WHO kêu gọi G7 ưu tiên đảm bảo tiếp cận công bằng vaccine
Ngày 7/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã kêu gọi Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) ưu tiên đảm bảo việc tiếp cận công bằng vaccine ngừa COVID-19 trên toàn cầu, gọi thực trạng bất bình đẳng trong việc tiếp cận vaccine hiện nay là điều không thế chấp nhận được về mặt đạo đức.
a337xb426xd838xe0a1xfa62xfb93xf0d9xf388xad90xX7x1051cxc7d4xc638xb95bxf4adxaadbxX5xd423xXaxa975xf495x115a2xa7f2xX3x119e2xfbe6x10937xX3x105daxdce5xXdxX3x1214cxd35fxX3x11079xX19xX3xXexXdxX18xbcd8xX3x1126axf00exac43xX3xfef2xX2bxa68axX3xXexXdx105f8xXbxX3xX4xeeb8xX28xX3xX4xf365xX28xX1bxX3xX2exfa1bxX28xX1bxX3x101b7xX6xX4xX4xXdxX28xX10xX0xd1e5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX10xX6xae93xXaxX12xde1bxX1bxb049xf39cxX3xX20xX4dx11c6bxff1fxX3xXcxaf56xX3xX4xX1x1093dxX4xX3xd33dxX3xXexX34xX3xXexX1xX34xX3xX1bxXdxf5e0xXdxX3xe99fxX13xX14xX15xd351xX3xX2axcb3cxX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX62xX1x10f15xX2cxX3xX4xbde1xX4xX3xX28xX22xX7fxX4xX3xX4xX3cxX28xX1bxX3xX28xX1bxX1xXdxb856xXbxX3xX1xX64xX28xX1bxX3xX2axffa3xX19xX3xXexX1xX34xX3xX1bxXdxX7fxXdxX3xX82xX1fxX20xX86xX3xX22xX19xX3xXexXdxX18xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2bxX30xX3xX45xXdxXaaxX4xX3xXexXdxX34xXbxX3xX4xX38xX28xX3xX4xX3cxX28xX1bxX3xX2exX41xX28xX1bxX3xX45xX6xX4xX4xXdxX28xX10xX3xX28xX1bx11a0dxX6xX3xa4abxX15xcde1x11526xf7f2xf71dxX2xc47bxX3xXexaab8xX18xX28xX3xXexX30xX64xX28xX3xX4xXb3xX19xX6axX3xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xe993xX4xX3xXexX103xfe1bxX28xX1bxX3xX2ex10d56xXexX3xX2ex102ebxX28xX1xX3xX2ax1217exX28xX1bxX3xXexX103xX30xX28xX1bxX3xX45xXdxXaaxX4xX3xXexXdxX34xXbxX3xX4xX38xX28xX3xX45xX6xX4xX4xXdxX28xX10xX3xX1xXdxXaaxX28xX3xX28xX6xX65xX3xX5xX64xX3xX2axXdx1190cxX19xX3xX17xX1xX3cxX28xX1bxX3xXexX1xX34xX3xX4xX1xX121xXbxX3xX28xX1xX38xX28xX3xX2axX22xc5cexX4xX3xX45xX158xX3xX2cx11500xXexX3xX2axX11cxX30xX3xX2axX71xX4xc4c6xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxX30xX28xXaxX12xX0xXdxX2cxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2cxX7xXfexXbxX1xX30xXexX30xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX5fxXdxX7xXbxX5xX6xX65xe972xX3xX2exX5xX30xX4xX17xa930xX3xX2cxX6xX103xX1bxXdxX28xXfexX5xX10x10802xXexX1c0xX3xX6xX19xXexX30xX1c7xX3xX2cxX6xX103xX1bxXdxX28xXfexX103xXdxX1bxX1xXexX1c0xX3xX6xX19xXexX30xX1c7xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xX3xX22xX19xX3xXexXdxX18xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2bxX30xX3xXexXdxX34xXbxX3xX4xX38xX28xX3xX4xX3cxX28xX1bxX3xX2exX41xX28xX1bxX3xX45xX6xX4xX4xXdxX28xX10xX3xX1xX125xX28xX1xX3xX2bxX28xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX103xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX182xX2exX6xX30xXexX1xX6xX28xX1xX1xX30xX6xX182xX45xX28xX4dxX28xX10xdbf8xX7xX4dx123d6xX2xX2xe425xX4dxX2xX20xX25exX5fxccffxX2xX69xe813xX25exX267x123ebxXexX100xX25exX25bxX100xX5xX2xX182xdf3dxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xX3xX22xX19xX3xXexXdxX18xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2bxX30xX3xXexXdxX34xXbxX3xX4xX38xX28xX3xX4xX3cxX28xX1bxX3xX2exX41xX28xX1bxX3xX45xX6xX4xX4xXdxX28xX10xXaxX3xX5fxX6xXexX6xXfexXbxX1xX30xXexX30xXfexX30xX103xXdxX1bxXdxX28xX6xX5xXfexX7xX103xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1c0xX4dxX4dxX4xX5fxX28xXdxX2cxX1bxX182xX45xXdxX10xXexX28xX6xX2cxXbxX5xX19xX7xX182xX45xX28xX4dxXexX264xX25bxf76exX4dxX19xXbxX5xX30xX6xX5fxX10xX5fxX4dxX1xX30xXexX28xX28xe468xX4dxX25bxX2f2xX25bxX2xb1eaxX2f2xX69xX308xX2f2xX25exX4dxXexXexd20dxX45xX28xX45xX6xX4xX4xXdxX28xX10xX182xX273xXbxX1bxXaxX3xX4dxX12xXfbxX6xX4xX4xXdxX28xX10xX3xX28xX1bxXf6xX6xX3xXf9xX15xXfbxXfcxXfdxXfexX2xX100xX3xX4x109ecxX6xX3xe656xX30xX5fxX10xX103xX28xX6xX182xX3xX82xb061xX28xX1xX1c0xX3xa39cxca11x10418xX4dxXcxXcxd5aaxXfbxX62xX86xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf9c6xX30xX5fxX65xXaxX12xXcxX103xX18xX28xX3xX17xX1xa4a8xXbxX3xXexX1xX34xX3xX1bxXdxX7fxXdxX6axX3xX7x12104xX3xX4xX6xX3xX2cxX372xX4xX3xX2cxX7fxXdxX3xXf9xX15xXfbxXfcxXfdxXfexX2xX100xX3xXexXdxX34xXbxX3xXexe9a4xX4xX3xXexfd3cxX28xX1bxX3xXexX103xX30xX28xX1bxX3xXexX19xXb3xX28xX3xXexX1xX71xX3xX4xX1xef80xX28xX3xX5xXdxX18xX28xX3xXexXdxX34xXbxX6axX3xXexX103xX30xX28xX1bxX3xX17xX1xXdxX3xX7xX380xX3xX4xX6xX3xXexba06xX3xX45xX30xX28xX1bxX3xXexX3a0xX28xX1bxX3xXexX19xXb3xX28xX3xXexX1xX71xX3xX7xX99xX19xX3xX5xXdxX18xX28xX3xXexXdxX34xXbxX182xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX365xX30xX5fxX65xXaxX12xX34exX1xX99xXexX3xX2exXdxc774xX19xX3xX1xX1cxXbxX3xX2exX99xX30xX6axX3xXcxX6dxX28xX1bxX3xX1fxXdxX99xX2cxX3xX2axX380xX4xX3xX13xX14xX15xX3xXcxX10xX5fxX103xX30xX7xX3xX34cxX5fxX1xX6xX28xX30xX2cxX3xX1fxX1xX10xX2exX103xX10xX65xX10xX7xX19xX7xX3xX2axX178xX4xX3xX2exXdxXaaxXexX3xc3f3xX19xX6xX28xX3xX28xX1bxX11cxXdxX3xX17xX1xXdxX3xX5fxX117xX3xX2exX99xX30xX3xX28xX1bxX64xX65xX3xX4xX64xX28xX1bxX3xX28xX1xXdxX158xX19xX3xX28xX22xX7fxX4xX3xX7xb227xX3xXexXdxX34xXbxX3xXexX39cxX4xX3xX4xX1xd486xX19xX3xX2bxX28xX1xX3xX1xX22xab52xX28xX1bxX3xX4xX33axX6xX3xX5fxX48dxX4xX1xX3xX2exXaaxX28xX1xX3xXexX22xcd6axX28xX1bxX3xXexX117xX3xX28xX1xX22xX3xXexX125xX28xX1xX3xX1xX125xX28xX1xX3xX28xX1bxX1xXdxX18xX2cxX3xXexX103xX1cxX28xX1bxX3xX1xXdxXaaxX28xX3xX28xX6xX65xX3xXexX11cxXdxX3xba94xX28xX3x11248xe699xX6axX3xX365xX103xX6xX302xXdxX5xX6axX3xX62xX10xXbxX6xX5xX3xX45xX64xX3xX28xX1x11261xX28xX1bxX3xX28xX22xX7fxX4xX3xX17xX1xX99xX4xX182xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX365xX30xX5fxX65xXaxX12xfa7exX28xX1bxX3xX4xX2bxX28xX1xX3xX2exX99xX30xX3xXexX125xX28xX1xX3xXexX103xX11cxX28xX1bxX3xXbxX1xfbc8xX28xX3xXbxX1xX380xXdxX3xX45xX6xX4xX4xXdxX28xX10xX3xX17xX1xX3cxX28xX1bxX3xX2axc1afxX28xX1bxX3xX2axX158xX19xX3xX1bxXdxX4f3xX6xX3xX4xX99xX4xX3xX28xX22xX7fxX4xX3xX1bxXdxX64xX19xX3xX45xX64xX3xX28xX1bxX1xe396xX30xX3xX7xX480xX3xX17xX1xX3cxX28xX1bxX3xX1bxXdx100e2xXbxX3xca96xX311xX95xX6xX3xX7xX6dxb65dxX3xX2axX11cxXdxX3xX5fxX48dxX4xX1xX3xXf9xX15xXfbxXfcxXfdxXfexX2xX100xX182xX3xXcxX1xX10xX30xX3xX3cxX28xX1bxX6axX3xXexX125xX28xX1xX3xXexX103xX11cxX28xX1bxX3xX28xX64xX65xX3xX579xX17xX1xX3cxX28xX1bxX3xXexX1xX413xX3xX4xX1xX121xXbxX3xX28xX1xX38xX28xX3xX2axX22xX171xX4xX6axX580xX3xX17xX1xX3cxX28xX1bxX3xX4xX1x101dfxX3xX579xX45xX125xX3xX45xX121xX28xX3xX2axX158xX3xX2axX11cxX30xX3xX2axX71xX4xX6axX3xX2cxX64xX3xX4xf4c9xX28xX3xX2exX496xXdxX3xX4xX1xX576xX28xX1bxX3xXexX6xX3xX7xX480xX3xX17xX1xX3cxX28xX1bxX3xX2axX99xX28xX1xX3xX2exX11cxXdxX3xX2axX22xX171xX4xX3xX45xXdxX103xX19xX7xX3x11671xX34cxccedxX619xXfexXf9xX30xXfbxXfexX25bxX3xXexX103xX30xX28xX1bxX3xX2cxX4ddxXexX3xXexX1xX34xX3xX1bxXdxX7fxXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX103xX480xX182xX580xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX365xX30xX5fxX65xXaxX12xX4dcxX380xXdxX3xX45xX7fxXdxX3xX1fxX20xX6axX3xX2axXdxX158xX19xX3xX455xX19xX6xX28xX3xXexX103xX1cxX28xX1bxX3xX45xX64xX3xX4xX121xXbxX3xX2exX99xX4xX1xX3xX28xX1xX121xXexX3xX1xXdxXaaxX28xX3xX28xX6xX65xX3xX5xX64xX3xX1xce80xX3xXexX103xX171xX3xX45xX6xX4xX4xXdxX28xX10xX3xX28xX1bxXf6xX6xX3xXf9xX15xXfbxXfcxXfdxXfexX2xX100xX3xX4x123e0xX28xX1bxX3xX28xX1xX22xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2bxX30xX3xX579xX7xX117xX3xX4xX3cxX28xX1bxX3xX2exX41xX28xX1bxX3xX45xX6xX4xX4xXdxX28xX10xX182xX580xX3xX516xX28xX1bxX3xX28xX1xX121xX28xX3xX2cxX11cxX28xX1xX3xX45xXdxXaaxX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xd7a0xX3xX45xX6xX4xX4xXdxX28xX10xX3xX5xX64xX3xX5xX171xXdxX3xX3b5xX4xX1xX3xX4xX33axX6xX3xX2cxX68fxXdxX3xX455xX19xX380xX4xX3xX1bxXdxX6xX3xXexX103xX18xX28xX3xXexX1xX34xX3xX1bxXdxX7fxXdxX182xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX365xX30xX5fxX65xXaxX12xXcxX1xX10xX30xX3xX17xX34xX3xX1xX30xX11cxX4xX1xX6axX3xX1fxX20xX3xX7xX480xX3xXexX6dxX3xX4xX1xX71xX4xX3xX1xX4ddxXdxX3xX28xX1bxX1xX48dxX3xXexX1xX22xX171xX28xX1bxX3xX2axX5d2xX28xX1xX3xX45xX64xX30xX3xX28xX1bxX64xX65xX3xX2xX2xXfexX2xX267xX4dxX264xX3xXexX7fxXdxX3xX496xX3xXf9xX30xX103xX28xX258xX6xX5xX5xX6axX3xX2cxXdxX158xX28xX3xXcxX530xX65xX3xX62xX6xX2cxX3xX28xX22xX7fxX4xX3xX34cxX28xX1xX182xX3xXcxX1xX33axX3xXexX22xX7fxX28xX1bxX3xX34cxX28xX1xX3xX365xX30xX103xXdxX7xX3xcefcxX30xX1xX28xX7xX30xX28xX3xX7xX480xX3xX4xX1xX33axX3xXexX103xX125xX3xX7xX117xX3xX17xXdxXaaxX28xX3xX28xX64xX65xX182xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX365xX30xX5fxX65xXaxX12xXcxX1xX380xX28xX1bxX3xX17xX18xX3xX4xX33axX6xX3xX1xX89xX28xX1bxX3xXexXdxX28xX3xX34cxX34dxX34exX3xX82xX34exX1xX99xXbxX86xX3xX4xX1xX30xX3xXexX1xX121xX65xX3xX1bxXb3xX28xX3xX2xX6axX25bxX69xX3xXexf258xX3xX5xXdxX158xX19xX3xX45xX6xX4xX4xXdxX28xX10xX3xX28xX1bxXf6xX6xX3xXf9xX15xXfbxXfcxXfdxXfexX2xX100xX3xX2axX89xX3xX2axX22xX171xX4xX3xXexXdxX18xX2cxX3xXexX11cxXdxX3xX3b5xXexX3xX28xX1xX121xXexX3xX25bxX2xX2f2xX3xX28xX22xX7fxX4xX3xX45xX64xX3xX45xa4b3xX28xX1bxX3xX5xX89xX28xX1xX3xXexX1xX6dxX3xXexX103xX18xX28xX3xXexX1xX34xX3xX1bxXdxX7fxXdxX182xX3xa47cxX1xX30xX2bxX28xX1bxX3xX26axX69xfd09xX3xXexX103xX30xX28xX1bxX3xX7xX380xX3xX2axX95xX3xX2axX89xX3xX2axX22xX171xX4xX3xX7xX3d4xX3xX5fxX39cxX28xX1bxX3xXexX11cxXdxX3xX28xX1xX4f3xX28xX1bxX3xX28xX22xX7fxX4xX3xX4xX95xX3xXexX1xX19xX3xX28xX1xX38xXbxX3xX4xX6xX30xX6axX3xX4xX1xXdxX34xX2cxX3xX2xX264xX884xX3xX5fxX530xX28xX3xX7xX380xX3xXexX30xX64xX28xX3xX4xXb3xX19xX182xX3xXf9xX1xX5d2xX3xX2f2xX6axX267xX884xX3xX5xXdxX158xX19xX3xX45xX6xX4xX4xXdxX28xX10xX3xX2axX89xX3xX2axX22xX171xX4xX3xXexXdxX18xX2cxX3xX496xX3xX25bxX100xX3xX455xX19xX380xX4xX3xX1bxXdxX6xX3xX4xX95xX3xXexX1xX19xX3xX28xX1xX38xXbxX3xXexX1xX121xXbxX3xX28xX1xX121xXexX6axX3xX4xX1xXdxX34xX2cxX3xX100xX884xX3xX5fxX530xX28xX3xX7xX380xX3xXexX1xX34xX3xX1bxXdxX7fxXdxX182xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX365xX30xX5fxX65xXaxX12xXcxX103xX30xX28xX1bxX3xX17xX1xXdxX3xX2axX95xX6axX3xXf9xX1xX22xX4aaxX28xX1bxX3xXexX103xX125xX28xX1xX3xXexX3a0xX28xX1bxX3xXexX380xX4xX3xXexXdxX34xXbxX3xX4xX38xX28xX3xX4xX99xX4xX3xX4xX3cxX28xX1bxX3xX4xX39cxX3xX71xX28xX1bxX3xXbxX1xX95xX3xX45xX7fxXdxX3xXf9xX15xXfbxXfcxXfdxXfexX2xX100xX3xX4xX33axX6xX3xX13xX14xX15xX3xX82xX34cxXf9xXcxXfexX34cxX86xX3xX45x10c34xX28xX3xX4xX5ecxX28xX3xXexX1xXdxX34xX19xX3xX2xX100xX3xXexX81cxX3xe311xX619xXfdxX3xX7xX30xX3xX45xX7fxXdxX3xX2cxX39cxX4xX3xXexXdxX18xX19xX3xX25bxX25bxX3xXexX81cxX3xX9c5xX619xXfdxX3xXexX103xX30xX28xX1bxX3xX28xX3a0xX2cxX3xX28xX6xX65xX182xX3xX62xX1bxX30xX64xXdxX3xX103xX6xX6axX3xX17xX1xX30xX2bxX28xX1bxX3xX267xX69xX3xXexX81cxX3xX2axX34xX28xX3xX26axX69xX3xXexX81cxX3xX9c5xX619xXfdxX3xX45xX9b2xX28xX3xX4xXb3xX28xX3xX2axX22xX171xX4xX3xX1xX19xX65xX3xX2axX4ddxX28xX1bxX3xX45xX64xX30xX3xX28xX3a0xX2cxX3xXexX7fxXdxX3xX2axX413xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2bxX30xX3xX1xXb3xX19xX3xX1xX34xXexX3xX28xX1bxX22x11489xXdxX3xXexX103xX22xX496xX28xX1bxX3xXexX1xX64xX28xX1xX3xXexX103xX18xX28xX3xX17xX1xX372xXbxX3xXexX1xX34xX3xX1bxXdxX7fxXdxX3xX2axX22xX171xX4xX3xXexXdxX18xX2cxX3xX45xX6xX4xX4xXdxX28xX10xX3xX28xX1bxXf6xX6xX3xXf9xX15xXfbxXfcxXfdxXfexX2xX100xX182xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX365xX30xX5fxX65xXaxX12xXcxX6dxX28xX1bxX3xX1fxXdxX99xX2cxX3xX2axX380xX4xX3xX13xX14xX15xX3xX1xX65xX3xX45xX1cxX28xX1bxX3xX4xX99xX4xX3xX28xX22xX7fxX4xX3xX1fxX20xX3xXfexX3xX1bxX547xX2cxX3xX34cxX28xX1xX6axX3xXf9xX6xX28xX6xX5fxX6xX6axX3xX34exX1xX99xXbxX6axX3xX4dcxX71xX4xX6axX3xXfcxXexX6xX5xX65xX6axX3xX62xX1xX38xXexX3xX365xX2bxX28xX3xX45xX64xX3xX33dxf05dxX6axX3xX7xX480xX3xX28xX68fxX3xX5xX117xX4xX3xXexX125xX2cxX3xX103xX6xX3xX1bxXdxX2bxXdxX3xXbxX1xX99xXbxX3xX4xX1xX30xX3xX45xX121xX28xX3xX2axX158xX3xXexX64xXdxX3xX4xX1xX3b5xX28xX1xX3xXexX103xX18xX28xX182xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX365xX30xX5fxX65xXaxX12xXf9xX85fxX28xX1bxX3xX28xX1bxX64xX65xX6axX3xbdccxX65xX3xX2exX6xX28xX3xX4xX1xX530xX19xX3xf8f8xX19xX3xX82x11ce4xXf9xX86xX3xX2axX89xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX33dxXaffxX3xX4xX85fxX28xX1bxX3xX4xX99xX4xX3xX28xX22xX7fxX4xX3xX7xX2bxX28xX3xX311xX19xX121xXexX3xX45xX6xX4xX4xXdxX28xX10xX3xX5xX7fxX28xX3xX17xX1xX99xX4xX3xX311xX19xX121xXexX3xX17xX1xe33fxX19xX3xX45xX6xX4xX4xXdxX28xX10xX3xX28xX4ddxXdxX3xX2axX48dxX6xX3xXexX22xX4aaxX28xX1bxX3xXexX117xX3xX28xX1xX22xX3xf3efxXdxX18xX28xX3xX2cxXdxX28xX1xX3xX4xX1xX530xX19xX3xXb63xX19xX3xX82xXb67xX9c5xX86xX6axX3xXexX1xX6xX65xX3xX45xX125xX3xXexX3b5xX28xX1xX3xXexX7fxXdxX3xX45xXdxXaaxX4xX3xX5fxde7cxX3xX2ex10ba5xX3xX455xX19xX65xX158xX28xX3xX7xX496xX3xX1xX4f3xX19xX3xXexX103xX3b5xX3xXexX19xXaaxX3xX2axX380xXdxX3xX45xX7fxXdxX3xX4xX99xX4xX3xX5xX30xX11cxXdxX3xX45xX6xX4xX4xXdxX28xX10xX3xX28xX1bxXf6xX6xX3xXf9xX15xXfbxXfcxXfdxXfexX2xX100xX3xX182xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX365xX30xX5fxX65xXaxX12xX34exX1xX99xXexX3xX2exXdxX413xX19xX3xX1xX1cxXbxX3xX2exX99xX30xX6axX3xXf9xX1xX33axX3xXexX48dxX4xX1xX3xXb67xXf9xX3xX9c5xX103xX7xX19xX5xX6xX3xX45xX30xX28xX3xX5fxX10xX103xX3xXbc8xX10xX65xX10xX28xX3xX28xX1xX121xX28xX3xX2cxX11cxX28xX1xX3xX4xX99xX4xX3xX4xX19xX4ddxX4xX3xXexX1xX2bxX30xX3xX5xX19xX38xX28xX3xX45xX158xX3xX45xXdxXaaxX4xX3xX5fxXbf7xX3xX2exXbfaxX3xX455xX19xX65xX158xX28xX3xX7xX496xX3xX1xX4f3xX19xX3xXexX103xX3b5xX3xXexX19xXaaxX3xX45xX6xX4xX4xXdxX28xX10xX3xX28xX1bxXf6xX6xX3xXf9xX15xXfbxXfcxXfdxXfexX2xX100xX3xX7xX480xX3xX17xX1xX3cxX28xX1bxX3xX1bxXdxX576xXbxX3xX7xX2bxX28xX3xX311xX19xX121xXexX3xX2cxX4ddxXexX3xX5xX30xX11cxXdxX3xX45xX6xX4xX4xXdxX28xX10xX3xX2cxX4ddxXexX3xX5xXdxX158xX19xX3xX4xX1xX5d2xX3xXexX103xX30xX28xX1bxX3xX28xX1bxX372xX28xX3xX1xX11cxX28xX3xX2axX34xX28xX3xXexX103xX19xX28xX1bxX3xX1xX11cxX28xX182xX3xXcxX1xX10xX30xX3xX2exX64xX6axX3xX45xX121xX28xX3xX2axX158xX3xX28xX64xX65xX3xX4xXb3xX28xX3xX2axX22xX171xX4xX3xX311xX10xX2cxX3xX311x10ca1xXexX3xXexX30xX64xX28xX3xX5fxXdxXaaxX28xX3xXexX103xX30xX28xX1bxX3xX2exX380xXdxX3xX4xX2bxX28xX1xX3xX579xX4xX1xX576xX28xX1bxX3xXexX6xX3xX4xXb3xX28xX3xX45xX6xX4xX4xXdxX28xX10xX3xX4xX1xX30xX3xXexX30xX64xX28xX3xXexX1xX34xX3xX1bxXdxX7fxXdxX3xX28xX1bxX6xX65xX3xXexX1xXa4fxXdxX3xX2axXdxX413xX2cxX3xX1xXdxXaaxX28xX3xX28xX6xX65xX182xX580xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX365xX30xX5fxX65xXaxX12xX365xX64xX3xX4xX1xX30xX3xX2exXdxX34xXexX3xXb67xX9c5xX3xX5xX64xX3xX17xX1xX19xX3xX45xX117xX4xX3xX5fxX19xX65xX3xX28xX1xX121xXexX3xX2axX6xX28xX1bxX3xX311xX19xX121xXexX3xX17xX1xXba8xX19xX3xX45xX6xX4xX4xXdxX28xX10xX3xX45xX7fxXdxX3xX455xX19xX65xX3xX2cxX3cxX3xX5xX7fxX28xX3xXexX103xX18xX28xX3xXexX1xX34xX3xX1bxXdxX7fxXdxX182xX3xX87bxX1xX30xX2bxX28xX1bxX3xX69xX2f2xX884xX3xX45xX6xX4xX4xXdxX28xX10xX3xX28xX1bxXf6xX6xX3xXf9xX15xXfbxXfcxXfdxXfexX2xX100xX3xX5fxX30xX3xX4xX1xX530xX19xX3xXb63xX19xX3xX7xX2bxX28xX3xX311xX19xX121xXexX3xX2axX22xX171xX4xX3xX311xX19xX121xXexX3xX17xX1xXba8xX19xX3xX7xX6xX28xX1bxX3xX1bxXb3xX28xX3xX100xX2f2xX3xX455xX19xX380xX4xX3xX1bxXdxX6xX6axX3xX2exX6xX30xX3xX1bxX547xX2cxX3xX4xX2bxX3xX28xX1xX4f3xX28xX1bxX3xX455xX19xX380xX4xX3xX1bxXdxX6xX3xXexX103xX30xX28xX1bxX3xX4xX1xX22xX4aaxX28xX1bxX3xXexX103xX125xX28xX1xX3xXexXdxX34xXbxX3xX4xX38xX28xX3xX4xX3cxX28xX1bxX3xX2exX41xX28xX1bxX3xX45xX6xX4xX4xXdxX28xX10xX3xXf9xX15xXfbxX34cxX352xX3xX5fxX30xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX496xXdxX3xX311xX22xX7fxX28xX1bxX182xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX365xX30xX5fxX65xXaxX12xXfdxX30xX3xX2axX95xX6axX3xXb67xX9c5xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX4xX99xX4xX3xX455xX19xX380xX4xX3xX1bxXdxX6xX3xX2cxX19xX380xX28xX3xXexX1xX2bxX30xX3xX5xX19xX38xX28xX3xX45xX158xX3xX5fxXbf7xX3xX2exXbfaxX3xX455xX19xX65xX158xX28xX3xX7xX496xX3xX1xX4f3xX19xX3xXexX103xX3b5xX3xXexX19xXaaxX3xX45xX6xX4xX4xXdxX28xX10xX3xX28xX1bxXf6xX6xX3xXf9xX15xXfbxXfcxXfdxXfexX2xX100xX3xX4xX6acxX28xX1bxX3xX2axX22xX6xX3xX103xX6xX3xX4xX6xX2cxX3xX17xX34xXexX3xX7xcbc1xX28xX3xX7xX64xX28xX1bxX3xX311xX19xX121xXexX3xX17xX1xXba8xX19xX3xX4xX1xX34xX3xXbxX1xXba8xX2cxX3xX28xX64xX65xX182xX3xXf9xX1xX5d2xX3xX4xX95xX3xXexX3a0xX28xX1bxX3xX4xX22xXa4fxX28xX1bxX3xX7xX2bxX28xX3xX311xX19xX121xXexX6axX3xX5fxXbf7xX3xX2exXbfaxX3xX4xX99xX4xX3xX103xX64xX30xX3xX4xX2bxX28xX3xX311xX19xX121xXexX3xX17xX1xXba8xX19xX3xX45xX64xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX6edxX3xX45xX6xX4xX4xXdxX28xX10xX3xX2cxX7fxXdxX3xX4xX95xX3xXexX1xX413xX3xX1bxX95xXbxX3xXbxX1xXb3xX28xX3xX28xX1xX6xX28xX1xX3xX4xX1xX95xX28xX1bxX3xX2axXba8xX65xX3xX5xX85fxXdxX3xX2axX11cxXdxX3xX5fxX48dxX4xX1xX3xXf9xX15xXfbxXfcxXfdxXfexX2xX100xX182xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX365xX30xX5fxX65xXaxX12xX365xX64xX3xX28xX18xX19xX3xX103xcb17xX1c0xX3xX579xX4dcxXdxX158xX19xX3xX4xXb3xX28xX3xXexX1xXdxX34xXexX3xXexX103xX30xX28xX1bxX3xX28xX1bxX372xX28xX3xX1xX11cxX28xX3xX45xX64xX3xXexX103xX19xX28xX1bxX3xX1xX11cxX28xX3xX2axX95xX3xX5xX64xX3xXexX103xX22xX7fxX4xX3xX1xX34xXexX3xXbxX1xX2bxXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX6edxX3xX45xX6xX4xX4xXdxX28xX10xX182xX3xXcxX1xX71xX3xX1xX6xXdxX3xX311xX19xX121xXexX3xX17xX1xXba8xX19xX3xX45xX6xX4xX4xXdxX28xX10xX3xX2axX6xX28xX1bxX3xX2axX22xX171xX4xX3xX7xX2bxX28xX3xX311xX19xX121xXexX182xX3xXcxX1xX71xX3xX2exX6xX3xX5xX64xX3xX2axXb3xX19xX3xXexX22xX3xX45xX64xX30xX3xX28xX530xX28xX1bxX3xX4xX6xX30xX3xX28xX3a0xX28xX1bxX3xX5xX117xX4xX3xX7xX2bxX28xX3xX311xX19xX121xXexX3xX45xX6xX4xX4xXdxX28xX10xX182xX580xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxX30xX28xXaxX12xX0xXdxX2cxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2cxX7xXfexXbxX1xX30xXexX30xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX5fxXdxX7xXbxX5xX6xX65xX1c0xX3xX2exX5xX30xX4xX17xX1c7xX3xX2cxX6xX103xX1bxXdxX28xXfexX5xX10xX1d2xXexX1c0xX3xX6xX19xXexX30xX1c7xX3xX2cxX6xX103xX1bxXdxX28xXfexX103xXdxX1bxX1xXexX1c0xX3xX6xX19xXexX30xX1c7xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xX3xX22xX19xX3xXexXdxX18xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2bxX30xX3xXexXdxX34xXbxX3xX4xX38xX28xX3xX4xX3cxX28xX1bxX3xX2exX41xX28xX1bxX3xX45xX6xX4xX4xXdxX28xX10xX3xX1xX125xX28xX1xX3xX2bxX28xX1xX3xX25bxXaxX3xX7xX103xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX182xX2exX6xX30xXexX1xX6xX28xX1xX1xX30xX6xX182xX45xX28xX4dxX28xX10xX258xX7xX4dxX25bxX2xX2xX25exX4dxX2xX20xX25exX5fxX264xX2xX69xX267xX25exX267xX26axXexX264xX2f2xX25exX5xX25bxX182xX273xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xX3xX22xX19xX3xXexXdxX18xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2bxX30xX3xXexXdxX34xXbxX3xX4xX38xX28xX3xX4xX3cxX28xX1bxX3xX2exX41xX28xX1bxX3xX45xX6xX4xX4xXdxX28xX10xXaxX3xX5fxX6xXexX6xXfexXbxX1xX30xXexX30xXfexX30xX103xXdxX1bxXdxX28xX6xX5xXfexX7xX103xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1c0xX4dxX4dxX4xX5fxX28xXdxX2cxX1bxX182xX45xXdxX10xXexX28xX6xX2cxXbxX5xX19xX7xX182xX45xX28xX4dxXexX264xX25bxX2f2xX4dxX19xXbxX5xX30xX6xX5fxX10xX5fxX4dxX1xX30xXexX28xX28xX302xX4dxX25bxX2f2xX25bxX2xX308xX2f2xX69xX308xX2f2xX25exX4dxXexXexX311xX45xX28xX4xX6xX28xX6xX5fxX6xX182xX273xXbxX1bxXaxX3xX4dxX12xXfbxX6xX4xX4xXdxX28xX10xX3xXbxX1xX5ecxX28xX1bxX3xXf9xX15xXfbxXfcxXfdxXfexX2xX100xX3xX4xX33axX6xX3xX7b4xX30xX1xX28xX7xX30xX28xX3xe758xX3xX7b4xX30xX1xX28xX7xX30xX28xX182xX3xX82xX347xX28xX1xX1c0xX3xX34cxX34dxX34exX4dxXcxXcxX352xXfbxX62xX86xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX365xX30xX5fxX65xXaxX12xXcxX103xX30xX28xX1bxX3xX17xX1xXdxX3xX2axX95xX6axX3xX1bxXdxX7fxXdxX3xX4xX1xX71xX4xX3xXf9xX6xX28xX6xX5fxX6xX3xX4xX85fxX28xX1bxX3xX28xX1bxX64xX65xX3xX4xX1xX30xX3xX2exXdxX34xXexX3xX28xX22xX7fxX4xX3xX28xX64xX65xX3xX2axX89xX3xX7xXf5dxX28xX3xX7xX64xX28xX1bxX3xXexX1xX2bxX30xX3xX5xX19xX38xX28xX3xX45xX158xX3xX2axX158xX3xX311xX19xX121xXexX3xX5fxXbf7xX3xX2exXbfaxX3xX455xX19xX65xX158xX28xX3xX7xX496xX3xX1xX4f3xX19xX3xXexX103xX3b5xX3xXexX19xXaaxX3xX2axX380xXdxX3xX45xX7fxXdxX3xX45xX6xX4xX4xXdxX28xX10xX3xX28xX1bxXf6xX6xX3xXf9xX15xXfbxXfcxXfdxXfexX2xX100xX3xX45xX64xX3xX7xX480xX3xX17xX1xX3cxX28xX1bxX3xX1bxX530xX65xX3xX4xX2bxX28xX3xXexX103xX496xX3xX4xX1xX30xX3xX45xX121xX28xX3xX2axX158xX3xXexX103xX18xX28xX3xX5fxX85fxX3xX45xX9b2xX28xX3xX28xX1xX121xX28xX3xX2cxX11cxX28xX1xX3xXexXb3xX2cxX3xX455xX19xX6xX28xX3xXexX103xX1cxX28xX1bxX3xX4xX33axX6xX3xX45xXdxXaaxX4xX3xX2exX2bxX30xX3xX45xXaaxX3xX4xX99xX4xX3xX2exX41xX28xX1bxX3xX7xX99xX28xX1bxX3xX4xX1xX34xX182xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX365xX30xX5fxX65xXaxX12xX34exX1xX99xXexX3xX2exXdxX413xX19xX3xXexX103xX22xX7fxX4xX3xX2exX99xX30xX3xX1bxXdxX7fxXdxX6axX3xXcxX1xX33axX3xXexX22xX7fxX28xX1bxX3xX7b4xX19xX7xXexXdxX28xX3xXcxX103xX19xX5fxX10xX6xX19xX3xX4xX1xX30xX3xX2exXdxX34xXexX3xXf9xX6xX28xX6xX5fxX6xX3xX2axX6xX28xX1bxX3xXbxX1xX380xXdxX3xX1xX171xXbxX3xX45xX7fxXdxX3xX4xX99xX4xX3xX2axX380xXdxX3xXexX99xX4xX3xXexX11cxXdxX3xXcxX6dxX3xX4xX1xX71xX4xX3xXcxX1xX22xX4aaxX28xX1bxX3xX2cxX11cxXdxX3xXexX1xX34xX3xX1bxXdxX7fxXdxX3xX82xX13xXcxX15xX86xX3xX28xX1xX41xX2cxX3xXexX125xX2cxX3xX17xXdxX34xX2cxX3xX2cxX4ddxXexX3xX1bxXdxX2bxXdxX3xXbxX1xX99xXbxX3xX5fxX117xX6xX3xXexX103xX18xX28xX3xX7xX117xX3xX2axX547xX28xX1bxX3xXexX1xX19xX38xX28xX3xX45xX64xX3xX7xXf5dxX28xX3xX7xX64xX28xX1bxX3xXexX1xX2bxX30xX3xX5xX19xX38xX28xX3xX4xX99xX4xX3xX2axX158xX3xX311xX19xX121xXexX6axX3xX2axX178xX4xX3xX2exXdxXaaxXexX3xX5xX64xX3xX45xX158xX3xX45xX6xX4xX4xXdxX28xX10xX3xX28xX1bxXf6xX6xX3xXf9xX15xXfbxXfcxXfdxXfexX2xX100xX182xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX365xX30xX5fxX65xXaxX12xXcxX103xX22xX7fxX4xX3xX2axX95xX6axX3xX4xX1xX3b5xX28xX1xX3xX455xX19xX65xX158xX28xX3xXcxX6dxX28xX1bxX3xXexX1xX380xX28xX1bxX3xX33dxXaffxX3xX7b4xX30xX10xX3xX365xXdxX5fxX10xX28xX3xXexX19xX65xX18xX28xX3xX2exX380xX3xX33axX28xX1bxX3xX1xX4ddxX3xX45xXdxXaaxX4xX3xX5fxXbf7xX3xX2exXbfaxX3xXexX30xX64xX28xX3xX4xXb3xX19xX3xX2axX380xXdxX3xX45xX7fxXdxX3xX2exX41xX28xX1bxX3xX2axX4ddxX4xX3xX455xX19xX65xX158xX28xX3xX7xX99xX28xX1bxX3xX4xX1xX34xX3xX45xX6xX4xX4xXdxX28xX10xX3xX28xX1bxXf6xX6xX3xXf9xX15xXfbxXfcxXfdxXfexX2xX100xX3xX45xX64xX3xX7xX480xX3xX2axX64xX2cxX3xXbxX1xX99xX28xX3xX4xX99xX4xX3xX2axXdxX158xX19xX3xX17xX1xX30xX2bxX28xX3xXexX11cxXdxX3xX13xXcxX15xX182xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX365xX30xX5fxX65xXaxX12xX4dcxX11cxXdxX3xX5fxXdxXaaxX28xX3xXcxX1xX22xX4aaxX28xX1bxX3xX2cxX11cxXdxX3xX33dxXaffxX3xX87bxX6xXexX1xX10xX103xXdxX28xX10xX3xXcxX6xXdxX3xX4xX1xX30xX3xX2exXdxX34xXexX3xX2cxX178xX4xX3xX5fxX85fxX3xX455xX19xX65xX158xX28xX3xX7xX496xX3xX1xX4f3xX19xX3xXexX103xX3b5xX3xXexX19xXaaxX3xX2axX380xXdxX3xX45xX7fxXdxX3xX5fxX30xX6xX28xX1xX3xX28xX1bxX1xXdxXaaxXbxX3xX5xX64xX3xX455xX19xX6xX28xX3xXexX103xX1cxX28xX1bxX6axX3xXexX19xX65xX3xX28xX1xXdxX18xX28xX3xX13xX6xX7xX1xXdxX28xX1bxXexX30xX28xX3xX579xX33axX28xX1bxX3xX1xX4ddxX3xX45xXdxXaaxX4xX3xX5fxXbf7xX3xX2exXbfaxX3xX4xX99xX4xX3xX2exXdxXaaxX28xX3xXbxX1xX99xXbxX3xX2exX2bxX30xX3xX45xXaaxX3xX2axX95xX3xX2axX380xXdxX3xX45xX7fxXdxX3xX45xX6xX4xX4xXdxX28xX10xX3xX28xX1bxXf6xX6xX3xXf9xX15xXfbxXfcxXfdxXfexX2xX100xX182xX580xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX365xX30xX5fxX65xXaxX12xXcxX1xX10xX30xX3xX2exX64xX3xXcxX6xXdxX6axX3xX2axX530xX65xX3xX5xX64xX3xX2cxX4ddxXexX3xX4xX19xX4ddxX4xX3xX17xX1xX33axX28xX1bxX3xX1xX30xX2bxX28xX1bxX3xX7xX71xX4xX3xX17xX1xXbfaxX10xX3xXexX30xX64xX28xX3xX4xXb3xX19xX3xX45xX64xX3xX28xX1xX4f3xX28xX1bxX3xXexX125xX28xX1xX3xX1xX125xX28xX1xX3xX2axX178xX4xX3xX2exXdxXaaxXexX3xX4xX33axX6xX3xX2axX11cxXdxX3xX5fxX48dxX4xX1xX3xXf9xX15xXfbxXfcxXfdxXfexX2xX100xX3xX4xXb3xX28xX3xX4xX99xX4xX3xX2exXdxXaaxX28xX3xXbxX1xX99xXbxX3xX2axX178xX4xX3xX2exXdxXaaxXexX182xX3xXcxX19xX65xX3xX28xX1xXdxX18xX28xX6axX3xX4xX99xX4xX3xX4xX19xX4ddxX4xX3xX2axX64xX2cxX3xXbxX1xX99xX28xX3xXexX11cxXdxX3xX13xXcxX15xX3xX7xX480xX3xX2cxX121xXexX3xXexX1xXa4fxXdxX3xX1bxXdxX6xX28xX3xX5fxX30xX3xXbxX1xX2bxXdxX3xX5fxX117xX6xX3xXexX103xX18xX28xX3xX7xX117xX3xX2axX547xX28xX1bxX3xXexX1xX19xX38xX28xX3xX4xX33axX6xX3xXexX1xX413xX3xX4xX1xX34xX3xX45xX64xX3xX2cxX71xX4xX3xX2axX4ddxX3xXbxX1xX71xX4xX3xXexX11cxXbxX3xX4xX33axX6xX3xX4xX99xX4xX3xX45xX121xX28xX3xX2axX158xX3xX5xXdxX18xX28xX3xX455xX19xX6xX28xX182xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34cxX19xXexX1xX30xX103xXaxX12xXcxX1xX10xX30xX3xX34cxX34dxX34exX0xX4dxXbxX12
Theo AFP