Thanh tra Chính phủ tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12-1, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thanh tra năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Thanh tra Chính phủ.
95b7xf956x10c95x1095bx14f90x173f7x10592xc143x18c1fxX7xfa58x160a3xbc4dxb429xf680x164f9xX5x14dd3xXaxec4bxXcxX1xX6xb443xX1xX3xXex168fbxX6xX3xc125xX1x10a17xX16xX1xX3xXbxX1x15740xX3xXexdab2xX16x152daxX3xb33fxe4a6xXexX3xX4x1495dxX16xX2axX3xXexf8faxX4xX3xX16xb6dax18916xX3x1075ax14899xX3dxX2xee3bxX3xXexX1axXdxaf75xX16xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX16xX1xXdxe3adxX3bxX3xa239xf9e1xX3xX16xX3axX3bxX3xX3dxX3exX3dxX3dxX0xe131xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9e07xX10xX6x162e7xXaxX12xbd31xX36xX16xX2axX3xX2xX3dx10b59xX2xX41xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xX1dxX1xX1fxX16xX1xX3xXbxX1xX25xX3x10c3dx18d90xX3xXexX28xX3xX4xX1xf9e5xX4xX3xX1x1835exXdxX3xX16xX2axX1x14815xX3xXexX1ax17a6dxX4xX3xXex118aexef89xX2dxX16xX3xXexcc5cxe0e1xX16xX3x9c2exXaex123f7xX4xX3xXexX28xX16xX2axX3xX2cxX2dxXexX3xX4xX31xX16xX2axX3xXexX36xX4xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xX16xX3axX3bxX3xX3dxX3exX3dxX2xX41xX3xXexX1axXdxX46xX16xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX16xX1xXdxX51xX3bxX3xX54xX55xX3xX16xX3axX3bxX3xX3dxX3exX3dxX3dxc413xX3xe010xd2a8xX16xX2axX3xX4xX1xX1fxX3xa714x1656fxX3x14cbaxXdxX16xX1xX3x189f5xX1xX36xXdxX41xX3x11578xX1fxX3xXexX1x123f3xX3xXcxX1axXaexX16xX2axX3xX11dx10bccxX16xX2axX3xX101x10ab0xX16xX2axX41xX3xdc4dxX1x17285xX3xXcxX1xX25xX3xXexX11dxc09exX16xX2axX3xX1dxX1xX1fxX16xX1xX3xXbxX1xX25xX3xX72xXaaxX3xX54xXb5xX3xX4xX1x1814cxX3xX94x117bbxXb4xX3xX1xXa0xXdxX3xX16xX2axX1xXa6xX3xXexX153xXdxX3xX94xXdxX46xX3bxX3xX4x133ddxXaexX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xX1dxX1xX1fxX16xX1xX3xXbxX1xX25xXffxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXb4xX72xXafxXaxX12xX0xXdxX3bxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1dxX10xX16xXexX10xX1axXaxX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXax14ce4xXdxX72xXexX1xf34exX3xa4fexX3exX3exXbx123bcx186e2xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX1b6xX3xd329xX1c7xX3dxXbxX1bcxX1bdxXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX60xX60xXdxXffxc548xX6xXb4xXexX1xX6xX16xX1xX1xXb4xX6xXffxX54xX16xX60xX16xX10xX1b1xX7xX60xX3dxX3dxX3exX3dxX60xX2xX1c7x16cc0xX72xX1f3xX2xX1f3xX2xX3dx161b6xX2xXex17ad1x162bcxX1fdxX1faxX1fexX5xX3exXffxd15cxXbxX2axb818xX1axX9xX3dxX1f3xX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xX1dxX1xX1fxX16xX1xX3xXbxX1xX25xX3xXexX28xX16xX2axX3xX2cxX2dxXexX3xX4xX31xX16xX2axX3xXexX36xX4xX3xX16xX3axX3bxX3xX3dxX3exX3dxX2xX41xX3xXexX1axXdxX46xX16xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX16xX1xXdxX51xX3bxX3xX54xX55xX3xX16xX3axX3bxX3xX3dxX3exX3dxX3dxXaxX3xX1b1xXdxX72xXexX1xX9xXaxX1b8xX3exX3exXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1c7xX1c7xX3dxXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX6xXbxXexXdxXb4xX16xXaxX12xX101xX102xX16xX2axX3xX4xX1xX1fxX3xX10axX10bxX3xX101xX9cxX4xX3x180e8xXdxX6xX16xX2axX41xX3xXcxX150xX16xX1xX3xX25xXafxX3xX54xXdxX10bxX16xX41xX3xX130xX1xX132xX3xX1dxX1xX25xX3xXexXa6xX4xX1xX3x11d93xX118x136a5x11378xX3xXexX150xX16xX1xX3xX72xXaaxX3xX1xXa0xXdxX3xX16xX2axX1xXa6xX3xXexX153xXdxX3xX94xXdxX46xX3bxX3xX4xX169xXaexX3xXexX150xX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX6fxX132xX6xXffxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXb4xX72xXafxXaxX12xX2cbxXaaxX3xX1xXa0xXdxX3xX16xX2axX1xXa6xX3xXexX153xXdxX3xX94xXdxX46xX3bxX3xX4xX169xXaexX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xX1dxX1xX1fxX16xX1xX3xXbxX1xX25xX3xX4xX132xX3xX94xX102xX16xX2axX3xX4xX1xX1fxX3xX101xXb4xXb5xX16xX3xX6fxX102xX16xX2axX3xX130xX1xXb4xX16xX2axX41xX3x1432bxXafxX3xX54xXdxX10bxX16xX3xXcxX1axXaexX16xX2axX3xX11dxX126xX16xX2axX3xX101xX12bxX16xX2axX41xX3xXcxX28xX16xX2axX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xX1dxX1xX1fxX16xX1xX3xXbxX1xX25xX3xX54xXb5xX3xX4xX36xX4xX3xX94xX102xX16xX2axX3xX4xX1xX1fxX3xX130xX1xX132xX3xXcxX28xX16xX2axX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xX1dxX1xX1fxX16xX1xX3xXbxX1xX25xX1bdxX3xX1dxX1xX36xX16xX1xX41xX3xX130xX1xX132xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xX4xX36xX4xX3xX1d8xXa0xX41xX3xX1d8xX6xX16xX41xX3xX16xX2axXb5xX16xX1xX3x12203xX3xXcxX1axXaexX16xX2axX3xX11dxX126xX16xX2axXffxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXb4xX72xXafxXaxX12xX2cbxXaaxX3xX1xXa0xXdxX3xX16xX2axX1xXa6xX3xXexX153xXdxX3xX94xXdxX46xX3bxX3xX4xX169xXaexX3xXexX150xX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX6fxX132xX6xX3xX4xX132xX3xX4xX36xX4xX3xX94xX102xX16xX2axX3xX4xX1xX1fxX1b6xX3xX10axX10bxX3xX101xX9cxX4xX3xX2a6xXdxX6xX16xX2axX41xX3xXcxX150xX16xX1xX3xX25xXafxX3xX54xXdxX10bxX16xX41xX3xX130xX1xX132xX3xX1dxX1xX25xX3xXexXa6xX4xX1xX3xX2c8xX118xX2caxX2cbxX3xXexX150xX16xX1xX1bdxX3xX10dxX6xXdxX3xX75xf3efxX3xX2cbxXdxf3bbxX16xX41xX3xXcxX150xX16xX1xX3xX25xXafxX3xX54xXdxX10bxX16xX41xX3xX1dxX1xX36xX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xXexX150xX16xX1xX1bdxX3xX4xX36xX4xX3xX94xX102xX16xX2axX3xX4xX1xX1fxX3xX130xX1xX132xX3xX1dxX1xX36xX16xX1xX3xXexX1axX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xXexX150xX16xX1xX3xX54xXb5xX3xX1dxX1xX36xX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xX3bxXa0xXexX3xX7xXbaxX3xX7xX3e1xX41xX3xX1d8xX6xX16xX41xX3xX16xX2axXb5xX16xX1xX41xX3xX94xXa6xX6xX3xXbxX1xX11dxX126xX16xX2axX3xXexX1axXb4xX16xX2axX3xXexX150xX16xX1xXffxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXb4xX72xXafxXaxX12xX0xXdxX3bxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1dxX10xX16xXexX10xX1axXaxX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxX1b1xXdxX72xXexX1xX1b6xX3xX1b8xX3exX3exXbxX1bcxX1bdxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX1b6xX3xX1c7x1449cxX3dxXbxX1bcxX1bdxXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX60xX60xXdxXffxX1d8xX6xXb4xXexX1xX6xX16xX1xX1xXb4xX6xXffxX54xX16xX60xX16xX10xX1b1xX7xX60xX3dxX3dxX3exX3dxX60xX2xX1c7xX1f3xX72xX1f3xX2xX1f3xX2xX1fdxX1f3xX3dxXexX1faxX3exX54fxX1b8xX54fxX5xX3exXffxX205xXbxX2axX208xX1axX9xX54fxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xX1dxX1xX1fxX16xX1xX3xXbxX1xX25xX3xXexX28xX16xX2axX3xX2cxX2dxXexX3xX4xX31xX16xX2axX3xXexX36xX4xX3xX16xX3axX3bxX3xX3dxX3exX3dxX2xX41xX3xXexX1axXdxX46xX16xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX16xX1xXdxX51xX3bxX3xX54xX55xX3xX16xX3axX3bxX3xX3dxX3exX3dxX3dxXaxX3xX1b1xXdxX72xXexX1xX9xXaxX1b8xX3exX3exXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1c7xX54fxX3dxXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX6xXbxXexXdxXb4xX16xXaxX12xX130xX1xX132xX3xXcxX28xX16xX2axX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xX1dxX1xX1fxX16xX1xX3xXbxX1xX25xX3xX10axX10bxX3xX75xX475xX3xX118xX12bxXafxX3xXexX1ax12430xX16xX1xX3xX1d8xXb5xXafxX3xX1d8xX36xXb4xX3xX4xX36xXb4xX3xXexX28xX16xX2axX3xX2cxX2dxXexX3xX4xX31xX16xX2axX3xXexX36xX4xX3xX16xX3axX3bxX3xX3dxX3exX3dxX2xX3xXexX153xXdxX3xX1xXa0xXdxX3xX16xX2axX1xXa6xXffxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXb4xX72xXafxXaxX12xX2caxX3axX3bxX3xX3dxX3exX3dxX2xX41xX3xX3bxbc76xX4xX3xX72x1738cxX3xX2axX69dxXbxX3xX16xX1xXdxd69axXaexX3xX2cxX1xX132xX3xX2cxX1xX3axX16xX3xX72xXb4xX3xXexX36xX4xX3xX94xXa0xX16xX2axX3xX4xX25xX6xX3xX72xXa6xX4xX1xX3xX1dxdd4dx131a8x12b95xX2cbxX7cxX2xX1fexX41xX3xX16xX1xX11dxX16xX2axX3xX2caxX2axXb5xX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xX94xX95xX3xX16x18760xX3xX5xXaaxX4xX3xX54xX11dxf2d8xXexX3xXb8xXaexX6xX3xX2cxX1xX132xX3xX2cxX1xX3axX16xX41xX3xX94xXb4xXb5xX16xX3xX2cxX2dxXexX41xX3xX1xXb4xXb5xX16xX3xXexX1xXb5xX16xX1xX3xXexXbaxXexX3xX3bx12afaxXdxX3xX16xX1xXdxX51xX3bxX3xX54xX55xX3xX94xX11dxX6f7xX4xX3xX2axXdxX6xXb4xXffxX3xXcxX1axXb4xX16xX2axX3xX16xX3axX3bxX41xX3xXexXb4xXb5xX16xX3xX16xX2axXb5xX16xX1xX3xX94xX95xX3xXexX1axXdxX46xX16xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1fdxXffxX1b8xX3exX1fexX3xX4xXaexXa0xX4xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xX1xXb5xX16xX1xX3xX4xX1xX1fxX16xX1xX3xX54xXb5xX3xX2xX54fxX54fxXffxX3dxX1faxX1c7xX3xX4xXaexXa0xX4xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX41xX3xX2cxXdxX46xX3bxX3xXexX1axX6xX3xX4xX1xXaexXafxX10bxX16xX3xX16xX2axXb5xX16xX1xX41xX3xX94xX95xX3xXbxX1xX36xXexX3xX1xXdxX51xX16xX3xX54xXdxX3xXbxX1xX153xX3bxX3xX54xX6aaxX3xX2cxXdxX16xX1xX3xXexX2dxX3xX2xX54fxX1fexXffxX3exX1f3xX1faxX3xXex15049xX3xX94xX102xX16xX2axX3xX54xXb5xX3xX1fexXffxX3dxX1c7xX1b8xX3xX1xX6xX3xX94x136dexXexXffxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXb4xX72xXafxXaxX12xX1dxb53exX16xX2axX3xXexX1axXb4xX16xX2axX3xX16xX3axX3bxX3xX3dxX3exX3dxX2xX41xX3xX4xX126xX3xXb8xXaexX6xX16xX3xX1xXb5xX16xX1xX3xX4xX1xX1fxX16xX1xX3xX16xX1xXb5xX3xX16xX11dxX13axX4xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX7ecxXbxX3xX94xX95xX3xXexXdxX2dxXbxX3xX1f3xX3exX1fexXffxX1c7xX1fexX1b8xX3xX5xX11dxX6f7xXexX3xX4xX31xX16xX2axX3xX72x1080axX16xX3xX5xXdxX10bxX16xX3xXb8xXaexX6xX16xX3xX94xX2dxX16xX3xX3dxX1f3xX1b8xXffxX1c7xX2xX3exX3xX54xX55xX3xX54xXdxX51xX4xX41xX3xX4xX132xX3xX3dxXffxX1faxX1c7xX2xX3xX94xXb4xXb5xX16xX3xX94xX31xX16xX2axX3xX16xX2axX11dx14221xXdxXffxX3xX101xX102xX16xX2axX3xXexX1xX890xXdxX3xXexXdxX2dxXbxX3xX16xX1xbc6cxX16xX3xX1f3xX1f3xX1f3xXffxX1b8xX1faxX54fxX3xX94xX126xX16xX3xX2cxX1xXdxX2dxXaexX3xX16xX153xXdxX41xX3xXexXbaxX3xX4xX36xXb4xX3xX4xX25xX6xX3xX4xX31xX16xX2axX3xX72xX858xX16xXffxX3xf769xXaexX6xX3xXbxX1xX858xX16xX3xX5xXb4xX153xXdxX3xX94xX126xX16xX3xXexX1xXaexX41xX3xX4xX132xX3xX3dxX54fxX1fdxXffxX1fexX2xX1fdxX3xX94xX126xX16xX3xX94xX25xX3xX94xXdxX6aaxXaexX3xX2cxXdxX51xX16xX3xX1bcxbaaaxX3xX5xb5d3xX3xX54xXb5xX3xX94xX95xX3xX2axXdxX12bxXdxX3xXb8xXaexXafxX2dxXexX3xX2xX1fexXffxX3dxX2xX1f3xX3xX54xX55xX3xX54xXdxX51xX4xX3xX2cxX1xXdxX2dxXaexX3xX16xX153xXdxX41xX3xXexXbaxX3xX4xX36xXb4xX3xXexX1xXaexXa0xX4xX3xXexX1x131ddxX3bxX3xXb8xXaexXafxX6aaxX16xX41xX3xX94xX153xXexX3xXexX7d8xX3xX5xX51xX3xX1b8xX3exX41xX1faxa5ecxXffxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXb4xX72xXafxXaxX12xX0xXdxX3bxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1dxX10xX16xXexX10xX1axXaxX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxX1b1xXdxX72xXexX1xX1b6xX3xX1b8xX3exX3exXbxX1bcxX1bdxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX1b6xX3xX1c7xX1c7xX1fexXbxX1bcxX1bdxXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX60xX60xXdxXffxX1d8xX6xXb4xXexX1xX6xX16xX1xX1xXb4xX6xXffxX54xX16xX60xX16xX10xX1b1xX7xX60xX3dxX3dxX3exX3dxX60xX2xX1c7xX1f3xX72xX1f3xX2xX1f3xX3dxX3exX1faxX1fexXexX1fdxX1fdxX3dxX1fdxX1c7xX5xX3exXffxX205xXbxX2axX208xX1axX9xX1fdxX1fexX1fexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xX1dxX1xX1fxX16xX1xX3xXbxX1xX25xX3xXexX28xX16xX2axX3xX2cxX2dxXexX3xX4xX31xX16xX2axX3xXexX36xX4xX3xX16xX3axX3bxX3xX3dxX3exX3dxX2xX41xX3xXexX1axXdxX46xX16xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX16xX1xXdxX51xX3bxX3xX54xX55xX3xX16xX3axX3bxX3xX3dxX3exX3dxX3dxXaxX3xX1b1xXdxX72xXexX1xX9xXaxX1b8xX3exX3exXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1c7xX1c7xX1fexXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXb4xX72xXafxXaxX12xX0xXdxX3bxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1dxX10xX16xXexX10xX1axXaxX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxX1b1xXdxX72xXexX1xX1b6xX3xX1b8xX3exX3exXbxX1bcxX1bdxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX1b6xX3xX1c7xX1f3xX1c7xXbxX1bcxX1bdxXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX60xX60xXdxXffxX1d8xX6xXb4xXexX1xX6xX16xX1xX1xXb4xX6xXffxX54xX16xX60xX16xX10xX1b1xX7xX60xX3dxX3dxX3exX3dxX60xX2xX1c7xX1f3xX72xX1f3xX2xX1f3xX2xX1b8xX2xX2xXexX1faxX1b8xX1fexX1fexX1b8xX5xX3exXffxX205xXbxX2axX208xX1axX9xX1f3xX54fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xX1dxX1xX1fxX16xX1xX3xXbxX1xX25xX3xXexX28xX16xX2axX3xX2cxX2dxXexX3xX4xX31xX16xX2axX3xXexX36xX4xX3xX16xX3axX3bxX3xX3dxX3exX3dxX2xX41xX3xXexX1axXdxX46xX16xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX16xX1xXdxX51xX3bxX3xX54xX55xX3xX16xX3axX3bxX3xX3dxX3exX3dxX3dxXaxX3xX1b1xXdxX72xXexX1xX9xXaxX1b8xX3exX3exXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1c7xX1f3xX1c7xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX6xXbxXexXdxXb4xX16xXaxX12xX1dxX36xX4xX3xX94xX153xXdxX3xX1d8xXdxX46xXaexX3xXexX1xX6xX3bxX3xX72xXaaxX3xX1xXa0xXdxX3xX16xX2axX1xXa6xX3xXexX153xXdxX3xX94xXdxX46xX3bxX3xX4xX169xXaexX3xXexX150xX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX6fxX132xX6xXffxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXb4xX72xXafxXaxX12xX6cdxX6aaxX3xX4xX31xX16xX2axX3xXexX36xX4xX3xXbxX1x12f41xX16xX2axX41xX3xX4xX1xXbaxX16xX2axX3xXexX1xX6xX3bxX3xX16xX1xX805xX16xX2axX3xX16xX3axX3bxX3xX3dxX3exX3dxX2xX41xX3xX2caxX2axXb5xX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xX94xX95xX3xX2cxXdxX46xX3bxX3xXexX1axX6xX3xXexX153xXdxX3xX2xX3exXffxX1f3xX2xX3exX3xX4xX126xX3xXb8xXaexX6xX16xX41xX3xXexX28xX3xX4xX1xX9cxX4xX41xX3xX94xX126xX16xX3xX54xXa6xX3xX54xX6aaxX3xX4xX31xX16xX2axX3xX2cxX1xX6xXdxX41xX3xX3bxXdxX16xX1xX3xX1d8xX153xX4xX1xX3xX54xXb5xX3xX94xX95xX3xXbxX1xX36xXexX3xX1xXdxX51xX16xX3xX3dxX1c7xX2xX3xX94xX126xX16xX3xX54xXa6xX3xX54xXdxX3xXbxX1xX153xX3bxX1bdxX3xXexXdxX2dxX16xX3xX1xXb5xX16xX1xX3xX1c7xXffxX1faxX1fdxX1f3xX3xX4xXaexXa0xX4xX3xX2cxXdxX46xX3bxX3xXexX1axX6xX3xX54xXdxX51xX4xX3xXexX1xXaaxX4xX3xX1xXdxX51xX16xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX1xX2dxX3xX94xXa0xX41xX3xX94xXa6xX16xX1xX3xX3bxX9cxX4xX41xX3xXexXdxX10bxXaexX3xX4xX1xXaexX947xX16xXffxX3xX8d4xXaexX6xX3xX2cxXdxX46xX3bxX3xXexX1axX6xX3xX94xX95xX3xXbxX1xX36xXexX3xX1xXdxX51xX16xX3xX1f3xX1fdxX1c7xX3xX54xX55xX3xX54xXdxX51xX4xX3xX7xX6xXdxX41xX3xX54xX13axXdxX3xX1c7xX1c7xX1fdxX3xX16xX2axX11dxX890xXdxX3xX54xXdxX3xXbxX1xX153xX3bxX3xX54xXb5xX3xX94xX95xX3xX2cxXdxX2dxX16xX3xX16xX2axX1xXa6xX3xXexX1xXaexX3xX1xX102xXdxX41xX3xX1d8xX102xXdxX3xXexX1xX11dxX890xX16xX2axX3xX2xX3exX54fxX41xX3dxX3xXexX7d8xX3xX94xX102xX16xX2axXffxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXb4xX72xXafxXaxX12xX0xXdxX3bxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1dxX10xX16xXexX10xX1axXaxX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxX1b1xXdxX72xXexX1xX1b6xX3xX1b8xX3exX3exXbxX1bcxX1bdxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX1b6xX3xX1c7xX1f3xX1b8xXbxX1bcxX1bdxXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX60xX60xXdxXffxX1d8xX6xXb4xXexX1xX6xX16xX1xX1xXb4xX6xXffxX54xX16xX60xX16xX10xX1b1xX7xX60xX3dxX3dxX3exX3dxX60xX2xX1c7xX1f3xX72xX1f3xX2xX1f3xX3dxX1faxX1faxX1b8xXexX1faxX54fxX1faxX3exX3exX5xX3exXffxX205xXbxX2axX208xX1axX9xX54fxX1faxX54fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xX1dxX1xX1fxX16xX1xX3xXbxX1xX25xX3xXexX28xX16xX2axX3xX2cxX2dxXexX3xX4xX31xX16xX2axX3xXexX36xX4xX3xX16xX3axX3bxX3xX3dxX3exX3dxX2xX41xX3xXexX1axXdxX46xX16xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX16xX1xXdxX51xX3bxX3xX54xX55xX3xX16xX3axX3bxX3xX3dxX3exX3dxX3dxXaxX3xX1b1xXdxX72xXexX1xX9xXaxX1b8xX3exX3exXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1c7xX1f3xX1b8xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXb4xX72xXafxXaxX12xX0xXdxX3bxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1dxX10xX16xXexX10xX1axXaxX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxX1b1xXdxX72xXexX1xX1b6xX3xX1b8xX3exX3exXbxX1bcxX1bdxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX1b6xX3xX1c7xX2xX2xXbxX1bcxX1bdxXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX60xX60xXdxXffxX1d8xX6xXb4xXexX1xX6xX16xX1xX1xXb4xX6xXffxX54xX16xX60xX16xX10xX1b1xX7xX60xX3dxX3dxX3exX3dxX60xX2xX1c7xX1f3xX72xX1f3xX2xX1f3xX3dxX1c7xX3exX3exXexX1fexX1f3xX1b8xX2xX2xX5xX3exXffxX205xXbxX2axX208xX1axX9xX1fdxX1f3xX1b8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xX1dxX1xX1fxX16xX1xX3xXbxX1xX25xX3xXexX28xX16xX2axX3xX2cxX2dxXexX3xX4xX31xX16xX2axX3xXexX36xX4xX3xX16xX3axX3bxX3xX3dxX3exX3dxX2xX41xX3xXexX1axXdxX46xX16xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX16xX1xXdxX51xX3bxX3xX54xX55xX3xX16xX3axX3bxX3xX3dxX3exX3dxX3dxXaxX3xX1b1xXdxX72xXexX1xX9xXaxX1b8xX3exX3exXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1c7xX2xX2xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXb4xX72xXafxXaxX12xXcxX153xXdxX3xX1xXa0xXdxX3xX16xX2axX1xXa6xX41xX3xX4xX36xX4xX3xX94xX153xXdxX3xX1d8xXdxX46xXaexX3xX3e1xX3xX94xXdxX46xX3bxX3xX4xX169xXaexX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xX1dxX1xX1fxX16xX1xX3xXbxX1xX25xX3xX54xXb5xX3xX4xX36xX4xX3xXexX150xX16xX1xX41xX3xXexX1xXb5xX16xX1xX3xXbxX1xXbaxX3xX94xX95xX3xXexX1xX12bxXb4xX3xX5xXaexX8a5xX16xX41xX3xX94xX36xX16xX1xX3xX2axXdxX36xX3xX16x10318xX3xX16x15059xXexX3xX1xX126xX16xX3xX16xX1xaea0xX16xX2axX3xX11dxXaexX3xX94xXdxX46xX3bxX41xX3xX2cxX2dxXexX3xXb8xXaexX12bxX3xX4xX25xX6xX3xX4xX31xX16xX2axX3xXexX36xX4xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xX16xX3axX3bxX3xX3dxX3exX3dxX2xXffxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXb4xX72xXafxXaxX12xX1dxX36xX4xX3xX94xX153xXdxX3xX1d8xXdxX46xXaexX3xX4xX805xX16xX2axX3xXbxX1xX858xX16xX3xXexX1fxX4xX1xX41xX3xX1d8xXb5xX16xX3xX4xX36xX4xX3xX2axXdxX12bxXdxX3xXbxX1xX36xXbxX3xXexX1axXb4xX16xX2axX3xXexX1xXaaxX4xX3xX1xXdxX51xX16xX3xX16xX1xXdxX51xX3bxX3xX54xX55xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xX16xX3axX3bxX3xX3dxX3exX3dxX3dxXffxX3xXcxX1axX722xX16xX2axX3xXexX858xX3bxX3xX5xXb5xX3xX94xX28xXdxX3xX3bxX13axXdxX3xXexX1axXb4xX16xX2axX3xX1bcxX858xXafxX3xX72xXaaxX16xX2axX41xX3xXexX28xX3xX4xX1xX9cxX4xX3xXexX1xXaaxX4xX3xX1xXdxX51xX16xX3xX2cxX2dxX3xX1xXb4xX153xX4xX1xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xXexX1xX1fxX4xX1xX3xX9cxX16xX2axX3xX54xX13axXdxX3xXafxX10bxXaexX3xX4xX169xXaexX3xXbxX1xX55xX4xX3xX1xX102xXdxX3xX7xX6xXaexX3xX94xX153xXdxX3xX72xXa6xX4xX1xX1bdxX3xXexX3axX16xX2axX3xX4xX11dxX890xX16xX2axX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xX4xX31xX16xX2axX3xXexX36xX4xX3xXb8xXaexX12bxX16xX3xX5xX90bxX3xX16xX1xXb5xX3xX16xX11dxX13axX4xX3xXexX1axX10bxX16xX3xX4xX36xX4xX3xX5xc50exX16xX1xX3xX54xXaaxX4xX3xX72xX479xX3xX1bcxX12bxXafxX3xX1axX6xX3xX54xXdxX3xXbxX1xX153xX3bxX1bdxX3xX16xX858xX16xX2axX3xX4xX6xXb4xX3xX1xXdxX51xXaexX3xXb8xXaexX12bxX3xX4xX31xX16xX2axX3xXexX36xX4xX3xXexXdxX2dxXbxX3xX4xX31xX16xX2axX3xX72xX858xX16xX41xX3xX2axXdxX12bxXdxX3xXb8xXaexXafxX2dxXexX3xX2cxX1xXdxX2dxXaexX3xX16xX153xXdxX41xX3xXexXbaxX3xX4xX36xXb4xX1bdxX3xXexX1axXdxX46xX16xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXb8xXaexXafxX2dxXexX3xX5xXdxX51xXexX41xX3xX1xXdxX51xXaexX3xXb8xXaexX12bxX3xX4xX36xX4xX3xX2cxX2dxXexX3xX5xXaexX8a5xX16xX41xX3xX4xX1xX150xX3xX94xX153xXb4xX3xX4xX25xX6xX3xX118xX6xX16xX3xX1dxX1xX150xX3xX94xX153xXb4xX3xXcxX1axXaexX16xX2axX3xX11dxX126xX16xX2axX3xX54xX6aaxX3xXbxX1xXbd1xX16xX2axX41xX3xX4xX1xXbaxX16xX2axX3xXexX1xX6xX3bxX3xX16xX1xX805xX16xX2axX41xX3xXexXdxX10bxXaexX3xX4xXaaxX4xXffxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXb4xX72xXafxXaxX12xX0xXdxX3bxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1dxX10xX16xXexX10xX1axXaxX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxX1b1xXdxX72xXexX1xX1b6xX3xX1b8xX3exX3exXbxX1bcxX1bdxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX1b6xX3xX1c7xX1f3xX1f3xXbxX1bcxX1bdxXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX60xX60xXdxXffxX1d8xX6xXb4xXexX1xX6xX16xX1xX1xXb4xX6xXffxX54xX16xX60xX16xX10xX1b1xX7xX60xX3dxX3dxX3exX3dxX60xX2xX1c7xX1f3xX72xX1f3xX2xX1f3xX3dxX1faxX3exX3exXexX2xX1fexX1faxX1c7xX1c7xX5xX3exXffxX205xXbxX2axX208xX1axX9xX3dxX2xX1fexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xX1dxX1xX1fxX16xX1xX3xXbxX1xX25xX3xXexX28xX16xX2axX3xX2cxX2dxXexX3xX4xX31xX16xX2axX3xXexX36xX4xX3xX16xX3axX3bxX3xX3dxX3exX3dxX2xX41xX3xXexX1axXdxX46xX16xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX16xX1xXdxX51xX3bxX3xX54xX55xX3xX16xX3axX3bxX3xX3dxX3exX3dxX3dxXaxX3xX1b1xXdxX72xXexX1xX9xXaxX1b8xX3exX3exXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1c7xX1f3xX1f3xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX6xXbxXexXdxXb4xX16xXaxX12xX130xX1xX132xX3xXcxX1xX25xX3xXexX11dxX13axX16xX2axX3xX1dxX1xX1fxX16xX1xX3xXbxX1xX25xX3xX10axX10bxX3xX10dxXdxX16xX1xX3xX112xX1xX36xXdxX3xXbxX1xX36xXexX3xX1d8xXdxX46xXaexX3xX4xX1xX150xX3xX94xX153xXb4xX3xXexX153xXdxX3xX1xXa0xXdxX3xX16xX2axX1xXa6xXffxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXb4xX72xXafxXaxX12xX130xX1xX36xXexX3xX1d8xXdxX46xXaexX3xX4xX1xX150xX3xX94xX153xXb4xX3xXexX153xXdxX3xX1xXa0xXdxX3xX16xX2axX1xXa6xX41xX3xX130xX1xX132xX3xXcxX1xX25xX3xXexX11dxX13axX16xX2axX3xX1dxX1xX1fxX16xX1xX3xXbxX1xX25xX3xX10axX10bxX3xX10dxXdxX16xX1xX3xX112xX1xX36xXdxX3xX16xX1xX7ecxX16xX3xX3bxX153xX16xX1xX1b6xX3xX2caxX3axX3bxX3xX3dxX3exX3dxX2xX3xX5xXb5xX3xX16xX3axX3bxX3xX94xX169xXaexX3xXexXdxX10bxX16xX3xXexX1xXaaxX4xX3xX1xXdxX51xX16xX3xX4xX1xXdxX2dxX16xX3xX5xX11dxX6f7xX4xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX1axXdxX46xX16xX3xX2cxXdxX16xX1xX3xXexX2dxX3xX7cxX3xX1bcxX95xX3xX1xXa0xXdxX3xX2xX3exX3xX16xX3axX3bxX3x13881xX3dxX3exX3dxX2xX7cxX3dxX3exX1f3xX3exb600xX3xX54xXb5xX3xX2cxX2dxX3xX1xXb4xX153xX4xX1xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX1axXdxX46xX16xX3xX2cxXdxX16xX1xX3xXexX2dxX3xX7cxX3xX1bcxX95xX3xX1xXa0xXdxX3xX1c7xX3xX16xX3axX3bxX3xX13f4xX3dxX3exX3dxX2xX7cxX3dxX3exX3dxX1c7xX13fexXffxX3xXcxX1axXb4xX16xX2axX3xX1d8xXbaxXdxX3xX4xX12bxX16xX1xX3xX16xX11dxX13axX4xX3xXexX6xX3xX4xX132xX3xX16xX1xXdxX6aaxXaexX3xXexX1xXaexX8a5xX16xX3xX5xX6f7xXdxX3xXex12e1bxX3xX2cxX2dxXexX3xXb8xXaexX12bxX3xX94xX95xX3xX94xX153xXexX3xX94xX11dxX6f7xX4xX3xX16xX1xXfb5xX16xX2axX3xX16xX3axX3bxX3xXexX1axX11dxX13axX4xX3xX94xX858xXafxX41xX3xXexX1xX645xX3xX4xX805xX16xX2axX3xXbxX1xX12bxXdxX3xX94xXbaxXdxX3xX3bxX69dxXexX3xX54xX13axXdxX3xX16xX1xXdxX6aaxXaexX3xX2cxX1xX132xX3xX2cxX1xX3axX16xX41xX3xXexX1xX36xX4xX1xX3xXexX1xX9cxX4xX41xX3xX94xX69dxX4xX3xX1d8xXdxX51xXexX3xX5xXb5xX3xX72xXa6xX4xX1xX3xX1dxX6ccxX6cdxX6cexX2cbxX7cxX2xX1fexXffxX3xX75xXb4xX16xX2axX3xX72xX11dxX13axXdxX3xX7xXaaxX3xX5xX95xX16xX1xX3xX94xX153xXb4xX41xX3xX4xX1xX150xX3xX94xX153xXb4xX3xX4xX25xX6xX3xXcxX1axXaexX16xX2axX3xX11dxX126xX16xX2axX3xX101xX12bxX16xX2axX41xX3xX8d4xXaexXbaxX4xX3xX1xXa0xXdxX41xX3xX1dxX1xX1fxX16xX1xX3xXbxX1xX25xX41xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xX1dxX1xX1fxX16xX1xX3xXbxX1xX25xX3xX54xXb5xX3xX2caxX2axXb5xX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xX94xX95xX3xX94xXb4xXb5xX16xX3xX2cxX2dxXexX41xX3xX16xX6efxX3xX5xXaaxX4xX3xXexX1xXaaxX4xX3xX1xXdxX51xX16xX3xX1xXb4xXb5xX16xX3xXexX1xXb5xX16xX1xX3xXexXbaxXexX3xX16xX1xXdxX51xX3bxX3xX54xX55xX3xX94xX11dxX6f7xX4xX3xX2axXdxX6xXb4xXffxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXb4xX72xXafxXaxX12xX1dxX6a1xX16xX2axX3xX54xX13axXdxX3xX2axX1xXdxX3xX16xX1xX8a5xX16xX41xX3xX1d8xXdxX46xXaexX3xX72xX11dxX126xX16xX2axX3xX16xX1xXfb5xX16xX2axX3xX2cxX2dxXexX3xXb8xXaexX12bxX3xX16xX28xXdxX3xX1d8xX8a5xXexX3xX3bxXb5xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xX1dxX1xX1fxX16xX1xX3xXbxX1xX25xX3xX54xXb5xX3xX2caxX2axXb5xX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xX94xX95xX3xX94xX153xXexX3xX94xX11dxX6f7xX4xX3xXexX1axXb4xX16xX2axX3xX16xX3axX3bxX3xX3dxX3exX3dxX2xX41xX3xX130xX1xX132xX3xXcxX1xX25xX3xXexX11dxX13axX16xX2axX3xX1dxX1xX1fxX16xX1xX3xXbxX1xX25xX3xX10axX10bxX3xX10dxXdxX16xX1xX3xX112xX1xX36xXdxX3xX4xX805xX16xX2axX3xX4xX1xX150xX3xX1axXfa9xX3xX16xX1xXfb5xX16xX2axX3xXexX102xX16xX3xXexX153xXdxX41xX3xX1xX153xX16xX3xX4xX1xX2dxX3xXexX1axXb4xX16xX2axX3xX4xX31xX16xX2axX3xXexX36xX4xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX41xX3xX2axXdxX12bxXdxX3xXb8xXaexXafxX2dxXexX3xX2cxX1xXdxX2dxXaexX3xX16xX153xXdxX41xX3xXexXbaxX3xX4xX36xXb4xX3xX54xXb5xX3xXbxX1xXbd1xX16xX2axX41xX3xX4xX1xXbaxX16xX2axX3xXexX1xX6xX3bxX3xX16xX1xX805xX16xX2axXffxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXb4xX72xXafxXaxX12xX2caxX3axX3bxX3xX3dxX3exX3dxX3dxX41xX3xX72xXaaxX3xX1d8xX36xXb4xX3xXexX645xX16xX1xX3xX1xX645xX16xX1xX3xX2cxXdxX16xX1xX3xXexX2dxX3xX7cxX3xX1bcxX95xX3xX1xXa0xXdxX3xX16xX11dxX13axX4xX3xXexX6xX3xX54x123d1xX16xX3xX2axX69dxXbxX3xX16xX1xXdxX6aaxXaexX3xX2cxX1xX132xX3xX2cxX1xX3axX16xX41xX3xXexX1xX36xX4xX1xX3xXexX1xX9cxX4xX41xX3xXexX645xX16xX1xX3xX1xX645xX16xX1xX3xX54xXa6xX3xXbxX1xX153xX3bxX3xXbxX1xX36xXbxX3xX5xXaexX8a5xXexX41xX3xXexX1xX6xX3bxX3xX16xX1xX805xX16xX2axX41xX3xXexXdxX10bxXaexX3xX4xXaaxX4xX41xX3xX2cxX1xXdxX2dxXaexX3xX16xX153xXdxX41xX3xXexXbaxX3xX4xX36xXb4xX41xX3xX72xXaaxX3xX1d8xX36xXb4xX3xXexXdxX2dxXbxX3xXexX55xX4xX3xX72xXdxX479xX16xX3xX1d8xXdxX2dxX16xX3xXbxX1xX9cxX4xX3xXexX153xXbxX41xX3xX72xXb4xX3xX94xX132xX3xX130xX1xX132xX3xXcxX1xX25xX3xXexX11dxX13axX16xX2axX3xX1dxX1xX1fxX16xX1xX3xXbxX1xX25xX3xX10axX10bxX3xX10dxXdxX16xX1xX3xX112xX1xX36xXdxX3xX94xX6aaxX3xX16xX2axX1xXa6xX3xX2caxX2axXb5xX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xX1d8xX36xX3bxX3xX7xX36xXexX3xX7xXaaxX3xX5xX95xX16xX1xX3xX94xX153xXb4xX41xX3xX4xX1xX150xX3xX94xX153xXb4xX3xX4xX25xX6xX3xXcxX1axXaexX16xX2axX3xX11dxX126xX16xX2axX3xX101xX12bxX16xX2axX41xX3xX8d4xXaexXbaxX4xX3xX1xXa0xXdxX41xX3xX1dxX1xX1fxX16xX1xX3xXbxX1xX25xX41xX3xXcxX1xX25xX3xXexX11dxX13axX16xX2axX3xX1dxX1xX1fxX16xX1xX3xXbxX1xX25xX1bdxX3xXexX1axX722xX16xX2axX3xXexX858xX3bxX3xX5xXb5xX3xX2caxX2axX1xXa6xX3xXb8xXaexXafxX2dxXexX3xX7xXbaxX3xX3exX2xX60xX2caxX8d4xX7cxX1dxX130xX3xX4xX25xX6xX3xX1dxX1xX1fxX16xX1xX3xXbxX1xX25xX3xX54xX6aaxX3xX16xX1xXdxX51xX3bxX3xX54xX55xX41xX3xX2axXdxX12bxXdxX3xXbxX1xX36xXbxX3xX4xX1xX25xX3xXafxX2dxXaexX3xXexX1xXaaxX4xX3xX1xXdxX51xX16xX3xX112xX2dxX3xX1xXb4xX153xX4xX1xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX1axXdxX46xX16xX3xX112xXcxX3xX7cxX3xed66xX6fxX3xX54xXb5xX3xX72xXaaxX3xXexXb4xX36xX16xX3xX16xX2axX858xX16xX3xX7xX36xX4xX1xX3xX2caxX1xXb5xX3xX16xX11dxX13axX4xX3xX16xX3axX3bxX3xX3dxX3exX3dxX3dxX1bdxX3xX2caxX2axX1xXa6xX3xXb8xXaexXafxX2dxXexX3xX7xXbaxX3xX2xX3dxX1b8xX60xX2caxX8d4xX7cxX1dxX130xX41xX3xX16xX2axXb5xXafxX3xX2xX2xX7cxX2xX3exX7cxX3dxX3exX3dxX2xX3xX4xX25xX6xX3xX1dxX1xX1fxX16xX1xX3xXbxX1xX25xX3xX1d8xX6xX16xX3xX1xXb5xX16xX1xX3xXb8xXaexXafxX3xX94xXa6xX16xX1xX3xXexX153xX3bxX3xXexX1xX890xXdxX3x18facxXcxX1xX1fxX4xX1xX3xX9cxX16xX2axX3xX6xX16xX3xXexXb4xXb5xX16xX41xX3xX5xXdxX16xX1xX3xX1xXb4xX153xXexX41xX3xX2cxXdxX46xX3bxX3xX7xXb4xX36xXexX3xX1xXdxX51xXaexX3xXb8xXaexX12bxX3xX72xXa6xX4xX1xX3xX1dxX6ccxX6cdxX6cexX2cbxX7cxX2xX1fex15b79xX41xX3xX94xX46xX3xXexX1axXdxX46xX16xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xXaaxX4xX3xX1xXdxX51xX16xX3xXexX1x13ff1xX16xX2axX3xX5xX6f7xXdxX3xX16xX1xXdxX51xX3bxX3xX54xX55xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xX16xX3axX3bxX3xX3dxX3exX3dxX3dxX3xX94xX95xX3xX94xX11dxX6f7xX4xX3xXcxX1xX25xX3xXexX11dxX13axX16xX2axX3xX1dxX1xX1fxX16xX1xX3xXbxX1xX25xX3xXbxX1xX10bxX3xX72xXaexXafxX51xXexXffxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXb4xX72xXafxXaxX12xXcxX3axX16xX2axX3xX4xX11dxX890xX16xX2axX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xX4xX31xX16xX2axX3xXexX36xX4xX3xXb8xXaexX12bxX16xX3xX5xX90bxX3xX16xX1xXb5xX3xX16xX11dxX13axX4xX3xXexX1axX10bxX16xX3xX4xX36xX4xX3xX5xX110bxX16xX1xX3xX54xXaaxX4xX3xXb8xXaexX6xX16xX3xXexX1axX722xX16xX2axX3xX4xX25xX6xX3xX4xX36xX4xX3xX16xX2axXb5xX16xX1xX41xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX7ecxXbxXffxX3xXcxX1axXb4xX16xX2axX3xX94xX132xX41xX3xXexX8a5xXbxX3xXexX1axXaexX16xX2axX3xX54xXb5xXb4xX3xX16xX1xXfb5xX16xX2axX3xX16xXa0xXdxX3xX72xXaexX16xX2axX41xX3xX54xX7ecxX16xX3xX94xX6aaxX3xX2axX858xXafxX3xX1d8xX9cxX4xX3xX1bcx96b1xX4xX3xXexX1axXb4xX16xX2axX3xX94xX890xXdxX3xX7xXbaxX16xX2axX3xX1bcxX95xX3xX1xXa0xXdxX41xX3xX72xX11dxX3xX5xXaexX8a5xX16xX3xXbxX1xX12bxX16xX3xX36xX16xX1xX1bdxX3xX4xX1xX1a79xX3xXexX1axX722xX16xX2axX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xXexX1axXb4xX16xX2axX3xX1xXb4xX153xXexX3xX94xXa0xX16xX2axX3xXexX1fxX16xX3xX72xX55xX16xX2axX41xX3xX16xX2axX858xX16xX3xX1xXb5xX16xX2axX41xX3xX1d8xX7ecxXexX3xX94xXa0xX16xX2axX3xX7xX12bxX16xXffxX3xX2caxX858xX16xX2axX3xX4xX6xXb4xX3xX4xX1xX7ecxXexX3xX5xX11dxX6f7xX16xX2axX3xX2cxX2dxXexX3xX5xXaexX8a5xX16xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX41xX3xX1d8xX12bxXb4xX3xX94xX12bxX3bxX3xX4xX1xX69dxXexX3xX4xX1x10bcbxX41xX3xX2cxX1xX36xX4xX1xX3xXb8xXaexX6xX16xX41xX3xX2cxXa6xXbxX3xXexX1xX890xXdxX3xX54xXb5xX3xX4xX132xX3xXexX1fxX16xX1xX3xX2cxX1xX12bxX3xXexX1xXdxX3xX4xX6xXb4xXffxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXb4xX72xXafxXaxX12xX6cdxX6aaxX3xX4xX31xX16xX2axX3xXexX36xX4xX3xXexXdxX2dxXbxX3xX72xX858xX16xX41xX3xX2axXdxX12bxXdxX3xXb8xXaexXafxX2dxXexX3xX94xX126xX16xX3xXexX1xX11dxX3xX2cxX1xXdxX2dxXaexX3xX16xX153xXdxX41xX3xXexXbaxX3xX4xX36xXb4xX41xX3xX130xX1xX132xX3xXcxX1xX25xX3xXexX11dxX13axX16xX2axX3xX1dxX1xX1fxX16xX1xX3xX130xX1xX25xX3xX10axX10bxX3xX10dxXdxX16xX1xX3xX112xX1xX36xXdxX3xXafxX10bxXaexX3xX4xX169xXaexX3xX2caxX2axXb5xX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX41xX3xX4xX36xX4xX3xX1d8xXa0xX41xX3xX16xX2axXb5xX16xX1xX41xX3xX94xXa6xX6xX3xXbxX1xX11dxX126xX16xX2axX3xXexXdxX2dxXbxX3xXexX55xX4xX3xXexX1xXaaxX4xX3xX1xXdxX51xX16xX3xX16xX2axX1xXdxX10bxX3bxX3xX4xX36xX4xX3xXb8xXaexXafxX3xX94xXa6xX16xX1xX3xX4xX25xX6xX3xXbxX1xX36xXbxX3xX5xXaexX8a5xXexX3xX54xX6aaxX3xXexXdxX2dxXbxX3xX4xX31xX16xX2axX3xX72xX858xX16xX41xX3xX2axXdxX12bxXdxX3xXb8xXaexXafxX2dxXexX3xX2cxX1xXdxX2dxXaexX3xX16xX153xXdxX41xX3xXexXbaxX3xX4xX36xXb4xX1bdxX3xX4xX36xX4xX3xX4xX1xX150xX3xXexX1xXa6xX41xX3xX16xX2axX1xXa6xX3xXb8xXaexXafxX2dxXexX3xX4xX25xX6xX3xXcxX1axXaexX16xX2axX3xX11dxX126xX16xX2axX41xX3xX8d4xXaexXbaxX4xX3xX1xXa0xXdxX41xX3xXcxX1xX25xX3xXexX11dxX13axX16xX2axX3xX1dxX1xX1fxX16xX1xX3xXbxX1xX25xX41xX3xX1dxX1xX1fxX16xX1xX3xXbxX1xX25xX3xX54xX6aaxX3xX4xX31xX16xX2axX3xXexX36xX4xX3xXexXdxX2dxXbxX3xX4xX31xX16xX2axX3xX72xX858xX16xX41xX3xX2axXdxX12bxXdxX3xXb8xXaexXafxX2dxXexX3xX2cxX1xXdxX2dxXaexX3xX16xX153xXdxX41xX3xXexXbaxX3xX4xX36xXb4xXffxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXb4xX72xXafxXaxX12xXcxX1xXaaxX4xX3xX1xXdxX51xX16xX3xX16xX2axX1xXdxX10bxX3bxX3xXexX1a79xX4xX41xX3xX4xX132xX3xX1xXdxX51xXaexX3xXb8xXaexX12bxX3xX90bxX3xX2cxXdxX2dxX16xX3xX4xX1xX150xX3xX94xX153xXb4xX3xX4xX25xX6xX3xXcxX1xX25xX3xXexX11dxX13axX16xX2axX3xX1dxX1xX1fxX16xX1xX3xXbxX1xX25xX3xX54xX6aaxX3xX2cxXdxX46xX3bxX3xXexX1axX6xX41xX3xX1axXb5xX3xX7xXb4xX36xXexX41xX3xX2axXdxX12bxXdxX3xXb8xXaexXafxX2dxXexX3xX72xX9cxXexX3xX94xXdxX46xX3bxX3xX4xX36xX4xX3xX54xX55xX3xX54xXdxX51xX4xX3xX2cxX1xXdxX2dxXaexX3xX16xX153xXdxX41xX3xXexXbaxX3xX4xX36xXb4xX3xX94xX31xX16xX2axX3xX16xX2axX11dxX890xXdxX41xX3xXbxX1xX9cxX4xX3xXexX153xXbxX41xX3xX2cxXfacxXb4xX3xX72xXb5xXdxX41xX3xX1d8xX12bxXb4xX3xX94xX12bxX3bxX3xXb8xXaexXafxX6aaxX16xX3xX54xXb5xX3xX5xX6f7xXdxX3xX1fxX4xX1xX3xX1xX6f7xXbxX3xXbxX1xX36xXbxX41xX3xX4xX1xX1fxX16xX1xX3xX94xX36xX16xX2axX3xX4xX25xX6xX3xX4xX31xX16xX2axX3xX72xX858xX16xX41xX3xX16xX1xc579xX3bxX3xX2axX132xXbxX3xXbxX1xX169xX16xX3xX28xX16xX3xX94xXa6xX16xX1xX3xX4xX1xX1fxX16xX1xX3xXexX1axXa6xX41xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX1axXdxX46xX16xX3xX2cxXdxX16xX1xX3xXexX2dxX3xX7cxX3xX1bcxX95xX3xX1xXa0xXdxXffxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXb4xX72xXafxXaxX12xXcxX1axXb4xX16xX2axX3xX4xX31xX16xX2axX3xXexX36xX4xX3xXbxX1xXbd1xX16xX2axX41xX3xX4xX1xXbaxX16xX2axX3xXexX1xX6xX3bxX3xX16xX1xX805xX16xX2axX41xX3xX4xX169xX16xX3xXexX1xXaaxX4xX3xX1xXdxX51xX16xX3xX16xX1xXdxX51xX3bxX3xX54xX55xX3xXexX1xX10xXb4xX3xX10axXaexX8a5xXexX3xX130xX1xXbd1xX16xX2axX41xX3xX4xX1xXbaxX16xX2axX3xXexX1xX6xX3bxX3xX16xX1xX805xX16xX2axX1bdxX3xX1xXb4xXb5xX16xX3xXexX1xXdxX51xX16xX3xX4xX126xX3xX7xX3e1xX3xXbxX1xX36xXbxX3xX5xX90bxX3xX54xX6aaxX3xX2cxXdxX46xX3bxX3xX7xXb4xX36xXexX3xXexXb5xXdxX3xX7xX12bxX16xX41xX3xXexX1xXaexX3xX16xX1xX8a5xXbxXffxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXb4xX72xXafxXaxX12xX101xX102xX16xX2axX3xXexX1xX890xXdxX41xX3xXb8xXaexX6xX16xX3xXexX858xX3bxX3xX4xX31xX16xX2axX3xXexX36xX4xX3xX94xXb5xXb4xX3xXexX153xXb4xX41xX3xX1d8xX102xXdxX3xX72xX11dxc6aaxX16xX2axX3xX4xX1xXaexXafxX10bxX16xX3xX3bxX31xX16xX41xX3xX16xX2axX1xXdxX51xXbxX3xX54xX55xX3xX54xXb5xX3xXexX1axX6xXaexX3xX72xX102xXdxX3xX94xX153xXb4xX3xX94xX9cxX4xX3xX16xX2axX1xX6aaxX3xX16xX2axX1xXdxX51xXbxX3xX4xX1xXb4xX3xX94xXa0xXdxX3xX16xX2axX805xX3xX4xX36xX16xX3xX1d8xXa0xX3xX5xXb5xX3bxX3xX4xX31xX16xX2axX3xXexX36xX4xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xXffxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11b7dxXaexXexX1xXb4xX1axXaxX12xXcxX1axX169xX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX0xX60xXbxX12
Trần Thanh