxX84xX3xX2bbxX3xX90xX2bbxX2xX2bbxX8fxX84xX8fxX2xff06xX14cxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX7xXdxX17xX1xX3xX2exXdxX16xX17xX27xX3xX1xX20xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXexXdxX16xX14xX3xX11bxXdxX8cxX14xX3xX33xX34xXexX3xX19xX6xX17xX1xX3xX1xXdxX3exX14xX3xX41xX42xXdxX17xX1xX3xX2exXdxX16xX17xX3xX4cxX3xXexX4fxXexX51xX27xX3xX41xX54xX20xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX5dxX3xX5fxX60xX17xX3xX5xX14xX15xX3exX17xX51xX27xX3xX41xX54xX20xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX5dxX3xXexX4fxXexX51xX3xX4x10f9axXbxX3xXexX242xX17xX1xX104xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX115xX19xX15xXaxX12xX131xX1xX1axX1bxX17xX1dxX3xXexX5fx10445xX17xX1xX3xXexX1xX14xX3xX1x128cfxXexX3xX7x111dexX3xXexX1xX6xX11fxX3xX1dxXdxX6xX3xX4xe09cxX6xX3xX8fxX84xX84xX3xX1xX20xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX27xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX2exXdxX16xX17xX3xXexXdxX16xX14xX3xX11bxXdxX8cxX14xX3xX33xcb89xX17xX3xXexXe5xX3xX4xX93xX4xX3xXexX5fxX1axX2c6xX17xX1dxX3xX2caxX34xXdxX3xX1xX20xX4xX27xX3xX131xX6xX115xX3xX33x11d6dxX17xX1dxX3xXexX5fxX16xX17xX3xX33xfd56xX6xX3xX11bxX248xX17xX3xXexX115xX248xX17xX3xXexX242xX17xX1xX104xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX115xX19xX15xXaxX12xX131xX93xX4xX3xX1xX20xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX27xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX2exXdxX16xX17xX3xX33xX239xX3xX4x1197exX17xX1dxX3xX17xX1xX6xX14xX3xdb68xX17xX3xX5xX34xXdxX3xX2f0xX3xX17xX1dxX1x131bexX6xX3xX4xX435xX6xX3xX2b5xX1dxX248xX15xX3xXexX5fxX14xX15xX333xX17xX3xXexX1xX4fxX17xX1dxX3xX1xX20xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX27xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX2exXdxX16xX17xX3xX2exX248xX3xX54xX2f3xXdxX3xX42xXdxX17xX1xX3xX2exXdxX16xX17xX3xX300xXdxX3exXexX3xX2b5xX6xX11fxX3x1006exX14xX6xX3xX158xX2xX3xX17xX327xX11fxX3xXexX5fxX1axX258xX17xX1dxX3xXexX1xX248xX17xX1xX3xX2exX248xX3xXbxX1xX93xXexX3xXexX5fxXdxX8cxX17xX104xX3xXcxXe5xX3xX17xX1xdc21xX17xX1dxX3xX11bxX1ax117cfxX4xX3xX17xX115xX17xX3xXexX5fx137a2xX3xX11bxX6xX17xX3xX33xX252xX14xX27xX3xX1xX20xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX27xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX2exXdxX16xX17xX3xX300xXdxX3exXexX3xX2b5xX6xX11fxX3xX33xX239xX3xX2efxX45bxX3xXexX1xXe5xX6xX3xX11fxX2f3xXexX3xX4xX93xX4xX1xX3xX14bxX2d8xX17xX1dxX3xX33xX93xX17xX1dxX3xX2exX248xX3xXbxX1xX93xXexX3xX1xX14xX15xX3xXexX5fxX14xX15xX333xX17xX3xXexX1xX4fxX17xX1dxX3xXexX4fxXexX3xX33xc4faxXbxX3xX4xX435xX6xX3xX4xX93xX4xX3xXexX1xX45bxX3xX1xX3exX3xX33xXdxX3xXexX5fxX1axX554xX4xX27xX3xX14bxX14xX17xX1dxX3xX2efxe555xX4xX1xX27xX3xX33xXdxX3xX33xX252xX14xX3xXexX5fxX16xX17xX3xX11fxX20xXdxX3xX5xX4dbxX17xX1xX3xX2exX429xX4xX3xX4xX435xX6xX3xX33xX2c6xXdxX3xX7xX4fxX17xX1dxX3xX14bxX239xX3xX1xX2f3xXdxX104xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX115xX19xX15xXaxX12xX2b5xX1xcfc0xX11fxX3xX1dxX1xXdxX3xX17xX1xX87xX17xX27xX3xX11bxXdxX8cxX14xX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xXexX1xX248xX17xX1xX3xXexX5e3xX4xX1xX3xX4xX435xX6xX3xX1xX20xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX27xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX2exXdxX16xX17xX3xX33xX34xXexX3xXexX1xX248xX17xX1xX3xXexX5e3xX4xX1xX3xX14bxX14xX3f6xXexX3xX7x13d90xX4xX3xXexX5fxX115xX17xX1dxX3xX1xX20xX4xX3xXexX87xXbxX3xX2exX248xX3xX5fxX60xX17xX3xX5xX14xX15xX3exX17xX3xXexX5fxX115xX17xX1dxX3xX17xX327xX11fxX3xX8fxX84xX8fxX84xX27xX3xX114xX6xX17xX3xXcxX1xX1axX2c6xX17xX1dxX3xX2exc053xX3xXcxX242xX17xX1xX3xX33xX115xX248xX17xX3xX2bbxX3xX114xX6xX17xX3xXcxX1xX1axX3xX2efxX2f0xX3xX54xX2f3xXdxX3xX42xXdxX17xX1xX3xX2exXdxX16xX17xX3xXexX242xX17xX1xX3xX33xX239xX3xXexX5fxX6xX115xX3xXexX1xX1axX258xX17xX1dxX3xX4xX1xX115xX3xX8fxX3xX7xXdxX17xX1xX3xX2exXdxX16xX17xX3xX33xX34xXexX3xX19xX6xX17xX1xX3xX1xXdxX3exX14xX3xX41xX42xXdxX17xX1xX3xX2exXdxX16xX17xX3xX4cxX3xXexX4fxXexX51xX3xX2exX248xX3xX2xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX2exXdxX16xX17xX3xX19xX6xX17xX1xX3xX1xXdxX3exX14xX3xX41xX42xX6xX115xX3xXcxX1xX93xX17xX1dxX3x13747xXdxX16xX17xX1dxX51xX27xX3xX8fxX3xX1xX20xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX33xX34xXexX3xX19xX6xX17xX1xX3xX1xXdxX3exX14xX3xX41xX54xX20xX4xX3xX42xXdxX17xX1xX3xX5dxX3xXexX4fxXexX51xX3xX4xX3f6xXbxX3xXcxX5fxX14xX17xX1dxX3xX1axX1bxX17xX1dxX104xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX115xX19xX15xXaxX12xX2caxX4fxXdxX3xX2exX554xXdxX3xX19xX6xX17xX1xX3xX1xXdxX3exX14xX3xX4xX3f6xXbxX3xXexX242xX17xX1xX3xX4xX315xX3xX18fxX3xXexX87xXbxX3xXexX1xX8cxX27xX3xX8fxX90xX3xX4xX93xX3xX17xX1xX97xX17xX3xX33xX34xXexX3xX19xX6xX17xX1xX3xX1xXdxX3exX14xX3xX41xX42xXdxX17xX1xX3xX2exXdxX16xX17xX3xX4cxX3xXexX4fxXexX51xX27xX3xX2xX84xX3xX1xX20xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX33xX34xXexX3xX19xX6xX17xX1xX3xX1xXdxX3exX14xX3xX41xX54xX20xX4xX3xX42xXdxX17xX1xX3xX5dxX3xXexX4fxXexX51xX3xX2exX248xX3xX4cxX3xX1xX20xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX33xX34xXexX3xX19xX6xX17xX1xX3xX1xXdxX16xX6b6xX3xX41xX54xX20xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX5dxX3xX5fxX60xX17xX3xX5xX14xX15xX3exX17xX51xX104xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx108bexX14xXexX1xX115xX5fxXaxX12xX238xX16xX3xd874xX1xX1axXeaxX17xX1dxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX115xX19xX15xXaxX12xX104xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX11fxX6xX5fxX1dxXdxX17xX2bbxXexX115xXbxX145xX3xX84xX104xX84xX18fxXdxX17xX14cxX3xX11fxX6xX5fxX1dxXdxX17xX2bbxX11bxX115xXexXexX115xX11fxX145xX3xX84xXdxX17xX14cxX3xX5xXdxX17xX10xX2bbxX1xX10xXdxX1dxX1xXexX145xX3xX2xX84xX84xe4aaxX14cxXaxX3xX6xX5xXdxX1dxX17xX9xXaxX4xX10xX17xXexX10xX5fxXaxX12xX2xX0xX6axXbxX12
Lê Phượng