Dự báo thị trường giá cả cuối năm: Không nhiều biến động lớn
Tại Hội thảo Diễn biến giá cả thị trường ở Việt Nam sáu tháng đầu năm và dự báo cả năm 2018 diễn ra ngày 3/7 tại Hà Nội, đánh giá về giá cả thị trường sáu tháng đầu năm 2018, đại diện Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết các bộ, ngành địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp nhằm bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát, đặc biệt là trong các thời điểm dịp lễ Tết và các thời điểm thị trường có những biến động bất thường.
e42cx121a5x119c9x160d9xeb53x15f09x17023x140e9x137f2xX7x173f8x12690x122dax10ca8xe495x132eexX5xfca9xXax133b9xfd89x1253fxX3x152fcx1749cx1752bxX3xXexX1x12115xX3xXex1762fx1675dxe7eexf9afx148f7xX3xX23xXdxX17xX3xX4x121eexX3xX4x1732fxebe6xXdxX3xX22xfa44x141f6xe96bxX3x116a9xX1x1043fxX22xX23xX3xX22xX1xXdx17660xX2dxX3xX16xXdx10ff8xX22xX3xf54dx10305xX22xX23xX3xX5x12529xX22xX0x14ec5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10292xX10xX6xfda9xXaxX12xXcx124efxXdxX3xX5fxX48xXdxX3xXexX1xX2axX18xX3xX13xXdxeddcxX22xX3xX16xXdxX44xX22xX3xX23xXdxX17xX3xX4xX2axX3xXexX1xX1cxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX23xX3x14c54xX3xe684xXdx13020xXexX3xf187xX6xX33xX3xX7xX17xX2dxX3xXexX1xX17xX22xX23xX3xX47xe7b8xX2dxX3xX22xX32xX33xX3x117d5x1173exX3xX62xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX4xX2axX3xX22xX32xX33xX3xff79x161d9xX2x157d7xX3xX62xXdxX74xX22xX3xX1fxX6xX3xX22xX23xXacx134f5xX3x10b86xX50x137b6xX3xXexX66xXdxX3xX5fxXacxX3xX95xX48xXdxe458xX3xX47xX17xX22xX1xX3xX23xXdxX17xX3xXabxX3fxX3xX23xXdxX17xX3xX4xX2axX3xXexX1xX1cxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX23xX3xX7xX17xX2dxX3xXexX1xX17xX22xX23xX3xX47xXa4xX2dxX3xX22xX32xX33xX3xXbcxXbdxX2xXbfxXdcxX3xX47xX66xXdxX3xX62xXdxX92xX22xX3xee79x13c4axX4xX3x160f9xX2dxX2axX22xX3xX5x11a5exX3xX23xXdxX17xX3x11c8cx10690xX48xX3xXcxXacxXdxX3xX4xX1xeb1fxX22xX1xee5fxX3xX4xX1xX18xX3xX16xXdxX44xXexX3xX4xX17xX4xX3xX16xX48xXdcxX3xX22xX23xXacxX22xX1xX3xX47xX1cxX6xX3xXbxX1xX20x1250cxX22xX23xX3xX47xf21cxX3xX4xX1xe4f5xX3xX47xX48xX22xX23xX3xXexX1fxXdx12612xX22xX3xe699xX1xX6xXdxX3xX4xX17xX4xX3xX16xXdxX92xX22xX3xXbxX1xX17xXbxX3xX22xX1x1603axX33xX3xX16x12b5exX22xX1xX3x11e1cxX22xX3xXexX1xX1cxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX23xXdcxX3xX170xXdxX16dxX33xX3xX7xX18xX17xXexX3xX5xX66xX33xX3xXbxX1xX17xXexXdcxX3xX47x15636xX4xX3xX16xXdxX92xXexX3xX5xXacxX3xXexX1fxX18xX22xX23xX3xX4xX17xX4xX3xXexX1xX21xXdxX3xX47xXdxX16dxX33xX3xX62xX1cxXbxX3xX5xX74xX3xXcxX44xXexX3xXabxXacxX3xX4xX17xX4xX3xXexX1xX21xXdxX3xX47xXdxX16dxX33xX3xXexX1xX1cxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX23xX3xX4x12761xX3xX22xX1x1758dxX22xX23xX3xX16xXdxX44xX22xX3xX47xX48xX22xX23xX3xX16x15f2dxXexX3xXexX1xX20xX21xX22xX23x1158bxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX18xX62xXccxXaxX12xX0xXdxX33xX23xX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX214xX16xX6xX18xXexX1xX6xX22xX1xX1xX18xX6xX214xXabxX22xX50xX22xX10x123e2xX7xX50xX2xXbfxXbcxXd0xX50x11d99xXbfxX62xXcexXbdxXd0xX251xXbcxX2xXd0xXex160ddxXcexX25cxX2xX5xX251xX214x145f7xXbxX23xXaxX3xX50xX12xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX18xX62xXccxXaxX12x17407xX66xX33xX3xXbxX1xX17xXexX3xXexX1fxX18xX22xX23xX3xXexXa4xX33xX3xX170xXdxX16dxX33xX3xX7xX18xX17xXexX3xX11dxX11exX4xX3xX121xX2dxX2axX22xX3xX5xX127xX3xX23xXdxX17xX3xX22xX1x102d9xX22xX3xX47xX1cxX22xX1xX3xX4xX17xX4xX3xX22xX1x15c85xX22xX3xXexX2exX3xX23xX2b9xXccxX3xXexX32xX22xX23xX3xX23xXdxX17xX3xXexX1fxX18xX22xX23xX3xX4xX17xX4xX3xXexX1xX17xX22xX23xX3xX23xXa4xX22xX3xX47xX2b9xXccxX3xX47xX3fxX2dxX3x15e1dxX2dxX20bxXexX3xXbxX1xX17xXexX3xXex16b7fxX3xXccxX44xX2dxX3xXexX2exX3xXexX1xX1cxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX23xXdcxX3xXexX1fxX18xX22xX23xX3xX170xX1xXdxX3xXabxX3fxX3xX4xX15axX3xX16xX2axX22xX3xX1xXa4xX2dxX3xX22xX1xX20xX3xX170xX1xX38xX22xX23xX3xX4xX1f8xX3xXccxX44xX2dxX3xXexX2exX3xXexX32xX22xX23xX3xX23xXdxX17xX3xX33xX4dxXdxX3xX2e8xX2dxX20bxXexX3xXbxX1xX17xXexX3xXexX2f3xX3xX47xXdxX3fxX2dxX3xX1xXacxX22xX1xX3xX23xXdxX17xX3xX4xX163xX6xX3xX11dxX1xX137xX22xX1xX3xXbxX1xX163xX214xX3xXcxX1xX10xX18xX3xX7xX2exX3xX5xXdxX92xX2dxX3xX4xX163xX6xX3xXcxX18dxX22xX23xX3xX11dxX11exX4xX3xXcxX1xX2exX22xX23xX3xX170xf324xXdcxX3xX4xX1x109fcxX3xX7xX2exX3xX23xXdxX17xX3xXexXdxX38cxX2dxX3xX62xfe3exX22xX23xX3xX12dxX11dx1740bxea7bxX13axX3xXexX1fxX18xX22xX23xX3xX7xX17xX2dxX3xXexX1xX17xX22xX23xX3xX47xX15fxX3xXexX32xX22xX23xX3xXexX1fxX2dxX22xX23xX3xX16xX189xX22xX1xX3xXbdxXdcxXcexXd0x13ba8xX50xXexX1xX17xX22xX23xX214xX3xX27cxX66xX33xX3xXbxX1xX17xXexX3xX7xX18xX3xXabxX4dxXdxX3xX4xX3a0xX22xX23xX3xX170xf612xX3xX22xX32xX33xX3xXexX1fxX20xX4dxX4xX3xXexX1fxX18xX22xX23xX3xX7xX17xX2dxX3xXexX1xX17xX22xX23xX3xX47xXa4xX2dxX3xX22xX32xX33xX3xXbcxXbdxX2xXbfxX3xX4x17928xX22xX23xX3xX4xX1f8xX3xX2e8xX2dxX3xX1xX20xX4dxX22xX23xX3xX23xXdxX6xX3xXexX32xX22xX23xX3xXexX2f3xX3xX33xfc0exX4xX3xXbcxXdcx15ad8xX25cxX3d1xX3xX1x14f4bxXdxX3xX47xXa4xX2dxX3xX22xX32xX33xX3xX5xX38cxX22xX3xX33xX437xX4xX3xXexX20xX15axX22xX23xX3xX47xX2exXdxX3xX4xX6xX18xX3xX5xXacxX3xX251xXdcxX43cxXd0xX3d1xX214xX3xXcxXdxX44xX22xX3xX7x10a2cxX3xX95xX23xX2dxXccxX74xX22xX3xf249xX437xX4xX3xX47bxX48xXdcxX3xX90xXdxX92xX22xX3xX36xXdxX22xX1xX3xXexX44xX3xXcxXacxXdxX3xX4xX1xX137xX22xX1xXdcxX3xX4xX1xX18xX3xX16xXdxX44xXexX3xX2e8xX2dxX3xX1xX20xX4dxX22xX23xX3xX23xXdxX6xX3xXexX32xX22xX23xX3xX4xX163xX6xX3xX5xX66xX33xX3xXbxX1xX17xXexX3xXexX1fxX18xX22xX23xX3xX7xX17xX2dxX3xXexX1xX17xX22xX23xX3x12de6xX2dxX6xX3xX170xX1xX38xX22xX23xX3xXbxX1xX2axXdxX3xX5xXacxX3xX47xXdxX3fxX2dxX3xX16xX20bxXexX3xX22xX23xX21xX3xXabxX189xX3xX47xX15fxX3xX47xX20x13844xX4xX3xX62xX14xX3xX16xX17xX18xX3xXexX2f3xX3xX4xX2dxX2exXdxX3xX22xX32xX33xX3xXbcxXbdxX2xXd0xX214xX3xX27cxX127xX3xX62xX18xX3xX5xXacxX3xXexX1fxX18xX22xX23xX3xX7xX17xX2dxX3xXexX1xX17xX22xX23xX3xX47xXa4xX2dxX3xX22xX32xX33xX3xXbcxXbdxX2xXd0xX3xX23xXdxX17xX3xXexX1xX1cxXexX3xX5xX4faxX22xX3xX47xX15fxX3xX23xXdxX2axX33xX3xXexX20xX15axX22xX23xX3xX47xX2exXdxX3xX33xX66xX22xX1xX3xXabxXacxX3xXabxX189xX3xXabxX2abxXccxX3xX5xX66xX33xX3xXbxX1xX17xXexX3xX7xX18xX3xXabxX4dxXdxX3xX4xX3a0xX22xX23xX3xX170xX3f0xX3xX4xX163xX6xX3xX22xX32xX33xX3xXbcxXbdxX2xXbfxX3xX7x15339xX3xX4xX1f8xX3xX2e8xX2dxX3xX1xX20xX4dxX22xX23xX3xX23xXdxX6xX3xXexX32xX22xX23xX3xX22xX44xX2dxX3xX23xXdxX17xX3xXexX1xX1cxXexX3xX5xX4faxX22xX3xX1xX15axXdxX3xXexXdxX44xXbxX3xXexX11exX4xX3xX23xXdxX2axX33xX3xX33xX66xX22xX1xX214xX3xX12exX38cxX22xX3xX4xX66xX22xX1xX3xX47xX1f8xXdcxX3xX23xXdxX17xX3xX2e8xX32xX22xX23xX3xX62xXa4xX2dxX3xXexX32xX22xX23xX3xX33xX66xX22xX1xX3xX4xX3a0xX22xX23xX3xXabxX4dxXdxX3xXabxXdxX92xX4xX3xX47xXdxX3fxX2dxX3xX4xX1xX391xX22xX1xX3xX23xXdxX17xX3xX62xX1cxX4xX1xX3xXabxX11exX3xXccxX3xXexX44xX3xXexX1fxX18xX22xX23xX3xX4d3xX2dxX127xX3xX2xX50xXbcxXbdxX2xXbfxX3xX4xX41axX22xX23xX3xX5xXacxX3xX22xX23xX2dxXccxX38cxX22xX3xX22xX1xX2b9xX22xX3xX47x11aedxXccxX3xX4xX1xX391xX3xX7xX2exX3xX11dxX3a6xX3a7xX3xXexX32xX22xX23xX3xX4xX6xX18xX3xX1xX15axX22xX3xX7xX18xX3xXabxX4dxXdxX3xX62xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX4xX2dxX2exXdxX3xX22xX32xX33xX3xXbcxXbdxX2xXd0xX214xX3xX47bxXdxX3fxX2dxX3xX22xXacxXccxX3xX47xX1b1xXexX3xX1fxX6xX3xX4xX2b9xX2dxX3xX1x1635bxXdxXdcxX3xX5xXdxX92xX2dxX3xX5xX66xX33xX3xXbxX1xX17xXexX3xXexX1fxX18xX22xX23xX3xX7xX17xX2dxX3xXexX1xX17xX22xX23xX3xX4xX2dxX2exXdxX3xX22xX32xX33xX3xX4xX1f8xX3xXexXdxX44xXbxX3xXexX11exX4xX3xX23xXdxX6xX3xXexX32xX22xX23xX3xXabxXacxX3xX33xX11exX4xX3xXexXdxX38cxX2dxX3xX170xXdxX16dxX33xX3xX7xX18xX17xXexX3xX5xX66xX33xX3xXbxX1xX17xXexX3xXexX1fxX2dxX22xX23xX3xX16xX189xX22xX1xX3xX8exX3xX33xX437xX4xX3xX251xX3d1xX3xX4xX1f8xX3xX47xX66xXex177fexX3xXcxX1fxX2axX3xX5xX21xXdxX3xX4xX2b9xX2dxX3xX1xX691xXdxX3xX22xXacxXccxXdcxX3xX38xX22xX23xX3xX95xX23xX2dxXccxX74xX22xX3xX47bxX437xX4xX3xX47bxX48xX3xX4xX1xX18xX3xX1fxX185xX22xX23xX3xX5xX66xX33xX3xXbxX1xX17xXexX3xX4xX1f8xX3xX22xX1xXdxX3fxX2dxX3xX170xX1xX2axX3xX22xX32xX22xX23xX3xX7xX590xX3xX47xX66xXexX3xX47xX391xX22xX1xX3xXexX1fxX18xX22xX23xX3xXexX1xX17xX22xX23xX3xXd0xX50xXbcxXbdxX2xXbfxX3xXabxXacxX3xX7xX6xX2dxX3xX47xX1f8xX3xX23xXdxX2axX33xX3xX62xXa4xX22xX3xX2e8xX2dxX2exX22xX23xX3xX62xX20xX4dxXdxX3xX33xX437xX4xX3xX251xX3d1xX3xX12dxXexX1xX2abxX33xX3xX4xX1xX137xX3xX4xX1f8xX3xXexX1xX16dxX3xX5xXacxX3xX62xX20xX4dxXdxX3xXcexX3d1xX13axX3xXexX1fxX18xX22xX23xX3xX22xX1xX1fcxX22xX23xX3xXexX1xX17xX22xX23xX3xX4xX2dxX2exXdxX3xX22xX32xX33xX3xXbcxXbdxX2xXbfxX214xX3xX27cxX127xX3xX23xXdxX2axXdxX3xX4xX1xX18xX3xX62xX14xX3xX16xX17xX18xX3xXexX1fxX38cxX22xXdcxX3xXexX1xX10xX18xX3xX38xX22xX23xX3xX95xX23xX2dxXccxX74xX22xX3xX47bxX437xX4xX3xX47bxX48xXdcxX3xX23xXdxX6xXdxX3xX47xX18xX66xX22xX3xX4xX2dxX2exXdxX3xXbcxXbdxX2xXd0xX3xX11dxX1xX137xX22xX1xX3xXbxX1xX163xX3xX47xX15fxX3xX47xXdxX3fxX2dxX3xX4xX1xX391xX22xX1xX3xX33xX66xX22xX1xX3xX23xXdxX17xX3xX62xX1cxX4xX1xX3xXabxX11exX3xXccxX3xXexX44xX3xXabxXacxX3xXabxX189xX3xXabxX2abxXccxX3xX4xX1xX391xX3xX7xX2exX3xX5xX66xX33xX3xXbxX1xX17xXexX3xX7xX590xX3xX23xXdxX2axX33xX3xX33xX66xX22xX1xX3xX22xX44xX2dxX3xX23xXdxX17xX3xX62xX1cxX4xX1xX3xXabxX11exX3xXccxX3xXexX44xX3xX47xX20xX4faxX4xX3xX23xXdxX1fcxX3xX22xX23xX2dxXccxX38cxX22xX3xXexX1fxX18xX22xX23xX3xX22xX1xX1fcxX22xX23xX3xXexX1xX17xX22xX23xX3xX4xX2dxX2exXdxX3xX22xX32xX33xX3xXbcxXbdxX2xXbfxX214xX3xXcxX2dxXccxX3xX22xX1xXdxX38cxX22xXdcxX3xXabx1673bxX22xX3xX4x10740xX22xX3xX1xX6xXdxX3xX644xX22xX3xX7xX2exX3xXexX17xX4xX3xX47xX48xX22xX23xX3xXexX4dxXdxX3xX5xX66xX33xX3xXbxX1xX17xXexX3xX4xXa4xX22xX3xXexX137xX22xX1xX3xXexX4dxXdxX3xXexX1fxX18xX22xX23xX3xX22xX1xX1fcxX22xX23xX3xXexX1xX17xX22xX23xX3xX4xX2dxX2exXdxX3xX22xX32xX33xX3xXbcxXbdxX2xXbfxX3xX5xXacxX3xX23xXdxX17xX3xX2e8xX32xX22xX23xX3xX62xXa4xX2dxX3xXabxXacxX3xX23xXdxX17xX3xXexX1xX1cxXexX3xX5xX4faxX22xX214xX3x17893xX22xX23xX3xX95xX23xX2dxXccxX74xX22xX3xX47bxX437xX4xX3xX47bxX48xX3xX4xX1xX18xX3xX1fxX185xX22xX23xX3xXexX1fxX18xX22xX23xX3xXexX1fxX20xX21xX22xX23xX3xX1xX4faxXbxX3xX23xXdxX17xX3xX62xXa4xX2dxX3xXabxXacxX3xX23xXdxX17xX3xXexX1xX1cxXexX3xX5xX4faxX22xX3xXabxX8c5xX22xX3xX22xX10xX18xX3xX8exX3xX33xX437xX4xX3xX4xX6xX18xX3xX22xX1xX20xX3xX1xXdxX92xX22xX3xX22xX6xXccxX3xX1xX6xXccxX3xXexXdxX44xXbxX3xXexX11exX4xX3xXexX32xX22xX23xX3xX33xX66xX22xX1xX3xXexX1xX189xX3xX5xX66xX33xX3xXbxX1xX17xXexX3xXexX1fxX2dxX22xX23xX3xX16xX189xX22xX1xX3xX4xX2axX3xX22xX32xX33xX3xX4xX41axX22xX23xX3xX4xX1xX391xX3xX8exX3xX33xX437xX4xX3xXexX2f3xX3xXcexXdcxX251x144b9xXcexXdcx10d8exX3d1xX214xX3xf438xX13xX18xX3xXabxX2b9xXccxXdcxX3xX33xX11exX4xX3xXexXdxX38cxX2dxX3xX170xXdxX3fxX33xX3xX4xX1xX44xX3xX5xX66xX33xX3xXbxX1xX17xXexX3xXexX1fxX2dxX22xX23xX3xX16xX189xX22xX1xX3xX8exX3xX33xX437xX4xX3xX62xX20xX4dxXdxX3xX251xX3d1xX3xXabxX8c5xX22xX3xX47xX6xX22xX23xX3xX22xX185xX33xX3xXexX1fxX18xX22xX23xX3xXexXa4xX33xX3xXexX6xXccxX3xX4xX163xX6xX3xX11dxX1xX137xX22xX1xX3xXbxX1xX163xXdcxf73cxX3xX38xX22xX23xX3xX95xX23xX2dxXccxX74xX22xX3xX47bxX437xX4xX3xX47bxX48xX3xX170xX1xfddaxX22xX23xX3xX47xX1cxX22xX1xX214xX3xX36xX1xX38xX22xX23xX3xX47xX20xX4faxX4xX3xX5xX66xX4xX3xX4d3xX2dxX6xX22xX3xX22xX1xX20xX3xXabxX2abxXccxXdcxX3xXbxX1xX1f8xX3xX23xXdxX17xX18xX3xX7xX20xX9e8xXexXdxX44xX22xX3xX7xX472xX3xX95xX23xX38xX3xXcxX1fxX137xX3xX27cxX18xX22xX23xXdcxX3xX4xX1xX2dxXccxX38cxX22xX3xX23xXdxX6xX3xX170xXdxX22xX1xX3xXexX44xX3xX4xX1xX18xX3xX1fxX185xX22xX23xX3xX5xX66xX33xX3xXbxX1xX17xXexX3xXexX1fxX18xX22xX23xX3xX7xX17xX2dxX3xXexX1xX17xX22xX23xX3xX47xXa4xX2dxX3xX22xX32xX33xX3xX8exX3xX33xX437xX4xX3xX4xX6xX18xX3xX7xX18xX3xXabxX4dxXdxX3xX22xX32xX33xX3xXbcxXbdxX2xXd0xX3xXabxXacxX3xXabxXdxX92xX4xX3xX33xX48xXexX3xX5xX18xX66xXexX3xX4xX17xX4xX3xX33xX1b1xXexX3xX1xXacxX22xX23xX3xX62xX18xX3xX95xX1xXacxX3xX22xX20xX4dxX4xX3xX4d3xX2dxX2axX22xX3xX5xX127xX3xX47xXdxX3fxX2dxX3xX4xX1xX391xX22xX1xX3xX23xXdxX17xX3xXdcxX3xXexX1xX189xX3xXabxXdxX92xX4xX3xX23xXdxX1fcxX3xX33xX437xX4xX3xX11dxX3a6xX3a7xX3xX16xX189xX22xX1xX3xX4d3xX2dxX2b9xX22xX3xX62xX20xX4dxXdxX3xX251xX3d1xX3xX5xXacxX3xX33xX48xXexX3xX17xXbxX3xX5xX14xX4xX214xX3x157f2xX437xX4xX3x10d3dxXbxX3xX5xX66xX33xX3xXbxX1xX17xXexX3xX7xX17xX2dxX3xXexX1xX17xX22xX23xX3xX4xX2dxX2exXdxX3xX22xX32xX33xX3xX22xX6xXccxX3xX7xX590xX3xX5xX4dxX22xX3xX1xX15axX22xX3xX170xX1xXdxX3xX23xXdxX17xX3xX62xXa4xX2dxX3xXexX1xX38xXdcxX3xX23xXdxX17xX3xX1xXacxX22xX23xX3xX1xX1f8xX6xX3xXexX1fxX38cxX22xX3xXexX1xX1cxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX23xX3xXexX1xX44xX3xX23xXdxX4dxXdxXdcxX3xXex15979xX3xX23xXdxX17xX3xX4xX1f8xX3xX2e8xX2dxX3xX1xX20xX4dxX22xX23xX3xXexX32xX22xX23xX214xX214xX214xX3xX9efxX47bxXdxX3fxX2dxX3xX22xXacxXccxX3xX170xX1xXdxX44xX22xX3xX22xX1xXdxX3fxX2dxX3xX4d3xX2dxX6xX22xX3xX47xXdxX16dxX33xX3xXexX691xX3xX1fxX6xX3xX5xX18xX3xX22xX23xX66xXdxX3xXabxX3fxX3xX170xX1xX2axX3xX22xX32xX22xX23xX3xX170xXdxX16dxX33xX3xX7xX18xX17xXexX3xX5xX66xX33xX3xXbxX1xX17xXexX3xX62xX20xX4dxXdxX3xX251xX3d1xX3xX4xX163xX6xX3xX22xX32xX33xX3xX22xX6xXccxXdcxXa55xX3xXbxX1xX1f8xX3xX23xXdxX17xX18xX3xX7xX20xX9e8xXexXdxX44xX22xX3xX7xX472xX3xX95xX23xX38xX3xXcxX1fxX137xX3xX27cxX18xX22xX23xX3xX22xX1f8xXdxX214xX3xX11dxX1xX163xX3xX47xX48xX22xX23xX3xXexX1fxX18xX22xX23xX3xX47xXdxX3fxX2dxX3xX1xXacxX22xX1xX3xX23xXdxX17xX3xXcxX1xX10xX18xX3xX38xX22xX23xX3xX95xX23xX2dxXccxX74xX22xX3xX27cxX48xX4xX3x151daxX22xXdcxX3xX3a6xX1xX1f8xX3xX90xX11exX3xXexX1fxX20xX8exX22xX23xX3xX90xX11exX3xXcxX1xX1cxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX23xX3xXexX1fxX18xX22xX23xX3xX22xX20xX4dxX4xX3xX12dxX12exX48xX3xX11dxX38xX22xX23xX3xXcxX1xX20xX15axX22xX23xX13axXdcxX3xXexX1xX21xXdxX3xX23xXdxX6xX22xX3xXexX4dxXdxX3xX1xXacxX22xX23xX3xX1xX1f8xX6xX3xX7xX590xX3xX4xX1xX1cxX2dxX3xXexX17xX4xX3xX47xX48xX22xX23xX3xX4xX163xX6xX3xX4xX17xX4xX3xXccxX44xX2dxX3xXexX2exX3xX22xX1xX20xX3xX23xXdxX17xX3xX4xX17xX4xX3xX33xX1b1xXexX3xX1xXacxX22xX23xX3xX22xX1xX1f8xX33xX3xX22xX1xXdxX38cxX22xX3xX5xXdxX92xX2dxX3xX22xX32xX22xX23xX3xX5xX20xX4faxX22xX23xX3xX47xX6xX22xX23xX3xX62xXdxX74xX22xX3xX16xXdxX44xX22xX3xXbxX1xX437xX4xX3xXexX66xXbxX3xXabxXacxX3xXexXdxX3fxX33xX3xX644xX22xX3xX2e8xX2dxX3xX1xX20xX4dxX22xX23xX3xXexX32xX22xX23xX3xX5xX20xX15axX22xX23xX3xX4xX15axX3xX16xX2axX22xX3xX4xX163xX6xX3xX4xX17xX4xX3xX47xX2exXdxX3xXexX20xX4faxX22xX23xX3xX1xX20xX8exX22xX23xX3xX22xX23xX2b9xX22xX3xX7xX17xX4xX1xX3xXabxXacxX3xX5xX20xX15axX22xX23xX3xX4xX15axX3xX7xX8exX3xXexX1fxX18xX22xX23xX3xX4xX15axX3xX4xX20bxX2dxX3xXexX137xX22xX1xX3xX23xXdxX17xX3xX62xX1cxX4xX1xX3xXabxX11exX3xX170xX1xX17xX33xX3xX4xX1xX1fcxX6xX3xX16xX92xX22xX1xX3xXexX32xX22xX23xX214xX214xX214xX3xXcxX2dxXccxX3xX22xX1xXdxX38cxX22xX3xX62xX18xX3xXbxX1xX137xX3xX33xX48xXexX3xX7xX2exX3xX62xX1cxX4xX1xX3xXabxX11exX3xXccxX3xXexX44xX3xX47xX20xX4faxX4xX3xX47xXdxX3fxX2dxX3xX4xX1xX391xX22xX1xX3xX23xXdxX2axX33xXdcxX3xX22xX23xX2dxX441xX22xX3xX4xX2dxX22xX23xX3xX4xX17xX4xX3xX33xX1b1xXexX3xX1xXacxX22xX23xX3xXexX1xXdxX44xXexX3xXccxX44xX2dxX3xX7xX590xX3xXexX32xX22xX23xX3xXabxXacxX3xX47xX2axX33xX3xX16xX2axX18xX3xX47xX17xXbxX3xX437xX22xX23xX3xX22xX1xX2dxX3xX4xXa4xX2dxX3xXexXdxX38cxX2dxX3xX62xX3a0xX22xX23xX3xX22xX38cxX22xX3xX33xX1b1xXexX3xX16xX185xX22xX23xX3xX23xXdxX17xX3xXexX1fxX38cxX22xX3xXexX1xX1cxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX23xX3xX22xX1xX189xX22xX3xX4xX1xX2dxX22xX23xX3xX170xX1xX38xX22xX23xX3xX4xX1f8xX3xX16xXdxX44xX22xX3xX47xX48xX22xX23xX3xX5xX4dxX22xX214xX3xX93axX22xX23xX3xX95xX23xX2dxXccxX74xX22xX3xX27cxX48xX4xX3xXcc3xX22xX3xX4xX41axX22xX23xX3xX4xX1xX18xX3xX1fxX185xX22xX23xX3xX47xX16dxX3xX16xX189xX22xX1xX3xX18dxX22xX3xX23xXdxX17xX3xX4xX2axX3xXexX1xX1cxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX23xX3xX22xX1xX1fcxX22xX23xX3xXexX1xX17xX22xX23xX3xX4xX8c9xX22xX3xX5xX66xXdxX3xX4xX163xX6xX3xX22xX32xX33xX3xX4xXa4xX22xX3xXexX1xX10xX18xX3xX62xfe3axXdxX3xX62xXdxX74xX22xX3xX16xXdxX44xX22xX3xXexX1xX1cxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX23xX3xX4xX17xX4xX3xX33xX1b1xXexX3xX1xXacxX22xX23xX3xXexX1xXdxX44xXexX3xXccxX44xX2dxXdcxX3xX2e8x1182exX3xX5xX127xX3xX4xX17xX4xX3xXabxX20bxX22xX3xX47xX3fxX3xXbxX1xX17xXexX3xX7xXdxX22xX1xX3xX170xX1xXdxX3xXexX1xX1cxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX23xX3xX4xX1f8xX3xX16xXdxX44xX22xX3xX47xX48xX22xX23xX3xX16xX20bxXexX3xXexX1xX20xX21xX22xX23xX214xX3xX47bxX441xX22xX23xX3xXexX1xX21xXdxX3xX47xX644xXccxX3xX33xX66xX22xX1xX3xXexXdxX38cxX2dxX3xXexX1xX11exX3xX47xX2exXdxX3xXabxX4dxXdxX3xX4xX17xX4xX3xX22xX1xX1f8xX33xX3xX1xXacxX22xX23xX3xX33xX6xXccxX3xX33xX1b1xX4xXdcxX3xXexX1fxX6xX22xX23xX3xXexX1xXdxX44xXexX3xX16xX1cxX3xX23xXdxX6xX3xX47xX189xX22xX1xX3xXabxXacxX3xXbxX1xX20xX15axX22xX23xX3xXexXdxX92xX22xX3xX47xXdxX3xX5xX66xXdxX3xX4xXa4xX22xX3xX4xX1f8xX3xX4xX17xX4xX3xX4xX1xX20xX15axX22xX23xX3xXexX1fxX189xX22xX1xX3xX170xX137xX4xX1xX3xX4xXa4xX2dxX3xX33xX2dxX6xX3xX7x104ddxX33xX214xX214xX214xX3xX3a6xX1xX1f8xX3xX23xXdxX17xX18xX3xX7xX20xX9e8xXexXdxX44xX22xX3xX7xX472xX3xX95xX23xX38xX3xXcxX1fxX137xX3xX27cxX18xX22xX23xX3xX4xX1xX18xX3xX1fxX185xX22xX23xX3xXabxX4dxXdxX3xX4xX17xX4xX3xX33xX1b1xXexX3xX1xXacxX22xX23xX3xXexX1xX1cxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX23xX3xX4xX1f8xX3xX2e8xX2dxX3xX1xX20xX4dxX22xX23xX3xXexX32xX22xX23xX3xX4xX6xX18xX3xXexX1fxX18xX22xX23xX3xXexX1xX21xXdxX3xX23xXdxX6xX22xX3xX4d3xX2dxX6xX3xX22xX1xX20xX3xX2e8xX32xX22xX23xX3xX62xXa4xX2dxXdcxX3xX5xX20xX15axX22xX23xX3xXexX1xX14xX4xXdcxX3xXexX1xX1cxXexX3xX5xX4faxX22xXdcxX3xX4xXa4xX22xX3xX4xX1xX163xX3xX47xX48xX22xX23xX3xX1fxXacxX3xX7xX18xX17xXexXdcxX3xX4xX2b9xX22xX3xX47xX2exXdxX3xX22xX1xX2dxX3xX4xXa4xX2dxX3xX4xX2dxX22xX23xX3xX4xXa4xX2dxXdcxX3xX7xXf6dxX3xX62xX11exX22xX23xX3xX1xX4faxXbxX3xX5xX127xX3xX4d3xX2dxX472xX3xX16xX189xX22xX1xX3xX18dxX22xX3xX23xXdxX17xX3xX47xX16dxX3xX16xX189xX22xX1xX3xX18dxX22xX3xXexX1xX1cxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX23xX214xX3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX18xX62xXccxXaxX12xX0xX6xX3xX62xX6xXexX6xX9e8xXdxX22xX62xX10xX2e8xX9xXaxX2xXaxX3xX1xX1fxX10x10fbdxX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX34xX50xX50xXdxX33xX23xX214xXabxXdxX10xXexX22xX6xX33xXbxX5xX2dxX7xX214xXabxX22xX50xXexX43cxX43cxXbdxX50xf28fxXbxX5xX18xX6xX62xX10xX62xX50xXbxX4xX1167xX18xX50xXbcxXbdxX2xXbfx103aaxXbdxXd0xX119cxXbdxXcexX50xXexXexX2e8xXabxX22xX119cxXbdxXcexXbdxXd0xX119cxX23xXdxX6xX119cxX4xX6xXbcxX214xX263xXbxX23xXaxX12xX0xXdxX33xX23xX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX214xX16xX6xX18xXexX1xX6xX22xX1xX1xX18xX6xX214xXabxX22xX50xX22xX10xX249xX7xX50xX2xXbfxXbcxXd0xX50xX251xXbfxX62xXcexXbdxXd0xX251xXbcxX2xXd0xXexX2xX43cxXbfxXbdxX5xX9ebxX214xX263xXbxX23xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12x14510xX22xX1xX3xX4xX1xX391xX3xX4xX1f8xX3xXexX137xX22xX1xX3xX33xXdxX22xX1xX3xX1x15f55xX6xX214xX3xX12dxX11ffxX22xX1xX34xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX90xX41axX50xXcxXcxea8axX90xX95xX13axX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX18xX62xXccxXaxX12xX3xX47bxX1b1xX4xX3xX16xXdxX92xXexX3xXabxX4dxXdxX3xX23xXdxX17xX3xX2e8xX32xX22xX23xX3xX62xXa4xX2dxXdcxX3xXccxX38cxX2dxX3xX4xXa4xX2dxX3xX12exX48xX3xX11dxX38xX22xX23xX3xXcxX1xX20xX15axX22xX23xX3xX4xX1xX163xX3xXexX1fxX189xX3xXbxX1xX2exXdxX3xX1xX4faxXbxX3xXabxX4dxXdxX3xX12exX48xX3xXcxXacxXdxX3xX4xX1xX137xX22xX1xX3xX47xXdxX3fxX2dxX3xX1xXacxX22xX1xX3xX7xXf6dxX3xX62xX11exX22xX23xX3xX1xX4faxXbxX3xX5xX127xX3xX4d3xX2dxX472xX3xX16xX189xX22xX1xX3xX18dxX22xX3xXabxX4dxXdxX3xX5xXdxX3fxX2dxX3xX5xX20xX4faxX22xX23xX3xXexX1xX137xX4xX1xX3xX1xX4faxXbxXdcxX3xX4xX1xX391xX3xX47xX66xX18xX3xX170xX1cxX4xX1xX3xX16xX2axX22xX3xX437xX22xX23xX3xXbxX1xX1f8xX3xX22xX44xX2dxX3xX23xXdxX17xX3xXexX32xX22xX23xX3xX4xX6xX18xXdcxX3xX47xX16dxX3xXexX66xX18xX3xX62xX20xX3xX47xX1cxX6xX3xXexX1xX2dxX2abxX22xX3xX5xX4faxXdxX3xX4xX1xX18xX3xXabxXdxX92xX4xX3xX170xXdxX16dxX33xX3xX7xX18xX17xXexX3xX33xX1b1xXexX3xX16xX185xX22xX23xX3xX23xXdxX17xX214xX3xX11dxX11exX4xX3xX121xX2dxX2axX22xX3xX5xX127xX3xX23xXdxX17xX3xX47xX15fxX3xX22xX38cxX2dxX3xX1fxX6xX3xXabxXdxX92xX4xX3xX47xXdxX3fxX2dxX3xX1xXacxX22xX1xX3xX4d3xX2dxX2axX22xX3xX5xX127xX3xX23xXdxX17xX3xX47xX2exXdxX3xXabxX4dxXdxX3xX33xX48xXexX3xX7xX2exX3xX33xX1b1xXexX3xX1xXacxX22xX23xX3xX4xX11exX3xXexX1xX16dxX214xX3xXcxX1xX10xX18xX3xX47xX1f8xXdcxX3xX22xX38xX22xX23xX3xX7xX2axX22xX3xX4xXa4xX22xX3xXexXdxX44xXbxX3xXexX11exX4xX3xX1fxXacxX3xX7xX18xX17xXexX3xX22xX103exX33xX3xX16xX103exXexX3xX1xXdxX92xX22xX3xXexX1fxX66xX22xX23xX3xX7xX2exX3xX5xX20xX4faxX22xX23xX3xX47xXacxX22xX3xX5xX4faxX22xX3xXexX1xX1cxXexX3xXabxXacxX3xX170xX1xX2axX3xX22xX32xX22xX23xX3xX4xX2dxX22xX23xX3xX4xX20bxXbxX3xX5xX4faxX22xX3xX2e8xX2dxX20bxXexX3xX4xX1xX2dxX441xX22xX23xX3xXexX66xXdxX3xX4xX17xX4xX3xXabxX3a0xX22xX23xX3xX33xXdxX3fxX22xX3xX47xX16dxX3xX4xX1f8xX3xX23xXdxX2axXdxX3xXbxX1xX17xXbxX3xX4xX1xX163xX3xX47xX48xX22xX23xX3xX47xXdxX3fxX2dxX3xXbxX1xX2exXdxXdcxX3xXexX1fxX17xX22xX1xX3xXexX1fxX20xX21xX22xX23xX3xX1xX4faxXbxX3xX170xX1xX6xX22xX3xX1xXdxX44xX33xX3xX4xX11exX4xX3xX16xX48xX3xX47xX644xXccxX3xX23xXdxX17xX3xX5xX38cxX22xX3xX4xX6xX18xX214xX3xX90xX3fxX3xX23xXdxX17xX3xX2e8xX32xX22xX23xX3xX62xXa4xX2dxXdcxX3xX47xXdxX3fxX2dxX3xX1xXacxX22xX1xX3xXexX1fxX18xX22xX23xX3xX22xX20xX4dxX4xX3xXexX1xX10xX18xX3xX4d3xX2dxXccxX3xX47xX1cxX22xX1xX3xX7xX20xX3xX62xX11exX22xX23xX3xX1xX4faxXbxX3xX5xX127xX3xX4d3xX2dxX472xX3xX16xX189xX22xX1xX3xX18dxX22xX3xX23xXdxX17xX3xXabxX4dxXdxX3xX5xXdxX3fxX2dxX3xX5xX20xX4faxX22xX23xX3xXexX1xX137xX4xX1xX3xX1xX4faxXbxXdcxX3xX4xX1xX163xX3xX47xX48xX22xX23xX3xX4xX1f8xX3xX170xX1cxX4xX1xX3xX16xX2axX22xX3xX437xX22xX23xX3xXbxX1xX1f8xX3xX22xX44xX2dxX3xX23xXdxX17xX3xX2e8xX32xX22xX23xX3xX62xXa4xX2dxX3xXexX32xX22xX23xX3xX4xX6xX18xX3xX47xX16dxX3xXexX66xX18xX3xX62xX20xX3xX47xX1cxX6xX3xXexX1xX2dxX2abxX22xX3xX5xX4faxXdxX3xX4xX1xX18xX3xXabxXdxX92xX4xX3xX170xXdxX16dxX33xX3xX7xX18xX17xXexX3xX33xX1b1xXexX3xX16xX185xX22xX23xX3xX23xXdxX17xX3xX4xX2axX3xX22xX32xX33xX214xX214xX214xX3xX47bxX66xXdxX3xX62xXdxX92xX22xX3xX11dxX11exX4xX3xX121xX2dxX2axX22xX3xX5xX127xX3xX23xXdxX17xX3xX22xX1xX2abxX22xX3xX47xX1cxX22xX1xX3xXabxXdxX92xX4xX3xX4d3xX2dxX2axX22xX3xX5xX127xXdcxX3xX47xXdxX3fxX2dxX3xX1xXacxX22xX1xX3xX23xXdxX17xXdcxX3xX170xXdxX16dxX33xX3xX7xX18xX17xXexX3xX5xX66xX33xX3xXbxX1xX17xXexX3xX4xXa4xX22xX3xXexX1xX14xX4xX3xX1xXdxX92xX22xX3xX33xX48xXexX3xX4xX17xX4xX1xX3xX4xX1xX163xX3xX47xX48xX22xX23xXdcxX3xX4xX1xfd3exX3xXexX1fxX1215xX22xX23xX3xX4xX38xX22xX23xX3xXexX17xX4xX3xX62xX14xX3xX16xX17xX18xXdcxX3xX2e8xX2b9xXccxX3xX62xX14xX22xX23xX3xX170xX1cxX4xX1xX3xX16xX2axX22xX3xX47xXdxX3fxX2dxX3xX1xXacxX22xX1xX3xX23xXdxX17xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX44xXexX3xX4xX1xX18xX3xXexX2f3xX22xX23xX3xX33xX1b1xXexX3xX1xXacxX22xX23xX3xX22xX1xXacxX3xX22xX20xX4dxX4xX3xX4d3xX2dxX2axX22xX3xX5xX127xX3xXabxX4dxXdxX3xX16xX20xX4dxX4xX3xX47xXdxX3xXexX1xX2abxX22xX3xXexX1fxX1215xX22xX23xX3xXabxXacxX3xX5xX48xX3xXexX1fxX189xX22xX1xX3xXexX1xX137xX4xX1xX3xX1xX4faxXbxX3xX47xX2axX33xX3xX16xX2axX18xX3xX170xX1xX38xX22xX23xX3xXexX17xX4xX3xX47xX48xX22xX23xX3xX47xX48xXexX3xX16xXdxX44xX22xX3xXexX4dxXdxX3xX33xX1b1xXexX3xX16xX185xX22xX23xX3xX23xXdxX17xX3xX4xX1xX2dxX22xX23xX214xX50xX214xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX18xX62xXccxXaxX12xXcxX1xX10xX18xX3xXcxXcxX122axX90xX95xX0xX50xXbxX12