Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani tuyên bố chỉ rút lui sau bầu cử
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 30/3 đã công bố các kế hoạch hòa bình của ông, khẳng định sẽ rời nhiệm sở nếu bầu cử được tổ chức.
4573x90bfx6829xa5b5xd0e2x5e38x4ac8xa038xcd3cxX7x5655x536ax9afax5f13xca4ex902axX5xd2b5xXax79dcxXcx6838xd210xb7c4xX3xXexX1x6fa0xX15xX16xX3x785ex4611xX16xX1xX6xX15xXdxX7xXexX6xX15xX3xX1exX7xX1xa4efxX6xX1fxX3xb21cxX1xX6xX15xXdxX3xXex5decx58dex63c5xX15xX3x688fxX1axX3xX4xX1x98c8xX3xX2dx4b23xXexX3xX5xX38xXdxX3xX7xX6xX38xX3xX3dx49e4xX38xX3xX4x7901xX0xbf0bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd3bexX10xX6x7fd9xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX16xX1xX6xX15xXdxX7xXexX6xX15xX3xX1exX7xX1xX2dxX6xX1fxX3xX31xX1xX6xX15xXdxX3xX15xX16x755dxX39xX3x631cx515dxX57xX95xX3xb12ax8f71xX3xX4xcac4xX15xX16xX3xX3dxX1axX3xX4xabe6xX4xX3xbb3fxb1c9xX3xX1x93b0xd57axX4xX1xX3xX1x47c0xX6xX3xX3dx50a8xX15xX1xX3xX4x7fbbxX6xX3xX9exX15xX16xc433xX3xXa9xX1x958fxX15xX16xX3xX9axb9d5xX15xX1xX3xX7x852bxX3xX2dx6167xXdxX3xX15xX1xXdxd10ax7315xX3xX7x6c0bxX3xX15xXaaxX38xX3xX3dxX51xX38xX3xX4xX55xX3xX9axb394x727exX4xX3xXexX14xX3xX4xX1xb969xX4x9d04xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb4a9xX6xXbxXexXdxXadxX15xXaxX12xX0xXdxXdaxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXdaxX7x6891xXbxX1xXadxXexXadxXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX69xXdxX7xXbxX5xX6xX39xa412xX3xX3dxX5xXadxX4xXa9x4d2axX3xXdaxX6xX2dxX16xXdxX15xX11exX5xX10xX1fxXexX134xX3xX6xX38xXexXadxX13bxX3xXdaxX6xX2dxX16xXdxX15xX11exX2dxXdxX16xX1xXexX134xX3xX6xX38xXexXadxX13bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX16xX1xX6xX15xXdxX7xXexX6xX15xX3xX1exX7xX1xX2dxX6xX1fxX3xX31xX1xX6xX15xXdxX3xXexX38xX39xX3axX15xX3xX3dxX1axX3xX4xX1xX42xX3xX2dxX45xXexX3xX5xX38xXdxX3xX7xX6xX38xX3xX3dxX51xX38xX3xX4xX55xX3xX1xXb7xX15xX1xX3x8994xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX57xX57xXdxXf6xX3dxX6xXadxXexX1xX6xX15xX1xX1xXadxX6xXf6x7e7exX15xX57xX15xX10x9cb1xX7xX57xbf1axX2xX2xX95xX57xX2x94f7x4c04xX69xX95xX96xX1e0xX2xX1d9xX2x757bxXexX2xX1e0xX1e8xX1e0xX5xX2xXf6xb083xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX16xX1xX6xX15xXdxX7xXexX6xX15xX3xX1exX7xX1xX2dxX6xX1fxX3xX31xX1xX6xX15xXdxX3xXexX38xX39xX3axX15xX3xX3dxX1axX3xX4xX1xX42xX3xX2dxX45xXexX3xX5xX38xXdxX3xX7xX6xX38xX3xX3dxX51xX38xX3xX4xX55xXaxX3xX69xX6xXexX6xX11exXbxX1xXadxXexXadxX11exXadxX2dxXdxX16xXdxX15xX6xX5xX11exX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX134xX57xX57xX4xX69xX15xXdxXdaxX16xXf6xX1d1xXdxX10xXexX15xX6xXdaxXbxX5xX38xX7xXf6xX1d1xX15xX57xXexa0e2xX1d9xX96xX57xX38xXbxX5xXadxX6xX69xX10xX69xX57xb222xXbxX4xX1d6xX1d1xXadxX1d1xXexX57xX1d9xX96xX1d9xX2x57a2xX96xX95xX292xX95xX2xX57xXexXexX285xX1d1xX15xX292xX6xX1fxX16xX1xX6xX15xXdxX7xXexX6xX15xXf6xX1f1xXbxX16xXaxX3xX57xX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX16xX1xX6xX15xXdxX7xXexX6xX15xX3xX1exX7xX1xX2dxX6xX1fxX3xX31xX1xX6xX15xXdxX3xXbxX1xXa6xXexX3xX3dxXdx8c88xX38xX3xXexXaexXdxX3xXdax7bc4xXexX3xX7x6fefxX3xXa9xXdxXd9xX15xX3xXddxX3xb2bcxX6xX3dxX38xX5xX3xX15xX16xX92xX39xX3xX1d9xX95xX57xX1d9xX57xX1d9xX96xX1d9xX2xXf6xX3xa51ex7dbaxX16xX38xb5cdxX15xX134xX3xX1ex5d7exb97exX57xXcxXcx5192x9750xX309x687cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxca2dxXadxX69xX39xXaxX12xXcxX38xX39xX3axX15xX3xX3dxX1axX3xXexX2dxX3axX15xX3xX9axXebxXecxX4xX3xX9exX15xX16xX3xX31xX1xX6xX15xXdxX3xX9axXebxX6xX3xX2dxX6xX3xXexXaexXdxX3xX66xX2e5xXdxX3xX15xX16xX1xXcbxX3xXexX1xXebxXecxX15xX16xX3xX9axX42xX15xX1xX3xXcxX2dxXa6xXdxX3xXexXdxXdaxX3xX4xX1xb826xX38xX3xd1aexX3xX5xX51xX15xX3xXexX1xXf4xX3x9bdaxX3xXddxX3xXexX1xXbcxX3xX9axX9exX3x476dxX38xX7xX1xX6xX15xX3dxX10xX3xX4xXbcxX6xX3xXcxX6xX1f1xXdxXa9xXdxX7xXexX6xX15xX3xX15xX1xa42exXdaxX3xXexX1xX45xX4xX3xX9axd302xX39xX3xX1xXb3xX6xX3xX3dxXb7xX15xX1xX3xX1d1xX92xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXddxX3xX1exX1fxX16xX1xX6xX15xXdxX7xXexX6xX15xXf6xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX329xXadxX69xX39xXaxX12xX66xX2e5xXdxX3xX15xX16xX1xXcbxX3xX15x4d96xXdaxX3xX15xX6xX39xX3xX69xXdxc6adxX15xX3xX2dxX6xX3xX1d1xX92xXadxX3xXexX1xXd3xXdxX3xX9axXdxX2ddxXdaxX3xX15xX1xXaexX39xX3xX4xX1b5xXdaxX3xXa9xX1xXdxX3xc58cx7f6fxX3xX1d1xX92xX3xX4xXa6xX4xX3xX4xXebxXd3xX15xX16xX3x62b3xX38xX1axX4xX3xXa9xX1xXa6xX4xX3xX9axX6xX15xX16xX3xXexXb7xXdaxX3xX4xXa6xX4xX1xX3xXa9xX1xXddxXdxX3xX9axX2e5xX15xX16xX3xXexXdxXaaxX15xX3xXexX2dxXb7xX15xX1xX3xX1xXb3xX6xX3xX3dxXb7xX15xX1xX3xX1d1xc647xXdxX3xX9ax5023xX3xX285xX38x71b9xXexX3xX1d1xX46bxX3xXdaxX2e5xXexX3xX4xX1x6d26xX15xX1xX3xXbxX1xXbcxX3xX4xX1xX38xX39xX2ddxX15xX3xXexXdxXaaxXbxX3xXdaxX467xXdxXf6xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX329xXadxX69xX39xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX31xX1xX6xX15xXdxX3xX9axX9bxX3xXbxX1xX1b5xX15xX3xX9axX1axXdxX3xX9axX46bxX3xX285xX38xX46fxXexX3xX15xX92xX39xXc2xX3xX15xX1xX46fxX15xX3xXdaxXaexX15xX1xX3xX3dxX51xX38xX3xX4xX55xX3xXbxX1xX1b5xXdxX3xX69xXdxX3ffxX15xX3xX2dxX6xX3xXexX2dxXebxX467xX4xX3xXa9xX1xXdxX3xX9exX15xX16xX3xX2dxX45xXexX3xX5xX38xXdxXf6xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX329xXadxX69xX39xXaxX12xaf05xX15xX16xX3xX31xX1xX6xX15xXdxX3xX15xaf93xXdxX134xX3x4ad9xXcxX9exXdxX3xXbcxX15xX16xX3xX1xX2e5xX3xXdaxXaexX15xX1xX3xXdaxXd0xX3xX1d1xXdxXd9xX4xX3xXexX14xX3xX4xX1xXf4xX4xX3xX3dxX51xX38xX3xX4xX55xX3xX1d1xX92xXadxX3xXexX1xXd3xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX7xX467xXdaxX3xX15xX1xX46fxXexX3xX4xX526xX3xXexX1xX2ddxXf6xX3xX317xXdxX15xX1xX3xX69xX2e9xX3xX5xX467xX15xX3xX15xX1xX46fxXexX3xX4xXbcxX6xX3xXexX9exXdxX3xX5xX92xX3xX7xXd0xX3xXexX2dxX6xXadxX3xX5xXaexXdxX3xX430xX38xX39xX46bxX15xX3xX1xX92xX15xX1xX3xX4xX1xXadxX3xX15xX16xXebxXd3xXdxX3xXa9xXaaxX3xX15xX1xXdxXd9xXdaxX3xX9axXebxXecxX4xX3xX69xX377xX15xX3xX4xX55xXf6x7479xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX329xXadxX69xX39xXaxX12xXcxX38xX51xX15xX3xXexX2dxXebxX467xX4xXc2xX3xX1xX9bxX15xX16xX3x70e7xX10xX38xXexX10xX2dxX7xX3xX69x8ab9xX15xX3xX4xXa6xX4xX3xX15xX16xX38xX30cxX15xX3xXexXdxX15xX3xX4xX1xX47bxX15xX1xX3xX430xX38xX39xX46bxX15xX3xX4xX1xXadxX3xX1xX6xX39xXc2xX3xX9exX15xX16xX3xX31xX1xX6xX15xXdxX3xX7xXd0xX3xX9axX46bxX3xX285xX38xX46fxXexX3xXexX14xX3xX4xX1xXf4xX4xX3xX4xX38xX2e5xX4xX3xX3dxX51xX38xX3xX4xX55xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXdaxX467xXdxX3xXexX2dxXadxX15xX16xX3xX1d1xXb3xX15xX16xX3xX278xX3xXexX1xXa6xX15xX16xX3xXexX1xX10xXadxX3xXdaxX2e5xXexX3xXa9xXaaxX3xX1xXadxXaexX4xX1xX3xXdaxX92xX3xX9exX15xX16xX3xX69xX2e9xX3xX9axXcbxX15xX1xX3xX9axXebxX6xX3xX2dxX6xX3xX9axX2ddxX3xX9axX1axXdxX3xXexX2dxc3f2xX15xX16xX3xX1d1xX467xXdxX3xX9axX46bxX3xX285xX38xX46fxXexX3xX4xXbcxX6xX3xX420xX421xX3xXdaxX92xX3xX9exX15xX16xX3xXexaaddxX3xX4xX1xX1axXdxXf6xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX329xXadxX69xX39xXaxX12xX51bxX15xX16xX3xX31xX1xX6xX15xXdxX3xX4xX51xXdaxX3xX430xX38xX39xX46bxX15xX3xXexX6b4xX3xX15xX3f6xXdaxX3xX1d9xX96xX2x963exX3xX1d1xX92xX3xXexX38xX39xX3axX15xX3xXexX1xXd9xX3xX15xX1xa958xXdaxX3xX4xX1xXf4xX4xX3xX15xX1xXdxXd9xXdaxX3xXa9x8f0bxX3xXexX1xXf4xX3xX1xX6xXdxX3xXa9x755fxXadxX3xX69xX92xXdxX3xX1e8xX3xX15xX3f6xXdaxX3xX1xX30cxXdxX3xX15xX3f6xXdaxX3xX15xX16xXadxXa6xXdxXf6xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX329xXadxX69xX39xXaxX12xXcxXaexXdxX3xX1xX2e5xXdxX3xX15xX16xX1xXcbxX3xXexX2dxX3axX15xXc2xX3xX9exX15xX16xX3xX4xX1xXadxX3xX2dxX3a9xX15xX16xX3xX7xX6xX38xX3xXa9xX1xXdxX3xX9axXaexXexX3xX9axXebxXecxX4xX3xXdaxX2e5xXexX3xXexX1xade1xX6xX3xXexX1xX38xX6ffxX15xX3xX4xX1xX47bxX15xX1xX3xXexX2dxXcbxX3xXc2xX3xXexX1xX780xX6xX3xXexX1xX38xX6ffxX15xX3xX9axX526xX3xXbxX1xX1b5xXdxX3xX9axXebxXecxX4xX3xX9axXaexXdxX3xX1xX2e5xXdxX3xX9axX30cxX15xX16xX3xX4xXa6xX4xX3xX3dxX2e5xX3xX5xXaexX4xX3xX1exX1fxX16xX1xX6xX15xXdxX7xXexX6xX15xX3xX308xX5xXadxX39xX6xX3xX1f1xXdxX2dxX16xX6xX319xX3xXexX1xX9exX15xX16xX3xX430xX38xX6xX3xX1d1xX92xX3xX15xX1axXdxX3xXexXdxXaaxXbxX3xX3dxXddxXdxX3xXdaxX2e5xXexX3xXexX1xX780xX6xX3xXexX1xX38xX6ffxX15xX3xX15xX16xX6b4xX15xX16xX3xX3dx4f9axX15xX3xX9axXebxXecxX4xX3xX430xX38xX1axX4xX3xXexXaaxX3xX16xXdxXa6xXdaxX3xX7xXa6xXexXf6xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX329xXadxX69xX39xXaxX12xX106xX1xXadxX3xX9axXaaxX15xX3xX15xX6xX39xXc2xX3xXcxX6xX5xXdxX3dxX6xX15xX3xX1d1xX5f3xX15xX3xX3dxXa6xX4xX3xX3dxX780xX3xX5xXd9xX15xX1xX3xX15xX16xX6b4xX15xX16xX3xX3dxX80exX15xX3xX1d1xX92xX3xXexX38xX39xX3axX15xX3xX3dxX1axX3xX7xXd0xX3xXa9xX1xX9exX15xX16xX3xXexX2dxX2e9xX4xX3xXexXdxXaaxXbxX3xXexX1xX6xXdaxX3xX16xXdxX6xX3xXdaxX2e5xXexX3xX4xX1xX47bxX15xX1xX3xXbxX1xXbcxX3xX5xX377xXdaxX3xXexX1xXd3xXdxXf6xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX329xXadxX69xX39xXaxX12xX66xX2e5xXdxX3xX15xX16xX1xXcbxX3xXddxX3xX38fxX38xX7xX1xX6xX15xX3dxX10xX3xX5xX92xX3xXdaxX2e5xXexX3xXexX2dxXadxX15xX16xX3xX1xX92xX15xX16xX3xX5xXadxXaexXexX3xX4xX38xX2e5xX4xX3xX1xX695xXbxX3xX4xX46fxXbxX3xX4xX6xXadxX3xX1d1xX46bxX3xX1exX1fxX16xX1xX6xX15xXdxX7xXexX6xX15xXc2xX3xX69xXdxX3ffxX15xX3xX2dxX6xX3xXexX2dxXadxX15xX16xX3xX3dxX1axXdxX3xX4xX1b5xX15xX1xX3xac98xX6xX7xX1xXdxX15xX16xXexXadxX15xX3xX9axX6xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX3axX15xX3xX4xXf4xX38xX3xX4xXa6xX4xX3xXa9xXaaxX3xX1xXadxXaexX4xX1xX3xX4xX1xXadxX3xXexXdxXaaxX15xX3xXexX2dxXb7xX15xX1xX3xX1xXb3xX6xX3xX3dxXb7xX15xX1xX3xX1exX1fxX16xX1xX6xX15xXdxX7xXexX6xX15xXf6xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX329xXadxX69xX39xXaxX12xX66xX30cxXdxX3xX9axX51xX38xX3xXexX1xXa6xX15xX16xXc2xX3xX4xXa6xX4xX3xX3dxX3axX15xX3xXexX2dxXadxX15xX16xX3xXa9xX1xX38xX3xX1d1xX2e9xX4xX3xX9axX9bxX3xX16x47bcxXbxX3xX16x4ab6xX3xX4xXa6xX4xX3xX15xX1xX92xX3xX5xX9bxX15xX1xX3xX9axXaexXadxX3xX4xX1xX47bxX15xX1xX3xXexX2dxXcbxX3xX1d1xX92xX3xX106xX1xX47bxX15xX1xX3xXbxX1xXbcxX3xX1exX1fxX16xX1xX6xX15xXdxX7xXexX6xX15xX3xX4xd6a9xX15xX16xX3xX15xX1xXebxX3xX4xXa6xX4xX3xX15xX1xX92xX3xX9axX92xXdaxX3xXbxX1xXa6xX15xX3xX4xXbcxX6xX3xXcxX6xX5xXdxX3dxX6xX15xX3xXexXaexXdxX3xX420xXadxX7xXa9xX1d1xX6xX3xX308xX309xX16xX6xX319xXf6xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX329xXadxX69xX39xXaxX12xX420xX421xX3xX1xXdxXd9xX15xX3xX9axX6xX15xX16xX3xX4xX1xX38xX3b2xX15xX3xX3dxXcbxX3xX4xX1xXadxX3xXdaxX2e5xXexX3xX1xX2e5xXdxX3xX15xX16xX1xXcbxX3xXdaxX92xX3xX15xXebxX467xX4xX3xX15xX92xX39xX3xX9axX46bxX3xX15xX16xX1xXcbxX3x7ea6xXdxX3axX15xX3xX1xXecxXbxX3xX430xX38xX1axX4xX3xX7xX467xXdaxX3xXexX14xX3xX4xX1xXf4xX4xX3xXexXaexXdxX3xXcxX1xX14xX3xX309xX1x60abxX3xX2f2xX70exXc2xX3xXdaxX9acxX4xX3xX69x47cexX3xXexX1xXd3xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX4xX1xXebxX6xX3xX9axXebxXecxX4xX3xX4xX9exX15xX16xX3xX3dxX1axXf6xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX38xXexX1xXadxX2dxXaxX12xXcxX1xX10xXadxX3xX1exX312xX0xX57xXbxX12
Theo AP