45 ha cây trồng vụ đông xã Phú Lộc bị thiệt hại
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 5–11, ông Hoàng Văn Toàn, phó giám đốc HTX nông nghiệp Phú Lộc (Hậu Lộc), cho biết: Qua khảo sát, thống kê, trên địa bàn xã Phú Lộc có 45 ha cây trồng vụ đông bị thiệt hại trong các đợt mưa lớn vào ngày 25 và 27–10.
2334xd49bxc674x2434x4f9dx8de4xd4b3x2a33x51fcxX7x6424xc793x7c9ax8967xcc7dx45d1xX5xd0fexXax5278x635cx9f57xX3xX1xX6xX3xX4x3db8x471cxX3xXex534cxa16dx8d2bxa318xX3x92cex5407xX3x7838x96b3xX20xX21xX3x6e03xb034xX3x88cexX1x838fxX3x517dx3553xX4xX3xac4bx9e40xX3xXexX1xXdx70d6xXexX3xX1xa79cxXdxX0xb36dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5fc7xX10xX20xXexX10xX1exXaxX12xX0xXdxb084xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax47c9xXexX1x29b1xX5cxX36xX3xXdxX52xX10xX20xXexX10xX1exXaxX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXax5cf7xXdxX66xXexX1x6d45xX3xab49xX2x535fxXbxX2bx4a2axX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX82xX3xX13xX86x24aaxXbxX2bxX89xXaxX3xX7xX1exX4xX9xXaxX43xX43xXdxbf47xX36xX6x86cexXexX1xX6xX20xX1xX1xXa6xX6xXa3xX23xX20xX43xX20xX10xX7dxX7xX43xX2x41f8xX13xX13xX43xX2xX95xX84xX66x2d33xXc1xX86xXc1xXc1xXc1xX13xXexX14xX95xX2xX14xX13xX5xX86xXa3x829cxXbxX21x8628xX1exX9xXb9xXc1xX13xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX6xX3xX4xX1axX1bxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX3xX26xX27xX20xX21xX3xX2bxX2cxX3xX2exX1xX30xX3xX32xX33xX4xX3xX36xX37xX3xXexX1xXdxX3cxXexX3xX1xX40xXdxXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxXa6xX20xXaxX12x9bcaxX27xX20xX21xX3xX66xX1axX20xX3xX2bxX2cxX3xX2exX1xX30xX3xX32xX33xX4xX3xbed1x8d08x35d1xX69xX3xX32xX33xX4x7482xX3xX4xX1x837fxX5cxX3xX7x4a9axX4xX3xX20xX1x2b34xX20xX21xX3xX4xX1axX1bxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX3xX26xX27xX20xX21xX3xX4xX1x23f9xX6xX3xX1xX16dxX3xX1xX40xXdxX3xX7xX6xX69xX3xX26x766dxXexX3xX5cxX16dxX6xX3xX5x4e1fxX20xXa3xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX10xX6xX66xXaxX12xX12cxX21x2d60xX1bxX3xX14xbb26xX2xX2xd1d3xX3xX27xX20xX21xX3xX141xXa6xX19exX20xX21xX3x9017xX14cxX20xX3xXcxXa6xX19exX20xX1a5xX3xXbxX1xX150xX3xX21xXdx2c2exX5cxX3xX26x7fd7xX4xX3xX141xXcxb8d2xX3xX20xX27xX20xX21xX3xX20xX21xX1xXdxX3cxXbxX3xX2exX1xX30xX3xX32xX33xX4xX3xX140xX141xX142xX69xX3xX32xX33xX4xX148xX1a5xX3xX4xX1xXa6xX3xX36xXdx309cxXexX82xX3xc65dxX69xX6xX3xc437xX1x5861xXa6xX3xX7xX1c1xXexX1a5xX3xXexX1xX1c5xX20xX21xX3xX1f9x4c8dxX1a5xX3xXexX1exX20axX20xX3xX26xX37xX6xX3xX36xX19exX20xX3xX2bxX2cxX3xX2exX1xX30xX3xX32xX33xX4xX3xX4xX150xX3xX13xX14xX3xX1xX6xX3xX4xX1axX1bxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX3xX26xX27xX20xX21xX3xX36xX37xX3xXexX1xXdxX3cxXexX3xX1xX40xXdxX3xXexX1exXa6xX20xX21xX3xX4xX1c1xX4xX3xX26xX17cxXexX3xX5cxX16dxX6xX3xX5xX184xX20xX3xX23xX19exXa6xX3xX20xX21xX19exX1bxX3xXc1xX14xX3xX23xX19exX3xXc1xX95xX1a2xX2xX86xXa3xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8987xXa6xX66xX1bxXaxX12x55fbxXdxX3cxX20xX3xXexcb0axX4xX1xX3xX4xX1c1xX4xX3xX4xX1axX1bxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xX36xX37xX3xXexX1xXdxX3cxXexX3xX1xX40xXdxX3xX21xX1fxX5cxX82xX3xX2xX86xX3xX1xX6xX3xX1xX19exX20xX1xX3xX5xX1c1xX1a5xX3xX13xX3xX1xX6xX3xX66xX16dxX6xX3xX4xX1xX69xX33xXexX1a5xX3xX84xX3xX1xX6xX3xX20xX21xX27xX3xX20xX21xcfb5xXexX1a5xX3xXc1xX86xX3xX1xX6xX3xX184xXexX1a5xX3xX14xX3xX1xX6xX3xX1exX6xX69xX3xX5cxX19exX69xX3xX4xX1c1xX4xX3xX5xXa6xX40xXdxXa3xX3xXcxX1xX10xXa6xX3xX16dxX184xX4xX3xXexX293xX20xX1xX3xX4xbad6xX6xX3xX141xXcxX1caxX3xX20xX27xX20xX21xX3xX20xX21xX1xXdxX3cxXbxX3xX2exX1xX30xX3xX32xX33xX4xX1a5xX3xXex70c7xX20xX21xX3xXexX1xXdxX3cxXexX3xX1xX40xXdxX3xX5xX20axX20xX3xX26xX1f1xX20xX3xX1xX19exX20xX21xX3xXexX1exX14cxX5cxX3xXexX1exXdxX3cxX69xX3xX26xX1fxX20xX21xXa3xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX287xXa6xX66xX1bxXaxX12xX12cxX21xX69xX1bxX20axX20xX3xX20xX1xX1axX20xX3xX36xX6xX20xX3xX26x7d20xX69xX3xX26xX16dxX17cxX4xX3xX2bxX1c1xX4xX3xX26xX37xX20xX1xX1a5xX3xX5cxX16dxX6xX3xX5xX184xX20xX3xX5xX19exX5cxX3xX66xX142xXbxX3xX20xX1xX155xX20xX21xX3xX5xXa6xX40xXdxX3xX4xX1axX1bxX3xX4xX150xX3xXexX1xX1axX20xX3xX1bxX1f1xX69xX3xX20xX1xX16dxX3xX1xX19exX20xX1xX3xX5xX1c1xX1a5xX3xX184xXexX3xX20xXa6xX20xX1a5xX3xX1exX6xX69xX3xX4xX1fbxXdxX3xX4xX1c1xX4xX3xX5xXa6xX40xXdxXa3xXa3xXa3xX3xc197x722bxXexX3xX1f9xX1xX1c1xX4xX1a5xX3xX20xX1xXdx6d88xX69xX3xX66xXdxX3cxX20xX3xXexX293xX4xX1xX3xX36xX37xX3xX20xX21xX142xXbxX3xX5xX24xXexX3xX4xX24xX4xX3xX36xX33xX3xX66xXa6xX3xX1xX3cxX3xXexX1xX1c5xX20xX21xX3xXexXdxX20axX69xX3xXexX1xXa6xX1c1xXexX3xX20xX16dxX184xX4xX3xbb0bxX3xX26xX1axX1bxX3xX4xX1xX16dxX6xX3xXexX1x4e35xX4xX3xX7xX43fxX3xX1xXdxX3cxX69xX3x3dc4xX69xX1fbxXa3xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX287xXa6xX66xX1bxXaxX12xX12cxX1xX155xX20xX21xX3xX20xX21xX19exX1bxX3xXexX184xXdxX1a5xX3xX2bxX2cxX3xX26xX6xX20xX21xX3xX23xX142xX20xX3xX26xX33xX20xX21xX3xX20xX1xX1axX20xX3xX66xX1axX20xX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xX20xX1xX155xX20xX21xX3xX4xX1axX1bxX3xX23xX24xX3xX26xX27xX20xX21xX3xX20xX21x9de8xX20xX3xX20xX21xX19exX1bxX3xX26x9f66xX3xXexX1xX1f1xX3xX23xX19exXa6xX3xX4xX1c1xX4xX3xX66xXdxX3cxX20xX3xXexX293xX4xX1xX3xX4xX1axX1bxX3xX23xX24xX3xX26xX27xX20xX21xX3xX26xX2cxX3xX1xX16dxX3xX1x648exX20xX21xXa3xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7ba1xX69xXexX1xXa6xX1exXaxX12xX32xX20axX3xa68axX1fxX20xX21xX0xX43xXbxX12
Lê Đồng