Hội thảo kế hoạch cấp nước  an toàn tỉnh Thanh Hóa và Hà Nam
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 15 – 3, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, Viện Dân số và Phát triển phối hợp tổ chức hội thảo kế hoạch cấp nước an toàn (KHCNAT) 2 tỉnh Thanh Hóa và Hà Nam, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện, định hướng hoạt động năm 2019 và giai đoạn tiếp theo.
32c5x92f3x3482x9c55xc7bex8084xd287xc3f0xc1b6xX7x82a5xd279xe20fxec0fxcd1ex7ba9xX5x8511xXax991exX0xX7xXex749ax90c5x4c72x492axX12xe47cxd955xXdxX3xXexX1x83f4xX17xX3xc983x340axX3xX1xX17x6a9fxX4xX1xX3xX4xa7e9xXbxX3xX18xdf52x4fafxX4xX3xX0x695exX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX6xX18xX3xXexX17xea97xX18xX3xXexb652xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxae31xX6xX3x758fxX4cxX3xX1bxX4cxX3xe44exX6xaf47xX0xX37xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX37xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6xe80fxXaxX12xX64xX19xX4cx9f7fxX3xX2x6349xX3x80f6xX3xd164xc0b7xX3x9e4fx4e71xX3x727fxe665xX89xX3xX83x93ecxX18xX19xX3xXexX50xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX5bxX6xX91xX3x6a71xXdx5931xX18xX3xc10axX97xX18xX3xX7x8256xX3xX5exX4cxX3xec65xX1xc8b8xXexX3xXexX16xXdxb580xX18xX3xXbxX1xXb9xXdxX3xX1xa200xXbxX3xXex5922xX3xX4xX1xad5cxX4xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX1xX21xX17xX3xX24xX25xX3xX1xX17xX29xX4xX1xX3xX4xX2exXbxX3xX18xX32xX33xX4xX3xX6xX18xX3xXexX17xX4cxX18xX3xde41xf1f4xX1bxa57exX64x4171xXcx5565xX3xa9ffxX3xXexX50xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX5bxX6xX3xX5exX4cxX3xX1bxX4cxX3xX64xX6xX66xX91xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xa934xX3xX24xXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXb1xX66xX3xXexX1xX9bxX4xX3xX1xXdxXb1xX18xX91xX3x5dc6xa47bxX18xX1xX3xX1xX32xX33xX18xX19xX3xX1xX17xX29xXexX3xX141xX1cxX18xX19xX3xX18x3f0axX66xX3xX106xe4b5xX2x7a9dxX3xX5exX4cxX3xX19xXdxX6xXdxX3xX141xX17xX29xX18xX3xXexXdxX25xXbxX3xXexX1xX10xX17x7449xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX66xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX83xXexX1x6345xX66x9862xX3xXdxX100xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXax959cxXdxX83xXexX1xf278xX3xd320xX8cxX15bxXbxe268xb44axX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b5xX3xe3e4xX90xX90xXbxX1bbxX1bcxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b5xX37xX37xXdxX175xX19exX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX175xX5exX18xX37xX18xX10xX1b0xX7xX37xX2xX15dxX2xX15bxX37xX2xX15bxX8cxX83xX8cxX2xX15bxX2xf75axX15bxX15bxXexX1fdxX1b7xX106xX15dxX90xX5xX15bxX175xae2fxXbxX19xf5e2xX16xX9xX2xX1b7xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX17xX3xX24xX25xX3xX1xX17xX29xX4xX1xX3xX4xX2exXbxX3xX18xX32xX33xX4xX3xX6xX18xX3xXexX17xX4cxX18xX3xXexX50xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX5bxX6xX3xX5exX4cxX3xX1bxX4cxX3xX64xX6xX66xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX17xX4cxX18xX3xX4xX21xX18xX1xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX1xX21xX17xX175xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc22cxX17xX83xX89xXaxX12xeb52xX97xX89xX3xX5xX4cxX3xX18xX1cxXdxX3xX83xX19cxX18xX19xX3xXexX1xX19cxX1cxX4xX3xXb4xX9bxX3xXc0xX18xX3x4b07xX100xXc0xX4xX3xX1xX17xX29xXexX3xX141xX1cxX18xX19xX3xX141xX142xX6xX3xXbxX1xX32x8f9cxX18xX19xX3xXafxXdxXb1xXexX3xX64xX6xX66xX3xX5ex88ccxX3xX7xXd7xX4xX3xX24xX1xe427xX10xX3xX66x4170xXdxX3xXexX16xX32xa8c3xX18xX19x85abxX175xX3xX298xb5a9xX18xX19xX3xX4xX1x6b82xX3x58a7xf35cxX3xX102xX18xX1xX3xXcxX19cxX2exX18xX91xX3xXcxX50xX18xX1xX3x61d7xX89xX3xX5exXdxX2faxX18xX91xX3xXbexX1xX5bxX3xX100xX1xX30bxX3xXexX142xX4xX1xX3x85a1xX292xX64xXb4xX3xXexX50xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX5bxX6xX91xX3xX83xX9bxX3xX5exX4cxX3xXbxX1xXc0xXexX3xX19exXdxXc6xX19cxX3xX24xX1xX6xXdxX3xX66xX29xX4xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX1xX21xX17xX175xX3xXb4xX9bxX3xX1xX1cxXdxX3xXexX1xX21xX17xX3xX4xX5bxX3xX141xX29xXdxX3xX83xXdxXb1xX18xX3xX5x6625xX18xX1xX3xX141xX29xX17xX3xX93xX94xX3xX96xX97xX89xX3xX83xX9bxX18xX19xX3xXexX50xX18xX1xX3xX1bxX4cxX3xX64xX6xX66xX91xX3xXcxXd3xX3xX4xX1xXd7xX4xX3xX89xX3xXexX25xX3xXexX1xX25xX3xX19xXdxX33xXdxX3xXexX29xXdxX3xXafxXdxXb1xXexX3xX64xX6xX66xX91xX3xX100xf53cxX4xX3xXfexe1d8xX3xXexX1xX19cxd16cxXexX3xX1xX29xX3xXex6937xX18xX19xX3xXfdxX292xX1cxX3xX96xX97xX89xX3xX83xX9bxX18xX19xX104xX91xX3xX4xXc0xX4xX3xX4xX1xX19cxX89xX2faxX18xX3xX19xXdxX6xX3xX5ex74b2xX3xX100xX64xX102xXcxX1bcxX3xX4xXc0xX4xX3xX7xX94xX91xX3xX18xX19xX4cxX18xX1xX3xX4xX5bxX3xX5xXdxX2faxX18xX3xf294xX19cxX6xX18xX3xX4xX30bxX6xX3xXexX50xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX5bxX6xX3xX5exX4cxX3xX66xX1cxXexX3xX7xXb9xX3xX141xX142xX6xX3xXbxX1xX32xX2caxX18xX19xX175xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX66xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX100xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX1b0xXdxX83xXexX1xX1b5xX3xX1b7xX1c6xX15bxXbxX1bbxX1bcxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b5xX3xX1c6xX15bxX1b7xXbxX1bbxX1bcxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b5xX37xX37xXdxX175xX19exX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX175xX5exX18xX37xX18xX10xX1b0xX7xX37xX2xX15dxX2xX15bxX37xX2xX15bxX8cxX83xX8cxX2xX15bxX2xbe52xX2xX1fdxXexX90xX1b7xX1fdxX4b6xX90xX5xX15bxX175xX209xXbxX19xX20cxX16xX9xX8cxX90xX4b6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX17xX3xX24xX25xX3xX1xX17xX29xX4xX1xX3xX4xX2exXbxX3xX18xX32xX33xX4xX3xX6xX18xX3xXexX17xX4cxX18xX3xXexX50xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX5bxX6xX3xX5exX4cxX3xX1bxX4cxX3xX64xX6xX66xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX298xX2f1xX18xX19xX3xX4xX1xX2f7xX3xXbexX1xX5bxX3xX100xX1xX30bxX3xXexX142xX4xX1xX3xX321xX292xX64xXb4xX3xXexX50xX18xX1xX3xX2f9xX2faxX3xX102xX18xX1xX3xXcxX19cxX2exX18xX91xX3xXbxX1xXc0xXexX3xX19exXdxXc6xX19cxX3xX24xX1xX6xXdxX3xX66xX29xX4xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX1xX21xX17xX175xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX292xX17xX83xX89xXaxX12xXbexX1xXc0xXexX3xX19exXdxXc6xX19cxX3xX24xX1xX6xXdxX3xX66xX29xX4xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX1xX21xX17xX91xX3xX141xX2f1xX18xX19xX3xX4xX1xX2f7xX3xXbexX1xX5bxX3xX100xX1xX30bxX3xXexX142xX4xX1xX3xX321xX292xX64xXb4xX3xXexX50xX18xX1xX3xX2f9xX2faxX3xX102xX18xX1xX3xXcxX19cxX2exX18xX91xX3xX18xX1xX2exX18xX3xX66xX29xX18xX1xX1b5xX3xX321xX292xX64xXb4xX3xXexX50xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX5bxX6xX3xX141xX372xX3xX4xX1xX50xX3xX141xX29xX17xX3xXexX1xX4cxX18xX1xX3xX5xX3c1xXbxX3xX292xX6xX18xX3xX4xX1xX50xX3xX141xX29xX17xX3xX100xX64xX102xXcxX3xX5exX4cxX3xX19exX6xX18xX3xX1xX4cxX18xX1xX3x524bxX19cxX89xX3xX4xX1xX25xX3xX1xX17xX29xXexX3xX141xX1cxX18xX19xX3xX18xX19xX6xX89xX3xX7xX6xX19cxX3xX24xX1xXdxX3xXcxX1xX2e4xX18xX19xX3xXexX32xX3xX15bxX4b6xX37xX106xX15bxX2xX106xX37xXcxXcx5c2axX292xX96xXb4xX3xX4xX30bxX6xX3xX292xX1cxX3xX96xX97xX89xX3xX83xX9bxX18xX19xX3xX4xX5bxX3xX1xXdxXb1xX19cxX3xX5xX9bxX4xX175xX3xX298xX2f1xX18xX19xX3xXexX1xX2eaxXdxX91xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX409xX19cxXc0xX3xXexX16xX2d8xX18xX1xX3xX1xX17xX29xXexX3xX141xX1cxX18xX19xX91xX3xX141xXc6xX3xXbxX1xa151xX3xX1xXcfxXbxX3xX5exX33xXdxX3xX89xX2faxX19cxX3xX4xX3c8xX19cxX3xXexX1xX9bxX4xX3xXexX25xX91xX3xX18xX157xX66xX3xX106xX15bxX2xX1b7xX91xX3xX93xX94xX3xX96xX97xX89xX3xX83xX9bxX18xX19xX3xX141xX372xX3xXexX1xX6xX66xX3xX66xX32xX19cxX3xX4xX1xX17xX3xX321xX292xX64xXb4xX3xXexX50xX18xX1xX3xX24xXdxXb1xX18xX3xXexX17xX4cxX18xX3xX292xX6xX18xX3xX4xX1xX50xX3xX141xX29xX17xX3xX5xX3c8xX18xX3xXexX1xXd7xX3xX18xX1xX2exXexX175xX3xXafxXdxXb1xX4xX3xXexX1xX4cxX18xX1xX3xX5xX3c1xXbxX3xX292xX6xX18xX3xX4xX1xX50xX3xX141xX29xX17xX3xX100xX64xX102xXcxX3xX4xX30bxX6xX3xXexX50xX18xX1xX3xX141xX372xX3xX19xXdxf438xXbxX3xX5exXdxXb1xX4xX3xX4xX1xX50xX3xX141xX29xX17xX3xXexX1xX9bxX4xX3xX1xXdxXb1xX18xX3xXfexX25xX3xX1xX17xX29xX4xX1xX3xX100xX64xX102xXcxX3xX141xXdxX3xX5exX4cxX17xX3xX18xX3ebxX18xX3xX18xX25xXbxX3xX1xX2caxX18xX91xX3xX4xX5bxX3xX7xX9bxX3xXbxX1xXb9xXdxX3xX1xXcfxXbxX3xX4xX1x45fcxXexX3xX4xX1xa302xX3xX4xX30bxX6xX3xX4xXc0xX4xX3xX4xX2caxX3xX409xX19cxX6xX18xX3xX409xX19cxX21xX18xX3xX5xb4e6xX3xX5exX3ebxX3xX4xX2exXbxX3xX18xX32xX33xX4xX3xXexX16xX2faxX18xX3xX141xX142xX6xX3xX19exX4cxX18xX175xX3xX321xX292xX64xXb4xX3xXexX50xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX5bxX6xX3xX141xX372xX3xX4xX1xX50xX3xX141xX29xX17xX3xX409xX19cxXc0xX18xX3xXexX16xXdxXb1xXexX3xX141xX25xX18xX3xX4xXc0xX4xX3xX4xX2exXbxX91xX3xX4xXc0xX4xX3xX18xX19xX4cxX18xX1xX3xX5xXdxX2faxX18xX3xX409xX19cxX6xX18xX3xX5exX4cxX3xX141xX142xX6xX3xXbxX1xX32xX2caxX18xX19xX3xXexX16xX2faxX18xX3xX141xX142xX6xX3xX19exX4cxX18xX3xXexX50xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX2faxX66xX3xXexX73exX4xX3xXexX1xX9bxX4xX3xX1xXdxXb1xX18xX3xXcxX1xX2e4xX18xX19xX3xXexX32xX3xX15bxX4b6xX3xX4xX30bxX6xX3xX292xX1cxX3xX96xX97xX89xX3xX83xX9bxX18xX19xX91xX3xX19xX5bxXbxX3xXbxX1xX3c8xX18xX3xX24xX1xX2e4xX18xX19xX3xX18xX1xX2e0xX3xX19xXdxX21xX66xX3xXexa63dxX3xX5xXb1xX3xXexX1xX2exXexX3xXexX1xX17xXc0xXexX3xX18xX32xX33xX4xX91xX3xX4xX1xX2exXexX3xX5xX32xXcfxX18xX19xX3xX18xX19xX19cxX2f1xX18xX3xX18xX32xX33xX4xX3xX141xX32xXcfxX4xX3xX4xX21xXdxX3xXexX1xXdxXb1xX18xX91xX3xX18xX19xX32xX2eaxXdxX3xX83xX97xX18xX3xX141xX32xXcfxX4xX3xX1xX32xX94xX18xX19xX3xX5xXcfxXdxX3xX18xX1xXdxX3ebxX19cxX3xXexf106xX3xX4xX2e4xX18xX19xX3xXexXc0xX4xX3xX409xX19cxX21xX18xX3xX5xX7a8xX3xX18xX4cxX89xX175xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX292xX17xX83xX89xXaxX12xXcxX19cxX89xX3xX18xX1xXdxX2faxX18xX91xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX19exXb9xXdxX3xX4xX21xX18xX1xX3xXbxX1xXc0xXexX3xXexX16xXdxXc6xX18xX3xX24xXdxX18xX1xX3xXexX25xX3xX654xX3xX1bbxX372xX3xX1xX1cxXdxX3xX1xXdxXb1xX18xX3xX18xX6xX89xX91xX3xX5exX33xXdxX3xX18xX1xXdxXb1xX66xX3xX5exX3b8xX3xX141x627axX89xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXexXb9xX4xX3xX141xX1cxX3xX141xX2e4xX3xXexX1xX142xX3xX1xX5bxX6xX91xX3xX18xX97xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX4xX1xX2exXexX3xX5xX32xXcfxX18xX19xX3xX4xX19cxX1cxX4xX3xX7xXb9xX18xX19xX3xX4xX30bxX6xX3xX18xX19xX32xX2eaxXdxX3xX83xX97xX18xX3xX94xX3xX141xX2e4xX3xXexX1xX142xX3xX5exX4cxX3xX18xX2e4xX18xX19xX3xXexX1xX2e4xX18xX1bcxX3xX4xX6a1xX18xX19xX3xX5exX33xXdxX3xX1bbxX19cxX3xX1xX32xX33xX18xX19xX3xX18xX19xX4cxX89xX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX18xX1xXdxX3ebxX19cxX3xXexXd3xX3xX4xX1xXd7xX4xX91xX3xX83xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXb1xXbxX3xXexX1xX6xX66xX3xX19xXdxX6xX3xXexX1xX9bxX4xX3xX1xXdxXb1xX18xX3xX4xXc0xX4xX3xX83xX9bxX3xXc0xX18xX3xX4xX19cxX18xX19xX3xX4xX2exXbxX3xX18xX32xX33xX4xX3xX7xX29xX4xX1xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX1xX97xX18xX3xX83xX97xX18xX91xX3xX5exXdxXb1xX4xX3xX18xX19xX1xXdxX2faxX18xX3xX4xXd7xX19cxX3xX4xXc0xX4xX3xX19xXdxX21xXdxX3xXbxX1xXc0xXbxX3xX1xXdxXb1xX19cxX3xX409xX19cxX21xX3xX18xX1x42f8xX66xX3xX19exX21xX17xX3xX141xX21xX66xX3xXexX1xX9bxX4xX3xX7xX9bxX3xX6xX18xX3xXexX17xX4cxX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX2e4xX18xX19xX3xXexXc0xX4xX3xX4xX2exXbxX3xX18xX32xX33xX4xX91xX3xX19xX5bxXbxX3xXbxX1xX3c8xX18xX3xX19exX21xX17xX3xX5exXb1xX3xX18xX19xX19cxX2f1xX18xX3xXexX4cxXdxX3xX18xX19xX19cxX89xX2faxX18xX3xX18xX32xX33xX4xX3xX18xX19xX4cxX89xX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX141xXdxX3xX5exX4cxX17xX3xX4xX1xXdxX3ebxX19cxX3xX7xX97xX19cxX91xX3xXexXdxX25xXexX3xX24xXdxXb1xX66xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX2f7xX91xX3xXbxX1xXc0xXexX3xX1xX19cxX89xX3xXexXb9xXdxX3xX141xX6xX3xX4xXc0xX4xX3xX18xX19xX19cxX2f1xX18xX3xX5xX9bxX4xX3xX1bbxX372xX3xX1xX1cxXdxX91xX3xXexX3c1xX18xX3xX83xX3b8xX18xX19xX3xX24xXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXb1xX66xX3xX4xX30bxX6xX3xX4xXc0xX4xX3xXexXd3xX3xX4xX1xXd7xX4xX91xX3xX4xX1xX19cxX89xX2faxX18xX3xX19xXdxX6xX91xX3xXc0xXbxX3xX83xX3b8xX18xX19xX3xX24xX1xX17xX6xX3xX1x453bxX4xX3xX4xX2e4xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXb1xX3xXexXdxX2faxX18xX3xXexXdxX25xX18xX91xX175xX175xX175xX175xXexX16xX94xX3xXexX1xX4cxX18xX1xX3xX89xX2faxX19cxX3xX4xX3c8xX19cxX3xX16xX2exXexX3xX4xX2exXbxX3xXexX1xXdxX25xXexX3xX5exX4cxX3xX5xX4cxX3xX18xX1xXdxXb1xX66xX3xX5exX3b8xX3xX32xX19cxX3xXexXdxX2faxX18xX3xX1xX4cxX18xX19xX3xX141xX3c8xX19cxX3xX4xX30bxX6xX3xX292xX6xX18xX3xX4xX1xX50xX3xX141xX29xX17xX3xX100xX64xX102xXcxX3xX4xX2exXbxX3xXexX50xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX5bxX6xX175xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX292xX17xX83xX89xXaxX12xX292xX2faxX18xX3xX4xX29xX18xX1xX3xX141xX5bxX91xX3xX24xX1xX2e4xX18xX19xX3xXexX1xXc6xX3xXexX1xXdxX25xX19cxX3xX7xX9bxX3xXexX19cxX89xX2faxX18xX3xXexX16xX19cxX89xX3ebxX18xX91xX3xXbxX1xXd3xX3xX19exXdxX25xX18xX3xX141xXc6xX3xX66xXb3dxXdxX3xXexXd3xX3xX4xX1xXd7xX4xX91xX3xX4xXc0xX3xX18xX1xX97xX18xX3xX1xXdxXc6xX19cxX3xX16xa105xX3xXexX16xXc0xX4xX1xX3xX18xX1xXdxXb1xX66xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX409xX19cxX21xX18xX3xX5xX7a8xX91xX3xX24xX1xX6xXdxX3xXexX1xXc0xX4xX91xX3xX19exX21xX17xX3xX5exXb1xX3xX18xX19xX19cxX2f1xX18xX3xXexX4cxXdxX3xX18xX19xX19cxX89xX2faxX18xX3xX18xX32xX33xX4xX175xX3xXcxX16xXc0xX4xX1xX3xX18xX1xXdxXb1xX66xX3xX4xX30bxX6xX3xX4xXc0xX4xX3xX141xX2caxX18xX3xX5exX142xX91xX3xX4xX2caxX3xX409xX19cxX6xX18xX3xX409xX19cxX21xX18xX3xX5xX7a8xX3xX64xX1xX4cxX3xX18xX32xX33xX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX5exXdxXb1xX4xX3xX5xX3c1xXbxX91xX3xXbxX1xX2faxX3xX83xX19cxX89xXb1xXexX91xX3xXexXd3xX3xX4xX1xXd7xX4xX3xXexX16xXdxXc6xX18xX3xX24xX1xX6xXdxX3xXexX1xX9bxX4xX3xX1xXdxXb1xX18xX3xXfexX1bxX100xX64xX102xXcxX3xX5exX4cxX3xX7xdf28xX3xX83xX3b8xX18xX19xX3xXexXdxX25xXexX3xX24xXdxXb1xX66xX3xX18xX19xX19cxX2f1xX18xX3xX18xX32xX33xX4xX3xX7xX29xX4xX1xX91xX3xX6xX18xX3xXexX17xX4cxX18xX3xX4xX30bxX6xX3xX4xX21xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX141xX2f1xX18xX19xX175xX3xX298xX2f1xX18xX19xX3xX4xX1xX2f7xX3xXbexX1xX5bxX3xX100xX1xX30bxX3xXexX142xX4xX1xX3xX321xX292xX64xXb4xX3xXexX50xX18xX1xX3xX5exX19cxXdxX3xX66xX8d6xX18xX19xX3xX18xX1xX3c1xX18xX3xXexX1xX2exX89xX3xX5exXdxXb1xX4xX3xXexXd3xX3xX4xX1xXd7xX4xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX1xX21xX17xX3xX5xX4cxX3xX4xX2caxX3xX1xX1cxXdxX3xXexXb9xXexX3xX141xXc6xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX128xX3xX24xXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXb1xX66xX3xX409xX19cxX7a8xX3xX19exXc0xX19cxX3xXexX8d6xX3xX4xXc0xX4xX3xXexXd3xX3xX4xX1xXd7xX4xX91xX3xX4xXc0xX4xX3xX4xX1xX19cxX89xX2faxX18xX3xX19xXdxX6xX3xX5exX4cxX3xXexX1xX9bxX4xX3xXexX25xX3xX1xX17xX29xXexX3xX141xX1cxX18xX19xX3xX100xX64xX102xXcxX3xX4xX30bxX6xX3xX106xX3xXexX50xX18xX1xX3xX1bxX4cxX3xX64xX6xX66xX3xX5exX4cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX5bxX6xX175xX175xX175xX3xX622xX19cxX6xX3xX141xX5bxX91xX3xX1bbxXc0xX4xX3xX141xX142xX18xX1xX3xX4xXc0xX4xX3xX5exX2exX18xX3xX141xX3ebxX3xX4xe4f3xX18xX3xXexX2f1xX18xX3xXexX29xXdxX91xX3xXexX2d8xX66xX3xX16xX6xX3xX4xXc0xX4xX3xX19xXdxX21xXdxX3xXbxX1xXc0xXbxX91xX3xX7xXc0xX18xX19xX3xX24xXdxX25xX18xX3xX18xX97xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX1xXdxXb1xX19cxX3xX409xX19cxX21xX3xX4xX2e4xX18xX19xX3xXexXc0xX4xX3xX100xX64xX102xXcxX3xXexX16xX2faxX18xX3xX141xX142xX6xX3xX19exX4cxX18xX3xX106xX3xXexX50xX18xX1xX175xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX66xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX100xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX1b0xXdxX83xXexX1xX1b5xX3xX1b7xX8cxX15bxXbxX1bbxX1bcxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b5xX3xX1c6xX1b7xX15dxXbxX1bbxX1bcxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b5xX37xX37xXdxX175xX19exX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX175xX5exX18xX37xX18xX10xX1b0xX7xX37xX2xX15dxX2xX15bxX37xX2xX15bxX8cxX83xX8cxX2xX15bxX2xX15dxX106xX106xXexX1b7xX8cxX1c6xX2xX8cxX5xX15bxX175xX209xXbxX19xX20cxX16xX9xX4b6xX90xX90xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX17xX3xX24xX25xX3xX1xX17xX29xX4xX1xX3xX4xX2exXbxX3xX18xX32xX33xX4xX3xX6xX18xX3xXexX17xX4cxX18xX3xXexX50xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX5bxX6xX3xX5exX4cxX3xX1bxX4cxX3xX64xX6xX66xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX298xX29xXdxX3xX83xXdxXb1xX18xX3xXcxXd3xX3xX4xX1xXd7xX4xX3xX89xX3xXexX25xX3xXcxX1xX25xX3xX19xXdxX33xXdxX3xXexX29xXdxX3xXafxXdxXb1xXexX3xX64xX6xX66xX91xX3xX19xXdxX33xXdxX3xXexX1xXdxXb1xX19cxX3xXexXd3xX18xX19xX3xX409xX19cxX6xX18xX3xX5exX3ebxX3xXfexX25xX3xX1xX17xX29xX4xX1xX3xX4xX2exXbxX3xX18xX32xX33xX4xX3xX6xX18xX3xXexX17xX4cxX18xX175xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX292xX17xX83xX89xXaxX12xXcxX29xXdxX3xX1xX1cxXdxX3xXexX1xX21xX17xX91xX3xX4xXc0xX4xX3xX141xX29xXdxX3xX19exXdxXc6xX19cxX3xX141xX32xXcfxX4xX3xX19xXdxX33xXdxX3xXexX1xXdxXb1xX19cxX3xXexXd3xX18xX19xX3xX409xX19cxX6xX18xX3xX5exX3ebxX3xXfexX1bxX100xX64xX102xXcxX91xX3xX18xX1xX32xX1b5xX3xXafxX2d8xX3xX7xX6xX17xX3xXbxX1xX21xXdxX3xX4xX5bxX3xXfexX1bxX100xX64xX102xXcxX91xX3xXfexX1bxX100xX64xX102xXcxX3xX5xX4cxX3xX19xX2d8xX91xX3xXfexX1bxX100xX64xX102xXcxX3xX141xX32xXcfxX4xX3xX1bbxX97xX89xX3xX83xX9bxX18xX19xX3xX5exX4cxX3xXexX1xX9bxX4xX3xX1xXdxXb1xX18xX3xX18xX1xX32xX3xXexX1xX25xX3xX18xX4cxX17xX91xX3xX409xX19cxXc0xX3xXexX16xX2d8xX18xX1xX3xX4xX30bxX6xX3xXfexX1bxX100xX64xX102xXcxX91xX3xX4xXc0xX4xX3xX5xXcfxXdxX3xX2f7xX4xX1xX3xX4xX30bxX6xX3xXfexX1bxX100xX64xX102xXcxX91xX3xX18xX1xce47xX18xX19xX3xX24xX1xX5bxX3xX24xX1xX157xX18xX3xX5exX4cxX3xXexX1xXc0xX4xX1xX3xXexX1xXd7xX4xX175xX3xX100xX1xX32xX2caxX18xX19xX3xXexX16xX2d8xX18xX1xX3xXexX16xXdxXc6xX18xX3xX24xX1xX6xXdxX3xX100xX64xX102xXcxX3xXexX29xXdxX3xXafxXdxXb1xXexX3xX64xX6xX66xX3xXexX8d6xX3xX18xX157xX66xX3xX106xX15bxX2xX1b7xX3xX141xX25xX18xX3xX18xX6xX89xX1b5xX3xX1bxX17xX29xXexX3xX141xX1cxX18xX19xX91xX3xX4xXc0xX4xX3xX24xX25xXexX3xX409xX19cxX21xX3xX141xX29xXexX3xX141xX32xXcfxX4xX3xX5exX4cxX3xX19exX4cxXdxX3xX1xXb3dxX4xX3xX24xXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXb1xX66xX175xX3xXcxX1xX9bxX4xX3xXexX16xX29xX18xX19xX3xX5exX3ebxX3xX1xX17xX29xXexX3xX141xX1cxX18xX19xX3xXfexX1bxX100xX64xX102xXcxX3xX4xX30bxX6xX3xX106xX3xXexX50xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX5bxX6xX3xX5exX4cxX3xX1bxX4cxX3xX64xX6xX66xX1b5xX3xX1bxX17xX29xXexX3xX141xX1cxX18xX19xX91xX3xX24xX25xXexX3xX409xX19cxX21xX91xX3xX19exX4cxXdxX3xX1xXb3dxX4xX3xX24xXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXb1xX66xX3xX5exX4cxX3xX18xX1xX10a2xX18xX19xX3xXexX1xX19cxX3c1xX18xX3xX5xXcfxXdxX91xX3xX24xX1xX5bxX3xX24xX1xX157xX18xX175xX3xX298xXc0xX18xX1xX3xX19xXdxXc0xX3xX18xX1xX19cxX3xX4xX3c8xX19cxX3xX1x6e60xX3xXexX16xXcfxX3xX24xX3bcxX3xXexX1xX19cxX3c1xXexX3xX5exX3ebxX3xXfexX1bxX100xX64xX102xXcxX3xXexX29xXdxX3xX106xX3xXexX50xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX5bxX6xX3xX5exX4cxX3xX1bxX4cxX3xX64xX6xX66xX175xX175xX175xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX292xX17xX83xX89xXaxX12xXcxX29xXdxX3xX1xX1cxXdxX3xXexX1xX21xX17xX91xX3xX4xXc0xX4xX3xX141xX29xXdxX3xX19exXdxXc6xX19cxX3xX4x644cxX18xX19xX3xX141xX372xX3xXexX1xX21xX17xX3xX5xX19cxX3c1xX18xX91xX3xX141xX3ebxX3xX1bbxX19cxX2exXexX3xXfexX1bxX100xX64xX102xXcxX3xX5exX4cxX3xX1xX17xX29xXexX3xX141xX1cxX18xX19xX3xX4xX30bxX6xX3xX292xX6xX18xX3xX4xX1xX50xX3xX141xX29xX17xX3xX106xX3xXexX50xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX5bxX6xX3xX5exX4cxX3xX1bxX4cxX3xX64xX6xX66xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX157xX66xX3xX106xX15bxX2xX15dxX3xX5exX4cxX3xX18xX1xX10a2xX18xX19xX3xX18xX157xX66xX3xXexXdxX25xXbxX3xXexX1xX10xX17xX175xX3xX96xX97xX89xX3xX83xX9bxX18xX19xX3xX19exX1cxX3xX4xX1xX50xX3xX7xXb9xX3xX19xXdxXc0xX66xX3xX7xXc0xXexX3xX4xX1xX2exXexX3xX5xX32xXcfxX18xX19xX3xX18xX32xX33xX4xX3xXexX29xXdxX3xX141xX142xX6xX3xX19exX4cxX18xX3xX106xX3xXexX50xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX5bxX6xX3xX5exX4cxX3xX1bxX4cxX3xX64xX6xX66xX1bcxX3xXexX3c1xXbxX3xX1xX19cxX2exX18xX3xX18xX97xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX157xX18xX19xX3xX5xX9bxX4xX3xX5exX3ebxX3xXfexX1bxX100xX64xX102xXcxX175xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX19cxXexX1xX17xX16xXaxX12xX96xX19cxX97xX18xX3xX1bxX6a1xX18xX19xX0xX37xXbxX12
Xuân Hùng