Nhiều khó khăn khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới
(Baothanhhoa.vn) - Năm học 2020-2021, cùng với cả nước, Thanh Hóa sẽ bắt đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 1. Tuy nhiên, hiện nay số lượng giáo viên, cơ sở vật chất còn thiếu khiến việc triển khai gặp nhiều khó khăn.
4278xf112x10576x10b42x9706x107b7xf8a2x99c1xce9cxX7x11061xaa28x6f0exeaf4x85fexcda5xX5x429cxXaxffa4x4839xX1xXdxb313x515cxX3x7373xX1xbfc2xX3xX19xX1xc72cx8f7exX3xX19xX1xXdxX3xXexf9efxXdx10d16xX20xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX4xX1xbf68xb795xX20xa0c0xX3xXexX27x101fexX20xX1xX3xX36xXdx8376x5e2fxX3xe9c1x97b4xX4xX3xXbxX1x9b3fxX3xXexX1x109fdxX20xX36xX3x105eex104a1xXdxX0x43daxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb780xX10xX6xX43xXaxX12xX13xX1fxX51xX3xX1x9648xX4xX3xb6e5xb8a8xX72xX73x8334xX72xX73xX72xX2xa39axX3xX4xd56dxX20xX36xX3xd0e1xX52xXdxX3xX4xbaddxX3xX20xX33xX52xX4xX7bxX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX64xX1bxX6xX3xX7xdda7xX3xcaa0xd483xXexX3x7135xc1bcxX17xX3xXexX27xXdxX29xX20xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX33xX34xX20xX36xX3xXexX27xX3axX20xX1xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX43xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX3xXexX1xX4dxX20xX36xX3xX51xX52xXdxX3xcd3dxX3xX5xX52xXbxX3xX2xd624xX3xXcxX17x674fxX3xX20xX1xXdx10c65xX20xX7bxX3xX1xXdx5db0xX20xX3xX20xX6xXdexX3xX7xa00axX3xX5xX33xe5fbxX20xX36xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX7bxX3xX4xX34xX3xX7xXd3xX3xX82x9a2bxXexX3xX4xX1xa223xXexX3xX4x66bexX20xX3xXexX1xXdxdeb7xX17xX3xX19xX1xXdxX11axX20xX3xX82xXdxXe9xX4xX3xXexX27xXdxX29xX20xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX36x4303xXbxX3xX20xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX19xX1xX1fxX20xXdaxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5970xX41xX43xXdexX3xXbx59b3xX10xX20xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexXdexX5xX10xX9xXaxXexX10xe6e7xXexX76xX6xX5xXdxX36xX20xd55bxX3xX4xX10xX20xXexX10xX27x4416xXaxX12xX0xXdxX51xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX43xXexX1xX17xX51xX9cxX3xXdxX15bxX10xX20xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexXdexX5xX10xX9xXax5327xXdxX43xXexX1xX174xX3x521ex9fccxX73xXbxX16cxX17cxX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX174xX3xd1fbxX1a9xa6e4xXbxX16cxX17cxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX55xX55xXdxXdaxX9cxX6xX41xXexX1xX6xX20xX1xX1xX41xX6xXdaxX82xX20xX55xX20xX10xX1a2xX7xX55xX2x8694xX2xX1a9xX55xX2xX1bax9156xX43x5e63xX72xX2xX1b8xX1e4xX1b8xX1b8xXexX1a9xX1baxX1e4xX1a9xX1baxX5xX73xXdaxe7e5xXbxX36x8014xX27xX9xX1baxX1baxX1dexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX19xX1xX1fxX20xX3xX19xX1xXdxX3xXexX27xXdxX29xX20xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX33xX34xX20xX36xX3xXexX27xX3axX20xX1xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX43xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX3xXexX1xX4dxX20xX36xX3xX51xX52xXdxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxX41xX20xXaxX3xX7xXexXdexX5xX10xX9xXaxXexX10xX16cxXexX76xX6xX5xXdxX36xX20xX174xX3xX4xX10xX20xXexX10xX27xX17cxXaxX12xXcxX3axX20xX1xX3xXexX27x9743xX20xX36xX3xXexX1xXdxX11axX17xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX7bxX3xX4xX34xX3xX7xXd3xX3xX82xX10bxXexX3xX4xX1xX110xXexX3xX4xX1xX41xX3xX4xX40xX4xX3xXexX27xX33xa6b9xX20xX36xX3xX1xX6fxX4xX3xX19xX1xXdxX11axX20xX3xX82xXdxXe9xX4xX3xXexX27xXdxX29xX20xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX33xX34xX20xX36xX3xXexX27xX3axX20xX1xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX43xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX3xXexX1xX4dxX20xX36xX3xX51xX52xXdxX3xX82xc602xX41xX3xX20xX1fxX51xX3xX1xX6fxX4xX3xX72xX73xX72xX73xX76xX72xX73xX72xX2xX3xX4xX114xX20xX3xX20xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX19xX1xX1fxX20xX3x8564xX87xX20xX1xX3xX4xX1bxX3xXex9af3xX20xX1xX3xX51xXdxX20xX1xX3xX1xX6fxX6xe054xXdaxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX41xX43xXdexXaxX12xX0xX10xX51xX12xX0xX7xXexX27xX41xX20xX36xX12xXcxX1xXdxX11axX17xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX3xX43xX286xXdexX3xX72xX3xX9cxX17xX49xXdxX55xX20xX36xX2f8xXdexX0xX55xX7xXexX27xX41xX20xX36xX12xX0xX55xX10xX51xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX41xX43xXdexXaxX12xXcxX1xX10xX41xX3xXexX1xXf1xX20xX36xX3xX19xXe3xX3xX4x96e2xX6xX3xbc9cxX1xX114xX20xX36xX3xXcxX49xX3xX4xX1x4d07xX4xX3xX4xX40xX20xX3xX9cxeae6xX7bxX3x50a6xXd3xX3x1063dxXdxX40xX41xX3xX43xX44xX4xX3xX82xX2f8xX3xf65axX2f8xX41xX3xXexX286xX41xX3xX320xX3c5x10416xa19axX3d1xXcxX335xX7bxX3xXexX41xX2f8xX20xX3xXexce6cxX20xX1xX3xX4xX1bxX3xX2xX1aaxXdaxX72xX1b8xX1dexX3xX4xX40xX20xX3xX9cxX3bfxX7bxX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX3xX4xX110xXbxX3xXexXdxX29xX17xX3xX1xX6fxX4xXdaxX3xXcxX27xX41xX20xX36xX3xXa0xX1bxX7bxX3xX4xX40xX20xX3xX9cxX3bfxX3x852dxX17xX87xX20xX3xX5xa5caxX3xX4xX1bxX3xX2xXdaxX1b8xX1baxX2xX3xX20xX36xX33xX2b5xXdxX7bxX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX3xX4xX1bxX3xX2xX72xXdaxX1baxX73xX72xX3xX20xX36xX33xX2b5xXdxX7bxX3xX20xX1x9411xX20xX3xX82xXdxXe3xX20xX3xX1xX2f8xX20xX1xX3xX4xX1xX329xX20xX1xX3xX82xX2f8xX3xXa0xX41xX2f8xX20xX3xXa0xX3bfxXdxX3xX4xX1bxX3xX2xXdaxX73xX1baxX1a9xX3xX20xX36xX33xX2b5xXdxXdaxX3xX3c2xX41xX3xX82xX52xXdxX3xX9cxXdxXe3xX20xX3xX4xX1xX11axX3xXexX3e8xX20xX1xX3xX36xXdxX6xX41xX7bxX3xX1xXdxXe9xX20xX3xX4xX114xX20xX3xXexX1xXdxX11axX17xX3xX1e6xXdaxX73xX1baxX1e6xX3xX20xX36xX33xX2b5xXdxXdaxX3xXcxX329xX20xX1xX3xXa0xX11axX20xX3xX20xX1fxX51xX3xX72xX73xX72xX73xX76xX72xX73xX72xX2xX7bxX3xX20xX1xX17xX3xX4xXa1xX17xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX3xXa0xX29xX3xXexX49xX3xX4xX1xX3b7xX4xX3xX43xX286xXdexX3xX72xX3xX9cxX17xX49xXdxX55xX20xX36xX2f8xXdexX3xX5xX2f8xX3xX2xX1e4xXdaxX1e4xX1e4xX1aaxX3xX20xX36xX33xX2b5xXdxX7bxX3xXexX27xX41xX20xX36xX3xXa0xX1bxX7bxX3xX4xX40xX20xX3xX9cxX3bfxX3xX5xX2f8xX3xX2xXdaxX1e6xX72xX1aaxX3xX20xX36xX33xX2b5xXdxX7bxX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX3xX5xX2f8xX3xX2xX1aaxXdaxX1dexX1e6xX73xX7bxX3xX20xX1xX45cxX20xX3xX82xXdxXe3xX20xX3xX1xX2f8xX20xX1xX3xX4xX1xX329xX20xX1xX7bxX3xXa0xX41xX2f8xX20xX3xXa0xX3bfxXdxX3xX5xX2f8xX3xX2xXdaxX1a9xX72xX73xX3xX20xX36xX33xX2b5xXdxXdaxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX41xX43xXdexXaxX12xXcxX286xXdxX3xX1xX17xXdexXe9xX20xX3xd97exX17xX87xX20xX36xX3x1012axX33xX34xX20xX36xX7bxX3xX27xXdxXe3xX20xX36xX3xX19xX1xXf1xXdxX3xXexXdxX29xX17xX3xX1xX6fxX4xX3xX1xXdxXe9xX20xX3xX4xX1bxX3xX1baxX73xX1b8xX3xX9cxXdxXe3xX20xX3xX4xX1xX11axXdaxX3xX3c2xX41xX3xX82xX52xXdxX3xX4xX1xX3e8xX3xXexXdxXe3xX17xX3xX9cxXdxXe3xX20xX3xX4xX1xX11axX3xXexX3e8xX20xX1xX3xX36xXdxX6xX41xX7bxX3xX1xX17xXdexXe9xX20xX3xX59bxX17xX87xX20xX36xX3xX5a1xX33xX34xX20xX36xX3xX4xX114xX20xX3xXexX1xXdxX11axX17xX3xX1b8xX1a9xX3xX9cxXdxXe3xX20xX3xX4xX1xX11axXdaxX3xX3d1xX29xX3xXa0xX87xX51xX3xX9cxX87xX41xX3xX43xX286xXdexX3xX1xX6fxX4xX3xX72xX3xX9cxX17xX49xXdxX55xX20xX36xX2f8xXdexX7bxX3xX1xX17xXdexXe9xX20xX3xX59bxX17xX87xX20xX36xX3xX5a1xX33xX34xX20xX36xX3xX4xXa1xX20xX3xX1dexX2xX1aaxX3xX9cxXdxXe3xX20xX3xX4xX1xX11axXdaxX3xX3c2xX41xX3xX82xX52xXdxX3xX20xX1xX17xX3xX4xXa1xX17xX7bxX3xX1xX17xXdexXe9xX20xX3xX59bxX17xX87xX20xX36xX3xX5a1xX33xX34xX20xX36xX3xX4xX114xX20xX3xXexX1xXdxX11axX17xX3xX72xX2xX2xX3xX9cxXdxXe3xX20xX3xX4xX1xX11axXdaxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX41xX43xXdexXaxX12xe904xX20xX36xX3xX13xX36xX17xXdex4c5bxX20xX3xX64xX17xXdexX3xX13xX6xX51xX7bxX3xXcxX27xX33xXd3xX20xX36xX3xX3acxX1xX114xX20xX36xX3xX3c5xX3dbxX3dcxX3d1xXcxX3xX1xX17xXdexXe9xX20xX3xX59bxX17xX87xX20xX36xX3xX5a1xX33xX34xX20xX36xX7bxX3xX4xX1xX41xX3xX9cxXdxX11axXexX174xX3xX64xXdxXe9xX20xX3xX20xX6xXdexX7bxX3xffc2xX155xX13xX3dbxX3xXexX3e8xX20xX1xX3xX36xXdxX6xX41xX3xX4xX1xX3e8xX3xXexXdxXe3xX17xX3xX9cxXdxXe3xX20xX3xX4xX1xX11axX3xX4xX1xX41xX3xX1xX17xXdexXe9xX20xX3xX59bxX17xX87xX20xX36xX3xX5a1xX33xX34xX20xX36xX3xX51xX52xXdxX3xXa0xX286xXexX3xXa0xa80bxX20xX1xX3xX51xX3b7xX4xX3xXexXf1xXdxX3xXexX1xXdxX29xX17xX3xX2xX7bxX72xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX55xX5xX52xXbxXdaxX3xXcxX27xX41xX20xX36xX3xX19xX1xXdxX3xXa0xX1bxX7bxX3xX59bxX17xX87xX20xX36xX3xX5a1xX33xX34xX20xX36xX3xX4xX1bxX3xX1e6xX73xX55xX1e6xX2xX3xXexX27xX33xX2b5xX20xX36xX3xXexXdxX29xX17xX3xX1xX6fxX4xX3xXa0xX286xXexX3xX4xX1xX17xbcddxX20xX3xX427xX17xXf1xX4xX3xX36xXdxX6xX3xXbxX1xX87xXdxX3xX1xX6fxX4xX3xX72xX3xX9cxX17xX49xXdxX55xX20xX36xX2f8xXdexX7bxX3xX4xXa1xX20xX3xXa0xX87xX51xX3xX9cxX87xX41xX3xX2xX7bxX1aaxX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX55xX5xX52xXbxXdaxX3xXcxX1xXdxX11axX17xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX3xX20xXe3xX20xX3xX1xXdxXe9xX20xX3xX20xX6xXdexX3xXbxX1xXa1xX20xX3xX5xX52xX20xX3xX4xX40xX4xX3xXexX27xX33xXd3xX20xX36xX3xX4xX1xX17xX79exX20xX3xX427xX17xXf1xX4xX3xX36xXdxX6xX3xX4xX1xX3e8xX3xXexX49xX3xX4xX1xX3b7xX4xX3xX1xX6fxX4xX3xX2xX3xX9cxX17xX49xXdxX55xX20xX36xX2f8xXdexXdaxX3xX13xX1fxX51xX3xX1xX6fxX4xX3xX72xX73xX2xX1dexX76xX72xX73xX72xX73xX7bxX3xX7xXf1xX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX82xX2f8xX41xX3xX5xX52xXbxX3xX2xX3xXexX27xX41xX20xX36xX3xXexX41xX2f8xX20xX3xX1xX17xXdexXe9xX20xX3xX7xX9axX3xXexX1fxX20xX36xX3xXexX1xXe3xX51xXdaxX3xX3d1xX29xX3xXa0xX87xX51xX3xX9cxX87xX41xX3xX43xX286xXdexX3xX1xX6fxX4xX7bxX3xXexX41xX2f8xX20xX3xX1xX17xXdexXe9xX20xX3xX59bxX17xX87xX20xX36xX3xX5a1xX33xX34xX20xX36xX3xX4xXa1xX20xX3xX19xX1xX41xX87xX20xX36xX3xX1xX34xX20xX3xX72xX73xX73xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX3xXexXdxX29xX17xX3xX1xX6fxX4xXdaxX3xX3d1xX11axX20xX3xX20xX1fxX51xX3xX72xX73xX72xX73xX76xX72xX73xX72xX2xX7bxX3xX20xX11axX17xX3xX6ffxX155xX13xX3dbxX3xXexX3e8xX20xX1xX3xX19xX1xX4dxX20xX36xX3xX4xX1bxX3xX4xX34xX3xX4xX1xX11axX3xXexX17xXdexX29xX20xX3xX43xX44xX20xX36xX3xXexX1xXe3xX51xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX3xXa0xX29xX3xXa0xX3a9xX3xXa0xX73fxX20xX1xX3xX51xX3b7xX4xX3xX2xX7bxX1aaxX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX55xX5xX52xXbxX3xXexX1xX3axX3xX7xX9axX3xX19xX1xX1bxX3xXexX27xXdxX29xX20xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX33xX34xX20xX36xX3xXexX27xX3axX20xX1xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX43xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX3xXexX1xX4dxX20xX36xX3xX51xX52xXdxXdaxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX41xX43xXdexXaxX12xX15bxX7exX20xX36xX3xXexX3axX20xX1xX3xXexX27xX286xX20xX36xX3xXexX27xXe3xX20xX7bxX3xX1xX17xXdexXe9xX20xX3xXcxX1xX286xX4xX1xX3xXcxX1xX2f8xX20xX1xX3xX4x4aebxX20xX36xX3xXa0xX6xX20xX36xX3xX36xX134xXbxX3xX20xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX19xX1xX1fxX20xX3xX19xX1xXdxX3xX19xX1xX4dxX20xX36xX3xXa0xX3a9xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX3xXexXdxX29xX17xX3xX1xX6fxX4xXdaxX3xX6b1xX20xX36xX3xX13xX36xX17xXdexX6b9xX20xX3x6e01xX1fxX20xX3xX3dbx9c68xX20xX1xX7bxX3xXcxX27xX33xXd3xX20xX36xX3xX3acxX1xX114xX20xX36xX3xX3c5xX3dbxX3dcxX3d1xXcxX3xX1xX17xXdexXe9xX20xX3xXcxX1xX286xX4xX1xX3xXcxX1xX2f8xX20xX1xX7bxX3xX4xX9baxX20xX36xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xa190xX174xX3xXa02xX2f8xXdxX3xX20xX1fxX51xX3xX36xXa1xX20xX3xXa0xX45cxXdexX7bxX3xX7xXf1xX3xX5xX33xXf5xX20xX36xX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX82xX2f8xX41xX3xX5xX52xXbxX3xX2xX3xX4xX3a9xX6xX3xX1xX17xXdexXe9xX20xX3xXcxX1xX286xX4xX1xX3xXcxX1xX2f8xX20xX1xX3xX20xX36xX2f8xXdexX3xX4xX2f8xX20xX36xX3xXexX1fxX20xX36xX3xXexX1xXe3xX51xXdaxX3x10adex110a6xXdxX3xX20xX1fxX51xX3xXexX41xX2f8xX20xX3xX1xX17xXdexXe9xX20xX3xXexX1fxX20xX36xX3xX1xX34xX20xX3xX2xXdaxX73xX73xX73xX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX20xX1xXdaxX3xXcxX17xXdexX3xX20xX1xXdxXe3xX20xX7bxX3xX9cxXdxXe3xX20xX3xX4xX1xX11axX3xXexX3e8xX20xX1xX3xX36xXdxX6xX41xX3xX19xX1xX4dxX20xX36xX3xXexX1fxX20xX36xX3xX43xd8c1xX20xX3xXa0xX11axX20xX3xXexX3axX20xX1xX3xXexX27xX286xX20xX36xX3xXexX1xXdxX11axX17xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX3xXexX27xXa1xX51xX3xXexX27xX6fxX20xX36xXdaxX3xX13xX1xXdxX16xX17xX3xXexX27xX33xX2b5xX20xX36xX3xXexXdxX29xX17xX3xX1xX6fxX4xX3xXexX27xXe3xX20xX3xXa0xX73fxX6xX3xX9cxX2f8xX20xX3xXbxX1xX87xXdxX3xX1xX17xXdexX3xXa0xX3bfxX20xX36xX3xX1xXdxXe9xX17xX3xXexX27xX33xXd3xX20xX36xX3xX82xX2f8xX3xXbxX1xX1bxX3xX1xXdxXe9xX17xX3xXexX27xX33xXd3xX20xX36xX3xX27xX6xX3xXa0xX3b7xX20xX36xX3xX5xX52xXbxX3xX43xX41xX3xXexX1xXdxX11axX17xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xXdaxX3xX13xX1xXdxX16xX17xX3xXexX27xX33xX2b5xX20xX36xX3xX4xX1xX17xX79exX20xX3xX427xX17xXf1xX4xX3xX36xXdxX6xX3xX19xX1xX4dxX20xX36xX3xXexX49xX3xX4xX1xX3b7xX4xX3xX43xX286xXdexX3xX72xX3xX9cxX17xX49xXdxX55xX20xX36xX2f8xXdexX3xXexX1xX10xX41xX3xXa0x7aaexX20xX36xX3xX427xX17xXdexX3xXa0xX73fxX20xX1xXdaxX3xXcxX1xX10xX41xX3xXexX1xXf1xX20xX36xX3xX19xXe3xX7bxX3xX1xX17xXdexXe9xX20xX3xXcxX1xX286xX4xX1xX3xXcxX1xX2f8xX20xX1xX3xX1xXdxXe9xX20xX3xX82xXaeexX20xX3xX4xX114xX20xX3xXexX1xXdxX11axX17xX3xX36xXa1xX20xX3xX72xX73xX73xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX3xXexXdxX29xX17xX3xX1xX6fxX4xX3xX320xXexX329xX20xX1xX3xXexX1xX10xX41xX3xX51xX3b7xX4xX3xX427xX17xXdexX3xXa0xX73fxX20xX1xX3xXexXf1xXdxX3xXexX1xXdxX29xX17xX3xX2xX7bxX72xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX55xX5xX52xXbxX335xXdaxX3xX13xX11axX17xX3xXexX1xf4d8xX4xX3xX1xXdxXe9xX20xX3xX4xX1xX33xX34xX20xX36xX3xXexX27xX3axX20xX1xX3xXbxX1xX49xX3xXexX1xX4dxX20xX36xX3xX51xX52xXdxX3xX82xX52xXdxX3xX427xX17xXdexX3xXa0xX73fxX20xX1xX3xX2xX7bxX1aaxX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX55xX5xX52xXbxX3xXa0xX29xX3xXa0xX87xX51xX3xX9cxX87xX41xX3xX43xX286xXdexX3xX72xX3xX9cxX17xX49xXdxX55xX20xX36xX2f8xXdexX7bxX3xXcxX1xX286xX4xX1xX3xXcxX1xX2f8xX20xX1xX3xX7xX9axX3xX4xX114xX20xX3xXexX1xXdxX11axX17xX3xX27xX110xXexX3xX20xX1xXdxX16xX17xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX3xX4xX110xXbxX3xXexXdxX29xX17xX3xX1xX6fxX4xX3xX20xX1xX33xX3xX1xXdxXe9xX20xX3xX20xX6xXdexXdaxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX41xX43xXdexXaxX12xX3d1xX33xXf5xX4xX3xX9cxXdxX11axXexX7bxX3xXa0xX45cxXdexX3xX5xX2f8xX3xXexX3axX20xX1xX3xXexX27xX286xX20xX36xX3xX4xX1xX17xX20xX36xX3xX4xX3a9xX6xX3xX20xX1xXdxX16xX17xX3xXa0xX73fxX6xX3xXbxX1xX33xX34xX20xX36xX3xXexX27xX41xX20xX36xX3xXexX3e8xX20xX1xXdaxX3xX13xX36xX41xX2f8xXdxX3xX1xX17xXdexXe9xX20xX3xX59bxX17xX87xX20xX36xX3xX5a1xX33xX34xX20xX36xX7bxX3xXcxX1xX286xX4xX1xX3xXcxX1xX2f8xX20xX1xX7bxX3xX20xX1xXdxX16xX17xX3xX1xX17xXdexXe9xX20xX3xX4xX9baxX20xX36xX3xXexX27xX41xX20xX36xX3xXexX3axX20xX1xX3xXexX27xX286xX20xX36xX3xXexX1xXdxX11axX17xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX7bxX3xX20xX1xX33xX174xX3xX64xX41x6eadxX20xX36xX3xX64xX1bxX6xX7bxX3xXexX1xX73fxX3xX16cxdd79xX3xX155xX3e8xX51xX3xX3c2xX34xX20xX7bxX3xX13xX1xX33xX3xX5a1xX17xX45cxX20xX7bxX3xXa98xX33xX2b5xX20xX36xX3xc5b6xX40xXexXdaxXdaxXdaxX3xX3d1xX134xX4xX3xX9cxXdxXe9xXexX7bxX3xX20xX1xXdxX16xX17xX3xX1xX17xXdexXe9xX20xX3xX82xX7exX20xX36xX3xX20xXbccxXdxX3xX4xX6xX41xX3xX20xX1xX33xX3xX59bxX17xX6xX20xX3xX64xX1bxX6xX7bxX3xX59bxX17xX6xX20xX3xX3c2xX34xX20xX7bxX3xXa98xX33xX2b5xX20xX36xX3xXdecxX40xXexXdaxXdaxXdaxX3xXexX3axX20xX1xX3xXexX27xX286xX20xX36xX3xXexX1xXdxX11axX17xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX3xX4xX2f8xX20xX36xX3xX5xX52xX20xX3xX19xX1xXdxX3xX20xX1x5012xX20xX36xX3xX20xX1fxX51xX3xX36xXa1xX20xX3xXa0xX45cxXdexX3xX4xX1bxX3xX20xX1xXdxX16xX17xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX3xX16cxXdxX20xX3xX4xX1xX17xXdexX29xX20xX3xX4xX4dxX20xX36xX3xXexX40xX4xX3xX82xX16xX3xX51xXdxX16xX20xX3xX16cxX17xX4dxXdxXdaxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX41xX43xXdexXaxX12xX3d1xXdxX29xX20xX3xX1xX3axX20xX1xX3xX20xX1xX33xX3xX1xX17xXdexXe9xX20xX3xX59bxX17xX6xX20xX3xX64xX1bxX6xX7bxX3xX20xX1xXe65xX20xX36xX3xX20xX1fxX51xX3xX36xXa1xX20xX3xXa0xX45cxXdexX3xX4xX1bxX3xX1xX2f8xX20xX36xX3xX4xX1xX44xX4xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX3xX4xX1xX17xXdexX29xX20xX3xX4xX4dxX20xX36xX3xXexX40xX4xX3xX82xX16xX3xX51xXdxX16xX20xX3xX16cxX17xX4dxXdxXdaxX3xX64xXdxXe9xX20xX3xX20xX6xXdexX7bxX3xX7xX41xX3xX82xX52xXdxX3xX9cxXdxXe3xX20xX3xX4xX1xX11axX3xXexX3e8xX20xX1xX3xX36xXdxX6xX41xX7bxX3xX1xX17xXdexXe9xX20xX3xX59bxX17xX6xX20xX3xX64xX1bxX6xX3xX4xX114xX20xX3xXexX1xXdxX11axX17xX3xX1e4xX1baxX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xXdaxX3xX3d1xX134xX4xX3xX9cxXdxXe9xXexX7bxX3xX9cxX10bxX4xX3xXexXdxX29xX17xX3xX1xX6fxX4xX3xXexX1xXdxX11axX17xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX3xXcxXdxX20xX3xX1xX6fxX4xX3xX82xX2f8xX3xX13xX36xX41xX286xXdxX3xX20xX36xXe65xXdaxX3xX64xX17xXdexXe9xX20xX3xX59bxX17xX6xX20xX3xX64xX1bxX6xX3xX4xX1bxX3xX72xX73xX55xX1aaxX72xX3xXexX27xX33xX2b5xX20xX36xX3xX4xX1xX17xX79exX20xXdaxX3xXcxX17xXdexX3xX20xX1xXdxXe3xX20xX7bxX3xX4xX1xX3e8xX3xX4xX1bxX3xX51xX3bfxXexX3xX7xXf1xX3xXexX27xX33xX2b5xX20xX36xX3xX4xX1xX17xX79exX20xX3xX5xX2f8xX3xX4xX1bxX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX3xXcxXdxX11axX20xX36xX3xc12cxX20xX1xX3xX82xX2f8xX3xXcxXdxX20xX3xX1xX6fxX4xX7bxX3xX4xX114xX20xX3xX5xX286xXdxX3xXbxX1xXa1xX20xX3xX5xX52xX20xX3xX5xX2f8xX3xXexX1xXdxX11axX17xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX3xX72xX3xX9cxX3bfxX3xX51xX4dxX20xX3xX20xX2f8xXdexXdaxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX41xX43xXdexXaxX12xX0xX10xX51xX12xX0xX7xXexX27xX41xX20xX36xX12xXcxX1xXdxX11axX17xX3xXbxX1xX114xX20xX36xX3xX4xX1xX3b7xX4xX3xX20xX1fxX20xX36xX0xX55xX7xXexX27xX41xX20xX36xX12xX0xX55xX10xX51xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX41xX43xXdexXaxX12xXcxX27xXdxX29xX20xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX33xX34xX20xX36xX3xXexX27xX3axX20xX1xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX43xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX3xXexX1xX4dxX20xX36xX3xX51xX52xXdxX7bxX3xX9cxXe3xX20xX3xX4xX286xX20xX1xX3xX19xX1xX1bxX3xX19xX1xX1fxX20xX3xX19xX1xXdxX3xXexX1xXdxX11axX17xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX7bxX3xXexX1xX3axX3xX9cxX2f8xXdxX3xXexX41xX40xX20xX3xX82xX16xX3xX4xX34xX3xX7xXd3xX3xX82xX10bxXexX3xX4xX1xX110xXexX3xX4xX9baxX20xX36xX3xX82xX4dxX3xX4xX7exX20xX36xX3xX20xX6xX20xX3xX36xXdxX87xXdxX3xXa0xXf1xXdxX3xX82xX52xXdxX3xX4xX40xX4xX3xXexX27xX33xX2b5xX20xX36xX3xX1xX6fxX4xXdaxX3xXcxX1xX10xX41xX3xX4xX1xX33xX34xX20xX36xX3xXexX27xX3axX20xX1xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX43xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX3xXexX1xX4dxX20xX36xX3xX51xX52xXdxX7bxX3xX51xX4dxX20xX3xXcxXdxX20xX3xX1xX6fxX4xX7bxX3xX13xX36xX41xX286xXdxX3xX20xX36xXe65xX3xX7xX9axX3xX5xX2f8xX3xX51xX4dxX20xX3xX9cxX9dxXexX3xX9cxX17xX3bfxX4xX7bxX3xX19xX1xX4dxX20xX36xX3xX4xX114xX20xX3xX5xX2f8xX3xX51xX4dxX20xX3xXexXc65xX3xX4xX1xX6fxX20xX3xX20xX1xX33xX3xXexX27xX33xX52xX4xXdaxX3xXcxX27xX41xX20xX36xX3xX19xX1xXdxX3xXa0xX1bxX7bxX3xX1xXdxXe9xX20xX3xX20xX6xXdexX7bxX3xXbxX1xXa1xX20xX3xX5xX52xX20xX3xX4xX40xX4xX3xXexX27xX33xX2b5xX20xX36xX3xX4xX1xX33xX6xX3xX4xX1bxX3xXbxX1xX114xX20xX36xX3xX4xX1xX3b7xX4xX3xX20xX1fxX20xX36xX3xXbxX1xX44xX4xX3xX82xX44xX3xX43xX286xXdexX3xX1xX6fxX4xX3xX72xX3xX51xX4dxX20xX3xX1xX6fxX4xX3xX20xX2f8xXdexXdaxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX41xX43xXdexXaxX12xX6b1xX20xX36xX3xX13xX36xX17xXdexX6b9xX20xX3xX64xX17xXdexX3xX13xX6xX51xX7bxX3xXcxX27xX33xXd3xX20xX36xX3xX3acxX1xX114xX20xX36xX3xX3c5xX3dbxX3dcxX3d1xXcxX3xX1xX17xXdexXe9xX20xX3xX59bxX17xX87xX20xX36xX3xX5a1xX33xX34xX20xX36xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXa3dxX174xX3xXcxX1xXc65xX4xX3xXexX11axX3xX1xXdxXe9xX20xX3xX20xX6xXdexX3xXexX286xXdxX3xX1xX17xXdexXe9xX20xX3xX59bxX17xX87xX20xX36xX3xX5a1xX33xX34xX20xX36xX7bxX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX3xXcxXdxX20xX3xX1xX6fxX4xX3xXd3xX3xX9cxX10bxX4xX3xXexXdxX29xX17xX3xX1xX6fxX4xX3xX19xX1xX4dxX20xX36xX3xX4xX1bxX3xX9cxXdxXe3xX20xX3xX4xX1xX11axXdaxX3xXcxX1xX10xX41xX3xX427xX17xXdexX3xXa0xX73fxX20xX1xX7bxX3xXexX27xX33xX2b5xX20xX36xX3xX4xX1xX17xX79exX20xX3xX427xX17xXf1xX4xX3xX36xXdxX6xX3xX9cxX9dxXexX3xX9cxX17xX3bfxX4xX3xXbxX1xX87xXdxX3xX4xX1bxX3xXbxX1xX114xX20xX36xX3xX1xX6fxX4xX3xXcxXdxX20xX3xX1xX6fxX4xXdaxX3xXcxX17xXdexX3xX20xX1xXdxXe3xX20xX7bxX3xXexX286xXdxX3xX20xX1xXdxX16xX17xX3xXexX27xX33xX2b5xX20xX36xX3xX4xX1xX17xX79exX20xX3xX427xX17xXf1xX4xX3xX36xXdxX6xX7bxX3xXbxX1xX114xX20xX36xX3xX1xX6fxX4xX3xXcxXdxX20xX3xX1xX6fxX4xX3xXbxX1xX87xXdxX3xXa0xX1bxX20xX36xX3xX4xf297xX6xX3xX43xX41xX3xX19xX1xX4dxX20xX36xX3xX4xX1bxX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX3xX36xXdxX87xX20xX36xX3xX43xX286xXdexXdaxX3xXa98xX40xXdexX3xX51xX1bxX4xX3xX19xX1xX4dxX20xX36xX3xX1xX41xX286xXexX3xXa0xX3bfxX20xX36xX3xXexX1xX33xX2b5xX20xX36xX3xX16cxX17xXdexXe3xX20xX3xX20xXe3xX20xX3xX1xX33xX3xX1x8f06xX20xX36xX7bxX3xX36xX45cxXdexX3xX5xXdd1xX20xX36xX3xXbxX1xX329xXdaxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX41xX43xXdexXaxX12xX15bxX9baxX20xX36xX3xXexX1xX10xX41xX3xX4dxX20xX36xX3xX13xX6xX51xX7bxX3xX82xXdxXe9xX4xX3xX16cxX45cxXdexX3xX43xXc65xX20xX36xX3xX1xXe9xX3xXexX1xXf1xX20xX36xX3xXbxX1xX114xX20xX36xX3xX4xX1xX3b7xX4xX3xX20xX1fxX20xX36xX3xX4xX1xX41xX3xX1xXe9xX3xXexX1xXf1xX20xX36xX3xX4xX40xX4xX3xXexX27xX33xX2b5xX20xX36xX3xXexXdxX29xX17xX3xX1xX6fxX4xX3xXexX27xXe3xX20xX3xXa0xX73fxX6xX3xX9cxX2f8xX20xX7bxX3xX20xX1xX33xX174xX3xX3acxX1xX114xX20xX36xX3xX51xX40xXdexX3xXexX329xX20xX1xX7bxX3xXbxX1xX114xX20xX36xX3xX1xX6fxX4xX3xX13xX36xX41xX286xXdxX3xX20xX36xXe65xXdaxXdaxXdaxX3xX4xXa1xX20xX3xX20xX36xX17xceb2xX20xX3xX19xXdxX20xX1xX3xXbxX1xX329xX3xXa0xXa1xX17xX3xXexX33xX3xX5xX52xX20xXdaxX3xX3d1xX45cxXdexX3xX5xX2f8xX3xX19xX1xX1bxX3xX19xX1xX1fxX20xX3xX4xX3a9xX6xX3xX1xX17xXdexXe9xX20xX3xX19xX1xXdxX3xX19xXdxX20xX1xX3xXbxX1xX329xX3xX20xX36xX45cxX20xX3xX7xX40xX4xX1xX3xX1xX286xX20xX3xX1xc129xXbxXdaxX3xX3d1xX29xX3xX4xX1xX33xX34xX20xX36xX3xXexX27xX3axX20xX1xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX43xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX3xXexX1xX4dxX20xX36xX3xX51xX52xXdxX3xXexX27xXdxX29xX20xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2f8xX20xX1xX3xX4xX4dxX20xX36xX7bxX3xX4xXa1xX20xX3xX4xX1bxX3xX7xXc65xX3xX1xXa99xX3xXexX27xXf5xX3xXa0xX1480xX20xX36xX3xX9cxX3bfxX3xX4xX3a9xX6xX3xX4xX40xX4xX3xX4xX110xXbxX7bxX3xX20xX36xX2f8xX20xX1xX3xXa0xX73fxX6xX3xXbxX1xX33xX34xX20xX36xX3xX4xX7exX20xX36xX3xX7xXc65xX3xX3a9xX20xX36xX3xX1xX3bfxX3xX4xX3a9xX6xX3xX20xX1xX45cxX20xX3xX43xX45cxX20xXdaxX3xX64xXdxXe9xX20xX3xX20xX6xXdexX7bxX3xX1xX17xXdexXe9xX20xX3xX59bxX17xX87xX20xX36xX3xX5a1xX33xX34xX20xX36xX3xX4xX9baxX20xX36xX3xXa0xX6xX20xX36xX3xX4xX1xX3e8xX3xXa0xX286xX41xX3xX6ffxX155xX13xX3dbxX3xX4xX40xX4xX3xX16cxXdd1xX3xXex57bexX20xX36xX3xX9cxX33xX52xX4xX3xX9cxX49xX3xX7xX17xX20xX36xX3xX4xX34xX3xX7xXd3xX3xX82xX10bxXexX3xX4xX1xX110xXexX3xX4xX1xX41xX3xX4xX40xX4xX3xX20xX1xX2f8xX3xXexX27xX33xX2b5xX20xX36xX3xXa0xX29xX3xXa0xX87xX51xX3xX9cxX87xX41xX3xXa0xX11axX20xX3xX20xX1fxX51xX3xX1xX6fxX4xX3xX72xX73xX72xX73xX76xX72xX73xX72xX2xX7bxX3xXa0xX3a9xX3xXa0xXdxX16xX17xX3xX19xXdxXe9xX20xX3xXexX27xXdxX29xX20xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX33xX34xX20xX36xX3xXexX27xX3axX20xX1xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX43xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX3xXexX1xX4dxX20xX36xX3xX51xX52xXdxXdaxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX41xX43xXdexXaxX12x77c8xX3xX4xX40xX4xX3xX1xX17xXdexXe9xX20xX3xX51xXdxX16xX20xX3xX20xXbccxXdxX7bxX3xXa0xXdxX16xX17xX3xX19xXdxXe9xX20xX3xX4xX34xX3xX7xXd3xX3xX82xX10bxXexX3xX4xX1xX110xXexX3xXexX27xX33xX2b5xX20xX36xX3xX1xX6fxX4xX3xX4xX114xX20xX3xX19xX1xX1bxX3xX19xX1xX1fxX20xX3xX1xX34xX20xX3xX19xX1xXdxX3xX4xX114xX20xX3xX20xX1xXdxX16xX17xX3xXa0xXdxX29xX51xX3xXexX27xX33xX2b5xX20xX36xX3xX5xXa3dxXdaxX3xX6b1xX20xX36xX3xX13xX36xX4dxX3xX3acxX1xXdxX3xX64xX7exX20xX36xX7bxX3xXcxX27xX33xXd3xX20xX36xX3xX3acxX1xX114xX20xX36xX3xX3c5xX3dbxX3dcxX3d1xXcxX3xX1xX17xXdexXe9xX20xX3xX59bxX17xX6xX20xX3xX64xX1bxX6xX7bxX3xX4xX1xX41xX3xX9cxXdxX11axXexX174xX3xcd5fxX1xX1bxX3xX19xX1xX1fxX20xX3xX20xX1xX110xXexX3xX4xX3a9xX6xX3xX1xX17xXdexXe9xX20xX3xX59bxX17xX6xX20xX3xX64xX1bxX6xX3xX5xX2f8xX3xX4xX34xX3xX7xXd3xX3xX82xX10bxXexX3xX4xX1xX110xXexX3xXexX27xX33xX2b5xX20xX36xX3xX1xX6fxX4xX3xX4xX114xX20xX3xX20xX36xX1xb55dxX41xX3xX20xX2f8xX20xX7bxX3xXexX1xXdxX11axX17xX3xXexX1xXf1xX20xX7bxX3xXa0xX134xX4xX3xX9cxXdxXe9xXexX3xX5xX2f8xX3xX4xX40xX4xX3xX16cxXdd1xX3xX82xX7exX20xX36xX3xX7xX45cxX17xX7bxX3xX82xX7exX20xX36xX3xX16cxX6xX7bxX3xXa0xXdxX29xX51xX3xXexX27xX33xX2b5xX20xX36xX3xX5xXa3dxXdaxX3xX13xX1xXe65xX20xX36xX3xX20xX1fxX51xX3xX36xXa1xX20xX3xXa0xX45cxXdexX7bxX3xX20xX1xX2b5xX3xX20xXa99xX3xX5xXc65xX4xX3xX4xX3a9xX6xX3xX20xX36xX2f8xX20xX1xX7bxX3xX4xX1xX329xX20xX1xX3xX427xX17xXdexX16xX20xX3xXa0xX73fxX6xX3xXbxX1xX33xX34xX20xX36xX7bxX3xX1xX17xXdexXe9xX20xX3xX59bxX17xX6xX20xX3xX64xX1bxX6xX3xXa0xXdd1xX3xX16cxX1bxX6xX3xXa0xX33xXf5xX4xX3xX4xX34xX3xX9cxX87xX20xX3xXbxX1xX114xX20xX36xX3xX1xX6fxX4xX3xXexX27xX6xX20xX1xX3xXexX27xX10xX7bxX3xX20xX3b7xX6xX3xX5xX40xX3xX82xX2f8xX3xX4xXf1xX3xX36xX9dxX20xX36xX3xX82xX10bxX20xX3xXa0xX3bfxX20xX36xX3xXa0xX33xX6xX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX27xX6xX3xX4xX40xX4xX3xXa0xXdxX29xX51xX3xXexX27xX33xX2b5xX20xX36xX3xX4xX1xX329xX20xX1xX3xX1xX6fxX4xXdaxX3xXcxX17xXdexX3xX20xX1xXdxXe3xX20xX7bxX3xX43xX41xX3xXa0xX134xX4xX3xXa0xXdxX29xX51xX3xX19xX1xX1bxX3xX19xX1xX1fxX20xX3xX82xX16xX3xXa0xX73fxX6xX3xX1xX3axX20xX1xX7bxX3xX9cxX10bxX4xX3xXexXdxX29xX17xX3xX1xX6fxX4xX3xX82xXaeexX20xX3xX4xX114xX20xX3xX1e6xX1baxX3xXa0xXdxX29xX51xX3xXexX27xX33xX2b5xX20xX36xX3xX5xXa3dxXdaxX3xX15bxX34xX3xX7xXd3xX3xX82xX10bxXexX3xX4xX1xX110xXexX3xXd3xX3xX4xX40xX4xX3xXa0xXdxX29xX51xX3xXexX27xX33xX2b5xX20xX36xX3xX5xXa3dxX3xX4xX114xX20xX3xX20xX36xX1xX1732xX41xX3xX20xX2f8xX20xX7bxX3xX19xX1xXdxX11axX20xX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX1xX6fxX4xX3xXd3xX3xX4xX40xX4xX3xXa0xXdxX29xX51xX3xXexX27xX33xX2b5xX20xX36xX3xX20xX2f8xXdexX3xX4xX114xX20xX3xX20xX1xXdxX16xX17xX3xXexX1xXdxXe9xXexX3xXexX1xX114xXdxXdaxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX41xX43xXdexXaxX12x4541xXa02xXdxXe9xX4xX3xX4xX1bxX3xX20xX1xXdxX16xX17xX3xXa0xXdxX29xX51xX3xXexX27xX33xX2b5xX20xX36xX3xX5xXa3dxX3xX4xX9baxX20xX36xX3xX5xX2f8xX3xX51xX3bfxXexX3xX19xX1xX1bxX3xX19xX1xX1fxX20xX3xX5xX52xX20xX3xX19xX1xXdxX3xX9cxXf1xX3xXexX27xX329xX7bxX3xX7xX9dxXbxX3xX16cxX11axXbxX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX3xX43xX286xXdexX3xX72xX3xX9cxX17xX49xXdxX55xX20xX36xX2f8xXdexXdaxX3xXcxX27xX41xX20xX36xX3xX19xX1xXdxX3xXa0xX1bxX7bxX3xX82xXdxXe9xX4xX3xXexX329xX20xX1xX3xX4xX1xX3e8xX3xXexXdxXe3xX17xX3xX9cxXdxXe3xX20xX3xX4xX1xX11axX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX3xX5xX286xXdxX3xX4xX1fxX20xX3xX4xX3b7xX3xX82xX2f8xX41xX3xX7xXa07xX3xX7xXf1xX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX4xX1xX3b7xX3xX19xX1xX4dxX20xX36xX3xX4xX1fxX20xX3xX4xX3b7xX3xX82xX2f8xX41xX3xXa0xX134xX4xX3xXa0xXdxX29xX51xX3xXexX159fxX20xX36xX3xX82xX7exX20xX36xXdaxX3xX3d1xXf1xXdxX3xX82xX52xXdxX3xX4xX40xX4xX3xX1xX17xXdexXe9xX20xX3xX51xXdxX16xX20xX3xX20xXbccxXdxX3xX4xX1bxX3xX20xX1xXdxX16xX17xX3xXa0xXdxX29xX51xX3xX5xXa3dxX7bxX3xX20xX1xX17xX3xX4xXa1xX17xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX3xX7xX9axX3xX20xX1xXdxX16xX17xX3xX1xX34xX20xX3xX7xX41xX3xX82xX52xXdxX3xX4xX1xX3e8xX3xXexXdxXe3xX17xX3xX9cxXdxXe3xX20xX3xX4xX1xX11axX3xXa0xX33xXf5xX4xX3xX36xXdxX6xX41xee0fxX3x61fbxX3xX4dxX20xX36xX3xX64xX7exX20xX36xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXa3dxXdaxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX41xX43xXdexXaxX12xXcxX27xX6xX41xX3xXa0xX49xXdxX3xX82xX16xX3xX82xX110xX20xX3xXa0xX16xX3xXexX27xXe3xX20xX7bxX3xX4dxX20xX36xX3xXcxX27xX73fxX20xX1xX3xXa02xXa07xX20xX1xX3xXdecxX41xX20xX36xX7bxX3xXcxX27xX33xXd3xX20xX36xX3xX3acxX1xX114xX20xX36xX3xX3c5xXdxX40xX41xX3xX43xX44xX4xX3xXexXdxX29xX17xX3xX1xX6fxX4xX7bxX3xX3c2xXd3xX3xX3c5xX3dbxX3dcxX3d1xXcxX7bxX3xX4xX9baxX20xX36xX3xX4xX1xX41xX3xX9cxXdxX11axXexX174xX3xX15bxX1xX33xX34xX20xX36xX3xXexX27xX3axX20xX1xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX43xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX3xXexX1xX4dxX20xX36xX3xX51xX52xXdxX3xX7xX9axX3xX9cxX9dxXexX3xXa0xXa1xX17xX3xXa0xX33xXf5xX4xX3xXexX27xXdxX29xX20xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXexX159fxX3xXexX1xX40xX20xX36xX3xX1dexX76xX72xX73xX72xX73xXdaxX3xX64xXdxXe9xX20xX3xX20xX6xXdexX7bxX3xX155xX3bfxX3xX3c5xX3dbxX3dcxX3d1xXcxX3xX4xX9baxX20xX36xX3xXa0xX6xX20xX36xX3xXexX329xX4xX1xX3xX4xXc65xX4xX3xX4xX1xX17xX79exX20xX3xX9cxX73fxX3xXexX27xXdxX29xX20xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX82xX16xX3xX4xX40xX4xX3xXa0xX73fxX6xX3xXbxX1xX33xX34xX20xX36xXdaxX3xXcxX1xX10xX41xX3xX19xX11axX3xX1xX41xX286xX4xX1xX7bxX3xXexX27xX41xX20xX36xX3xXa0xXa1xX17xX3xXexX1xX40xX20xX36xX3xX1aaxX76xX72xX73xX2xX1dexX7bxX3xX155xX3bfxX3xX3c5xX3dbxX3dcxX3d1xXcxX3xX7xX9axX3xX9cxX9dxXexX3xXa0xXa1xX17xX3xXexX27xXdxX29xX20xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX19xX11axX3xX1xX41xX286xX4xX1xX3xXexX10bxXbxX3xX1xX17xX110xX20xX3xX4xX1xX41xX3xX4xX40xX20xX3xX9cxX3bfxX3xX4xXf1xXexX3xX4xX40xX20xX7bxX3xX7xX6xX17xX3xXa0xX1bxX3xX7xX9axX3xX5xXa1xX20xX3xX5xX33xXf5xXexX3xXexX10bxXbxX3xX1xX17xX110xX20xX3xX4xX1xX41xX3xX4xX40xX20xX3xX9cxX3bfxX3xX427xX17xX87xX20xX3xX5xX42dxX7bxX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX3xX320xXexX10bxXbxX3xXexX27xX17xX20xX36xX3xX82xX2f8xX41xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX3xX36xXdxX87xX20xX36xX3xX43xX286xXdexX3xX5xX52xXbxX3xX2xX335xXdaxX3xX64xXdxXe9xX20xX3xX20xX6xXdexX7bxX3xX5xX41xX3xX5xX9dxX20xX36xX3xX5xX52xX20xX3xX20xX1xX110xXexX3xX4xX3a9xX6xX3xX20xX36xX2f8xX20xX1xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX43xX44xX4xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX64xX1bxX6xX3xX5xX2f8xX3xXa0xX3bfxXdxX3xX20xX36xX9baxX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xXdaxX3xX13xX1xXe65xX20xX36xX3xX20xX1fxX51xX3xX36xXa1xX20xX3xXa0xX45cxXdexX3xX7xXf1xX3xX5xX33xXf5xX20xX36xX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xXexX1fxX20xX36xX3xX43xXa1xX20xX7bxX3xXexX1xX11axX3xX20xX1xX33xX20xX36xX3xX4xX1xX11axX3xXa0xX3bfxX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX3xX19xX1xX4dxX20xX36xX3xXexX1xX6xXdexX3xXa0xX49xXdxX7bxX3xX43xXaeexX20xX3xXa0xX11axX20xX3xXexX3axX20xX1xX3xXexX27xX286xX20xX36xX3xX20xX36xX2f8xXdexX3xX4xX2f8xX20xX36xX3xXexX1xXdxX11axX17xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xXdaxX3xXcxX27xX41xX20xX36xX3xX19xX1xXdxX3xXa0xX1bxX7bxX3xX4xX1xX33xX34xX20xX36xX3xXexX27xX3axX20xX1xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX43xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX3xXexX1xX4dxX20xX36xX3xX51xX52xXdxX3xXdexXe3xX17xX3xX4xXa1xX17xX3xXexXf1xXdxX3xXexX1xXdxX29xX17xX3xXa0xX73fxX20xX1xX3xX51xX3b7xX4xX3xX2xX7bxX1aaxX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX55xX5xX52xXbxX3xXa0xX29xX3xXa0xX87xX51xX3xX9cxX87xX41xX3xX43xX286xXdexX3xX72xX3xX9cxX17xX49xXdxX55xX20xX36xX2f8xXdexXdaxX3xXa02xX52xXdxX3xX7xXf1xX3xX5xX33xXf5xX20xX36xX3xX9cxXdxXe3xX20xX3xX4xX1xX11axX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX3xX1xXdxXe9xX20xX3xX20xX6xXdexX7bxX3xXa0xX11axX20xX3xX20xX1fxX51xX3xX72xX73xX72xX73xX76xX72xX73xX72xX2xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX64xX1bxX6xX3xX7xX9axX3xXexX1xXdxX11axX17xX3xX27xX110xXexX3xX20xX1xXdxX16xX17xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX3xXexXdxX29xX17xX3xX1xX6fxX4xX7bxX3xXa0xX134xX4xX3xX9cxXdxXe9xXexX3xX5xX2f8xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX3xX43xX286xXdexX3xX51xX4dxX20xX3xXcxXdxX11axX20xX36xX3xX100exX20xX1xX7bxX3xXcxXdxX20xX3xX1xX6fxX4xXdaxX3xX13xX36xX17xXdexXe3xX20xX3xX20xX1xX45cxX20xX3xX5xX2f8xX3xX43xX41xX3xX5xX45cxX17xX3xX20xX6xXdexX3xX20xX1xXe65xX20xX36xX3xX51xX4dxX20xX3xX1xX6fxX4xX3xX20xX2f8xXdexX3xX5xX2f8xX3xX51xX4dxX20xX3xXexXc65xX3xX4xX1xX6fxX20xX3xX20xXe3xX20xX3xX19xX1xXdxX3xX4xX40xX4xX3xXa0xX73fxX6xX3xXbxX1xX33xX34xX20xX36xX3xX16cxX45cxXdexX3xX43xXc65xX20xX36xX3xXbxX1xX33xX34xX20xX36xX3xX40xX20xX3xXexX17xXdexX29xX20xX3xX43xX44xX20xX36xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX3xXexX1xX33xX2b5xX20xX36xX3xX4xX1xX3e8xX3xX33xX17xX3xXexXdxXe3xX20xX3xXexX17xXdexX29xX20xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX82xXdxXe3xX20xX3xX82xX1fxX20xX3xX1xX1bxX6xX3xX4xX114xX20xX3xXexX1xXdxX11axX17xXdaxX3xX13xX36xX41xX2f8xXdxX3xX27xX6xX7bxX3xXa0xXdxX16xX17xX3xX19xXdxXe9xX20xX3xX4xX34xX3xX7xXd3xX3xX82xX10bxXexX3xX4xX1xX110xXexX3xX4xX3a9xX6xX3xX20xX1xXdxX16xX17xX3xXexX27xX33xX2b5xX20xX36xX3xX1xX6fxX4xX3xX4xX9baxX20xX36xX3xX4xX1xX33xX6xX3xXa0xX40xXbxX3xX3b7xX20xX36xX3xXa0xX33xXf5xX4xX3xX20xX1xX17xX3xX4xXa1xX17xX3xX43xX286xXdexX3xX82xX2f8xX3xX1xX6fxX4xXdaxX3xX13xX1xXdxX16xX17xX3xXexX27xX33xX2b5xX20xX36xX3xX4xX114xX20xX3xXexX1xXdxX11axX17xX3xXbxX1xX114xX20xX36xX3xX1xX6fxX4xX7bxX3xXbxX1xX114xX20xX36xX3xX4xX1xX3b7xX4xX3xX20xX1fxX20xX36xXdaxX3xX13xX1xXdxX16xX17xX3xXa0xX73fxX6xX3xXbxX1xX33xX34xX20xX36xX7bxX3xX51xX134xX4xX3xX43xX7exX3xXexX27xX33xX2b5xX20xX36xX3xX4xX1xX17xX79exX20xX3xX427xX17xXf1xX4xX3xX36xXdxX6xX3xX20xX1xX33xX20xX36xX3xX19xX1xX4dxX20xX36xX3xXexX1xX29xX3xXexX49xX3xX4xX1xX3b7xX4xX3xX43xX286xXdexX3xX72xX3xX9cxX17xX49xXdxX55xX20xX36xX2f8xXdexX3xXexX1xX10xX41xX3xX427xX17xXdexX3xXa0xX73fxX20xX1xX7bxX3xX20xX1xX33xX174xX3xX64xX17xXdexXe9xX20xX3xX59bxX17xX87xX20xX36xX3xX5a1xX33xX34xX20xX36xX3xX4xX1bxX3xX1e6xX73xX3xXexX27xX33xX2b5xX20xX36xX3xX4xX1xX17xX79exX20xX3xX427xX17xXf1xX4xX3xX36xXdxX6xX3xX20xX1xX33xX20xX36xX3xX4xX1xX3e8xX3xX4xX1bxX3xX72xX3xXexX27xX33xX2b5xX20xX36xX3xX320xXexXdxX29xX17xX3xX1xX6fxX4xX3xXexX1xX73fxX3xXexX27xX110xX20xX3xXexX27xX110xX20xX3xX59bxX17xX87xX20xX36xX3xX5a1xX33xX34xX20xX36xX3xX82xX2f8xX3xXcxX27xX33xX2b5xX20xX36xX3xXcxXdxX29xX17xX3xX1xX6fxX4xX3xX59bxX17xX87xX20xX36xX3xX3acxX1xX41xX20xX36xX335xX3xXexX49xX3xX4xX1xX3b7xX4xX3xX1xX6fxX4xX3xX72xX3xX9cxX17xX49xXdxX55xX20xX36xX2f8xXdexX17cxX3xX2xX1baxX3xXexX27xX33xX2b5xX20xX36xX3xX427xX17xX40xX3xX1xX286xX20xX3xX4xX4dxX20xX36xX3xX20xX1xX10bxX20xX3xX5xX286xXdxX3xX20xX1xX33xX20xX36xX3xX19xX1xX4dxX20xX36xX3xXa0xX3a9xX3xXa0xXdxX16xX17xX3xX19xXdxXe9xX20xX3xXa0xX29xX3xX4xX4dxX20xX36xX3xX20xX1xX10bxX20xX3xX5xX286xXdxX3xX4xX1xX17xX79exX20xXdaxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX41xX43xXdexXaxX12xX1915xXcxX27xX33xX52xX4xX3xX20xX1xXe65xX20xX36xX3xX19xX1xX1bxX3xX19xX1xX1fxX20xX3xX20xX2f8xXdexX7bxX3xX3c2xXd3xX3xX3c5xX3dbxX3dcxX3d1xXcxX3xX7xX9axX3xX4xX1bxX3xX20xX1xXe65xX20xX36xX3xX1xX33xX52xX20xX36xX3xX43xXaeexX20xX3xX4xX44xX3xXexX1xX29xX3xXa0xX11axX20xX3xXexX159fxX20xX36xX3xXa0xX73fxX6xX3xXbxX1xX33xX34xX20xX36xX3xXa0xX29xX3xX16cxX45cxXdexX3xX43xXc65xX20xX36xX3xXbxX1xX33xX34xX20xX36xX3xX40xX20xX7bxX3xXexX159fxX20xX36xX3xX9cxX33xX52xX4xX3xX19xX1xX9dxX4xX3xXbxX1xX44xX4xX3xX19xX1xX1bxX3xX19xX1xX1fxX20xX7bxX3xXa0xX87xX51xX3xX9cxX87xX41xX3xX20xX45cxX20xX36xX3xX4xX6xX41xX3xX4xX1xX110xXexX3xX5xX33xXf5xX20xX36xX3xX43xX286xXdexX3xX1xX6fxX4xX3xX19xX1xXdxX3xXexX1xXc65xX4xX3xX1xXdxXe9xX20xX3xX4xX1xX33xX34xX20xX36xX3xXexX27xX3axX20xX1xX3xX36xXdxX40xX41xX3xX43xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX3xXexX1xX4dxX20xX36xX3xX51xX52xXdxX1a64xX3xX1a66xX3xX4dxX20xX36xX3xXdecxX41xX20xX36xX3xX4xX1xX41xX3xX9cxXdxX11axXexX3xXexX1xXe3xX51xXdaxX3xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3c2xX41xX17xX27xX4xX10xXaxX12xX155xX2f8xXdxX3xX82xX2f8xX3xX87xX20xX1xX174xX3xX64xX41xX2f8xX20xX36xX3xX3c5xXdxX6xX20xX36xX0xX55xXbxX12