50 golfer chính thức tranh tài tại Chung kết FLC WAGC Vietnam 2019
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 28-9, L ễ khai mạc V òng Chung k ết giải FLC WAGC Vietnam 2019 ch ính th ức diễn ra tại FLC Golf Links Sam Son .
d6e5x10f59x160d6x13978xfa28xee5fx13cb6x11584x10081xX7x12974xef1fx13dbbx164c6x141b8x10284xX5xfb6exXax160acx14c8fx12664xX3x11f94x13cb9xX5x10c80xX10x12babxX3xX4xX1xf6f1xe25exX1xX3xXexX1x14820xX4xX3xXexX1bxX6xX20xX1xX3xXexfdebxXdxX3xXex116a7xXdxX3xe132xX1x156d9xX20xX16xX3x130a9xf4a3xXexX3xd92dx152acxX36xX3x12d92x14f9ex13489xX36xX3xf65axXdxX10xXexX20xX6xdf5axX3x14a8axX14xX2xe128xX0xe522xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10b61xX10xX6x16cdexXaxX12xX0xXdxX12x148a4xX16xX2fx13ac1xX3xX51x14086x1508bxX54x1154fxX3xX41xX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12x115caxX3xX3cxX1xX6xXdxX3xX4fxX33xX4xX3xX49xX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12x13736xX20xX16xX3xX36xX1xX38xX20xX16xX3xX3cxX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX3dxXexX3xX16xXdx137caxXdxX3xX40xX41xX36xX3xX44xX45xX46xX36xX3xX49xXdxX10xXexX20xX6xX4fxX3xX51xX14xX2xX54xX3xX4xX1xX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX1fxX20xX1xX3xXexX1xX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX25xX4xX3xX68xXdxX81xX20xX3xX1bxX6xX3xXexX33xXdxX3xX40xX41xX36xX3xX46xX17xX5xX19xX3xX41xXdxX20xX3cxX7xX3x10a6bxX6xX4fxX3xXf8xX17xX20xX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12x10440xX0xX56xXdxX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX10xX20xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX10xX20xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxX4fxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xXexX1xX38xX4fxf969xX3xXdxX36xX10xX20xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXax14bd0xXdxX68xXexX1x165adxX3xX74xX14xX14xXbx10e94x11b64xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX15dxX3x15799xX13xX13xXbxX163xX164xX3xX68xXdxX7xXbxX5xX6xX71xX15dxX3xX146xX5xX17xX4xX3cxX164xX3xX4fxX6xX1bxX16xXdxX20xX75xX5xX10xX19xXexX15dxX3xX6xX38xXexX17xX164xX3xX4fxX6xX1bxX16xXdxX20xX75xX1bxXdxX16xX1xXexX15dxX3xX6xX38xXexX17xX164xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15dxX56xX56xXdxX106xX146xX6xX17xXexX1xX6xX20xX1xX1xX17xX6xX106x14bcfxX20xX56xX20xX10xX158xX7xX56xX2xX54xd91axX74xX56xX2xX74xX14xX68xX14xX2xX14xX1d1xX13xX16exX51xXex163a8xX2xX14xX1d1xX5xX51xX75xX6xX20xX1xX75xX2xX75xX51xX51xX106xf56dxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX5xX19xX10xX1bxX3xX4xX1xX1fxX20xX1xX3xXexX1xX25xX4xX3xXexX1bxX6xX20xX1xX3xXexX2fxXdxX3xXexX33xXdxX3xX36xX1xX38xX20xX16xX3xX3cxX3dxXexX3xX40xX41xX36xX3xX44xX45xX46xX36xX3xX49xXdxX10xXexX20xX6xX4fxX3xX51xX14xX2xX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXdxX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX6xXbxXexXdxX17xX20xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX5xX19xX10xX1bxX3xXexX1xX6xX4fxX3xX16xXdxX6xX3xX4xX1xX38xX20xX16xX3xX3cxX3dxXexX106xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10f5fxX17xX68xX71xXaxX12xX40xX41xX36xX3xX44xX45xX46xX36xX3xX49xXdxX10xXexX20xX6xX4fxX3xX51xX14xX2xX54xX3xX20xea8bxX4fxX3xXexX1bxX17xX20xX16xX3xX1x136edxX3xXexX1x138f9xX20xX16xX3xX44xX17xX1bxX5xX68xX3xX45xX4fxX6xXexX10xX38xX1bxX3xX46xX17xX5xX19xX10xX1bxX7xX3xX36xX1xX6xX4fxXbxXdxX17xX20xX7xX1xXdxXbxX3x1093fxX44xX45xX46xX36x1639axX3xX75xX3xX16xXdxXabxXdxX3x11230xe176xX38xX3x154d3xX38xX2b3xX4xX3xXexX3dxX3xX68xX6xX20xX1xX3xX16xXdx11200xX3xX146xf592xX4xX3xX20xX1xX2e9xXexX3xX68xX2fxX20xX1xX3xX4xX1xX17xX3xX4xd7a0xX20xX16xX3xX2e8x126e9xX20xX16xX3xX16xX17xX5xX19xX10xX1bxX3xX20xX16xX1xXdxX2afxXbxX3xX68x12eebxX77xX3xX4x12b2bxX3xX5x15610xX4xX1xX3xX7x16e4axX3xX51xX16exX3xX20x13d4dxX4fxX3xXexeaafxX3xX4xX1xX25xX4xX3xXexX1xX2fxX20xX1xX3xX4xe0e2xX20xX16xX3xX1c7x103cexXdxX3xX7x103e4xX3xXexX1xX6xX4fxX3xX16xXdxX6xX3xX4x13a10xX6xX3xX1x101afxX20xX3xX16exX14xX3xX2ecxX38xX2b3xX4xX3xX16xXdxX6xX3xXexX1bx10b02xX20xX3xXexX1xX3dxX3xX16xXdxX351xXdxX106xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX288xX17xX68xX71xXaxX12xX46xXdxXabxXdxX3xX2e8xX2e9xX38xX3xX20xX33axX4fxX3xX20xX6xX71xX3xX68xX17xX3xXcxX2fexXbxX3xX2e8xX17xX2fxX20xX3xX40xX41xX36xX3xX1c7xX2fxX3xX36xX34cxX20xX16xX3xXexX71xX3xX40xX41xX36xX3xX288xXdxX7xX4xX17xX4fxX3xXbxX1xX2b3xXdxX3xX1xeabdxXbxX3xXexX33exX3xX4xX1xX25xX4xX3xX2e8x15305xX3xXex13730xX4fxX3xX1bxX6xX3xX13xX3xX16xX17xX5xX19xX10xX1bxX3xX163xX38xX2e9xXexX3xX7x101a0xX4xX3xX20xX1xX2e9xXexX77xX3xX2e8xX33xXdxX3xX68xXdxX2afxX20xX3xX4xX1xX17xX3xX49xXdxX2afxXexX3xX6exX6xX4fxX3xXexX1xXdxX3xX2e8xX2e9xX38xX3xX4xX1xX38xX20xX16xX3xX3cxX3dxXexX3xX44xX45xX46xX36xX3xXexX1xX3dxX3xX16xXdxX351xXdxX3xXexX33xXdxX3x1348fxX6xX5xX6xX71xX7xXdxX6xX3xX1c7xX2fxX17xX3xXexX1xX2fbxX20xX16xX3xX2xX14xX3xXexX351xXdxX106xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX288xX17xX68xX71xXaxX12x1116fxX1xX2fbxXexX3xX146xXdxX3e0xX38xX3xXexX33xXdxX3xX5xX81xX3xX3cxX1xX6xXdxX3xX4fxX33xX4xX77xX3xX34cxX20xX16xX3x13b58x127eexX3xX49xXdxX2afxXexX3xX65xfa00xX20xX16xX3x10102xX3xXcxX46xX489xX3xX40xX41xX36xX3xX288xXdxX7xX4xX17xX4fxX3xX20xX1xX2e9xX20xX3xX4fxX33xX20xX1xX15dxX3xX44xX17xX1bxX5xX68xX3xX45xX4fxX6xXexX10xX38xX1bxX3xX46xX17xX5xX19xX10xX1bxX7xX3xX36xX1xX6xX4fxXbxXdxX17xX20xX7xX1xXdxXbxX3xX5xX2fxX3xX1xX2afxX3xXexX1xX2b3xX20xX16xX3xXexX1xXdxX3xX2e8xX2e9xX38xX3xX2ecxX38xX2b3xX4xX3xXexX3dxX3xX38xX71xX3xXexX1fxX20xX3xX68xX2fxX20xX1xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX2fbxX4xX3xX16xX17xX5xX19xX10xX1bxX3xX3cxX1xX34cxX20xX16xX3xX4xX1xX38xX71xX376xX20xX3xX2e8xX3dxX20xX3xXex1431dxX3xX20xX1xXdx136e7xX38xX3xX2ecxX38xX2b3xX4xX3xX16xXdxX6xX106xX3xX489xf3e3xX71xX3xX5xX2fxX3xX68xX32fxXbxX3xX2e8xX3e0xX3xX4xX2fbxX4xX3xX16xX17xX5xX19xX10xX1bxX3xX49xXdxX2afxXexX3xXexX1xX334xX3xX7xX25xX4xX3xX1c7xX351xXdxX3xX20xX1xXdxX523xX38xX3xX16xX17xX5xX19xX10xX1bxX3xXexX2fxXdxX3xX20xX33axX20xX16xX3xX2e8xX3dxX20xX3xXexX51exX3xX20xX1xffdexX20xX16xX3xX20xX328xX351xX4xX3xX4xX32cxX3xXbxX1xX17xX20xX16xX3xXexX1bxX2fxX17xX3xX16xX17xX5xX19xX3xXbxX1xX2fbxXexX3xXexX1bxXdxX3e0xX20xX106xX3xX489xX315xX20xX16xX3xXexX1x15824xXdxX77xX3xX4xX2fbxX4xX3xX16xX17xX5xX19xX10xX1bxX3xX49xXdxX2afxXexX3xX4x11c92xX20xX16xX3xX2e8xX6xX20xX16xX3xX2e8xX25xX20xX16xX3xXexX1bxX328xX351xX4xX3xX4xX365xX3xX1xX310xXdxX3xX5xX351xX20xX3xX2e8xX3e0xX3xX1c7xXdxX20xX1xX3xX68xX6xX20xX1xX3xX2e8xX2e9xXexX3xX20xX328xX351xX4xX3xXexX1bxX376xX20xX3x12f39xX146xXabxX20xX3xX2e8xX315x1010cxX3xX16xX17xX5xX19xX3xXexX1xX3dxX3xX16xXdxX351xXdxX106xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX288xX17xX68xX71xXaxX12xXcxX1xX6xX71xX3xX4fx16c12xXexX3xX288xXcxX36xX77xX3xX34cxX20xX16xX3xX489xX48axX3xX49xXdxX2afxXexX3xX65xX492xX20xX16xX3xX4xX5bdxX20xX16xX3xX16xX334xXdxX3xX5xX5a8xXdxX3xX4xXabxX4fxX3xX365xX20xX3xXexX351xXdxX3xX4xX2fbxX4xX3xX20xX1xX2fxX3xXexX2fxXdxX3xXexX1bxX3d4xX15dxX3xX65x15343xX20xX16xX3xX1xX2fxX20xX16xX3xX3cxX1xX34cxX20xX16xX3xX288xX6xX4fxX146xX17xX17xX3xX45xXdxX1bxX158xX6xX71xX7xX77xX3xX36xX34cxX20xX16xX3xXexX71xX3xX36xX33exX3xXbxX1x10097xX20xX3xXcxX1bxX38xX10xX7xX3cxXdxX20xX3xX49xXdxX2afxXexX3xX6exX6xX4fxX77xX3xX288xX2afxX20xX1xX3xX1c7xXdxX2afxX20xX3xX65xX2fxX3xXcxX1xX2fxX20xX1xX77xX3xX6exX16xX531xX20xX3xX1xX2fxX20xX16xX3x13a97xX36xX288xX77xX3xXexX1xX328xX365xX20xX16xX3xX1xXdxX2afxX38xX3xX46xX17xX5xX68xX10xX20xX3xX46xXdxX19xXexX77xX3xX46xX17xX5xX68xX10xX20xX3xXf8xX38xX20xX77xX3xX288xX6xX5xX10xX20xX16xX6xX77xX3xX41xX6xX16xX38xX20xX6xX3xX41xX33axX20xX16xX3xX36xX34cxX0xX146xX12xX77xX3xX0xX56xX146xX12x160c0xX17xX71xX6xX5xX3xX6exXdxX20xX1xX3xX288xX3e3xX20xX1xX77xX3xX288xX1bxXdxX68xX16xX10xX7xXexX17xX20xX10xX3xX46xX17xX5xX19xX3xX2e8xX66cxX3xX2e8xX315xX20xX16xX3xX1xX2fxX20xX1xX3xX4xX492xX20xX16xX3xX16xXdxXabxXdxX3xX2e8xX2e9xX38xX106xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX10xX20xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX10xX20xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxX4fxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX36xX10xX20xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxX158xXdxX68xXexX1xX15dxX3xX74xX14xX14xXbxX163xX164xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX15dxX3xX13xX1d1xX1d1xXbxX163xX164xX3xX68xXdxX7xXbxX5xX6xX71xX15dxX3xX146xX5xX17xX4xX3cxX164xX3xX4fxX6xX1bxX16xXdxX20xX75xX5xX10xX19xXexX15dxX3xX6xX38xXexX17xX164xX3xX4fxX6xX1bxX16xXdxX20xX75xX1bxXdxX16xX1xXexX15dxX3xX6xX38xXexX17xX164xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15dxX56xX56xXdxX106xX146xX6xX17xXexX1xX6xX20xX1xX1xX17xX6xX106xX1c7xX20xX56xX20xX10xX158xX7xX56xX2xX54xX1d1xX74xX56xX2xX74xX14xX68xX14xX2xX14xX1d1x13074xX51xX81dxXexX51xX2xX51xX51xX5xX14xX75xX6xX20xX1xX75xX51xX75xX51xX14xX106xX1f0xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX5xX19xX10xX1bxX3xX4xX1xX1fxX20xX1xX3xXexX1xX25xX4xX3xXexX1bxX6xX20xX1xX3xXexX2fxXdxX3xXexX33xXdxX3xX36xX1xX38xX20xX16xX3xX3cxX3dxXexX3xX40xX41xX36xX3xX44xX45xX46xX36xX3xX49xXdxX10xXexX20xX6xX4fxX3xX51xX14xX2xX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXdxX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX6xXbxXexXdxX17xX20xXaxX12x12a0bxX20xX16xX3xX489xX48axX3xX49xXdxX2afxXexX3xX65xX492xX20xX16xX3xX496xX3xXcxX46xX489xX3xX40xX41xX36xX3xX288xXdxX7xX4xX17xX4fxX3xXbxX1xX2fbxXexX3xX146xXdxX3e0xX38xX3xX3cxX1xX6xXdxX3xX4fxX33xX4xX106xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX288xX17xX68xX71xXaxX12xX6exX16xX6xX71xX3xX7xX6xX38xX3xX5xX81xX3xX3cxX1xX6xXdxX3xX4fxX33xX4xX77xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX5xX19xX10xX1bxX3xX163xX38xX2e9xXexX3xX7xX3f8xX4xX3xX1c7xX328xX3d4xXexX3xX2ecxX38xX6xX3xX51xX3xX1c7xX94xX20xX16xX3xX5xX17xX33xXdxX3xXbxX1xX1fxX6xX3xX288xX3f8xX4xX3xX1c7xX2fxX3xXbxX1xX1fxX6xX3xX6exX6xX4fxX3xX7xfba8xX3xX146xX328xX351xX4xX3xX1c7xX2fxX17xX3xX4xX1xX38xX20xX16xX3xX3cxX3dxXexX3xXexX33xXdxX3xX40xX41xX36xX3xX46xX17xX5xX19xX3xX41xXdxX20xX3cxX7xX3xXf8xX6xX4fxX3xXf8xX17xX20xX106xX3xX36xX2fbxX4xX3xX16xX17xX5xX19xX10xX1bxX3xX7xX93bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX2fxX20xX1xX3xX13xX3xX146xXabxX20xX16xX3xX2e8xX2e9xX38xX3xXexX1xX10xX17xX3xX65xX6xX20xX68xXdxX4xX6xXbxX77xX3xXexX1xXdxX3xX2e8xX2e9xX38xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX1xX3e0xX3xXexX1xX25xX4xX3xX2e8xX2e9xX38xX3xX16xX2fexX71xX3xX2ecxX38xX6xX3xX2xX3xX1c7xX94xX20xX16xX3xX2e8xX2e9xX38xX3xX2xX74xX3xX1xX2b3xX106xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX288xX17xX68xX71xXaxX12xXf8xX17xX20xX16xX3xX1xX2fxX20xX1xX3xX1c7xX351xXdxX3xX36xX1xX38xX20xX16xX3xX3cxX3dxXexX3xX40xX41xX36xX3xX44xX45xX46xX36xX3xX49xXdxX10xXexX20xX6xX4fxX3xX51xX14xX2xX54xX77xX3xX288xXcxX36xX3xX4xX5bdxX20xX16xX3xXexX33exX3xX4xX1xX25xX4xX3xXexX1xX376xX4fxX3xX16xXdxXabxXdxX3xX3cxX1xX2fbxX4xX1xX3xX4fxX5a8xXdxX3xX40xX41xX36xX3xX44xX45xX46xfd54xX3xX49xXdxX10xXexX20xX6xX4fxX3xX2e8xX3e0xX3xX5xX355xX6xX3xX4xX1x118d5xX20xX3xX1d1xX3xX16xX17xX5xX19xX10xX1bxX3xX163xX38xX2e9xXexX3xX7xX3f8xX4xX3xX20xX1xX2e9xXexX77xX3xX2e8xX315xX20xX16xX3xX1xX2fxX20xX1xX3xX4xX492xX20xX16xX3xX2e8xX310xXdxX3xXexX38xX71xX3e0xX20xX3xX49xXdxX2afxXexX3xX6exX6xX4fxX3xXexX1xXdxX3xX2e8xX2e9xX38xX3xXexX33xXdxX3xX36xX1xX38xX20xX16xX3xX3cxX3dxXexX3xX44xX45xX46xX36xX3xXexX1xX3dxX3xX16xXdxX351xXdxX3xX51xX14xX2xX54xX3xX7xX93bxX3xX68xXdxX81xX20xX3xX1bxX6xX3xXexX1bxX17xX20xX16xX3xXexX1xX5a8xXdxX3xX16xXdxX6xX20xX3xXexX351xXdxX106xX0xX56xXbxX12xX0xXexX6xX146xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX163xX6xX20xX1xX20xX1xX6xXexXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxX146xX6xX4xX3cxX16xX1bxX17xX38xX20xX68xX75xX4xX17xX5xX17xX1bxX15dxX3x14374xX19xX13xX19xX51xX19xX51xX164xX3xX158xXdxX68xXexX1xX15dxX3xX81dxX14xX14xXbxX163xX164xX3xX4fxX6xX1bxX16xXdxX20xX75xX5xX10xX19xXexX15dxX3xX6xX38xXexX17xX164xX3xX4fxX6xX1bxX16xXdxX20xX75xX1bxXdxX16xX1xXexX15dxX3xX6xX38xXexX17xX164xXaxX12xX0xXexX146xX17xX68xX71xX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX68xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX288xX17xX68xX71xXaxX12xX0xXdxX12xX40xX41xX36xX3xX46xX17xX5xX19xX3xX41xXdxX20xX3cxX7xX3xXf8xX6xX4fxX3xXf8xX17xX20xX3xX5xX2fxX3xX7xX531xX20xX3xX16xX17xX5xX19xX3xX68xX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX33xX20xX16xX3xX5xXdxX20xX3cxX7xX3xX1c7xX351xXdxX3xXexXdxX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX376xX38xX3xX4xX1xX38xX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xe982xX20xX3xX2ecxX38xX2b3xX4xX3xXexX3dxX3xX2e8xX698xX38xX3xXexXdxX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX376xX20xX3xXexX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX33xXdxX3xX49xXdxX2afxXexX3xX6exX6xX4fxX3xX68xX17xX3xX6exXdxX4xX3cxX5xX6xX38xX7xX3x13b8dxX10xX7xXdxX16xX20xX3xXexX1xXdxX3dxXexX3xX3cxX3dxX77xX3xX4fxX310xXexX3xX7xX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX531xX20xX3xX16xX17xX5xX19xX3xX4fxX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX351xXdxX3xX2e8xX310xX4xX3xX2e8xX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX2fbxX17xX3xX1c7xX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX351xXdxX3xX7xX355xX3xX2e8xX6xX3xX68xX33xX20xX16xX3xX4xX361xX6xX3xX2e8xX32fxX6xX3xX1xX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX3e3xX20xX1xX77xX3xX2e8xX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX315xX20xX16xX3xXexX1xX5a8xXdxX3xX2e8xX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX531xX71xX3xX4xX5bdxX20xX16xX3xX5xX2fxX3xX2e8xX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX32fxX6xX3xX2e8xXdxX3e0xX4fxX3xXexX33exX3xX4xX1xX25xX4xX3xX4xX361xX6xX3xX1xX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX2fxX20xX16xX3xX5xX17xX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX33xXexX3xX16xXdxXabxXdxX3xX16xX17xX5xX19xX3xXexX698xX4fxX3xX4x16b3bxX106xX3xX0xX56xXdxX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX288xX17xX68xX71xXaxX12xX0xXdxX12xX3xXf8xX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX531xX20xX3xX68xX2fxXdxX3xX1e0xX106xX51xX16exX51xX3xX71xX6xX1bxX68xX7xX77xX3xXbxX6xX1bxX75xX1e0xX51xX3xX1c7xX2fxX3xX2e8xX328xX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX3d4xX4xX3xXexX1bxX315xX20xX16xX3xX146xX2a5xX20xX16xX3xX4x16220xX3xX46axX5xX6xXexXdxX20xX38xX4fxX3xX46axX6xX7xXbxX6xX5xX38xX4fxX106xX3xX49xX32fxX3xXexX1bxX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX1fxX3xX7xX531xX20xX3xX20xX16xX6xX71xX3xX7xX2fbxXexX3xX146xXdxX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX3e0xX20xX3xX1c7xX351xXdxX3xX1xX328xX351xX20xX16xX3xX1c7xX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX2fxX3xXexX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX2b3xX4xX3xX2e8xX310xX3xX16xXdxX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX32cxX3xX3cxX1xX32cxX3xX2e8xX17xX2fbxX20xX3xX2e8xX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX32fxX20xX1xX77xX3xX4xX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX2fbxX4xX3xX19xX6xXdxX1bxX158xX6xX71xX3xX38xX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX2b3xX20xX3xX5xX328xX3d4xX20xX3xX1c7xX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX2fxX3xX2e8xXdxX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX523xX38xX3xX3cxXdxX2afxX20xX3xX4xX1xX365xXdxX3xX2e8xX629xX4xX3xXexX1xX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX492xX3xX4xX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX361xX6xX3xX7xX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX531xX20xX3xX68xX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX33xX20xX16xX3xX5xXdxX20xX3cxX7xX77xX3xX4fxX6xX20xX16xX3xX5xX33xXdxX3xX20xX1xX579xX20xX16xX3xX1c7xX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX94xX20xX16xX3xX16xX17xX5xX19xX3xX2e8xX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX698xX71xX3xXexX1xX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX2fbxX4xX1xX3xXexX1xX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX25xX4xX3xX20xX1xX328xX20xX16xX3xX4xX5bdxX20xX16xX3xX1bxX2e9xXexX3xXexX1xX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xeef6xX3xX1c7xX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX32fxX77xX3xX1xX25xX6xX3xX1x12ed7xX20xX3xX2e8xX10xX4fxX3xX2e8xX3dxX20xX3xX20xX1xX579xX20xX16xX3xX16xXdxX5a8xX3xXbxX1xX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xXe80xXexX3xXexX1bxX6xX20xX1xX3xXexX2fxXdxX3xX2e8xX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX698xX71xX3xX16xX6xX71xX3xX4xX2e9xX20xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX0xX56xXdxX12xX0xXdxX12xX2fbxX4xX3xX16xX17xX5xX19xX10xX1bxX106xX0xX56xXdxX12xX0xX56xXbxX12xX0xX56xXexX68xX12xX0xX56xXexX1bxX12xX0xX56xXexX146xX17xX68xX71xX12xX0xX56xXexX6xX146xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX38xXexX1xX17xX1bxXaxX12xX0xXdxX12xX6exX41xX0xX56xXdxX12xX0xX56xXbxX12
NL