Thông báo đấu giá tài sản
(Baothanhhoa.vn) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo đấu giá quyền sử dụng đất của UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
d8fbx12bd9x13127xee97xe08ax10316xec72x159ebx13646xX7x1111fx13025x10b9dxe74dx15fc2xe783xX5x11a2dxXaxf7eaxXcxX1x124edxef07xfd99xX3x13715xffa6x1190axX3x168c9x16a5ax159abxX3xX17xXdxX1axX3xXexe7d3xXdxX3xX7xecc2xX16xX0x154a3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx126d4xX10xX6x13048xXaxX12xXcx1197exX1fxX16xX17xX3xXex143d8xfcfcxX3xe72cx11570xX4xX1xX3x16353xf246xX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX3xXexX26xXdxX3xX7xX2axX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX3cx10bbdxX6xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX3x102d6xX1fx10fb7x126b0xX16xX3xX7x123dbxX3xX3fxX52xX16xX17xX3xX1dxX1exXexX3xX4x10f8dxX6xX3x13267x11b70xe893xX4cxX3xX1xX1fxX82x12cdbxX16xX3x12aa4xX1fxX2axX16xX17xX3x11b53x1427dx108e7xX16xX17x14339xX3xXexe2fdxX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX3cxX6bxX6xe22fxX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX1bxX3fxX82xXaxX12xX0xXdxX4axX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3fxXexX1xX1fxX4axX19xX3xXdxf2e3xX10xX16xXexX10xX43xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXax15198xXdxX3fxXexX1x11d1dxX3x12ecbx10b48xXfdxXbxdcc0x103b2xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXfaxX3xfa97x14127xX10bxXbxX100xX101xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX2dxX2dxXdxXbcxX19xX6xX1bxXexX1xX6xX16xX1xX1xX1bxX6xXbcxX51xX16xX2dxX16xX10xXf5xX7xX2dx14579xX2xX2xX10cxX2dxX2xX10cxXfdxX3fxX130xX2xX2xXfdxX2xX130x116d6xXexX10bx1312exXfdxX10bxX5xX142x14636xX10bxX130xX2xe1c7xX147xXexX1xX1fxX4axX19xX16xX6xXdxX5xX7xX130xX142xX130xX14bxX130xXbcx10d51xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX3xXexX26xXdxX3xX7xX2axX16xXaxX3xXf5xXdxX3fxXexX1xX9xXaxXfcxXfdxXfdxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX10bxX10cxX10bxXaxX3xX2dxX12xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX1bxX3fxX82xXaxX12xXcxX26xXdxX3xX7xX2axX16xX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axXfaxX3xXa1xX1fxX82xX83xX16xX3xX7xX87xX3xX3fxX52xX16xX17xX3xX1dxX1exXexX3xX130xX142xX3xX5xX15xX3xX1dxX1exXexX3x15516xX3xXexX1xX1fx125e2xX4xX3x14590xX97xXa1xX3cxX3x1562ex141b5xX4axX3xXexX1xX10xX1bxX3xXa1xX1fxX82x131d4xXexX3xX1dxX4dxX16xX1xX3xX7x1047exX3xX130xXfdxX2xX142xX2dxXa1x135d5xX147xX96xX97xX98xX4cxX3xX16xX17xX26xX82xX3xX130x114b1xX2dxX216xX2dxX130xXfdxX130xXfdxX3xXexX1xX1fxX1e4xX4xX3xXexX1xX4dxX3xXexX43xX1exX16xX3xXcxX49xX16xX3xe20axX1xX1bxX16xX17xXacxX3xX1xX1fxX82xX9exX16xX3xXa1xX1fxX2axX16xX17xX3xXa7xXa8xXa9xX16xX17xXbcxX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX1bxX3fxX82xXaxX12xXcx10913xX16xX17xX3xX3fxXdxX9exX16xX3xXex12fc7xX4xX1xX3xX1dxXa8xX6xX3xX43xX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axXfaxX3xX10bxXbcxX10bxX142xXfdxXacxX14bxX3xX4axX0xX7xX1fxXbxX12xX130xX0xX2dxX7xX1fxXbxX12xX3xX1dxXa8xe95dxX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX26xX16xX1xX3xX130xX142xX3xX5xX15xXacxX3xXexf3fcxX3xX5xX15xX3x1558cx1689fxXfdxX2xX3xX1dxX1f8xX16xX3xX5xX15xX3xX2b2xX2b3xX130xX142xXacxX3xX4ax15c99xXdxX3xX5xX15xX3xX4xX6bxX3xX3fxXdxX9exX16xX3xXexX26bxX4xX1xX3xXexX2adxX3xX2xX130xXfdxXacxX14bxX3xX4axX0xX7xX1fxXbxX12xX130xX0xX2dxX7xX1fxXbxX12xX2dxX5xX15xX3xX1dxX1f8xX16xX3xX2xX130xX14bxX3xX4axX0xX7xX1fxXbxX12xX130xX0xX2dxX7xX1fxXbxX12xX2dxX5xX15xX0xXdxX12xXbcxX0xX2dxXdxX12xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX1bxX3fxX82xXaxX12xfefexXdxX1axX3xX1ecxX1xX1dfxXdxX3xX1dxXdx16a05xX4axXacxX3xXexXdxX83xX16xX3xX1dxda92xXexX3xXexX43xXa8x13abcxX4xXfaxX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX1bxX3fxX82xXaxX12xX147xX3xX327xXdxX1axX3xX1ecxX1xX1dfxXdxX3xX1dxXdxX332xX4axXfaxX3xXexX2adxX3xX142xXbcxXfdxXfdxXfdxXbcxXfdxXfdxXfdxX3xX1dx10b05xX16xX17xX2dxX4axX0xX7xX1fxXbxX12xX130xX3xX0xX2dxX7xX1fxXbxX12xX1dxX1f8xX16xX3xX10cxXbcxX216xXfdxXfdxXbcxXfdxXfdxXfdxX3xX1dxX379xX16xX17xX2dxX4axX0xX7xX1fxXbxX12xX130xX0xX2dxX7xX1fxXbxX12xX101xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX1bxX3fxX82xXaxX12xX147xX3xXcxXdxX83xX16xX3xX1dxX33cxXexX3xXexX43xXa8xX342xX4xXfaxX3xXexX2adxX3xX2xX142xX14bxXbcxXfdxXfdxXfdxXbcxXfdxXfdxXfdxX3xX1dxX379xX16xX17xX3xX1dxX1f8xX16xX3xX130xXfdxX130xXbcxXfdxXfdxXfdxXbcxXfdxXfdxXfdxX3xX1dxX379xX16xX17xX2dxX1xX379xX3xX7xXa9xX3xXexX1xX6xX4axX3xX17xXdxX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX101xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX1bxX3fxX82xXaxX12xX147xX3xXcxXdxX83xX16xX3xX1xX379xX3xX7xXa9xXfaxX3xX14bxXfdxXfdxXbcxXfdxXfdxXfdxX3xX1dxX379xX16xX17xX2dxX1xX379xX3xX7xXa9xX3xX1dxed24xX16xX17xX3xX1ecx124aexX3xXexX1xX6xX4axX3xX17xXdxX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axXbcxX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX1bxX3fxX82xXaxX12xX10bxXbcxX3xXcxX1xe269xXdxX3xX17xXdxX6xX16xXacxX3xX1dxX4dxX6xX3xX1dxXdxX332xX4axX3xX100xX10xX4axX3xXexX26xXdxX3xX7xX2axX16xXacxX3xX19xX1axX16xX3xX1xX379xX3xX7xXa9xXfaxX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX1bxX3fxX82xXaxX12xX147xX3xXcxX1xX47cxXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX100xX10xX4axX3xXexX26xXdxX3xX7xX2axX16xXfaxX3xXcxX2adxX3xX16xX17xX26xX82xX3xX130xX10cxX2dxX216xX2dxX130xXfdxX130xX2xX3xX1dxX1f8xX16xX3xX16xX17xX26xX82xX3xX130xX13fxX2dxX216xX2dxX130xXfdxX130xX2xXbcxX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX1bxX3fxX82xXaxX12xX147xX3xXcxX1xX47cxXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xXexX1xX6xX4axX3xX1ecxX1xX2axX1bxX3xX1xX379xX3xX7xXa9xXacxX3xX19xX1axX16xX3xX1xX379xX3xX7xXa9xXacxX3xXexX1xX1fxX3xX1xX379xX3xX7xXa9xXfaxX3xXcxX2adxX3xX16xX17xX26xX82xX3xX130xX10cxX2dxX216xX2dxX130xXfdxX130xX2xX3xX1dxX1f8xX16xX3xX16xX17xX26xX82xX3xX2xX10cxX2dxX14bxX2dxX130xXfdxX130xX2xXbcxX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX1bxX3fxX82xXaxX12xX147xX3xXcxX1xX47cxXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX16xX1e4xXbxX3xXexXdxX83xX16xX3xX1dxX33cxXexX3xXexX43xXa8xX342xX4xXfaxX3xXcxX2adxX3xX16xX17xX26xX82xX3xX2xX10cxX2dxX14bxX2dxX130xXfdxX130xX2xX3xX1dxX1f8xX16xX3xX16xX17xX26xX82xX3xX130xXfdxX2dxX14bxX2dxX130xXfdxX130xX2xXbcxX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX1bxX3fxX82xXaxX12xXcxX1xX47cxXdxX3xX17xXdxX6xX16xXacxX3xX1dxX4dxX6xX3xX1dxXdxX332xX4axX3xX16xX1e4xXbxX3xXbxX1xXdxX1f8xX1fxX3xXexX43xX2axX3xX17xXdxX1axX3xXex13901xXdxXfaxX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX1bxX3fxX82xXaxX12x14536xX3xX98xX1e4xXbxX3xXexX43xfebfxX4xX3xXexXdxX1f8xXbxX3xXexX5fbxXdxX3xX96xX97xX98xX4cxX3xXexX1xX4dxX3xXexX43xX1exX16xX3xXcxX49xX16xX3xX232xX1xX1bxX16xX17xX3xX16xX17xX26xX82xX3xX2xX10cxX2dxX14bxX2dxX130xXfdxX130xX2xX3xX51xX26xX3xX16xX17xX26xX82xX3xX2xX13fxX2dxX14bxX2dxX130xXfdxX130xX2xX101xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX1bxX3fxX82xXaxX12xX613xX3xX98xX1e4xXbxX3xXexX43xX61bxX4xX3xXexXdxX1f8xXbxX3xX1xX1bxX33cxX4xX3xX80xX1fxX6xX3xX1dxXa8xX47cxX16xX17xX3xX19xXa8xX1fxX3xX4xX1xX26bxX16xX1xX3x1299fxX19x14795xX16xX17xX3xX4xX1xX1fxX82xX332xX16xX3xXbxX1xX1axXexX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX4xX6bxX3xX19xX1axX1bxX3xXbxX1xX1axXexf897xX3xXexX5fbxXdxX3xXcxX43xX1fxX16xX17xX3xXexX49xX4axX3xX4cxX4dxX4xX1xX3xX51xX52xX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX3xXexX26xXdxX3xX7xX2axX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX3cxX6bxX6xX3xX16xX17xX26xX82xX3xX2xX10cxXacxX3xX2xX13fxX2dxX14bxX3xX51xX26xX3xX16xX17xX26xX82xX3xX130xXfdxX2dxX14bxX2dxX130xXfdxX130xX2xXbcxX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX1bxX3fxX82xXaxX12xXcxX1xX47cxXdxX3xX1dxXdxX332xX4axX3xX1ecxX1f8xXexX3xXexX1x14f0dxX4xX3xX16xX1x122a2xX16xX3xX232xX1xXdxX1f8xX1fxX3xXexX43xX2axX3xX17xXdxX1axXfaxX3xX2xX142xX3xX17xXdxX47cxXacxX3xX16xX17xX26xX82xX3xX130xXfdxX2dxX14bxX2dxX130xXfdxX130xX2xXbcxX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX1bxX3fxX82xXaxX12xX209xXdxX83xX1fxX3xX1ecxXdxX9exX16xXacxX3xX4xX1axX4xX3xXexX1x151a8xX4xX3xX1dxX44axX16xX17xX3xX1ecxX44fxX3xXexX1xX6xX4axX3xX17xXdxX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axXbcxX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX1bxX3fxX82xXaxX12xX2b3xX1xX1axX4xX1xX3xX1xX26xX16xX17xX3xX1dxX44axX16xX17xX3xX1ecxX44fxX3xXexX1xX6xX4axX3xX17xXdxX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX3xX16xX1e4xXbxX3xX1dxX93xX3xX1xX379xX3xX7xXa9xX3xX51xX26xX3xXexXdxX83xX16xX3xX1dxX33cxXexX3xXexX43xXa8xX342xX4xX3xX1xX297xXbxX3xX5xX9exXbcxX3xXcxXdxX83xX16xX3xX1dxX33cxXexX3xXexX43xXa8xX342xX4xX3xXexX1xX6xX4axX3xX17xXdxX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX3xX1ecxX1xX1axX4xX1xX3xX1xX26xX16xX17xX3xX4xX1xX1fxX82xX332xX16xX3xX51xX26xX1bxX3xXexX26xXdxX3xX1ecxX1xX1bxX2axX16xX3xX4xX93xX6xX3xXcxX43xX1fxX16xX17xX3xXexX49xX4axX3xX4cxX4dxX4xX1xX3xX51xX52xX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX3xXexX26xXdxX3xX7xX2axX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX3cxX6bxX6xX3xX7xX201xX3xXcxX2b3xXfaxX3xX0xX1fxX12xX2xXfdxX2xXfcxX10cxXfcxX10bxX10bxX10bxX10bxX0xX2dxX1fxX12xX3xX4axX1dfxX3xXexX5fbxXdxX3xX98xX17xX49xX16xX3xX1xX26xX16xX17xX3xXcxX1e7xXe6xX232xX3xX98xX17xX1bxX5fbxXdxX3xXcxX1xXa8xXa9xX16xX17xX3x118aaxXdxX9exXexX3xX98xX6xX4axX3x115a4xX3xXe6xX1xXdxX3xX16xX1xX1axX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX3cxX6bxX6xX69exX8b4xXdxX10xXexX4xX1bxX4axX97xX6xX16xX1ecxX6c1xXbcxX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX1bxX3fxX82xXaxX12xX3cx13f7fxX16xX1xX3xXexX1xX78cxX4xX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axXacxX3xXbxX1xXa8xXa9xX16xX17xX3xXexX1xX78cxX4xX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axXbcxX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX1bxX3fxX82xXaxX12xX3cxX8f6xX16xX1xX3xXexX1xX78cxX4xX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axXfaxX3x11188xX209xX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX3xX19xX6a0xX16xX17xX3xX19x1003exX3xXbxX1xXdxX1f8xX1fxX3xX17xXdxX1axX16xX3xXexXdxX1f8xXbx10797xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX1bxX3fxX82xXaxX12xX232xX1xXa8xXa9xX16xX17xX3xXexX1xX78cxX4xX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axXfaxX3xXcxX43xX2axX3xX17xXdxX1axX3xX5xebaexX16xXbcxX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX1bxX3fxX82xXaxX12xXcxX1xX47cxXdxX3xX17xXdxX6xX16xXacxX3xX1dxX4dxX6xX3xX1dxXdxX332xX4axX3xXexX261xX3xX4xX1xX78cxX4xX3xX19xX1fxX261xXdxX3xX4xX15xX16xX17xX3xX19xX201xX3xX17xXdxX1axXfaxX3xXcxX2adxX3xXfdxX10cxX3xX17xXdxX47cxXacxX3xX16xX17xX26xX82xX3xX130xX2xX2dxX14bxX2dxX130xXfdxX130xX2xX3xXexX5fbxXdxX3xX3cxX1e4xXdxX3xXexX43xXa8xX47cxX16xX17xX3xX96xX97xX98xX4cxX3xXexX1xX4dxX3xXexX43xX1exX16xX3xXcxX49xX16xX3xX232xX1xX1bxX16xX17xXbcxX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX1bxX3fxX82xXaxX12xX1e7xfd8dxXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX1f8xXexX3xX100xXdxX16xX3xX5xXdxX998xX16xX3xX1xX9exX3xX69exXexX43xX1bxX16xX17xX3xX17xXdxX47cxX3xX1xX26xX16xX1xX3xX4xX1xX26bxX16xX1xX6c1xXfaxX3xXcxX43xX1fxX16xX17xX3xXexX49xX4axX3xX4cxX4dxX4xX1xX3xX51xX52xX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX3xXexX26xXdxX3xX7xX2axX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX3cxX1bxX1axX3xX147xX3xXcx115eaxX16xX17xX3xX130xXacxX3xXcxX43xX52xX3xX7xX1dfxX3xX3cxX297xXbxX3xX1ecxX1xX201xXdxX3xX4xX1axX4xX3xX1dxXa9xX16xX3xX51xX4dxX3xX7xX61bxX3xX16xX17xX1xXdxX9exXbxX3xXexXafxX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX3cxX6bxX6xXacxX3xX1dxXa8xX47cxX16xX17xX3xX2b2xX44fxX3xX98xX6xX4axX3xX209xX1f8xXacxX3xXbxX1xXa8xX47cxX16xX17xX3xX209xX15xX16xX17xX3xX3cxXa8xXa9xX16xX17xXacxX3xXcxX232xXbcxXcxX1xX6xX16xX1xX3xX3cxX1bxX1axXacxX3xX209xXcxXfaxX3xXfdxX130xX10bxX142xX3xX10bxX10cxX14bxX13fxX216xX14bxX10bxXbcxX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX1bxX3fxX82xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXexX147xX6xX5xXdxX17xX16xXfaxX3xX43xXdxX17xX1xXexX101xXaxX12xX0xX19xX12xX327x14dcdxe570xX1e7xX3xX209xf306xXe6xXfaxX3xX1e7xX6xXdxX3xX8b4xX44axX16xX3xX209xX15xX16xX17xX0xX2dxX19xX12xX0xX2dxXbxX12