Tôn vinh 19 tập thể, cá nhân là tấm gương thi đua làm theo lời Bác
Sáng 7/7, tại Hà Nội, chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2019 với chủ đề “Thi đua làm theo lời Bác” diễn ra trang trọng. 19 tập thể, cá nhân đại diện cho những người con Việt Nam ưu tú khắp mọi miền Tổ quốc, đi đầu trong học tập, lao động, rèn luyện, tu dưỡng theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh đã được ghi nhận, tôn vinh.
d04ex158dfxd976x11813x16055x1100ax11493x10d67xf692xX7x150cfx16cb6x11a37x1068bx1378dx136dexX5xfffcxXaxd219xXcx163acx122daxX3xf2f3xXdxX15xX1xX3xX2x10531xX3xXexf9ebxXbxX3xXexX1xea5cx11831xX3xX4x15b8axX3xX15xX1x1199bxX15xX3xX5xf989xX3xXex10fdfxe004xX3x127d0xf755x11b03xX15xX37xX3xXexX1xXdxX3xe0efx13e9fxX6xX3xX5xX31xX35xX3xXexX1xX10x1253dxX3xX5x17055xXdxX3x17450xX29xX4xX0x14cf6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10f74xX10xX6xd117xXaxX12x10153xX29xX15xX37xX3xdc43xX56xX70xX26xX3xXex11139xXdxX3xX65xX31xX3x158a1x12545xXdxX26xX3xX4xX1xX38xX39xX15xX37xX3xXexf477xe392xX15xX1xX3x1571axXdxX15xX1xX3xf7a2xX42xX6xX15xX37xX3xX8exXdx165ffxXexX3xX7cxX6xX35xX3xX15x1488cxX35xX3xe2fax16638xX2xX1dxX3xX17xd89dxXdxX3xX4xX1x10106xX3xX41x167f3xX3x16505xXcxX1xXdxX3xX41xX42xX6xX3xX5xX31xX35xX3xXexX1xX10xX4cxX3xX5xX4fxXdxX3xX52xX29xX4x12c45xX3xX68xXdx11954xX15xX3xX89xX6xX3xXexX89xX6xX15xX37xX3xXexX89xef21xX15xX37x11c89xX3xX2xX1dxX3xXexX20xXbxX3xXexX1xX25xX26xX3xX4xX29xX3xX15xX1xX2dxX15xX3xX41xX76xXdxX3xX68xXdxX9bxX15xX3xX4xX1xX4cxX3xX15xX1x1321exX15xX37xX3xX15xX37xX38xX4fxXdxX3xX4xX4cxX15xX3xX8exXdxX9bxXexX3xX7cxX6xX35xX3xX38xX42xX3xXex13152xX3x10edbxX1xd455xXbxX3xX35xXe1xXdxX3xX35xXdxXb4xX15xX3xXcx165f0xX3xX93xX42x144f6xX4xX26xX3xX41xXdxX3xX41x1501bxX42xX3xXexX89xX4cxX15xX37xX3xX1xXe1xX4xX3xXexX20xXbxX26xX3xX5xX6xX4cxX3xX41xX7dxX15xX37xX26xX3xX89x1348fxX15xX3xX5xX42x139bcxX9bxX15xX26xX3xXexX42xX3xX68xX38xfddfxX15xX37xX3xXexX1xX10xX4cxX3xX41xX76xX4cxX3xX41x105a9xX4xX26xX3xXexX38xX3xXexX38x13555xX15xX37xX26xX3xXbxX1xX4cxX15xX37xX3xX4xX29xX4xX1xX3xX65x1567exX3x118fexX1xda10xX3x13792xXdxX15xX1xX3xX41x1222dxX3xX41xX38x11653xX4xX3xX37xX1xXdxX3xX15xX1xX20xX15xX26xX3xXexX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xXe4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX4cxX68xX163xXaxX12xX0xXdxX35xX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX35xX7x10bd5xXbxX1xX4cxXexX4cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX2xX1dxX3xXexX20xXbxX3xXexX1xX25xX26xX3xX4xX29xX3xX15xX1xX2dxX15xX3xX5xX31xX3xXexX34xX35xX3xX37xX38xX39xX15xX37xX3xXexX1xXdxX3xX41xX42xX6xX3xX5xX31xX35xX3xXexX1xX10xX4cxX3xX5xX4fxXdxX3xX52xX29xX4xX3xX1xX8axX15xX1xX3x10158xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx141b4xX56xX56xXdxXe4xd57cxX6xX4cxXexX1xX6xX15xX1xX1xX4cxX6xXe4xX17xX15xX56xX15xX10x12a14xX7xX56xX2xX1dxXa6xd196xX56xX2xX70xX70xX68xXa7xX2xe2cfx11db2xXa7x159d6xXa7xXexX262xX1dxX26dxX26dxX5xX2xXe4x14799xXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX2xX1dxX3xXexX20xXbxX3xXexX1xX25xX26xX3xX4xX29xX3xX15xX1xX2dxX15xX3xX5xX31xX3xXexX34xX35xX3xX37xX38xX39xX15xX37xX3xXexX1xXdxX3xX41xX42xX6xX3xX5xX31xX35xX3xXexX1xX10xX4cxX3xX5xX4fxXdxX3xX52xX29xX4xXaxX3xX68xX6xXexX6xX1dfxXbxX1xX4cxXexX4cxX1dfxX4cxX89xXdxX37xXdxX15xX6xX5xX1dfxX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX246xX56xX56xX4xX68xX15xXdxX35xX37xXe4xX17xXdxX10xXexX15xX6xX35xXbxX5xX42xX7xXe4xX17xX15xX56xXexX262xXa6xXa7xX56xX42xXbxX5xX4cxX6xX68xX10xX68xX56xX93xX4cxX126xX6xXdx13a25xX56xXa6xXa7xX2xX1dx146a2xXa7xX70xX315xXa7xX70xX56xX17xX15xXbxX315xX17xXdxX15xX1xX93xX42xX6xX15xX37xX2xXe4xX277xXbxX37xXaxX3xX56xX12xX197xX1xX38xX39xX15xX37xX3xXexX89xX8axX15xX1xX3xXexX14xX15xX37xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX4xX29xX4xX3xXexX20xXbxX3xXexX1xX25xX3xd3aexX42xX34xXexX3xX7xX128xX4xXe4xX3xdd8ax13beaxX15xX1xX246xX3x14f69xX8exX56xX8exXdxX10xXexX15xX6xX35x1193bx1092fxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX4cxX68xX163xXaxX12xX7cxX1xX2dxX15xX3xX68xfbf5xXbxX3xX126xeac2xX3xX15xXdxX9bxX35xX3xX26dxXa7xX3xX15xXa3xX35xX3xX15xX37xX31xX163xX3xXexX4cxX31xX15xX3x117f0xX236xX15xX37xX26xX3xXexX4cxX31xX15xX3xX93xX42xX2dxX15xX3xX17xX31xX3xXexX4cxX31xX15xX3xX68xX2dxX15xX3xXexX6xX3xXexX1x12791xX4xX3xX1xXdxX9bxX15xX3xf932xXdxX3xX4xX1xX124xX4xX3xXexX1xXdx12d2axX15xX37xX3xX5xXdxX3dcxX15xX37xX3xX4xXb1xX6xX3xX197xX1xXb1xX3xXexX38cxX4xX1xX3xX65xX195xX3xX197xX1xX199xX3xX19bxXdxX15xX1xX26xX3xX4xd207xX15xX37xX3xX5xX31xX3xX68xX38cxXbxX3xX126xX390xX3xX15xXdxX9bxX35xX3xX1dxXa7xX3xX15xXa3xX35xX3xX15xX37xX31xX163xX3xXexX1xX31xX15xX1xX3xX5xX20xXbxX3xXexX135xX3xX4xX1xX17bxX4xX3xX197xX14xX15xX37xX3xX41xX4cxX31xX15xX3xX8exXdxX9bxXexX3xX7cxX6xX35xX3xX26xX3xX197xX1xX38xX39xX15xX37xX3xXexX89xX8axX15xX1xX3xX8exXdxX15xX1xX3xX93xX42xX6xX15xX37xX3xX8exXdxX9bxXexX3xX7cxX6xX35xX3xX15xXa3xX35xX3xXa6xXa7xX2xX1dxX3xX5xX34xX163xX3xX4xX1xXb1xX3xX41xXb4xX3xXb6xX3xXcxX1xXdxX3xX41xX42xX6xX3xX5xX31xX35xX3xXexX1xX10xX4cxX3xX5xX4fxXdxX3xX52xX29xX4xX3xXcfxX3xX15xX1x1638exX35xX3xX126xX38cxXbxX3xXexX1xX4fxXdxX3xXexX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX15xX1xX109xX15xX37xX3xXexX20xXbxX3xXexX1xX25xX26xX3xX4xX29xX3xX15xX1xX2dxX15xX3xX41xXdxX3xX41xX141xX42xX3xXexX89xX4cxX15xX37xX3xX1xXe1xX4xX3xXexX20xXbxX26xX3xX5xX6xX4cxX3xX41xX7dxX15xX37xX26xX3xX89xX15exX15xX3xX5xX42xX163xX9bxX15xX26xX3xXexX42xX3xX68xX38xX16dxX15xX37xX3xXexX1xX10xX4cxX3xX41xX76xX4cxX3xX41xX17bxX4xX26xX3xXexX38xX3xXexX38xX184xX15xX37xX26xX3xXbxX1xX4cxX15xX37xX3xX4xX29xX4xX1xX3xX65xX195xX3xX197xX1xX199xX3xX19bxXdxX15xX1xXe4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX4cxX68xX163xXaxX12xX365xX1xX29xXexX3xX24bxXdxX25xX42xX3xXexX76xXdxX3xX4xX1xX38xX39xX15xX37xX3xXexX89xX8axX15xX1xX26xX3xX24bxX31xX3xXcxX89xX38xX39xX15xX37xX3xXcxX1xX38cxX3xX19bxX6xXdxX26xX3x1045fxX163xX3xX17xXdxX3dcxX15xX3xX52xX7dxX3xX197xX1xX199xX15xX1xX3xXexX89xX38cxX26xX3xX52xX199xX3xXexX1xX38xX3xXcxX89xX42xX15xX37xX3xX38xX39xX15xX37xX3xX3a8xX236xX15xX37xX26xX3xXcxX89xX38xX184xX15xX37xX3xX24bxX6xX15xX3xX3d1xX2dxX15xX3xX17xX20xX15xX3xXcxX89xX42xX15xX37xX3xX38xX39xX15xX37xX3xX41xX1a1xX3xX4xX1xX124xX4xX3xX35xd868xX15xX37xX3xX2xX1dxX3xXexX20xXbxX3xXexX1xX25xX26xX3xX4xX29xX3xX15xX1xX2dxX15xX3xX41xX38xX1a5xX4xX3xXexX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX17xX31xX3xX126xX1xf622xX15xX37xX3xX41xX38cxX15xX1xX3xX41xX2dxX163xX3xXexX1xX3c9xX4xX3xX7xX3c9xX3xX5xX31xX3xX15xX1xX109xX15xX37xX3xXexX34xX35xX3xX37xX38xX39xX15xX37xX3xXexXdxX3dcxX42xX3xX24bxXdxX25xX42xX26xX3xX15xX1xX109xX15xX37xX3xX24bxX49bxX15xX37xX3xX4xX1xX17bxX15xX37xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX41xX7dxX15xX37xX3xXexX89xX4cxX15xX37xX3xX4xX42xX7dxX4xX3xX17xX20xX15xX3xX41xX7dxX15xX37xX3xXb6xX65xXe1xX4xX3xXexX20xXbxX3xX17xX31xX3xX5xX31xX35xX3xXexX1xX10xX4cxX3xXexX38xX3xXexX38xX184xX15xX37xX26xX3xX41xX76xX4cxX3xX41xX17bxX4xX26xX3xXbxX1xX4cxX15xX37xX3xX4xX29xX4xX1xX3xX65xX195xX3xX197xX1xX199xX3xX19bxXdxX15xX1xXcfxXe4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX4cxX68xX163xXaxX12xXb6xX7cxX1xX109xX15xX37xX3xXexX20xXbxX3xXexX1xX25xX26xX3xX4xX29xX3xX15xX1xX2dxX15xX3xX41xX38xX1a5xX4xX3xXexX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX1xX14xX35xX3xX15xX6xX163xX3xX41xX1a1xX3xX5xX31xX3xX1xX8axX15xX1xX3xX236xX15xX1xX3xX37xX141xX15xX3xX37xX401xXdxX26xX3xX41xX38xX1a5xX4xX3xX41xX14xX15xX37xX3xX41xX236xX4cxX3xX4xX14xX15xX37xX3xX4xX1xX124xX15xX37xX3xX24bxXdx10234xXexX3xX41xX706xX15xX3xXexX1xX14xX15xX37xX3xX93xX42xX6xX3xX15xX1xX109xX15xX37xX3xX4xX14xX15xX37xX3xX17xXdxX9bxX4xX3xXexX139xXexX3xX41x109a8xXbxX26xX3xX15xX1xX109xX15xX37xX3xX41xe7ffxX15xX37xX3xX37xX737xXbxX3xX35xX6xX15xX37xX3xf61fxX3xX15xX37xX1xdf97xX6xX3xX7xX2dxX42xX3xX7xX128xX4xX3xX4xX1xX4cxX3xX41xX4fxXdxX3xX7xX139xX15xX37xX3xX355xX1a1xX3xX1xX7dxXdxX26xXcfxX3xX24bxX31xX3xXcxX89xX38xX39xX15xX37xX3xXcxX1xX38cxX3xX19bxX6xXdxX3xX15xX737xXdxXe4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX4cxX68xX163xXaxX12xXcxX1xX10xX4cxX3xX24bxX31xX3xXcxX89xX38xX39xX15xX37xX3xXcxX1xX38cxX3xX19bxX6xXdxX26xX3xXexX1xXdxX3xX41xX42xX6xX3xX163xX3dcxX42xX3xX15xX38xXacxX4xX3xX5xX31xX3xXexX38xX3xXexX38xX184xX15xX37xX3xX15xX135xXdxX3xX24bxX20xXexX3xX4xXb1xX6xX3xX197xX1xXb1xX3xXexX38cxX4xX1xX3xX65xX195xX3xX197xX1xX199xX3xX19bxXdxX15xX1xX26xX3xX52xX29xX4xX3xX68xX76xX163xX246xX3xXb6xXcxX1xXdxX3xX41xX42xX6xX3xX5xX31xX3xX163xX3dcxX42xX3xX15xX38xXacxX4xX3xX1dfxX3x117acxX3dcxX42xX3xX15xX38xXacxX4xX3xXexX1xX8axX3xXbxX1xX236xXdxX3xXexX1xXdxX3xX41xX42xX6xXcfxXe4xX3xXcxX1xX34xX35xX3xX15xX1xX42xX141xX15xX3xX5xX4fxXdxX3xX68xX76xX163xX3xX4xXb1xX6xX3xX52xX29xX4xX3xX65xX195xX26xX3xX4xX29xX4xX3xXexX141xX15xX37xX3xX5xXacxXbxX3xX15xX1xX2dxX15xX3xX68xX2dxX15xX26xX3xXexX5c3xX3xX15xX14xX15xX37xX3xX68xX2dxX15xX3xX41xX706xX15xX3xX4xX14xX15xX37xX3xX15xX1xX2dxX15xX26xX3xXexX5c3xX3xX24bxX7dxX3xX41xX7dxXdxX3xX41xX706xX15xX3xXexX89xX199xX3xXexX1xX17bxX4xX26xX3xXexX5c3xX3xX10xX35xX3xX15xX1x14658xX3xX41xX706xX15xX3xX4x1412cxX3xX37xXdxX31x14a4bxX3xX41xX1a1xX3xX126xX1xX14xX15xX37xX3xX15xX37xX5c3xX15xX37xX3xXexX199xX4xX1xX3xX4xX3c9xX4xX3xXexX1xX6xX35xX3xX37xXdxX6xX3xXbxX1xX4cxX15xX37xX3xXexX89xX31xX4cxX3xXexX1xXdxX3xX41xX42xX6xX3xX163xX3dcxX42xX3xX15xX38xXacxX4xX3xXexX89xX3dcxX15xX3xX35xXe1xXdxX3xX5xX749xX15xX1xX3xX17xX3c9xX4xX3xX4xXb1xX6xX3xX41xX4fxXdxX3xX7xX139xX15xX37xX3xX355xX1a1xX3xX1xX7dxXdxX26xX3xX37xX737xXbxX3xXbxX1xX141xX15xX3xXexX4cxX3xX5xXacxX15xX3xX4xX1xX4cxX3xX7xX3c9xX3xX15xX37xX1xXdxX9bxXbxX3xX4xX29xX4xX1xX3xX35xX76xX15xX37xX3xX4xXb1xX6xX3xX3a8xX236xX15xX37xX26xX3xX4xX1xX4cxX3xX7xX3c9xX3xX15xX37xX1xXdxX9bxXbxX3xX41xX135xXdxX3xX35xXacxXdxX26xX3xX355xX2dxX163xX3xX68xX3c9xX15xX37xX3xX17xX31xX3xX24bxX236xX4cxX3xX17xX9bxX3xXcxX135xX3xX93xX42xX139xX4xXe4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX4cxX68xX163xXaxX12xX52xX31xX3xXcxX89xX38xX39xX15xX37xX3xXcxX1xX38cxX3xX19bxX6xXdxX3xX15xX1xX34xX15xX3xX35xX76xX15xX1xX26xX3xXexX1xX31xX15xX1xX3xX4xX14xX15xX37xX3xX4xXb1xX6xX3xXbxX1xX4cxX15xX37xX3xXexX89xX31xX4cxX3xXexX1xXdxX3xX41xX42xX6xX3xX163xX3dcxX42xX3xX15xX38xXacxX4xX3xXexX89xX4cxX15xX37xX3xX4xX29xX4xX3xXexX141xX15xX37xX3xX5xXacxXbxX3xX15xX1xX2dxX15xX3xX68xX2dxX15xX3xX5xX31xX3xX15xXb4xX15xX3xXexX236xX15xX37xX3xX93xX42xX6xX15xX3xXexX89xXe1xX15xX37xX3xXexX76xX4cxX3xX15xX3dcxX15xX3xX7xX17bxX4xX3xX35xX76xX15xX1xX3xX4xXb1xX6xX3xX68xX2dxX15xX3xXexX7dxX4xX26xX3xX7xX17bxX4xX3xX35xX76xX15xX1xX3xX4xXb1xX6xX3xX41xX34xXexX3xX15xX38xXacxX4xX26xX3xX37xX737xXbxX3xXbxX1xX141xX15xX3xX41xX25xX3xX17xX38xX39xX15xX3xXexXacxXdxX3xX4xX29xX4xX3xX35xX8a0xX4xX3xXexXdxX3dcxX42xX3xXexX4cxX3xX5xXacxX15xX3xX4xXb1xX6xX3xX41xX34xXexX3xX15xX38xXacxX4xXe4xX3xX52xX31xX3xXcxX89xX38xX39xX15xX37xX3xXexX1xX38cxX3xX19bxX6xXdxX3xX4xX401xX15xX37xX3xX24bxX31xX163xX3xXexX899xX3xX35xX4cxX15xX37xX3xX35xX42xX139xX15xX3xX197xX1xX38xX39xX15xX37xX3xXexX89xX8axX15xX1xX3xX8exXdxX15xX1xX3xX93xX42xX6xX15xX37xX3xX8exXdxX9bxXexX3xX7cxX6xX35xX3xX7x16f86xX3xXexXdxX706xXbxX3xXexX8a0xX4xX3xX41xX38xX1a5xX4xX3xX68xX42xX163xX3xXexX89xX8axX3xX5xX2dxX42xX3xX68xX31xXdxX26xX3xX15xX2dxX15xX37xX3xX4xX6xX4cxX3xX37xXdxX29xX3xXexX89xX38cxX26xX3xX126xX1xX199xX4xX1xX3xX5xX9bxX3xX4xX29xX4xX3xXexX20xXbxX3xXexX1xX25xX26xX3xX4xX29xX3xX15xX1xX2dxX15xX3xXexX1xX6xX35xX3xX37xXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xX41xX42xX6xX3xX355xX2dxX163xX3xX68xX3c9xX15xX37xX3xXcxX135xX3xX93xX42xX139xX4xX3xX15xX37xX31xX163xX3xX35xX7dxXexX3xX37xXdxX31xX42xX3xX41xX72cxXbxX3xX17xX31xX3xX17xX109xX15xX37xX3xX35xX76xX15xX1xX3xX1xX39xX15xX3xX15xX1xX38xX3xX38xXacxX4xX3xX15xX37xX42xX163xX9bxX15xX3xX4xXb1xX6xX3xX52xX29xX4xX3xX65xX195xXe4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX4cxX68xX163xXaxX12xXcxX89xX3dcxX15xX3xX4xX39xX3xX7xX184xX3xX68xX6xX15xX1xX3xX7xX29xX4xX1xX3xX4xX29xX3xX15xX1xX2dxX15xX26xX3xXexX20xXbxX3xXexX1xX25xX3xXexXdxX3dcxX42xX3xX24bxXdxX25xX42xX3xX41xX1a1xX3xX41xX38xX1a5xX4xX3xX4xX29xX4xX3xX4xX39xX3xX93xX42xX6xX15xX3xX3a8xX236xX15xX37xX26xX3xX7cxX1xX31xX3xX15xX38xXacxX4xX3xX37xX1xXdxX3xX15xX1xX20xX15xX26xX3xX93xX42xX6xX3xX7xX3c9xX3xX37xXdxXacxXdxX3xXexX1xXdxX9bxX42xX3xX4xXb1xX6xX3xX52xX6xX15xX3xXexX1xXdxX3xX41xX42xX6xX3xX126xX1xX10xX15xX3xXexX1xX38xX184xX15xX37xX3xXexX89xX42xX15xX37xX3xX38xX39xX15xX37xX26xX3xX4xX29xX4xX3xX52xX7dxX3xX15xX37xX31xX15xX1xX3xX5xXdxX3dcxX15xX3xX93xX42xX6xX15xX3xX17xX31xX3xXcxX135xX15xX37xX3xfd9bxXdxX3dcxX15xX3xX41xX4cxX31xX15xX3xX5xX6xX4cxX3xX41xX7dxX15xX37xX3xX8exXdxX9bxXexX3xX7cxX6xX35xX3xX41xX1a1xX3xX4xX737xX3xX37xX141xX15xX3xX262xXa7xX3xX1xX195xX3xX7xX39xX3xX41xXb4xX3xX4xde71xX26xX3xX52xX6xX15xX3xXcxX135xX3xX4xX1xX17bxX4xX3xX4xX1xX38xX39xX15xX37xX3xXexX89xX8axX15xX1xX3xX41xX1a1xX3xX5xX3c9xX6xX3xX4xX1xXe1xX15xX3xX70xX3xXexX20xXbxX3xXexX1xX25xX3xX17xX31xX3xX2xXa6xX3xX4xX29xX3xX15xX1xX2dxX15xX26xX3xXexX1xX3c9xX4xX3xX7xX3c9xX3xX5xX31xX3xX4xX29xX4xX3xXexX34xX35xX3xX37xX38xX39xX15xX37xX3xX41xXdxX25xX15xX3xX1xX8axX15xX1xX3xXexXdxX3dcxX15xX3xXexXdxX706xX15xX3xX355xX42xX34xXexX3xX7xX128xX4xX3xXexX89xX3dcxX15xX3xX4xX29xX4xX3xX5xX749xX15xX1xX3xX17xX3c9xX4xXe4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX4cxX68xX163xXaxX12x16a5bxXcxX42xX163xX3dcxX15xX3xX68xX38xX39xX15xX37xX3xX1dxXa7xX3xX4xX29xX15xX3xX24bxX7dxX3xX4xX14xX15xX37xX3xX41xX4cxX31xX15xX3xX17xXdxX3dcxX15xX3xX4xX1xX17bxX4xX3xXexXdxX3dcxX42xX3xX24bxXdxX25xX42xX3xX15xXa3xX35xX3xXa6xXa7xX2xX1dx12a1exX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX4cxX68xX163xXaxX12xX197xX29xX4xX3xXexX20xXbxX3xXexX1xX25xX3xX41xX38xX1a5xX4xX3xX126xX1xX10xX15xX3xXexX1xX38xX184xX15xX37xX3xX5xX31xX3xX65xXe1xX4xX3xX8exXdxX9bxX15xX3xX93xX42xX2dxX15xX3xX163xX3xX35fxX52xX7dxX3xee2exX42xX139xX4xX3xXbxX1x14651xX15xX37xX370xX26xX3xX41xX39xX15xX3xX17xX38cxX3xX26axX3xX5xX141xX15xX3xX41xX38xX1a5xX4xX3xXbxX1xX4cxX15xX37xX3xX68xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX9bxX42xX3x16cbexX15xX1xX3xX1x15794xX15xX37xX3xX5xX3c9xX4xX3xX5xX38xX1a5xX15xX37xX3xX17xX401xX3xXexX89xX6xX15xX37xX3xX15xX1xX2dxX15xX3xX68xX2dxX15x14b3bxX3xX197xX8a0xX4xX3xXd88xX42xX236xX15xX3xX5xX744xX3xX126xX1xX29xX35xX3xX4xX1xX109xX6xX3xX24bxX9bxX15xX1xX3xX35fxX52xX7dxX3xX80cxX3xXexX706xX370xX26xX3xX197xX8a0xX4xX3xX3a8xX139xXdxX3xX15xX37xX4cxX76xXdxX3xX35fxX52xX7dxX3xXd88xX42xX139xX4xX3xXbxX1xXd8fxX15xX37xX370xX3xX1xX6xX163xX3xX4xX29xX4xX3xX68xX4cxX6xX15xX1xX3xX15xX37xX1xXdxX9bxXbxX3xX4xX737xX3xX15xX1xXdxXb4xX42xX3xX4xX139xX3xX37xX128xX15xX37xX3xXexX8axX35xX3xX1xX38xXacxX15xX37xX3xX41xXdxX3xX89xXdxX3dcxX15xX37xX3xX41xX25xX3xXexX3c9xX3xX126xX1xX5eexX15xX37xX3xX41xX38cxX15xX1xX3xX35xX8axX15xX1xX3xX15xX1xX38xX246xX3xX3a8xX4cxX31xX15xX3xX24bxX6xX163xX3xX1dxX2xX1dxX3xXexX1xX42xX7dxX4xX3xXcxX135xX15xX37xX3xX4xX14xX15xX37xX3xXexX163xX3xX65xX31xX15xX37xX3xX126xX1xX14xX15xX37xX3xX8exXdxX9bxXexX3xX7cxX6xX35xX3xX41xX1a1xX3xXexX3c9xX3xX4xX1xXb1xX3xXexX89xX4cxX15xX37xX3xX4xX14xX15xX37xX3xXexX29xX4xX3xX41xX31xX4cxX3xXexX76xX4cxX3xX41xX7dxXdxX3xX15xX37xX401xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX14xX15xX37xX3xXexXdxX15xX1xX3xX15xX1xX42xX9bxXddbxX3xX68xX4cxX6xX15xX1xX3xX15xX37xX1xXdxX9bxXbxX3xXexX38xX3xX15xX1xX2dxX15xX3xXcxX65xX3xXcxX89xX42xX10xX3xX19bxXdxX5xX126xX3xX41xX1a1xX3xX7xX236xX15xX3xX355xX42xX34xXexX3xX89xX6xX3xX15xX1xX109xX15xX37xX3xX7xX236xX15xX3xXbxX1x1495exX35xX3xX7xX76xX4xX1xX3xX15xX1xX49bxX35xX3xX35xX8a0xX4xX3xXexXdxX3dcxX42xX3xX4xX236xXdxX3xXexX1xXdxX9bxX15xX3xX7xX17bxX4xX3xX126xX1xX899xX10xX26xX3xX15xX2dxX15xX37xX3xX4xX6xX4cxX3xXexX141xX35xX3xX17xX737xX4xX3xX8exXdxX9bxXexXddbxX3xX4xX29xX4xX3xX41xX39xX15xX3xX17xX38cxX3xX126xX1xX29xXexX3xX126xX1xX6xX4cxX3xX41xX38xX6xX3xXexX89xX199xX3xXexX42xX9bxX26xX3xX126xX1xX4cxX6xX3xX1xXe1xX4xX3xX4xX14xX15xX37xX3xX15xX37xX1xX9bxX3xX8exXdxX9bxXexX3xX7cxX6xX35xX3xX17xX38xX39xX15xX3xXexX141xX35xX3xX89xX6xX3xX126xX1xX42xX3xX17xX3c9xX4xX3xX17xX31xX3xXexX1xX706xX3xX37xXdxXacxXdxX3xX15xX1xX38xX3xXcxX135xX15xX37xX3xX4xX14xX15xX37xX3xXexX163xX3xf4c9xXdxX236xXdxX3xXbxX1xX29xXbxX3xX68xX4cxX6xX15xX1xX3xX15xX37xX1xXdxX9bxXbxX3xX8exXdxX10xXexXexX10xX5xX26xX3xXcxX89xX42xX15xX37xX3xXexX2dxX35xX3xX8exX401xX3xXexX89xX8a0xX3xXd88xX42xX139xX4xX3xX37xXdxX6xX3xX35fxX8exXdxX9bxX15xX3xX65xX31xX15xX3xX5xX2dxX35xX3x127a3xX1xX4cxX6xX3xX1xXe1xX4xX3xX17xX31xX3xX197xX14xX15xX37xX3xX15xX37xX1xX9bxX3xX8exXdxX9bxXexX3xX7cxX6xX35xX370xX3xX41xX39xX15xX3xX17xX38cxX3xX4xX1xXb1xX3xXexX89xX8axX3xX15xX37xX1xXdxX3dcxX15xX3xX4xX17bxX42xX26xX3xXbxX1xX29xXexX3xXexX89xXdxX25xX15xX3xX17xX9bxX3xXexXdxX15xX1xX3xX19bxXdxX4xX89xX4cxX3xX3d1xX89xX6xX37xX4cxX15xX26xX3xX35xX184xX3xX89xX6xX3xXexX38xX39xX15xX37xX3xX5xX6xXdxX3xX8exXdxX9bxXexX3xX7cxX6xX35xX3xXexX3c9xX3xXbxX1xX29xXexX3xXexX89xXdxX25xX15xX3xX17xX9bxX3xXexXdxX15xX1xX3xX4xXb1xX6xX3xX89xXdxX3dcxX15xX37xX3xX35xX8axX15xX1xXe4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX4cxX68xX163xXaxX12xX0xXdxX35xX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX35xX7xX1dfxXbxX1xX4cxXexX4cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX2xX1dxX3xXexX20xXbxX3xXexX1xX25xX26xX3xX4xX29xX3xX15xX1xX2dxX15xX3xX5xX31xX3xXexX34xX35xX3xX37xX38xX39xX15xX37xX3xXexX1xXdxX3xX41xX42xX6xX3xX5xX31xX35xX3xXexX1xX10xX4cxX3xX5xX4fxXdxX3xX52xX29xX4xX3xX1xX8axX15xX1xX3xX236xX15xX1xX3xXa6xXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX246xX56xX56xXdxXe4xX24bxX6xX4cxXexX1xX6xX15xX1xX1xX4cxX6xXe4xX17xX15xX56xX15xX10xX25cxX7xX56xX2xX1dxXa6xX262xX56xX2xX70xX70xX68xXa7xX2xX26axX26bxXa7xX26dxXa7xXexX70xXa6xX26bxX2xX5xXa6xXe4xX277xXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX2xX1dxX3xXexX20xXbxX3xXexX1xX25xX26xX3xX4xX29xX3xX15xX1xX2dxX15xX3xX5xX31xX3xXexX34xX35xX3xX37xX38xX39xX15xX37xX3xXexX1xXdxX3xX41xX42xX6xX3xX5xX31xX35xX3xXexX1xX10xX4cxX3xX5xX4fxXdxX3xX52xX29xX4xXaxX3xX68xX6xXexX6xX1dfxXbxX1xX4cxXexX4cxX1dfxX4cxX89xXdxX37xXdxX15xX6xX5xX1dfxX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX246xX56xX56xX4xX68xX15xXdxX35xX37xXe4xX17xXdxX10xXexX15xX6xX35xXbxX5xX42xX7xXe4xX17xX15xX56xXexX262xXa6xXa7xX56xX42xXbxX5xX4cxX6xX68xX10xX68xX56xX93xX4cxX126xX6xXdxX30fxX56xXa6xXa7xX2xX1dxX315xXa7xX70xX315xXa7xX70xX56xXexXexX355xX17xX15xX315xX4xXdxX15xX1xX68xX6xX15xX1xX26axXe4xX277xXbxX37xXaxX3xX56xX12xX197xX1xX38xX39xX15xX37xX3xXexX89xX8axX15xX1xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX68xX6xX15xX1xX3xX4xX29xX4xX3xX4xX29xX3xX15xX1xX2dxX15xX3xX355xX42xX34xXexX3xX7xX128xX4xXe4xX3xX35fxX360xX15xX1xX246xX3xX3d1xX38xX39xX15xX37xX3xXfd3xXdxX6xX15xX56xXcxXcx10cbcxX8exX7cxX370xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX4cxX68xX163xXaxX12xX52xX3dcxX15xX3xX4xX76xX15xX1xX3xX70xX3xXexX20xXbxX3xXexX1xX25xX3xX41xX38xX1a5xX4xX3xXexX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX5xX31xX3xX2xXa6xX3xX4xX29xX3xX15xX1xX2dxX15xX26xX3xX15xX1xX109xX15xX37xX3xX15xX37xX38xX4fxXdxX3xXexX1xX1a5xX26xX3xX126x158a4xX3xX7xX38xX3xX15xX37xX31xX163xX3xX41xX3dcxX35xX3xXexX89xX3c9xX4xX3xXexXdxX706xXbxX3xX5xX6xX4cxX3xX41xX7dxX15xX37xX3xX7xX236xX15xX3xX355xX42xX34xXexX3xX17xXacxXdxX3xX15xX1xX109xX15xX37xX3xX7xX29xX15xX37xX3xX126xXdxX706xX15xX3xX5xX31xX35xX3xX5xX1a5xXdxX3xX1xX31xX15xX37xX3xX4xX1xX8a0xX4xX3xXexX390xX3xX41xX195xX15xX37xX3xX4xX1xX4cxX3xX68xX4cxX6xX15xX1xX3xX15xX37xX1xXdxX9bxXbxXddbxX3xX15xX1xX109xX15xX37xX3xX15xX1xX31xX3xX126xX1xX4cxX6xX3xX1xXe1xX4xX3xX35xXdxX9bxXexX3xX35xX31xXdxX3xX15xX37xX1xXdxX3dcxX15xX3xX4xX17bxX42xX26xX3xXbxX1xX29xXexX3xX35xXdxX15xX1xX26xX3xX17bxX15xX37xX3xX68xX8a0xX15xX37xX3xX15xX1xX109xX15xX37xX3xX4xX14xX15xX37xX3xX15xX37xX1xX9bxX3xX35xXacxXdxXddbxX3xX4xX29xX15xX3xX24bxX7dxX26xX3xX15xX1xX31xX3xX93xX42xX236xX15xX3xX5xX744xX3xX37xXdxX29xX4cxX3xX68xX8a0xX4xX3xXexX2dxX35xX3xX1xX42xX163xX706xXexX3xX17xXacxXdxX3xX7xX3c9xX3xX15xX37xX1xXdxX9bxXbxX3xXexX89xX195xX15xX37xX3xX15xX37xX38xX4fxXdxXddbxX3xX68xX4cxX6xX15xX1xX3xX15xX1xX2dxX15xX3xX41xX141xX163xX3xXexX89xX29xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX9bxX35xX3xX41xX139xXdxX3xX17xXacxXdxX3xX4xX7dxX15xX37xX3xX41xX195xX15xX37xX3xX355xX1a1xX3xX1xX7dxXdxXddbxX3xX4xX29xX15xX3xX24bxX7dxX3xX4xX14xX15xX37xX3xX6xX15xX3xX68xX76xX15xX3xX68xX31xX163xX3xX126xXdxX15xX1xX3xX15xX37xX1xXdxX9bxX35xX3xX17xXacxXdxX3xX15xX1xX109xX15xX37xX3xX4xX1xXdxX706xX15xX3xX4xX14xX15xX37xX3xX17xX6xX15xX37xX3xX68xX7dxXdxX26xX3xX37xX737xXbxX3xXbxX1xX141xX15xX3xX41xX10xX35xX3xX5xX76xXdxX3xX24bxX8axX15xX1xX3xX163xX3dcxX15xX3xX4xX1xX4cxX3xX15xX1xX2dxX15xX3xX68xX2dxX15xXddbxX3xX17xX20xX15xX3xX41xX7dxX15xX37xX3xX17xXdxX3dcxX15xX3xX41xX1a1xX3xX37xX737xXbxX3xXbxX1xX141xX15xX3xX41xX10xX35xX3xX5xX76xXdxX3xX17xXdxX15xX1xX3xX93xX42xX6xX15xX37xX3xX4xX1xX4cxX3xXcxX135xX3xX93xX42xX139xX4xX8a5xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX4cxX68xX163xXaxX12x14e6axX15xX37xX3xX52xXdbcxXdxX3xX8exXa3xX15xX3xX197xX38xX4fxX15xX37xX26xX3xX56exX163xX3xX17xXdxX3dcxX15xX3xXcxX89xX42xX15xX37xX3xX38xX39xX15xX37xX3xX3a8xX236xX15xX37xX26xX3xX197xX1xXb1xX3xXexX38cxX4xX1xX3xXcxX135xX15xX37xX3xXc30xXdxX3dcxX15xX3xX41xX4cxX31xX15xX3xXc30xX6xX4cxX3xX41xX7dxX15xX37xX3xX8exXdxX9bxXexX3xX7cxX6xX35xX3xX4xX1xX4cxX3xX24bxXdxX706xXexX26xX3xX41xXdxX25xX35xX3xX4xX1xX42xX15xX37xX3xX41xX29xX15xX37xX3xXexX3c9xX3xX1xX31xX4cxX3xX15xX1xX34xXexX3xX4xXb1xX6xX3xX4xX29xX4xX3xXexX20xXbxX3xXexX1xX25xX26xX3xX4xX29xX3xX15xX1xX2dxX15xX3xX41xX38xX1a5xX4xX3xXexX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX5xX31xX3xX126xX1xX29xXexX3xX17xXe1xX15xX37xX3xX17xX31xX3xX93xX42xX163xX706xXexX3xXexX2dxX35xX3xX1xXdxX9bxX15xX3xXexX1xX3c9xX4xX3xX1xX737xX6xX3xX126xX1xX29xXexX3xX17xXe1xX15xX37xX3xX17xXacxXdxX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX141xX15xX3xX68xX29xX35xX3xX15xX37xX1xX749xX26xX3xX68xX29xX35xX3xX5xX31xX35xX26xX3xX68xX29xX35xX3xX41xX38xX39xX15xX37xX3xX41xX141xX42xX3xX17xXacxXdxX3xX126xX1xX737xX3xX126xX1xXa3xX15xX26xX3xXexX1xXc63xX3xXexX1xX29xX4xX1xX3xX15xX1xX49bxX35xX3xX35xX8a0xX4xX3xXexXdxX3dcxX42xX3xX4xX6xX4cxX3xX4xX236xX3xX15xX1xX34xXexX3xX5xX31xX3xXbxX1xX8a0xX4xX3xX17xX8a0xX3xX4xX4cxX15xX3xX15xX37xX38xX4fxXdxX26xX3xXbxX1xX8a0xX15xX37xX3xX7xX3c9xX3xXcxX135xX3xX93xX42xX139xX4xX26xX3xXexX5c3xX15xX37xX3xX24bxX38xXacxX4xX3xX41xX38xX6xX3xX8exXdxX9bxXexX3xX7cxX6xX35xX3xX7xX29xX15xX1xX3xX17xX6xXdxX3xX17xXacxXdxX3xX4xX29xX4xX3xX4xX38xX4fxX15xX37xX3xX93xX42xX139xX4xX3xX15xXa3xX35xX3xX4xX1xX2dxX42xX3xX15xX1xX38xX3xX35xX4cxX15xX37xX3xX38xXacxX4xX3xX4xXb1xX6xX3xX52xX29xX4xX3xX5xX124xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX4fxXdxXe4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX4cxX68xX163xXaxX12xXb6xX197xX737xX3xXexX1xX25xX3xX126xX1xX5eexX15xX37xX3xX41xX38cxX15xX1xX3xX89xX49bxX15xX37xX26xX3xX70xX3xXexX20xXbxX3xXexX1xX25xX26xX3xX2xXa6xX3xX4xX29xX3xX15xX1xX2dxX15xX3xX41xX38xX1a5xX4xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX68xX6xX15xX1xX3xX15xX37xX31xX163xX3xX1xX14xX35xX3xX15xX6xX163xX3xX4xX1xX199xX15xX1xX3xX5xX31xX3xX15xX1xX109xX15xX37xX3xX24bxX14xX15xX37xX3xX1xX4cxX6xX3xX41xX72cxXbxX3xXexX89xX4cxX15xX37xX3xX89xX5c3xX15xX37xX3xX1xX4cxX6xX3xX41xX72cxXbxX3xX4xXb1xX6xX3xXexX20xXbxX3xXexX1xX25xX26xX3xX4xX29xX3xX15xX1xX2dxX15xX3xX15xX37xX38xX4fxXdxX3xXexX139xXexX26xX3xX17xXdxX9bxX4xX3xXexX139xXexX26xX3xX41xXdxX25xX15xX3xX1xX8axX15xX1xX3xXexX89xX4cxX15xX37xX3xXexX1xX3c9xX4xX3xX1xXdxX9bxX15xX3xX17xX31xX3xX5xX31xX35xX3xXexX1xX10xX4cxX3xXexX38xX3xXexX38xX184xX15xX37xX26xX3xXexX34xX35xX3xX37xX38xX39xX15xX37xX26xX3xX41xX76xX4cxX3xX41xX17bxX4xX26xX3xXbxX1xX4cxX15xX37xX3xX4xX29xX4xX1xX3xX65xX195xX3xX197xX1xX199xX3xX19bxXdxX15xX1xX26xXcfxX3xX14xX15xX37xX3xX52xXdbcxXdxX3xX8exXa3xX15xX3xX197xX38xX4fxX15xX37xX3xX15xX737xXdxXe4xX56xXe4xX0xX56xXbxX12xX0xXexX6xX24bxX5xX10xX3xX7xXexX163xX5xX10xX9xXaxX35xX6xX89xX37xXdxX15xX246xX3xXa6xXbxX355xX3xX6xX42xXexX4cxXddbxXaxX12xX0xXexX24bxX4cxX68xX163xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX68xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX4cxX68xX163xXaxX12xX3d1xX6xX15xX1xX3xX7xX29xX4xX1xX3xX70xX3xXexX20xXbxX3xXexX1xX25xX3xX41xX38xX1a5xX4xX3xXexX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xXexX89xX4cxX15xX37xX3xX37xX195xX35xX246xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX4cxX68xX163xXaxX12xX2xXe4xX3xX65xXe1xX4xX3xX17xXdxX9bxX15xX3xXd88xX42xX2dxX15xX3xX163xX26xX3xX52xX7dxX3xXd88xX42xX139xX4xX3xXbxX1xXd8fxX15xX37xXe4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX4cxX68xX163xXaxX12xXa6xXe4xX3xX3a8xX4cxX31xX15xX3xX24bxX6xX163xX3xX1dxX2xX1dxX3xXexX1xX42xX7dxX4xX3xXcxX135xX15xX37xX3xX4xX14xX15xX37xX3xXexX163xX3xX65xX31xX15xX37xX3xX126xX1xX14xX15xX37xX3xX8exXdxX9bxXexX3xX7cxX6xX35xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX4cxX68xX163xXaxX12xX26axXe4xX3xXcxX135xX15xX37xX3xX197xX14xX15xX37xX3xXexX163xX3xXfd3xXdxX236xXdxX3xXbxX1xX29xXbxX3xX68xX4cxX6xX15xX1xX3xX15xX37xX1xXdxX9bxXbxX3xX8exXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX35fxXcxX20xXbxX3xX41xX4cxX31xX15xX3xX8exXdxX10xXexXexX10xX5xX370xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX4cxX68xX163xXaxX12xX26bxXe4xX3xXcxX20xXbxX3xX41xX4cxX31xX15xX3xXcxX65xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX4cxX68xX163xXaxX12xX26dxXe4xX3xXcxX89xX42xX15xX37xX3xXexX2dxX35xX3xX8exX401xX3xXexX89xX8a0xX3xXd88xX42xX139xX4xX3xX37xXdxX6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX4cxX68xX163xXaxX12xX262xXe4xX3xX197xX8a0xX4xX3xXd88xX42xX236xX15xX3xX5xX744xX3xX101bxX1xX29xX35xX1dfxX197xX1xX109xX6xX3xX24bxX9bxX15xX1xX26xX3xX52xX7dxX3xX80cxX3xXexX706xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX4cxX68xX163xXaxX12xX70xXe4xX3xX197xX8a0xX4xX3xX3a8xX139xXdxX3xX15xX37xX4cxX76xXdxX26xX3xX52xX7dxX3xXd88xX42xX139xX4xX3xXbxX1xXd8fxX15xX37xXe4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX4cxX68xX163xXaxX12xX3d1xX6xX15xX1xX3xX7xX29xX4xX1xX3xX2xXa6xX3xX4xX29xX3xX15xX1xX2dxX15xX3xX4xX737xX3xXexX1xX31xX15xX1xX3xXexX199xX4xX1xX3xX355xX42xX34xXexX3xX7xX128xX4xX3xX41xX38xX1a5xX4xX3xXexX14xX15xX3xX37xX195xX35xX246xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX4cxX68xX163xXaxX12xX2xXe4xX3xXfd3xXdxX29xX4cxX3xX7xX38xX26xX3xXcxXdxX706xX15xX3xX7xX12c8xX3xXcxX89xX141xX15xX3xX52xX8axX15xX1xX3xXfd3xXdxX6xX15xX37xX26xX3xXfd3xXdxX29xX35xX3xX41xX139xX4xX3xX52xX9bxX15xX1xX3xX17xXdxX9bxX15xX3xX65xX109xX42xX3xX7cxX37xX1xX38cxX3xX8exXdxX9bxXexX3xX3a8xX17bxX4xXe4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX4cxX68xX163xXaxX12xXa6xXe4xX3xXcxX89xX42xX15xX37xX3xXexX29xX3xX365xX1xX76xX35xX3xX3a8xX17bxX4xX3xX3d1xX401xX15xX37xX26xX3xXcxX89xX38xX184xX15xX37xX3xX197xX14xX15xX37xX3xX6xX15xX3xX365xX1xX38xX4fxX15xX37xX3xX101bxX1xX38xX39xX15xX37xX3xXcxX89xX42xX15xX37xX26xX3xX197xX14xX15xX37xX3xX6xX15xX3xX93xX42xX20xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX126dxX42xX2dxX15xX26xX3xX197xX14xX15xX37xX3xX6xX15xX3xXcxX1xX31xX15xX1xX3xXbxX1xX139xX3xX65xX31xX3xX7cxX7dxXdxXe4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX4cxX68xX163xXaxX12xX26axXe4xX3xX7cxX1xX31xX3xX37xXdxX29xX4cxX3xX7cxX1xX2dxX15xX3xX68xX2dxX15xX26xX3xXcxX6bxXe4xX3xX3a8x135f2xX3xX65xX109xX42xX3xXcxX31xXdxX26xX3xX65xXdxX9bxX42xX3xXexX89xX38xX184xX15xX37xX3xXcxX89xX38xX4fxX15xX37xX3xX3a8xX76xXdxX3xX1xXe1xX4xX3xXc30xX76xX4xX3xX65xX195xX15xX37xX26xX3xXex170b4xX15xX1xX3xX3a8xX195xX15xX37xX3xX7cxX6xXdxXe4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX4cxX68xX163xXaxX12xX26bxXe4xX3xXfd3xXdxX29xX4cxX3xX7xX38xX26xX3xXexXdxX706xX15xX3xX7xX12c8xX3xX7cxX37xX42xX163xXd3xX15xX3xX8exXa3xX15xX3xX7cxX7dxXdxX26xX3xX65xXdxX9bxX42xX3xXexX89xX38xX184xX15xX37xX3xXcxX89xX38xX4fxX15xX37xX3xX3a8xX76xXdxX3xX1xXe1xX4xX3xX101bxX1xX4cxX6xX3xX1xXe1xX4xX3xXcxX3c9xX3xX15xX1xXdxX3dcxX15xX26xX3xX3a8xX76xXdxX3xX1xXe1xX4xX3xXd88xX42xX139xX4xX3xX37xXdxX6xX3xX65xX31xX3xX7cxX7dxXdxXe4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX4cxX68xX163xXaxX12xX26dxXe4xX3xX52xX31xX3xX8exX401xX3xXcxX1xX38cxX3xX8exXdxX9bxXexX3xX65xX4cxX6xX26xX3xX65xXdxX9bxX42xX3xXexX89xX38xX184xX15xX37xX3xXcxX89xX38xX4fxX15xX37xX3xXcxXdxX25xX42xX3xX1xXe1xX4xX3xXd88xX42xX6xX15xX37xX3xXcxX89xX42xX15xX37xX26xX3xXcxX1xX31xX15xX1xX3xXbxX1xX139xX3xX8exX401xX15xX37xX3xXcxX31xX42xX26xX3xXexX1b3exX15xX1xX3xX52xX31xX3x16e2cxX38cxX6xX1dfxX8exX401xX15xX37xX3xXcxX31xX42xXe4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX4cxX68xX163xXaxX12xX262xXe4xX3xX3d1xX6xX15xX1xX3xXexX1xXb1xX3xX7cxX37xX42xX163xXd3xX15xX3xXd88xX42xX6xX15xX37xX3xX65xX236xXdxXe4xX3xX3a8xX7dxXdxX3xXexX42xX163xX25xX15xX3xX52xX737xX15xX37xX3xX41xX29xX3xXd88xX42xX139xX4xX3xX37xXdxX6xX3xX8exXdxX9bxXexX3xX7cxX6xX35xX26xX3xX197xX2dxX42xX3xX5xX76xX4xX3xX24bxX7dxX3xX24bxX737xX15xX37xX3xX41xX29xX3xX65xX31xX3xX7cxX7dxXdxXe4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX4cxX68xX163xXaxX12xX70xXe4xX3xX14b2xX15xX37xX3xX7cxX37xX42xX163xXd3xX15xX3xX7cxX37xXe1xX4xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX26xX3xX197xX1xX42xX163xX3dcxX15xX3xX17xXdxX3dcxX15xX3xX52xX6xX15xX3xX8exX20xX15xX3xX1xX31xX15xX1xX3xX6bxX236xX15xX3xX355xX42xX34xXexX3xX197xX14xX15xX37xX3xXexX163xX3xXexX89xX29xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX9bxX35xX3xX1xX109xX42xX3xX1xX76xX15xX3xX35xX7dxXexX3xXexX1xX31xX15xX1xX3xX17xXdxX3dcxX15xX3xXc30xXe1xX4xX3xX1dfxX3xX65xX737xX6xX3xX68xX141xX42xX3xX52xX8axX15xX1xX3xX6bxX39xX15xXe4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX4cxX68xX163xXaxX12x156e9xXe4xX3xX14b2xX15xX37xX3xX7cxX37xX42xX163xXd3xX15xX3xX65xX195xX15xX37xX3xXcxX1xX236xX4cxX26xX3xX101bxX12c8xX3xX7xX38xX3xX101bxXdxX15xX1xX3xXexX706xX3xX17xX20xX15xX3xXexX236xXdxX3xX24bxXdxX25xX15xX26xX3xX197xX14xX15xX37xX3xXexX163xX3xXexX89xX29xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX9bxX35xX3xX1xX109xX42xX3xX1xX76xX15xX3xX35xX7dxXexX3xXexX1xX31xX15xX1xX3xX17xXdxX3dcxX15xX3xX197xX236xX15xX37xX3xX52xX706xX15xX3xX7cxX37xX1x11a50xX26xX3xXexX1xX42xX7dxX4xX3xXcxX135xX15xX37xX3xX4xX14xX15xX37xX3xXexX163xX3xX197xX39xX3xX126xX1xX199xX3xXfd3xXdxX6xX4cxX3xXexX1xX14xX15xX37xX3xX8exX20xX15xX3xXexX236xXdxX3xX6bxX31xXdxX3xXfd3xXd8fxX15xXe4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX4cxX68xX163xXaxX12xX1dxXe4xX3xX14b2xX15xX37xX3xX7cxX37xX42xX163xXd3xX15xX3xX8exX401xX3xX3a8xX76xXexX26xX3xX101bxX12c8xX3xX7xX38xX3xX3a8xXdxX9bxX15xX1dfxX3a8xXdxX9bxX15xX3xXexXc63xX26xX3xX365xX1xX737xX3xX52xX6xX15xX3xX4xX39xX3xX41xXdxX9bxX15xX26xX3xX197xX14xX15xX37xX3xXexX163xX3xXexX89xX29xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX9bxX35xX3xX1xX109xX42xX3xX1xX76xX15xX3xX35xX7dxXexX3xXexX1xX31xX15xX1xX3xX17xXdxX3dcxX15xX3xX197xX6xX4cxX3xX6bxX42xX3xXcxX1xX139xX15xX37xX3xX7cxX1xX34xXexX26xX3xXcxX135xX15xX37xX3xX4xX14xX15xX37xX3xXexX163xX3xX197xX14xX15xX37xX3xX15xX37xX1xXdxX9bxXbxX3xX6bxX31xXdxX3xXfd3xXd8fxX15xX3xXcxX7cxX65xX65xX3xX19bxXcxX8exXe4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX4cxX68xX163xXaxX12xX2xXa7xXe4xX3xX14b2xX15xX37xX3xX365xX1xX76xX35xX3xXcxX1xX706xX3xX65xXdxX9bxX42xX26xX3xX365xX1xX737xX3xXd88xX42xX236xX15xX3xX41xX139xX4xX3xX126dxX38xX184xX15xX37xX3xX4xX29xX15xX3xXexX1xX1dcexXbxX26xX3xX197xX14xX15xX37xX3xXexX163xX3xX197xX135xX3xXbxX1xX141xX15xX3xXexX1xX1dcexXbxX3xX8exXdxX9bxXexX1dfx10f3cxX26xX3xX101bxX1xX42xX3xX4xX14xX15xX37xX3xX15xX37xX1xXdxX9bxXbxX3xX365xX1xX139xX3xX7cxX139xXdxX3xXdb7xX26xX3xXexX1b3exX15xX1xX3xX65xX38xX15xX37xX3xX80cxX3dcxX15xXe4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX4cxX68xX163xXaxX12xX2xX2xXe4xX3xX14b2xX15xX37xX3xX365xX1xX76xX35xX3xX19bxX76xX15xX1xX3xXcxX1xX128xX15xX37xX26xX3xX365xX1xX737xX3xXcxX135xX15xX37xX3xXfd3xXdxX29xX35xX3xX41xX139xX4xX3xX7cxX37xX2dxX15xX3xX1xX31xX15xX37xX3xXcxX19bxX197xX365xX3xX7cxX37xX4cxX76xXdxX3xXexX1xX38xX39xX15xX37xX3xX8exXdxX9bxXexX3xX7cxX6xX35xX3xX35fxX8exXdxX10xXexX4xX4cxX35xX24bxX6xX15xX126xX370xXe4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX4cxX68xX163xXaxX12xX2xXa6xXe4xX3xX14b2xX15xX37xX3xX7cxX37xX42xX163xXd3xX15xX3xX65xX76xX15xX1xX26xX3xX197xX1xXb1xX3xXexX38cxX4xX1xX3xX65xX3a8xXcxX8exX3xXcxX20xXbxX3xX41xX4cxX31xX15xX3xXc30xXdxX3dcxX15xX3xXcxX1xX29xXdxX3xX52xX8axX15xX1xX3xX3d1xX38xX39xX15xX37xX1dfxX3x118b7xX35xX10xX355xXbxX6xX15xX3xX365xX6xX4xXdx151a8xXdxX4xX3xX35fxX2017xX365xX365xXfd3xX370xX26xX3xXcxX1xX31xX15xX1xX3xXbxX1xX139xX3xX65xX195xX3xX197xX1xX199xX3xX19bxXdxX15xX1xXe4xX0xX56xXbxX12xX0xX56xXexX68xX12xX0xX56xXexX89xX12xX0xX56xXexX24bxX4cxX68xX163xX12xX0xX56xXexX6xX24bxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX4cxX68xX163xXaxX3xX7xXexX163xX5xX10xX9xXaxXexX10xX355xXexX1dfxX6xX5xXdxX37xX15xX246xX3xX89xXdxX37xX1xXexXddbxXaxX12xX35fxX8exXdxX10xXexX15xX6xX35xX36fxX370xX0xX56xXbxX12