Đồng hành cùng Miss World Vietnam 2021, Vietjet chung tay lan toả “Sức sống Việt Nam”
(Baothanhhoa.vn) - Vietjet tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi Miss World Vietnam với vai trò là nhà bảo trợ vận chuyển hàng không chính thức.
c2bfx1159dx11aebxd85bxca4execdaxd636x143afx1200axX7xfae3x119e9xf561xd111x14986xd147xX5x103f1xXaxe1aexX0x120d9xX12x11f99xf4c9xd8cbxe75dxX3xX1xd197xX18xX1xX3xX4x11e02xX18xX19xX3x12f54xXdxX7xX7xX3x1304ax102cex10342xX5x11a0cxX3x1026exXdxX10xXexX18xX6xe6c0xX3x12f3dxf50cxX38xX2x12cfdxX3xX30xXdxX10xXexf715xX10xXexX3xX4xX1x1436fxX18xX19xX3xXexX6xf97bxX3xX5xX6xX18xX3xXexX2bxd686xX3xfb4cx11e73x13b6cxX4xX3xX7xee42xX18xX19xX3xX30xXdx1169fxXexX3xd257xX6xX36xf15bxX0x13e67xX14xX12xX0xX6cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11098xX10xX6xX2exXaxX12xX30xXdxX10xXexX42xX10xXexX3xXexXdx11b98xXbxX3xXexdc0axX4xX3x1528dxX17xX18xX19xX3xX1xX1cxX18xX1xX3xX4xX21xX18xX19xX3xX4xX48x10fa6xX4xX3xXexX1xXdxX3xX25xXdxX7xX7xX3xX2axX2bxX2cxX5xX2exX3xX30xXdxX10xXexX18xX6xX36xX3x14d17x12480xXdxX3xXc1xX6xXdxX3xXexX2cxf643xX3xX5xX1cxX3xX18xX1xX1cxX3xX14xX56xX2bxX3xXexX2cxd321xX3xXc1x10c66xX18xX3xX4xX1xX48xX4ex153c9xX18xX3xX1xX1cxX18xX19xX3x13ff2xX1x10eb1xX18xX19xX3xX4xX1x1198bxX18xX1xX3xXexX1xX5axX4xcbf3xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10534xX2bxX2exX4exXaxX12xX0xXdxX36xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2exXexX1xX48xX36xX14xX3xXdxdca7xX10xX18xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX4exX5xX10xX9xXax13b5cxXdxX2exXexX1x106e1xX3x12aebxX39xX39xXbxc684xed76xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX13axX3xcb8bxe45bxX14cxXbxX140xX141xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX6cxX6cxXdxXfcxX14xX6xX2bxXexX1xX6xX18xX1xX1xX2bxX6xXfcxXc1xX18xX6cxX18xX10xX135xX7xX6cxX38xX2xX2xX14cxX6cxX2xX13cxX39xX2exX14bxX39x1009axX38xX38xfe75xX39xXex1188fxX181xX14cxX2xX5xX14bx12ffaxXbxX1xX2bxXexX2bxX187xX2xX187xX17exXfcxX42xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX3xX1xX1cxX18xX1xX3xX4xX21xX18xX19xX3xX25xXdxX7xX7xX3xX2axX2bxX2cxX5xX2exX3xX30xXdxX10xXexX18xX6xX36xX3xX38xX39xX38xX2xX3cxX3xX30xXdxX10xXexX42xX10xXexX3xX4xX1xX48xX18xX19xX3xXexX6xX4exX3xX5xX6xX18xX3xXexX2bxX56xX3xX58xX59xX5axX4xX3xX7xX5exX18xX19xX3xX30xXdxX64xXexX3xX67xX6xX36xX6axXaxX3xX135xXdxX2exXexX1xX9xXaxX13cxX39xX39xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX14bxX14cxX14cxXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX6xXbxXexXdxX2bxX18xXaxX12xX30xXdxX10xXexX42xX10xXexX3xX5xX1cxX3xX96xf2abxX18xX3xXc1xff34xX3xX14xX56xX2bxX3xXexX2cxXdaxX3xXc1xXddxX18xX3xX4xX1xX48xX4exXe4xX18xX3xX1xX1cxX18xX19xX3xXecxX1xXeexX18xX19xX3xX4xX1xXf4xX18xX1xX3xXexX1xX5axX4xX3xX4xf951xX6xX3xX25xXdxX7xX7xX3xX2axX2bxX2cxX5xX2exX3xX30xXdxX10xXexX18xX6xX36xX3xX38xX39xX38xX2xXfcxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX2bxX2exX4exXaxX12xX67xX1xec78xX18xX19xX3xX4xX1xX48xX4exX8fxX18xX3xX14xX6xX4exX3xX140xX6xX18xX1xX3xX4xX262xX6xX3xX30xXdxX10xXexX42xX10xXexX3xX7x14651xX3xX96x12c41xX6xX3xX4xe96axX4xX3xX18xX19xX2b8xcc2dxXdxX3xX96x1215fxXbxX3xX25xXdxX7xX7xX3xX2axX2bxX2cxX5xX2exX3xX30xXdxX10xXexX18xX6xX36xX3xXexX1xX6xX36xX3xX19xXdxX6xX3xX4xX2bcxX4xX3xX1xX1cxX18xX1xX3xXexX2cx12943xX18xX1xX3xXexX1xXdxX64xX18xX3xX18xX19xX48xX4exX64xX18xX3cxX3xX19xf581xXbxX3xXbxX1xffaexX18xX3xX19xXdxXc2xXdxX3xXexX1xXdxX64xX48xX3xXc1xX1cxX3xec9axX48xX56xX18xX19xX3xX14xX2bcxX3xX1xX2f0xX18xX1xX3xX56xX18xX1xX3xX30xXdxX64xXexX3xX67xX6xX36xX3xXexX1x12d9cxX18xX3xXexX1xXdxX64xX18xX3cxX3xX1xXdxX8fxX48xX3xXecxX1xX2bcxX4xX1xX3xXc1xX1cxX3xX6xX18xX3xXexX2bxX1cxX18xXfcxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX2bxX2exX4exXaxX12xX0xXdxX36xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX126xX10xX18xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX4exX5xX10xX9xXaxX135xXdxX2exXexX1xX13axX3xX13cxX39xX39xXbxX140xX141xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX13axX3xX14bxX14cxX14cxXbxX140xX141xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX6cxX6cxXdxXfcxX14xX6xX2bxXexX1xX6xX18xX1xX1xX2bxX6xXfcxXc1xX18xX6cxX18xX10xX135xX7xX6cxX38xX2xX2xX14cxX6cxX2xX13cxX39xX2exX14bxX39xX17bxX38xX13cxX39xX17exXexX181xX17exX38xX14bxX5xX13cxX187xXbxX1xX2bxXexX2bxX187xX14bxXfcxX42xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX3xX1xX1cxX18xX1xX3xX4xX21xX18xX19xX3xX25xXdxX7xX7xX3xX2axX2bxX2cxX5xX2exX3xX30xXdxX10xXexX18xX6xX36xX3xX38xX39xX38xX2xX3cxX3xX30xXdxX10xXexX42xX10xXexX3xX4xX1xX48xX18xX19xX3xXexX6xX4exX3xX5xX6xX18xX3xXexX2bxX56xX3xX58xX59xX5axX4xX3xX7xX5exX18xX19xX3xX30xXdxX64xXexX3xX67xX6xX36xX6axXaxX3xX135xXdxX2exXexX1xX9xXaxX13cxX39xX39xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX14bxX14cxX14cxXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX6xXbxXexXdxX2bxX18xXaxX12xX30xXdxX10xXexX42xX10xXexX3xX96xX17xX18xX19xX3xX1xX1cxX18xX1xX3xX4xX21xX18xX19xX3xX25xXdxX7xX7xX3xX2axX2bxX2cxX5xX2exX3xX30xXdxX10xXexX18xX6xX36xX3xXexX2cxX2bxX18xX19xX3xX18xX1xXdx11074xX48xX3xX18xd6e8xX36xX3xX319xX48xX6xXfcxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX2bxX2exX4exXaxX12xX67xX19xX2b8xX2c2xXdxX3xX96xX2c6xXbxX3xX96xX2b8xXdaxX4xX3xXexX2cxX6xX2bxX3xX18xX19xXeexXdxX3xXc1xX236xX3xX4xX6xX2bxX3xX18xX1x1541exXexX3xX25xXdxX7xX7xX3xX2axX2bxX2cxX5xX2exX3xX30xXdxX10xXexX18xX6xX36xX3xX38xX39xX38xX2xX3xX7xX2b5xX3xX4xX303xX3xX2xX3xX18xX4adxX36xX3xX14xX6xX4exX3xX36xXdxf141xX18xX3xXbxX1xXf4xX3xXc1xXc2xXdxX3xX1x122c5xX18xX19xX3xXc1xc8d4xX3xX59xXecxX4exX10cxX2bxX7xX7xX3xX187xX3xXbxX1xX2bxX18xX19xX3xX4xX2bcxX4xX1xX3xX18xX19xX2b8xX2c2xXdxX3xX2ex11092xX18xX3xX96xX308xX48xX3xXc1xX1cxX3xXexX1xX6xX36xX3xX19xXdxX6xX3xX4xX2bcxX4xX3xX7xe883xX3xXecxXdxX64xX18xX3xXc1xX4adxX18xX3xX1xX2bxX2bcxX3xX187xX3xX18xX19xX1xX64xX3xXexX1xX48xXddxXexX3xX96xc456xX4xX3xX7x115f8xX4xX3xXexX2cxd572xX18xX3xX96xXa7xX3xX4xX6xX2bxX3xX2xX39xXfcxX39xX39xX39xX3xX36xX3xX4xX21xX18xX19xX3xX30xXdxX10xXexX42xX10xXexXfcxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX2bxX2exX4exXaxX12xX30xXc2xXdxX3xX4xX1xX262xX3xX96xX4a9xX3xX58xX59xX5axX4xX3xX7xX5exX18xX19xX3xX30xXdxX64xXexX3xX67xX6xX36xX6axX3cxX3xX4xX2bcxX4xX3xX1xX2bxX524xXexX3xX96xXa7xX18xX19xX3xX4xX262xX6xX3xX126xX48xXa7xX4xX3xXexX1xXdxX3xX18xX4adxX36xX3xX18xX6xX4exX3xX7xX2b5xX3xX1xX2b8xXc2xX18xX19xX3xX96xX8fxX18xX3xX4xX2bcxX4xX3xX19xXdxX2bcxX3xXexX2cxX236xX3xX18xX1xX336xX18xX3xXc1xX4adxX18xX3cxX3xX18xX1xX336xX18xX3xX2bcxXdxX3cxX3xX5xX6xX18xX3xXexX2bxX56xX3xX18xX19xX48xX17xX18xX3xX4xX56xX36xX3xX1xX5axX18xX19xX3cxX3xX18xX4adxX18xX19xX3xX5xX2b8xXdaxX18xX19xX3xXexXf4xX4xX1xX3xX4xX55fxX4xX3xX4xX262xX6xX3xX36xXa7xXexX3xX30xXdxX64xXexX3xX67xX6xX36xX3xX6xX18xX3xXexX2bxX1cxX18xX3xXc1xX1cxX3xXbxX1xX93xX4xX3xX1xX17xXdxX3xX36xX524xX18xX1xX3xX36xX2b5xX3xXexX2cxX2bxX18xX19xX3xX18xX4adxX36xX3xX38xX39xX38xX2xXfcxX3xX7fxX1cxX18xX1xX3xXexX2cxX2f0xX18xX1xX3xXexX2f0xX36xX3xXecxXdxX8fxX36xX3xX19xX2b8xX232xX18xX19xX3xX36xX57cxXexX3xX140xX48xX4ebxXexX3xX7xX580xX4xX3xX18xX1xX4ebxXexX3xX7xX2b5xX3xX2exXdxX518xX18xX3xX2cxX6xX3xXexX2cxX2bxX18xX19xX3xXexX1xX2c2xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexddc0xX3xXexX1xX2bcxX18xX19xX3xX17bxX3xX96xX8fxX18xX3xXexX1xX2bcxX18xX19xX3xX2xX2xX187xX38xX39xX38xX2xXfcxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX2bxX2exX4exXaxX12xX0xXdxX36xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX126xX10xX18xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX4exX5xX10xX9xXaxX135xXdxX2exXexX1xX13axX3xX13cxX39xX39xXbxX140xX141xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX13axX3xX14bxX14cxX14cxXbxX140xX141xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX6cxX6cxXdxXfcxX14xX6xX2bxXexX1xX6xX18xX1xX1xX2bxX6xXfcxXc1xX18xX6cxX18xX10xX135xX7xX6cxX38xX2xX2xX14cxX6cxX2xX13cxX39xX2exX14bxX39xX17bxX38xX17exX17exX17bxXexX13cxX39xX39xX17bxX5xX17bxX187xXbxX1xX2bxXexX2bxX187xX17exX187xX2xXfcxX42xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX3xX1xX1cxX18xX1xX3xX4xX21xX18xX19xX3xX25xXdxX7xX7xX3xX2axX2bxX2cxX5xX2exX3xX30xXdxX10xXexX18xX6xX36xX3xX38xX39xX38xX2xX3cxX3xX30xXdxX10xXexX42xX10xXexX3xX4xX1xX48xX18xX19xX3xXexX6xX4exX3xX5xX6xX18xX3xXexX2bxX56xX3xX58xX59xX5axX4xX3xX7xX5exX18xX19xX3xX30xXdxX64xXexX3xX67xX6xX36xX6axXaxX3xX135xXdxX2exXexX1xX9xXaxX13cxX39xX39xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX14bxX14cxX14cxXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX6xXbxXexXdxX2bxX18xXaxX12xX16xX524xXdxX3xX2exXdxX64xX18xX3xX5x11407xX18xX1xX3xX96xX524xX2bxX3xX30xXdxX10xXexX42xX10xXexX3xX4xX1xX93xXbxX3xX56xX18xX1xX3xX5xX2b8xX48xX3xX18xXdxX64xX36xX3xXc1xXc2xXdxX3xX10cxX6xX18xX3xXcxf2d7xX3xX4xX1xX5axX4xX3xX25xXdxX7xX7xX3xX2axX2bxX2cxX5xX2exX3xX30xXdxX10xXexX18xX6xX36xX3xX38xX39xX38xX2xX3xXc1xX1cxX3xX4xX2bcxX4xX3xX1xX2bxX6xX3xX1xXddxX48xXfcxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX2bxX2exX4exXaxX12x15263xX1xXeexX18xX19xX3xX4xX1xccc1xX3xX36xX6xX18xX19xX3xX5xX524xXdxX3xX18xX1xX294xX18xX19xX3xX4xX1xX2b8xX232xX18xX19xX3xXexX2cxX2f0xX18xX1xX3xX2b8xX48xX3xX96xX822xXdxX3xX1xX4ebxXbxX3xX2exX547xX18xX3cxX3xX18xX1xX294xX18xX19xX3xX4xX1xX48xX4exX8fxX18xX3xX14xX6xX4exX3xX140xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX4ebxXexX3xX5xX2b8xXdaxX18xX19xX3xXc1xX1cxX3xX6xX18xX3xXexX2bxX1cxX18xX3cxX3xX30xXdxX10xXexX42xX10xXexX3xX4xXcbxX18xX3xX5xX48xXeexX18xX3xX96xX17xX18xX19xX3xX1xX1cxX18xX1xX3xX4xX21xX18xX19xX3xX4xX2bcxX4xX3xX1xX2bxX524xXexX3xX96xXa7xX18xX19xX3xX140xX822xX3xX1xXa7xXdxX3cxX3xXc1xX4adxX18xX3xX1xX303xX6xX3cxX3xXexX1xXe4xX3xXexX1xX6xX2bxX3cxX3xX19xXdxX56xXdxX3xXexX2cxXf4xX3x10e72xX3xX18xX19xX1x14e60xX6xX3xX18xX1xX2b8xX3xX126xX48xXa7xX4xX3xXexX1xXdxX3xX56xX18xX1xX3xd0f0xXdxX3xX7xX56xX18xX3xX30xXdxX64xXexX3xX67xX6xX36xX3cxX3xX7fxX2bxX6xX3xX1xXddxX48xX3xX30xXdxX64xXexX3xX67xX6xX36xX3cxX3xX7fxX2bxX6xX3xX1xXddxX48xX3xX7fxX2bxX1cxX18xX3xXc1xca95xX3cxX3xX126xX48xXa7xX4xX3xXexX1xXdxX3xe8c2xX2b8xX232xX18xX19xX3xX36xX57cxXexX3xXcxX1xX2b8xX232xX18xX19xX3xX1xXdxX64xX48xX3x11363xXcxX1xX10xX3x1450bxX6xX4xX10xe25bxX3cxX3xX99bxXdxX56xXdxX3xXc1xXeexX3xX96xX236xX4xX1xX3xcca5xX48xXexX7xX6xX5xX3xXexX2bxX1cxX18xX3xX319xX48xX5exX4xX3cxX3xX9b6xX10xX7xXexXdxXc1xX6xX5xX3xX7fxX2bxX6xX3xX16xX1cxX3x13f50xX524xXex11e46xX0xX6cxXbxX12xX0xXexX6xX14xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX140xX6xX18xX1xX18xX1xX6xXexXaxX3xX7xXexX4exX5xX10xX9xXaxX135xXdxX2exXexX1xX13axX3xX181xX39xX39xXbxX140xX141xX3xX36xX6xX2cxX19xXdxX18xX187xX5xX10xX9caxXexX13axX3xX6xX48xXexX2bxX141xX3xX36xX6xX2cxX19xXdxX18xX187xX2cxXdxX19xX1xXexX13axX3xX6xX48xXexX2bxX141xXaxX12xX0xXexX14xX2bxX2exX4exX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX2bxX2exX4exXaxX12xX7fxX822xX18xX19xX3xX1xX1cxX18xX19xX3xXecxX1xXeexX18xX19xX3xXexX1xX8fxX3xX1xX64xX3xX36xXc2xXdxX3xX30xXdxX10xXexX42xX10xXexX3xX2exX547xX18xX3xX96xX308xX48xX3xX4xX48xXa7xX4xX3xX4xX2bcxX4xX1xX3xX36xX524xX18xX19xX3xXexX2cxX2bxX18xX19xX3xX18xX19xX1cxX18xX1xX3xX1xX1cxX18xX19xX3xXecxX1xXeexX18xX19xX3xX30xXdxX64xXexX3xX67xX6xX36xX3cxX3xXecxX1xX48xX3xXc1xX55fxX4xX3xXc1xX1cxX3xXexX1xX8fxX3xX19xXdxXc2xXdxXfcxX3xX30xXc2xXdxX3xXecxX1xX56xX3xX18xX4adxX18xX19xX3xX319xX48xX56xX18xX3xX5xX945xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXf4xX3cxX3xXecxX1xX6xXdxX3xXexX1xX2bcxX4xX3cxX3xXc1xXddxX18xX3xX1xX1cxX18xX1xX3xXc1xX2b8xXdaxXexX3xXexX2cxXa7xXdxX3cxX3xX30xXdxX10xXexX42xX10xXexX3xX36xX6xX18xX19xX3xXexXc2xXdxX3xX4xX232xX3xX1xXa7xXdxX3xX14xX6xX4exX3xXc1xXc2xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXf4xX3xXexXdxX8fxXexX3xXecxXdxX64xX36xX3cxX3xX5xXdxX18xX1xX3xX1xX2bxX524xXexX3cxX3xX4xX48xX18xX19xX3xX4xX4ebxXbxX3xX96xX6xX3xX2exX524xX18xX19xX3xX2exX236xX4xX1xX3xXc1xX93xX3cxX3xX96xX2bcxXbxX3xX5axX18xX19xX3xX36xe751xXdxX3xX18xX1xX48xX3xX4xX308xX48xX3xXexXdxX585xX48xX3xX2exX21xX18xX19xX3xX4xX262xX6xX3xXecxX1xX2bcxX4xX1xX3xX1xX1cxX18xX19xXfcxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX2bxX2exX4exXaxX12xX30xXdxX10xXexX42xX10xXexX3xX5xX1cxX3xXexX1xX1cxX18xX1xX3xXc1xXdxX585xX18xX3xX4xX1xXf4xX18xX1xX3xXexX1xX5axX4xX3xX4xX262xX6xX3xX7fxXdxX64xXbxX3xX1xXa7xXdxX3xX30xXddxX18xX3xXexX56xXdxX3xX7fxX1cxX18xX19xX3xXecxX1xXeexX18xX19xX3x11468xX48xX5exX4xX3xXexX8fxX3xX9b1x13791xd003xXcxXbfbxX9baxX3xXc1xX1cxX3xX7x13edaxX3xX1xX294xX48xX3xX4xX1xX5axX18xX19xX3xX18xX1xXddxX18xX3xXbfbxX18xX3xXexX2bxX1cxX18xX3xX890xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2bcxX4xX3xXbfax15397xX59xXbfbxXfcxX3xX7fxX822xX18xX19xX3xX1xX1cxX18xX19xX3xXecxX1xXeexX18xX19xX3xXexX2b8xX3xX18xX1xX336xX18xX3xX5xXc2xX18xX3xX18xX1xX4ebxXexX3xX30xXdxX64xXexX3xX67xX6xX36xX3xX96xX2b8xXdaxX4xX3xX140xX8fxXbxX3xX1xX524xX18xX19xX3x11af2xX3xX7xX6xX2bxX3xX187xX3xX4xX6xX2bxX3xX18xX1xX4ebxXexX3xXexX1xX8fxX3xX19xXdxXc2xXdxX3xXc1xX4a9xX3xX6xX18xX3xXexX2bxX1cxX18xX3xX1xX1cxX18xX19xX3xXecxX1xXeexX18xX19xX3xX14xXc04xXdxX3xXexX84dxX3xX4xX1xX5axX4xX3xX48xX4exX3xXexXf4xX18xX3xXbfbxXdxX2cxX5xXdxX18xX10x10bacxX6xXexXdxX18xX19xX7xX3cxX3xXexX2bxXbxX3xX14bxX39xX3xX1xX822xX18xX19xX3xX1xX1cxX18xX19xX3xXecxX1xXeexX18xX19xX3xXexX5exXexX3xX18xX1xX4ebxXexX3xXexX2bxX1cxX18xX3xX4xX308xX48xX3xXc1xX4a9xX3xX1xX2bxX524xXexX3xX96xXa7xX18xX19xX3xXc1xX1cxX3xX7xX5axX4xX3xXecxX1xea02xX10xX3xXexX1cxXdxX3xX4xX1xXf4xX18xX1xX3xXexX2cxX2bxX18xX19xX3xX1xX6xXdxX3xX18xX4adxX36xX3xX38xX39xX2xX13cxX3cxX3xX38xX39xX2xX17bxX3xX4xX262xX6xX3xXbfbxXdxX2cxX9b6xXdxX18xX6xX18xX4xX10xX3x10b81xX2bxX48xX2cxX18xX6xX5xX3cxX3xX5xXdxX585xX18xX3xXexX93xX4xX3xX18xX1xXddxX18xX3xX19xXdxX56xXdxX3xX1xX822xX18xX19xX3xX1xX1cxX18xX19xX3xXecxX1xXeexX18xX19xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXf4xX3xXexX1xX4ebxXbxX3xXexX5exXexX3xX18xX1xX4ebxXexX3xXexX2cxX6xX2bxX3xX14xXc04xXdxX3xX4xX2bcxX4xX3xXexX84dxX3xX4xX1xX5axX4xX3xX48xX4exX3xXexXf4xX18xX3xX18xX1xX2b8xX3xX59xXecxX4exXexX2cxX6xX140xX3cxX3xX126xXbfbxcbcexXbfbxX3cxX3xXbfbxXdxX2cxX5xXdxX18xX10xXcafxX6xXexXdxX18xX19xX7xXfcxXfcxXfcxX0xX6cxXbxX12xX0xX6cxXexX2exX12xX0xX6cxXexX2cxX12xX0xX6cxXexX14xX2bxX2exX4exX12xX0xX6cxXexX6xX14xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbfbxX48xXexX1xX2bxX2cxXaxX12xX67xX9ecxX0xX6cxXbxX12
NL