Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phòng chống dịch do virus Corona
(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn tỉnh.
bd1axc7f0xe5e9xc8ddx10e2cxcc4axf258x1365cx1212cxX7xc00cx139b2xd30axcee3xcef9x115c1xX5xe8ccxXaxcf8ax10c15xX1xc4a6xX3xXexX1xffd5xX3xX4xbfa2xX6xX3xX13xX1xX1cxX3xXexX19xX4xX1xX3xf978x135a2x134f8x111d5xX3xXexX15xe9e5xX1xX3xXcxX1xX6xX2fxX1xX3x10a10x10462xX6xX3x1369bxf358xX3xX3cxXdx11e02xX4xX3xXbxX1xef50xX2fxea9axX3xX4xX1x1180fxX2fxX48xX3x102d3xX19xX4xX1xX3xX50xd7f2xX3xX3cxXdxcb93x12cafxX7xX3xX13xX56xX5axX56xX2fxX6xX0xf9b8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX10xX6xX50xXaxX12xX13xX1xX1cxX3xXexX19xX4xX1xX3xX28xX29xX2axX2bxX3xXexX15xX2fxX1xX3xXcxX1xX6xX2fxX1xX3xX38xX39xX6xX3xX3cxde92xX6xX3xcecaxX6xX2fxX3xX1x1010dxX2fxX1xX3xX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX7xX4cxX3xd457x1355bxX65xX13xXcxd327xX28xX29xX2axX2bxX3xX3cxX3dxX3xX3cxXdxX41xX4xX3xXexX5axXdxebcbxX2fxX3xea99xX1xX6xXdxX3xXexX1x1185exX4xX3xX1xXdxX41xX2fxX3xX2fxX48xX1xXdx13cfcx12eaexX3xX4xfef7xX4xX3xX9bxXdxX41xX2fxX3xXbxX1xXdfxXbxX3xXbxX1xX46xX2fxX48x135c1xX3xX4xX1xX4cxX2fxX48xX3xX50xX19xX4xX1xX3xX9bxX41xX2fxX1xX3xX3cxXdxXdbxXdcxX3xcabdxfa73xeb59xX2fxX48xX3xX1x1347bxX3xX1x1257bxXbxX3xX4xX112xXbxX3xX50xX56xX3xX4xX1xX1cxX2fxX48xX3xXdcxec0cxXdxX3xX4xX1cxX6xX3xX3cxXdxX5axX5bxX7xX3xX13xX56xX5axX56xX2fxX6xX3xX48xfaaaxe112xX3xX5axX6xX3xXexX5axXdbxX2fxX3xX108xX19xX6xX3xX9bxXa0xX2fxX3xXexX15xX2fxX1x134e6xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX2fxXexX10xX5axXaxX12xX0xXdxXdcxX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX50xXexX1xX5bxXdcxX9bxX3xXdxX13xX10xX2fxXexX10xX5axXaxX3xX7xXexX139xX5xX10xX9xXax1020dxXdxX50xXexX1x12a88xX3xcb02x13439xXafxXbxe17cxd7fbxX3xX1xX10xXdxX48xX1xXexX18fxX3xXb0x12344xd0d6xXbxX195xX196xXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX65xX65xXdxX14fxX9bxX6xX56xXexX1xX6xX2fxX1xX1xX56xX6xX14fxX3cxX2fxX65xX2fxX10xX18axX7xX65xX1a2xXafxXafxX192xX65xX2xXafx1380cxX50xX191xX2xX1a2xXb0xX1ccxX1ccxXb0xXexX1ccxX191xXb0xX2xX5xXafxXb4xX2xX191xX192xX50xX1ccxX2xX192xXafxXafxX1a2xd0bcxXexX1ccxX1e7xXb0xXb0xX2xX5xXafxX14fx11500xXbxX48xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX4xX1cxX6xX3xX13xX1xX1cxX3xXexX19xX4xX1xX3xX28xX29xX2axX2bxX3xXexX15xX2fxX1xX3xXcxX1xX6xX2fxX1xX3xX38xX39xX6xX3xX3cxX3dxX3xX3cxXdxX41xX4xX3xXbxX1xX46xX2fxX48xX3xX4xX1xX4cxX2fxX48xX3xX50xX19xX4xX1xX3xX50xX56xX3xX3cxXdxX5axX5bxX7xX3xX13xX56xX5axX56xX2fxX6xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX2fxXexX10xX5axXaxX12xX0xXdxXdcxX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX2fxXexX10xX5axXaxX3xX7xXexX139xX5xX10xX9xXaxX18axXdxX50xXexX1xX18fxX3xX1e7xXafxXafxXbxX195xX196xX3xX1xX10xXdxX48xX1xXexX18fxX3xX2xX1a2xX1a1xXafxXbxX195xX196xXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX65xX65xXdxX14fxX9bxX6xX56xXexX1xX6xX2fxX1xX1xX56xX6xX14fxX3cxX2fxX65xX2fxX10xX18axX7xX65xX1a2xXafxXafxX192xX65xX2xXafxX1ccxX50xX191xX2xX1a2xX192xXafxXb0xX1a2xXexX2xX192xX1a1xX1e7xX5xXafxXb4xX2xX14fxXbxX2fxX48xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX4xX1cxX6xX3xX13xX1xX1cxX3xXexX19xX4xX1xX3xX28xX29xX2axX2bxX3xXexX15xX2fxX1xX3xXcxX1xX6xX2fxX1xX3xX38xX39xX6xX3xX3cxX3dxX3xX3cxXdxX41xX4xX3xXbxX1xX46xX2fxX48xX3xX4xX1xX4cxX2fxX48xX3xX50xX19xX4xX1xX3xX50xX56xX3xX3cxXdxX5axX5bxX7xX3xX13xX56xX5axX56xX2fxX6xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX2fxXexX10xX5axXaxX12xX0xXdxXdcxX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX2fxXexX10xX5axXaxX3xX7xXexX139xX5xX10xX9xXaxX18axXdxX50xXexX1xX18fxX3xX1e7xXafxXafxXbxX195xX196xX3xX1xX10xXdxX48xX1xXexX18fxX3xX2xX1a2xX191xX191xXbxX195xX196xXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX65xX65xXdxX14fxX9bxX6xX56xXexX1xX6xX2fxX1xX1xX56xX6xX14fxX3cxX2fxX65xX2fxX10xX18axX7xX65xX1a2xXafxXafxX192xX65xX2xXafxX1ccxX50xX191xX2xX1a2xX192xXafxX192xX192xXexX191xX192xXb0xX2xX5xX1e7xXb4xX1a2xX14fxXbxX2fxX48xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX4xX1cxX6xX3xX13xX1xX1cxX3xXexX19xX4xX1xX3xX28xX29xX2axX2bxX3xXexX15xX2fxX1xX3xXcxX1xX6xX2fxX1xX3xX38xX39xX6xX3xX3cxX3dxX3xX3cxXdxX41xX4xX3xXbxX1xX46xX2fxX48xX3xX4xX1xX4cxX2fxX48xX3xX50xX19xX4xX1xX3xX50xX56xX3xX3cxXdxX5axX5bxX7xX3xX13xX56xX5axX56xX2fxX6xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX2fxXexX10xX5axXaxX12xX0xXdxXdcxX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX2fxXexX10xX5axXaxX3xX7xXexX139xX5xX10xX9xXaxX18axXdxX50xXexX1xX18fxX3xX1e7xXafxXafxXbxX195xX196xX3xX1xX10xXdxX48xX1xXexX18fxX3xX2xX1a2xX192xX1a1xXbxX195xX196xXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX65xX65xXdxX14fxX9bxX6xX56xXexX1xX6xX2fxX1xX1xX56xX6xX14fxX3cxX2fxX65xX2fxX10xX18axX7xX65xX1a2xXafxXafxX192xX65xX2xXafxX1ccxX50xX191xX2xX1a2xX192xXafxX1ccxX1a2xXexX1a1xX2xX191xX191xX5xX192xXb4xXb0xX14fxXbxX2fxX48xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX4xX1cxX6xX3xX13xX1xX1cxX3xXexX19xX4xX1xX3xX28xX29xX2axX2bxX3xXexX15xX2fxX1xX3xXcxX1xX6xX2fxX1xX3xX38xX39xX6xX3xX3cxX3dxX3xX3cxXdxX41xX4xX3xXbxX1xX46xX2fxX48xX3xX4xX1xX4cxX2fxX48xX3xX50xX19xX4xX1xX3xX50xX56xX3xX3cxXdxX5axX5bxX7xX3xX13xX56xX5axX56xX2fxX6xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX2fxXexX10xX5axXaxX12xX0xXdxXdcxX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX2fxXexX10xX5axXaxX3xX7xXexX139xX5xX10xX9xXaxX18axXdxX50xXexX1xX18fxX3xX1e7xXafxXafxXbxX195xX196xX3xX1xX10xXdxX48xX1xXexX18fxX3xX2xX1a2xX191xXafxXbxX195xX196xXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX65xX65xXdxX14fxX9bxX6xX56xXexX1xX6xX2fxX1xX1xX56xX6xX14fxX3cxX2fxX65xX2fxX10xX18axX7xX65xX1a2xXafxXafxX192xX65xX2xXafxX1ccxX50xX191xX2xX1a2xX192xX2xXafxX2xXexec4exX588xX191xX191xX5xX1a1xXb4xX192xX14fxXbxX2fxX48xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX4xX1cxX6xX3xX13xX1xX1cxX3xXexX19xX4xX1xX3xX28xX29xX2axX2bxX3xXexX15xX2fxX1xX3xXcxX1xX6xX2fxX1xX3xX38xX39xX6xX3xX3cxX3dxX3xX3cxXdxX41xX4xX3xXbxX1xX46xX2fxX48xX3xX4xX1xX4cxX2fxX48xX3xX50xX19xX4xX1xX3xX50xX56xX3xX3cxXdxX5axX5bxX7xX3xX13xX56xX5axX56xX2fxX6xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX2fxXexX10xX5axXaxX12xX0xXdxXdcxX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX2fxXexX10xX5axXaxX3xX7xXexX139xX5xX10xX9xXaxX18axXdxX50xXexX1xX18fxX3xX1e7xXafxXafxXbxX195xX196xX3xX1xX10xXdxX48xX1xXexX18fxX3xX2xX1a2xX191xX588xXbxX195xX196xXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX65xX65xXdxX14fxX9bxX6xX56xXexX1xX6xX2fxX1xX1xX56xX6xX14fxX3cxX2fxX65xX2fxX10xX18axX7xX65xX1a2xXafxXafxX192xX65xX2xXafxX1ccxX50xX191xX2xX1a2xX192xX2xXafxX1e7xXexXb0xX1a2xX1ccxXb0xX5xX588xXb4xX1ccxX14fxXbxX2fxX48xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX4xX1cxX6xX3xX13xX1xX1cxX3xXexX19xX4xX1xX3xX28xX29xX2axX2bxX3xXexX15xX2fxX1xX3xXcxX1xX6xX2fxX1xX3xX38xX39xX6xX3xX3cxX3dxX3xX3cxXdxX41xX4xX3xXbxX1xX46xX2fxX48xX3xX4xX1xX4cxX2fxX48xX3xX50xX19xX4xX1xX3xX50xX56xX3xX3cxXdxX5axX5bxX7xX3xX13xX56xX5axX56xX2fxX6xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfa79xX5bxXexX1xX56xX5axXaxX12xX29xbe69xXcxX0xX65xXbxX12
BĐT