TP Thanh Hóa rực rỡ trước ngày Đại hội Đảng bộ thành phố
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày này, nhiều tuyến đường của TP Thanh Hóa được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, pano, áp phích, biểu ngữ… để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.
2ecdx6fa9x612bx978ax5135x7f05x650fx8992x8266xX7xa8b6x6920xaa2ax304ax42cdx89d3xX5xa7d6xXax54dcxXcx91e2xX3xXcxX1xX6xa0abxX1xX3x81bbx3e40xX6xX3x4001x6e29xX4xX3xX20x698exX3xXexX20x462bx559bxX4xX3xX19x6d95xb385x82cdxX3x8bddx8034xXdxX3xX1xb2bfxXdxX3xX32x60aaxX19xX2exX3x97b6xX37xX3xXexX1xX2fxX19xX1xX3xXbxX1x7a3fxX0x9042xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6x33b5xXaxX12x7c9bxX1x3f04xX19xX2exX3xX19xX2exX2fxX30xX3xX19xX2fxX30x6d9fxX3xX19xX1xXdx8482x78daxX3xXexX75xX30x65a5xX19xX3x3803xX29x6627xX19xX2exX3xX4xa667xX6xX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX7dxX29x355bxX4xX3xXexX20xX6xX19xX2exX3xX1x82e9xX2fxX19xX2exX3xX4xX7fxX3xX1xXa0xX6xX3xX20xX21xX4xX3xX20xX25xX6fxX3xXbxX6xX19xXa0xX6fxX3x83a3xXbxX3xXbxX1x41a0xX4xX1xX6fxX3xX3fxXdx877fxX75xX3xX19xX2exX63x6534xX3xX7dxXc6xX3xX4xX1xX2fxXa0xX3x82ecxa486xX19xX2exX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX7dxX33xXdxX3xX3fxXdxXc6xX75xX3xX32xX3bxX19xX2exX3xX3fxX37xX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX5xb7abxX19xX3xXexX1x9f80xX3x67efxX109x4fa6xX6fxX3xX19xX1xXdxa6d2xXd6xX3x78e4x2ffcxX3x7639x9416xX117xX118x6f46xX117xX118xX117x507bx921cxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3ccdxXa0xX5exX30xX3xXbx7ac9xX10xX19xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxXd6xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exXexX1xX75xXd6xX3fxX3xXdxX136xX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxae7dxXdxX5exXexX1xad63xX3x97efx8961xX118xXbx4c8dx567bxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX166xX3xX169xX2x7ac4xXbxX16cxX16dxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX166xX4cxX4cxXdxX120xX3fxX6xXa0xXexX1xX6xX19xX1xX1xXa0xX6xX120x848cxX19xX4cxX19xX10xX161xX7xX4cxX117xX118xX117x383dxX4cxX2xX11fxX1a4xX5exX2xX117xX1a4xX117xX117xX2xX118xXex9a5exX169xX169xX168xX179xX5xX118xX120x8799xXbxX2ex8378xX20xX9xX169xX2xX1a4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX21xX4xX3xX20xX25xX3xXexX20xX29xX2axX4xX3xX19xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX32xX3bxX19xX2exX3xX3fxX37xX3xXexX1xX2fxX19xX1xX3xXbxX1xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX6xXbxXexXdxXa0xX19xXaxX12x510bx8dbcxX19xX2exX3xX16cxX75xX30xX7axX19xX3xX2exXdxX6xXa0xX3xX2exXdxX63xX6xX3xX7dxX33xXdxX3xX5xX37xX3xX1cx87ebxX19xX2exX3xX21exX29x57b7xX19xX2exX6fxX3xX7dxX33xXdxX3xX5xX37xX3xa7eex4740xX3xX24dxX96xXdxX3xX199xX2fxX3xX7dxX33xXdxX3xX5xX37xX3xX61xX2exX75xX30x720exX19xX3xX1cxXa0xX2fxX19xX2exX6fxX3xX199xX2axXdxX3xX3fxXdxXc6xX75xX3xXexX29xX96xX19xX2exX3xX136xX1xXdxXd6xX3xX1cxX33xX4xX6fxX3xX20xX21xX4xX3xX20xX25xX3xX4xX7fxX3xX1xXa0xX6xX120xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xXa0xX5exX30xX3xXbxX136xX10xX19xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxXd6xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX136xX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX5exXexX1xX166xX3xX168xX169xX118xXbxX16cxX16dxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX166xX3xX1a4x9543xX2xXbxX16cxX16dxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX166xX4cxX4cxXdxX120xX3fxX6xXa0xXexX1xX6xX19xX1xX1xXa0xX6xX120xX199xX19xX4cxX19xX10xX161xX7xX4cxX117xX118xX117xX1a4xX4cxX2xX11fxX1a4xX5exX2xX117xX1a4xX117xX1a4xX2xX179xXexX179xX117xX179xX117xX11fxX5xX118xX120xX1baxXbxX2exX1bdxX20xX9xX169xX179xX169xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX21xX4xX3xX20xX25xX3xXexX20xX29xX2axX4xX3xX19xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX32xX3bxX19xX2exX3xX3fxX37xX3xXexX1xX2fxX19xX1xX3xXbxX1xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX6xXbxXexXdxXa0xX19xXaxX12xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX7dxX33xXdxX3xX3fxXdxXc6xX75xX3xX32xX3bxX19xX2exX3xX3fxX37xX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX5xX102xX19xX3xXexX1xX107xX3xX109xX109xX10bxX6fxX3xX19xX1xXdxX111xXd6xX3xX114xX115xX3xX117xX118xX117xX118xX11bxX117xX118xX117xX11fxX6fxX3xX5exX21xX3xX114xXdxX7axX19xX3xX5exXdxX262xX19xX3xX20xX6xX3xXexXd7xX3xX19xX2exX2fxX30xX3xX2xX118xX3xX7dxX7axX19xX3xX19xX2exX2fxX30xX3xX2xX117xX11bxX168xX6fxX3xXexX33xXdxX3xXcxX20xX75xX19xX2exX3xXex5722xXd6xX3xX1cxX37xXdxX3xX19xX2exX1x87c9xX3xXexX1xX2fxX19xX1xX3xXbxX1xX4axX120xX3xX32xX405xX30xX3xX5xX2fxX3xX7dxX241xX19xX3xX199xX40fxX3xX7dxX29xX96xX4xX3xX130xX6xX19xX3xXcxX1xX29xX7fxX19xX2exX3xX199x7b67xX3xXcx7a4exX19xX1xX3xX84xX30xX3xX5xX21xX6xX3xX4xX1x9482xX19xX3xXex827fxX3xX4xX1xX107xX4xX3xX7dxX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX7dxXdxXc6xXd6xX3xX4x7915xXbxX3xX1xX75xX30xX111xX19xX6fxX3xX7dxXc6xX3xX20x8fd1xXexX3xX114xXdxX19xX1xX3xX19xX2exX1xXdxX111xXd6xX3xXexX20xX29xX2axX4xX3xX114xX1xXdxX3xXexXdxX7axX19xX3xX1xX2fxX19xX1xX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX32xX3bxX19xX2exX3xX3fxX37xX3xX4xX464xXbxX3xX1xX75xX30xX111xX19xX3xX7dxX33xXdxX3xXexX20xX2fxX3xXexX20xXa0xX19xX2exX3xXexXa0xX2fxX19xX3xXexX43exX19xX1xX120xX3xaa1dxX21xX3xX7dxX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX4xX1dxX3xX1a4xX118xX118xX3xX7dxX33xXdxX3xX3fxXdxXc6xX75xX3xX4xX1xXbfxX19xX1xX3xXexX1xX107xX4xX6fxX3xX5xX2fxX3xX19xX1xX63xX19xX2exX3xX7dxX3bxX19xX2exX3xX199xXdxX24exX19xX3xX29xX75xX3xXexX472xX3xX7dxX33xXdxX3xX5exXdxX111xX19xX3xX4xX1xXa0xX3xX1xX2fxX19xX2exX3xX19xX2exX1x69a1xX19xX3xX7dxX3bxX19xX2exX3xX199xXdxX24exX19xX3xXexX20xXa0xX19xX2exX3xXexXa0xX2fxX19xX3xX32xX3bxX19xX2exX3xX3fxX37xX3xXexX1xX2fxX19xX1xX3xXbxX1xX4axX120xX3xXcxX20xXa0xX19xX2exX3xX3bxX19xX1xX166xX3xXcxX20xX75xX19xX2exX3xXexX405xXd6xX3xX1xX2fxX19xX1xX3xX4xX1xXbfxX19xX1xX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX21xX4xX3xX20xX25xX3xX19xX1xX63xX19xX2exX3xX19xX2exX2fxX30xX3xX4x9b2dxX19xX3xX114xX74xX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX120xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xXa0xX5exX30xXaxX12xX0xXdxXd6xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX136xX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX5exXexX1xX166xX3xX168xX11fxX118xXbxX16cxX16dxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX166xX3xX169xX117xX117xXbxX16cxX16dxX3xX5exXdxX7xXbxX5xX6xX30xX166xX3xX3fxX5xXa0xX4xX114xX16dxX3xXd6xX6xX20xX2exXdxX19xX11bxX5xX10x6d64xXexX166xX3xX6xX75xXexXa0xX16dxX3xXd6xX6xX20xX2exXdxX19xX11bxX20xXdxX2exX1xXexX166xX3xX6xX75xXexXa0xX16dxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX166xX4cxX4cxXdxX120xX3fxX6xXa0xXexX1xX6xX19xX1xX1xXa0xX6xX120xX199xX19xX4cxX19xX10xX161xX7xX4cxX117xX118xX117xX1a4xX4cxX2xX11fxX1a4xX5exX2xX117xX1a4xX169xX2e3xX1a4xX2e3xXexX1b2xX2e3xX117xX168xX2e3xX5xX118xX120xX1baxXbxX2exX1bdxX20xX9xX1b2xX179xX179xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX21xX4xX3xX20xX25xX3xXexX20xX29xX2axX4xX3xX19xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX32xX3bxX19xX2exX3xX3fxX37xX3xXexX1xX2fxX19xX1xX3xXbxX1xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX6xXbxXexXdxXa0xX19xX3xXbxX136xX10xX19xXexX10xX20xXaxX12xX61xX2exX6xX30xX3xXexX33xXdxX3xX199xX21fxX19xX2exX3xX16cxX75xX30xX7axX19xX3xX7dxX102xX75xX3xX4xX102xX75xX3xX61xX2exX75xX30xX111xXexX3xX21exXdxX24exX19xX3xX5xX2fxX3xXexX464xXd6xX3xXbxX6xX3xX19xa133xX3xX4xX25xX3xX5xX2axX19xX3xXexX75xX30xX24exX19xX3xXexX20xX75xX30xX74xX19xX3xX199xX74xX3xX7dxX33xXdxX3xX1xX37xXdxX120xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xXa0xX5exX30xX3xXbxX136xX10xX19xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxXd6xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX136xX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX5exXexX1xX166xX3xX168xX11fxX118xXbxX16cxX16dxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX166xX3xX169xX117xX168xXbxX16cxX16dxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX166xX4cxX4cxXdxX120xX3fxX6xXa0xXexX1xX6xX19xX1xX1xXa0xX6xX120xX199xX19xX4cxX19xX10xX161xX7xX4cxX117xX118xX117xX1a4xX4cxX2xX11fxX1a4xX5exX2xX117xX1a4xX117xX179xX118xX118xXexX179xX168xX168xX179xX1a4xX5xX118xX120xX1baxXbxX2exX1bdxX20xX9xX1b2xX1a4xX1b2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX21xX4xX3xX20xX25xX3xXexX20xX29xX2axX4xX3xX19xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX32xX3bxX19xX2exX3xX3fxX37xX3xXexX1xX2fxX19xX1xX3xXbxX1xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX6xXbxXexXdxXa0xX19xXaxX12x551bxX6xX75xX3xX5xX262xX3xX5exX405xX19xX2exX3xX1xX29xX241xX19xX2exX3xX4xX84xX6xX3xX7dxX33xXdxX3xX3fxXdxXc6xX75xX3xXexX33xXdxX3x33b6xX1xX75xX3xX21ex919dxX19xX3xX1xX1dxX6xX3xXexX29x594fxX19xX2exX3xX19xXdxX111xXd6xX3xX130xXbaxX4xX3xX1cxb6a3xX6fxX3xX32xX74xX19xX3xXexX1xX7fxX3xX4xXbaxX4xX3xX130xX2fxX3xXd6x392cxX3xX21exXdxX111xXexX3xX61xX6xXd6xX3x9d15xX19xX1xX3xX1xX75xX19xX2exX3xX199xX2fxX3xX136xXbaxX4xX3xX86axX19xX1xX3xX1xX23bxX19xX2exX3xX5xXdxX111xXexX3xX7xb08bxX6fxX3xX61xX2exX1x8d36xX6xX3xXexX20xX6xX19xX2exX3xX24dxXdxX111xXexX3xX7xX889xX3xX1cxX2fxXd6xX3x9645xX84cxX19xX2exX16dxX3xX4xX1xX29xX241xX19xX2exX3xXexX20xX51dxX19xX1xX3xX199xX835xX19xX3xX19xX2exX1xX111xX3xX4xX1xX2fxXa0xX3xXd6xXd7xX19xX2exX3xX7dxX33xXdxX3xX1xX37xXdxX6fxX3xX4xX1xXdxX74xX75xX3xX19xX2exX2fxX30xX3xX2xX118xX11bxX168xX6fxX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX7dxX33xXdxX3xX3fxXdxXc6xX75xX3xX32xX3bxX19xX2exX3xX3fxX37xX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX5xX102xX19xX3xXexX1xX107xX3xX109xX109xX10bxX3xX7x87f6xX3xX1xX44bxXbxX3xXbxX1xXdxX24exX19xX3xXexX20xX23bxX3xX3fxX40fxX120xX3xX21exX2fxXa0xX3xX2e3xX3xX2exXdxX7fxX3xX7xXbaxX19xX2exX3xX19xX2exX2fxX30xX3xX2xX2xX11bxX168xX6fxX3xXbxX1xXdxX24exX19xX3xX114xX1xX6xXdxX3xXd6xX33xX4xX3xX4xX1xXbfxX19xX1xX3xXexX1xX107xX4xX3xX7dxX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX7xX917xX3xX5exXdxX262xX19xX3xX20xX6xX120xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xXa0xX5exX30xX3xXbxX136xX10xX19xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxXd6xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX136xX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX5exXexX1xX166xX3xX168xX169xX118xXbxX16cxX16dxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX166xX3xX1a4xX11fxX179xXbxX16cxX16dxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX166xX4cxX4cxXdxX120xX3fxX6xXa0xXexX1xX6xX19xX1xX1xXa0xX6xX120xX199xX19xX4cxX19xX10xX161xX7xX4cxX117xX118xX117xX1a4xX4cxX2xX11fxX1a4xX5exX2xX117xX1a4xX117xX11fxX169xX118xXexX1b2xX168xX1a4xX118xX2xX5xX118xX120xX1baxXbxX2exX1bdxX20xX9xX11fxX2e3xX169xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX21xX4xX3xX20xX25xX3xXexX20xX29xX2axX4xX3xX19xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX32xX3bxX19xX2exX3xX3fxX37xX3xXexX1xX2fxX19xX1xX3xXbxX1xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX6xXbxXexXdxXa0xX19xXaxX12xX32xX33xXdxX3xX5xX37xX3xX61xX2exX75xX30xX262xX19xX3xX1cxXa0xX2fxX19xX2exX3xX20xX21xX4xX3xX20xX25xX3xXexX20xXa0xX19xX2exX3xX7x693axX4xX3xX7dx7017xX3xX4xX84xX6xX3xX1xX84cxX19xX2exX3xX114xX115xX120xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xXa0xX5exX30xXaxX12xX0xXdxXd6xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX136xX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX5exXexX1xX166xX3xX168xX11fxX118xXbxX16cxX16dxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX166xX3xX169xX169xX169xXbxX16cxX16dxX3xX5exXdxX7xXbxX5xX6xX30xX166xX3xX3fxX5xXa0xX4xX114xX16dxX3xXd6xX6xX20xX2exXdxX19xX11bxX5xX10xX5fdxXexX166xX3xX6xX75xXexXa0xX16dxX3xXd6xX6xX20xX2exXdxX19xX11bxX20xXdxX2exX1xXexX166xX3xX6xX75xXexXa0xX16dxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX166xX4cxX4cxXdxX120xX3fxX6xXa0xXexX1xX6xX19xX1xX1xXa0xX6xX120xX199xX19xX4cxX19xX10xX161xX7xX4cxX117xX118xX117xX1a4xX4cxX2xX11fxX1a4xX5exX2xX117xX1a4xX1a4xX11fxX2xX118xXexX117xX11fxX2e3xX169xX1a4xX5xX118xX120xX1baxXbxX2exX1bdxX20xX9xX169xX1b2xX11fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX21xX4xX3xX20xX25xX3xXexX20xX29xX2axX4xX3xX19xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX32xX3bxX19xX2exX3xX3fxX37xX3xXexX1xX2fxX19xX1xX3xXbxX1xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX6xXbxXexXdxXa0xX19xXaxX12xX14xX6xX3xX19xX6f6xX3xX4xX6xX3xX19xX2exX96xXdxX3xX136xX1xX84xX3xXexX40fxX4xX1xX3xX1cxX84cxX3xX136xX1xXbfxX3x2f0axXdxX19xX1xX120xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xXa0xX5exX30xXaxX12xX0xXdxXd6xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX136xX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX5exXexX1xX166xX3xX168xX169xX118xXbxX16cxX16dxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX166xX3xX169xX169xX117xXbxX16cxX16dxX3xX5exXdxX7xXbxX5xX6xX30xX166xX3xX3fxX5xXa0xX4xX114xX16dxX3xXd6xX6xX20xX2exXdxX19xX11bxX5xX10xX5fdxXexX166xX3xX6xX75xXexXa0xX16dxX3xXd6xX6xX20xX2exXdxX19xX11bxX20xXdxX2exX1xXexX166xX3xX6xX75xXexXa0xX16dxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX166xX4cxX4cxXdxX120xX3fxX6xXa0xXexX1xX6xX19xX1xX1xXa0xX6xX120xX199xX19xX4cxX19xX10xX161xX7xX4cxX117xX118xX117xX1a4xX4cxX2xX11fxX1a4xX5exX2xX117xX1a4xX1a4xX11fxX2xX11fxXexX168xX2xX169xX2xX118xX5xX118xX120xX1baxXbxX2exX1bdxX20xX9xX169xX118xX1a4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX21xX4xX3xX20xX25xX3xXexX20xX29xX2axX4xX3xX19xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX32xX3bxX19xX2exX3xX3fxX37xX3xXexX1xX2fxX19xX1xX3xXbxX1xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX6xXbxXexXdxXa0xX19xX3xXbxX136xX10xX19xXexX10xX20xXaxX12xX14xX6xX3xX19xX6f6xX3xXexX75xX30xX24exX19xX3xXexX20xX75xX30xX74xX19xX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX32xX3bxX19xX2exX3xX3fxX37xX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX5xX102xX19xX3xXexX1xX107xX3xX109xX109xX10bxX6fxX3xX19xX1xXdxX111xXd6xX3xX114xX115xX3xX117xX118xX117xX118xX11bxX117xX118xX117xX11fxX120xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xXa0xX5exX30xXaxX12xX0xXdxXd6xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX136xX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX5exXexX1xX166xX3xX168xX11fxX118xXbxX16cxX16dxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX166xX3xX169xX168xX117xXbxX16cxX16dxX3xX5exXdxX7xXbxX5xX6xX30xX166xX3xX3fxX5xXa0xX4xX114xX16dxX3xXd6xX6xX20xX2exXdxX19xX11bxX5xX10xX5fdxXexX166xX3xX6xX75xXexXa0xX16dxX3xXd6xX6xX20xX2exXdxX19xX11bxX20xXdxX2exX1xXexX166xX3xX6xX75xXexXa0xX16dxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX166xX4cxX4cxXdxX120xX3fxX6xXa0xXexX1xX6xX19xX1xX1xXa0xX6xX120xX199xX19xX4cxX19xX10xX161xX7xX4cxX117xX118xX117xX1a4xX4cxX2xX11fxX1a4xX5exX2xX117xX1a4xX1a4xX168xX11fxX2xXexX168xX1b2xX168xX117xX11fxX5xX118xX120xX1baxXbxX2exX1bdxX20xX9xX1b2xX1b2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX21xX4xX3xX20xX25xX3xXexX20xX29xX2axX4xX3xX19xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX32xX3bxX19xX2exX3xX3fxX37xX3xXexX1xX2fxX19xX1xX3xXbxX1xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX6xXbxXexXdxXa0xX19xX3xXbxX136xX10xX19xXexX10xX20xXaxX12xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX7xX917xX3xX7dxXbaxX19xX1xX3xX2exXdxXbaxX3xXexX51dxX19xX1xX3xX1xX51dxX19xX1xX3xXexX1xX21xX4xX3xX1xXdxX111xX19xX3xX61xX2exX1xX40fxX3x966bxX75xX30xX7axXexX3xX61xX2exX1xX40fxX3xXebbxX75xX30xX7axXexX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX7dxX33xXdxX3xX3fxXdxXc6xX75xX3xX32xX3bxX19xX2exX3xX3fxX37xX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX5xX102xX19xX3xXexX1xX107xX3xX109xX109xX6fxX3xX19xX1xXdxX111xXd6xX3xX114xX115xX3xX117xX118xX2xX11fxX11bxX117xX118xX117xX118xX16dxX3xX19xX2exX1xX10xX3xX130xXbaxXa0xX3xX4xXbaxXa0xX3xX114xXdxXc6xXd6xX3xX7dxXdxXc6xXd6xX3xX4xX84xX6xX3xX130xX6xX19xX3xX136xX1xX464xXbxX3xX1xX2fxX19xX1xX3xX32xX3bxX19xX2exX3xX3fxX37xX3xXexX1xX2fxX19xX1xX3xXbxX1xX4axX3xX19xX1xXdxX111xXd6xX3xX114xX115xX3xX117xX118xX2xX11fxX11bxX117xX118xX117xX118xX120xX3xX32xX84cxX19xX2exX3xXexX1xX7fxXdxX6fxX3xXexX1xX3bxXa0xX3xX5xX75xX588xX19xX3xX199xX2fxX3xX7dxX1dxX19xX2exX3xX2exX1dxXbxX3x469bxX3xX114xXdxX7axX19xX3xX199xX2fxXa0xX3xX199xX835xX19xX3xX114xXdxX111xX19xX3xX4xX84xX6xX3xX32xX3bxX19xX2exX3xX3fxX37xX3xXexX1xX2fxX19xX1xX3xXbxX1xX4axX16dxX3xX4xXbaxX4xX3xX4xX1xX29xX241xX19xX2exX3xXexX20xX51dxX19xX1xX3xX1xX2fxX19xX1xX3xX7dxX37xX19xX2exX6fxX3xX4xXbaxX4xX3xX114xX1xX405xX75xX3xX7dxX37xXexX3xXbxX1xXbaxX3xXexX1xX21xX4xX3xX1xXdxX111xX19xX3xX61xX2exX1xX40fxX3xXebbxX75xX30xX7axXexX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX7dxX33xXdxX3xX3fxXdxXc6xX75xX3xX32xX3bxX19xX2exX3xX3fxX37xX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX5xX102xX19xX3xXexX1xX107xX3xX109xX109xX10bxX16dxX3xX3fxX102xX75xX3xX130xX6xX19xX3xX136xX1xX464xXbxX3xX1xX2fxX19xX1xX3xX32xX3bxX19xX2exX3xX3fxX37xX3xXexX1xX2fxX19xX1xX3xXbxX1xX4axX3xX114xX1xX1dxX6xX3xX109xX109xX10bxX16dxX3xX3fxX102xX75xX3xX32xXa0xX2fxX19xX3xX7dxX33xXdxX3xX3fxXdxXc6xX75xX3xX4xX84xX6xX3xX32xX3bxX19xX2exX3xX3fxX37xX3xXexX1xX2fxX19xX1xX3xXbxX1xX4axX3xX7dxXdxX3xX5exX21xX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX7dxX33xXdxX3xX3fxXdxXc6xX75xX3xX32xX3bxX19xX2exX3xX3fxX37xX3xXexX43exX19xX1xX3xX5xX102xX19xX3xXexX1xX107xX3xX109xX10bxX109xX3xX199xX2fxX3xXexX1xX6f6xX19xX2exX3xXebbxX75xX6xX3xX61xX2exX1xX40fxX3xXebbxX75xX30xX7axXexX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX120xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xXa0xX5exX30xX3xXbxX136xX10xX19xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxXd6xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX136xX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX5exXexX1xX166xX3xX168xX11fxX118xXbxX16cxX16dxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX166xX3xX169xX1a4xX168xXbxX16cxX16dxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX166xX4cxX4cxXdxX120xX3fxX6xXa0xXexX1xX6xX19xX1xX1xXa0xX6xX120xX199xX19xX4cxX19xX10xX161xX7xX4cxX117xX118xX117xX1a4xX4cxX2xX11fxX1a4xX5exX2xX117xX1a4xX169xX118xX11fxX2e3xXexX2xX2xX11fxX179xX2e3xX5xX118xX120xX1baxXbxX2exX1bdxX20xX9xX1a4xX179xX179xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX21xX4xX3xX20xX25xX3xXexX20xX29xX2axX4xX3xX19xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX32xX3bxX19xX2exX3xX3fxX37xX3xXexX1xX2fxX19xX1xX3xXbxX1xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX6xXbxXexXdxXa0xX19xXaxX12xX830xX1xa2ebxX75xX3xX1xXdxX111xX75xX3xXexX75xX30xX24exX19xX3xXexX20xX75xX30xX74xX19xX3xX4xXbaxX4xX3xXbxX1xXa0xX19xX2exX3xXexX20xX2fxXa0xX3xXexX1xXdxX3xX7dxX75xX6xX3xX4xX1xX2fxXa0xX3xXd6xXd7xX19xX2exX3xX7dxX33xXdxX3xX1xX37xXdxX120xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xXa0xX5exX30xXaxX12xX0xXdxXd6xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX136xX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX5exXexX1xX166xX3xX168xX11fxX118xXbxX16cxX16dxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX166xX3xX169xX168xX1a4xXbxX16cxX16dxX3xX5exXdxX7xXbxX5xX6xX30xX166xX3xX3fxX5xXa0xX4xX114xX16dxX3xXd6xX6xX20xX2exXdxX19xX11bxX5xX10xX5fdxXexX166xX3xX6xX75xXexXa0xX16dxX3xXd6xX6xX20xX2exXdxX19xX11bxX20xXdxX2exX1xXexX166xX3xX6xX75xXexXa0xX16dxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX166xX4cxX4cxXdxX120xX3fxX6xXa0xXexX1xX6xX19xX1xX1xXa0xX6xX120xX199xX19xX4cxX19xX10xX161xX7xX4cxX117xX118xX117xX1a4xX4cxX2xX11fxX1a4xX5exX2xX117xX1a4xX169xX1a4xX1a4xX118xXexX2xX169xX169xX168xX118xX5xX118xX120xX1baxXbxX2exX1bdxX20xX9xX2e3xX179xX118xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX21xX4xX3xX20xX25xX3xXexX20xX29xX2axX4xX3xX19xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX32xX3bxX19xX2exX3xX3fxX37xX3xXexX1xX2fxX19xX1xX3xXbxX1xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX6xXbxXexXdxXa0xX19xXaxX12xX830xX1xX11c0xX75xX3xX1xXdxX111xX75xX3xXexX75xX30xX24exX19xX3xXexX20xX75xX30xX74xX19xX3xX4xXbaxX4xX3xXbxX1xXa0xX19xX2exX3xXexX20xX2fxXa0xX3xXexX1xXdxX3xX7dxX75xX6xX3xX4xX1xX2fxXa0xX3xXd6xXd7xX19xX2exX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX7dxX33xXdxX3xX3fxXdxXc6xX75xX3xXexXa0xX2fxX19xX3xXebbxX75xX4axX4xX3xX5xX102xX19xX3xXexX1xX107xX3xX109xX10bxX10bxX10bxX3xX4xX84xX6xX3xX32xX3bxX19xX2exX120xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xXa0xX5exX30xXaxX12xX0xXdxXd6xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX136xX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX5exXexX1xX166xX3xX168xX11fxX118xXbxX16cxX16dxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX166xX3xX169xX117xX11fxXbxX16cxX16dxX3xX5exXdxX7xXbxX5xX6xX30xX166xX3xX3fxX5xXa0xX4xX114xX16dxX3xXd6xX6xX20xX2exXdxX19xX11bxX5xX10xX5fdxXexX166xX3xX6xX75xXexXa0xX16dxX3xXd6xX6xX20xX2exXdxX19xX11bxX20xXdxX2exX1xXexX166xX3xX6xX75xXexXa0xX16dxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX166xX4cxX4cxXdxX120xX3fxX6xXa0xXexX1xX6xX19xX1xX1xXa0xX6xX120xX199xX19xX4cxX19xX10xX161xX7xX4cxX117xX118xX117xX1a4xX4cxX2xX11fxX1a4xX5exX2xX117xX1a4xX169xX169xX117xX118xXexX11fxX1b2xX169xX168xX169xX5xX118xX120xX1baxXbxX2exX1bdxX20xX9xX168xX168xX117xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX21xX4xX3xX20xX25xX3xXexX20xX29xX2axX4xX3xX19xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX32xX3bxX19xX2exX3xX3fxX37xX3xXexX1xX2fxX19xX1xX3xXbxX1xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX6xXbxXexXdxXa0xX19xX3xXbxX136xX10xX19xXexX10xX20xXaxX12xXcxXdxX74xX19xX3xX7xX3bxX19xX1xX3xXcxX20xX75xX19xX2exX3xXexX405xXd6xX3xX1xX37xXdxX3xX19xX2exX1xX40fxX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX4x4c8cxX19xX2exX3xX7dxX29xX96xX4xX3xXexX6f6xX3xX7dxXdxXc6xXd6xX3xX199xX2axXdxX3xX3fxXdxXc6xX75xX3xXexX29xX96xX19xX2exX3xX1xXa0xX6xX3xX7xX10xX19xX3xX5exX29xX2axXdxX3xX19xX74xX19xX3xX7dxXa8exX120xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xXa0xX5exX30xXaxX12xX0xXdxXd6xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX136xX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX5exXexX1xX166xX3xX168xX11fxX118xXbxX16cxX16dxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX166xX3xX169xX1a4xX117xXbxX16cxX16dxX3xX5exXdxX7xXbxX5xX6xX30xX166xX3xX3fxX5xXa0xX4xX114xX16dxX3xXd6xX6xX20xX2exXdxX19xX11bxX5xX10xX5fdxXexX166xX3xX6xX75xXexXa0xX16dxX3xXd6xX6xX20xX2exXdxX19xX11bxX20xXdxX2exX1xXexX166xX3xX6xX75xXexXa0xX16dxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX166xX4cxX4cxXdxX120xX3fxX6xXa0xXexX1xX6xX19xX1xX1xXa0xX6xX120xX199xX19xX4cxX19xX10xX161xX7xX4cxX117xX118xX117xX1a4xX4cxX2xX11fxX1a4xX5exX2xX117xX1a4xX169xX168xX2xX118xXexX11fxX2e3xX1a4xX118xX1b2xX5xX118xX120xX1baxXbxX2exX1bdxX20xX9xX2e3xX168xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX21xX4xX3xX20xX25xX3xXexX20xX29xX2axX4xX3xX19xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX32xX3bxX19xX2exX3xX3fxX37xX3xXexX1xX2fxX19xX1xX3xXbxX1xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX6xXbxXexXdxXa0xX19xXaxX12xX21exX2axXdxX3xXebbxX75xX30xX7axXexX3xXexX405xXd6xX3xX4xX6xXa0xX6fxX3xX7dxX7axX19xX3xXexX1xX7fxXdxX3xX7dxXdxXc6xXd6xX3xX19xX2fxX30xX6fxX3xX4xXbaxX4xX3xX7dxXdxX74xX75xX3xX114xXdxX111xX19xX3xX7dxX3bxXd6xX3xX3fxX3bxXa0xX3xXbxX1xX43bxX4xX3xX199xX43bxX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX32xX3bxX19xX2exX3xX3fxX37xX3xXexX1xX2fxX19xX1xX3xXbxX1xX4axX3xX5xX102xX19xX3xXexX1xX107xX3xX109xX109xX10bxX3xX7dx3ebcxX3xX7dxX29xX96xX4xX3xX1xXa0xX2fxX19xX3xXexX464xXexX120xX3xX130xX24exX19xX3xX4xX33xX19xX1xX3xX7dxX1dxX6fxX3xX4xXbaxX4xX3xX4xX464xXbxX3xX84xX30xX3xX7dxX3bxX19xX2exX3xX7dxX6xX19xX2exX3xXexX588xXbxX3xXexX20xX75xX19xX2exX3xX4xX6xXa0xX3xX4xX1xXa0xX3xX4xX6f6xX19xX2exX3xXexXbaxX4xX3xXexX75xX30xX24exX19xX3xXexX20xX75xX30xX74xX19xX3xX199xX2fxX3xX7dxX11c0xX30xX3xXd6xX33xX19xX1xX3xX4xXbaxX4xX3xXbxX1xXa0xX19xX2exX3xXexX20xX2fxXa0xX3xXexX1xXdxX3xX7dxX75xX6xX3xXexX33xXdxX3xX4xX241xX3xX7xX83exX6fxX3xX199xX2axXdxX3xX114xX1xXbfxX3xXexX1xX7axX3xX7xX6f6xXdxX3xX19xX44fxXdxX6fxX3xX19xX1xX405xX19xX3xX5xX24exX19xX3xX19xXdxX74xXd6xX3xXexXdxX19xX3xXexX20xXa0xX19xX2exX3xX4xXbaxX19xX3xX3fxX37xX6fxX3xX7dxX3bxX19xX2exX3xX199xXdxX24exX19xX6fxX3xX61xX1xX405xX19xX3xX5exX405xX19xX3xX1xX29xX2axX19xX2exX3xX199xX74xX3xX7dxX33xXdxX3xX1xX37xXdxX120xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xXa0xX5exX30xX3xXbxX136xX10xX19xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxXd6xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX136xX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX5exXexX1xX166xX3xX168xX11fxX118xXbxX16cxX16dxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX166xX3xX1a4xX179xX118xXbxX16cxX16dxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX166xX4cxX4cxXdxX120xX3fxX6xXa0xXexX1xX6xX19xX1xX1xXa0xX6xX120xX199xX19xX4cxX19xX10xX161xX7xX4cxX117xX118xX117xX1a4xX4cxX2xX11fxX1a4xX5exX2xX117xX1a4xX11fxX118xX118xX2xXexX2xX168xX1b2xX1b2xX1a4xX5xX118xX120xX1baxXbxX2exX1bdxX20xX9xX1b2xX117xX1a4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX21xX4xX3xX20xX25xX3xXexX20xX29xX2axX4xX3xX19xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX32xX3bxX19xX2exX3xX3fxX37xX3xXexX1xX2fxX19xX1xX3xXbxX1xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX6xXbxXexXdxXa0xX19xXaxX12xX830xX1xX75xX3xX199xX21xX4xX3xXexX29xX96xX19xX2exX3xX7dxX2fxXdxX3xX24dxX24exX3xX24dxX96xXdxX3xX5xX2fxX3xX5exX21fxX19xX2exX3xX4xX1xX63xX3xX7dxXa8exX3xXexX20xX24exX19xX3xX19xX74xX19xX3xX199xX2fxX19xX2exX3xa851xX136xX1xX84xX3xXexX40fxX4xX1xX3xX1cxX84cxX3xX136xX1xXbfxX3xXbdfxXdxX19xX1xX3xX199xX88fxX3xX7dxX33xXdxX3xX7xX4axX19xX2exX3xXd6xX16a8xXdxX3xXexX20xXa0xX19xX2exX3xX7xX21xX3xX19xX2exX1xXdxX111xXbxX3xX4xX84xX6xX3xX4xX1xX472xX19xX2exX3xXexX6x8600x915cxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xXa0xX5exX30xXaxX12xX0xXdxXd6xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX136xX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX5exXexX1xX166xX3xX168xX11fxX118xXbxX16cxX16dxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX166xX3xX1a4xX179xX168xXbxX16cxX16dxX3xX5exXdxX7xXbxX5xX6xX30xX166xX3xX3fxX5xXa0xX4xX114xX16dxX3xXd6xX6xX20xX2exXdxX19xX11bxX5xX10xX5fdxXexX166xX3xX6xX75xXexXa0xX16dxX3xXd6xX6xX20xX2exXdxX19xX11bxX20xXdxX2exX1xXexX166xX3xX6xX75xXexXa0xX16dxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX166xX4cxX4cxXdxX120xX3fxX6xXa0xXexX1xX6xX19xX1xX1xXa0xX6xX120xX199xX19xX4cxX19xX10xX161xX7xX4cxX117xX118xX117xX1a4xX4cxX2xX11fxX1a4xX5exX2xX117xX1a4xX11fxX117xX169xX168xXexX117xX11fxX1a4xX169xX11fxX5xX118xX120xX1baxXbxX2exX1bdxX20xX9xX117xX169xX168xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX21xX4xX3xX20xX25xX3xXexX20xX29xX2axX4xX3xX19xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX32xX3bxX19xX2exX3xX3fxX37xX3xXexX1xX2fxX19xX1xX3xXbxX1xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX6xXbxXexXdxXa0xX19xX3xXbxX136xX10xX19xXexX10xX20xXaxX12xX21exX2fxX3xX5exX21fxX19xX2exX3xX4xX1xX63xX3xX7dxXa8exX3xXexX20xX24exX19xX3xX19xX74xX19xX3xX199xX2fxX19xX2exX3xX18b7xX32xX3bxX19xX2exX3xX4xX37xX19xX2exX3xX7xX3bxX19xX3xX21exXdxX111xXexX3xX61xX6xXd6xX3xXebbxX75xX6xX19xX2exX3xX199xXdxX19xX1xX3xXd6xX75xX6f6xX19xX3xX19xX835xXd6xX18f9xX18faxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xXa0xX5exX30xXaxX12xX0xXdxXd6xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX136xX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX5exXexX1xX166xX3xX168xX11fxX118xXbxX16cxX16dxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX166xX3xX169xX2xX1a4xXbxX16cxX16dxX3xX5exXdxX7xXbxX5xX6xX30xX166xX3xX3fxX5xXa0xX4xX114xX16dxX3xXd6xX6xX20xX2exXdxX19xX11bxX5xX10xX5fdxXexX166xX3xX6xX75xXexXa0xX16dxX3xXd6xX6xX20xX2exXdxX19xX11bxX20xXdxX2exX1xXexX166xX3xX6xX75xXexXa0xX16dxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX166xX4cxX4cxXdxX120xX3fxX6xXa0xXexX1xX6xX19xX1xX1xXa0xX6xX120xX199xX19xX4cxX19xX10xX161xX7xX4cxX117xX118xX117xX1a4xX4cxX2xX11fxX1a4xX5exX2xX117xX1a4xX11fxX169xX2xX168xXexX169xX1b2xX1a4xX118xX11fxX5xX118xX120xX1baxXbxX2exX1bdxX20xX9xX1a4xX179xX1a4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX21xX4xX3xX20xX25xX3xXexX20xX29xX2axX4xX3xX19xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX32xX3bxX19xX2exX3xX3fxX37xX3xXexX1xX2fxX19xX1xX3xXbxX1xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX6xXbxXexXdxXa0xX19xX3xXbxX136xX10xX19xXexX10xX20xXaxX12xX32xX33xXdxX3xX5xX37xX3xX24dxX24exX3xX24dxX96xXdxX3xX20xX21xX4xX3xX20xX25xX3xXexX20xXa0xX19xX2exX3xX7xXa8axX4xX3xX7dxXa8exX120xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xXa0xX5exX30xXaxX12xX0xXdxXd6xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX136xX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX5exXexX1xX166xX3xX168xX169xX118xXbxX16cxX16dxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX166xX3xX1a4xX2e3xX11fxXbxX16cxX16dxX3xX5exXdxX7xXbxX5xX6xX30xX166xX3xX3fxX5xXa0xX4xX114xX16dxX3xXd6xX6xX20xX2exXdxX19xX11bxX5xX10xX5fdxXexX166xX3xX6xX75xXexXa0xX16dxX3xXd6xX6xX20xX2exXdxX19xX11bxX20xXdxX2exX1xXexX166xX3xX6xX75xXexXa0xX16dxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX166xX4cxX4cxXdxX120xX3fxX6xXa0xXexX1xX6xX19xX1xX1xXa0xX6xX120xX199xX19xX4cxX19xX10xX161xX7xX4cxX117xX118xX117xX1a4xX4cxX2xX11fxX1a4xX5exX2xX117xX1a4xX11fxX169xX169xX179xXexX2e3xX118xX179xX2e3xX5xX1a4xX11bxX117xX118xX117xX118xX118xX168xX118xX2e3xX11bxX2xX1b2xX118xX2e3xX2xX2xX120xX1baxXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX21xX4xX3xX20xX25xX3xXexX20xX29xX2axX4xX3xX19xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX32xX3bxX19xX2exX3xX3fxX37xX3xXexX1xX2fxX19xX1xX3xXbxX1xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX6xXbxXexXdxXa0xX19xX3xXbxX136xX10xX19xXexX10xX20xXaxX12xXcxX75xX30xX7axX19xX3xX7dxX29xX7fxX19xX2exX3xXcxX20xX102xX19xX3xX14xX1xX472xX3xX20xX21xX4xX3xX20xX25xX3xX4xX7fxX3xX7dxXa8exX6fxX3xX7xX6xXa0xX3xX199xX2fxX19xX2exX6fxX3xX1xX84cxX19xX2exX3xX114xX115xX3xX199xX2fxX3xX3fxX835xX19xX2exX3x56b4xX6f6xX19xX6fxX3xX114xX1xX11c0xX75xX3xX3fxXdxXc6xX75xX3xXexX75xX30xX24exX19xX3xXexX20xX75xX30xX74xX19xX3xX7dxX33xXdxX3xX1xX37xXdxX120xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xXa0xX5exX30xXaxX12xX0xXdxXd6xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX136xX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX5exXexX1xX166xX3xX168xX169xX118xXbxX16cxX16dxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX166xX3xX169xX1a4xX169xXbxX16cxX16dxX3xX5exXdxX7xXbxX5xX6xX30xX166xX3xX3fxX5xXa0xX4xX114xX16dxX3xXd6xX6xX20xX2exXdxX19xX11bxX5xX10xX5fdxXexX166xX3xX6xX75xXexXa0xX16dxX3xXd6xX6xX20xX2exXdxX19xX11bxX20xXdxX2exX1xXexX166xX3xX6xX75xXexXa0xX16dxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX166xX4cxX4cxXdxX120xX3fxX6xXa0xXexX1xX6xX19xX1xX1xXa0xX6xX120xX199xX19xX4cxX19xX10xX161xX7xX4cxX117xX118xX117xX1a4xX4cxX2xX11fxX1a4xX5exX2xX117xX1a4xX11fxX168xX118xX2e3xXexX2xX1a4xX169xX5xX179xX11bxX117xX118xX117xX118xX118xX168xX118xX2e3xX11bxX2xX1b2xX118xX2xX2xX1a4xX120xX1baxXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX21xX4xX3xX20xX25xX3xXexX20xX29xX2axX4xX3xX19xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX32xX3bxX19xX2exX3xX3fxX37xX3xXexX1xX2fxX19xX1xX3xXbxX1xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX6xXbxXexXdxXa0xX19xX3xXbxX136xX10xX19xXexX10xX20xXaxX12xXcxX464xXd6xX3xXbxX6xX3xX19xX6f6xX3xX4xX25xX3xX5xX2axX19xX3xXexX75xX30xX24exX19xX3xXexX20xX75xX30xX74xX19xX3xX199xX74xX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX32xX3bxX19xX2exX3xX3fxX37xX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX6fxX3xX19xX1xXdxX111xXd6xX3xX114xX115xX3xX117xX118xX117xX118xX11bxX117xX118xX117xX11fxX3xX83exX3xX199xX21fxX19xX2exX3xX16cxX75xX30xX7axX19xX3xX7dxX4axXdxX3xX5exXdxX111xX19xX3xXexX20xX43bxX3xX7xX83exX3xX136xX6f6xX19xX2exX3xX6xX19xX3xXexX1xX2fxX19xX1xX3xXbxX1xX4axX120xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xXa0xX5exX30xXaxX12xX0xXdxXd6xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX136xX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX5exXexX1xX166xX3xX168xX11fxX118xXbxX16cxX16dxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX166xX3xX169xX118xX168xXbxX16cxX16dxX3xX5exXdxX7xXbxX5xX6xX30xX166xX3xX3fxX5xXa0xX4xX114xX16dxX3xXd6xX6xX20xX2exXdxX19xX11bxX5xX10xX5fdxXexX166xX3xX6xX75xXexXa0xX16dxX3xXd6xX6xX20xX2exXdxX19xX11bxX20xXdxX2exX1xXexX166xX3xX6xX75xXexXa0xX16dxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX166xX4cxX4cxXdxX120xX3fxX6xXa0xXexX1xX6xX19xX1xX1xXa0xX6xX120xX199xX19xX4cxX19xX10xX161xX7xX4cxX117xX118xX117xX1a4xX4cxX2xX11fxX1a4xX5exX2xX117xX1a4xX11fxX179xX11fxX168xXexX1b2xX179xX179xX11fxX179xX5xX118xX120xX1baxXbxX2exX1bdxX20xX9xX2e3xX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX21xX4xX3xX20xX25xX3xXexX20xX29xX2axX4xX3xX19xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX32xX3bxX19xX2exX3xX3fxX37xX3xXexX1xX2fxX19xX1xX3xXbxX1xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX6xXbxXexXdxXa0xX19xX3xXbxX136xX10xX19xXexX10xX20xXaxX12xXcxX75xX30xX7axX19xX3xXbxX1xX4axX3xX136xX6xXa0xX3xXcxX1xXa8axX19xX2exX3xXexX20xXa0xX19xX2exX3xX7xXa8axX4xX3xX7dxXa8exX3xX4xX84xX6xX3xX4xX7fxX3xXcxX44fxX3xXebbxX75xX4axX4xX3xX4xX1xX2fxXa0xX3xXd6xXd7xX19xX2exX3xX7dxX33xXdxX3xX1xX37xXdxX120xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xXa0xX5exX30xXaxX12xX0xXdxXd6xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX136xX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX5exXexX1xX166xX3xX168xX169xX118xXbxX16cxX16dxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX166xX3xX169xX1a4xX1a4xXbxX16cxX16dxX3xX5exXdxX7xXbxX5xX6xX30xX166xX3xX3fxX5xXa0xX4xX114xX16dxX3xXd6xX6xX20xX2exXdxX19xX11bxX5xX10xX5fdxXexX166xX3xX6xX75xXexXa0xX16dxX3xXd6xX6xX20xX2exXdxX19xX11bxX20xXdxX2exX1xXexX166xX3xX6xX75xXexXa0xX16dxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX166xX4cxX4cxXdxX120xX3fxX6xXa0xXexX1xX6xX19xX1xX1xXa0xX6xX120xX199xX19xX4cxX19xX10xX161xX7xX4cxX117xX118xX117xX1a4xX4cxX2xX11fxX1a4xX5exX117xX118xX118xX118xX118xX169xX2e3xXexX179xX11fxX1a4xX11fxX169xX5xX118xX120xX1baxXbxX2exX1bdxX20xX9xX169xX179xX2e3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX21xX4xX3xX20xX25xX3xXexX20xX29xX2axX4xX3xX19xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX32xX3bxX19xX2exX3xX3fxX37xX3xXexX1xX2fxX19xX1xX3xXbxX1xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX6xXbxXexXdxXa0xX19xX3xXbxX136xX10xX19xXexX10xX20xXaxX12xX136xX6f6xX19xX2exX3xX19xX1xX405xX19xX3xXd6xX6f6xX3xXexX20xX29xX7fxX19xX2exX3xX7dxX6xX19xX2exX3xXexX464xXexX3xX3fxX588xXexX3xX4xX1xXa0xX3xXexX1xX2fxX19xX1xX3xXbxX1xX4axX3xX7xX33xX4xX1xX6fxX3xX7dxX85fxXbxX3xX1xX241xX19xX3xXexX20xXa0xX19xX2exX3xX19xX1xX63xX19xX2exX3xX5exXdxX262xX19xX3xX20xX6xX3xX7dxX33xXdxX3xX1xX37xXdxX120xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86axX75xXexX1xXa0xX20xXaxX12xXcxX20xX102xX19xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3x2f84xX3xX14xX1xX33xXd6xX3xX61xX6xXd6xX0xX4cxXbxX12
Trần Thanh – Phạm Nam