Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục sự cố kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 1-1-2021, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục sự cố vỡ kênh Bắc sông Chu – Nam sông Mã thuộc Dự án hồ chứa nước Cửa Đạt.
aab9xd8a0x1022exfc62x11c41xc2e5x11d26xfac7x113c0xX7xf9c6xd709xcd12xaddcxd4faxdf02xX5xbd8exXaxd833xed69x1182fxecc9x1065axX3xX4xX1x102c8xX3x123dfxX1axX3xXexX1xf950xX3xXcxda34xX15xX1xX3xf84axd3ddxX3xX13x10c3exX3xXcxf326x11ccbxX15xX16xX3xb2a6xX21xX15xX16xX3xc84exXdxec57xc034xX3xXexX2fxX6x12197xX3xX4xX1xX24xX3x12d18x11d18xc79cxX3xX4xd078xX15xX16xX3xXex110dexX4xX3xX39xX1xea18xX4xX3xXbxX1x12b40xX4xX3xX7xc91dxX3xX4x12f0axX3xX39xba1bxX15xX1xX3xX1cxX56xX4xX3xX7xX4cxX15xX16xX3xdc55xX1x10961xX3xc3a2xX3x100c5xX6xX3cxX3xX7xX4cxX15xX16xX3xba9fxd6aexX0x108e2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX10xX6x10a4bxXaxX12xbee5xX51xX15xX16xX3xX2xX76xX2xX76x11d01xd7f6xXa2xX2xX41xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX13xX2cxX3xXcxX2fxX30xX15xX16xX3xX34xX21xX15xX16xX41xX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX41xX3xX72xX1xX28xX3xXex11431xX4xX1xX3xX34xX13xX78xab3axX3xXexX24xX15xX1xX41xX3xXcxX2fxX21x10017xX15xX16xX3xX13xX49xb648xX15xX3xX13xX1cxdd34xX34xX3xXexX24xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX34xX49xX51xX3xX47xX82xX3xX47xXdxX3xX39xXdxX3bxX3cxX3xXexX2fxX6xX41xX3xX4xX1xX24xX3xX47xX48xX49xX3xX4xX4cxX15xX16xX3xXexX51xX4xX3xX39xX1xX56xX4xX3xXbxX1xX5bxX4xX3xX7xX5fxX3xX4xX62xX3xc37axf37dxX3xX39xX65xX15xX1xX3xX1cxX56xX4xX3xX7xX4cxX15xX16xX3xX72xX1xX74xX3xf17fxX3xX78xX6xX3cxX3xX7xX4cxX15xX16xX3xX81xX82xX3xXexX1xX74xea42xX4xX3xXdcxX5fxX3xX51xX15xX3xX1xX14xX3xX4xX1x10c96xX6xX3xX15xX21x1144axX4xX3xX72xe7d7xX6xX3xX13xX48xXex130a6xX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX49xX96xX29xXaxX12xX0xXdxX3cxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX96xXexX1xX74xX3cx12e02xX3xXdxX72xX10xX15xXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxb705xXdxX96xXexX1xadadxX3xX2xXa3xXa2xaf95xXbx123f6x11949xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1b6xX3xd118xd28bxaf37xXbxX1bdxX1bexXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b6xX84xX84xXdxX178xX19fxX6xX49xXexX1xX6xX15xX1xX1xX49xX6xX178xX135xX15xX84xX15xX10xX1b1xX7xX84xXa2xX2xXa3xXa3xX84xX2xc4fcxX1caxX96xX1f8xX2xX1f8xXa3x10edfxX1caxX1bbxXexb174xXa3xX1ffxX203xX1f8xX5xXa3xX178xbd76xXbxX16xdd99xX2fxX9xX1c8xXa2xXa2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX3xX13xX2cxX3xXcxX2fxX30xX15xX16xX3xX34xX21xX15xX16xX3xX39xXdxX3bxX3cxX3xXexX2fxX6xX41xX3xX4xX1xX24xX3xX47xX48xX49xX3xX4xX4cxX15xX16xX3xXexX51xX4xX3xX39xX1xX56xX4xX3xXbxX1xX5bxX4xX3xX7xX5fxX3xX4xX62xX3xX39xX65xX15xX1xX3xX1cxX56xX4xX3xX7xX4cxX15xX16xX3xX72xX1xX74xX3xX76xX3xX78xX6xX3cxX3xX7xX4cxX15xX16xX3xX81xX82xXaxX3xX1b1xXdxX96xXexX1xX9xXaxX2xXa3xXa2xX1bbxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1c8xX1c9xX1caxXaxX3xX84xX12xX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX6xXbxXexXdxX49xX15xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX13xX2cxX3xXcxX2fxX30xX15xX16xX3xX34xX21xX15xX16xX41xX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX41xX3xX72xX1xX28xX3xXexXd5xX4xX1xX3xX34xX13xX78xXdcxX3xXexX24xX15xX1xX41xX3xXcxX2fxX21xXe7xX15xX16xX3xX13xX49xXedxX15xX3xX13xX1cxXf2xX34xX3xXexX24xX15xX1xX3xX39xXdxX3bxX3cxX3xXexX2fxX6xX41xX3xX4xX1xX24xX3xX47xX48xX49xX3xX4xX4cxX15xX16xX3xXexX51xX4xX3xX39xX1xX56xX4xX3xXbxX1xX5bxX4xX3xX7xX5fxX3xX4xX62xX3xX135xX136xX3xX39xX65xX15xX1xX3xX1cxX56xX4xX3xX7xX4cxX15xX16xX3xX72xX1xX74xX3xX14axX3xX78xX6xX3cxX3xX7xX4cxX15xX16xX3xX81xX82xX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX49xX96xX29xXaxX12xX72x1179fxX15xX16xX3xX47xXdxX3xX4xb1eexX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3x11e15xX65xX3xX13xX169xX4xX3x12dfdxXdxX6xX15xX16xX41xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX3xX135xXdxX65xX15xX41xX3x10cfbxX1xX37exX3xX72xX1xX28xX3xXexXd5xX4xX1xX3x126cbxX1cxX78xXdcxX3xXexX24xX15xX1xX1bexX3xX5xX82xX15xX1xX3xX47xX48xX49xX3xf20ex12c08xX15xX3xXbxX1xd19cxX15xX16xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX41xX3xX99xXe7xX3xX78xX4cxX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxd963xXbxX3xX135xXedxX3xX3a5xX1xX51xXexX3xXexX2fxXdxX3bxX15xX3xX15xX4cxX15xX16xX3xXexX1xX4cxX15xX41xX3xX4xX51xX4xX3xX47xd476xX15xX3xX135xXd5xX3xX5xXdxX65xX15xX3xacf6xX74xX6xX15xX178xX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX49xX96xX29xXaxX12xX78xX16xX6xX29xX3xXexX2fxX49xX15xX16xX3xX19fxX74x10c6exXdxX3xX7xX51xX15xX16xX3xX15xX16xXedxX29xX3xX47x12175xX74xX3xXexXdxX65xX15xX3xX4xX28xX6xX3xX15xX3c7xX3cxX3xX3cxX16exXdxX3xXa2xXa3xXa2xX2xX41xX3xX39xX1xX4cxX15xX16xX3xX39xX1xX1axX3xX5xX6xX49xX3xX47xX15bxX15xX16xX3xXexX2fxX65xX15xX3xX4xX4cxX15xX16xX3xXexX2fxX21xafccxX15xX16xX3xXexX1xXdxX3xX4xX4cxX15xX16xX3xX39xX1xX56xX4xX3xXbxX1xX5bxX4xX3xX7xX5fxX3xX4xX62xX3xX7xX48xXexX3xXexX2fxX21xfdeexXexX3xX39xX65xX15xX1xX3xX1cxX56xX4xX3xXexX48xXdxX3xX1bdxX82xX3xX3a5xX1xX376xX15xX16xX3xX390xXdxX51xX49xX41xX3xX1xX74xX29xX3e5xX15xX3xX78xX16xX30xX4xX3xX389x112d5xX4xX3xX96xXdxaf56xX15xX3xX2fxX6xX3xX2fxb098xXexX3xX39xX1xfb66xX15xX3xXexX2fxX21xX406xX15xX16xX178xX3xX34xXedxX15xX16xX3xX4xX1xX5bxX4xX3xXbxX1xX21xX406xX15xX16xX3xXexXdxX3e5xX15xX3xX4xX406xX3xX16xXdxX16exXdxX3xX16xX14xX3cxX3xX3cxX51xX29xX3xX47xXedxX49xX41xX3xX3cxX51xX29xX3xX28xXdxX41xX3xX1bdxX10xX3xX5xX74xX41xX3xX4cxX3xXexX4cxX3xX4xX1xXe7xX3xX47xX4dbxXexX3xX47xX51xX41xX3xX1xX62xXdxX3xX1x12e2fxX3xX1xXedxX15xX3xX39xX1xX4e0xX74xX3xX47xX49xX48xX15xX3xX39xX65xX15xX1xX178xX3xc1cexX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX3c6xX3c7xX15xX3xXcxX5fxX41xX3xX3a5xX1xX37exX3xXcxX438xX15xX16xX3xX72xX5bxX4xX3xXexX2fxX21xXe7xX15xX16xX3xXcxX438xX15xX16xX3xX4xX5bxX4xX3xXcxX1xX28xX29xX3xX5xX4a4xXdxX3xX14axX3xX1cxX15bxX3xX78xX4cxX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX3e5xXbxX3xX135xXedxX3xX3a5xX1xX51xXexX3xXexX2fxXdxX3bxX15xX3xX15xX4cxX15xX16xX3xXexX1xX4cxX15xX41xX3xX4xX1xX74xX29xX65xX15xX3xX16xXdxX6xX3xX1xXedxX15xX16xX3xX47xX446xX74xX3xX3c6xXdxX3e5xXexX3xX78xX6xX3cxX3xX135xf9d6xX3xX1bdxX172xX3xX5xcd3exX41xX3xX39xX1xX56xX4xX3xXbxX1xX5bxX4xX3xX7xX5fxX3xX4xX62xX3xX4xX4cxX15xX16xX3xXexX2fxb9dexX15xX1xX3xXexX1xX28xX29xX3xX5xX4a4xXdxX3xXexX2fxX5fxX4xX3xXexXdxbc7axXbxX3xX4xX1xX24xX3xX1xX74xX29xX3xXexX1xXdxX3xX4xX4cxX15xX16xX3xX1xXdxX3e5xX15xX3xXexX2fxX21xX480xX15xX16xX178xX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX49xX96xX29xXaxX12xX0xXdxX3cxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX72xX10xX15xXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX1b1xXdxX96xXexX1xX1b6xX3xX2xXa3xXa2xX1bbxXbxX1bdxX1bexX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1b6xX3xX1ffxX2xX2xXbxX1bdxX1bexXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b6xX84xX84xXdxX178xX19fxX6xX49xXexX1xX6xX15xX1xX1xX49xX6xX178xX135xX15xX84xX15xX10xX1b1xX7xX84xXa2xX2xXa3xXa3xX84xX2xX1f8xX1caxX96xX1f8xX2xX1f8xXa3xX1c9xX1bbxX203xXexX1ffxXa2xXa2xXa2xX1f8xX5xXa3xX178xX20bxXbxX16xX20exX2fxX9xX1c8xX1c9xXa2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX3xX13xX2cxX3xXcxX2fxX30xX15xX16xX3xX34xX21xX15xX16xX3xX39xXdxX3bxX3cxX3xXexX2fxX6xX41xX3xX4xX1xX24xX3xX47xX48xX49xX3xX4xX4cxX15xX16xX3xXexX51xX4xX3xX39xX1xX56xX4xX3xXbxX1xX5bxX4xX3xX7xX5fxX3xX4xX62xX3xX39xX65xX15xX1xX3xX1cxX56xX4xX3xX7xX4cxX15xX16xX3xX72xX1xX74xX3xX76xX3xX78xX6xX3cxX3xX7xX4cxX15xX16xX3xX81xX82xXaxX3xX1b1xXdxX96xXexX1xX9xXaxX2xXa3xXa2xX1bbxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1ffxX2xX2xXaxX3xX84xX12xX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX6xXbxXexXdxX49xX15xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX13xX2cxX3xXcxX2fxX30xX15xX16xX3xX34xX21xX15xX16xX41xX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX41xX3xX72xX1xX28xX3xXexXd5xX4xX1xX3xX34xX13xX78xXdcxX3xXexX24xX15xX1xX41xX3xXcxX2fxX21xXe7xX15xX16xX3xX13xX49xXedxX15xX3xX13xX1cxXf2xX34xX3xXexX24xX15xX1xX3xX15xX16xX1xX10xX3xX5xX82xX15xX1xX3xX47xX48xX49xX3xX3b2xX1cxX78xXdcxX3xXexX24xX15xX1xX3xX19fxX51xX49xX3xX4xX51xX49xX3xXexX5f0xX15xX1xX3xX1xX5f0xX15xX1xX41xX3xXexXdxX604xX15xX3xX47xX15bxX3xX39xX1xX56xX4xX3xXbxX1xX5bxX4xX3xX7xX5fxX3xX4xX62xX3xX135xX136xX3xX39xX65xX15xX1xX3xX1cxX56xX4xX3xX7xX4cxX15xX16xX3xX72xX1xX74xX3xX14axX3xX78xX6xX3cxX3xX7xX4cxX15xX16xX3xX81xX82xX178xX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX49xX96xX29xXaxX12xXcxX1xX10xX49xX3xX19fxX51xX49xX3xX4xX51xX49xX3xX4xX28xX6xX3xX1cxX6xX15xX3xX411xX74xX53bxX15xX3xX5xX5d6xX3xX13xX446xX74xX3xXexX21xX3xX135xXedxX3xe7fax114fexX29xX3xX96xX5fxX15xX16xX3xXexX1xX28xX29xX3xX5xX4a4xXdxX3xX1caxX41xX3xX47xX406xX15xX3xX135xXd5xX3xX411xX74xX53bxX15xX3xX5xX5d6xX41xX3xX16xXdxX51xX3cxX3xX7xX51xXexX3xX4xX4cxX15xX16xX3xXexX2fxX5f0xX15xX1xX3xX39xX65xX15xX1xX3xX1cxX56xX4xX41xX3xX47xX49xX48xX15xX3xX39xX65xX15xX1xX3xX19fxXd5xX3xX7xX5fxX3xX4xX62xX3xXexX1xX74xX15bxX4xX3xX16xX37exXdxX3xXexX1xX446xX74xX3xX4xX37exX3xX16xXdxX51xX3xXexX2fxXd5xX3xX47xX446xX74xX3xXexX21xX3xX1c8xX1f8xX3xXexd9c8xX3xX47xX14xX15xX16xX41xX3xX39xX1xXe7xXdxX3xX4xX4cxX15xX16xX3xX1bdxX85axX29xX3xX96xX5fxX15xX16xX3xXexbd8axX3xX15xX3c7xX3cxX3xXa2xXa3xX2xX2xX41xX3xX1xX49xXedxX15xX3xXexX1xXedxX15xX1xX3xX47xX21xX6xX3xX135xXedxX49xX3xX7xX172xX3xX96xX5bxX15xX16xX3xX15xX3c7xX3cxX3xXa2xXa3xX2xX1caxX178xX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX49xX96xX29xXaxX12xX78xX16xXedxX29xX3xXa2xX1ffxX76xX2xXa2xX76xXa2xXa3xXa2xXa3xX41xX3xX39xX1xXdxX3xX47xX6xX15xX16xX3xX135xd529xX15xX3xX1xXedxX15xX1xX3xX4xX4dbxXbxX3xX15xX21xX16exX4xX3xXexX21xX16exXdxX3xXexX1xX5f0xX3xX1bdxX53bxX29xX3xX2fxX6xX3xX7xX5fxX3xX4xX62xX3xX7xX48xXexX3xXexX2fxX21xX4a4xXexX3xXexX48xXdxX3xX47xX49xX48xX15xX3xX39xX65xX15xX1xX3xXexX1xX74xX15bxX4xX3xX47xXd5xX6xX3xX19fxXedxX15xX3xX1bdxX82xX3xX3a5xX1xX376xX15xX16xX3xX390xXdxX51xX49xX3xcfdcxX78xX16xX30xX4xX3xX389xX4cfxX4xeb05xX41xX3xX135xX16exXdxX3xX4xX1xXdxX5d0xX74xX3xX96xXedxXdxX3xX1ffxXa3xX3xX3cx115b3xXexX178xX3xX78xX16xX6xX29xX3xX7xX6xX74xX3xX39xX1xXdxX3xX7xX5fxX3xX4xX62xX3xX1bdxX53bxX29xX3xX2fxX6xX41xX3xX3b2xX1cxX78xXdcxX3xXexX24xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX34xX37exX6xX41xX3xX4xX51xX4xX3xX15xX16xXedxX15xX1xX41xX3xX47xXd5xX6xX3xXbxX1xX21xX406xX15xX16xX3xX4xX28xX6xX3xXexX24xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX34xX37exX6xX3xX47xX82xX3xXbxX1xX62xXdxX3xX1xX4a4xXbxX3xX135xX16exXdxX3xX1cxX15bxX3xX78xX4cxX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX3e5xXbxX3xX135xXedxX3xX3a5xX1xX51xXexX3xXexX2fxXdxX3bxX15xX3xX15xX4cxX15xX16xX3xXexX1xX4cxX15xX3xX135xXedxX3xX4xX51xX4xX3xX47xX406xX15xX3xX135xXd5xX3xX5xXdxX65xX15xX3xX411xX74xX6xX15xX3xX39xX1xX4e0xX15xX3xXexX2fxX21xX406xX15xX16xX3xX39xXdxX3bxX3cxX3xXexX2fxX6xX41xX3xX47xX51xX15xX1xX3xX16xXdxX51xX3xX15xX16xX74xX29xX65xX15xX3xX15xX1xX85axX15xX41xX3xXexX1axX15xX1xX3xX4xX1xX4dbxXexX41xX3xX3cxX169xX4xX3xX47xX15bxX3xX4xX28xX6xX3xX7xX5fxX3xX4xX62xX41xX3xX1bdxX51xX4xX3xX47xXd5xX15xX1xX3xXbxX1xX21xX406xX15xX16xX3xX51xX15xX3xX39xX1xX56xX4xX3xXbxX1xX5bxX4xX178xX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX49xX96xX29xXaxX12xX0xXdxX3cxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX72xX10xX15xXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX1b1xXdxX96xXexX1xX1b6xX3xX2xXa3xXa2xX1bbxXbxX1bdxX1bexX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1b6xX3xX1c8xX1c9xX1caxXbxX1bdxX1bexXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b6xX84xX84xXdxX178xX19fxX6xX49xXexX1xX6xX15xX1xX1xX49xX6xX178xX135xX15xX84xX15xX10xX1b1xX7xX84xXa2xX2xXa3xXa3xX84xX2xX1f8xX1caxX96xX1f8xX2xX1f8xX2xXa3xX1f8xX2xXexX1c8xX1f8xX203xX1f8xX2xX5xXa3xX178xX20bxXbxX16xX20exX2fxX9xX1bbxX203xX1c8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX3xX13xX2cxX3xXcxX2fxX30xX15xX16xX3xX34xX21xX15xX16xX3xX39xXdxX3bxX3cxX3xXexX2fxX6xX41xX3xX4xX1xX24xX3xX47xX48xX49xX3xX4xX4cxX15xX16xX3xXexX51xX4xX3xX39xX1xX56xX4xX3xXbxX1xX5bxX4xX3xX7xX5fxX3xX4xX62xX3xX39xX65xX15xX1xX3xX1cxX56xX4xX3xX7xX4cxX15xX16xX3xX72xX1xX74xX3xX76xX3xX78xX6xX3cxX3xX7xX4cxX15xX16xX3xX81xX82xXaxX3xX1b1xXdxX96xXexX1xX9xXaxX2xXa3xXa2xX1bbxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1c8xX1c9xX1caxXaxX3xX84xX12xX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX6xXbxXexXdxX49xX15xXaxX12xXcxX438xX15xX16xX3xX4xX4cxX15xX16xX3xXexX29xX3xX859xX85axX29xX3xX96xX5fxX15xX16xX3xX78xX4cxX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX3e5xXbxX3xX135xXedxX3xX3a5xX1xX51xXexX3xXexX2fxXdxX3bxX15xX3xX15xX4cxX15xX16xX3xXexX1xX4cxX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX34xX37exX6xX3xX76xX3xX47xX406xX15xX3xX135xXd5xX3xXexX1xXdxX3xX4xX4cxX15xX16xX3xX47xX6xX15xX16xX3xXexX950xXbxX3xXexX2fxX74xX15xX16xX3xX39xX1xX56xX4xX3xXbxX1xX5bxX4xX3xX7xX5fxX3xX4xX62xX178xX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX49xX96xX29xXaxX12xXcxX1xX10xX49xX3xX96xX5fxX3xXexX1axX15xX1xX41xX3xXexX438xX15xX16xX3xX39xX1xX62xXdxX3xX5xX21xX4a4xX15xX16xX3xX47xX4dbxXexX41xX3xX47xX51xX3xX47xX3bxX3xX47xX56xXbxX41xX3xX1xXedxX15xX3xX39xX1xX4e0xX74xX3xX47xX49xX48xX15xX3xX39xX65xX15xX1xX3xX19fxXd5xX3xX135xX136xX3xX5xX65xX15xX3xX47xX604xX15xX3xX2xX1f8xX178xXa3xXa3xXa3xX3xX3cxX1caxX178xX3xX78xX1xf07fxX3cxX3xX19fxX53bxX49xX3xX47xX53bxX3cxX3xXexXdxX604xX15xX3xX47xX15bxX3xXexX1xX10xX49xX3xX29xX65xX74xX3xX4xX446xX74xX3xX4xX28xX6xX3xX1cxX15bxX3xX78xX4cxX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX3e5xXbxX3xX135xXedxX3xX3a5xX1xX51xXexX3xXexX2fxXdxX3bxX15xX3xX15xX4cxX15xX16xX3xXexX1xX4cxX15xX41xX3xXexX24xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX34xX37exX6xX41xX3xXexX2fxX49xX15xX16xX3xXa2xX3xX15xX16xXedxX29xX3xX411xX74xX6xX41xX3xXcxX438xX15xX16xX3xX4xX4cxX15xX16xX3xXexX29xX3xX859xX85axX29xX3xX96xX5fxX15xX16xX3xX78xX4cxX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX3e5xXbxX3xX135xXedxX3xX3a5xX1xX51xXexX3xXexX2fxXdxX3bxX15xX3xX15xX4cxX15xX16xX3xXexX1xX4cxX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX34xX37exX6xX3xX47xX82xX3xX1xX74xX29xX3xX47xX15bxX15xX16xX41xX3xXexX950xXbxX3xX39xX604xXexX3xXexX48xXdxX3xX1xXdxX3e5xX15xX3xXexX2fxX21xX480xX15xX16xX3xX1ffxX3xX3cxX51xX29xX3xX47xXedxX49xX41xX3xX1caxX3xX3cxX51xX29xX3xX28xXdxX41xX3xXa2xX3xX3cxX51xX29xX3xX5xX74xX41xX3xXa2xXa3xX3xX4cxX3xXexX4cxX3xX4xX51xX4xX3xX5xX49xX48xXdxX41xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xXedxX15xX1xX3xX1bbxX3xX39xX1axXbxX41xX3xXexX1xXdxX3xX4xX4cxX15xX16xX3xX1caxX3xX4xX6xX41xX3xX4xX53bxX3xX15xX16xXedxX29xX3xX135xXedxX3xX47xX65xX3cxX178xX3xX13xX604xX15xX3xX7xX51xX15xX16xX3xX15xX6xX29xX41xX3xX39xX1xX62xXdxX3xX5xX21xX4a4xX15xX16xX3xX47xX4dbxXexX3xX47xX51xX3xX7xX6xX15xX3xX5xX4dbxXbxX3xX21xX16exX4xX3xX47xX48xXexX3xX1caxX178xXa3xXa3xXa3xX3cxX1caxX41xX3xX19fxXd02xX15xX16xX3xXa2xXa3xd24fxX3xXexX438xX15xX16xX3xX39xX1xX62xXdxX3xX5xX21xX4a4xX15xX16xX3xX96xX5fxX3xXexX1axX15xX1xX178xX3xX1cxX6xX15xX3xX4xX1xX24xX3xX1xX74xX29xX3xX4xX4cxX15xX16xX3xXexX2fxX21xX480xX15xX16xX3xX135xXedxX3xX15xX1xXedxX3xXexX1xX446xX74xX3xX47xX6xX15xX16xX3xXexX1axX15xX1xX3xXexX49xX51xX15xX3xXbxX1xX21xX406xX15xX16xX3xX51xX15xX3xXexX438xX3xX4xX1xX169xX4xX3xXexX1xX65xX3cxX3xX4xX51xX4xX3xX3cxe3abxXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX4cxX15xX16xX3xX135xXedxX3xX1xX74xX29xX3xX47xX15bxX15xX16xX3xX15xX1xX85axX15xX3xX5xX5fxX4xX41xX3xX3cxX51xX29xX3xX3cxX37exX4xX41xX3xX135xX950xXexX3xXexX21xX3xX47xX3bxX3xX47xX4e0xX29xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXexXdxX604xX15xX3xX47xX15bxX3xX39xX1xX56xX4xX3xXbxX1xX5bxX4xX3xX7xX5fxX3xX4xX62xX3xX178xX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX49xX96xX29xXaxX12xX0xXdxX3cxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX72xX10xX15xXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX1b1xXdxX96xXexX1xX1b6xX3xX2xXa3xXa2xX1bbxXbxX1bdxX1bexX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1b6xX3xX1c8xX1ffxX203xXbxX1bdxX1bexXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b6xX84xX84xXdxX178xX19fxX6xX49xXexX1xX6xX15xX1xX1xX49xX6xX178xX135xX15xX84xX15xX10xX1b1xX7xX84xXa2xX2xXa3xXa3xX84xX2xX1f8xX1caxX96xX1f8xX2xX1f8xX2xX1caxX2xX1c8xXexX1ffxX203xX1bbxX1bbxX1bbxX5xXa3xX178xX20bxXbxX16xX20exX2fxX9xX203xX203xXa2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX3xX13xX2cxX3xXcxX2fxX30xX15xX16xX3xX34xX21xX15xX16xX3xX39xXdxX3bxX3cxX3xXexX2fxX6xX41xX3xX4xX1xX24xX3xX47xX48xX49xX3xX4xX4cxX15xX16xX3xXexX51xX4xX3xX39xX1xX56xX4xX3xXbxX1xX5bxX4xX3xX7xX5fxX3xX4xX62xX3xX39xX65xX15xX1xX3xX1cxX56xX4xX3xX7xX4cxX15xX16xX3xX72xX1xX74xX3xX76xX3xX78xX6xX3cxX3xX7xX4cxX15xX16xX3xX81xX82xXaxX3xX1b1xXdxX96xXexX1xX9xXaxX2xXa3xXa2xX1bbxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1c8xX1ffxX203xXaxX3xX84xX12xX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX6xXbxXexXdxX49xX15xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX13xX2cxX3xXcxX2fxX30xX15xX16xX3xX34xX21xX15xX16xX41xX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX41xX3xX72xX1xX28xX3xXexXd5xX4xX1xX3xX34xX13xX78xXdcxX3xXexX24xX15xX1xX41xX3xXcxX2fxX21xXe7xX15xX16xX3xX13xX49xXedxX15xX3xX13xX1cxXf2xX34xX3xXexX24xX15xX1xX3xXexX2fxX6xX49xX3xX47xX438xXdxX3xX135xX16exXdxX3xX4xX51xX4xX3xX47xX406xX15xX3xX135xXd5xX3xX5xXdxX65xX15xX3xX411xX74xX6xX15xX3xX135xX5d0xX3xX4xX4cxX15xX16xX3xXexX51xX4xX3xX39xX1xX56xX4xX3xXbxX1xX5bxX4xX3xX7xX5fxX3xX4xX62xX3xX135xX136xX3xX39xX65xX15xX1xX3xX1cxX56xX4xX3xX7xX4cxX15xX16xX3xX72xX1xX74xX3xX14axX3xX78xX6xX3cxX3xX7xX4cxX15xX16xX3xX81xX82xX178xX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX49xX96xX29xXaxX12xX3a5xX1xX51xXexX3xX19fxXdxX3bxX74xX3xXexX48xXdxX3xX19fxX74xX438xXdxX3xX39xXdxX3bxX3cxX3xXexX2fxX6xX41xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX13xX2cxX3xXcxX2fxX30xX15xX16xX3xX34xX21xX15xX16xX41xX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX41xX3xX72xX1xX28xX3xXexXd5xX4xX1xX3xX34xX13xX78xXdcxX3xXexX24xX15xX1xX41xX3xXcxX2fxX21xXe7xX15xX16xX3xX13xX49xXedxX15xX3xX13xX1cxXf2xX34xX3xXexX24xX15xX1xX3xX16xX1xXdxX3xX15xX1xX950xX15xX41xX3xX47xX51xX15xX1xX3xX16xXdxX51xX3xX4xX6xX49xX3xX7xX5fxX3xX135xXedxX49xX3xX4xX74xX15bxX4xX3xX39xXd5xXbxX3xXexX1xX480xXdxX3xX135xXedxX3xX15xX2cxX3xX5xX5fxX4xX3xX2fxX4dbxXexX3xX5xX16exX15xX3xX4xX28xX6xX3xX4xX51xX4xX3xX47xX406xX15xX3xX135xXd5xX3xXexX2fxX49xX15xX16xX3xX135xXdxX3e5xX4xX3xX39xX1xX56xX4xX3xXbxX1xX5bxX4xX3xX7xX5fxX3xX4xX62xX3xX135xX136xX3xX39xX65xX15xX1xX3xX1cxX56xX4xX3xX7xX4cxX15xX16xX3xX72xX1xX74xX3xX14axX3xX78xX6xX3cxX3xX7xX4cxX15xX16xX3xX81xX82xX178xX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX49xX96xX29xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX3xX15xX1xX4dbxX15xX3xX3cxX48xX15xX1xX1b6xX3xX13xX85axX29xX3xX5xXedxX3xX7xX5fxX3xX4xX62xX3xX1xX604xXexX3xX7xX169xX4xX3xX47xX51xX15xX16xX3xXexXdxX604xX4xX41xX3xX5xX48xXdxX3xX1bdxX53bxX29xX3xX2fxX6xX3xX135xXedxX49xX3xX47xe5d3xX15xX16xX3xXexX1xX480xXdxX3xX47xXdxX3bxX3cxX3xX19fxXedxX3xX4xX49xX15xX3xX15xX4cxX15xX16xX3xX96xX85axX15xX3xX47xX6xX15xX16xX3xX4xX1xX74xX4e0xX15xX3xX19fxXd5xX3xX19fxX21xX16exX4xX3xX135xXedxX49xX3xX7xX53bxX15xX3xX1bdxX74xX4dbxXexX3xX135xX5bxX3xX4xX1xXdxX65xX3cxX3xX1bdxX74xX85axX15xX3xXa2xXa3xXa2xX2xX178xX3xX3c6xX5f0xX3xX135xX950xX29xX41xX3xX7xX5fxX3xX4xX62xX3xX47xX21xX4a4xX4xX3xX39xX1xX56xX4xX3xXbxX1xX5bxX4xX3xX7xX16exX3cxX3xX15xX16xXedxX29xX3xX15xXedxX49xX41xX3xX19fxXedxX3xX4xX49xX15xX3xX15xX4cxX15xX16xX3xX96xX85axX15xX3xXe7xX3xX1f8xX3xX1xX74xX29xX3e5xX15xX3xXexX1xX74xX15bxX4xX3xX135xX376xX15xX16xX3xXexX21xX16exXdxX3xX4xX28xX6xX3xX39xX65xX15xX1xX3xX1cxX56xX4xX3xX7xc95dxX3xX29xX65xX15xX3xXexX85axX3cxX3xX15xX16xXedxX29xX3xX47xX37exX41xX3xX39xX1xX4cxX15xX16xX3xX4xX3ccxX15xX3xX5xX49xX3xX5xX56xX15xX16xX3xX135xX5d0xX3xX135xXdxX3e5xX4xX3xX47xX53bxX3cxX3xX19fxX53bxX49xX3xX15xX21xX16exX4xX3xXexX21xX16exXdxX3xX4xX1xX49xX3xX1xX406xX15xX3xX1caxXa3xX178xXa3xXa3xXa3xX3xX1xX6xX3xX47xX4dbxXexX3xX4xX6xX15xX1xX3xXexX51xX4xX178xX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX49xX96xX29xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX3xX13xX2cxX3xXcxX2fxX30xX15xX16xX3xX34xX21xX15xX16xX3xX47xX5d0xX3xX15xX16xX1xXd5xX41xX3xXcxX438xX15xX16xX3xX4xX5bxX4xX3xXcxX1xX28xX29xX3xX389xX4a4xXdxX41xX3xX1cxX6xX15xX3xXf2xX74xX53bxX15xX3xX5xX5d6xX3xX13xX446xX74xX3xXexX21xX3xX135xXedxX3xX859xX85axX29xX3xX96xX5fxX15xX16xX3xXexX1xX28xX29xX3xX5xX4a4xXdxX3xX1caxX3xX135xXedxX3xX3b2xX1cxX78xXdcxX3xXexX24xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX34xX37exX6xX41xX3xX4xX51xX4xX3xX15xX16xXedxX15xX1xX41xX3xX47xX406xX15xX3xX135xXd5xX41xX3xX47xXd5xX6xX3xXbxX1xX21xX406xX15xX16xX3xX4xX28xX6xX3xXexX24xX15xX1xX3xX4xX446xX15xX3xXbxX1xX62xXdxX3xX1xX4a4xXbxX3xX4xX1xX4cfxXexX3xX4xX1xX135dxX41xX3xX16xXdxX53bxXdxX3xX411xX74xX29xX604xXexX3xX39xXd5xXbxX3xXexX1xX480xXdxX3xX15xX1x10e2fxX15xX16xX3xX39xX1xX37exX3xX39xX1xX3c7xX15xX3xX135xX21xX16exX15xX16xX3xX3cxX56xX4xX41xX3xX19fxX51xX3cxX3xX7xX51xXexX3xX1xXdxX3e5xX15xX3xXexX2fxX21xX480xX15xX16xX3xX47xX3bxX3xX4xX1xX24xX3xX47xX48xX49xX3xX15xX1xXedxX3xXexX1xX446xX74xX3xX47xX4e0xX29xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXexXdxX604xX15xX3xX47xX15bxX3xXexX1xXdxX3xX4xX4cxX15xX16xX3xX39xX1xX56xX4xX3xXbxX1xX5bxX4xX3xX7xX5fxX3xX4xX62xX178xX3xX72xX376xX15xX16xX3xX135xX16exXdxX3xX135xXdxX3e5xX4xX3xX1xX74xX29xX3xX47xX15bxX15xX16xX3xXexX1xX65xX3cxX3xX15xX1xX85axX15xX3xX5xX5fxX4xX41xX3xX135xX950xXexX3xXexX21xX41xX3xXbxX1xX21xX406xX15xX16xX3xXexXdxX3e5xX15xX41xX3xX4xX446xX15xX3xXbxX1xX53bxXdxX3xX4xX37exX3xXbxX1xX21xX406xX15xX16xX3xX51xX15xX3xXexX1xXdxX3xX4xX4cxX15xX16xX3xXexX62xXexX3xX15xX1xX4dbxXexX41xX3xXbxX1xX4dbxX15xX3xX47xX4dbxX74xX3xX4xX406xX3xX19fxX53bxX15xX3xX39xX1xX56xX4xX3xXbxX1xX5bxX4xX3xX7xX5fxX3xX4xX62xX3xX135xXedxX3xX47xX21xX6xX3xX47xX49xX48xX15xX3xX39xX65xX15xX1xX3xX135xX950xX15xX3xX1xXedxX15xX1xX3xXexX2fxXe7xX3xX5xX48xXdxX3xX135xXedxX49xX3xX15xX16xXedxX29xX3xX1f8xX76xX2xX41xX3xX39xX1xX4cxX15xX16xX3xX47xX3bxX3xX53bxX15xX1xX3xX1xX21xXe7xX15xX16xX3xX47xX604xX15xX3xX5xXd5xX4xX1xX3xXexX1xX480xXdxX3xX135xX5bxX3xX7xX53bxX15xX3xX1bdxX74xX4dbxXexX3xX135xX5bxX3xX4xX1xXdxX65xX3cxX3xX1bdxX74xX85axX15xX3xX4xX28xX6xX3xX19fxXedxX3xX4xX49xX15xX178xX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX49xX96xX29xXaxX12xX0xXdxX3cxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX72xX10xX15xXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX1b1xXdxX96xXexX1xX1b6xX3xX2xXa3xXa2xX1bbxXbxX1bdxX1bexX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1b6xX3xX1c8xX1c9xX1caxXbxX1bdxX1bexXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b6xX84xX84xXdxX178xX19fxX6xX49xXexX1xX6xX15xX1xX1xX49xX6xX178xX135xX15xX84xX15xX10xX1b1xX7xX84xXa2xX2xXa3xXa3xX84xX2xX1f8xX1caxX96xX1f8xX2xX1f8xX2xX1f8xXa3xXa3xXexX203xXa3xXa2xX1c9xX1f8xX5xXa3xX178xX20bxXbxX16xX20exX2fxX9xX1c9xX2xX1ffxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX3xX13xX2cxX3xXcxX2fxX30xX15xX16xX3xX34xX21xX15xX16xX3xX39xXdxX3bxX3cxX3xXexX2fxX6xX41xX3xX4xX1xX24xX3xX47xX48xX49xX3xX4xX4cxX15xX16xX3xXexX51xX4xX3xX39xX1xX56xX4xX3xXbxX1xX5bxX4xX3xX7xX5fxX3xX4xX62xX3xX39xX65xX15xX1xX3xX1cxX56xX4xX3xX7xX4cxX15xX16xX3xX72xX1xX74xX3xX76xX3xX78xX6xX3cxX3xX7xX4cxX15xX16xX3xX81xX82xXaxX3xX1b1xXdxX96xXexX1xX9xXaxX2xXa3xXa2xX1bbxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1c8xX1c9xX1caxXaxX3xX84xX12xX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX6xXbxXexXdxX49xX15xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX13xX2cxX3xXcxX2fxX30xX15xX16xX3xX34xX21xX15xX16xX41xX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX41xX3xX72xX1xX28xX3xXexXd5xX4xX1xX3xX34xX13xX78xXdcxX3xXexX24xX15xX1xX41xX3xXcxX2fxX21xXe7xX15xX16xX3xX13xX49xXedxX15xX3xX13xX1cxXf2xX34xX3xXexX24xX15xX1xX3xX47xXdxX3xX39xXdxX3bxX3cxX3xXexX2fxX6xX3xX1xXdxX3e5xX15xX3xXexX2fxX21xX480xX15xX16xX41xX3xX4xX4cxX15xX16xX3xXexX51xX4xX3xX39xX1xX56xX4xX3xXbxX1xX5bxX4xX3xX7xX5fxX3xX4xX62xX3xX135xX136xX3xX39xX65xX15xX1xX3xX1cxX56xX4xX3xX7xX4cxX15xX16xX3xX72xX1xX74xX3xX14axX3xX78xX6xX3cxX3xX7xX4cxX15xX16xX3xX81xX82xX178xX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX49xX96xX29xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX3xX13xX2cxX3xXcxX2fxX30xX15xX16xX3xX34xX21xX15xX16xX3xX4xX1xX24xX3xX47xX48xX49xX3xX99xXe7xX3xX78xX4cxX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX3e5xXbxX3xX135xXedxX3xX3a5xX1xX51xXexX3xXexX2fxXdxX3bxX15xX3xX15xX4cxX15xX16xX3xXexX1xX4cxX15xX3xX4xX172xX3xX4xX51xX15xX3xX19fxX15bxX3xX19fxX51xX3cxX3xX7xX51xXexX3xX1xXdxX3e5xX15xX3xXexX2fxX21xX480xX15xX16xX41xX3xXbxX1xX62xXdxX3xX1xX4a4xXbxX3xX135xX16exXdxX3xX4xX51xX4xX3xX47xX406xX15xX3xX135xXd5xX3xX5xXdxX65xX15xX3xX411xX74xX6xX15xX3xX4xX950xXbxX3xX15xX1xX950xXexX3xXexXdxX604xX15xX3xX47xX15bxX3xXexX1xXdxX3xX4xX4cxX15xX16xX41xX3xX19fxX51xX49xX3xX4xX51xX49xX3xXcxX1xX21xX480xX15xX16xX3xXexX2fxX5fxX4xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX41xX3xX3b2xX1cxX78xXdcxX3xXexX24xX15xX1xX3xX135xXedxX3xX1cxX15bxX3xX78xX4cxX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX3e5xXbxX3xX135xXedxX3xX3a5xX1xX51xXexX3xXexX2fxXdxX3bxX15xX3xX15xX4cxX15xX16xX3xXexX1xX4cxX15xX3xX135xXedxX49xX3xX2xX1c8xX3xX16xXdxX480xX3xX1xXedxX15xX16xX3xX15xX16xXedxX29xX178xX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX49xX96xX29xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX4xXee5xX15xX16xX3xX5xX21xX74xX3xX5d6xX41xX3xX4xX51xX4xX3xX47xX406xX15xX3xX135xXd5xX3xX4xX1xX74xX29xX65xX15xX3xX3cxX4cxX15xX3xX4xX446xX15xX3xXexX1xX6xX3cxX3xX3cxX21xX74xX3xX4xX1xX49xX3xX1cxX15bxX3xX78xX4cxX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX3e5xXbxX3xX135xXedxX3xX3a5xX1xX51xXexX3xXexX2fxXdxX3bxX15xX3xX15xX4cxX15xX16xX3xXexX1xX4cxX15xX3xX135xXedxX3xX3b2xX1cxX78xXdcxX3xXexX24xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX34xX37exX6xX3xX39xXdxX3bxX3cxX3xXexX2fxX6xX3xXexX49xXedxX15xX3xXexX74xX29xX604xX15xX3xX39xX65xX15xX1xX3xX1cxX56xX4xX3xX7xX4cxX15xX16xX3xX72xX1xX74xX3xX14axX3xX78xX6xX3cxX3xX7xX4cxX15xX16xX3xX81xX82xX1bexX3xX2fxXedxX3xX7xX49xX51xXexX41xX3xX47xX51xX15xX1xX3xX16xXdxX51xX3xX1xXdxX3e5xX15xX3xXexX2fxX48xX15xX16xX3xX4xX4cxX15xX16xX3xXexX51xX4xX3xX19fxX53bxX49xX3xX47xX53bxX3cxX3xX6xX15xX3xXexX49xXedxX15xX3xX135xX950xX15xX3xX1xXedxX15xX1xX3xX4xX4cxX15xX16xX3xXexX2fxX5f0xX15xX1xX41xX3xX15xX1xXd02xX3cxX3xXbxX1xX51xXexX3xX1xXdxX3e5xX15xX3xX135xXedxX3xX1bdxX172xX3xX5xX5d6xX3xX39xXd5xXbxX3xXexX1xX480xXdxX3xX4xX51xX4xX3xX15xX16xX74xX29xX3xX4xX406xX3xX3cxX4dbxXexX3xX6xX15xX3xXexX49xXedxX15xX41xX3xXexX2fxX51xX15xX1xX3xX47xX3bxX3xX1bdxX53bxX29xX3xX2fxX6xX3xX7xX5fxX3xX4xX62xX3xX47xX51xX15xX16xX3xXexXdxX604xX4xX3xX15xX1xX21xX3xX135xX8f0xX6xX3xX411xX74xX6xX178xX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX49xX96xX29xXaxX12xX0xXdxX3cxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX72xX10xX15xXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX1b1xXdxX96xXexX1xX1b6xX3xX2xXa3xXa3xXa3xXbxX1bdxX1bexX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1b6xX3xX1ffxX2xXa2xXbxX1bdxX1bexXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b6xX84xX84xXdxX178xX19fxX6xX49xXexX1xX6xX15xX1xX1xX49xX6xX178xX135xX15xX84xX15xX10xX1b1xX7xX84xXa2xX2xXa3xXa3xX84xX2xX1f8xX1caxX96xX1f8xX2xX1f8xX2xX1c9xX2xX1ffxXexX1bbxX1caxX2xX2xX1f8xX5xXa3xX178xX20bxXbxX16xX20exX2fxX9xX1ffxX1c9xX1c9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX3xX13xX2cxX3xXcxX2fxX30xX15xX16xX3xX34xX21xX15xX16xX3xX39xXdxX3bxX3cxX3xXexX2fxX6xX41xX3xX4xX1xX24xX3xX47xX48xX49xX3xX4xX4cxX15xX16xX3xXexX51xX4xX3xX39xX1xX56xX4xX3xXbxX1xX5bxX4xX3xX7xX5fxX3xX4xX62xX3xX39xX65xX15xX1xX3xX1cxX56xX4xX3xX7xX4cxX15xX16xX3xX72xX1xX74xX3xX76xX3xX78xX6xX3cxX3xX7xX4cxX15xX16xX3xX81xX82xXaxX3xX1b1xXdxX96xXexX1xX9xXaxX2xXa3xXa3xXa3xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1ffxX2xXa2xXaxX3xX84xX12xX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX6xXbxXexXdxX49xX15xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX13xX2cxX3xXcxX2fxX30xX15xX16xX3xX34xX21xX15xX16xX41xX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX41xX3xX72xX1xX28xX3xXexXd5xX4xX1xX3xX34xX13xX78xXdcxX3xXexX24xX15xX1xX41xX3xXcxX2fxX21xXe7xX15xX16xX3xX13xX49xXedxX15xX3xX13xX1cxXf2xX34xX3xXexX24xX15xX1xX3xXexX1xX3c7xX3cxX3xX1x1009exXdxX41xX3xX47xX15bxX15xX16xX3xX135xXdxX65xX15xX3xX16xXdxX6xX3xX47xX5f0xX15xX1xX3xXexX1xXdxX3e5xXexX3xX1xX48xXdxX3xX7xX6xX74xX3xX7xX5fxX3xX4xX62xX3xX135xX136xX3xX39xX65xX15xX1xX3xX1cxX56xX4xX3xX7xX4cxX15xX16xX3xX72xX1xX74xX3xX76xX3xX78xX6xX3cxX3xX7xX4cxX15xX16xX3xX81xX82xX178xX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX49xX96xX29xXaxX12xX0xXdxX3cxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX72xX10xX15xXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX1b1xXdxX96xXexX1xX1b6xX3xX2xXa3xXa2xX1bbxXbxX1bdxX1bexX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1b6xX3xX1c8xX1c9xX1caxXbxX1bdxX1bexXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b6xX84xX84xXdxX178xX19fxX6xX49xXexX1xX6xX15xX1xX1xX49xX6xX178xX135xX15xX84xX15xX10xX1b1xX7xX84xXa2xX2xXa3xXa3xX84xX2xX1f8xX1caxX96xX1f8xX2xX1f8xX2xX1c9xX1bbxXa3xXexXa2xX1c9xX1c9xX1c8xX1caxX5xXa3xX178xX20bxXbxX16xX20exX2fxX9xX203xX1f8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX3xX13xX2cxX3xXcxX2fxX30xX15xX16xX3xX34xX21xX15xX16xX3xX39xXdxX3bxX3cxX3xXexX2fxX6xX41xX3xX4xX1xX24xX3xX47xX48xX49xX3xX4xX4cxX15xX16xX3xXexX51xX4xX3xX39xX1xX56xX4xX3xXbxX1xX5bxX4xX3xX7xX5fxX3xX4xX62xX3xX39xX65xX15xX1xX3xX1cxX56xX4xX3xX7xX4cxX15xX16xX3xX72xX1xX74xX3xX76xX3xX78xX6xX3cxX3xX7xX4cxX15xX16xX3xX81xX82xXaxX3xX1b1xXdxX96xXexX1xX9xXaxX2xXa3xXa2xX1bbxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1c8xX1c9xX1caxXaxX3xX84xX12xX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX6xXbxXexXdxX49xX15xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX13xX2cxX3xXcxX2fxX30xX15xX16xX3xX34xX21xX15xX16xX41xX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX41xX3xX72xX1xX28xX3xXexXd5xX4xX1xX3xX34xX13xX78xXdcxX3xXexX24xX15xX1xX41xX3xXcxX2fxX21xXe7xX15xX16xX3xX13xX49xXedxX15xX3xX13xX1cxXf2xX34xX3xXexX24xX15xX1xX3xXexX1xX3c7xX3cxX3xX1xX1c30xXdxX41xX3xX47xX15bxX15xX16xX3xX135xXdxX65xX15xX3xX16xXdxX6xX3xX47xX5f0xX15xX1xX3xXexX1xXdxX3e5xXexX3xX1xX48xXdxX3xX7xX6xX74xX3xX7xX5fxX3xX4xX62xX3xX135xX136xX3xX39xX65xX15xX1xX3xX1cxX56xX4xX3xX7xX4cxX15xX16xX3xX72xX1xX74xX3xX76xX3xX78xX6xX3cxX3xX7xX4cxX15xX16xX3xX81xX82xX178xX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX49xX96xX29xXaxX12xX78xX1xX85axX15xX3xX96xXd5xXbxX3xX15xXedxX29xX41xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX13xX2cxX3xXcxX2fxX30xX15xX16xX3xX34xX21xX15xX16xX41xX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX41xX3xX72xX1xX28xX3xXexXd5xX4xX1xX3xX34xX13xX78xXdcxX3xXexX24xX15xX1xX41xX3xXcxX2fxX21xXe7xX15xX16xX3xX13xX49xXedxX15xX3xX13xX1cxXf2xX34xX3xXexX24xX15xX1xX3xX47xX82xX3xX47xX604xX15xX3xXexX1xX3c7xX3cxX3xX1xX1c30xXdxX41xX3xX47xX15bxX15xX16xX3xX135xXdxX65xX15xX3xX16xXdxX6xX3xX47xX5f0xX15xX1xX3xXexX1xXdxX3e5xXexX3xX1xX48xXdxX3xX7xX6xX74xX3xX7xX5fxX3xX4xX62xX3xX135xX136xX3xX39xX65xX15xX1xX3xX1cxX56xX4xX3xX7xX4cxX15xX16xX3xX72xX1xX74xX3xX76xX3xX78xX6xX3cxX3xX7xX4cxX15xX16xX3xX81xX82xX178xX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbe57xX74xXexX1xX49xX2fxXaxX12xXcxX2fxX446xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX0xX84xXbxX12
Trần Thanh