Khai mạc Đại hội TDTT xã Hà Sơn lần thứ IX - năm 2021
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 17-4, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung đã khai mạc Đại hội TDTT lần thứ IX - năm 2021. Đây là đơn vị điểm tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở của huyện Hà Trung.
96dfx1165fxed81x96efx10029x1268excaa8xb300xabd4xX7xc5c7x1051fx12f15xf160x137d0xb341xX5xfdc6xXax1224fxX0xX7xXexdc00xc78axb3d8xd5a7xX12xaa9exX1xX6xXdxX3x12a75xe846xX4xX3xd98fxX21xXdxX3xX1xb7e9xXdxX3xXcx13746xXcxXcxX3x11fc5xbd0fxX3x133fbxc858xX3x112e5x11235xX18xX3xX5xc6b9xX18xX3xXexX1xf49dxX3xe786x1153dxX3xaad6xX3xX18xebacxX20xX3x9ab5xb3a0xX4cxX2xX0x132d9xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX51xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX10xX6x9c9axXaxX12xX37xe02bxX18xX19xX3xX2x981dxX46xaa91xdaa3xX3xX31xX32xX3xX34xX35xX3xX37xX38xX18xX78xX3xX1xe0ecx1301bxc9a8xX18xX3xX34xX35xX3xXcxX16xX86xX18xX19xX3xd8f4xX32xX3xfcfcxX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX3xX24xX21xXdxX3xX1xX29xXdxX3xXcxX2dxXcxXcxX3xX5xX3cxX18xX3xXexX1xX41xX3xX43xX44xX3xX46xX3xX18xX49xX20xX3xX4cxX4dxX4cxX2x12783xX3xX24x12149xX87xX3xX5xX35xX3xX94xX38xX18xX3xfc47xef08xX3xX94xXdxe680xX20xX3xXexb91dxX3xX4xX1xX41xX4xX3xX24xX21xXdxX3xX1xX29xXdxX3xXcxX2dxXcxXcxX3xX4xab94xXbxX3xX4xX38xX3xX7x112faxX3xX4x11fc8xX6xX3xX1xX86xX87xX88xX18xX3xX34xX35xX3xXcxX16xX86xX18xX19xXc2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10f32xX17xX6cxX87xXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6cxXexX1xX86xX20xc543xX3xXdxed92xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX87xX5xX10xX9xXaxe5eexXdxX6cxXexX1xb925xX3xe8baxX4dxX4dxXbxX31x9b1cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX146xX3x128a5xX4cxX157xXbxX31xX14dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX51xX51xXdxXc2xX12fxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXc2xXcfxX18xX51xX18xX10xX141xX7xX51xX4cxX2xX2xX157xX51xX2xad95xX148xX6cxX182xX2xX4dxX4dxX77xX157xc7dfxXexX4cxX18bxX2xX4cxX2xX5xX4dxXc2x1253exXbxX19xe1a6xX16xX9xX157xX4cxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX3xX24xX21xXdxX3xX1xX29xXdxX3xXcxX2dxXcxXcxX3xX31xX32xX3xX34xX35xX3xX37xX38xX18xX3xX5xX3cxX18xX3xXexX1xX41xX3xX43xX44xX3xX46xX3xX18xX49xX20xX3xX4cxX4dxX4cxX2xXaxX3xX141xXdxX6cxXexX1xX9xXaxX148xX4dxX4dxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX157xX4cxX157xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xa0f7xX86xX6xX18xX19xX3xX4x1019bxX18xX1xX3xX5x1202fxX3xX97xX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX17xX6cxX87xXaxX12xX2dx993dxX3xX5xX21bxX3xX97xX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX3xX4x10d59xX3xX94xX21xXdxX3xX6cxXdxX88xX18xX3xX5xX32xX18xX1xX3xX94xX21xX17xX3xX1xX86xX87xX88xX18xX3xX34xX35xX3xXcxX16xX86xX18xX19xX78xX3xX4xX70xX4xX3xX31xX32xX78xX3xXexX1xXd0xX3xXexX16xXedxX18xX3xXexX16x1123axX18xX3xX94xXd0xX6xX3xX12fxX35xX18xX3xX1xX86xX87xX88xX18xX78xX3xX4xX70xX4xX3xX97xX1xdc8cxXdxX3xX6cxXdxX21bxX86xX3xX1xX35xX18xX1xX3xX1x1139exXf4xX18xX19xX3xX41xX18xX19xX78xX3xX4xed84xX18xX19xX3xX19xX3cxX18xX3xX2xX157xX4dxX3xf61bxX24xX2bexX78xX3xX34xb8a2xX2bexX3xX94x109e2xX18xX3xXexb11bxX3xX4xX70xX4xX3xXexX1xc409xX18xX78xX3xX94xX38xX18xX3xXcfxXd0xX3xXexX16xX281xX18xX3xX94xXd0xX6xX3xX12fxX35xX18xX3xX31xX32xX3xX34xX35xX3xX37xX38xX18xXc2xX3xX132xX70xX4xX3xX2bexX24xX2bexX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXexX35xXdxX3xXf4xX3xX4xX70xX4xX3xX20xX2d4xX18xX3xXexX1xXdxX3xX94xXedxX86xX3xX19x10d66xX20xX146xX3xX94xXdxa266xX18xX3xX97xXdxX18xX1xX78xX3xX4xX3cxX86xX3xX5xX2d4xX18xX19xX78xX3xX12fxX24axX18xX19xX3xX12fxX35xX18xX78xX3xX4x11794xX3xXexX2a7x115dexX18xX19xX78xX3xX97xbaf7xX17xX3xX4xX17xX78xX3xX12fxX24axX18xX19xX3xX4xX1xX86xX87xX322xX18xXc2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX17xX6cxX87xXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX132xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX87xX5xX10xX9xXaxX141xXdxX6cxXexX1xX146xX3xX148xX4dxX4dxXbxX31xX14dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX146xX3xX157xX18bxX157xXbxX31xX14dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX51xX51xXdxXc2xX12fxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXc2xXcfxX18xX51xX18xX10xX141xX7xX51xX4cxX2xX2xX157xX51xX2xX182xX148xX6cxX182xX2xX4dxX4dxX157xX2xX148xXexX75xX75xX4cxb08fxX75xX5xX4dxXc2xX195xXbxX19xX198xX16xX9xX18bxX148xX182xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX3xX24xX21xXdxX3xX1xX29xXdxX3xXcxX2dxXcxXcxX3xX31xX32xX3xX34xX35xX3xX37xX38xX18xX3xX5xX3cxX18xX3xXexX1xX41xX3xX43xX44xX3xX46xX3xX18xX49xX20xX3xX4cxX4dxX4cxX2xXaxX3xX141xXdxX6cxXexX1xX9xXaxX148xX4dxX4dxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX157xX18bxX157xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x12b78xX35xX18xX3xX94xX31cxX18xX19xX3xX6cxXdxX21bxX18xX3xXexX21xXdxX3xX5xX21bxX3xX97xX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX17xX6cxX87xXaxX12xX45cx11396xX4xX3xX6cxX2b2xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX94xXdxX322xX86xX3xX97xXdxX88xX18xX3xXexX1xX340xXdxX3xXexXdxX2c8xXexX3xX97xX1xX2d4xX18xX19xX3xXexX1xX86xd371xX18xX3xX5xbd92xXdxX78xX3xX18xX1xX2a7xX18xX19xX3xX5xX21bxX3xX97xX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX3xX24xX21xXdxX3xX1xX29xXdxX3xXcfxdb76xX18xX3xX94xX2a7xX4bcxX4xX3xXexXd8xX3xX4xX1xX41xX4xX3xX7xX2d4xXdxX3xX18xXd8xXdxX78xX3xX94xbe17xXbxX3xX20xbcb1xXexXc2xX3xX37xX6xX86xX3xX5xX21bxX3xX97xX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX78xX3xX4xX70xX4xX3xX2bexX24xX2bexX3xX7x136eaxX3xX12fxX2a7xX344xX4xX3xXcfxX35xX17xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXexX35xXdxX3xXexX21xXdxX3xX4xX70xX4xX3xX20xX2d4xX18xX3xXexX1xXdxX3xX94xXedxX86xX3xX4xXf7xX6xX3xX24xX21xXdxX3xX1xX29xXdxXc2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX17xX6cxX87xXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX132xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX87xX5xX10xX9xXaxX141xXdxX6cxXexX1xX146xX3xX148xX4dxX4dxXbxX31xX14dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX146xX3xX157xX3ddxX3ddxXbxX31xX14dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX51xX51xXdxXc2xX12fxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXc2xXcfxX18xX51xX18xX10xX141xX7xX51xX4cxX2xX2xX157xX51xX2xX182xX148xX6cxX182xX2xX4dxX4dxX157xX77xX4dxXexX148xX182xX75xX75xX4dxX5xX4dxXc2xX195xXbxX19xX198xX16xX9xX157xX4dxX148xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX3xX24xX21xXdxX3xX1xX29xXdxX3xXcxX2dxXcxXcxX3xX31xX32xX3xX34xX35xX3xX37xX38xX18xX3xX5xX3cxX18xX3xXexX1xX41xX3xX43xX44xX3xX46xX3xX18xX49xX20xX3xX4cxX4dxX4cxX2xXaxX3xX141xXdxX6cxXexX1xX9xXaxX148xX4dxX4dxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX157xX3ddxX3ddxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX118xXdxXd4xX86xX3xX6cxXdxX21bxX18xX3xX2bexX17xXcfxXdxX18xX6xX20xX3xX4xX1xX35xX17xX3xX20xX2ccxX18xX19xX3xX24xX21xXdxX3xX1xX29xXdxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX17xX6cxX87xXaxX12xX118xX6xX18xX3xXcxXd8xX3xX4xX1xX41xX4xX3xX7xX517xX3xXexX16xX6xX17xX3xX1xX86xX87xX3xX4xX1xX2a7xX38xX18xX19xX78xX3xXbxX1xX3cxX18xX3xXexX1xX2a7xXf4xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX70xX4xX3xX2bexX24xX2bexX78xX3xX94xX29xXdxX3xX19xXdxX35xX18xX1xX3xXexX1xX41xX3xX1xX21xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xXexX21xXdxX3xX4xX70xX4xX3xX18xX29xXdxX3xX6cxX86xX18xX19xX3xXexX1xXdxX3xX94xXedxX86xX3xX4xXf7xX6xX3xX24xX21xXdxX3xX1xX29xXdxXc2xX3xX44xX32xX3xX34xX35xX3xX37xX38xX18xX3xX4x11786xX18xX19xX3xXexX86xX87xXd4xX18xX3xX4xX1x100b3xX18xX3xX2bexX24xX2bexX3xX31xX86xXedxXexX3xX7xX4f9xX4xX3xX18xX1xXedxXexX3xXexX1xX35xX18xX1xX3xX5xX4b8xXbxX3xX94xX17xX35xX18xX3xXexX1xX6xX20xX3xX19xXdxX6xX3xX24xX21xXdxX3xX1xX29xXdxX3xXcxX2dxXcxXcxX3xX1xX86xX87xX88xX18xX3xX34xX35xX3xXcxX16xX86xX18xX19xX3xX5xX3cxX18xX3xXexX1xX41xX3xX43xX44xXc2xX3xX20fxX86xX6xX3xX24xX21xXdxX3xX1xX29xXdxX3xXcxX2dxXcxXcxX3xX31xX32xX3xX34xX35xX3xX37xX38xX18xX78xX3xX1xX86xX87xX88xX18xX3xX34xX35xX3xXcxX16xX86xX18xX19xX3xX4xX704xX18xX19xX3xXexXd8xX3xX4xX1xX41xX4xX3xX1xX710xXbxX78xX3xX16xf078xXexX3xX97xXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX88xX20xX3xXcfxX322xX3xX4xX2d4xX18xX19xX3xXexX70xX4xX3xXexXd8xX3xX4xX1xX41xX4xX3xX94xX21xXdxX3xX1xX29xXdxX3xXcxX2dxXcxXcxX3xX4xXedxXbxX3xX4xX38xX3xX7xXf4xX3xXexX16xX281xX18xX3xX94xXd0xX6xX3xX12fxX35xX18xX78xX3xXexXdxX2c8xX18xX3xXexX344xXdxX3xX94xX21xXdxX3xX1xX29xXdxX3xXcxX2dxXcxXcxX3xXexX17xX35xX18xX3xX1xX86xX87xX88xX18xX3xX7xX4f9xXbxX3xXexX344xXdxXc2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10454xX86xXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX45cxX21xX18xX1xX3xX132xX2a7xX340xX18xX19xX0xX51xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX51xXbxX12
Mạnh Cường