Công ty TNHH Sakurai Việt Nam tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu
(Baothanhhoa.vn) - Nhân “Tháng công nhân”, “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” năm 2022, sáng 15-5 Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam đã tổ chức lễ tôn vinh công nhân, lao động (CNLĐ) tiêu biểu và ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi đoàn viên.
607fxbbbbxb15cx8679xbd6cx11472x119cex6f70x113b4xX7xdc0exc408x774ex849axad5ex104e0xX5xe1c6xXaxd18fx11e39xdb23xc6d3x1099axX3xXex71bcxX3xXcx6e03x6fd7xX1dxX3x635cxX6xaeb5xcd2ax83d5xX6xXdxX3x9df0xXdx119a1xXexX3xX1cxX6xb3cbxX3xXexX14xX15xX3x7a13xXdxX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX1xf4cdxX15xfc74xX3xX5xX6xcfcexX3x8aadx947exX15xX16xX3xXexXdxd7bbxX23xX3x103edxXdx10fbcxX23xX0x674axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX10xX6xd99exXaxX12xX1cxX1xX41xX15xX3x7994xXcxX1x872dxX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX1xX41xX15x731bxX43xX3xX72xXcxX1xX75xX15xX16xX3xX1x786bxX15xX1xX3xX49xX4axX15xX16xX3xX35xf25fxX3x10879xX15xX3xXexX47xX8dxX15xX3xX35xX2axX3xX7xXdxX15xX1xX3xX5xX6xX47xX3xX49xX4axX15xX16xX82xX3xX15x10bd7xX2fxX3xe835x11c53xXb7xXb7xX43xX3xX7xX75xX15xX16xX3xX2xdb31xf0ebxXc3xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX49xX47xX8dxX15xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXcxX1cxX1dxX1dxX3xX20xX6xX22xX23xX24xX6xXdxX3xX28xXdxX2axXexX3xX1cxX6xX2fxX3xX49x69d6xX3xXexe81exX3xX4xX1x9015xX4xX3xX5xd461xX3xXexX14xX15xX3xX35xXdxX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX1xX41xX15xX43xX3xX5xX6xX47xX3xX49xX4axX15xX16xX3xc6bfxX13xX1cxa5b3x7853x9d7fxX3xXexXdxX50xX23xX3xX53xXdxX55xX23xX3xX35xX8dxX3xX22x7d3fxX3xX22xc233xXexX3xXexX1xa78exX6xX3xXexX1xX23x7654xX15xX3xX1xff88xXbxX3xXexX75xX4xX3xX4xX1x1154ax7ddfxX15xX16xX3xXexX24xc489xX15xX1xX3xXbxX1x6533xX4xX3xX5xX141xXdxX3xX49xX47xX8dxX15xX3xX35xXdxX50xX15x65d8xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdf6axX47xX6axX19xXaxX12xX0xXdxX2fxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX24xX3xX6axXexX1xX23xX2fxX53xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxfb62xXdxX6axXexX1x9414xX3x6759xXb8xXb8xXbxc02fxcf0fxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1a5xX3xa74bxX1a7xX2xXbxX1abxX1acxXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX167xX53xX6xX47xXexX1xX6xX15xX1xX1xX47xX6xX167xX35xX15xX58xX15xX10xX1a0xX7xX58xXb7xXb7xX2x11ae8xX58xX2xXc3xX1b6xX6axXb8xX2xX2xXb8xXb8xXb7xX2xXex10007xX1b6xX1a7xXc3xXb7xX5xXb8xX167x8cc9xXbxX16x11b5exX24xX9xX1dexXb8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXcxX1cxX1dxX1dxX3xX20xX6xX22xX23xX24xX6xXdxX3xX28xXdxX2axXexX3xX1cxX6xX2fxX3xXexX14xX15xX3xX35xXdxX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX1xX41xX15xX43xX3xX5xX6xX47xX3xX49xX4axX15xX16xX3xXexXdxX50xX23xX3xX53xXdxX55xX23xXaxX3xX1a0xXdxX6axXexX1xX9xXaxX1a7xXb8xXb8xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1b6xX1a7xX2xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX47xX15xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX49xX47xX8dxX15xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXcxX1cxX1dxX1dxX3xX20xX6xX22xX23xX24xX6xXdxX3xX28xXdxX2axXexX3xX1cxX6xX2fxX3xX22xX1xX10xX15xX3xXexX1xX14axff38xX15xX16xX3xX49xX47xX8dxX15xX3xX35xXdxX50xX15xX43xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX1xX41xX15xX3xX5xX6xX47xX3xX49xX4axX15xX16xX3xX4xe91bxX3xX15xX1xXdxX97xX23xX3xX7xX75xX15xX16xX3xX22xXdxX132xX15xX43xX3xX7xX75xX15xX16xX3xXexbbcaxX47xX3xXexX24xX47xX15xX16xX3xX4xX1xX14axX14bxX15xX16xX3xXexX24xX151xX15xX1xX3xX72xX2xX3xXexX24xXdxX2axX23xX3xX7xX75xX15xX16xX3xX22xXdxX132xX15xX3xX15xc05exX3xX5x70e0xX4xX3xX35xX14axX141xXexX3xX22xX1xX2cfxX43xX3xX7xX75xX15xX16xX3xXexX2e8xX47xX3xadbdxX23xX19xX132xXexX3xXexX41xX2fxX3xX4xX1xXdxX132xX15xX3xXexX1xddafxX15xX16xX3xX49xX2e8xXdxX3xX6axed68xX4xX1xX3xX13xf6c1xX28x6625x941axXc4xX2xX1dexX167xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX47xX6axX19xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xXcxX1cxX1dxX1dxX3xX20xX6xX22xX23xX24xX6xXdxX3xX28xXdxX2axXexX3xX1cxX6xX2fxX3xX5xX8dxX3xX6axX47xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX2axXbxX3xX2xXb8xXb8xe6dexX3xX35x7731xX15xX3xX49x88eexX23xX3xXexX14axX3xX4xfc5dxX6xX3xX1cxX1xX13dxXexX3xX177xdfd6xX15xX3xX4xX1xX23xX19xX50xX15xX3xX16xXdxX6xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX1xX8dxX15xX16xX3xX2fxX6xX19xX3xX2fx9308xX4xX3xX1abxX23xb651xXexX3xX22xX1x8ce8xX23xX43xX3xX16xXdxX3adxXdxX3xX32bxX23xX19xX132xXexX3xX35xXdxX2axX4xX3xX5xX8dxX2fxX3xX4xX1xX47xX3xXexX24xX50xX15xX3xX2xXb7xX167xXb8xXb8xXb8xX3xX4xX75xX15xX3xX53xX4axX43xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX1xX41xX15xX43xX3xX5xX6xX47xX3xX49xX4axX15xX16xX3xX11axX13xX1cxX11dxX11exX11fxX3xX35x11d4fxXdxX3xX2fxXf7xX4xX3xXexX1xX23xX3xX15xX1xX13dxXbxX3xX1ecxX167xX1a7xXb8xXb8xX167xXb8xXb8xXb8xX3xX49x1094dxX15xX16xX58xX15xX16xX14axa6afxXdxX58xXexX1xX75xX15xX16xX167xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX47xX6axX19xXaxX12xXcxX1xX442xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX32bxX23xX6xX43xX3xX22xX1xX33dxX4xX3xXbxX1xe033xX4xX3xX15xX1xf14axX15xX16xX3xX22xX1xX2cfxX3xX22xX1xXb4xX15xX3xX6axX47xX3xX3adxX15xX1xX3xX1xX14axX2acxX15xX16xX3xX53xX2acxXdxX3xX6axX346xX4xX1xX3xX53xX2axX15xX1xX3xX13xX34bxX28xX34dxX34exXc4xX2xX1dexX43xX3xX4xX75xX15xX3xX53xX4axX43xX3xX13xX1cxX11dxX11exX3xX6axX47xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX2axXbxX3xX5xX23xX14xX15xX3xXexfa7exX4xX1xX3xX4xX315xX4xX3xX5xX6xX47xX3xX49xX4axX15xX16xX43xX3xX7xX3adxX15xX3xX1abxX23xX3cfxXexX43xX3xX1xf52fxX4xX3xXexX13dxXbxX3xX15xX41xX15xX16xX3xX4xX6xX47xX3xXexX24xX151xX15xX1xX3xX49xX4axX3xX4xX1xX23xX19xX50xX15xX3xX2fxX14xX15xX43xX3xX15xX16xX1xXdxX2axXbxX3xX35xX476xX43xX3xXexX6xX19xX3xX15xX16xX1xX97xX43xX3xXexX1xX6xX2fxX3xX16xXdxX6xX3xX4xX75xX4xX3xXbxX1xX47xX15xX16xX3xXexX24xX8dxX47xX3xXexX1xXdxX3xX49xX23xX6xX3xX19xX50xX23xX3xX15xX14axX420xX4xX167xX3xX11exX3caxX4xX3xX53xXdxX2axXexX43xX3xXbxX1xX47xX15xX16xX3xXexX24xX8dxX47xX3xXexX1xXdxX3xX49xX23xX6xX3xX72xX11dxX6xX47xX3xX49xX4axX15xX16xX3xX16xXdxX137xXdxX82xX43xX3xX72xX11dxX6xX47xX3xX49xX4axX15xX16xX3xX7xX75xX15xX16xX3xXexX2e8xX47xX82xX1acxX3xXbxX1xX75xXexX3xX1xX23xX19xX3xX7xX75xX15xX16xX3xX22xXdxX132xX15xX3xX4xX3adxXdxX3xXexXdxX132xX15xX3xX22x100bcxX3xXexX1xX23xX13dxXexX1acxX3xX4xX1xX14axX14bxX15xX16xX3xXexX24xX151xX15xX1xX3xX72xX2xX3xXexX24xXdxX2axX23xX3xX7xX75xX15xX16xX3xX22xXdxX132xX15xX3xXc4xX3xX15xX312xX3xX5xX315xX4xX3xX35xX14axX141xXexX3xX22xX1xX2cfxX43xX3xX7xX75xX15xX16xX3xXexX2e8xX47xX43xX3xX32bxX23xX19xX132xXexX3xXexX41xX2fxX3xX4xX1xXdxX132xX15xX3xXexX1xX33dxX15xX16xX3xX49xX2e8xXdxX3xX6axX346xX4xX1xX3xX13xX34bxX28xX34dxX34exXc4xX2xX1dexX82xX3xX49xXf0xX3xXexX24xX2acxX3xXexX1xX8dxX15xX1xX3xXbxX1xX47xX15xX16xX3xXexX24xX8dxX47xX3xX4xX1xX3a4xX3xX49xX2e8xX47xX3xXexX24xX47xX15xX16xX3xX6axX47xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX2axXbxX43xX3xXexX1xX23xX3xX1xX157xXexX3xX49xX14xX15xX16xX3xX49xX3adxX47xX3xX13xX1cxX11dxX11exX3xXexX1xX6xX2fxX3xX16xXdxX6xX167xX3xbb20xX132xXexX3xX32bxX23xX3adxX43xX3xX4xX75xX15xX3xX53xX4axX43xX3xX13xX1cxX11dxX11exX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX49xXf0xX3xX4xX2cfxX3xX1xX14bxX15xX3xXc3xXb8xXb8xX3xX7xX75xX15xX16xX3xX22xXdxX132xX15xX3xX4xX3adxXdxX3xXexXdxX132xX15xX3xX22xX5aexX3xXexX1xX23xX13dxXexX3xXexX1xX6xX2fxX3xX16xXdxX6xX3xX4xX1xX14axX14bxX15xX16xX3xXexX24xX151xX15xX1xX3xX72xX2xX3xXexX24xXdxX2axX23xX3xX7xX75xX15xX16xX3xX22xXdxX132xX15xX3xXc4xX3xX15xX312xX3xX5xX315xX4xX3xX35xX14axX141xXexX3xX22xX1xX2cfxX43xX3xX7xX75xX15xX16xX3xXexX2e8xX47xX43xX3xX32bxX23xX19xX132xXexX3xXexX41xX2fxX3xX4xX1xXdxX132xX15xX3xXexX1xX33dxX15xX16xX3xX49xX2e8xXdxX3xX6axX346xX4xX1xX3xX13xX34bxX28xX34dxX34exXc4xX2xX1dexX82xX43xX3xXexX24xX47xX15xX16xX3xX49xX2cfxX3xX15xX1xXdxX97xX23xX3xX7xX75xX15xX16xX3xX22xXdxX132xX15xX3xXexX24xX47xX15xX16xX3xX5xX6xX47xX3xX49xX4axX15xX16xX43xX3xX7xX3adxX15xX3xX1abxX23xX3cfxXexX3xXexX24xX315xX4xX3xXexXdxX132xXbxX43xX3xX4xX2cfxX3xX16xXdxX75xX3xXexX24xX346xX3xX22xXdxX15xX1xX3xXexX132xX3xX4xX6xX47xX43xX3xX16xX2cfxXbxX3xXbxX1xX39dxX15xX3xXexX24xX315xX4xX3xXexXdxX132xXbxX3xX15xX41xX15xX16xX3xX4xX6xX47xX3xX1xXdxX2axX23xX3xX32bxX23xX3adxX3xX7xX3adxX15xX3xX1abxX23xX3cfxXexX43xX3xX22xXdxX15xX1xX3xX6axX47xX6xX15xX1xX3xX4xX3a4xX6xX3xX6axX47xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX2axXbxX167xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX47xX6axX19xXaxX12xX0xXdxX2fxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX1a0xXdxX6axXexX1xX1a5xX3xX1a7xXb8xXb8xXbxX1abxX1acxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1a5xX3xX1b6xX1a7xdae6xXbxX1abxX1acxXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX167xX53xX6xX47xXexX1xX6xX15xX1xX1xX47xX6xX167xX35xX15xX58xX15xX10xX1a0xX7xX58xXb7xXb7xX2xX1dexX58xX2xXc3xX1b6xX6axXb8xX2xX2xXb8xXb8x6776xX1b6xXexX1a7xX812xXb8xXc3xX843xX5xXb8xX167xX1f4xXbxX16xX1f7xX24xX9xX1a7xXb7xXb7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXcxX1cxX1dxX1dxX3xX20xX6xX22xX23xX24xX6xXdxX3xX28xXdxX2axXexX3xX1cxX6xX2fxX3xXexX14xX15xX3xX35xXdxX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX1xX41xX15xX43xX3xX5xX6xX47xX3xX49xX4axX15xX16xX3xXexXdxX50xX23xX3xX53xXdxX55xX23xXaxX3xX1a0xXdxX6axXexX1xX9xXaxX1a7xXb8xXb8xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1b6xX1a7xX812xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX47xX15xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX49xX47xX8dxX15xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXcxX1cxX1dxX1dxX3xX20xX6xX22xX23xX24xX6xXdxX3xX28xXdxX2axXexX3xX1cxX6xX2fxX3xX22xX1xX10xX15xX3xXexX1xX14axX2acxX15xX16xX3xX49xX47xX8dxX15xX3xX35xXdxX50xX15xX43xX3xX13xX1cxX11dxX11exX3xX4xX2cfxX3xX15xX1xXdxX97xX23xX3xXexX1xX8dxX15xX1xX3xXexX4cdxX4xX1xX3xXexX24xX47xX15xX16xX3xX1xX47xX2e8xXexX3xX49xX4axX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX49xX47xX8dxX15xX43xX3xXexX24xX47xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX75xX4xX3xXbxX1xdec0xX15xX16xX3xX4xX1xX399xX15xX16xX3xX6axX346xX4xX1xX3xX13xX34bxX28xX34dxX34exXc4xX2xX1dexX3xX35xX8dxX3xX16xX14axX14bxX15xX16xX3xX15xX16xX14axX442xXdxX3xXexX399xXexX3xX35xXdxX2axX4xX43xX3xXexX399xXexX3xXexX24xX47xX15xX16xX3xX15xXb4xX2fxX3xXb7xXb8xXb7xXb7xX167xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX47xX6axX19xXaxX12xXcxX2e8xXdxX3xX53xX23xXf3xXdxX3xX5xXfbxX43xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX49xX47xX8dxX15xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXcxX1cxX1dxX1dxX3xX20xX6xX22xX23xX24xX6xXdxX3xX28xXdxX2axXexX3xX1cxX6xX2fxX3xX49xXf0xX3xX53xXdxX55xX23xX3xX6axX14axX14bxX15xX16xX43xX3xX22xX1xX10xX15xX3xXexX1xX14axX2acxX15xX16xX3xX2xXb8xX3xX49xX47xX8dxX15xX3xX35xXdxX50xX15xX43xX3xX13xX1cxX11dxX11exX3xX4xX2cfxX3xX15xX1xXdxX97xX23xX3xX7xX75xX15xX16xX3xX22xXdxX132xX15xX43xX3xX7xX75xX15xX16xX3xXexX2e8xX47xX3xXexX24xX47xX15xX16xX3xX4xX1xX14axX14bxX15xX16xX3xXexX24xX151xX15xX1xX3xX72xX2xX3xXexX24xXdxX2axX23xX3xX7xX75xX15xX16xX3xX22xXdxX132xX15xX3xX15xX312xX3xX5xX315xX4xX3xX35xX14axX141xXexX3xX22xX1xX2cfxX43xX3xX7xX75xX15xX16xX3xXexX2e8xX47xX3xX32bxX23xX19xX132xXexX3xXexX41xX2fxX3xX4xX1xXdxX132xX15xX3xXexX1xX33dxX15xX16xX3xX49xX2e8xXdxX3xX6axX346xX4xX1xX3xX13xX34bxX28xX34dxX34exXc4xX2xX1dexX1acxX3xXb7xXb8xX3xX49xX47xX8dxX15xX3xX35xXdxX50xX15xX43xX3xX13xX1cxX11dxX11exX3xX4xX2cfxX3xX15xX1xXdxX97xX23xX3xXexX1xX8dxX15xX1xX3xXexX4cdxX4xX1xX3xXexX24xX47xX15xX16xX3xX1xX47xX2e8xXexX3xX49xX4axX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX49xX47xX8dxX15xX43xX3xXexX24xX47xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX75xX4xX3xXbxX1xX95bxX15xX16xX3xX4xX1xX399xX15xX16xX3xX6axX346xX4xX1xX3xX13xX34bxX28xX34dxX34exXc4xX2xX1dexX3xX35xX8dxX3xX16xX14axX14bxX15xX16xX3xX15xX16xX14axX442xXdxX3xXexX399xXexX3xX35xXdxX2axX4xX43xX3xXexX399xXexX3xXexX24xX47xX15xX16xX3xX15xXb4xX2fxX3xXb7xXb8xXb7xXb7xX167xX3xXb7xX812xX3xX49xX47xX8dxX15xX3xX35xXdxX50xX15xX43xX3xX13xX1cxX11dxX11exX3xX4xX2cfxX3xX1xX47xX8dxX15xX3xX4xX3adxX15xX1xX3xX22xX1xX2cfxX3xX22xX1xXb4xX15xX3xX49xX14axX141xX4xX3xXexX3caxX15xX16xX3xX32bxX23xX8dxX3xX4xX3a4xX6xX3xX11dxXdxX50xX15xX3xX49xX47xX8dxX15xX3xX11dxX6xX47xX3xX49xX4axX15xX16xX3xXex91a0xX15xX1xX3xX35xX8dxX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXcxX1cxX1dxX1dxX3xX20xX6xX22xX23xX24xX6xXdxX3xX28xXdxX2axXexX3xX1cxX6xX2fxX167xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX47xX6axX19xXaxX12xX0xXdxX2fxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX1a0xXdxX6axXexX1xX1a5xX3xX1a7xXb8xXb8xXbxX1abxX1acxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1a5xX3xX1b6xXc3xX2xXbxX1abxX1acxXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX167xX53xX6xX47xXexX1xX6xX15xX1xX1xX47xX6xX167xX35xX15xX58xX15xX10xX1a0xX7xX58xXb7xXb7xX2xX1dexX58xX2xXc3xX1b6xX6axXb8xX2xX2xXb8xXb8xX1b6xX812xXexX812xX1b6xX1dexX843xX1dexX5xXb8xX167xX1f4xXbxX16xX1f7xX24xX9xX1ecxX1dexX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXcxX1cxX1dxX1dxX3xX20xX6xX22xX23xX24xX6xXdxX3xX28xXdxX2axXexX3xX1cxX6xX2fxX3xXexX14xX15xX3xX35xXdxX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX1xX41xX15xX43xX3xX5xX6xX47xX3xX49xX4axX15xX16xX3xXexXdxX50xX23xX3xX53xXdxX55xX23xXaxX3xX1a0xXdxX6axXexX1xX9xXaxX1a7xXb8xXb8xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1b6xXc3xX2xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX47xX15xXaxX12xX11dxXdxX50xX15xX3xX49xX47xX8dxX15xX3xX11dxX6xX47xX3xX49xX4axX15xX16xX3xXexXb84xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX1dxX2cfxX6xX3xXexX3caxX15xX16xX3xX32bxX23xX8dxX3xX4xX1xX47xX3xX13xX1cxX11dxX11exX3xX4xX2cfxX3xX1xX47xX8dxX15xX3xX4xX3adxX15xX1xX3xX22xX1xX2cfxX3xX22xX1xXb4xX15xX167xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX47xX6axX19xXaxX12xX1cxX1xX41xX15xX3xX6axX346xXbxX3xX15xX8dxX19xX43xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXcxX1cxX1dxX1dxX3xX20xX6xX22xX23xX24xX6xXdxX3xX28xXdxX2axXexX3xX1cxX6xX2fxX3xX49xXf0xX3xX22xX12fxX3xX22xX132xXexX3xXexX1xX137xX6xX3xXexX1xX23xX13dxX15xX3xX1xX141xXbxX3xXexX75xX4xX3xX4xX1xX14axX14bxX15xX16xX3xXexX24xX151xX15xX1xX3xXbxX1xX157xX4xX3xX5xX141xXdxX3xX49xX47xX8dxX15xX3xX35xXdxX50xX15xX3xX35xX420xXdxX3xa2acxX47xX53xXdx84b6xX47xX15xX10xX3xXexXb84xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX1dxX2cfxX6xX3xX35xX8dxX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXcxX1cxX1dxX1dxX3xXd83xX10xX6axX5xX6xXexX10xX4xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX1dxX2cfxX6xX167xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX23xXexX1xX47xX24xXaxX12xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX1dxX23xX50xX0xX58xXbxX12
Thanh Huê