Nhiều đoạn đê sông Mã chưa bảo đảm yêu cầu chống lũ
(Baothanhhoa.vn) - Sông Mã - dòng sông lớn nhất của tỉnh với tổng chiều dài đê tả và hữu 127,5 km. Hiện tại, vẫn còn nhiều đoạn chưa được kiên cố, thậm chí còn là đê đất thấp, nhỏ và yếu, không bảo đảm yêu cầu chống lũ.
6670x9457xbde5xb819xd7f8x7e9cxd8ddxb67excf77xX7xb57dx92c0x88c9x6993x90b1x9ab9xX5x7945xXax93eaxbc7cxX1xXdxb58dxc518xX3xe8cfx8353xd8cfxa880xX3xX19x75d2xX3xX7x8c2fxX1cxc211xX3x7656x9265xX3xX4xX1xb507xX6xX3xe9b9xe9e6xX1axX3xX19xX2fx7bebxX3x8f94xX1fxX17xX3xX4xdd2cxX17xX3xX4xX1xeac1xX1cxX24xX3xX5x9f62xX0xc499xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx980cxX10xX1cxXexX10xaeddxXaxX12xX0xXdxX34xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxc602xXexX1xX17xX34xX2exX3xXdxX56xX10xX1cxXexX10xX5bxXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXax72bcxXdxX6axXexX1x6964xX3x8ccfxX2x93adxXbxdfadxd500xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX86xX3x6b4cxX2xX8axXbxX8cxX8dxXaxX3xX7xX5bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX86xX47xX47xXdxec5dxX2exX6xX1axXexX1xX6xX1cxX1xX1xX1axX6xXacx7f31xX1cxX47xX1cxX10xX81xX7xX47xX2x6d2bx6aeex8e42xX47xX2xca96xX88xX6ax80b3xd8b8xXcbxXcbxXcbxXcbxXc7xXexXcbxXc3xX2xXcbxXcbxX5xX8axXacx792dxXbxX24x9950xX5bxX9xX2xX8axXcaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX19xX1fxX3xX7xX22xX1cxX24xX3xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX6xX3xX2exX2fxX1axX3xX19xX2fxX34xX3xX36xX1fxX17xX3xX4xX3bxX17xX3xX4xX1xX40xX1cxX24xX3xX5xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX6xXbxXexXdxX1axX1cxXaxX12xa920xX1axX1bxX1cxX3xX19xX1fxX3xX1xc9e6xX17xX3xX7xX22xX1cxX24xX3xX26xX27xX3x68adxX17xX6xX3xX8cxX27xX3x98ebxX17xX2fxX1cxX24xX3xc8b2xX1xa18axX3x8b93xXcxX15axX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3x6e5dx6da5xX6xa6bcxX3xXb9xe09axX1cxX3xX4x8d53xX1cxX3xX19xX1fxX3xX19x6c4fxXexdd4exX3xXexX1xX179xXbxX17bxX3xX1cxX1xbc55xX17bxX3xX4xX1xX2bxX6xX3xX19xb401xX3xX36xX1fxX17xX3xX4xX3bxX17xX3xX4xX1xX40xX1cxX24xX3xX5xX45xXacxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX10xX6xX6axXaxX12x7a9cxX22xX1cxX24xX3xX26xX27xX3x7f59xX3xX6axX172xX1cxX24xX3xX7xX22xX1cxX24xX3xX5xd001xX1cxX3xX1cxX1xX179xXexX3xX4xX18exX6xX3xXex95ebxX1cxX1xX3xXb9xX1cbxXdxX3xXexc825xX1cxX24xX3xX4xX1xXdxX16xX17xX3xX6ax71ffxXdxX3xX19xX1fxX3xXexX2fxX3xXb9xX1ecxX3xX1xX142xX17xX3xX2xXcbxXc7xX17bxXcaxX3x8405xX34xXacxX3xX168xXdx951axX1cxX3xXexX1bxXdxX17bxX3xXb9xX16exX1cxX3xX4xX172xX1cxX3xX1cxX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX4xX1xX2bxX6xX3xX19xX2bxb9a5xX4xX3xX202xXdxX1fxX1cxX3xX4xX40xX17bxX3xXexX1x90e0xX34xX3xX4xX1xbe7fxX3xX4xX172xX1cxX3xX5xX1ecxX3xX19xX1fxX3xX19xX179xXexX3xXexX1xX179xXbxX17bxX3xX1cxX1xX185xX3xXb9xX1ecxX3xX36x7831xX17xX17bxX3xX202xX1xX22xX1cxX24xX3xX2exX2fxX1axX3xX19xX2fxX34xX3xX36xX1fxX17xX3xX4xX3bxX17xX3xX4xX1xX40xX1cxX24xX3xX5xX45xXacxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdf96xX1axX6axX36xXaxX12xX139xX25bxX1cxX3xXexX1x6b83xXdxX3xX19xXdxa80exX34xX3xX1xXdxX208xX1cxX3xXexX1bxXdxX17bxX3xX4xX172xX1cxX3xX2xXc4xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX19xX1fxX3xXb9xX1cbxXdxX3xXexX1e1xX1cxX24xX3xX4xX1xXdxX16xX17xX3xX6axX1ecxXdxX3xXc3xXcaxX17bxX2xXcaxX3xX202xX34xX3xX4xX169xX3xX4xX1xXdxX16xX17xX3xX5bxa5f9xX1cxX24xX3xX34xce8cxXexX3xX19xX1fxX3xX1cxX1xX185xX3xX1x902dxX1cxX3xX88xX34xX17bxX3xX4xX1xX2bxX6xX3xX19xX2bxX22axX4xX3xX19xX3bxX17xX3xXexX2bxX3xXexX17xX3xX2exX1e1xX17bxX3xX1cxd0b5xX1cxX24xX3xX4xX179xXbxXacxX3xXcxX5bxX1axX1cxX24xX3xX202xX1xXdxX3xXexX1xX10xX1axX3xX14dxX17xX36xX3xX1xX1axX1bxX4xX1xX3xXbxX1xX172xX1cxX24xX3xX4xX1xX40xX1cxX24xX3xX5xX45xX17bxX3xX19xX1fxX3xX7xX22xX1cxX24xX3xX26xX27xX3xXbxX1xX2fxXdxX3xX4xX1xX40xX1cxX24xX3xX19xX2bxX22axX4xX3xX5xX45xX3xXb9xX1cbxXdxX3xXexX3bxX1cxX3xX7xX17xX179xXexX3xX15axX9xX2x8e06xX17bxX3xX4xX169xX3xX1cxX24xX1xe6a4xX6xX3xX5xX1ecxX3xXbxX1xX2fxXdxX3xX19xX2bxX22axX4xX3xX202xXdxX1fxX1cxX3xX4xX40xX3xXb9xX1cbxXdxX3xX4xX1xXdxX16xX17xX3xX5bxX2e0xX1cxX24xX3xX34xX2e5xXexX3xX19xX1fxX3xXbxX1xX2fxXdxX3xXex7941xX3xX88xX34xX3xXexX5bxbbcexX3xX5xX1fxX1cxXacxX3xX56xcc95xX4xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX19xX1fxX3xX1cxX1ecxX36xX3xX4xX172xX1cxX3xX4xX169xX3xX4xX6xX1axX3xXexX5bx7595xX1cxX1xX3xXexX1xX179xXbxX3xX1xX2f0xX1cxX3xXexX3adxX3xX8axX17bxXcbxXcaxX3xX19xX25bxX1cxX3xX2xX17bxXcaxX34xX3xX7xX1axX3xXb9xX1cbxXdxX3xX36xX1fxX17xX3xX4xX3bxX17xX3xXbxX1xX172xX1cxX24xX3xX4xX1xX40xX1cxX24xX3xX5xX45xXacxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28dxX1axX6axX36xXaxX12xX139xXdxX29exX1cxX3xX1xX3d8xX1cxX1xX3xX1cxX1xX179xXexX3xX5xX1ecxX3xX4xX3bcxX4xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX19xX1fxX3xXexX3adxX3xa92axX8axX3xX19xX25bxX1cxX3xX44axXc3xX8dxX3xX44axXcaxX17bxXc7xXc2xX97xX3xX19xX25bxX1cxX3xX44axXc7xX17bxX2xXc3xX2xX8dxX3xX44axX2xXc4xX17bxX97xX3xX19xX25bxX1cxX3xX44axX2xXc4xX17bxX97xXc7xXcaxX8dxX3xX44axXcbxXcbxX17bxXcaxXc3xX3xX19xX25bxX1cxX3xX44axXcaxXc3xX8dxX3xX44axXcaxXcaxX17bxXc7xX88xXc2xX3xX19xX25bxX1cxX3xX44axX88xXcbxX17bxXcaxXacxXacxXacxX3xXexX5bxX1fxX1cxX3xX19xX1fxX3xXexX2fxXacxX3xX15axX1xX23dxX6xX3xX2exX299xX3xX1xX142xX17xX3xX4xX18exX6xX3xX6axX172xX1cxX24xX3xX7xX22xX1cxX24xX17bxX3xX1cxX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX19xX1fxX3xX4xX45xX1cxX24xX3xX1cxX1xX185xX17bxX3xX36xX25bxX17xX17bxX3xX1cxX1xX2bxX3xX4xX3bcxX4xX3xX19xX1axX1bxX1cxX86xX3xXcxX3adxX3xX44axX8axX17bxXcaxX3xX19xX25bxX1cxX3xX44axXc3xX17bxXc4xXc2xX2xX8dxX3xX44axXc3xXc7xX17bxXcaxX3xX19xX25bxX1cxX3xX44axXc3xXc2xX17bxX97xX8dxX3xX44axX97xXc7xX3xX19xX25bxX1cxX3xX44axX97xXc4xX17bxXc2xX97xX8dxX3xX44axXcaxX2xX17bxXcaxX3xX19xX25bxX1cxX3xX44axXcaxXc2xXacxXacxXacxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7a0exX17xXexX1xX1axX5bxXaxX12xd9ccxXacxX139xX0xX47xXbxX12
L.Đ