Báo Nga: Mỹ không có kế hoạch đóng cửa đại sứ quán tại Venezuela
Sputnik đưa tin, ngày 27/1, một đại diện của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này không có ý định đóng cửa đại sứ quán tại Venezuela và sẽ tiếp tục đánh giá tình hình trên thực tế.
47acx7fb2x9e06x9e9ex99c7xd50axa278xce14x870axX7x713dx7f7bxdee4x4ee1xa956x6e0exX5xe35exXaxba09x86cbxcb89x810exX3xb1efx5133xX6x872fxX3xbf9cxc106xX3xe125xX1xa9d4xdbdbxX18xX3xX4x9dd0xX3xX1fxd903xX3xX1xX15xbb7exX4xX1xX3xc323xX26xX22xX18xX3xX4x57afxX6xX3xX31xX2dxXdxX3xX7x59c4xX3x9641x8cbcxX14xX22xX3xXexX2dxXdxX3x7cc5xX10xX22xX10x9208xX42xX10xX5xX6xX0x8e03xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4af8xX10xX6x7188xXaxX12xab86xXbxX42xXexX22xXdxX1fxX3xX31xb13cxX6xX3xXexXdxX22x974dxX3xX22xX18x51d8xa8a5xX3xc2c1x522exX54xX2xX78xX3x88d7x9aa1xXexX3xX31xX2dxXdxX3xX66xXdxc64fxX22xX3xX4x4d0cxX6xX3xX13xX86xX3xX17xX18xX15xX2dxXdxX3xX18xXdxX6xX15xX3xX1cxX1dxX3xX4xX1xX15xX3x9f01xXdxX29xXexX3xX22xX72x990axX4xX3xX22xX7cxX7dxX3xX1fxX1xX21xX22xX18xX3xX4xX26xX3xa0dexX3xX31xe4a5xX22xX1xX3xX31xX26xX22xX18xX3xX4xX37xX6xX3xX31xX2dxXdxX3xX7xX3fxX3xX41xX42xX14xX22xX3xXexX2dxXdxX3xX4axX10xX22xX10xX4exX42xX10xX5xX6xX3xaefbxX7cxX3xX7x8c90xX3xXexXdxX29xXbxX3xXexf05exX4xX3xX31xX14xX22xX1xX3xX18xXdxX14xX3xXexe7abxX22xX1xX3xX1xX105xX22xX1xX3xXex58dbx9535xX22xX3xXexX1x4936xX4xX3xXexX29x8d0cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb9c6xX6xXbxXexXdxX15xX22xXaxX12xX0xXdxX85xX18xX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX66xXdxX7xXbxX5xX6xX7dxX1axX3xXabxX5xX15xX4xX1fxd52axX3xX85xX6xX10fxX18xXdxX22x913exX5xX10xb8d1xXexX1axX3xX6xX42xXexX15xX14dxX3xX85xX6xX10fxX18xXdxX22xX155xX10fxXdxX18xX1xXexX1axX3xX6xX42xXexX15xX14dxXaxX3xX7xX10fxX4xX9xXaxX54xX54xXdxX11axXabxX6xX15xXexX1xX6xX22xX1xX1xX15xX6xX11axXecxX22xX54xX22xX10xac68xX7xX54xX2xdfd1xc7c1x5f31xX54xX2xX80xbc07xX66xX196xX2xa2f8xX197xX19fx9bdaxX19bxXexX195xX19bxX19bxX196xX5xX2xX11ax92b9xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX6xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX1xX21xX22xX18xX3xX4xX26xX3xX1fxX29xX3xX1xX15xX2dxX4xX1xX3xX31xX26xX22xX18xX3xX4xX37xX6xX3xX31xX2dxXdxX3xX7xX3fxX3xX41xX42xX14xX22xX3xXexX2dxXdxX3xX4axX10xX22xX10xX4exX42xX10xX5xX6xXaxX3xX54xX12xdad7xX2dxXdxX3xX7xX3fxX3xX41xX42xX14xX22xX3xX1cxX1dxX3xXexX2dxXdxX3xX4axX10xX22xX10xX4exX42xX10xX5xX6xX11axX3x4c81xX17xX18xX42xd73cxX22xX1axX3xX17xX13xX12axX3xX17xX10xX191xX7x5520xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX66xX7dxXaxX12xXcxX10fxe969xX3xX5x5c3exXdxX3xXbxX1xdb33xX22xX18xX3xXecxd8e9xX22xX3xX1xa770xX22xX18xX3xX69xXbxX42xXexX22xXdxX1fxX78xX3xX31xX2dxXdxX3xX66xXdxX8fxX22xX3xX22xX7cxX7dxX3xX22xX26xXdxX3xX10fx4941xX1axX3xXaxX12axX1x8fe7xX22xX18xX3xXexX21xXdxX3xX1fxX1xX21xX22xX18xX3xX4xX26xX3xX1fxX29xX3xX1xX15xX2dxX4xX1xX3xX31xX26xX22xX18xX3xX4xX37xX6xX3xX31xX2dxXdxX3xX7xX3fxX3xX41xX42xX14xX22xX11axX3xdee5xX42xX3xXexXdxX110xX22xX3xX1xX7cxX22xX18xX3xX31xa61exX42xX3xX4xX93xX6xX3xX4xX1xX276xX22xX18xX3xXexX21xXdxX3xX5xX7cxX3xXabxX240xX15xX3xXecxX8fxX3xX4xX14xX4xX3xX22xX1x488exX22xX3xXecxXdxX110xX22xX3xX22xX18xX15xX2dxXdxX3xX18xXdxX6xX15xX3xXecxX7cxX3xX4xX21xX22xX18xX3xX66xX2d5xX22xX3xX1cxX1dxX3x8b13xX3xX22xX72xXb2xX4xX3xX22xX18xX15xX7cxXdxX11axX3xXcxa696xX22xX18xX3xXexX1xc0f5xX22xX18xX3xX5xX2d5xX85xX3xXexX1xX243xXdxX3x8081xX42xX6xX22xX3xe1bfxX42xX6xXdxX66xX15xX3xX31xX251xX3xX31xade5xX3xX22xX18xX1xXc5xX3xXbxX1xX14xXdxX3xXabxX86xX3xX1cxX1dxX3xX2f7xX3xX5xX2dxXdxX3xX4axX10xX22xX10xX4exX42xX10xX5xX6xX11axX3xX12axX1xX276xX22xX18xX3xXexX21xXdxX3xX7xXf0xX3xXexXdxX29xXbxX3xXexXf8xX4xX3xX31xX14xX22xX1xX3xX18xXdxX14xX3xXexX105xX22xX1xX3xX1xX105xX22xX1xX3xXexX1xX115xX4xX3xXexX29xX3xXecxX7cxX3xX31xX72xX6xX3xX10fxX6xX3xX1xX7cxX22xX1xX3xX31xX86xX22xX18xX3xXbxX1x7bf2xX3xX1xf259xXbxX11axXaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX66xX7dxXaxX12xXcxX10fxX15xX22xX18xX3xX1fxX1xXdxX3xX31xX26xX78xX3xX22xX18xX72xX243xXdxX3xXbxX1xX14xXexX3xX22xX18xX21xX22xX3xX63xX86xXdxX3xX31xX21cxX22xX18xX3x97cexX22xX3xX22xXdxX22xX1xX3x8a55xX42xX30cxX4xX3xX18xXdxX6xX3xX4xX93xX6xX3xX17xX1xX7cxX3xXcxX10fxd83dxX22xX18xX78xX3xX21xX22xX18xX3xX31exX6xX10fxX10fxX10xXexX3xX1cxX6xX10fxX41xX42xXdxX7xX3xX31xX251xX3xX5xX110xX22xX3xXexXdxX29xX22xX18xX3xX1xX15xX6xX22xX3xX22xX18xX1xX110xX22xX1xX3xXecxXdxX8fxX4xX3xXexX393xX7dxX3xXecxXdxX110xX22xX3xX41xX42xX2d5xX22xX3xX7xX115xX3xX4axX10xX22xX10xX4exX42xX10xX5xX6xX3xXexX2dxXdxX3xf1a4xX6xX7xX1xXdxX22xX18xXexX15xX22xX78xX3xX1faxX2dxXdxX3xXexX14xX3xX319xX15xX7xX10xX3x98a3xX42xXdxX7xX3xX69xXdxX5xXecxX6xX3xX41xX42xX7dxX29xXexX3xX31xXc5xX22xX1xX3xX4xX1xX24dxX85xX3xX66xX3fxXexX3xX41xX42xX6xX22xX3xX1xX8fxX3xXecxXb2xXdxX3xXcxX306xX22xX18xX3xXexX1xX30cxX22xX18xX3xX17xXdxX4xX15xX5xX6xX7xX3xX1cxX6xX66xX42xX10fxX15xX11axX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX15xX42xX10fxX4xX10xXaxX12xX45ex5754xX3xX218xXcxX1xX10xX15xX3xX3d6xb253xX4bbxX228xX0xX54xXbxX12