Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc với Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 27-7, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân (TAND) tối cao đã đến thăm và làm việc với TAND hai cấp tỉnh Thanh Hóa.
6a74x72adx89aexf8e1xb80ax86b5xdbcdxf0c7xa832xX7x9c70xd5a0xf281xe920xb097xba65xX5xbd59xXaxb9dexX0xX7xXexe94cx73e0xfd2ax735exX12xfba3xX1xb0acxX18xX1xX3xX1dxX18xX3xXcxb50exX6xX3xX1dxX18xX3xa39axX1xa725xX18xX3xea8axX2dxX18xX3xXex92e3xXdxX3xX4xX6xX17xX3xX2bxX19xc7bexed5fxfc3bxX18xX3xab38xX25xX6xX3x10f69xa82fxX18xX1xX3xX5x10abdxb5b4xX3x10430xXdx75fexX4xX3xX50x109c5xXdxX3xXcxX25xX6xX3xX1dxX18xX3xX2bxX1xX2dxX18xX3xX30xX2dxX18xX3xX1xX6xXdxX3xX4xa668xXbxX3xXexc91cxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX43x109b7xX6xX0xdb56xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX80xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX10xX6xX30xXaxX12xX1bxX1xXdx9025xX3exX3x79d5xaea5xf29exXa5x8883xX3x6be5x9f92xX18xX19xX3xX4xX1xbb18xX3xX2bxX19xX3exX3fxX40xX18xX3xX43xX25xX6xX3xX47xX48xX18xX1xXa8xX3xX47xXb1xX3xXexX1x106c0xX3xXcxX16xX3exX18xX19xX3xXc9x7d22xX18xX19xX3x85e5xc37dxX18xX19xXa8xX3xX47xXb1xX3xXexX1xXc9xX3xX47xX6xX18xX3xX4xX1dxX18xX3xX7x9411xX3xXd6xXd7xX18xX19xXa8xX3xX1bxX1xX1dxX18xX1xX3xX1dxX18xX3xXcxX25xX6xX3xX1dxX18xX3xX2bxX1xX2dxX18xX3xX30xX2dxX18xX3xc6a3xXcxc571xX2bxe8ffx83e8xX3xXexX35xXdxX3xX4xX6xX17xX3xXaaxb0f6xX3xXaaxfc3fxX18xX3xXexX1x10e84xX4exX3xX50xX4dxX3xX5xX4dxX4exX3xX50xXdxX52xX4xX3xX50xX56xXdxX3xXcxX10fxX2bxX111xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX6exXbxX3xXexX72xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX43xX7dxX6xd6edxX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX17xX30xX3fxXaxX12xX0xXdxX4exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXax821bxXdxX30xXexX1x101b2xX3xd98dx9699xX18dxXbxad53xbdf4xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18axX3xbb96x88fcxX2xXbxX190xX191xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18axX80xX80xXdxX153x91ebxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX153xX50xX18xX80xX18xX10xX185xX7xX80xXa4xX18dxX19cxX18dxX80xX2xX19bxX18dxX30xX2xX2xX18cxX2xX18cxX19bxb8a2xXexXa5x7f86xX2xX1d7xX1d4xX5xX18dxX153xf5bfxXbxX19xb600xX16xX9xX19cxXa5xX19cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX18xX1xX3xX1dxX18xX3xXcxX25xX6xX3xX1dxX18xX3xX2bxX1xX2dxX18xX3xX30xX2dxX18xX3xXexX35xXdxX3xX4xX6xX17xX3xX2bxX19xX3exX3fxX40xX18xX3xX43xX25xX6xX3xX47xX48xX18xX1xX3xX5xX4dxX4exX3xX50xXdxX52xX4xX3xX50xX56xXdxX3xXcxX25xX6xX3xX1dxX18xX3xX2bxX1xX2dxX18xX3xX30xX2dxX18xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX6exXbxX3xXexX72xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX43xX7dxX6xXaxX3xX185xXdxX30xXexX1xX9xXaxX18cxX18dxX18dxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX19bxX19cxX2xXaxX3xX80xX12xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXd6xXabxX18xX19xX3xX4xX1xXb1xX3xX2bxX19xX3exX3fxX40xX18xX3xX43xX25xX6xX3xX47xX48xX18xX1xXa8xX3xX47xXb1xX3xXexX1xXc9xX3xXcxX16xX3exX18xX19xX3xXc9xXd2xX18xX19xX3xXd6xXd7xX18xX19xXa8xX3xX1bxX1xX1dxX18xX1xX3xX1dxX18xX3xXcxX25xX6xX3xX1dxX18xX3xX2bxX1xX2dxX18xX3xX30xX2dxX18xX3xXexX35xXdxX3xX4xX6xX17xX3xXexX1xX125xX4exX3xX50xX4dxX3xX5xX4dxX4exX3xX50xXdxX52xX4xX3xX50xX56xXdxX3xXcxX10fxX2bxX111xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX6exXbxX3xXexX72xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX43xX7dxX6xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX17xX30xX3fxXaxX12xX1bxedbbxX18xX19xX3xX30xXecxX3xX1b1xX3exc41axXdxX3xX5xX4dxX4exX3xX50xXdxX52xX4xX3xX4xX7dxX3xX4xX1dxX4xX3xXaaxXabxX18xX19xX3xX4xX1xXb1xX18axX3xXd6xc922xX3xXcxX16x8d7cxX18xX19xX3xX43xXc9xX18xX19xXa8xX3x6e20xX1xX7dxX3xX47xXb1xX3xXexX1xXc9xX3xXcxX1xXc9x109f1xX18xX19xX3xXexX16xXecxX4xX3xXcxX72xX18xX1xX3x108e9xX3fxXa8xX3xXcxX16xXc9xee41xX18xX19xX3xXd6xX17xX4dxX18xX3xXd6xX47x832bxX43xX3xXexX72xX18xX1xX191xX3xX4xX1dxX4xX3xXaaxXabxX18xX19xX3xX4xX1xXb1xX3xfc60xX3fxX3xX50xXdxca1bxX18xX3xX47xX6xX18xX3xXcxX1xXc9xX363xX18xX19xX3xX50xfbcbxX3xXcxX72xX18xX1xX3xX371xX3fxX18axX3xcbffx88bfxX3xX111xX3exX3fxX3xf454xX6xX18xX19xXa8xX3xXcxX16xXc9xX378xX18xX19xX3xX47xX6xX18xX3xX2bxebafxXdxX3xX4xX1xXb1xX18xX1xX3xXcxX72xX18xX1xX3xX371xX3fxX191xX3xX2bxX19xX3exX3fxX40xX18xX3xX3b8xX125xX18xX3xXcxX1xXdxXa8xX3xX355xX1xX7dxX3xX1bxX1xX371xX3xXexb961xX4xX1xX3x9803xX47xX2bxX111xX3xXexX72xX18xX1xX191xX3xXaaxXabxX18xX19xX3xX4xX1xXb1xX3xX355xX1x6d5dxX4exX3xX47xX1dxX3x114b1xX6xXdxXa8xX3xXcxX72xX18xX1xX3xX371xX3fxX3xX50xXdxX39exX18xXa8xX3xX355xX1xX7dxX3xX1bxX1xX371xX3xXexX3fcxX4xX1xX3xX43xXd6xX2bxX111xX3xXexX72xX18xX1xX191xX3xXaaxX416xXdxX3xX30xXdxX52xX18xX3xX5xX11dxX18xX1xX3xXaaxX416xX17xX3xXcxX10fxX2bxX111xX3xXexX72xX18xX1xX153xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX17xX30xX3fxXaxX12xX0xXdxX4exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxX185xXdxX30xXexX1xX18axX3xX18cxX18dxX18dxXbxX190xX191xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18axX3xX19bxX19cxX2xXbxX190xX191xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18axX80xX80xXdxX153xX1b1xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX153xX50xX18xX80xX18xX10xX185xX7xX80xXa4xX18dxX19cxX18dxX80xX2xX19bxX18dxX30xX2xX2xX18cxX2xX1d7xX18dxX1d7xXexXa5xX1d4xX19cxX19bxX19bxX5xX18dxX153xX1dexXbxX19xX1e1xX16xX9xXa4xXa5xX18dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX18xX1xX3xX1dxX18xX3xXcxX25xX6xX3xX1dxX18xX3xX2bxX1xX2dxX18xX3xX30xX2dxX18xX3xXexX35xXdxX3xX4xX6xX17xX3xX2bxX19xX3exX3fxX40xX18xX3xX43xX25xX6xX3xX47xX48xX18xX1xX3xX5xX4dxX4exX3xX50xXdxX52xX4xX3xX50xX56xXdxX3xXcxX25xX6xX3xX1dxX18xX3xX2bxX1xX2dxX18xX3xX30xX2dxX18xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX6exXbxX3xXexX72xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX43xX7dxX6xXaxX3xX185xXdxX30xXexX1xX9xXaxX18cxX18dxX18dxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX19bxX19cxX2xXaxX3xX80xX12xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxX1dxX4xX3xXaaxX416xXdxX3xX1b1xXdxeda4xX3exX3xXexX1xX6xX4exX3xX30xXecxX3xX1b1xX3exX329xXdxX3xX5xX4dxX4exX3xX50xXdxX52xX4xX153xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX17xX30xX3fxXaxX12xXcxX416xXdxX3xX1b1xX3exX329xXdxX3xX5xX4dxX4exX3xX50xXdxX52xX4xXa8xX3xXaaxXabxX18xX19xX3xX4xX1xXb1xX3xX1bxX1xX1dxX18xX1xX3xX1dxX18xX3xXcxX10fxX2bxX111xX3xXexX72xX18xX1xX3xXaaxX11dxX3xX1b1xX1dxX17xX3xX4xX1dxX17xX3xfebdxX120xXexX3x114d2xX3exXd7xX3xX4x7beaxX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xX4xX371xX6xX3xXcxX10fxX2bxX111xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX6exXbxX3xXexX72xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX43xX7dxX6xX3xX1d7xX3xXexX1xX1dxX18xX19xX3xX18xX125xX4exX3xXa4xX18dxXa4xX18dxX3xX10dxXexXb1xX18xX1xX3xXexb77axX3xX2xXa6xX2xX18dxXa6xXa4xX18dxX2xX1d7xX3xXaaxX120xX18xX3xX19cxX18dxXa6xde47xXa6xXa4xX18dxXa4xX18dxX112xX153xX3xXcxX1xX10xX17xX3xXaaxX7dxXa8xX3xX1d7xX3xXexX1xX1dxX18xX19xX3xX18xX125xX4exX3xXa4xX18dxXa4xX18dxXa8xX3xXcxX10fxX2bxX111xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX6exXbxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX72xX18xX1xX3xXaaxX11dxX3xX18xX347xX3xX5xXecxX4xX3xX1xX17xX4dxX18xX3xXexX1xX4dxX18xX1xX3xXexX35xXexX3xX18xX1xXdxX52xX4exX3xX50xX3adxX3xX19xXdxXd7xXdxX3xX60cxX3exX3fxX120xXexXa8xX3xX190x10822xXexX3xX190x859exX3xX4xX1dxX4xX3xX5xX17xX416xXdxX3xX1dxX18xX191xX3xXbxX1xX35xXdxX3xX1x88b0xXbxX3xX4xX1x1052exXexX3xX4xX1x90e9xX3xX50xX56xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX18xX19xX4dxX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX608xX1xX35xXdxX3xX18xX3d1xXdxX3xX4xX1xXb1xX18xX1xX3xXbxX1xX3adxX4xX3xX50xX3adxX3xX4xX7dxX3xX1xXdxX52xX3exX3xX60cxX3exXd7xX3xX3fxX39exX3exX3xX4x929cxX3exXa8xX3xX18xX1xXdxX52xX4exX3xX50xX3adxX3xX4xX1xXb1xX18xX1xX3xXexX16xX3fcxX3xX378xX3xXaaxX3fcxX6xX3xXbxX1xXc9xXd2xX18xX19xX153xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX17xX30xX3fxXaxX12xXcxX10fxX2bxX111xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX6exXbxX3xXaaxX11dxX3xXexX1xX3adxX3xX5xb562xX3xX1d7xX153xX1d7xX1d7xX664xX3xX50xX3adxX3xX50xXdxX52xX4xX3xX4xX1dxX4xX3xX5xX17xX416xXdxX191xX3xXaaxX11dxX3xX19xXdxXd7xXdxX3xX60cxX3exX3fxX120xXexX3xXa5xX153xXa5xX18dxXa4xX3xX50xX3adxX3xX50xXdxX52xX4xXa8xX3xXaaxX416xXexX3xXexe6e1xX3xX5xX52xX3xX19xXdxXd7xXdxX3xX60cxX3exX3fxX120xXexX3xX4xX1xX3exX18xX19xX3xXa5xXa5xXa8xX2xfce5xX153xX3xX1bxX1dxX4xX3xX50xX3adxX3xX1dxX18xX3xX1xX48xX18xX1xX3xX7xXecxX3xXaaxX11dxX3xXexX1xX3adxX3xX5xX77exXa8xX3xX19xXdxXd7xXdxX3xX60cxX3exX3fxX120xXexX3xX608xX3fcxXbxX3xXexX1xX363xXdxXa8xX3xXaax1019dxX18xX19xX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX5xX3ex10faexXexXa8xX3xX608xX1xX611xX18xX19xX3xX4xX7dxX3xX1dxX18xX3xX60cxX3exX1dxX3xX1xX416xX18xX3xX5xX3exX815xXexX3xXaaxX3fcxX18xX1xXa8xX3xX608xX1xX611xX18xX19xX3xX4xX7dxX3xXexX48xX18xX1xX3xXexX16xX416xX18xX19xX3xXexX16xXd7xX3xX1xXabxX3xX7xXd2xX3xXaaxXdxXa1xX3exX3xXexX16xX6xX3xX1b1xX329xX3xX7xX3exX18xX19xX3xX608xX1xX611xX18xX19xX3xXaaxX80axX18xX19xX3xX60cxX3exX3fxX3xXaaxX3fcxX18xX1xX3xX4xX371xX6xX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX5xX3exX815xXexX3xX50xX4dxX3xXexX48xX18xX1xX3xXexX16xX416xX18xX19xX3xX4xX1xX815xX4exX3xX19xX6d3xXdxX3xX1b1xXd7xX18xX3xX1dxX18xXa8xX3xX60cxX3exX3fxX120xXexX3xXaaxX3fcxX18xX1xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX1dxX3xX18xX1xX2dxX18xXa8xX3xX4xXd2xX3xX60cxX3exX6xX18xX3xXexX329xX3xX4xX1x10d74xX4xX3xX4xX7dxX3xX5xXdxX39exX18xX3xX60cxX3exX6xX18xX153xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX17xX30xX3fxXaxX12xX0xXdxX4exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xX3xX30xXexX1xX3exX4exX1b1xXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxX185xXdxX30xXexX1xX18axX3xX18cxX18dxX18dxXbxX190xX191xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18axX3xX19bxX19cxX19cxXbxX190xX191xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18axX80xX80xXdxX153xX1b1xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX153xX50xX18xX80xX18xX10xX185xX7xX80xXa4xX18dxX19cxX18dxX80xX2xXa5xXa5xX30xX2xXa4xX18dxX19cxX1d4xXa4xX664xXexX19bxX2xX664xX18cxX19cxX5xX18dxX153xX1dexXbxX19xX1e1xX16xX9xX19cxX664xX664xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX18xX1xX3xX1dxX18xX3xXcxX25xX6xX3xX1dxX18xX3xX2bxX1xX2dxX18xX3xX30xX2dxX18xX3xXexX35xXdxX3xX4xX6xX17xX3xX2bxX19xX3exX3fxX40xX18xX3xX43xX25xX6xX3xX47xX48xX18xX1xX3xX5xX4dxX4exX3xX50xXdxX52xX4xX3xX50xX56xXdxX3xXcxX25xX6xX3xX1dxX18xX3xX2bxX1xX2dxX18xX3xX30xX2dxX18xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX6exXbxX3xXexX72xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX43xX7dxX6xXaxX3xX185xXdxX30xXexX1xX9xXaxX18cxX18dxX18dxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX19bxX19cxX19cxXaxX3xX80xX12xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX17xX4dxX18xX3xX4xXd7xX18xX1xX3xX1b1xX3exX329xXdxX3xX5xX4dxX4exX3xX50xXdxX52xX4xX153xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX17xX30xX3fxXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX19xXdxXd7xXdxX3xX60cxX3exX3fxX120xXexX3xX4xX1dxX4xX3xX50xX3adxX3xX1dxX18xX3xX30xX2dxX18xX3xX7xXecxXa8xX3xX1xX611xX18xX3xX18xX1xX2dxX18xX3xX50xX4dxX3xX19xXdxX6xX3xXaaxX48xX18xX1xXa8xX3xX1xX4dxX18xX1xX3xX4xX1xXb1xX18xX1xXa8xX3xX608xXdxX18xX1xX3xX30xX17xX6xX18xX1xX3xXexX1xXc9xXd2xX18xX19xX3xX4exX416xXdxXa8xX3xX5xX6xX17xX3xXaaxX3d1xX18xX19xXa8xX3xXexX25xX6xX3xX1dxX18xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX6exXbxX3xX4xX1xX80axX3xXexX16xX34bxX18xX19xX3xX4xX611xX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xX1xX25xX6xX3xX19xXdxXd7xXdxXa8xX3xX1xXc9xX56xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX1dxX4xX3xXaaxXc9xXd2xX18xX19xX3xX7xXecxX3xXexXecxX3xXexX1x109c3xX6xX3xXexX1xX3exX815xX18xX191xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXaaxX7dxX3xXexX7baxX3xX1xX52xX3xX1xX25xX6xX3xX19xXdxXd7xXdxX3xXaaxX416xXexX3xX664xX19bxX7d4xX153xX3xX47xX39exX18xX3xX4xX416xX18xX1xX3xX4xX611xX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xX190xX6cfxXexX3xX190xX6d3xXa8xX3xX50xXdxX52xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX4dxX18xX1xX3xX1dxX18xX3xX1xX48xX18xX1xX3xX7xXecxX3xX1b1xXd7xX17xX3xXaaxXd7xX4exX3xX18xX19xXc9xX363xXdxX3xX1b1xX3fcxX3xX608xX120xXexX3xX1dxX18xX3xX608xX1xXdxX3xX1b1xXd7xX18xX3xX1dxX18xX3xX4xX7dxX3xX1xXdxX52xX3exX3xX5xXecxX4xX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX5xX3exX815xXexX3xXaaxXa1xX3exX3xXaaxXc9xX6e8xX4xX3xX16xX6xX3xX60cxX3exX3fxX120xXexX3xXaaxX3fcxX18xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX4dxX18xX1xX3xX1dxX18xXa8xX3xX19xXdxXd7xX4exX3xXexX1xX363xXdxX3xX1xX416xX18xX3xX4xX1xX6exXbxX3xX1xX4dxX18xX1xX3xX1xX48xX18xX1xX3xXbxX1xX416xXexX3xXexX320xX3xX50xX4dxX3xX4xX611xX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xX190xX6cfxXexX3xX4exXdxX40xX18xX3xX19xXdxXd7xX4exX3xXexX1xXdxX3xX1xX4dxX18xX1xX3xX1dxX18xX3xX30xX2dxX18xX3xX7xXecxX3xXexX1xXecxX4xX3xX1xXdxX52xX18xX3xXaaxX80axX18xX19xX3xX60cxX3exX3fxX3xXaaxX3fcxX18xX1xX3xX4xX371xX6xX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX5xX3exX815xXexX153xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX17xX30xX3fxXaxX12xXd6xXabxX18xX19xX3xX4xX1xXb1xX3xX1bxX1xX1dxX18xX1xX3xX1dxX18xX3xXcxX10fxX2bxX111xX3xXexX72xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX43xX7dxX6xX3xX4x9bd8xX18xX19xX3xXaaxX11dxX3xX18xX39exX3exX3xX5xX39exX18xX3xX18xX1x9ca4xX18xX19xX3xX608xX1xX7dxX3xX608xX1xX125xX18xX3xX50xXc9xX56xX18xX19xX3xX4exbce8xX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX60cxX3exX1dxX3xXexX16xX48xX18xX1xX3xXexX1xXecxX4xX3xXexX1xXdxX3xX18xX1xXdxX52xX4exX3xX50xX3adxXa8xX3xXaaxXabxX18xX19xX3xXexX1xX363xXdxX3xX608xXdxX120xX18xX3xX18xX19xX1xX3fcxX3xX50xX56xXdxX3xXexX72xX18xX1xXa8xX3xXcxX10fxX2bxX111xX3xXexX35xXdxX3xX4xX6xX17xX3xX4exX3d1xXexX3xX7xX35xX3xX50xX6exX18xX3xXaaxXa1xX3xX5xXdxX39exX18xX3xX60cxX3exX6xX18xX3xXaaxX120xX18xX3xX4xX1xX72xX3xXexXdxX39exX3exX3xX1b1xXdxX39exX18xX3xX4xX1xX120xX3xX4xX6d3xX3xXexX3exX3fxX5a0xX18xX3xXaaxX35xXdxX3xX50xX56xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xXaaxXd2xX18xX3xX50xX3fcxX3xX50xX320xX18xX19xX3xX18xX80axXdxX3xX7xX2dxX3exXa8xX3xX190xX6xX191xX3xX1xX347xX3xXexX16xX6e8xX3xX608xXdxX18xX1xX3xXbxX1xXb1xX3xX7xXc76xX6xX3xX4xX1xXc76xX6xX3xX4xX1xX17xX3xXcxX25xX6xX3xX1dxX18xX3xX4xX6exXbxX3xX1xX3exX3fxX52xX18xX153xX153xX153xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX17xX30xX3fxXaxX12xX0xXdxX4exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxX185xXdxX30xXexX1xX18axX3xX18cxX18dxX18dxXbxX190xX191xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18axX3xX19bxX19cxX2xXbxX190xX191xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18axX80xX80xXdxX153xX1b1xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX153xX50xX18xX80xX18xX10xX185xX7xX80xXa4xX18dxX19cxX18dxX80xX2xX19bxX18dxX30xX2xX2xX18cxX2xX1d7xX1d4xXa5xXexX2xXa5xX19cxX19bxX1d7xX5xX18dxX153xX1dexXbxX19xX1e1xX16xX9xXa5xX19cxX18cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX18xX1xX3xX1dxX18xX3xXcxX25xX6xX3xX1dxX18xX3xX2bxX1xX2dxX18xX3xX30xX2dxX18xX3xXexX35xXdxX3xX4xX6xX17xX3xX2bxX19xX3exX3fxX40xX18xX3xX43xX25xX6xX3xX47xX48xX18xX1xX3xX5xX4dxX4exX3xX50xXdxX52xX4xX3xX50xX56xXdxX3xXcxX25xX6xX3xX1dxX18xX3xX2bxX1xX2dxX18xX3xX30xX2dxX18xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX6exXbxX3xXexX72xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX43xX7dxX6xXaxX3xX185xXdxX30xXexX1xX9xXaxX18cxX18dxX18dxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX19bxX19cxX2xXaxX3xX80xX12xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxX1dxX4xX3xXaaxX416xXdxX3xX1b1xXdxX5a0xX3exX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1b1xXdxX5a0xX3exX3xXexX416xXdxX3xX1b1xX3exX329xXdxX3xX5xX4dxX4exX3xX50xXdxX52xX4xX153xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX17xX30xX3fxXaxX12xX355xX1xX1dxXexX3xX1b1xXdxX5a0xX3exX3xXexX416xXdxX3xX1b1xX3exX329xXdxX3xX5xX4dxX4exX3xX50xXdxX52xX4xXa8xX3xXaaxXabxX18xX19xX3xX4xX1xXb1xX3xXd6xX347xX3xXcxX16xX34bxX18xX19xX3xX43xXc9xX18xX19xXa8xX3xX355xX1xX7dxX3xX47xXb1xX3xXexX1xXc9xX3xXcxX1xXc9xX363xX18xX19xX3xXexX16xXecxX4xX3xXcxX72xX18xX1xX3xX371xX3fxXa8xX3xXcxX16xXc9xX378xX18xX19xX3xXd6xX17xX4dxX18xX3xXd6xX47xX383xX43xX3xXexX72xX18xX1xX3xXaaxX11dxX3xX1b1xX1dxX17xX3xX4xX1dxX17xX3xX50xX56xXdxX3xXaaxXabxX18xX19xX3xX4xX1xXb1xX3xX1bxX1xX1dxX18xX1xX3xX1dxX18xX3xXcxX10fxX2bxX111xX3xXexX35xXdxX3xX4xX6xX17xX3xX18xX1xXc76xX18xX19xX3xX608xX120xXexX3xX60cxX3exXd7xX3xXaaxX416xXexX3xXaaxXc9xX6e8xX4xX3xX4xX371xX6xX3xXexX72xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX43xX7dxX6xX3xX18xX1xXc76xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX18xX19xX3xXaaxX730xX3exX3xX18xX125xX4exX3xXa4xX18dxXa4xX18dxX153xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX17xX30xX3fxXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xXaaxX7dxXa8xX3xX4exX6edxX4xX3xX30xX320xX3xX4xX1xX3fcxX3exX3xXexX1dxX4xX3xXaaxX3d1xX18xX19xX3xX18xX6edxX18xX19xX3xX18xXa1xX3xX4xX371xX6xX3xX30xX3fcxX4xX1xX3xX1b1xX52xX18xX1xXa8xX3xXaaxX6edxX4xX3xX1b1xXdxX52xXexX3xX5xX4dxX3xX30xX3fcxX4xX1xX3xX1bxX41cxX3b8xfbbfxX111xXa6xX2xX1d7xXa8xX3xX7xX17xX18xX19xXa8xX3xXaaxXc9xX6e8xX4xX3xX7xXecxX3xX60cxX3exX6xX18xX3xXexX2dxX4exX3xX4xX1xX72xX3xXaaxX416xX17xXa8xX3xX1xX347xX3xXexX16xX6e8xX3xX4xX371xX6xX3xXcxX16xX3exX18xX19xX3xXc9xXd2xX18xX19xXa8xX3xX7xXecxX3xX4xX1xX72xX3xXaaxX416xX17xX3xX60cxX3exX3fxX120xXexX3xX5xXdxX52xXexXa8xX3xX4xX1xX371xX3xXaaxX3d1xX18xX19xXa8xX3xX7xX1dxX18xX19xX3xXexX416xX17xXa8xX3xX4xX7dxX3xX1xXdxX52xX3exX3xX60cxX3exXd7xX3xX4xX371xX6xX3xXexX72xX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xXecxX4xX3xX1xXdxX52xX18xX3x6c5exX18xX1xXdxX52xX4exX3xX50xX3adxX3xX608xX6cfxXbxf254xX3xX18xX39exX18xX3xXexX48xX18xX1xX3xX1xX48xX18xX1xX3xX608xXdxX18xX1xX3xXexX120xX3xXa6xX3xX190xX11dxX3xX1xX3d1xXdxX3xX4xX371xX6xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX43xX7dxX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX664xX3xXexX1xX1dxX18xX19xX3xXaaxX730xX3exX3xX18xX125xX4exX3xXa4xX18dxXa4xX18dxX3xX50xbdaaxX18xX3xXaaxX416xXexX3xX18xX1xXdxXa1xX3exX3xX608xX120xXexX3xX60cxX3exXd7xX3xX18xX329xXdxX3xX1b1xX815xXexX153xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX17xX30xX3fxXaxX12xc83dxX4dxX3xX4exX3d1xXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xXc76xX18xX19xX3xXaaxX3fcxX6xX3xXbxX1xXc9xXd2xX18xX19xX3xX190xX3exX6exXexX3xX1xXdxX52xX18xX3xX1b1xX52xX18xX1xX3xX18xX1xX2dxX18xX3xXaaxX730xX3exX3xXexXdxX39exX18xX3xX30xXc9xXd2xX18xX19xX3xXexXb1xX18xX1xX3xX50xX56xXdxX3xX50xXdxX16xX3exX7xX3xX3bfxX10fxabafxX3bfxXa6xX1bxX17xX3b8xXa6xXa4xXa8xX3xX18xX1xXc9xX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX43xX7dxX6xX3xXaaxX11dxX3xX608xXdxX5a0xX4exX3xX7xX17xX1dxXexX3xXexX35xXexX3xX30xX3fcxX4xX1xX3xX1b1xX52xX18xX1xXa8xX3xX608xX1xX611xX18xX19xX3xXaaxX5a0xX3xX5xX2dxX3fxX3xX5xX6xX18xX3xX16xX6xX3xX4xX3d1xX18xX19xX3xXaaxXabxX18xX19xXa8xX3xXaaxXc9xX6e8xX4xX3xXcxX16xX3exX18xX19xX3xXc9xXd2xX18xX19xX3xXaaxX1dxX18xX1xX3xX19xXdxX1dxX3xX4xX6xX17xX3xX50xX4dxX3xX190xX120xXbxX3xX50xX4dxX17xX3xX18xX1xX7dxX4exX3xX4xX1dxX4xX3xXexX72xX18xX1xX3xX4xX7dxX3xX18xX19xX3exX3fxX3xX4xXd2xX3xXexX1xX6exXbxX153xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX17xX30xX3fxXaxX12xXcxX35xX4xX3xXaaxX3d1xX3xXexX125xX18xX19xX3xXexX16xXc9xX378xX18xX19xX3xXexX329xX18xX19xX3xX7xXd7xX18xX3xXbxX1xf8e2xX4exX3xX10dxX111xX117cxX111xX355xX112xX3xXexX16xX39exX18xX3xXaaxX3fcxX6xX3xX1b1xX4dxX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX664xX3xXexX1xX1dxX18xX19xX3xXaaxX730xX3exX3xX18xX125xX4exX3xXa4xX18dxXa4xX18dxX3xXc9xX56xX4xX3xXaaxX416xXexX3xX19cxXa8xXa5xX7d4xXa8xX3xXexX3exX3fxX3xXexX1xX6exXbxX3xX1xXd2xX18xX3xX7xX17xX3xX50xX56xXdxX3xX4xX320xX18xX19xX3xX608x10351xX3xX18xX1xXc76xX18xX19xX3xX18xX125xX4exX3xX19xX730xX18xX3xXaaxX2dxX3fxX3xX18xX1xXc9xX18xX19xX3xX5xX4dxX3xX4exX8d1xX4xX3xXexX125xX18xX19xX3xXexX16xXc9xX378xX18xX19xX3xX608xX1xX1dxX3xX4xX6xX17xX3xX7xX17xX3xX50xX56xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xXexX72xX18xX1xX153xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX17xX30xX3fxXaxX12xXd6xX6edxX4xX3xX1b1xXdxX52xXexXa8xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX43xX7dxX6xX3xX5xX4dxX3xXexX72xX18xX1xX3xXaaxX730xX3exX3xXexXdxX39exX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xXd7xX3xX18xXc9xX56xX4xX3xXexX329xX3xX4xX1xX8d1xX4xX3xX1xX3d1xXdxX3xX18xX19xX1xX3fcxX3xX190xX80axX4xX3xXexXdxX120xX18xX3xXaaxX730xX3exX3xXexXc9xX3xX18xX125xX4exX3xXa4xX18dxXa4xX18dxX153xX3xXcxX416xXdxX3xX1xX3d1xXdxX3xX18xX19xX1xX3fcxX3xXaaxX11dxX3xXexX16xX6xX17xX3xX60cxX3exX3fxX120xXexX3xXaaxX3fcxX18xX1xX3xX4xX1xX6exXbxX3xXexX1xX3exX815xX18xX3xX4xX1xX371xX3xXexX16xXc9xXd2xX18xX19xX3xXaaxX730xX3exX3xXexXc9xXa8xX3xX19xXdxX6exX3fxX3xX4xX1xX8d1xX18xX19xX3xX18xX1xX815xX18xX3xXaaxX125xX18xX19xX3xX608xX77exX3xXaaxX730xX3exX3xXexXc9xXa8xX3xX608xX77exX3xX1b1xXdxX39exX18xX3xX1b1xXd7xX18xX3xX19xX1xXdxX3xX18xX1xX56xX3xXaaxX730xX3exX3xXexXc9xX3xX4xX1xX17xX3xX19cxX1d4xX3xX30xXecxX3xX1dxX18xX3xX50xX56xXdxX3xXexX329xX18xX19xX3xX4exX8d1xX4xX3xXaaxX730xX3exX3xXexXc9xX3xXaaxX125xX18xX19xX3xX608xX77exX3xX19cxX1d4xX2xX153xX1d7xX19cxX19bxX3xXexX7baxX3xXaaxXabxX18xX19xXa8xX3xXexXc9xXd2xX18xX19xX3xXaaxXc9xXd2xX18xX19xX3xX2xX19bxX3xXexX7baxX3xX400xX3bfxX111xX153xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX17xX30xX3fxXaxX12xX1bxX1dxX4xX3xX1xX17xX416xXexX3xXaaxX3d1xX18xX19xX3xX50xX125xX18xX3xX1xX7dxX6xX3xXa6xX3xX190xX11dxX3xX1xX3d1xXdxX3xXaaxXc9xX6e8xX4xX3xX30xX3exX3fxX3xXexX16xX48xX3xX329xX18xX3xXaaxX3fcxX18xX1xX153xX3xX1bxX1dxX4xX3xX4xX1xXb1xX18xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX6xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX190xX11dxX3xX1xX3d1xXdxX3xXaaxXc9xX6e8xX4xX3xX60cxX3exX6xX18xX3xXexX2dxX4exX3xXexX1xXecxX4xX3xX1xXdxX52xX18xX191xX3xXaaxX363xXdxX3xX7xX35xX18xX19xX3xX2bxX1xX2dxX18xX3xX30xX2dxX18xX3xXexXdxX120xXbxX3xXexX3adxX4xX3xXaaxXc9xX6e8xX4xX3xXaaxXd7xX4exX3xX1b1xXd7xX17xX153xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX17xX30xX3fxXaxX12xXcxX48xX18xX1xX3xX1xX48xX18xX1xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX4xX1xXb1xX18xX1xX3xXexX16xX3fcxXa8xX3xXexX16xX815xXexX3xXexXecxX3xX6xX18xX3xXexX17xX4dxX18xX3xX190xX11dxX3xX1xX3d1xXdxX3xXexXdxX120xXbxX3xXexX3adxX4xX3xX19xXdxXc76xX3xX329xX18xX3xXaaxX3fcxX18xX1xXa8xX3xX60cxX3exX35xX4xX3xXbxX1xX25xX18xX19xX3xXa6xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xXaaxXc9xX6e8xX4xX3xX19xXdxXc76xX3xX50xXc76xX18xX19xX153xX153xX153xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX17xX30xX3fxXaxX12xX0xXdxX4exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxX185xXdxX30xXexX1xX18axX3xX18cxX18dxX18dxXbxX190xX191xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18axX3xX19bxX19cxX2xXbxX190xX191xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18axX80xX80xXdxX153xX1b1xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX153xX50xX18xX80xX18xX10xX185xX7xX80xXa4xX18dxX19cxX18dxX80xX2xX19bxX18dxX30xX2xX2xX18cxXa4xX18dxX18dxX19cxXexXa5xX1d4xX664xX1d7xX19cxX5xX18dxX153xX1dexXbxX19xX1e1xX16xX9xXa4xX664xX1d7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX18xX1xX3xX1dxX18xX3xXcxX25xX6xX3xX1dxX18xX3xX2bxX1xX2dxX18xX3xX30xX2dxX18xX3xXexX35xXdxX3xX4xX6xX17xX3xX2bxX19xX3exX3fxX40xX18xX3xX43xX25xX6xX3xX47xX48xX18xX1xX3xX5xX4dxX4exX3xX50xXdxX52xX4xX3xX50xX56xXdxX3xXcxX25xX6xX3xX1dxX18xX3xX2bxX1xX2dxX18xX3xX30xX2dxX18xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX6exXbxX3xXexX72xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX43xX7dxX6xXaxX3xX185xXdxX30xXexX1xX9xXaxX18cxX18dxX18dxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX19bxX19cxX2xXaxX3xX80xX12xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXd6xXabxX18xX19xX3xX4xX1xXb1xX3xX355xX1xX7dxX3xX47xXb1xX3xXexX1xXc9xX3xXcxX1xXc9xX363xX18xX19xX3xXexX16xXecxX4xX3xXcxX72xX18xX1xX3xX371xX3fxX3xXd6xX347xX3xXcxX16xX34bxX18xX19xX3xX43xXc9xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1b1xXdxX5a0xX3exX3xXexX416xXdxX3xX1b1xX3exX329xXdxX3xX5xX4dxX4exX3xX50xXdxX52xX4xX153xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX17xX30xX3fxXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xXc76xX18xX19xX3xXexX1xX4dxX18xX1xX3xX60cxX3exXd7xX3xX4xX1xX3exX18xX19xX3xX4xX371xX6xX3xXexX72xX18xX1xX3xX4xX7dxX3xX7xXecxX3xXaaxX7dxX18xX19xX3xX19xX7dxXbxX3xX4xX371xX6xX3xXcxX10fxX2bxX111xX3xXa4xX3xX4xX6exXbxX3xXexX72xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX43xX7dxX6xX153xX3xXd6xXabxX18xX19xX3xX4xX1xXb1xX3xX355xX1xX7dxX3xX47xXb1xX3xXexX1xXc9xX3xXcxX1xXc9xX363xX18xX19xX3xXexX16xXecxX4xX3xXcxX72xX18xX1xX3xX371xX3fxXa8xX3xXcxX16xXc9xX378xX18xX19xX3xXd6xX17xX4dxX18xX3xXd6xX47xX383xX43xX3xXexX72xX18xX1xX3xX19xX1xXdxX3xX18xX1xX815xX18xX3xX18xX1xXc76xX18xX19xX3xX608xX120xXexX3xX60cxX3exXd7xX3xX4exX4dxX3xX18xX19xX4dxX18xX1xX3xXcxX10fxX2bxX111xX3xXexX72xX18xX1xX3xXaaxX11dxX3xXaaxX416xXexX3xXaaxXc9xX6e8xX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX363xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX60cxX3exX6xXa8xX3xX18xX1xX6exXexX3xX5xX4dxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1xXdxX52xX3exX3xX60cxX3exXd7xX3xX190xX6cfxXexX3xX190xX6d3xX3xX1dxX18xX3xX50xX4dxX3xX4xX611xX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xX190xX2dxX3fxX3xX30xXecxX18xX19xX3xX18xX19xX4dxX18xX1xXa8xX3xX60cxX3exX6xX3xXaaxX7dxX3xX19xX7dxXbxX3xXbxX1xX730xX18xX3xXaaxXd7xX4exX3xX1b1xXd7xX17xX3xX19xXdxXc76xX3xX50xXc76xX18xX19xX3xXexX48xX18xX1xX3xX1xX48xX18xX1xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xXa8xX3xX4xX1xXb1xX18xX1xX3xXexX16xX3fcxXa8xX3xXexX16xX815xXexX3xXexXecxX3xX6xX18xX3xXexX17xX4dxX18xX3xX190xX11dxX3xX1xX3d1xXdxX3xXexX416xXdxX3xXaaxX3fcxX6xX3xXbxX1xXc9xXd2xX18xX19xX153xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX17xX30xX3fxXaxX12xXcxX1xX6xX3fxX3xX4exX6edxXexX3xX5xX11dxX18xX1xX3xXaaxX416xX17xX3xXexX72xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX43xX17xX1dxXa8xX3xXaaxXabxX18xX19xX3xX4xX1xXb1xX3xXd6xX347xX3xXcxX16xX34bxX18xX19xX3xX43xXc9xX18xX19xXa8xX3xX355xX1xX7dxX3xX47xXb1xX3xXexX1xXc9xX3xXcxX1xXc9xX363xX18xX19xX3xXexX16xXecxX4xX3xXcxX72xX18xX1xX3xX371xX3fxXa8xX3xXcxX16xXc9xX378xX18xX19xX3xXd6xX17xX4dxX18xX3xXd6xX47xX383xX43xX3xXexX72xX18xX1xX3xXaaxX11dxX3xX4xXd7xX4exX3xXd2xX18xX3xX7xXecxX3xX60cxX3exX6xX18xX3xXexX2dxX4exX3xX4xX371xX6xX3xX47xX3d1xX3xX1bxX1xXb1xX18xX1xX3xXexX16xX3fcxXa8xX3xX47xX6xX18xX3xX47xXb1xX3xXexX1xXc9xXa8xX3xX4xX1dxX4xX3xX47xX3d1xXa8xX3xX18xX19xX4dxX18xX1xX3xX50xX4dxX3xX4xX1dxX3xX18xX1xX2dxX18xX3xXaaxXabxX18xX19xX3xX4xX1xXb1xX3xX2bxX19xX3exX3fxX40xX18xX3xX43xX25xX6xX3xX47xX48xX18xX1xXa8xX3xX47xXb1xX3xXexX1xXc9xX3xXcxX16xX3exX18xX19xX3xXc9xXd2xX18xX19xX3xXd6xXd7xX18xX19xXa8xX3xX1bxX1xX1dxX18xX1xX3xX1dxX18xX3xXcxX10fxX2bxX111xX3xXexX35xXdxX3xX4xX6xX17xX3xXaaxX35xXdxX3xX50xX56xXdxX3xXd6xXd7xX18xX19xX3xX1b1xX3d1xXa8xX3xX4xX1xXb1xX18xX1xX3xX60cxX3exX3fxXa1xX18xX3xX50xX4dxX3xX2bxX1xX2dxX18xX3xX30xX2dxX18xX3xX4xX1dxX4xX3xX30xX2dxX18xX3xXexX3d1xX4xX3xXexX72xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX43xX17xX1dxX3xXaaxX6edxX4xX3xX1b1xXdxX52xXexX3xX5xX4dxX3xX50xX56xXdxX3xXcxX10fxX2bxX111xX3xXa4xX3xX4xX6exXbxX3xXexX72xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX43xX7dxX6xX153xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX17xX30xX3fxXaxX12xXd6xXabxX18xX19xX3xXexX1xX363xXdxX3xX4exX17xX18xX19xX3xX4exX3exX35xX18xX3xXexX1xX363xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX56xXdxXa8xX3xXexX72xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX43xX7dxX6xX3xXexXdxX120xXbxX3xXexX3adxX4xX3xX18xX1xX815xX18xX3xXaaxXc9xX6e8xX4xX3xX7xXecxX3xX60cxX3exX6xX18xX3xXexX2dxX4exXa8xX3xX19xXdxX80axXbxX3xXaax90d1xX3xX4xX371xX6xX3xX47xX3d1xX3xX1bxX1xXb1xX18xX1xX3xXexX16xX3fcxXa8xX3xX47xX6xX18xX3xX47xXb1xX3xXexX1xXc9xXa8xX3xX4xX1dxX4xX3xX47xX3d1xXa8xX3xX18xX19xX4dxX18xX1xX3xX50xX4dxX3xX4xX1dxX3xX18xX1xX2dxX18xX3xXaaxXabxX18xX19xX3xX4xX1xXb1xX3xX1bxX1xX1dxX18xX1xX3xX1dxX18xX3xXcxX10fxX2bxX111xX3xXexX35xXdxX3xX4xX6xX17xX3xXaaxX5a0xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX43xX7dxX6xX3xX1b1xX8d1xXexX3xXbxX1xX1dxX3xXaaxXdxX3xX5xX39exX18xX153xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX17xX30xX3fxXaxX12xX0xXdxX4exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxX185xXdxX30xXexX1xX18axX3xX18cxX18dxX18dxXbxX190xX191xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18axX3xX19bxX19cxX2xXbxX190xX191xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18axX80xX80xXdxX153xX1b1xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX153xX50xX18xX80xX18xX10xX185xX7xX80xXa4xX18dxX19cxX18dxX80xX2xX19bxX18dxX30xX2xX2xX18cxXa4xX18dxX2xX664xXexX664xX1d4xX1d4xX1d7xX1d4xX5xX18dxX153xX1dexXbxX19xX1e1xX16xX9xX2xX19cxX18cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX18xX1xX3xX1dxX18xX3xXcxX25xX6xX3xX1dxX18xX3xX2bxX1xX2dxX18xX3xX30xX2dxX18xX3xXexX35xXdxX3xX4xX6xX17xX3xX2bxX19xX3exX3fxX40xX18xX3xX43xX25xX6xX3xX47xX48xX18xX1xX3xX5xX4dxX4exX3xX50xXdxX52xX4xX3xX50xX56xXdxX3xXcxX25xX6xX3xX1dxX18xX3xX2bxX1xX2dxX18xX3xX30xX2dxX18xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX6exXbxX3xXexX72xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX43xX7dxX6xXaxX3xX185xXdxX30xXexX1xX9xXaxX18cxX18dxX18dxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX19bxX19cxX2xXaxX3xX80xX12xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXd6xXabxX18xX19xX3xX4xX1xXb1xX3xX1bxX1xX1dxX18xX1xX3xX1dxX18xX3xXcxX10fxX2bxX111xX3xXexX35xXdxX3xX4xX6xX17xX3xX2bxX19xX3exX3fxX40xX18xX3xX43xX25xX6xX3xX47xX48xX18xX1xX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1b1xXdxX5a0xX3exX3xX608xX120xXexX3xX5xX3exX815xX18xX3xX1b1xX3exX329xXdxX3xX5xX4dxX4exX3xX50xXdxX52xX4xX153xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX17xX30xX3fxXaxX12xbafexX120xXexX3xX5xX3exX815xX18xX3xXexX416xXdxX3xX1b1xX3exX329xXdxX3xX5xX4dxX4exX3xX50xXdxX52xX4xXa8xX3xXaaxXabxX18xX19xX3xX4xX1xXb1xX3xX2bxX19xX3exX3fxX40xX18xX3xX43xX25xX6xX3xX47xX48xX18xX1xXa8xX3xX47xXb1xX3xXexX1xXc9xX3xXcxX16xX3exX18xX19xX3xXc9xXd2xX18xX19xX3xXd6xXd7xX18xX19xXa8xX3xX1bxX1xX1dxX18xX1xX3xX1dxX18xX3xXcxX10fxX2bxX111xX3xXexX35xXdxX3xX4xX6xX17xX3xX19xX1xXdxX3xX18xX1xX815xX18xX3xX18xX1xXc76xX18xX19xX3xX608xX120xXexX3xX60cxX3exXd7xX3xX4exX4dxX3xXexX72xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX43xX7dxX6xX3xXaaxX11dxX3xXaaxX416xXexX3xXaaxXc9xX6e8xX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xXc76xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX18xX19xX3xXaaxX730xX3exX3xX18xX125xX4exX3xXa4xX18dxXa4xX18dxX191xX3xXaaxXabxX18xX19xX3xXexX1xX363xXdxX3xXaaxX1dxX18xX1xX3xX19xXdxX1dxX3xX4xX6xX17xX3xX7xXecxX3xX60cxX3exX6xX18xX3xXexX2dxX4exXa8xX3xX5xX11dxX18xX1xX3xXaaxX416xX17xXa8xX3xX4xX1xX72xX3xXaaxX416xX17xXa8xX3xX1xX347xX3xXexX16xX6e8xX3xX4xX371xX6xX3xXexX72xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX43xX7dxX6xX3xXaaxX35xXdxX3xX50xX56xXdxX3xX18xX19xX4dxX18xX1xX3xXexX25xX6xX3xX1dxX18xX153xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX17xX30xX3fxXaxX12xXd6xXabxX18xX19xX3xX4xX1xXb1xX3xX19xX1xXdxX3xX18xX1xX815xX18xX3xX18xX1xXc76xX18xX19xX3xX608xX120xXexX3xX60cxX3exXd7xX3xX4exX4dxX3xXcxX10fxX2bxX111xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX6exXbxX3xXexX72xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX43xX7dxX6xX3xXaaxX11dxX3xXaaxX416xXexX3xXaaxXc9xX6e8xX4xX3xXexX1xX363xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX60cxX3exX6xX191xX3xXaaxXabxX18xX19xX3xXexX1xX363xXdxX3xXaaxXabxX18xX19xX3xX4xX1xXb1xX3xX4xXc65xX18xX19xX3xX608xX1xX1dxXdxX3xX60cxX3exX1dxXexX3xX4xX1dxX4xX3xXaaxX3fcxX18xX1xX3xX1xXc9xX56xX18xX19xX3xX5xX11dxX18xX1xX3xXaaxX416xX17xX3xX4xX611xX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xXexX25xX6xX3xX1dxX18xX3xX18xX1xXc76xX18xX19xX3xX18xX125xX4exX3xX4xX3exX35xXdxX3xX18xX125xX4exX3xXa4xX18dxXa4xX18dxX3xX50xX4dxX3xX4xX1dxX4xX3xX3fxX39exX3exX3xX4xX730xX3exXa8xX3xX18xX1xXdxX52xX4exX3xX50xX3adxX3xX4exX4dxX3xXcxX10fxX2bxX111xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX6exXbxX3xXexX72xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX43xX7dxX6xX3xX4xX730xX18xX3xXexX815xXbxX3xXexX16xX3exX18xX19xX3xXexX1xXecxX4xX3xX1xXdxX52xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX363xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX56xXdxX153xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX17xX30xX3fxXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xXaaxX7dxXa8xX3xX4xX730xX18xX3xXexXdxX120xXbxX3xXexX3adxX4xX3xX18xX2dxX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX4xX1xX6exXexX3xX5xXc9xX6e8xX18xX19xX3xX190xX6cfxXexX3xX190xX6d3xXa8xX3xX4xX1xX6exXexX3xX5xXc9xX6e8xX18xX19xX3xXexX1xX124axX4exX3xXbxX1xX1dxX18xX153xX3xX112axX4dxX4exX3xXexX35xXexX3xX4xX611xX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xX1xX25xX6xX3xX19xXdxXd7xXdxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX19xXdxXd7xXdxX3xX60cxX3exX3fxX120xXexX3xX4xX1dxX4xX3xX50xX3adxX3xX50xXdxX52xX4xX3xX50xXa1xX3xX30xX2dxX18xX3xX7xXecxXa8xX3xX1xX611xX18xX3xX18xX1xX2dxX18xX3xX19xXdxX6xX3xXaaxX48xX18xX1xXa8xX3xX608xXdxX18xX1xX3xX30xX17xX6xX18xX1xX3xXexX1xXc9xXd2xX18xX19xX3xX4exX416xXdxXa8xX3xX5xX6xX17xX3xXaaxX3d1xX18xX19xX191xX3xXexX125xX18xX19xX3xX4xXc9xX363xX18xX19xX3xXaaxX35xXdxX3xXexX1xX17xX416xXdxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX611xX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xX19xXdxXd7xXdxX3xX60cxX3exX3fxX120xXexX3xX50xX3adxX3xX1dxX18xX3xX1xX4dxX18xX1xX3xX4xX1xXb1xX18xX1xX153xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX17xX30xX3fxXaxX12xXcxX1xXecxX4xX3xX1xXdxX52xX18xX3xX4exXdxX18xX1xX3xX1b1xX416xX4xX1xXa8xX3xX4xX611xX18xX19xX3xX608xX1xX6xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX1b1xXd7xX18xX3xX1dxX18xX3xX5xX39exX18xX3xX4xX329xX18xX19xX3xXexX1xX611xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xXaaxXdxX52xX18xX3xXexX6d3xX3xXcxX10fxX2bxX111xX3xXexX35xXdxX3xX4xX6xX17xX191xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX16xXc9xX363xX18xX19xX3xX1xX6e8xXbxX3xXexX16xXd7xX3xX1xXabxX3xX7xXd2xX3xX3fxX39exX3exX3xX4xX730xX3exX3xXaaxXdxXa1xX3exX3xXexX16xX6xX3xX1b1xX329xX3xX7xX3exX18xX19xX3xXbxX1xXd7xXdxX3xXaaxX80axX18xX19xX3xX60cxX3exX3fxX3xXaaxX3fcxX18xX1xX3xX4xX371xX6xX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX5xX3exX815xXexX191xX3xX608xX1xX611xX18xX19xX3xXaaxX5a0xX3xX4xX1dxX4xX3xX50xX3adxX3xX1dxX18xX3xX60cxX3exX1dxX3xX1xX416xX18xX3xX5xX3exX815xXexX3xXaaxX3fcxX18xX1xX3xX30xX17xX3xX5xX347xXdxX3xX4xX1xX371xX3xX60cxX3exX6xX18xX3xX4xX371xX6xX3xXexX25xX6xX3xX1dxX18xX191xX3xX608xX1xX611xX18xX19xX3xXaaxX5a0xX3xX190xXd7xX3fxX3xX16xX6xX3xX50xXdxX52xX4xX3xX190xX6cfxXexX3xX190xX6d3xX3xX17xX6xX18xX3xX1xX17xX6edxX4xX3xX1b1xXaf6xX3xX5xX34bxXexX3xXexX3d1xXdxX3xXbxX1xX416xX4exX153xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX17xX30xX3fxXaxX12xX2bxX2dxX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX1xXdxX52xX3exX3xX60cxX3exXd7xX3xX4xX611xX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xX19xXdxXd7xXdxX3xX60cxX3exX3fxX120xXexX3xXaaxXd2xX18xX3xX608xX1xXdxX120xX3exX3xX18xX416xXdxXa8xX3xXexX35xX3xX4xX1dxX17xX3xX50xXa1xX3xXexXc9xX3xXbxX1xX1dxXbxX153xX3xXcxX1xXc9xX363xX18xX19xX3xX190xX3exX3fxX39exX18xX3xXexX329xX3xX4xX1xX8d1xX4xX3xX16xX80axXexX3xX608xXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX52xX4exX3xX50xXa1xX3xX4xX611xX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xX190xX6cfxXexX3xX190xX6d3xX3xX4xX1dxX4xX3xX5xX17xX416xXdxX3xX50xX3adxX3xX1dxX18xXa8xX3xX18xX1xb981xX4exX3xX608xX1xXc8axX4xX3xXbxX1xX3adxX4xX3xX18xX1xXc76xX18xX19xX3xX1xX416xX18xX3xX4xX1xX120xXa8xX3xXexX1xXdxX120xX3exX3xX7xX7dxXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX60cxX3exX1dxX3xXexX16xX48xX18xX1xX3xX19xXdxXd7xXdxX3xX60cxX3exX3fxX120xXexX3xX50xX3adxX3xX1dxX18xX3xX50xX4dxX3xXexX1xX35xX18xX19xX3xX18xX1xX6exXexX3xX18xX1xX815xX18xX3xXexX1xX8d1xX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1dxXbxX3xX30xX3adxX18xX19xX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX5xX3exX815xXexX153xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX17xX30xX3fxXaxX12xXcxXdxX120xXbxX3xXexX3adxX4xX3xX60cxX3exX6xX18xX3xXexX2dxX4exX3xXaaxX120xX18xX3xX4xX611xX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xXaaxX4dxX17xX3xXexX416xX17xX3xX1b1xXabxXdxX3xX30xXc9xX1a60xX18xX19xXa8xX3xXexX416xX17xX3xX18xX19xX3exXabxX18xX3xX4xX1dxX18xX3xX1b1xX3d1xX191xX3xXexX125xX18xX19xX3xX4xXc9xX363xX18xX19xX3xX608xX7baxX3xX4xXc9xXd2xX18xX19xXa8xX3xX608xX7baxX3xX5xX3exX815xXexX3xX4xX611xX18xX19xX3xX50xX3adxX191xX3xXbxX1xX35xXdxX3xX1xX6e8xXbxX3xXexX35xXexX3xX50xX56xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX4xXd2xX3xX60cxX3exX6xX18xX3xXexXdxX120xX18xX3xX1xX4dxX18xX1xX3xXexX35xX3xXexX3adxX18xX19xXa8xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xXd2xX3xX60cxX3exX6xX18xX3xX18xX3d1xXdxX3xX4xX1xXb1xX18xX1xX3xXaaxX5a0xX3xXaaxXd7xX4exX3xX1b1xXd7xX17xX3xX1xX17xX4dxX18xX3xXexX1xX4dxX18xX1xX3xXexX35xXexX3xX4xX1dxX4xX3xX18xX1xXdxX52xX4exX3xX50xX3adxX3xX4xX1xXb1xX18xX1xX3xXexX16xX3fcxX3xX4xX371xX6xX3xXcxX10fxX2bxX111xX3xX50xX4dxX3xX4xX1dxX4xX3xX18xX1xXdxX52xX4exX3xX50xX3adxX3xX4xXd7xXdxX3xX4xX1dxX4xX1xX3xXexXc9xX3xXbxX1xX1dxXbxX153xX153xX153xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX17xX30xX3fxXaxX12xX0xXdxX4exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxX185xXdxX30xXexX1xX18axX3xX18cxX18dxX18dxXbxX190xX191xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18axX3xX19bxX19cxX2xXbxX190xX191xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18axX80xX80xXdxX153xX1b1xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX153xX50xX18xX80xX18xX10xX185xX7xX80xXa4xX18dxX19cxX18dxX80xX2xX19bxX18dxX30xX2xX2xX18cxXa4xX18dxX19cxX2xXexX18cxX18dxX2xX664xX1d7xX5xX18dxX153xX1dexXbxX19xX1e1xX16xX9xXa5xX18cxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX18xX1xX3xX1dxX18xX3xXcxX25xX6xX3xX1dxX18xX3xX2bxX1xX2dxX18xX3xX30xX2dxX18xX3xXexX35xXdxX3xX4xX6xX17xX3xX2bxX19xX3exX3fxX40xX18xX3xX43xX25xX6xX3xX47xX48xX18xX1xX3xX5xX4dxX4exX3xX50xXdxX52xX4xX3xX50xX56xXdxX3xXcxX25xX6xX3xX1dxX18xX3xX2bxX1xX2dxX18xX3xX30xX2dxX18xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX6exXbxX3xXexX72xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX43xX7dxX6xXaxX3xX185xXdxX30xXexX1xX9xXaxX18cxX18dxX18dxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX19bxX19cxX2xXaxX3xX80xX12xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX17xX30xX3fxXaxX12xX2bxX1xX2dxX18xX3xX30xX3fcxXbxX3xX18xX4dxX3fxXa8xX3xXaaxXabxX18xX19xX3xX4xX1xXb1xX3xX2bxX19xX3exX3fxX40xX18xX3xX43xX25xX6xX3xX47xX48xX18xX1xXa8xX3xX47xXb1xX3xXexX1xXc9xX3xXcxX16xX3exX18xX19xX3xXc9xXd2xX18xX19xX3xXd6xXd7xX18xX19xXa8xX3xX1bxX1xX1dxX18xX1xX3xX1dxX18xX3xXcxX10fxX2bxX111xX3xXexX35xXdxX3xX4xX6xX17xX3xXaaxX11dxX3xXexX16xX6xX17xX3xXexX6edxX18xX19xX3xX608xXdxX18xX1xX3xXbxX1xXb1xX3xX190xX2dxX3fxX3xX30xXecxX18xX19xX3xX18xX1xX4dxX3xXexX48xX18xX1xX3xX18xX19xX1x7f93xX6xX3xX4xX1xX17xX3xXaaxXabxX18xX19xX3xX4xX1xXb1xX3xX112axX730xX3exX3xX3b8xX125xX18xX3xX1bxX1xX8d1xXa8xX3xXexX1xXc9xX3xX608xX77exX3xXcxX10fxX2bxX111xX3xX1xX3exX3fxX52xX18xX3xfbf9xXc9xX363xX18xX19xX3xX112axX1dxXexX3xX1b1xX3fcxX3xX7xX815xXbxX3xX18xX1xX4dxX3xX30xX17xX3xXaaxX6e8xXexX3xX4exXc9xX6xX3xX5xXc65xX3xX18xX125xX4exX3xXa4xX18dxX2xX18cxX153xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX3exXexX1xX17xX16xXaxX12xX383xX3exX35xX4xX3xX43xXc9xXd2xX18xX19xX0xX80xXbxX12
Quốc Hương