Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa:  Bài 3 -   Quyết tâm đột phá, nhiệm vụ cụ thể, giải pháp khả thi
(Baothanhhoa.vn) - Trong năm 2019, việc thực hiện Chỉ thị 05 sẽ được tập trung vào nội dung “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Quy định về trách nhiệm nêu gương; Quy định về quản lý cán bộ, đảng viên ; phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền… 
c781xfff5x15172x12a14xeac4xdefbx12d52x10620xf11dxX7x11a10xdfbbx12e57x15562x13254xf320xX5xec0axXax15148xX0xX7xXex11c47x12d55xd2fax11030xX12xXcxX1xf480xX4xX3xX1xXdx12789xX18xX3xd1cexX1x143a7xX3xXexX1x146acxX3xX7x12995xX3x11700x13d2bx14127xX25xXcxd5bexXcx11e2exX3xX4x12aacxX6xX3xfffbxc83cxX3xX25xX1xe78dxX18xX1xX3xXexX16xX2bxX3xXexX16xfb9exX18xX3x102ccxX2bxX6xX3xea05xee87xX18xX3xXexX27xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xfbfdx11bc7xX6x15649xX3xX0xX35xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX3dxX54xXdxX3xc9b6xX3xX32xX0xX35xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX3x15d67x14775x12b5dxe53fxXexX3xXexe47fxcff6xX3xX4fxX3exXexX3xXbxX1x1029cx105ebxX3xX18xX1xXdxX22xX99xX3x13c6bxf070xX3xX4xXabxX3xXexX1x143a1xXa2xX3xX19xXdx12866xXdxX3xXbxX1xXa1xXbxX3x12145xX1xXb7xX3xXexX1xXdxX0xX35xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX35xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX10xX6x15d7axXaxX12xX0xX10xX99xX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX18x12de9xX99xX3x13b26xX30xX2xd1c4xXa2xX3xXaaxXdxX22xX4xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX25xX1xX27xX3xXexX1xX2bxX3xX30xX31xX3xX7xec44xX3xX4fx11f87xdb59xX4xX3xXexe62exXbxX3xXexX16xX92xX18xX19xX3xXaaxX54xX17xX3xX18xX3exXdxX3xXe2xX92xX18xX19xX3x11fd5xX3x11223xX98xX93xX3xXe2xX1dxX18xX19xX3xfdb3xX3xXexX1x138bcxX4xX3xXexd17exX18xX3xXexX16x10971xX18xX19xX3x13940xX1xX98xX18xX3xXe2xX98xX18xXa2xX3xXbxX1xXa1xXexX3xX1xX92xX93xX3xXe2xX98xX18xX3xX4xX1xX3axXa2xX3xX4xX1xXf0xX99xX3xX5xX17xX3xX4fx148c0xXdxX3xX7xX2exX18xX19xX3xX14exX1xX98xX18xX3xXe2xX98xX18xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX117xX3xXexX117xe862xX18xX19xXa2xX3xX4fx10743xX17xX3xX4fxX141xX4xXa2xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xXa1xX4xX1xX3xX62x11785xX3xX25xX1xX42xX3x1252bxXdxX18xX1xf1a8x10c00xX3xX19xf23cxX18xX3xXaaxXdxX22xX4xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX14exX19xX1xX2bxX3x1456fxX92xX93xX94xXexX3xXcxX16xX92xX18xX19xX3xX117xf24bxX18xX19xX3x14835xX3xf9dbxXbfxX1xX63xX6xX3xX134xedf0xX1e7x15436xXa2xX3xX91xX92xX93xX3xX4fxX2bxX18xX1xX3xXaax12783xX3xXexX16xXa1xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX22xX99xX3xX18xX4cxX92xX3xX19xX117xX1daxX18xX19xX1b3xX3xX91xX92xX93xX3xX4fxX2bxX18xX1xX3xXaaxX1f6xX3xX1cdxX92xXb7xX18xX3xX5xX13dxX3xX4xXa1xX18xX3xX53xX3exXa2xX3xX4fxXb7xX18xX19xX3xXaaxXdxX4cxX18xX0xX35xX10xX99xX12xX0xX10xX99xX12xX1b3xX3xXbxX1xXa1xXexX3xX1xX92xX93xX3xXaaxX6xXdxX3xXexX16x127d2xX3xXexX16xXa1xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX22xX99xX3xX18xX19xX117xX173xXdxX3xX4fxX141xX18xX19xX3xX4fxf133xX92xX1b3xX3xX4fxda1exX93xX3xX99xX194xX18xX1xX3xX4xX145xX18xX19xX3xXexXa1xX4xX3xXexX1xX145xX18xX19xX3xXexXdxX18xXa2xX3xXexX92xX93xX4cxX18xX3xXexX16xX92xX93xX1f6xX18xcb8bxX3xX0xX35xX10xX99xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xX10xX99xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX99xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXe2xXexX1xX92xX99xX53xX3xXdxX25xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXax13c6cxXdxXe2xXexX1xX65xX3x12110xX31xX30xXbxff30xX1b3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX65xX3xX1dexX1dexX2f9xXbxX2fdxX1b3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX35xX35xXdxf4dcxX53xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX318xXaaxX18xX35xX18xX10xX2f2xX7xX35xX2xXf6xX2x13122xX35xX2xX30xX31xXe2xX31xX2xX30xX1dexX31xX30xX7cxXexXf6xX2xX31xX30xX5xX2xX30xX32xX2xX31xX1dexXe2xXf3xX2xX1dexX2xX7cxX1dexXf6xXexX1dexX7cxX330xX1dexXf3xX5xX30xX318xe609xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX25xX1xX27xX3xXexX1xX2bxX3xX7xX2exX3xX30xX31xX32xX25xXcxX35xXcxX37xX3xX4xX3axX6xX3xX3dxX3exX3xX25xX1xX42xX18xX1xX3xXexX16xX2bxX3xXexX16xX4cxX18xX3xX4fxX2bxX6xX3xX53xX54xX18xX3xXexX27xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX62xX63xX6xX65xX3xX3dxX54xXdxX3xX7cxX3xX32xX3xX91xX92xX93xX94xXexX3xXexX98xX99xX3xX4fxX3exXexX3xXbxX1xXa1xXa2xX3xX18xX1xXdxX22xX99xX3xXaaxXabxX3xX4xXabxX3xXexX1xXb2xXa2xX3xX19xXdxXb7xXdxX3xXbxX1xXa1xXbxX3xXbfxX1xXb7xX3xXexX1xXdxXaxX3xX35xX12xX0xX35xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX35xX10xX99xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x12525xXdxXa1xX17xX3xX7xX117xXa2xX3xXcxXdxX94xX18xX3xX7x143d7xX3xX62xX17xX54xX18xX19xX3xX25xX1xX42xX3xX3dxXb7xX17xXa2xX3xX18xX19xX92xX93xX4cxX18xX3xdd5exX93xX3xXaaxXdxX4cxX18xX3xX62xX3exXdxX3xX4fxX1a8xX18xX19xX3xX5xX13dxX3xX5xX92xX11cxX18xX3xXcxX16xX92xX18xX19xX3xX117xX1daxX18xX19xXa2xX3xX4xX1xX92xX93xX4cxX18xX3xX19xXdxX6xX3xX4xX6xX17xX3xX4xd212xXbxX3xX62xX14axX4xX3xXaaxXdxX22xX18xX3xX25xX1xX42xX18xX1xX3xXexX16xX2bxX3xX91xX92xX2exX4xX3xX19xXdxX6xX3xX62xX1a8xX3xX25xX1xX42xX3xX1aexXdxX18xX1xXa2xX3xXexX16xX92xX93xX1f6xX18xX3xX4fxX194xXexX3xX4xX1xX92xX93xX4cxX18xX3xX4fxX1f6xX3xXexX194xXdxX3xX1xX3exXdxX3xX18xX19xX1xX2bxX3xXexX16xX1dxX4xX3xXexX92xX93xX94xX18xX3xX1xX14axX4xX3xXexX11cxXbxX3xX4xX1xX92xX93xX4cxX18xX3xX4fxX1f6xX3xX18xXf0xX99xX3xXf3xX30xX2xXf6xX3xX132xX134xX98xX93xX3xXe2xX1dxX18xX19xX3xX13dxX3xXexX1xX141xX4xX3xXexX145xX18xX3xXexX16xX14axX18xX19xX3xX18xX1xX98xX18xX3xXe2xX98xX18xXa2xX3xXbxX1xXa1xXexX3xX1xX92xX93xX3xXe2xX98xX18xX3xX4xX1xX3axXa2xX3xX4xX1xXf0xX99xX3xX5xX17xX3xX4fxX173xXdxX3xX7xX2exX18xX19xX3xX18xX1xX98xX18xX3xXe2xX98xX18xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX117xX3xXexX117xX18exX18xX19xXa2xX3xX4fxX194xX17xX3xX4fxX141xX4xXa2xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xXa1xX4xX1xX3xX62xX1a8xX3xX25xX1xX42xX3xX1aexXdxX18xX1xX1b2xX3xX4xX1xX17xX3xX4fxX3exXdxX3xX18xX19x10d2exX3xX4xXa1xX18xX3xX53xX3exX3xX4xX1xX3axX3xX4xX1xX2exXexX3xX4xX3axX6xX3xXexX27xX18xX1xX318xX3xX318xX3xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX17xXe2xX93xXaxX12xX0xX10xX99xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX134xXa1xX4xX3xX4fxX2bxX18xX1xX3xXbfxX1xX98xX92xX3xX4fxX3exXexX3xXbxX1xXa1xXa2xX3xXex127ccxX99xX3xX19xXdxXb7xXdxX3xXbxX1xXa1xXbxX3xXbfxX1xXb7xX3xXexX1xXdxX0xX35xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX35xX10xX99xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX17xXe2xX93xXaxX12xX134xXa1xX4xX3xX4fxX2bxX18xX1xX3xX18xXf0xX99xX3xXf3xX30xX2xXf6xX3xX5xX54xX3xX18xXf0xX99xX3xX4xX63xX3xXaaxX2bxX3xXexX16xX42xXa2xX3xX13dxX3xX18xX19xX1xd3b5xX6xX3xX4fx15caexX4xX3xX53xXdxX22xXexX3xX1cdxX92xX6xX18xX3xXexX16xX14axX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXaaxXdxX22xX4xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX14exX19xX1xX2bxX3xX1cdxX92xX93xX94xXexX3x12bf4xX194xXdxX3xX1xX3exXdxX3xX660xXb7xX18xX19xX3xX53xX3exX3xXexX27xX18xX1xX3xX5xX268xX18xX3xXexX1xX141xX3xX134xe6f6xX1e7xX1e7xX1e7xX3xXaaxX54xX3xX4xX1xX92xX26dxX18xX3xX53xX2bxX3xX4fxXdxX1f6xX92xX3xXbfxXdxX22xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX1xXdxX1f6xX92xX3xX7xX1dxX3xXbfxXdxX22xX18xX3xX5xf46axX18xX3xX7xX114xX3xX4fxX117xX118xX4xX3xXexdb4bxX3xX4xX1xX141xX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xXf0xX99xX3xXf3xX30xXf3xX30xX1b3xX3xX4fxXb2xX3xXexX16xXdxXb2xX18xX3xXbfxX1xX6xXdxX3xX25xX1xX27xX3xXexX1xX2bxX3xX30xX31xX3xXaaxX1f6xX3xX132xX660xX26dxX93xX3xX99xX194xX18xX1xX3xX1xX14axX4xX3xXexX11cxXbxX3xXaaxX54xX3xX5xX54xX99xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX117xX3xXexX117xX18exX18xX19xXa2xX3xX4fxX194xX17xX3xX4fxX141xX4xXa2xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xXa1xX4xX1xX3xX62xX1a8xX3xX25xX1xX42xX3xX1aexXdxX18xX1xX1b2xX3xX99xX3exXexX3xX4xXa1xX4xX1xX3xX7xX98xX92xX3xX16xX3exX18xX19xXa2xX3xX4fxX194xXexX3xX1xXdxX22xX92xX3xX1cdxX92xXb7xX3xX4xX6xX17xXa2xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX173xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX6acxXdxXa2xX3xX3dxX6xX18xX3xXcxX1xX117xX173xX18xX19xX3xXaaxXabxX3xXcxX27xX18xX1xX3xX3axX93xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX62xX63xX6xX3xX4fx143dfxX3xX2fdxXa1xX4xX3xX4fxX2bxX18xX1xX3xXaaxX54xX3xX93xX4cxX92xX3xX4xX268xX92xX3xX4xXa1xX4xX3xX1xX92xX93xX22xX18xX3xX3axX93xXa2xX3xXexX1xX2bxX3xX3axX93xXa2xX3xXexX1xX54xX18xX1xX3xX3axX93xXa2xX3xX4fxXb7xX18xX19xX3xX3axX93xX3xXexX16xX1dxX4xX3xXexX1xX92xX3exX4xX3xXcxX27xX18xX1xX3xX3axX93xXa2xX3xX53xX6xX18xX3xX4xXa1xX18xX3xX7xX1dxX3xX4fxXb7xX18xX19xXa2xX3xX4fxXb7xX18xX19xX3xX4fxX17xX54xX18xX3xX4xXa1xX4xX3xX53xX6xX18xXa2xX3xX7xX18exXa2xX3xX18xX19xX54xX18xX1xXa2xX3xX4fxX17xX54xX18xX3xXexX1xXb2xX3xX4xX473xXbxX3xXexX27xX18xX1xX3xX4xX268xX18xX3xX2fdxXa1xX4xX3xX4fxX2bxX18xX1xX3xX16x15603xX3xXbfxX1xX98xX92xX3xX4fxX3exXexX3xXbxX1xXa1xXa2xX3xX4fxX1a8xX18xX19xX3xXexX1xX173xXdxX3xX2fdxX98xX93xX3xXe2xX1dxX18xX19xX3xX4xXa1xX4xX3xX19xXdxXb7xXdxX3xXbxX1xXa1xXbxX3xXbfxX1xXb7xX3xXexX1xXdxXa2xX3xX4xXa1xX4xX3xX4fxXdxX1f6xX92xX3xXbfxXdxX22xX18xX3xX4fxXb7xX99xX3xX53xXb7xX17xXa2xX3xXbxX1xX98xX18xX3xX4xX145xX18xX19xX3xXexX6b8xX3xX4xX1xX141xX4xXa2xX3xX4xXa1xX3xX18xX1xX98xX18xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX1b3xX3xX4fxX1a8xX18xX19xX3xXexX1xX173xXdxX3xXbxX1xXb7xXdxX3xX4xX63xX3xX1cdxX92xX93xX94xXexX3xXexX98xX99xX3xX4xX1xX42xX18xX1xX3xXexX16xX2bxX3xX4xX6xX17xXa2xX3xX7xXa1xX18xX19xX3xXexX194xX17xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX117xX3xXe2xX92xX93xXa2xX3xX1cdxX92xX93xX94xXexX3xX5xXdxX22xXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1xX54xX18xX1xX3xX4fxX3exX18xX19xXa2xX3xXexX11cxXbxX3xXexX16xX92xX18xX19xX3xX4fxX6b8xXdxX3xX99xX6acxXdxX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xXa1xX4xX1xXa2xX3xXexXa1xX4xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xX145xX18xX19xX3xXexXa1xX4xXa2xX3xX19xX268xX18xX3xXe2xX98xX18xXa2xX3xX7xXa1xXexX3xXe2xX98xX18xXa2xX3xX5xX1b6xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX10xXa2xX3xX4fxX2exXdxX3xXexX1xX17xX194xXdxX3xXexX16xX1dxX4xX3xXexXdxX94xXbxX3xXaaxX6acxXdxX3xX18xX1xX98xX18xX3xXe2xX98xX18xX1b3xX3xX4xX1xX2exX18xX19xX3xX53xX22xX18xX1xX3xXexX1xX54xX18xX1xX3xXexX42xX4xX1xXa2xX3xX1xX5c9xX18xX1xX3xXexX1xX141xX4xX1b3xX3xX4xX1xX2exX18xX19xX3xX5xX78fxX18xX19xX3xXbxX1xX42xXa2xX3xXexXdxX4cxX92xX3xX4xX1dxX4xXa2xX3xXexX1xX6xX99xX3xX18xX1xX572xX18xX19xX1b3xX3xXbxX1xXb7xXdxX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xX54xX18xX1xX3xXexXdxX94xXexX3xXbfxXdxX22xX99xX1b3xX3xXexXf0xX18xX19xX3xX4xX117xX173xX18xX19xX3xX4xX145xX18xX19xX3xXexXa1xX4xX3xXbfxXdxXb2xX99xX3xXexX16xX6xXa2xX3xX19xXdxXa1xX99xX3xX7xXa1xXexXa2xX3xXexX1xXa1xX17xX3xX19x15bd7xX3xXbfxX1xX63xX3xXbfxX1xXf0xX18xXa2xX3xXaaxX117xX6acxX18xX19xX3xX99xX1b6xX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1cdxX92xXa1xX3xXexX16xX5c9xX18xX1xX3xXexX6b8xX3xX4xX1xX141xX4xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX318xX3x1020bxX1xX473xX18xX3xX4fxX473xX92xX3xXexX194xX17xX3xX7xX1dxX3xX4xX1xX92xX93xXb2xX18xX3xX53xXdxX94xX18xX3xX4fxX1a8xX18xX19xX3xX53xX3exXa2xX3xXexX17xX54xX18xX3xXe2xXdxX22xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX473xXexX3xX4xXb7xX3xX4xXa1xX4xX3xX4xX473xXbxXa2xX3xX4xXa1xX4xX3xX18xX19xX54xX18xX1xX318xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX17xXe2xX93xXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX1cdxX92xXa1xX3xXexX16xX5c9xX18xX1xX3xXexX6b8xX3xX4xX1xX141xX4xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX25xX1xX27xX3xXexX1xX2bxXa2xX3xX4xXa1xX4xX3xX4xX473xXbxXa2xX3xX4xXa1xX4xX3xX18xX19xX1xX54xX18xX1xXa2xX3xX4xXa1xX4xX3xX4fxX2bxX6xX3xXbxX1xX117xX1daxX18xX19xXa2xX3xX4fxX1daxX18xX3xXaaxX2bxX3xX4xX268xX18xX3xX4xX1xdf92xX3xXexX16xX14axX18xX19xX3xX5xX1dxX6xX3xX4xX1xX14axX18xX3xX18xX1xf07axX18xX19xX3xXbfxX1xX98xX92xX3xX4fxX3exXexX3xXbxX1xXa1xXa2xX3xX18xX1xXb13xX18xX19xX3xXaaxX473xX18xX3xX4fxX1f6xX3xX18xX6b8xXdxX3xX4xX3exX99xXa2xX3xX53xX141xX4xX3xX2fdxXb00xX4xX3xX4fxXb2xX3xXexX11cxXbxX3xXexX16xX92xX18xX19xX3xX19xXdxXb7xXdxX3xX1cdxX92xX93xX94xXexX3xXe2xX141xXexX3xX4fxXdxXb2xX99xXa2xX3xX4fxX78fxX3xXexX194xX17xX3xX4xX1xX92xX93xXb2xX18xX3xX53xXdxX94xX18xX3xX16xX830xX3xX18x151f3xXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX4xXa1xX4xX3xX18xX1xXdxX22xX99xX3xXaaxXabxX3xX4xX3axX6xX3xX4xX1daxX3xX1cdxX92xX6xX18xXa2xX3xX4fxX1daxX18xX3xXaaxX2bxXa2xX3xX4fxX2bxX6xX3xXbxX1xX117xX1daxX18xX19xX318xX3xX25xXa1xX4xX3xX4xX473xXbxX3xX3axX93xXa2xX3xX4xXa1xX4xX3xX7xX18exXa2xX3xX53xX6xX18xXa2xX3xX18xX19xX54xX18xX1xXa2xX3xX4fxX17xX54xX18xX3xXexX1xXb2xX3xX4xX473xXbxX3xXexX27xX18xX1xX3xX16xX54xX3xX7xX17xXa1xXexXa2xX3xX2fdxXa1xX4xX3xX4fxX2bxX18xX1xX3xX18xX19xX92xX93xX4cxX18xX3xX18xX1xX98xX18xX3xX4xX3axX6xX3xX18xX1xXb13xX18xX19xX3xX1xX194xX18xX3xX4xX1xX94xXa2xX3xX93xX94xX92xX3xXbfxXb7cxX99xX3xXex133b9xX3xX18xXf0xX99xX3xXf3xX30xX2xX330xX3xXexX16xX18exX3xXaaxX1f6xX3xXexX16xX117xX6acxX4xX3xXaaxX54xX3xX18xX1xXb13xX18xX19xX3xX1xX194xX18xX3xX4xX1xX94xXa2xX3xX93xX94xX92xX3xXbfxXb7cxX99xX3xXbxX1xXa1xXexX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xXf0xX99xX3xXf3xX30xX2xXf6xXa2xX3xXexX16xX4cxX18xX3xX4xX1daxX3xX7xX18exX3xX4fxX63xX3xX4fxX1f6xX3xX16xX6xX3xX4xXa1xX4xX3xX19xXdxXb7xXdxX3xXbxX1xXa1xXbxX3xX1xXdxX22xX92xX3xX1cdxX92xXb7xXa2xX3xXexX42xX4xX1xX3xX4xX1dxX4xX3xX1xX1daxX18xXa2xX3xXbxX1xX98xX18xX3xX4xX145xX18xX19xX3xX18xX1xXdxX22xX99xX3xXaaxXabxX3xX4xX1xX17xX3xXexXc29xX18xX19xX3xX18xX19xX54xX18xX1xXa2xX3xXexXc29xX18xX19xX3xX4xX473xXbxXa2xX3xX4fxX1f6xX3xX16xX6xX3xX99xX2exX4xX3xXexX1xX173xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX1xX17xX54xX18xX3xXexX1xX54xX18xX1xX3xX4fxXb2xX3xXexX11cxXbxX3xXexX16xX92xX18xX19xX3xX5xX78fxX18xX1xX3xX4fxX194xX17xXa2xX3xX4xX1xX27xX3xX4fxX194xX17xX3xX1cdxX92xX93xX94xXexX3xXexX98xX99xX3xXbfxX1xX1b6xX4xX3xXbxX1xXabxX4xX3xX18xX1xXb13xX18xX19xX3xX1xX194xX18xX3xX4xX1xX94xXa2xX3xX93xX94xX92xX3xXbfxXb7cxX99xX318xX3xX660xX1a8xX18xX19xX3xXexX1xX173xXdxX3xXexX11cxXbxX3xXexX16xX92xX18xX19xX3xX19xXdxXb7xXdxX3xX1cdxX92xX93xX94xXexX3xX4xXa1xX4xX3xXaaxX473xX18xX3xX4fxX1f6xX3xX53xX141xX4xX3xX2fdxXb00xX4xXa2xX3xX18xX6b8xXdxX3xX4xX3exX99xX3xX18exX3xX18xX19xX54xX18xX1xXa2xX3xX4fxX2bxX6xX3xXbxX1xX117xX1daxX18xX19xXa2xX3xX4fxX1daxX18xX3xXaaxX2bxXa2xX3xX18xX1xX117xX65xX3xX67exX22xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX6xX18xX3xXexX17xX54xX18xX3xXexX1xX1dxX4xX3xXbxX1xX26dxX99xX1b3xX3xX145xX3xX18xX1xXdx10666xX99xX3xX99xX145xXdxX3xXexX16xX117xX173xX18xX19xX1b3xX3xXexX1xXc29xX6xX3xXexX1xXdxX94xX92xX3xX19xXdxXa1xX17xX3xXaaxXdxX4cxX18xX1b3xX3xX5xX194xX99xX3xXexX1xX92xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX16xX117xX173xX18xX19xX3xX1xX14axX4xX1b3xX3xX1cdxX92xXa1xX3xXexXb7xXdxX3xXexX194xXdxX3xX4xXa1xX4xX3xX53xX22xX18xX1xX3xXaaxXdxX22xX18xX1b3xX3xX18xX118xX3xX4fxX14axX18xX19xX3xX3dxX62xX134xX62xX3xX4xX3axX6xX3xX4xX145xX18xX19xX3xX18xX1xX98xX18xX3xX5xX6xX17xX3xX4fxX3exX18xX19xX1b3xX3xX4xX1xX92xX93xXb2xX18xX3xX18xX1xX117xX118xX18xX19xX3xX4fxX473xXexX3xX4fxX6xXdxX3xXexX16xXa1xXdxX3xXbxX1xXa1xXbxX3xX5xX92xX11cxXexX295xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX17xXe2xX93xXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX1cdxX92xXa1xX3xXexX16xX5c9xX18xX1xX3xXexX6b8xX3xX4xX1xX141xX4xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xXa2xX3xX4xX268xX18xX3xX4fxX1f6xX3xX4xX6xX17xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX268xX18xX3xXexX16xXa1xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX22xX99xX3xX4xX3axX6xX3xX4fxX3exXdxX3xX18xX19xX572xX3xX4xXa1xX18xX3xX53xX3exX3xX4xX1xX3axX3xX4xX1xX2exXexXa2xX3xXexX16xX117xX6acxX4xX3xX1xX94xXexX3xX5xX54xX3xX18xX19xX117xX173xXdxX3xX4fxX141xX18xX19xX3xX4fxX268xX92xXa2xX3xX4xX473xXbxX3xXexX16xX4cxX18xX3xX5xX54xX99xX3xX19xX117xX1daxX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX473xXbxX3xXe2xX117xX6acxXdxXa2xX3xX18xX19xX117xX173xXdxX3xX4xX63xX3xX4xX1xX141xX4xX3xXaaxXabxX3xX4xX54xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX4xX54xX18xX19xX3xXbxX1xXb7xXdxX3xX19xX117xX1daxX18xX19xX3xX99xe62cxX92xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1xX14axX4xX3xXexX11cxXbxX3xXaaxX54xX3xX5xX54xX99xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX117xX3xXexX117xX18exX18xX19xXa2xX3xX4fxX194xX17xX3xX4fxX141xX4xXa2xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xXa1xX4xX1xX3xX62xX1a8xX3xX25xX1xX42xX3xX1aexXdxX18xX1xX318xX3xX14exX1xXb13xX18xX19xX3xX18xX19xX117xX173xXdxX3xX4fxX141xX18xX19xX3xX4fxX268xX92xX3xX4xX473xXbxX3xX3axX93xXa2xX3xX4xX1xX42xX18xX1xX3xX1cdxX92xX93xX1f6xX18xXa2xX3xX1aexX62dxXexX3xXexX16xX11cxX18xX3xXcxX6b8xX3xX1cdxX92xX2exX4xX3xX67exXdxX22xXexX3xX14exX6xX99xX3xX4xXa1xX4xX3xX4xX473xXbxXa2xX3xX4xXa1xX4xX3xX4fxX17xX54xX18xX3xXexX1xXb2xX3xX4xX1xX42xX18xX1xX3xXexX16xX2bxX32xX2fdxX78fxX3xX1xX3exXdxX3xX4xX268xX18xX3xX4xX145xX18xX19xX3xXbfxX1xX6xXdxX3xXbfxX94xX3xX1xX17xX194xX4xX1xX3xX4xX3axX6xX3xX53xXb7xX18xX3xXexX1xX98xX18xX3xXexX16xX117xX6acxX4xX3xXexX6b8xX3xX4xX1xX141xX4xXa2xX3xX4xX1daxX3xX1cdxX92xX6xX18xXa2xX3xX4fxX1daxX18xX3xXaaxX2bxX318xX3xX3dxX42xX3xXexX1xX117xX3xX4xXa1xX4xX3xX4xX473xXbxX3xX3axX93xXa2xX3xX25xX1xX3axX3xXexX2bxX4xX1xX3xX62xX3exXdxX3xX4fxX1a8xX18xX19xX3xX18xX1xX98xX18xX3xXe2xX98xX18xXa2xX3xX43exX93xX3xX53xX6xX18xX3xX18xX1xX98xX18xX3xXe2xX98xX18xX3xX4xXa1xX4xX3xX4xX473xXbxX3xX4xX268xX18xX3xX4xX145xX18xX19xX3xXbfxX1xX6xXdxX3xX18xX1xXb13xX18xX19xX3xX18xX3exXdxX3xXe2xX92xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbfxX94xX3xX1xX17xX194xX4xX1xX3xX4xX3axX6xX3xX99xX5c9xX18xX1xX3xXexX16xX4cxX18xX3xX4xXa1xX4xX3xXbxX1xX117xX1daxX18xX19xX3xXexXdxX22xX18xX3xXexX16xX92xX93xX1f6xX18xX3xXexX1xX145xX18xX19xX3xX4fxX194xXdxX3xX4xX1xXb00xX18xX19xX3xX18exX3xX4fxX2bxX6xX3xXbxX1xX117xX1daxX18xX19xX3xX4fxXb2xX3xX4xXa1xX18xX3xX53xX3exXa2xX3xX18xX1xX98xX18xX3xXe2xX98xX18xX3xX53xXdxX94xXexX3xXaaxX54xX3xX19xXdxXa1xX99xX3xX7xXa1xXexX318xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX17xXe2xX93xXaxX12xX14exX1xXb13xX18xX19xX3xX18xX19xX117xX173xXdxX3xX4fxX141xX18xX19xX3xX4fxX268xX92xX3xX4xX473xXbxX3xX3axX93xX3xXexX6b8xX3xX4xX1xX141xX4xX3xX4fxXb7xX18xX19xXa2xX3xX18xX19xX117xX173xXdxX3xX4fxX141xX18xX19xX3xX4fxX268xX92xX3xX4xXa1xX4xX3xX4xX473xXbxXa2xX3xX4xXa1xX4xX3xX18xX19xX54xX18xX1xX3xX4fxX1f6xX92xX3xXbxX1xXb7xXdxX3xXexX1xX473xX99xX3xX18xX1xX92xX268xX18xX3xXexX117xX3xXexX117xX18exX18xX19xXa2xX3xX4fxX194xX17xX3xX4fxX141xX4xXa2xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xXa1xX4xX1xX3xX4xX3axX6xX3xX25xX1xX3axX3xXexX2bxX4xX1xX3xX62xX1a8xX3xX25xX1xX42xX3xX1aexXdxX18xX1xX1b3xX3xXbxX1xXb7xXdxX3xX5xX473xX93xX3xXexX117xX3xXexX117xX18exX18xX19xX3xX4xX3axX6xX3xX3dxXa1xX4xX3xX4fxXb2xX3xX7xX17xXdxX3xX16xX14axXdxX3xX53xXb7xX18xX3xXexX1xX98xX18xXa2xX3xX7xX92xX93xX3xX18xX19xX1xX629xX3xXaaxX54xX3xX1xX54xX18xX1xX3xX4fxX3exX18xX19xXa2xX3xX4fxX6b8xXdxX3xX99xX6acxXdxX3xXexXa1xX4xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX5xX54xX99xX3xXaaxXdxX22xX4xXa2xX3xX19xX268xX18xX3xXe2xX98xX18xXa2xX3xX7xXa1xXexX3xXe2xX98xX18xXa2xX3xXexX1xX11cxXexX3xX7xX1dxX3xXe2xX98xX18xX3xX4xX1xX3axXa2xX3xX18xX63xXdxX3xX4fxXdxX3xX4fxX145xXdxX3xXaaxX6acxXdxX3xX5xX54xX99xXa2xX3xXexX194xX17xX3xX4fxX3exX18xX19xX3xX5xX1dxX4xX3xX99xX6acxXdxX3xXaaxX54xX3xX7xX1dxX3xX4xX1xX92xX93xXb2xX18xX3xX53xXdxX94xX18xX3xX16xX830xX3xX18xXb7cxXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXaaxXdxX22xX4xX3xX4fxX6b8xXdxX3xX99xX6acxXdxX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xXa1xX4xX1xXa2xX3xXexXa1xX4xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xX145xX18xX19xX3xXexXa1xX4xX3xX4xX3axX6xX3xX4fxX3exXdxX3xX18xX19xX572xX3xX4xXa1xX18xX3xX53xX3exXa2xX3xX4fxXb7xX18xX19xX3xXaaxXdxX4cxX18xXa2xX3xX18xX1xX473xXexX3xX5xX54xX3xX18xX19xX117xX173xXdxX3xX4fxX141xX18xX19xX3xX4fxX268xX92xX3xX4xXa1xX4xX3xX4xX473xXbxXa2xX3xX4xXa1xX4xX3xX18xX19xX54xX18xX1xX318xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX17xXe2xX93xXaxX12xX0xX10xX99xX12xX132xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX134xXdxX18xX3xX18xX19xX92xX93xX22xX18xX3xX4xea9cxX18xX19xX3xX14exX19xX117xX173xXdxX3xXaaxX117xX1daxX18xX3xXexX6acxXdxX3xX99xX78fxXdxX1b2xX0xX35xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX35xX10xX99xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX17xXe2xX93xXaxX12xX660xXb2xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xXexX2exXexX3xX1xX1daxX18xX3xX18xXb13xX6xXa2xX3xXexX1xXdxX94xXexX3xXexX1xX1dxX4xX3xXaaxX54xX3xX1xXdxX22xX92xX3xX1cdxX92xXb7xX3xX1xX1daxX18xX3xX18xXb13xX6xX3xXaaxX54xX3xX1cdxX92xX93xX94xXexX3xXexX98xX99xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX53xdb27xX18xX19xX3xX4fxX117xX118xX4xX3xXe2xXdxX3xX1xX92xX473xX18xX3xX4xX3axX6xX3xX14exX19xX117xX173xXdxX3xX4fxX2exXdxX3xXaaxX6acxXdxX3xXexX27xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX65xX3xX132xXcxX27xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX62xX63xX6xX3xXbxX1xXb7xXdxX3xXexX16xX18exX3xX18xX4cxX18xX3xX99xX3exXexX3xXexX27xX18xX1xX3xXbfxXdxXb2xX92xX3xX99xXf46xX92xX318xX318xX318xX3xXexX1xX5c9xX3xXbxX1xXb7xXdxX3xX5xX54xX99xX3xX7xX6xX17xX3xX4xX1xX17xX3xX99xX14axXdxX3xX99xX62dxXexX3xX4xX1xX42xX18xX1xX3xXexX16xX2bxXa2xX3xXbfxXdxX18xX1xX3xXexX94xXa2xX3xX1cdxX92xX98xX18xX3xX7xX1dxX3xXbxX1xXb7xXdxX3xX5xX54xX3xXbfxXdxXb2xX92xX3xX99xXf46xX92xX318xX3x14348xX54xX99xX3xX99xX3exXexX3xX18xX19xX117xX173xXdxX3xXbfxXdxXb2xX92xX3xX99xXf46xX92xXa2xX3xX99xX3exXexX3xX18xX1xX54xX3xXbfxXdxXb2xX92xX3xX99xXf46xX92xXa2xX3xX99xX3exXexX3xX5xX54xX18xX19xX3xXbfxXdxXb2xX92xX3xX99xXf46xX92xXa2xX3xX99xX3exXexX3xX1xX92xX93xX22xX18xX3xXbfxXdxXb2xX92xX3xX99xXf46xX92xXa2xX3xX99xX3exXexX3xXexX27xX18xX1xX3xXbfxXdxXb2xX92xX3xX99xXf46xX92xX1b2xX318xX3xX67exX6acxXdxX3xX132xX91xX92xX93xX94xXexX3xXexX98xX99xX3xX5xX54xX99xX3xXexX1xX5c9xX3xX7xX114xX3xXexX1xX54xX18xX1xX3xXbfxXdxXb2xX92xX3xX99xXf46xX92xX1b2xXa2xX3xX3dxX6xX18xX3xXcxX1xX117xX173xX18xX19xX3xXaaxXabxX3xXcxX27xX18xX1xX3xX3axX93xX3xXexXdxX94xXbxX3xXexXabxX4xX3xX93xX4cxX92xX3xX4xX268xX92xX3xX4xXa1xX4xX3xX4xX473xXbxXa2xX3xX4xXa1xX4xX3xX18xX19xX54xX18xX1xXa2xX3xX4xXb7xX3xX1xX22xX3xXexX1xX2exX18xX19xX3xX4xX1xX42xX18xX1xX3xXexX16xX2bxXa2xX3xX14exX1xX98xX18xX3xXe2xX98xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX27xX18xX1xX3xX53xX13bbxX18xX19xX3xXexX16xXa1xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX22xX99xX3xXaaxX54xX3xXexX5c9xX18xX1xX3xX4xXb7xX99xX3xX4xX3axX6xX3xX99xX5c9xX18xX1xXa2xX3xX4fxX17xX54xX18xX3xXbfxX94xXexXa2xX3xX2fdxXdxX94xXexX3xX4xX1xX62dxXexX3xXexX6xX93xX3xX18xX1xX6xX92xXa2xX3xX4fxX1a8xX18xX19xX3xX5xX24exX18xX19xX3xXexXdxX94xX18xX3xX5xX4cxX18xX3xXbxX1xX42xX6xX3xXexX16xX117xX6acxX4xX318xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX17xXe2xX93xXaxX12xXcxXf0xX18xX19xX3xX4xX117xX173xX18xX19xX3xX5xX78fxX18xX1xX3xX4fxX194xX17xXa2xX3xX4xX1xX27xX3xX4fxX194xX17xXa2xX3xXexX6b8xX3xX4xX1xX141xX4xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX25xX1xX27xX3xXexX1xX2bxX3xX30xX31xX32xX25xXcxX35xXcxX37xXa2xX3xX14exX19xX1xX2bxX3xX1cdxX92xX93xX94xXexX3xXcxX16xX92xX18xX19xX3xX117xX1daxX18xX19xX3xX1dexX3xX1e0xXbfxX1xX63xX6xX3xX134xX1e7xX1e7xX1e9xX3xXaaxX54xX3xX91xX92xX93xX3xX4fxX2bxX18xX1xX3xX7xX2exX3xX30xX330xX32xX91xX660xX35xXcxX37xXa2xX3xX18xX19xX54xX93xX3xXf3xX31xX35xX2xX30xX35xXf3xX30xX2xX330xX3xX4xX3axX6xX3xX3dxX6xX18xX3xX25xX1xX473xXbxX3xX1xX54xX18xX1xX3xXcxX16xX92xX18xX19xX3xX117xX1daxX18xX19xX3xX660xXb7xX18xX19xX3xX1e0xXbfxX1xX63xX6xX3xX134xX1e7xX1e7xX1e9xX3xXaaxX1f6xX3xX132xXcxX16xXa1xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX22xX99xX3xX18xX4cxX92xX3xX19xX117xX1daxX18xX19xX3xX4xX3axX6xX3xX4xXa1xX18xX3xX53xX3exXa2xX3xX4fxXb7xX18xX19xX3xXaaxXdxX4cxX18xXa2xX3xXexX16xX117xX6acxX4xX3xX1xX94xXexX3xX5xX54xX3xX43exX93xX3xXaaxXdxX4cxX18xX3xX3dxX3exX3xX25xX1xX42xX18xX1xX3xXexX16xX2bxXa2xX3xX43exX93xX3xXaaxXdxX4cxX18xX3xX3dxX6xX18xX3xX3dxX42xX3xXexX1xX117xXa2xX3xX43exX93xX3xXaaxXdxX4cxX18xX3xXcxX16xX92xX18xX19xX3xX117xX1daxX18xX19xX3xX660xXb7xX18xX19xX1b2xX318xX3xXcxX16xX14axX18xX19xX3xXexX98xX99xX3xX5xX54xX3xX2fdxX98xX93xX3xXe2xX1dxX18xX19xX3xX4fxX3exXdxX3xX18xX19xX572xX3xX4xXa1xX18xX3xX53xX3exXa2xX3xX4fxXb7xX18xX19xX3xXaaxXdxX4cxX18xXa2xX3xX18xX1xX473xXexX3xX5xX54xX3xX4xXa1xX18xX3xX53xX3exX3xX5xX78fxX18xX1xX3xX4fxX194xX17xXa2xX3xX1cdxX92xXb7xX18xX3xX5xX13dxX3xX4xXa1xX4xX3xX4xX473xXbxX3xX4xX63xX3xX53xXb7xX18xX3xX5xX629xX18xX1xX3xX4xX1xX42xX18xX1xX3xXexX16xX2bxX3xXaaxXb13xX18xX19xX3xXaaxX54xX18xX19xXa2xX3xX4xX63xX3xX4fxX194xX17xX3xX4fxX141xX4xXa2xX3xXexX16xXa1xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX22xX99xXa2xX3xX4xX63xX3xX18xXf0xX18xX19xX3xX5xX1dxX4xXa2xX3xXexXdxX4cxX18xX3xXbxX1xX17xX18xX19xXa2xX3xX19xX117xX1daxX18xX19xX3xX99xXf46xX92xXa2xX3xX5xX92xX145xX18xX3xX4fxX62dxXexX3xX5xX118xXdxX3xX42xX4xX1xX3xX4xX3axX6xX3xXexX11cxXbxX3xXexX1xXb2xX3xX5xX4cxX18xX3xXexX16xX4cxX18xX3xX5xX118xXdxX3xX42xX4xX1xX3xX4xXa1xX3xX18xX1xX98xX18xXa2xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX7xX1dxX3xX5xX54xX3xX4xXa1xX18xX3xX53xX3exX3xX4xX3axX6xX3xXe2xX98xX18xXa2xX3xXbxX1xXabxX4xX3xXaaxXabxX3xX14exX1xX98xX18xX3xXe2xX98xX18xXa2xX3xX18xX1xX13bbxX99xX3xX4xX3axX18xX19xX3xX4xX2exX3xX18xXdxX1f6xX99xX3xXexXdxX18xX3xX4xX3axX6xX3xX14exX1xX98xX18xX3xXe2xX98xX18xX3xX4fxX2exXdxX3xXaaxX6acxXdxX3xX660xXb7xX18xX19xXa2xX3xXaaxX6acxXdxX3xX4xX473xXbxX3xX3axX93xXa2xX3xX4xX1xX42xX18xX1xX3xX1cdxX92xX93xX1f6xX18xX3xX4fxX2bxX6xX3xXbxX1xX117xX1daxX18xX19xX318xX3xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX17xXe2xX93xXaxX12xXcxX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX4xX63xX3xX1xXdxX22xX92xX3xX1cdxX92xXb7xX3xX25xX1xX92xX93xX4cxX18xX3xX4fxX1f6xX3xX18xXf0xX99xX3xXf3xX30xX2xXf6xX3xX132xX67exX1f6xX3xX2fdxX98xX93xX3xXe2xX1dxX18xX19xX3xX13dxX3xXexX1xX141xX4xX3xXexX145xX18xX3xXexX16xX14axX18xX19xX3xX14exX1xX98xX18xX3xXe2xX98xX18xXa2xX3xXbxX1xXa1xXexX3xX1xX92xX93xX3xXe2xX98xX18xX3xX4xX1xX3axXa2xX3xX4xX1xXf0xX99xX3xX5xX17xX3xX4fxX173xXdxX3xX7xX2exX18xX19xX3xX14exX1xX98xX18xX3xXe2xX98xX18xX1b2xX3xX7xXa1xXexX3xXaaxX6acxXdxX3xXexX5c9xX18xX1xX3xX1xX5c9xX18xX1xX3xXexX1xX1dxX4xX3xXexX94xX3xX4xX3axX6xX3xX4fxX2bxX6xX3xXbxX1xX117xX1daxX18xX19xXa2xX3xX4xX1daxX3xX1cdxX92xX6xX18xXa2xX3xX4fxX1daxX18xX3xXaaxX2bxX1b3xX3xX19xX1b6xX18xX3xXaaxX6acxXdxX3xXaaxXdxX22xX4xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX18xX1xXdxX22xX99xX3xXaaxXabxX3xX4xX3axX6xX3xX4xXa1xX4xX3xXexX11cxXbxX3xXexX1xXb2xX3xXaaxX54xX3xX4xXa1xX3xX18xX1xX98xX18xX3xX4xXa1xX18xX3xX53xX3exXa2xX3xX4fxXb7xX18xX19xX3xXaaxXdxX4cxX18xXa2xX3xX1cdxX92xX268xX18xX3xX4xX1xXb00xX18xX19xX3xX14exX1xX98xX18xX3xXe2xX98xX18xX318xX3xX25xX1xXb00xX3xXexX16xX14axX18xX19xX3xXaaxXdxX22xX4xX3xX4fxXf0xX18xX19xX3xXbfxX13dxX3xXaaxX54xX3xX5xX54xX99xX3xXexX1xX10xX17xX3xX4xX3axX6xX3xX4fxX3exXdxX3xX18xX19xX572xX3xX4xXa1xX18xX3xX53xX3exX3xX5xX78fxX18xX1xX3xX4fxX194xX17xXa2xX3xX1cdxX92xXb7xX18xX3xX5xX13dxXa2xX3xX18xX19xX117xX173xXdxX3xX4fxX141xX18xX19xX3xX4fxX268xX92xX3xX4xXa1xX4xX3xX4fxX2bxX6xX3xXbxX1xX117xX1daxX18xX19xXa2xX3xX4xX1daxX3xX1cdxX92xX6xX18xXa2xX3xX4fxX1daxX18xX3xXaaxX2bxX318xX3xXcxXdxX94xXbxX3xXexXabxX4xX3xX5xX1dxX6xX3xX4xX1xX14axX18xX3xX18xX1xXb13xX18xX19xX3xXaaxXdxX22xX4xX3xX1cdxX92xX6xX18xX3xXexX16xX14axX18xX19xXa2xX3xX4xX268xX18xX3xXexX1xXdxX94xXexXa2xX3xX18xX1xXb13xX18xX19xX3xXaaxXdxX22xX4xX3xX18xX6b8xXdxX3xX4xX3exX99xXa2xX3xX53xX141xX4xX3xX2fdxXb00xX4xXa2xX3xX18xX1xXb13xX18xX19xX3xXaaxXdxX22xX4xX3xX99xX54xX3xX4xXa1xX18xX3xX53xX3exXa2xX3xX4fxXb7xX18xX19xX3xXaaxXdxX4cxX18xXa2xX3xX18xX19xX117xX173xXdxX3xXe2xX98xX18xX3xX1cdxX92xX6xX18xX3xXexX98xX99xX3xX18xX1xXdxX1f6xX92xX3xX4fxXb2xX3xXexX11cxXbxX3xXexX16xX92xX18xX19xX3xX19xXdxXb7xXdxX3xX1cdxX92xX93xX94xXexX3xX4fxX194xXexX3xXbfxX94xXexX3xX1cdxX92xXb7xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX1xX473xXexX318xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX17xXe2xX93xXaxX12xX660xX1a8xX18xX19xX3xXexX1xX173xXdxXa2xX3xXexXdxX94xX18xX3xX1xX54xX18xX1xX3xX16xX54xX3xX7xX17xXa1xXexXa2xX3xX2fdxX98xX93xX3xXe2xX1dxX18xX19xX3xX4xX1xX92xX26dxX18xX3xX99xX1dxX4xX3xX4fxX194xX17xX3xX4fxX141xX4xX3xX4xX145xX18xX19xX3xXaaxXabxXa2xX3xX4fxX194xX17xX3xX4fxX141xX4xX3xX18xX19xX1xX1f6xX3xX18xX19xX1xXdxX22xXbxX3xXexX1xX10xX17xX3xX1xX117xX6acxX18xX19xX3xX18xX19xX1b6xX18xX3xX19xX14axX18xXa2xX3xXe2xXdc3xX3xX18xX1xX6acxXa2xX3xXe2xXdc3xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xXa2xX3xXbxX1xX1330xX3xX1xX118xXbxX3xXaaxX6acxXdxX3xX4fxX62dxX4xX3xX4fxXdxXb2xX99xX3xX4xXabxX3xXexX1xXb2xX3xX4xX3axX6xX3xXexXc29xX18xX19xX3xX4xX1daxX3xX1cdxX92xX6xX18xXa2xX3xX4fxX1daxX18xX3xXaaxX2bxX318xX3xX25xXa1xX4xX3xX53xX6xX18xXa2xX3xX7xX18exXa2xX3xX18xX19xX54xX18xX1xX3xX4xX473xXbxX3xXexX27xX18xX1xX3xX53xX6xX18xX3xX1xX54xX18xX1xX3xX18xX1xXb13xX18xX19xX3xX1cdxX92xX93xX3xX4fxX2bxX18xX1xX3xX4xX1xX92xX18xX19xX3xXaaxX1f6xX3xX4fxX194xX17xX3xX4fxX141xX4xX3xX4xX145xX18xX19xX3xXaaxXabxXa2xX3xX4fxX194xX17xX3xX4fxX141xX4xX3xX18xX19xX1xX1f6xX3xX18xX19xX1xXdxX22xXbxX3xXaaxX54xX3xX1xX117xX6acxX18xX19xX3xXe2xXf46xX18xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX4xX3axX6xX3xX18xX19xX54xX18xX1xX3xX4xX473xXbxX3xXexX16xX4cxX18xX318xX3xX1467xX78fxX18xX1xX3xX4fxX194xX17xX3xX4xXa1xX4xX3xX4xX1daxX3xX1cdxX92xX6xX18xXa2xX3xX4fxX1daxX18xX3xXaaxX2bxX3xX53xX6xX18xX3xX1xX54xX18xX1xX3xX1cdxX92xX93xX3xX4fxX2bxX18xX1xX3xXaaxX1f6xX3xXaaxXdxX22xX4xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX18xX19xX1xXdxX4cxX99xX3xXexXb00xX4xX3xX4xXa1xX4xX3xX4xX1xX92xX26dxX18xX3xX99xX1dxX4xX3xX4fxX194xX17xX3xX4fxX141xX4xXa2xX3xX5xX473xX93xX3xXbfxX94xXexX3xX1cdxX92xXb7xX3xXbxX1xX473xX18xX3xX4fxX473xX92xX3xX5xX54xX99xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX117xX3xXexX117xX18exX18xX19xXa2xX3xX4fxX194xX17xX3xX4fxX141xX4xXa2xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xXa1xX4xX1xX3xX62xX1a8xX3xX25xX1xX42xX3xX1aexXdxX18xX1xX3xX5xX54xX3xX99xX3exXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xXb13xX18xX19xX3xXexXdxX4cxX92xX3xX4xX1xX92xX26dxX18xX3xX4fxXa1xX18xX1xX3xX19xXdxXa1xXa2xX3xX53xX5c9xX18xX1xX3xX2fdxXb7cxXexXa2xX3xXbxX1xX98xX18xX3xX5xX17xX194xXdxX3xX4fxXb7xX18xX19xX3xXaaxXdxX4cxX18xXa2xX3xXexX6b8xX3xX4xX1xX141xX4xX3xX4fxXb7xX18xX19xX3xX1xX13bbxX18xX19xX3xX18xXf0xX99xX3xXaaxX54xX3xX4xX1xX2bxX92xX3xXexX16xXa1xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX22xX99xX3xXaaxX1f6xX3xXbfxX94xXexX3xX1cdxX92xXb7xX3xX16xX54xX3xX7xX17xXa1xXexXa2xX3xX2fdxX98xX93xX3xXe2xX1dxX18xX19xX318xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX17xXe2xX93xXaxX12xX25xXa1xX4xX3xX7xX18exXa2xX3xX53xX6xX18xXa2xX3xX18xX19xX54xX18xX1xXa2xX3xX4xX1daxX3xX1cdxX92xX6xX18xXa2xX3xX4fxX1daxX18xX3xXaaxX2bxXa2xX3xX4xXa1xX4xX3xX4xX473xXbxX3xX4xX1xX42xX18xX1xX3xX1cdxX92xX93xX1f6xX18xX3xXexX6b8xX3xX4xX1xX141xX4xX3xX16xX54xX3xX7xX17xXa1xXexXa2xX3xX4fxXa1xX18xX1xX3xX19xXdxXa1xX3xXaaxXdxX22xX4xX3xXexX16xXdxXb2xX18xX3xXbfxX1xX6xXdxX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX25xX1xX27xX3xXexX1xX2bxX3xX7xX2exX3xXf3x15444xX35xX25xXcxX32xXcxXcxX19xX3xX4xX3axX6xX3xXcxX1xX3axX3xXexX117xX6acxX18xX19xX3xX25xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX3axX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xXa1xX4xX3xX4xX1daxX3xX1cdxX92xX6xX18xX3xX14exX1xX54xX3xX18xX117xX6acxX4xX1b3xX3xXbfxX1xX26dxX18xX3xXexX16xX117xX1daxX18xX19xX3xXbfxX1xX1b6xX4xX3xXbxX1xXabxX4xX3xX18xX1xXb13xX18xX19xX3xX1xX194xX18xX3xX4xX1xX94xXa2xX3xXexX1xXdxX94xX92xX3xX7xX63xXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX16xXdxXb2xX18xX3xXbfxX1xX6xXdxX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX25xX1xX27xX3xXexX1xX2bxX1b3xX3xX4xXabxX3xXexX1xXb2xX3xX1xX63xX6xX3xX4xXa1xX4xX3xX18xX3exXdxX3xXe2xX92xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX25xX1xX27xX3xXexX1xX2bxX3xXaaxX54xX17xX3xXbfxX94xX3xX1xX17xX194xX4xX1xX3xX1xX54xX18xX1xX3xX4fxX3exX18xX19xX3xX4xX3axX6xX3xX4fxX1daxX18xX3xXaaxX2bxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX17xXe2xX93xXaxX12xXcxXdxX94xXbxX3xXexXabxX4xX3xX5xX54xX99xX3xXexX2exXexX3xX4xX145xX18xX19xX3xXexXa1xX4xX3xXexX92xX93xX4cxX18xX3xXexX16xX92xX93xX1f6xX18xXa2xX3xX19xXdxXa1xX17xX3xXe2xXabxX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xXa1xX18xX3xX53xX3exXa2xX3xX4fxXb7xX18xX19xX3xXaaxXdxX4cxX18xX3xXaaxX54xX3xX1cdxX92xX268xX18xX3xX4xX1xXb00xX18xX19xX3xX14exX1xX98xX18xX3xXe2xX98xX18xX3xXaaxX1f6xX3xXexX117xX3xXexX117xX18exX18xX19xXa2xX3xX4fxX194xX17xX3xX4fxX141xX4xXa2xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xXa1xX4xX1xX3xX62xX1a8xX3xX25xX1xX42xX3xX1aexXdxX18xX1xX3xXaaxX54xX3xX13dxX3xXexX1xX141xX4xX3xXexX16xXa1xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX22xX99xXa2xX3xXexX5c9xX18xX1xX3xX4xXb7xX99xX3xX4xXa1xX3xX18xX1xX98xX18xX3xX4xX3axX6xX3xX4xXa1xX18xX3xX53xX3exXa2xX3xX4fxXb7xX18xX19xX3xXaaxXdxX4cxX18xXa2xX3xX14exX1xX98xX18xX3xXe2xX98xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1xX14axX4xX3xXexX11cxXbxX3xXaaxX54xX3xX5xX54xX99xX3xXexX1xX10xX17xX3xX3dxXa1xX4xX318xX3xX660xX6b8xXdxX3xX99xX6acxXdxX3xX4xXa1xX4xX3xXbxX1xX117xX1daxX18xX19xX3xXbxX1xXa1xXbxX3xXaaxX54xX3xX1xX5c9xX18xX1xX3xXexX1xX141xX4xX3xXexX92xX93xX4cxX18xX3xXexX16xX92xX93xX1f6xX18xXa2xX3xX19xXdxXa1xX17xX3xXe2xXabxX4xXa2xX3xX1cdxX92xX6xX18xX3xXexX98xX99xX3xXexX6acxXdxX3xX4xX145xX18xX19xX3xXexXa1xX4xX3xXexX92xX93xX4cxX18xX3xXexX16xX92xX93xX1f6xX18xX3xX99xXdxX22xX18xX19xXa2xX3xXexX92xX93xX4cxX18xX3xXexX16xX92xX93xX1f6xX18xX3xXexX16xX4cxX18xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX4fxXdxX22xX18xX3xXex15ee6xX3xXaaxX54xX3xX99xX194xX18xX19xX3xX2fdxX78fxX3xX1xX3exXdxX318xX3xXcxXf0xX18xX19xX3xX4xX117xX173xX18xX19xX3xXbxX1xX2exXdxX3xX1xX118xXbxXa2xX3xX4xX92xX18xX19xX3xX4xX473xXbxX3xXexX1xX145xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX4xX1xX17xX3xX4xXa1xX4xX3xX4xX1daxX3xX1cdxX92xX6xX18xX3xXexX1xX145xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xXexX16xX92xX93xX1f6xX18xX3xXexX1xX145xX18xX19xX3xX4fxXb2xX3xX4xX63xX3xX18xX1xXb13xX18xX19xX3xX7xXb7xX18xX3xXbxX1xX26dxX99xX3xX53xXa1xX17xX3xX4xX1xX42xX3xX1xX6xX93xXa2xX3xX1xX473xXbxX3xXe2xXf46xX18xXa2xX3xX7xX98xX92xX3xX7xX1b6xX4xX295xX3xX18xX1xX13bbxX99xX3xXexX92xX93xX4cxX18xX3xXexX16xX92xX93xX1f6xX18xXa2xX3xX19xXdxX6acxXdxX3xXexX1xXdxX22xX92xX3xX1cdxX92xXa1xX3xXexX16xX5c9xX18xX1xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xXaaxX54xX3xXbfxX94xXexX3xX1cdxX92xXb7xX3xXaaxXdxX22xX4xX3xX1xX14axX4xX3xXexX11cxXbxX3xXaaxX54xX3xX5xX54xX99xX3xXexX1xX10xX17xX3xX3dxXa1xX4xX318xX3xX3dxXa1xX17xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX62xX63xX6xXa2xX3xX660xX54xXdxX3xXa3fxX1xXa1xXexX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXaaxX54xX3xXcxX16xX92xX93xX1f6xX18xX3xX1xX5c9xX18xX1xX3xXexX27xX18xX1xXa2xX3xX3dxXa1xX17xX3xX67exXf0xX18xX3xX1xX63xX6xX3xf19exX3xX660xX173xXdxX3xX7xX2exX18xX19xXa2xX3xXcxX194xXbxX3xX4xX1xX42xX3xX134xX141xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexX11cxXbxX3xXexX16xX92xX18xX19xX3xX4fxX268xX92xX3xXexX117xX3xX4xXa1xX4xX3xX4xX1xX117xX1daxX18xX19xX3xXexX16xX5c9xX18xX1xXa2xX3xX4xX1xX92xX93xX4cxX18xX3xXexX16xX6xX18xX19xXa2xX3xX4xX1xX92xX93xX4cxX18xX3xX99xXabxX4xX3xXaaxX1f6xX3xX1xX14axX4xX3xXexX11cxXbxX3xXaaxX54xX3xX5xX54xX99xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX117xX3xXexX117xX18exX18xX19xXa2xX3xX4fxX194xX17xX3xX4fxX141xX4xXa2xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xXa1xX4xX1xX3xX62xX1a8xX3xX25xX1xX42xX3xX1aexXdxX18xX1xX1b3xX3xXexX5c9xX99xX3xXexX24exXdxX3xX18xX1xXb13xX18xX19xX3xXexX1xXb2xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX99xX6acxXdxXa2xX3xX1xX473xXbxX3xXe2xXf46xX18xXa2xX3xXexX1xX92xX93xX94xXexX3xXbxX1xXabxX4xX3xX4fxXb2xX3xXexX92xX93xX4cxX18xX3xXexX16xX92xX93xX1f6xX18xXa2xX3xX19xXdxXa1xX17xX3xXe2xXabxX4xX3xXaaxX1f6xX3xXexX117xX3xXexX117xX18exX18xX19xXa2xX3xX4fxX194xX17xX3xX4fxX141xX4xXa2xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xXa1xX4xX1xX3xX62xX1a8xX3xX25xX1xX42xX3xX1aexXdxX18xX1xX3xXaaxX54xX3xXbfxX94xXexX3xX1cdxX92xXb7xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX25xX1xX27xX3xXexX1xX2bxX3xX30xX31xX32xX25xXcxX35xXcxX37xX318xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX17xXe2xX93xXaxX12xX25xX145xX18xX19xX3xXbfxX1xX6xXdxX3xXbfxX94xX3xX1xX17xX194xX4xX1xX3xX1xX54xX18xX1xX3xX4fxX3exX18xX19xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX4xX1xX3axX3xX4fxX1f6xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexXc29xX18xX19xX3xX18xXf0xX99xX3xX4xX3axX6xX3xXexX11cxXbxX3xXexX1xXb2xX3xX4xX473xXbxX3xX3axX93xXa2xX3xX18xX19xX117xX173xXdxX3xX4fxX141xX18xX19xX3xX4fxX268xX92xXa2xX3xX4xX473xXbxX3xXbxX1xX63xX3xX4xX3axX6xX3xX18xX19xX117xX173xXdxX3xX4fxX141xX18xX19xX3xX4fxX268xX92xX3xX4xX473xXbxX3xX3axX93xXa2xX3xX4xX1xX42xX18xX1xX3xX1cdxX92xX93xX1f6xX18xXa2xX3xX1aexX62dxXexX3xXexX16xX11cxX18xX3xXcxX6b8xX3xX1cdxX92xX2exX4xX3xXaaxX54xX3xX4xXa1xX4xX3xX4fxX17xX54xX18xX3xXexX1xXb2xXa2xX3xX4xX1daxX3xX1cdxX92xX6xX18xXa2xX3xX4fxX1daxX18xX3xXaaxX2bxX3xXexX16xX4cxX18xX3xX4xXa1xX4xX3xXbxX1xX117xX1daxX18xX19xX3xXexXdxX22xX18xX3xXexX1xX145xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX4fxX194xXdxX3xX4xX1xXb00xX18xX19xXa2xX3xX4xX6b8xX18xX19xX3xXexX1xX145xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX4fxXdxX22xX18xX3xXexX206exXa2xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xXexX1xX145xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX4fxXdxX22xX18xX3xXexX206exX3xX4fxXb2xX3xX4xXa1xX18xX3xX53xX3exXa2xX3xX4fxXb7xX18xX19xX3xXaaxXdxX4cxX18xX3xXaaxX54xX3xX14exX1xX98xX18xX3xXe2xX98xX18xX3xX19xXdxXa1xX99xX3xX7xXa1xXexX3xXaaxX54xX3xX4fxXa1xX18xX1xX3xX19xXdxXa1xX3xXbfxX94xXexX3xX1cdxX92xXb7xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX1xX13bbxX18xX19xX3xX18xXf0xX99xX318xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX17xXe2xX93xXaxX12xXcxXf0xX18xX19xX3xX4xX117xX173xX18xX19xX3xX4xX145xX18xX19xX3xXexXa1xX4xX3xXbfxXdxXb2xX99xX3xXexX16xX6xXa2xX3xX19xXdxXa1xX99xX3xX7xXa1xXexXa2xX3xX4fxX145xX18xX3xX4fxX2exX4xX3xXbfxX2bxXbxX3xXexX1xX173xXdxX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX25xX1xX27xX3xXexX1xX2bxX3xX4xX3axX6xX3xX3dxX3exX3xX25xX1xX42xX18xX1xX3xXexX16xX2bxX318xX3xX14exX19xX1xXdxX4cxX18xX3xX4xX141xX92xXa2xX3xXbxX1xXa1xXexX3xX1xXdxX22xX18xX3xX4xXa1xX4xX3xX99xX145xX3xX1xX5c9xX18xX1xXa2xX3xX4fxXdxXb2xX18xX3xX1xX5c9xX18xX1xX3xXexXdxX4cxX18xX3xXexXdxX94xX18xXa2xX3xX18xX1xXb13xX18xX19xX3xX4xXa1xX4xX1xX3xX5xX54xX99xX3xX1xX6xX93xXa2xX3xXexX1xXdxX94xXexX3xXexX1xX1dxX4xXa2xX3xX1xXdxX22xX92xX3xX1cdxX92xXb7xX3xX4fxXb2xX3xXexX16xXdxXb2xX18xX3xXbfxX1xX6xXdxX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xXexX16xX4cxX18xX3xXe2xXdxX22xX18xX3xX16xX3exX18xX19xXa2xX3xX2fdxX98xX93xX3xXe2xX1dxX18xX19xX3xX1xX5c9xX18xX1xX3xX99xXf46xX92xX3xX18xX19xX117xX173xXdxX3xX5xX78fxX18xX1xX3xX4fxX194xX17xX3xX4fxXdxXb2xX18xX3xX1xX5c9xX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1xX14axX4xX3xXexX11cxXbxX3xXaaxX54xX3xX5xX54xX99xX3xXexX1xX10xX17xX3xX3dxXa1xX4xX1b3xX3xX4fxX1a8xX18xX19xX3xXexX1xX173xXdxX3xXbfxX2bxXbxX3xXexX1xX173xXdxX3xX4xX1xX473xX18xX3xX4xX1xX27xX18xX1xX3xX18xX1xXb13xX18xX19xX3xX53xXdxXb2xX92xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX5xX22xX4xX1xX3xX5xX194xX4xXa2xX3xX5xX54xX99xX3xX5xX117xX6acxXexXa2xX3xX1xX17xX62dxX4xX3xXexX1xXdxX94xX92xX3xX1cdxX92xX6xX18xX3xXexX98xX99xXa2xX3xXexX16xXdxXb2xX18xX3xXbfxX1xX6xXdxX3xX1xX5c9xX18xX1xX3xXexX1xX141xX4xX318xX3xe3e8xXdxX4cxX18xX3xX1cdxX92xX93xX94xXexX3xX2fdxX206exX3xX5xX13dxX3xXexX1xX10xX17xX3xX4fxXb00xX18xX19xX3xX1cdxX92xX93xX3xX4fxX2bxX18xX1xX3xX4xX3axX6xX3xX660xXb7xX18xX19xXa2xX3xXbxX1xXa1xXbxX3xX5xX92xX11cxXexX3xX4xX3axX6xX3xX14exX1xX54xX3xX18xX117xX6acxX4xX3xX4fxX2exXdxX3xXaaxX6acxXdxX3xX18xX1xXb13xX18xX19xX3xX4xXa1xX18xX3xX53xX3exXa2xX3xX4fxXb7xX18xX19xX3xXaaxXdxX4cxX18xX3xX4xX63xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX194xX99xXa2xX3xXexX1xX6xX99xX3xX18xX1xX572xX18xX19xXa2xX3xXexXdxX4cxX92xX3xX4xX1dxX4xX318xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1403axX92xXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX10xX99xX12xX3dxX1330xXdxX3xX91xX92xX2exX4xX3xX660xX194xXexX0xX35xX10xX99xX12xX0xX35xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX35xXbxX12
Bùi Quốc Đạt