[Infographics] - Những điểm mới về lương hưu, bảo hiểm xã hội từ năm 2022
Năm 2022 sẽ có nhiều sự thay đổi về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), lương hưu, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Những điểm mới về sự thay đổi này người lao động nên biết.
8e90x11f8cx118efxd66ex10359xe8aax10602x1264fxcd2dxX7x10e13xdcfdxd9a3xe36cxc6c3x9a8fxX5x9bc5xXaxcf2bx93c8xe81bx131d3xc8acxc2abxd9aexbc65xX6xXbxX1xXdxX4xX7xe8a3xX3x1329axX3x116fbxX1xd766xX15xX18xX3xe8dbxXdxa5bcxb619xX3xX2dxfed7xXdxX3x11285xd39dxX3xX5xb385x12bbfxX15xX18xX3xX1xX37xf64exccdaxX3x9cc4x12d49xX17xX3xX1xXdxX2cxX2dxX3xf605x11588xX3xX1x11347xXdxX3xXex10c5exX3xX15x9bedxX2dxX3xcf98xa093xX58xX58xX0x928fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd1f1xX10xX6xeaefxXaxX12xX24xX55xX2dxX3xX58xX59xX58xX58xX3xX7xffefxX3xX4xdf6dxX3xX15xX1xXdxX34xX3exX3xX7xb74exX3xXexX1xX6x12d5bxX3xX2axb5b0xXdxX3xX33xX34xX3xX4xX1x12089xX15xX1xX3xX7x12789xX4xX1xX3xX41xX42xX17xX3xX1xXdxX2cxX2dxX3xX4axX4bxX3xX1xX4exXdxX3xe04bxdf06xX6cx9733xX6cxd550xX3fxX3xX5xX37xX38xX15xX18xX3xX1xX37xX3exX3fxX3xX42xX15xX1xX3xX1xX37xff33xX15xX18xX3xXexX19xX88xX4xX3xXexXdx12832xXbxX3xX2axXd5xX15xX3xf180xX3exX8dxX34xX15xX3xX5xca6axXdxX3xX4xbca6xX6xX3xX15xX18xX37x11bc2xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX2axX4exX15xX18xc962xX3xX24xX1xX26xX15xX18xX3xX2axXdxX2cxX2dxX3xX2dxX30xXdxX3xX33xX34xX3xX7xX88xX3xXexX1xX6xX8dxX3xX2axX90xXdxX3xX15x9c81xX8dxX3xX15xX18xX37xXedxXdxX3xX5xX6xX17xX3xX2axX4exX15xX18xX3xX15x1314axX15xX3xX41xXdxXd5xXexXf8xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX17xX6fxX8dxXaxX12xX0xXdxX2dxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6fxXexX1xX3exX2dxX41xX3xX6fxX1xXdxX6fxX10xX3xXdxa32exX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxad2fxXdxX6fxXexX1xdae4xX3x11989xX59xX59xXbxX4ax135b0xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX177xX3xf658xe0b1xX189xXbxX4axX17exXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxXf8xX41xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xXf8xX33xX15xX5dxX15xX10xX172xX7xX5dxX58xX58xX59xX2xX5dxX2xd549xX1b3xX6fx10513xX2xe495xX1b6xX1b8xX59xX1b6xXexX1b6xX59xX1b8xX1b6xX5xX1b8xX22xX5xX3exX17xX15xX18xX22xX1xX3exX3exX22xX59xX58xXf8xcfd0xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX20xX3xX22xX3xX24xX1xX26xX15xX18xX3xX2axXdxX2cxX2dxX3xX2dxX30xXdxX3xX33xX34xX3xX5xX37xX38xX15xX18xX3xX1xX37xX3exX3fxX3xX41xX42xX17xX3xX1xXdxX2cxX2dxX3xX4axX4bxX3xX1xX4exXdxX3xXexX52xX3xX15xX55xX2dxX3xX58xX59xX58xX58xXaxX3xX172xXdxX6fxXexX1xX9xXaxX179xX59xX59xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX188xX189xX189xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX17xX6fxX8dxXaxX12xX0xXdxX2dxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX163xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxX172xXdxX6fxXexX1xX177xX3xX179xX59xX59xXbxX4axX17exX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX177xX3xX1b6xX1b6xX59xX1b3xXbxX4axX17exXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxXf8xX41xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xXf8xX33xX15xX5dxX15xX10xX172xX7xX5dxX58xX58xX59xX2xX5dxX2xX1b3xX1b3xX6fxX1b6xX2xX1b8xX1b6xX1b3xX58xX2xXexX1b8xX189xX2xX2xX5xX2xX22xX5xX3exX17xX15xX18xX22xX1xX3exX3exX22xX59xX2xXf8xX1d2xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX20xX3xX22xX3xX24xX1xX26xX15xX18xX3xX2axXdxX2cxX2dxX3xX2dxX30xXdxX3xX33xX34xX3xX5xX37xX38xX15xX18xX3xX1xX37xX3exX3fxX3xX41xX42xX17xX3xX1xXdxX2cxX2dxX3xX4axX4bxX3xX1xX4exXdxX3xXexX52xX3xX15xX55xX2dxX3xX58xX59xX58xX58xXaxX3xX172xXdxX6fxXexX1xX9xXaxX179xX59xX59xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX1b6xX1b6xX59xX1b3xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe1b6xX3exXexX1xX17xX19xXaxX12x11adbxX6xXdxX3xX6cxX3exX8dxX34xX15xX0xX5dxXbxX12
Mai Huyền