Chính phủ coi trọng sửa đổi bất cập trong pháp luật hiện hành
Điều này thể hiện rõ tại Nghị quyết 109/NQ-CP phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2018.
d49x78bdx8003x37e5x8d80x69e2x6732x44c6x292fxX7x74ecx5ecfx6752x40d4x6b67x547axX5x2785xXax86bex1418xX1x31ebx50c7xX1xX3xXbxX1x6277xX3xX4x34efxXdxX3xXex89c3x5410xX16x2257xX3xX7x3d38xX6xX3x5b87x7defxXdxX3x4bcax388dxXexX3xX4x754cxXbxX3xXexX22xX1exX16xX25xX3xXbxX1x36b4xXbxX3xX5x4180xX34xXexX3xX1xXdx6322xX16xX3xX1x4757xX16xX1xX0x3906xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx25ddxX10xX6x90b4xXaxX12x76c7xXdx88caxX43xX3xX16xX4dx755axX3xXexX1x4b1cxX3xX1xXdxX49xX16xX3xX22x10a4xX3xXex1a3fxXdxX3x85bcxX25xX1x245dxX3x74b2xX43xX6dx7a45xXexX3xX2x756dx4e88xX51xX7fx71a4x4359xX13x14f6xX3xXbxX1xXdxf73xX16xX3xX1xX23xXbxX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX4xX1xX43xX6dxX97xX16xX3xX2bxX68xX3x32faxX68xX3x7087x634bxX6dxX3xX63x6067xX16xX25xX3xXbxX1xX3fxXbxX3xX5xX43xX34xXexX3xXexX1xX3fxX16xX25xX3x67edxX51x7316xX8bxX2xXcex31daxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18faxX1exX63xX6dxXaxX12xX0xXdx7acaxX25xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX51xX51xXdxXd4xX2fxX6xX1exXexX1xX6xX16xX1xX1xX1exX6xXd4xXb2xX16xX51xX16xX10x5af7xX7xX51xX2xXcex8ac7x741cxX51xX10fxXcexX63x3c5exX2xX8bxX10ex8b24xX8bxX8cxXexX2xX10exX5xX118xXd4xfa0xXbxX25xXaxX3xX51xX12xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX1exX63xX6dxXaxX12xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xf21xX1x30dcxX16xX25xX3xX2bxX82xX16xX1xX3xXb5xXb6xX6dxX3xX63xXbaxX16xX25xX3xXb2xX4dxX3xX1xX1exX4dxX16xX3xXexX1xXdxX49xX16xX3xXexX1xX71xX3xX4xX1xX87x4968xX3xXbxX1xX3fxXbxX3xX5xX43xX34xXexX3xX5xX4dxX3xX16xX1xXdxX49xXecxX3xXb2x59c3xX3xXexX22xX23xX16xX25xX3xXexXb6xXecxX16dxX3x19bexX43xX3xXexXdxX97xX16xX3xX1xX4dxX16xX25xX3xX2bx3f65xX43xX16dxX3xX2bx5695xX4xX3xX2fxXdxX49xXexX3xX4xX1exXdxX3xXexX22xX23xX16xX25xX3xXb2xXdxX49xX4xX3xX22xX4dxX3xX7xX1exX3fxXexX16dxX3xX7xX28xX6xX3xX2bxX2cxXdxX3xX4xX3fxX4xX3xX2fxX30xXexX3xX4xX34xXbxX16dxX3xXb2xX190x5955xX16xX25xX3xXecx5d1fxX4xX3xXexX7cxXdxX3xX4xX3fxX4xX3xX84xX43xX6dxX3xX2bxX82xX16xX1xX3xXbxX1xX3fxXbxX3xX5xX43xX34xXexX3xX1xXdxX49xX16xX3xX1xX4dxX16xX1xX3xX2bxX71xX3xX2fx5903xX1exX3xX2bxX20bxXecxX3xXexX15xX16xX1xX3xX2bx85cbxX16xX25xX3xX2fx71faxX16dxX3xXexX1x2425xX16xX25xX3xX16xX1xX30xXexX16dxX3xX144xX1xX20bxX3xXexX1xXdxX3xX4xX1bxX6xX3xX1xX49xX3xXexX1xX222xX16xX25xX3xXbxX1xX3fxXbxX3xX5xX43xX34xXexX16dxX3xX25x7529xXbxX3xXbxX1xX19exX16xX3xX1xX1exX4dxX16xX3xXexX1xXdxX49xX16xX3xXexX1xX71xX3xX4xX1xX87xX16dxX3xX4xX20bxXdxX3xX4xX3fxX4xX1xX3xXexX1xX1bxX3xXexX183xX4xX3xX1xX4dxX16xX1xX3xX4xX1xX15xX16xX1xX16dxX3xX1xf3bxX3xXexX22x2a16xX3xXbxX1xX3fxXexX3xXexX22xXdxX71xX16xX3xX63xX1exX6xX16xX1xX3xX16xX25xX1xXdxX49xXbxX16dxX3xXexX1x1be1xX4xX3xX2bx7046xX6dxX3xX2bxX19exX43xX3xXexX190xX16dxX3xX144xXdxX16xX1xX3xX63xX1exX6xX16xX1xX16dxX3xX2fxX20bxX1exX3xX2bxX20bxXecxX3xX6xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXb5x1e22xX3xX1xX21dxXdxX16dxX3xX1xX1exX4dxX16xX3xXexX1xX4dxX16xX1xX3xX4xX3fxX4xX3xXecxX183xX4xX3xXexXdxX97xX43xX16dxX3xX144xX87xX3xX1xX1exX7cxX4xX1xX3xX16x8116xXecxX3xXd0xX8bxX2xXcexX3xXb2xX4dxX3xX4xX3fxX4xX3xX16xX2fexXecxX3xXexXdxX87xXbxX3xXexX1xX10xX1exXd4xX3xX66xXdxX68xX43xX3xX16xX4dxX6dxX3xXexX1xX71xX3xX1xXdxX49xX16xX3xX22xX79xX3xXexX7cxXdxX3xX7fxX25xX1xX82xX3xX84xX43xX6dxX87xXexX3xX2xX8bxX8cxX51xX7fxX8fxX90xX13xX92xX3xXbxX1xXdxX97xX16xX3xX1xX23xXbxX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX4xX1xX43xX6dxX97xX16xX3xX2bxX68xX3xXb2xX68xX3xXb5xXb6xX6dxX3xX63xXbaxX16xX25xX3xXbxX1xX3fxXbxX3xX5xX43xX34xXexX3xXexX1xX3fxX16xX25xX3xXcexX51xXd0xX8bxX2xXcexXd4xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX1exX63xX6dxXaxX12xX66xX20bxXecxX3xX2fxX20bxX1exX3xXexX15xX16xX1xX3xX2bxX218xX16xX25xX3xX2fxX21dxX3xX4xX1bxX6xX3x4d67xX43xX34xXexX3xX66xX19exX43xX3xXexX190xX3xX4xfadxX16xX25xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX1exX63xX6dxXaxX12xX13xX183xX3xXexX1xX71xX3xXb2xX68xX3xXbxX1xX7cxXecxX3xXb2xXdxX3xX3fxXbxX3xX63xX183xX16xX25xX3xX3b9xX43xX34xXexX16dxX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX6dxX97xX43xX3xX4xX19exX43xX3xXe4xX21dxX3x179dxX87xX3xX1xX1exX7cxX4xX1xX3xXb2xX4dxX3xX66xX19exX43xX3xXexX190xX3xX1xX1exX4dxX16xX3xXexX1xXdxX49xX16xX3xXexX1xX10xX1exX3xX1xX190xX1daxX16xX25xX3xX2fxX2cxX3xX7xX43xX16xX25xX3xX84xX43xX6dxX3xX2bxX82xX16xX1xX3xX3fxXbxX3xX63xX183xX16xX25xX3xXbxX1xX3fxXbxX3xX5xX43xX34xXexX3xXb2xX68xX3xXexX1xX2acxXecxX3xX84xX43xX6dxX68xX16xX3xX84xX43xX6dxX87xXexX3xX2bxX82xX16xX1xX3xX2bxX19exX43xX3xXexX190xX3xX2bxX222xXdxX3xXb2xX1daxXdxX3xX63xXbaxX3xX3fxX16xX3xX2bxX19exX43xX3xXexX190xX3xX4xX3c6xX16xX25xX3xXexX1xXbaxX4xX3xX1xXdxX49xX16xX3x4363xX3xX16xX190xX1daxX4xX3xX16xX25xX1exX4dxXdxX3xX2bxX71xX3xX4xX24dxX3xX4x67c5xX3xX7xX4a3xX3xXbxX1xX3fxXbxX3xX5x4e8axX3xXexX1xXbaxX4xX3xX1xXdxX49xX16xX3xXb2xX4dxX3xX25xXdxX6xX1exX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX84xX43xX6dxX3xX2bxX82xX16xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX87xXexX16dxX3xX1xX190xX1daxX16xX25xX3xX63x7c8exX16xX3xXexX1xXbaxX4xX3xX1xXdxX49xX16x3f72xX3xX2fxX2cxX3xX7xX43xX16xX25xX3xX84xX43xX6dxX3xX2bxX82xX16xX1xX3xX22xX79xX3xXbxX1xX7cxXecxX3xXb2xXdxX3xX3fxXbxX3xX63xX183xX16xX25xX3xXbxX1xX3fxXbxX3xX5xX43xX34xXexX3xX2bxX19exX43xX3xXexX190xX3xX4xX3c6xX16xX25xX16dxX3xXbxX1xX3fxXbxX3xX5xX43xX34xXexX3xXb2xX68xX3xX2bxX19exX43xX3xXexX190xX3xXexX1xX10xX1exX3xX1x2680xX16xX1xX3xXexX1x303axX4xX3xX2bxX222xXdxX3xXexX3fxX4xX3xX4xX3c6xX16xX25xX3xXexX190xX3x3a05xX92xX92xX92x4ff1xXd4xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX1exX63xX6dxXaxX12x6088xX68xX3xXbxX1xXb6xX16xX3xX5xX1exX7cxXdxX3xX63xXbaxX3xX3fxX16xX16dxX3xX4xX19exX16xX3xXbxX1xX20bxXdxX3xX84xX43xX6dxX3xX2bxX82xX16xX1xX3xX22xX79xX3xX1xX4b7xX16xX3xXbxX1xXb6xX16xX3xX5xX1exX7cxXdxX3xX63xXbaxX3xX3fxX16xX3xX4xX24dxX3xX4xX30xX43xX3xXbxX1xX19exX16xX3xXb5xXb6xX6dxX3xX63xXbaxX16xX25xX3xXb2xX4dxX3xX63xXbaxX3xX3fxX16xX3xX144xX1xX3c6xX16xX25xX3xX4xX24dxX3xX4xX30xX43xX3xXbxX1xX19exX16xX3xXb5xXb6xX6dxX3xX63xXbaxX16xX25xX506xX3xXb5xX3fxX4xX3xX2bxX82xX16xX1xX3xXexXdxX97xX43xX3xX4xX1xX15xX3xXbxX1xXb6xX16xX3xX5xX1exX7cxXdxX3xX63xXbaxX3xX3fxX16xX3xX84xX43xX6xX16xX3xXexX22xX23xX16xX25xX3xX84xX43xX222xX4xX3xX25xXdxX6xX3xXexX22xX97xX16xX3xX4xX4b7xX3xX7xX4a3xX3xXbxX1xXb6xX16xX3xXexX15xX4xX1xX3xX144x3349xX16dxX3xX2fxX2cxX3xX7xX43xX16xX25xX3xX2bxX3fxX16xX1xX3xX25xXdxX3fxX3xXexX3fxX4xX3xX2bxX21dxX16xX25xX3xX4xX183xX3xXexX1xX71xX3xXb2xX68xX3xX2bxX68xX3xX16xX25xX1xX82xX3xX16xXb6xX16xX25xX3xXexXdxX97xX43xX3xX4xX1xX15xX3xXb2xX222xX16xX3xX63xXbaxX3xX3fxX16xX3xX84xX43xX6xX16xX3xXexX22xX23xX16xX25xX3xX84xX43xX222xX4xX3xX25xXdxX6xX3xX5xX97xX16xX3xX10exX118xXd4xX8bxX8bxX8bxX3xXex60d4xX3xX2bxX218xX16xX25xX3xXexX22xX97xX16xX3xX4xX4b7xX3xX7xX4a3xX3xXexX6bbxX3xX5xX49xX3x1b6fxX3x1d08x5fb0xX92xX506xX3xX22xX4dxX3xX7xX1exX3fxXexX16dxX3xX7xX28xX6xX3xX2bxX2cxXdxX16dxX3xX2fxX2cxX3xX7xX43xX16xX25xX3xXexXdxX97xX43xX3xX4xX1xX15xX16dxX3xXexX1xX2acxXecxX3xX84xX43xX6dxX68xX16xX3xX2bxX222xXdxX3xXb2xX1daxXdxX3xX63xXbaxX3xX3fxX16xX3xX16xX1xX24dxXecxX3x548dxX16dxX3xXe4xX16dxX3xX13xX3xXbxX1x796cxX3xX1xX28bxXbxX3xXb2xX1daxXdxX3xXexXdxX97xX43xX3xX4xX1xX15xX3xX63xXbaxX3xX3fxX16xX3xX84xX43xX6xX16xX3xXexX22xX23xX16xX25xX3xX84xX43xX222xX4xX3xX25xXdxX6xXd4xXd4xXd4xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX1exX63xX6dxXaxX12x3311xX28xX6xX3xX2bxX2cxXdxX16dxX3xX2fxX2cxX3xX7xX43xX16xX25xX3xX4xX3fxX4xX3xX5xX43xX34xXexX3xX4xX24dxX3xX84xX43xX6dxX3xX2bxX82xX16xX1xX3xX5xXdxX97xX16xX3xX84xX43xX6xX16xX3xX2bxX87xX16xX3xX84xX43xX6dxX3xX1xX1exX7cxX4xX1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX1exX63xX6dxXaxX12xX66xX222xXdxX3xXb2xX1daxXdxX3xX63xXbaxX3xX3fxX16xX3xX3b9xX43xX34xXexX3xX7xX28xX6xX3xX2bxX2cxXdxX16dxX3xX2fxX2cxX3xX7xX43xX16xX25xX3xX4xX3fxX4xX3xX5xX43xX34xXexX3xX4xX24dxX3xX84xX43xX6dxX3xX2bxX82xX16xX1xX3xX5xXdxX97xX16xX3xX84xX43xX6xX16xX3xX2bxX87xX16xX3xX84xX43xX6dxX3xX1xX1exX7cxX4xX1xX16dxX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX6dxX97xX43xX3xX4xX19exX43xX3xX4xX1x65bcxX3xX7xX28xX6xX3xX2bxX2cxXdxX3xX16xX1x71d9xX16xX25xX3xX16xX21dxXdxX3xX63xX43xX16xX25xX3xX4xX1bxX6xX3xX4xX3fxX4xX3xX5xX43xX34xXexX3xX5xXdxX97xX16xX3xX84xX43xX6xX16xX3xX2bxX87xX16xX3xX84xX43xX6dxX3xX1xX1exX7cxX4xX1xX16dxX3xX2fxX20bxX1exX3xX2bxX20bxXecxX3xX2bxX218xX16xX25xX3xX2fxX21dxX3xXb2xX1daxXdxX3xX3b9xX43xX34xXexX3xX8fxX43xX6dxX3xX1xX1exX7cxX4xX1xX3xX16xX2fexXecxX3xXd0xX8bxX2x16e8xX506xX3xX7xX28xX6xX3xX2bxX2cxXdxX3xXexX97xX16xX3xX4xX3fxX4xX3xX84xX43xX6dxX3xX1xX1exX7cxX4xX1xX3xX2bxX71xX3xX2fxX20bxX1exX3xX2bxX20bxXecxX3xXexX1xX222xX16xX25xX3xX16xX1xX30xXexX3xXb2xX1daxXdxX3xX4xX3fxX4xX3xX63xX6xX16xX1xX3xXecxX183xX4xX3xX84xX43xX6dxX3xX1xX1exX7cxX4xX1xX3xX84xX43xX6dxX3xX2bxX82xX16xX1xX3xXexX22xX1exX16xX25xX3xX3b9xX43xX34xXexX3xX8fxX43xX6dxX3xX1xX1exX7cxX4xX1xX506xX3xXexX1xX222xX16xX25xX3xX16xX1xX30xXexX3xXb2xX68xX3xX16xX21dxXdxX3xX63xX43xX16xX25xX3xX84xX43xX6dxX3xX1xX1exX7cxX4xX1xX506xX3xX2fxX2d4xXdxX3xX2fx1e77xX3xX4xX3fxX4xX3xX84xX43xX6dxX3xX1xX1exX7cxX4xX1xX3xXb2xX68xX3xXbxX1xX3fxXexX3xXexX22xXdxX71xX16xX3xX1xX4dxX16xX25xX3xX1xX24dxX6xX16dxX3xX7xX20bxX16xX3xXbxX1xX2acxXecxX16dxX3xX63xX82xX4xX1xX3xXb2xX183xX3xX4xX183xX3xXexX1xX71xX3xX2bxX6xX16xX25xX3xX4xX20bxX16xX3xXexX22xX4a3xX3xX1xX1exX7cxXexX3xX2bxX21dxX16xX25xX3xX2bxX19exX43xX3xXexX190xX16dxX3xX144xXdxX16xX1xX3xX63xX1exX6xX16xX1xX3xX4xX1bxX6xX3xX63xX1exX6xX16xX1xX3xX16xX25xX1xXdxX49xXbxX3xXb2xX4dxX3xX16xX25xX190x71a9xXdxX3xX63xXb6xX16xX16dxX3xXexX7cxX1exX3xXexX1xX43xX34xX16xX3xX5xX28bxXdxX3xX4xX1xX1exX3xXb2xXdxX49xX4xX3xXexX2cxX3xX4xX1xX563xX4xX3xXexX1xXbaxX4xX3xX1xXdxX49xX16xX3xX84xX43xX6dxX3xX1xX1exX7cxX4xX1xX506xX3xX2bxX218xX16xX25xX3xXexX1xX9a1xXdxX3xX16xX25xX1xXdxX97xX16xX3xX4xX563xX43xX16dxX3xXexX1xX6xX6dxX3xXexX1xX87xX3xX2fx6c3dxX16xX25xX3xX4xX3fxX4xX3xX2fxXdxX49xX16xX3xXbxX1xX3fxXbxX16dxX3xX4xX3c6xX16xX25xX3xX4xX183xX3xX84xX43xX20bxX16xX3xX5xX4c2xX3xX16xX1xX4dxX3xX16xX190xX1daxX4xX3xX4xX19exX16xX3xXexX1xXdxX87xXexX16dxX3xXbxX1xX726xX3xX1xX28bxXbxX16dxX3xX2bxX1a3xX4xX3xX2fxXdxX49xXexX3xX5xX4dxX3xX4xX3c6xX16xX25xX3xXexX3fxX4xX3xXexX1xX3c6xX16xX25xX3xXexXdxX16xX16dxX3xX63xXbaxX3xX2fxX3fxX1exX506xX3xX2fxX20bxX1exX3xX2bxX20bxXecxX3xX4xX3fxX4xX3xXecxX183xX4xX3xXexXdxX97xX43xX16dxX3xX6dxX97xX43xX3xX4xX19exX43xX3xXb2xX68xX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xX7xX3fxX4xX1xX3xX84xX43xX20bxX16xX3xX5xX4c2xX3xX16xX1xX4dxX3xX16xX190xX1daxX4xX3xX4xX1bxX6xX3xX4xX3fxX4xX3xX16xX25xX4dxX16xX1xX16dxX3xX2fxX20bxX1exX3xX2bxX20bxXecxX3xXexX15xX16xX1xX3xX2cxX16xX3xX2bxX82xX16xX1xX16dxX3xX2bxX218xX16xX25xX3xX2fxX21dxX3xX4xX1bxX6xX3xX1xX49xX3xXexX1xX222xX16xX25xX3xXbxX1xX3fxXbxX3xX5xX43xX34xXexXd4xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX1exX63xX6dxXaxX12xX591xXdxX49xX4xX3xX5xX34xXbxX3xX4xX3fxX4xX3xX84xX43xX6dxX3xX1xX1exX7cxX4xX1xX3xX144xX1xX43xX3xX4xX1xX563xX4xX3xX16xX2fexX16xX25xX3xX4xX19exX16xX3xX2fxX20bxX1exX3xX2bxX20bxXecxX3xX2bxX218xX16xX25xX3xX2fxX21dxX16dxX3xXexX22xX3fxX16xX1xX3xX4xX1xX218xX16xX25xX3xX4xX1x740cxX1exX16dxX3xXecxX287xXdxX3xX144xX1xX43xX3xX4xX1xX563xX4xX3xX16xX2fexX16xX25xX3xX4xX1xX822xX3xX4xX24dxX3xXecxX21dxXexX3xX84xX43xX6dxX3xX1xX1exX7cxX4xX1xX3xX4xX1xX43xX16xX25xX506xX3xX84xX43xX6dxX3xX1xX1exX7cxX4xX1xX3xX4xX3fxX4xX3xX144xX1xX43xX3xX4xX1xX563xX4xX3xX16xX2fexX16xX25xX3xX2bxX1a3xX4xX3xXexX1xX726xX3xXexX1xX55dxX3xX3fxXbxX3xX63xX183xX16xX25xX3xXbxX1xX3fxXbxX3xX5xX43xX34xXexX3xX4xX1xX43xX6dxX97xX16xX3xX16xX25xX4dxX16xX1xX16dxX3xX4x3346xX16xX3xX4xX3fxX4xX3xX144xX1xX43xX3xX4xX1xX563xX4xX3xX16xX2fexX16xX25xX3xX144xX1xX3fxX4xX3xX5xXdxX97xX16xX3xX84xX43xX6xX16xX3xX16xX1xXdxX68xX43xX3xX2bxX87xX16xX3xX1xX1exX7cxXexX3xX2bxX21dxX16xX25xX3xXb5xXb6xX6dxX3xX63xXbaxX16xX25xX3xXexX1xX55dxX3xX3fxXbxX3xX63xX183xX16xX25xX3xXbxX1xX3fxXbxX3xX5xX43xX34xXexX3xXb5xXb6xX6dxX3xX63xXbaxX16xX25xXd4xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX1exX63xX6dxXaxX12x50faxX4dxX3xX7xX1exX3fxXexX16dxX3xX7xX28xX6xX3xX2bxX2cxXdxX16dxX3xX2fxX2cxX3xX7xX43xX16xX25xX3xX4xX3fxX4xX3xX84xX43xX6dxX3xX1xX1exX7cxX4xX1xX3xX144xX654xX3xXexX1xX43xX34xXexX16dxX3xX4xX1xX43xX6dxX97xX16xX3xX16xX25xX4dxX16xX1xX16dxX3xX2fxX20bxX1exX3xX2bxX20bxXecxX3xX16xX25xX43xX6dxX97xX16xX3xXexX1dfxX4xX3xXexX15xX4xX1xX3xX1xX28bxXbxX3xX2bxX19exX6dxX3xX2bxX1bxX16dxX3xXexX1xX222xX16xX25xX3xX16xX1xX30xXexX3xX4xX3fxX4xX3xX16xX21dxXdxX3xX63xX43xX16xX25xX3xX4xX1xX43xX6dxX97xX16xX3xX16xX25xX4dxX16xX1xX3xX576xX4xX3fxX4xX3xX84xX43xX6dxX3xX1xX1exX7cxX4xX1xX3xX144xX654xX3xXexX1xX43xX34xXexX16dxX3xX4xX1xX43xX6dxX97xX16xX3xX16xX25xX4dxX16xX1xX3xXexX22xX1exX16xX25xX3xX5x1031xX16xX1xX3xXb2xXbaxX4xX3xX16xX3c6xX16xX25xX3xX16xX25xX1xXdxX49xXbxX3xXb2xX4dxX3xXbxX1xX3fxXexX3xXexX22xXdxX71xX16xX3xX16xX3c6xX16xX25xX3xXexX1xX3c6xX16xX16dxX3xX25xXdxX6xX1exX3xXexX1xX3c6xX16xX25xX3xXb2xX34xX16xX3xXexX20bxXdxX3xXb2xX4dxX3xX4xX3fxX4xX3xX5xXce9xX16xX1xX3xXb2xXbaxX4xX3xX144xX1xX3fxX4xX57axX3xXexX22xX1exX16xX25xX3xX16xX21dxXdxX3xX63xX43xX16xX25xX3xX84xX43xX6dxX3xX1xX1exX7cxX4xX1xX3xXexX822xX16xX1xX16dxX3xX84xX43xX6dxX3xX1xX1exX7cxX4xX1xX3xXb2xX726xX16xX25xX3xXb2xX4dxX3xX84xX43xX6dxX3xX1xX1exX7cxX4xX1xX3xX84xX43xX222xX4xX3xX25xXdxX6xX16dxX3xXbxX1xX726xX3xX1xX28bxXbxX3xXb2xX1daxXdxX3xX1xX49xX3xXexX1xX222xX16xX25xX3xX84xX43xX6dxX3xX1xX1exX7cxX4xX1xX3xX84xX43xX6dxX3xX2bxX82xX16xX1xX3xXexX22xX1exX16xX25xX3xX3b9xX43xX34xXexX3xX8fxX43xX6dxX3xX1xX1exX7cxX4xX1xXd4xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX1exX63xX6dxXaxX12xX66xX218xX16xX25xX3xXexX1xX9a1xXdxX16dxX3xXbxX1xXb6xX16xX3xX2bxX82xX16xX1xX3xX22xX79xX3xXexX22xX3fxX4xX1xX3xX16xX1xXdxX49xXecxX3xX4xX1bxX6xX3xX4xX3fxX4xX3xXe4xX21dxX16dxX3xX4xX4b7xX3xX84xX43xX6xX16xX3xXexX22xX1exX16xX25xX3xXb2xXdxX49xX4xX3xX4xX1xX1bxX3xXexX22xX55dxX16dxX3xXbxX1xX222xXdxX3xX1xX28bxXbxX3xXexX2cxX3xX4xX1xX563xX4xX3xX5xX34xXbxX16dxX3xXexX1xX2acxXecxX3xX2bxX82xX16xX1xX16dxX3xXbxX1xX97xX3xX63xX43xX6dxX49xXexX3xX84xX43xX6dxX3xX1xX1exX7cxX4xX1xX3xX2bxX71xX3xX2fxX20bxX1exX3xX2bxX20bxXecxX3xXexX15xX16xX1xX3xX144xX1xX20bxX3xXexX1xXdxX3xXexX22xX1exX16xX25xX3xXexX2cxX3xX4xX1xX563xX4xX3xXexX1xXbaxX4xX3xX1xXdxX49xX16xX3xX4xX3fxX4xX3xX5xX1exX7cxXdxX3xX84xX43xX6dxX3xX1xX1exX7cxX4xX1xXd4xX0xX51xXbxX12
Theo VOV