Quan điểm về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong cuốn sách của Tổng Bí thư
(Baothanhhoa.vn) - Lời mở đầu của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” ghi: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân Việt Nam, là sự lựa chọn đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử” đã bao quát được mục tiêu lớn lao của cuốn sách.
db9dx13bd1x102aex10340x15e56xdcddx13492x110edx14b02xX7x16910x123f1x1515fxfdf3x126fax152c1xX5xfdbaxXax10216x1085dx155a6xX6x133f6xX3x13ce0xXdx12d26xe12dxX3x15eb3xfa56xX3xf88fxXdxX16xX1xX3xXex149b1xX3xXexX1x122b3xX3xXex1466cx15dc7x15d7cxX16x14ecdxX3xX18xX2axX16xX1xX3xX1xX2exe27dxX16xX31xX3xedb4x14b10xX3xX1x104ddxXdxX3xX4xX1x15ff0xX3xX16xX31xX1x148b7xX6xX3xXexX2dxfbafxX16xX31xX3xX4xX14x11c70xX16xX3xX7x14f21xX4xX1xX3xX4xX47xX6xX3xXcxf230xX16xX31xX3x118e9xf9bbxX3xXexX1xX2exX0x120f1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12eacxX10xX6xf5c8xXaxX12x157e3xX2fxXdxX3xX1bx126cbxX3xX18x11ec6xX14xX3xX4xX47xX6xX3xe3fbxX1xf85dxX3xX3exX14x1000cxXexX3x1084ex133c7xX16xX3xdc32xX1xX69xX16xX1xX3xXexX2dxX2axX3xfef6xX14xX57xX4xX3xX31xXdxX6xX3x104ccxf58cxX3xXexX1xff0cxXexX3xXexX2dxX51xX16xX31xX3xX4xX14xX57xX16xX3xX7xX5bxX4xX1xX3x15af7x16709xX42xXexX3xX7xX57xX3xX1dxX99xX16xX3xX18xX1exX3xX5x11282xX3xX5xX14xXb8xX16xX3xX1dxX95xX3xXexX1xXb4xX4xX3xXexXdx118e5xX16xX3xX1dxX1exX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX1dxX95xX3xX4xX51xX16xX3xX18xX2exX2fxX16xX31xX3xX18xXdxX3xX5x16356xX16xX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX89xX3x15210xXdx1603cxXexX3xX93xX6xX1bx12307xX3xX31xX1xXdxe77bxX3xXcbxe5a2xXdxX3xX5xX114xX16xX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX5xX95xX3xX20xX1xX5bxXexX3xX1dx13c7exX16xX31xX3xX4xX47xX6xX3xX16xX1x10ddaxX16xX3xX81xX165xX16xX3xX12axXdxX12cxXexX3xX93xX6xX1bxec9bxX3xX5xX95xX3xX7xXb4xX3xX5xXb4xX6xX3xX4xX1xX15bxX16xX3xX18xef3dxX16xX31xX3xX18x1694dxX16xX3xX4xX47xX6xX3xXa0xX1xX47xX3xXexX2axX4xX1xX3xX7exe290xX3xXa0xX1xX69xX3xXccxXdxX16xX1xX3xX1dxX95xX3xX13axX9dxX16xX31xX3xXa0xX42xX16xX31xX3xX7xX9dxX16xX3xX12axXdxX12cxXexX3xX93xX6xX1bxX174xX3xXbxX1x14225xX3xX1x1202dxXbxX3xX1dxX3axXdxX3xXexX1xXb4xX4xX3xXexXdxXecxX16xX3xX12axXdxX12cxXexX3xX93xX6xX1bxX3xX1dxX95xX3xX3exX14xX3xXexX1xX26xX3xXbxX1xX5bxXexX3xXexX2dxXdxX1axX16xX3xX4xX47xX6xX3xX5xX2axX4xX1xX3xX7xdd84xX132xX3xX18xX3fxX3xX9cxX6xX51xX3xXaaxX14xX5bxXexX3xX18xX2exX1c7xX4xX3xX1bx14166xX4xX3xXexXdxX114xX14xX3xX5xX3axX16xX3xX5xX6xX51xX3xX4xX47xX6xX3xX4xX14xX57xX16xX3xX7xX5bxX4xX1xfc4dxX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX51xX81x15e88xXaxX12xX0xXdxX1bxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX81xXexX1xX14xX1bxX9cxX3xXdxXa0xX10xX16xXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX245xX5xX10xX9xXaxde5cxXdxX81xXexX1xX137xX3x143bex13b27xX273xXbxX3exdfd8xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX137xX3x162c1xX273xX273xXbxX3exX277xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX6fxX6fxXdxX232xX9cxX6xX51xXexX1xX6xX16xX1xX1xX51xX6xX232xX1dxX16xX6fxX16xX10xX26bxX7xX6fx14f2bxX2a6xX2xfcc2xX6fxX2xX273xX281xX81x11d99xX2xX2afxX281xX272xX281xX281xXexX2a6xX2afxX2a9xX281xX5xe39ex1517cxXdxX1bxX31xX2bdxe36cxX2a6xX272xX272xX2bdxX2xX2c2xX2a9x156afxX273xX281xX281xX2bcxX272xX2a6xX273xX232x11348xXbxX10xX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX16xX31xX3xX18xX2axX16xX1xX3xX1xX2exX3axX16xX31xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX3xXexX2dxX51xX16xX31xX3xX4xX14xX57xX16xX3xX7xX5bxX4xX1xX3xX4xX47xX6xX3xXcxX64xX16xX31xX3xX68xX69xX3xXexX1xX2exXaxX3xX26bxXdxX81xXexX1xX9xXaxX272xX273xX273xXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX281xX273xX273xXaxX3xX6fxX12xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX6xXbxXexXdxX51xX16xXaxX12xXa0xX14xX57xX16xX3xX7xX5bxX4xX1xX3xXcbxXccxX42xXexX3xX7xX57xX3xX1dxX99xX16xX3xX18xX1exX3xX5xXdbxX3xX5xX14xXb8xX16xX3xX1dxX95xX3xXexX1xXb4xX4xX3xXexXdxXecxX16xX3xX1dxX1exX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX1dxX95xX3xX4xX51xX16xX3xX18xX2exX2fxX16xX31xX3xX18xXdxX3xX5xX114xX16xX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX89xX3xX12axXdxX12cxXexX3xX93xX6xX1bxX132xX232xX3x102a9xX93xX31xX14xX19cxX16xX137xX3xXcx1658bxXbxX3xX4xX1xX69xX3xXcxX14xX245xX114xX16xX3xX31xXdxX5bxX51xe484xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX51xX81xX245xXaxX12xXa0xX14xX57xX16xX3xX7xX5bxX4xX1xX3xX5xX95xX3xX1bxX42xXexX3xX1xX12cxX3xXexX1xX57xX16xX31xX3xX2a6xX2bcxX3xX9cxX95xXdxX3xX1dxXdxX26xXexX174xX3xX9cxX95xXdxX3xXbxX1xX5bxXexX3xX9cxXdxX1axX14xX3xX4xX47xX6xX3xXcxX64xX16xX31xX3xX68xX69xX3xXexX1xX2exX3xX93xX31xX14xX245xXecxX16xX3x12796xX1xX186xX3xXcxX2dxX15bxX16xX31xX3xX20xX1axX3xXex11e2fxX3xX20xX1xXdxX3xX4xX1xX14x148f1xX16xX3xX9cxX2axX3xX3exX165xX245xX3xX81xXb4xX16xX31xX3xX1dxfc24xX16xX3xX20xXdxX12cxX16xX3xX13axX3ebxXdxX3xX1xX42xXdxX3x160d1x1415axX496xX496xX3xX4xX47xX6xX3xX13axX9dxX16xX31xX3xX4xX1xX51xX3xX18xX26xX16xX3xX16xX6xX245xX277xX3xX16xX42xXdxX3xX81xX14xX16xX31xX3xX3exX14xX245xX114xX16xX3xX7xX14xX57xXexX3xX5xX95xX3xX7xXb4xX3xXbxX1xX165xX16xX3xXexX69xX4xX1xX3xX9cxXdxX12cxX16xX3xX4xX1x155acxX16xX31xX174xX3xX5xXb8xXbxX3xX5xX14xXb8xX16xX3xX4xX1x12712xXexX3xX4xX1x124eaxX174xX3xX7xX18bxX4xX3xX9cxec2dxX16xX174xX3xX5xXdbxX3xX31xXdxX9dxXdxX3xX7xX165xX14xX3xX7xX18bxX4xX174xX3xXexX1xX99xX14xX3xX18xX5bxX51xX3xX16xX1xXdxX1exX14xX3xX4xX165xX14xX3xX1x151fbxXdxX3xX5xX3axX16xX3xX1dxX1exX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX1dxX95xX3xX4xX51xX16xX3xX18xX2exX2fxX16xX31xX3xX18xXdxX3xX5xX114xX16xX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX89xX3xX12axXdxX12cxXexX3xX93xX6xX1bxX232xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX51xX81xX245xXaxX12xXcxXdxX16xX1xX3xXexX1xX8cxX16xX3xX4xX47xX6xX3xX4xX14xX57xX16xX3xX7xX5bxX4xX1xX3xX4x15d25xX16xX31xX3xX5xX95xX3xX16xX1xdd05xX16xX31xX3xX31xXdxX5bxX3xXexX2dxX2axX3xX4xX57xXexX3xX5x12734xXdxX3xX4xX47xX6xX3xX18xX2exX2fxX16xX31xX3xX5xX57xXdxX3xX5xXdbxX3xX5xX14xXb8xX16xX3xX4xX47xX6xX3xX13axX9dxX16xX31xX3xXa0xX42xX16xX31xX3xX7xX9dxX16xX3xX12axXdxX12cxXexX3xX93xX6xX1bxX3xXexX2dxX51xX16xX31xX3xXexX1xX2fxXdxX3xX20x104faxX3xX18xX64xXdxX3xX1bxX3axXdxX174xX3xX5xX95xX3xX7xXb4xX3xX18xX186xX4xX3xX20xX26xXexX3xX1dxX1exX3xX1bxX4ebxXexX3xX5xXdbxX3xX5xX14xXb8xX16xX3xXexX2dxX114xX16xX3xX4xe2f8xX3xX7xX89xX3xXexX64xX16xX31xX3xX20xX26xXexX3xXexX1xXb4xX4xX3xXexXdxXecxX16xX3xX4xX5bxX4xX1xX3xX1bxX3ebxX16xX31xX3xX12axXdxX12cxXexX3xX93xX6xX1bxX3xXexX2dxX51xX16xX31xX3xXexX1xX2fxXdxX3xX20xX5f4xX3xX1bxX3axXdxX3xX1dxX95xX3xX4x123c4xX3xX31xXdxX5bxX3xXexX2dxX2axX3xX18xX2axX16xX1xX3xX1xX2exX3axX16xX31xX3xX4xX1xXdxX26xX16xX3xX5xX2exX1c7xX4xX3xX5xX165xX14xX3xX81xX95xXdxX3xX4xX47xX6xX3xX13axX9dxX16xX31xX232xX3xX13axXdxX1exX14xX3xX18xX663xX3xX18xX2exX1c7xX4xX3xXexX1xX1axX3xX1xXdxX12cxX16xX3xX2dxX5b4xX3xXexX2dxX51xX16xX31xX3xXexX46cxX16xX31xX3xX9cxX95xXdxX3xX1dxXdxX26xXexX3xX4xX47xX6xX3xX4xX14xX57xX16xX3xX7xX5bxX4xX1xX3xXexX2dxX114xX16xX3xX4xX5bxX4xX3xX9cx12e40xX16xX1xX3xX81xXdxX12cxX16xX3xX4xX1xX69xX16xX1xX3xXexX2dxX2axX174xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX174xX3xX3exX165xX245xX3xX81xXb4xX16xX31xX3xX13axX9dxX16xX31xX3xX1dxX95xX3xX1xX12cxX3xXexX1xX57xX16xX31xX3xX4xX1xX69xX16xX1xX3xXexX2dxX2axX174xX3xX1dxX485xX16xX3xX1xX663xX6xX174xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX174xX3xXaaxX14xX57xX4xX3xXbxX1x10280xX16xX31xX174xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX174xX3xX18xX57xXdxX3xX16xX31xX51xX3ebxXdx14955xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX51xX81xX245xXaxX12xXcxX2dxX114xX16xX3xX4xX622xX3xX7xX89xX3xX16xX1xX5a3xX16xX31xX3xX31xXdxX5bxX3xXexX2dxX2axX3xX4xX57xXexX3xX5xX5b4xXdxX3xX4xX1xX14xX16xX31xX174xX3xX16xX1exX16xX3xXexX9dxX16xX31xX3xX4xX485xX16xX3xX9cxX9dxX16xX3xX4xX47xX6xX3xX20xX1xX5bxXexX3xX1dxX15bxX16xX31xX3xX16xX1xX165xX16xX3xX5xX51xX3ebxXdxX174xX3xXexX5bxX4xX3xX31xXdxX9dxX3xX4xX14xX57xX16xX3xX7xX5bxX4xX1xX3xX18xX3fxX3xXexX64xX16xX31xX3xX20xX26xXexX3xX5xXdbxX3xX5xX14xXb8xX16xX3xX1dxX1exX3xX1bx14dc4xX3xX1xX6daxX16xX1xX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX89xX3xX12axXdxX12cxXexX3xX93xX6xX1bxX3xX1dxX3axXdxX3xX16xX1xX5a3xX16xX31xX3xXexX2dxX215xX3xX4xX42xXexX137xX3xX3e2xXdxX3fcxX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX3xX1bxX95xX3xX16xX1xX165xX16xX3xX81xX165xX16xX3xX12axXdxX12cxXexX3xX93xX6xX1bxX3xX18xX6xX16xX31xX3xXbxX1xX99xX16xX3xX18xX99xX14xX3xX3exX165xX245xX3xX81xXb4xX16xX31xX3xX5xX95xX3xX1bxX42xXexX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX81xX165xX16xX3xX31xXdxX95xX14xX174xX3xX16xX2exX3axX4xX3xX1bxX3ebxX16xX1xX174xX3xX81xX165xX16xX3xX4xX1xX47xX174xX3xX4xX7ddxX16xX31xX3xX9cx11404xX16xX31xX174xX3xX1dxX485xX16xX3xX1bxXdxX16xX1xX277xX3xX3e2xXdxXdxX3fcxX3xX81xX51xX3xX16xX1xX165xX16xX3xX81xX165xX16xX3xX5xX95xX1bxX3xX4xX1xX47xX277xX3xX3e2xXdxXdxXdxX3fcxX3xX4xX663xX3xX16xX1exX16xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXbxX1xX5bxXexX3xXexX2dxXdxX1axX16xX3xX4xX6xX51xX174xX3xX81xXb4xX6xX3xXexX2dxX114xX16xX3xX5xXb4xX4xX3xX5xX2exX1c7xX16xX31xX3xX7xX9dxX16xX3xX3exX14xX99xXexX3xX1xXdxX12cxX16xX3xX18xX3ebxXdxX3xX1dxX95xX3xXaaxX14xX6xX16xX3xX1xX12cxX3xX7xX9dxX16xX3xX3exX14xX99xXexX3xXexXdxX26xX16xX3xX9cxX42xX3xXbxX1xX1c4xX3xX1xX1c7xXbxX277xX3xX3e2xXdxX1dxX3fcxX3xX4xX663xX3xX16xX1exX16xX3xX1dxX485xX16xX3xX1xX663xX6xX3xXexXdxX114xX16xX3xXexXdxX26xX16xX174xX3xX18xXb8xX1bxX3xX18xX95xX3xX9cxX9dxX16xX3xX7xX18bxX4xX3xX81xX165xX16xX3xXexX42xX4xX277xX3xX3e2xX1dxX3fcxX3xX4xX51xX16xX3xX16xX31xX2exX2fxXdxX3xX4xX663xX3xX4xX14xX42xX4xX3xX7xX57xX16xX31xX3xX99xX1bxX3xX16xX51xX174xX3xXexXb4xX3xX81xX51xX174xX3xX1xX3ebxX16xX1xX3xXbxX1xX186xX4xX174xX3xX4xX663xX3xX18xXdxX1exX14xX3xX20xXdxX12cxX16xX3xXbxX1xX5bxXexX3xXexX2dxXdxX1axX16xX3xXexX51xX95xX16xX3xX81xXdxX12cxX16xX277xX3xX3e2xX1dxXdxX3fcxX3xX4xX5bxX4xX3xX81xX165xX16xX3xXexX42xX4xX3xXexX2dxX51xX16xX31xX3xX4xX42xX16xX31xX3xX18xX19cxX16xX31xX3xX12axXdxX12cxXexX3xX93xX6xX1bxX3xX9cxX6daxX16xX1xX3xX18x14bf4xX16xX31xX174xX3xX18xX51xX95xX16xX3xX20xX26xXexX174xX3xXexX7ddxX16xX3xXexX2dxX15bxX16xX31xX3xX1dxX95xX3xX31xXdxX186xXbxX3xX18x13d36xX3xX16xX1xX6xX14xX3xX4xX1c4xX16xX31xX3xXbxX1xX5bxXexX3xXexX2dxXdxX1axX16xX277xX3xX3e2xX1dxXdxXdxX3fcxX3xX4xX663xX3xX93xX1xX95xX3xX16xX2exX3axX4xX3xXbxX1xX5bxXbxX3xXaaxX14xX245xX1exX16xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX3xX4xX47xX6xX3xX16xX1xX165xX16xX3xX81xX165xX16xX174xX3xX81xX51xX3xX16xX1xX165xX16xX3xX81xX165xX16xX174xX3xX1dxX6daxX3xX16xX1xX165xX16xX3xX81xX165xX16xX3xX81xX51xX3xX13axX9dxX16xX31xX3xXa0xX42xX16xX31xX3xX7xX9dxX16xX3xX5xX3fxX16xX1xX3xX18xX3ebxX51xX277xX3xX3e2xX1dxXdxXdxXdxX3fcxX3xX4xX663xX3xXaaxX14xX6xX16xX3xX1xX12cxX3xX1xX5a3xX14xX3xX16xX31xX1xX2axX3xX1dxX95xX3xX1xX1c7xXbxX3xXexX5bxX4xX3xX1dxX3axXdxX3xX4xX5bxX4xX3xX16xX2exX3axX4xX3xXexX2dxX114xX16xX3xXexX1xX26xX3xX31xXdxX3axXdxX232xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX51xX81xX245xXaxX12xX13axX1axX3xX3exX165xX245xX3xX81xXb4xX16xX31xX3xX18xX2exX1c7xX4xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xXbxX1xX1c4xX3xX1xX1c7xXbxX3xX1dxX3axXdxX3xX16xX1xX5a3xX16xX31xX3xX31xXdxX5bxX3xXexX2dxX2axX3xXexXdxX26xX16xX3xX9cxX42xX3xX4xX47xX6xX3xX16xX1xX165xX16xX3xX5xX51xX3ebxXdxX3xX89xX3xX12axXdxX12cxXexX3xX93xX6xX1bxX174xX3xX4xX1xX186xX16xX31xX3xXexX6xX3xX4xX8cxX16xX3xXexX1xXb4xX4xX3xX1xXdxX12cxX16xX3xX1bxX42xXexX3xX1xX12cxX3xXexX1xX57xX16xX31xX3xX4xX5bxX4xX3xX31xXdxX9dxXdxX3xXbxX1xX5bxXbxX3xXexX51xX95xX16xX3xX81xXdxX12cxX16xX3xX1dxX95xX3xX1xX51xX95xX16xX3xX4xX1x1168exX16xX1xX232xX3xX7exX6xXdxX3xX31xXdxX9dxXdxX3xXbxX1xX5bxXbxX3xX18xX8cxX14xX3xXexXdxX114xX16xX3xX1bxX95xX3xX18xX19cxX16xX31xX3xX4xX1xX69xX3xXcxX64xX16xX31xX3xX68xX69xX3xXexX1xX2exX3xX18xX1exX3xX4xXb8xXbxX3xXexX2dxX51xX16xX31xX3xX4xX14xX57xX16xX3xX7xX5bxX4xX1xX3xX5xX95xX137xX3xX3e2xXdxX3fcxX3xX18xX475xX245xX3xX1bxX3ebxX16xX1xX3xX4xX7ddxX16xX31xX3xX16xX31xX1xXdxX12cxXbxX3xX1xX663xX6xX174xX3xX1xXdxX12cxX16xX3xX18xX3ebxXdxX3xX1xX663xX6xX3xX18xX99xXexX3xX16xX2exX3axX4xX3xX31xX18bxX16xX3xX1dxX3axXdxX3xXbxX1xX5bxXexX3xXexX2dxXdxX1axX16xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXexX2dxXdxX3xXexX1xX4dbxX4xX277xX3xX1dxX95xX3xX3e2xXdxXdxX3fcxX3xXbxX1xX5bxXexX3xXexX2dxXdxX1axX16xX3xX16xX1exX16xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX16xX31xX3xX18xX2axX16xX1xX3xX1xX2exX3axX16xX31xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX232xX3xX93xX1xX2exX3xX1dxXb8xX245xX174xX3xXbxX1xX5bxXexX3xXexX2dxXdxX1axX16xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX16xX31xX3xX18xX2axX16xX1xX3xX1xX2exX3axX16xX31xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX3xX1dxX46cxX6xX3xX5xX95xX3xX31xXdxX9dxXdxX3xXbxX1xX5bxXbxX3xX18xX1axX3xX18xX3ebxXexX3xX1bxX215xX4xX3xXexXdxX114xX14xX174xX3xX1dxX46cxX6xX3xX5xX95xX3xX16xX1xXdxX12cxX1bxX3xX1dxX215xX3xX4xX8cxX16xX3xXexX1xXb4xX4xX3xX1xXdxX12cxX16xX3xXexX2dxX51xX16xX31xX3xX7xX14xX57xXexX3xX4xX1xX4ebxX16xX31xX3xX18xX2exX2fxX16xX31xX3xXbxX1xX5bxXexX3xXexX2dxXdxX1axX16xX3xX18xX99xXexX3xX16xX2exX3axX4xX232xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX51xX81xX245xXaxX12xX12axXdxX12cxX4xX3xX20xX1xX9e3xX16xX31xX3xX18xX2axX16xX1xX3xXbxX1xX5bxXexX3xXexX2dxXdxX1axX16xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX16xX31xX3xX18xX2axX16xX1xX3xX1xX2exX3axX16xX31xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX3xX5xX95xX3xX1bxX42xXexX3xX18xX42xXexX3xXbxX1xX5bxX3xX5xXdbxX3xX5xX14xXb8xX16xX3xX2dxX99xXexX3xX4xX622xX3xX9cxX9dxX16xX3xX1dxX95xX3xX7xX5bxX16xX31xX3xXexX3ebxX51xX3xX4xX47xX6xX3xX13axX9dxX16xX31xX3xXexX6xX174xX3xXexX1xX114xX1bxX3xX1bxX42xXexX3xX5xX8cxX16xX3xX16xX5a3xX6xX3xX4xX1xX186xX16xX31xX3xXexX6xX3xXexX14xX245xX114xX16xX3xX16xX31xX7ddxX16xX3xX1dxX3axXdxX3xXexX1xX26xX3xX31xXdxX3axXdxX3xX1dxX1exX3xX1bxX42xXexX3xX1bxX7ddxX3xX1xX6daxX16xX1xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX16xX31xX3xX18xX2exX1c7xX4xX3xXexXdxX26xXbxX3xXexX1xX14xX174xX3xX20xX26xX3xXexX1xX46cxX6xX3xX4xX5bxX4xX3xX31xXdxX5bxX3xXexX2dxX2axX3xX4xX47xX6xX3xX4xX5bxX4xX3xX1bxX7ddxX3xX1xX6daxX16xX1xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX16xX31xX3xXexX2dxX114xX16xX3xXexX1xX26xX3xX31xXdxX3axXdxX174xX3xXexX7ddxX16xX3xXexX2dxX15bxX16xX31xX3xX16xX1xX5a3xX16xX31xX3xXaaxX14xX245xX3xX5xX14xXb8xXexX3xX1dxX95xX3xX16xX31xX14xX245xX114xX16xX3xXexX18bxX4xX3xX4xX1xX14xX16xX31xX3xX4xX47xX6xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX16xX31xX3xX16xX1xX2exX16xX31xX3xX1bxX6xX16xX31xX3xX9cxX9dxX16xX3xX7xX18bxX4xX3xX12axXdxX12cxXexX174xX3xXbxX1xX1c4xX3xX1xX1c7xXbxX3xX1dxX3axXdxX3xX5xX2axX4xX1xX3xX7xX200xX3xXbxX1xX5bxXexX3xXexX2dxXdxX1axX16xX3xX4xX59axX16xX31xX3xX16xX1xX2exX3xX1xXdxX12cxX16xX3xXexX2dxX3ebxX16xX31xX3xX16xX1exX16xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX174xX3xXbxX1xX1c4xX3xX1xX1c7xXbxX3xX1dxX3axXdxX3xX4xX51xX16xX3xX18xX2exX2fxX16xX31xX3xX1bxX95xX3xX81xX165xX16xX3xXexX42xX4xX3xX12axXdxX12cxXexX3xX93xX6xX1bxX3xX18xX3fxX3xX5xXb4xX6xX3xX4xX1xX15bxX16xX3xX18xX1axX3xX1xX2exX3axX16xX31xX3xXexX3axXdxX232xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX51xX81xX245xXaxX12x1448bxXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX16xX31xX3xX18xX2axX16xX1xX3xX1xX2exX3axX16xX31xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX3xX20xX1xX7ddxX16xX31xX3xXbxX1xX9dxXdxX3xX5xX95xX3xX1bxX42xXexX3xXbxX1xXdxX114xX16xX3xX9cxX9dxX16xX3xXcbxX20xX1xX7ddxX16xX31xX3xX18xX8cxX245xX3xX18xX47xX132xX3xX4xX47xX6xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX16xX31xX174xX3xX1bxX95xX3xX1xX622xX16xX3xXexX1xX26xX174xX3xX5xX95xX3xX1bxX42xXexX3xX20xXdxX1axX14xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX16xX31xX3xX1bxX3axXdxX174xX3xX5xX95xX3xX1bxX42xXexX3xX1bxX7ddxX3xX1xX6daxX16xX1xX3xXexXdxX26xX16xX3xX9cxX42xX174xX3xXexX1xX1axX3xX1xXdxX12cxX16xX3xX2dxX5b4xX3xX89xX3xX1bxX215xX4xX3xXexXdxX114xX14xX3xX1xX2exX3axX16xX31xX3xXexX3axXdxX174xX3xX5xX95xX3xXcbxX81xX165xX16xX3xX31xXdxX95xX14xX174xX3xX16xX2exX3axX4xX3xX1bxX3ebxX16xX1xX174xX3xX81xX165xX16xX3xX4xX1xX47xX174xX3xX4xX7ddxX16xX31xX3xX9cxX88dxX16xX31xX174xX3xX1dxX485xX16xX3xX1bxXdxX16xX1xX132xX232xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX51xX81xX245xXaxX12xXf52xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX16xX31xX3xX18xX2axX16xX1xX3xX1xX2exX3axX16xX31xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX174xX3xX2dxX5b4xX3xX2dxX95xX16xX31xX3xX5xX95xX3xX20xX26xXexX3xXaaxX14xX9dxX3xX4xX47xX6xX3xX7xXb4xX3xXexX6daxX1bxX3xXexX734xXdxX174xX3xX1xX15bxX4xX3xX1xX521xXdxX174xX3xXexXdxX26xXbxX3xXexX1xX14xX3xX16xX1xX5a3xX16xX31xX3xX20xXdxX16xX1xX3xX16xX31xX1xXdxX12cxX1bxX3xX1xX6xX245xX174xX3xXexX2dxX114xX16xX3xX4xX622xX3xX7xX89xX3xXexX1xXb4xX4xX3xXexXdxXecxX16xX3xX12axXdxX12cxXexX3xX93xX6xX1bxX174xX3xX1dxX95xX3xX5xX95xX3xX1bxX42xXexX3xXexX1xX95xX16xX1xX3xXaaxX14xX9dxX3xX5xXdbxX3xX5xX14xXb8xX16xX3xXaaxX14xX6xX16xX3xXexX2dxX15bxX16xX31xX3xX4xX47xX6xX3xX13axX9dxX16xX31xX3xXexX6xX3xXaaxX14xX6xX3xX2a9xX281xX3xX16xX485xX1bxX3xXexX1xXb4xX4xX3xX1xXdxX12cxX16xX3xX18xX2exX2fxX16xX31xX3xX5xX57xXdxX3xX18xX64xXdxX3xX1bxX3axXdxX232xX3xX495xX14xX99xXexX3xXbxX1xX5bxXexX3xXexX46cxX3xXexX1xXb4xX4xX3xXexXdxXecxX16xX3xX4xX47xX6xX3xX12axXdxX12cxXexX3xX93xX6xX1bxX3xX1dxX95xX3xXexXdxX26xXbxX3xXexX1xX14xX3xX4xX663xX3xX4xX1xX15bxX16xX3xX5xX15bxX4xX3xX4xX47xX6xX3xXexX1xX26xX3xX31xXdxX3axXdxX174xX3xX16xX1exX16xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX16xX31xX3xX18xX2axX16xX1xX3xX1xX2exX3axX16xX31xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX3xX89xX3xX16xX2exX3axX4xX3xXexX6xX3xX18xX3fxX3xX18xX2exX1c7xX4xX3xX1xX6daxX16xX1xX3xXexX1xX95xX16xX1xX3xX1dxX95xX3xXbxX1xX5bxXexX3xXexX2dxXdxX1axX16xX3xXaaxX14xX6xX3xX16xX1xXdxX1exX14xX3xX16xX99xX4xX3xXexX1xX6xX16xX31xX3xX20xX1xX5bxX4xX3xX16xX1xX6xX14xX232xX3xX93xX42xXdxX3xX1xX95xX1bxX3xX4xX47xX6xX3xX20xX1xX5bxXdxX3xX16xXdxX12cxX1bxX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX16xX31xX3xX18xX2axX16xX1xX3xX1xX2exX3axX16xX31xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX3xX18xX3fxX3xX18xX2exX1c7xX4xX3xXbxX1xX5bxXexX3xXexX2dxXdxX1axX16xX3xXaaxX14xX6xX3xX1xX622xX16xX3xX9cxX6xX3xXexX1xXb8xXbxX3xX20x129dfxX3xX18xX64xXdxX3xX1bxX3axXdxX3xX1dxX95xX3xXbxX1xX5bxXexX3xXexX2dxXdxX1axX16xX3xX4xX47xX6xX3xX16xX2exX3axX4xX3xXexX6xX232xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX51xX81xX245xXaxX12xX13axX3fxX3xX20xX1xX7ddxX16xX31xX3xX69xXexX3xXdbxX3xX20xXdxX26xX16xX3xX16xX31xX1xXdxX3xX16xX31xX2fxX3xX1dxX1exX3xXcbxX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX16xX31xX3xX18xX2axX16xX1xX3xX1xX2exX3axX16xX31xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX132xX3xX5xX95xX3xX1bxX42xXexX3xX1bxX7ddxX3xX1xX6daxX16xX1xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX16xX31xX3xX4xX1xX2exX6xX3xX4xX663xX3xXexXdxX1exX16xX3xX5xX12cxX3xX1dxX1exX3xXexX69xX16xX1xX3xX20xX1xX51xX6xX3xX1xX15bxX4xX174xX3xXexX69xX16xX1xX3xXexX1xXb4xX4xX3xXexXdxXecxX16xX232xX3xX68xX88dxX16xX31xX3xX16xX1xX5a3xX16xX31xX3xX18xX42xXexX3xXbxX1xX5bxX3xX1dxX1exX3xX5xXdbxX3xX5xX14xXb8xX16xX174xX3xX20xX26xXexX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX2dxX69xX3xXexX14xX12cxX3xX4xX47xX6xX3xXexX51xX95xX16xX3xX13axX9dxX16xX31xX174xX3xXexX51xX95xX16xX3xX81xX165xX16xX174xX3xX18xX19cxX16xX31xX3xX4xX1xX69xX3xXcxX64xX16xX31xX3xX68xX69xX3xXexX1xX2exX3xX18xX3fxX3xX16xX1xX99xX16xX3xX1bxX3ebxX16xX1xX137xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX16xX31xX3xX18xX2axX16xX1xX3xX1xX2exX3axX16xX31xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX3xX5xX95xX3xXcbxX16xX1exX16xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX16xX31xX3xX1xXdxX12cxX16xX3xX18xX3ebxXdxX174xX3xX1xX42xXdxX3xX16xX1xXb8xXbxX3xXaaxX14xX57xX4xX3xXexX26xX174xX3xX1dxXb8xX16xX3xX1xX95xX16xX1xX3xX18xX8cxX245xX3xX18xX47xX174xX3xX18xX19cxX16xX31xX3xX9cxX42xX3xXexX1xX10xX51xX3xX4xX5bxX4xX3xXaaxX14xX245xX3xX5xX14xXb8xXexX3xX4xX47xX6xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX16xX31xX174xX3xX4xX663xX3xX7xXb4xX3xXaaxX14xX9dxX16xX3xX5xXdbxX3xX4xX47xX6xX3xX16xX1xX95xX3xX16xX2exX3axX4xX3xXbxX1xX5bxXbxX3xXaaxX14xX245xX1exX16xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX174xX3xX81xX51xX3xX13axX9dxX16xX31xX3xXa0xX42xX16xX31xX3xX7xX9dxX16xX3xX12axXdxX12cxXexX3xX93xX6xX1bxX3xX5xX3fxX16xX1xX3xX18xX3ebxX51xX277xX3xX9cxX9dxX51xX3xX18xX9dxX1bxX3xX18xX2axX16xX1xX3xX1xX2exX3axX16xX31xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX174xX3xX16xX1xX88dxX1bxX3xX1bxX215xX4xX3xXexXdxX114xX14xX3xXcbxX81xX165xX16xX3xX31xXdxX95xX14xX174xX3xX16xX2exX3axX4xX3xX1bxX3ebxX16xX1xX174xX3xX81xX165xX16xX3xX4xX1xX47xX174xX3xX4xX7ddxX16xX31xX3xX9cxX88dxX16xX31xX174xX3xX1dxX485xX16xX3xX1bxXdxX16xX1xX132xX232xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX51xX81xX245xXaxX12xXcxX2dxX51xX16xX31xX3xX16xX1exX16xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xX16xX95xX245xX174xX3xX4xX5bxX4xX3xXexX64xX3xX4xX1xX4dbxX4xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xX1dxX46cxX6xX3xXexX14xX165xX16xX3xXexX1xX10xX51xX3xX4xX5bxX4xX3xXaaxX14xX245xX3xX5xX14xXb8xXexX3xX4xX47xX6xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX16xX31xX3xX1dxX46cxX6xX3xX18xX2exX1c7xX4xX3xX18xXdxX1exX14xX3xX4xX1xXb7dxX16xX1xX3xX1dxX95xX3xX81xf8d1xX16xX3xX81xX18bxXexX3xX9cxX89xXdxX3xX4xX5bxX4xX3xX16xX31xX14xX245xX114xX16xX3xXexX18bxX4xX3xX1dxX95xX3xX9cxX9dxX16xX3xX4xX1xX99xXexX3xX4xX47xX6xX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX89xX3xX9cxX6xX3xXbxX1xX2exX622xX16xX31xX3xX81xXdxX12cxX16xX137xX3xX7xX89xX3xX1xX5a3xX14xX174xX3xXaaxX14xX9dxX16xX3xX5xXdbxX3xX1dxX95xX3xXbxX1xX165xX16xX3xXbxX1xX57xXdxX232xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX51xX81xX245xXaxX12xXcxX1xX10xX51xX3xXexX5bxX4xX3xX31xXdxX9dxX174xX3xX16xX1exX16xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX16xX31xX3xX18xX2axX16xX1xX3xX1xX2exX3axX16xX31xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX3xX20xX1xX7ddxX16xX31xX3xXbxX1xX9dxXdxX3xX5xX95xX3xX16xX1exX16xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX16xX31xX3xXexX2exX3xX9cxX9dxX16xX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX3xX1dxX95xX3xX4xX1xX2exX6xX3xXbxX1xX9dxXdxX3xX5xX95xX3xX16xX1exX16xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX16xX31xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX3xXexX51xX95xX16xX3xX81xXdxX12cxX16xX232xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX51xX81xX245xXaxX12xXccxX42xXexX3xXexX2dxX51xX16xX31xX3xX16xX1xX5a3xX16xX31xX3xX16xX42xXdxX3xX81xX14xX16xX31xX3xX4xX1xX69xX16xX1xX3xX4xX47xX6xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX16xX31xX3xX18xX2axX16xX1xX3xX1xX2exX3axX16xX31xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX3xX4xX1xX69xX16xX1xX3xX5xX95xX3xX5xX95xX1bxX3xX2dxX5b4xX3xX16xX42xXdxX3xX1xX95xX1bxX174xX3xX9cxX9dxX16xX3xX4xX1xX99xXexX3xX4xX47xX6xX3xX7xX89xX3xX1xX5a3xX14xX3xX1dxX95xX3xXexX1xX95xX16xX1xX3xXbxX1xX8cxX16xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX174xX3xXexX1xX10xX51xX3xX18xX663xX174xX3xX1bxX7ddxX3xX1xX6daxX16xX1xX3xX16xX95xX245xX3xX4xX734xX16xX3xX16xX1xXdxX1exX14xX3xX1xX6daxX16xX1xX3xXexX1xX4dbxX4xX3xX7xX89xX3xX1xX5a3xX14xX174xX3xX16xX1xXdxX1exX14xX3xXexX1xX95xX16xX1xX3xXbxX1xX8cxX16xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX174xX3xX4xX1xX186xX16xX31xX3xX18xX6xX16xX3xX3exX10xX16xX174xX3xX4xX1c4xX16xX31xX3xX1dxXb8xX16xX3xX18xX42xX16xX31xX3xXexX2dxX51xX16xX31xX3xX1bxX42xXexX3xXexX1xX1axX3xXexX1xX57xX16xX31xX3xX16xX1xX99xXexX174xX3xX4xX1c4xX16xX31xX3xX1xX1c7xXbxX3xXexX5bxX4xX3xX1dxX95xX3xXbxX1xX5bxXexX3xXexX2dxXdxX1axX16xX232xX3xXa0xX5bxX4xX3xXexX1xX95xX16xX1xX3xXbxX1xX8cxX16xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xX5xX95xX3xX16xX1xX5a3xX16xX31xX3xX9cxX42xX3xXbxX1xXb8xX16xX3xX1xX5a3xX14xX3xX4xX622xX3xX4xX47xX6xX3xX16xX1exX16xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xX1dxX95xX3xX1xX51xX3ebxXexX3xX18xX42xX16xX31xX3xX9cxX6daxX16xX1xX3xX18xX9e3xX16xX31xX3xXexX2dxX2exX3axX4xX3xXbxX1xX5bxXbxX3xX5xX14xXb8xXexX232xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX51xX81xX245xXaxX12xX93xX1xX95xX3xX16xX2exX3axX4xX3xX4xX663xX3xX1dxX6xXdxX3xXexX2dxX734xX3xXexX3ebxX51xX3xX5xXb8xXbxX3xX1bxX7ddxXdxX3xXexX2dxX2exX2fxX16xX31xX3xXexX1xX1axX3xX4xX1xX26xX3xXbxX1xX1c4xX3xX1xX1c7xXbxX3xX18xX1axX3xX4xX5bxX4xX3xXexX1xX95xX16xX1xX3xXbxX1xX8cxX16xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXbxX1xX5bxXexX3xXexX2dxXdxX1axX16xX3xX5xX165xX14xX3xX81xX95xXdxX174xX3xX1xX1c7xXbxX3xXexX5bxX4xX3xX1dxX95xX3xX4xX3ebxX16xX1xX3xXexX2dxX6xX16xX1xX3xX5xX95xX16xX1xX3xX1bxX3ebxX16xX1xX3xX1dxX3axXdxX3xX16xX1xX6xX14xX232xX3xXccxX42xXexX3xXexX2dxX51xX16xX31xX3xX16xX1xX5a3xX16xX31xX3xX18xX4ebxX4xX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX20xX1xX5bxX3xX16xX64xXdxX3xX9cxXb8xXexX3xX4xX47xX6xX3xX16xX1exX16xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX16xX31xX3xX18xX2axX16xX1xX3xX1xX2exX3axX16xX31xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX3xX20xX1xXdxX3xX7xX51xX3xX7xX5bxX16xX1xX3xX1dxX3axXdxX3xX4xX5bxX4xX3xX16xX1exX16xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX16xX31xX3xX20xX1xX5bxX4xX3xX5xX95xX3xX1dxX6xXdxX3xXexX2dxX734xX3xX4xX1xX47xX3xX18xX3ebxX51xX3xX4xX47xX6xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xX16xX1xX95xX3xX16xX2exX3axX4xX277xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXexXb8xXbxX3xXexX1xX1axX174xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xX1xX1c7xXbxX3xXexX5bxX4xX3xX20xX1xX7ddxX16xX31xX3xX16xX31xX46cxX16xX31xX3xX18xX2exX1c7xX4xX3xX4xX47xX16xX31xX3xX4xX57xX3xX1dxX95xX3xXbxX1xX5bxXexX3xXexX2dxXdxX1axX16xX277xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXexX2exX3xX16xX1xX165xX16xX3xX5xX95xX3xX1bxX42xXexX3xX18xX42xX16xX31xX3xX5xXb4xX4xX3xXaaxX14xX6xX16xX3xXexX2dxX15bxX16xX31xX3xX4xX47xX6xX3xX16xX1exX16xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX277xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xX4xX663xX3xX1dxX57xX16xX3xX18xX8cxX14xX3xXexX2exX3xXexX2dxXb4xX4xX3xXexXdxX26xXbxX3xX16xX2exX3axX4xX3xX16xX31xX51xX95xXdxX3xX18xX2exX1c7xX4xX3xX20xX1xX14xX245xX26xX16xX3xX20xX1xX69xX4xX1xX3xXbxX1xX5bxXexX3xXexX2dxXdxX1axX16xX3xXbxX1xX1c4xX3xX1xX1c7xXbxX3xX1dxX3axXdxX3xX4xX1xXdxX26xX16xX3xX5xX2exX1c7xX4xX174xX3xXaaxX14xX245xX3xX1xX51xX3ebxX4xX1xX3xXbxX1xX5bxXexX3xXexX2dxXdxX1axX16xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX2bdxX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX232xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX51xX81xX245xXaxX12xXccxX42xXexX3xXexX2dxX51xX16xX31xX3xX9cxX6xX3xX1bxX4ebxXexX3xX4xX47xX6xX3xXaaxX14xX6xX16xX3xX1xX12cxX3xX7xX9dxX16xX3xX3exX14xX99xXexX174xX3xX18xX663xX3xX4xX1xX69xX16xX1xX3xX5xX95xX3xXaaxX14xX6xX16xX3xX1xX12cxX3xXbxX1xX165xX16xX3xXbxX1xX57xXdxX232xX3xX13xX14xX6xX16xX3xX1xX12cxX3xXbxX1xX165xX16xX3xXbxX1xX57xXdxX3xXexX2dxX51xX16xX31xX3xX16xX1exX16xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX16xX31xX3xX18xX2axX16xX1xX3xX1xX2exX3axX16xX31xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX3xX18xX2exX1c7xX4xX3xXexX1xXb4xX4xX3xX1xXdxX12cxX16xX3xX4xX1xX47xX3xX245xX26xX14xX3xX81xXb4xX6xX3xXexX2dxX114xX16xX3xX20xX26xXexX3xXaaxX14xX9dxX3xX5xX6xX51xX3xX18xX42xX16xX31xX174xX3xX9cxX9dxX51xX3xX18xX9dxX1bxX3xX4xX7ddxX16xX31xX3xX9cxX88dxX16xX31xX3xX1dxX95xX3xXexX3ebxX51xX3xX18xX42xX16xX31xX3xX5xXb4xX4xX3xX4xX1xX51xX3xXbxX1xX5bxXexX3xXexX2dxXdxX1axX16xX232xX3xXcxX1xXb4xX4xX3xX1xXdxX12cxX16xX3xX4xX1xX26xX3xX18xX42xX3xXbxX1xX165xX16xX3xXbxX1xX57xXdxX3xX4xX1xX47xX3xX245xX26xX14xX3xXexX1xX10xX51xX3xX20xX26xXexX3xXaaxX14xX9dxX3xX5xX6xX51xX3xX18xX42xX16xX31xX174xX3xX1xXdxX12cxX14xX3xXaaxX14xX9dxX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX174xX3xX18xX19cxX16xX31xX3xXexX1xX2fxXdxX3xXexX1xX10xX51xX3xX1bxX4dbxX4xX3xX18xX663xX16xX31xX3xX31xX663xXbxX3xX1dxX57xX16xX3xX4xX1c4xX16xX31xX3xX4xX5bxX4xX3xX16xX31xX14xX19cxX16xX3xX5xXb4xX4xX3xX20xX1xX5bxX4xX3xX1dxX95xX3xXbxX1xX165xX16xX3xXbxX1xX57xXdxX3xXexX1xX7ddxX16xX31xX3xXaaxX14xX6xX3xX1xX12cxX3xXexX1xX57xX16xX31xX3xX6xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX174xX3xXbxX1xX186xX4xX3xX5xX1c7xXdxX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX232xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX51xX81xX245xXaxX12xX12axXdxX12cxX4xX3xXexX1xXdxX26xXexX3xX20xX26xX3xX1xX12cxX3xXexX1xX57xX16xX31xX3xXbxX1xX165xX16xX3xXbxX1xX57xXdxX3xX1xX6xXdxX3xXexX8cxX16xX31xX3xX3e2xXbxX1xX165xX16xX3xXbxX1xX57xXdxX3xX5xX8cxX16xX3xX18xX8cxX14xX3xX1dxX95xX3xXbxX1xX165xX16xX3xXbxX1xX57xXdxX3xX5xX3ebxXdxX3fcxX174xX3xX1dxX46cxX6xX3xX9cxX9dxX51xX3xX18xX9dxX1bxX3xX20xX1xX7ddxX16xX31xX3xX18xX1axX3xX6xXdxX3xX9cxX2axX3xX9cxX521xX3xX5xX3ebxXdxX3xXbxX1xX69xX6xX3xX7xX6xX14xX174xX3xX1dxX46cxX6xX3xX1xX2exX3axX16xX31xX3xXexX3axXdxX3xX1bxX215xX4xX3xXexXdxX114xX14xX3xX1bxX15bxXdxX3xX16xX31xX2exX2fxXdxX3xX18xX1exX14xX3xX18xX2exX1c7xX4xX3xX1xX2exX89xX16xX31xX3xXexX1xX95xX16xX1xX3xXaaxX14xX9dxX3xX4xX47xX6xX3xXexX485xX16xX31xX3xXexX2dxX2exX89xX16xX31xX232xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX51xX81xX245xXaxX12xX12axX6xXdxX3xXexX2dxX734xX3xX4xX47xX6xX3xX93xX1xX95xX3xX16xX2exX3axX4xX3xXexX2dxX51xX16xX31xX3xX16xX1exX16xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX16xX31xX3xX18xX2axX16xX1xX3xX1xX2exX3axX16xX31xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX3xX4xX59axX16xX31xX3xXexX2exX622xX16xX31xX3xXexXb4xX3xX1dxX6xXdxX3xXexX2dxX734xX3xX4xX47xX6xX3xX93xX1xX95xX3xX16xX2exX3axX4xX3xXexX2dxX51xX16xX31xX3xX4xX5bxX4xX3xX1bxX7ddxX3xX1xX6daxX16xX1xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX16xX31xX3xX20xX1xX5bxX4xX174xX3xX18xX663xX3xX5xX95xX3xX93xX1xX95xX3xX16xX2exX3axX4xX3xXaaxX14xX9dxX16xX3xX5xXdbxX3xX16xX1exX16xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xX9cxX88dxX16xX31xX3xX4xX5bxX4xX3xX4xX7ddxX16xX31xX3xX4xX215xX3xX4xX47xX6xX3xX1bxX6daxX16xX1xX174xX3xX9cxX6xX51xX3xX31xX19cxX1bxX137xX3xX3e2xXdxX3fcxX3xXbxX1xX5bxXbxX3xX5xX14xXb8xXexX277xX3xX3e2xXdxXdxX3fcxX3xX4xX1xXdxX26xX16xX3xX5xX2exX1c7xX4xX277xX3xX3e2xXdxXdxXdxX3fcxX3xXaaxX14xX245xX3xX1xX51xX3ebxX4xX1xX277xX3xX3e2xXdxX1dxX3fcxX3xX20xX26xX3xX1xX51xX3ebxX4xX1xX277xX3xX3e2xX1dxX3fcxX3xX4xX1xX69xX16xX1xX3xX7xX5bxX4xX1xX277xX3xX1dxX95xX3xX3e2xX1dxXdxX3fcxX3xX5xXb4xX4xX3xX5xX2exX1c7xX16xX31xX3xX1dxXb8xXexX3xX4xX1xX99xXexX3xX18xX1axX3xX18xX2axX16xX1xX3xX1xX2exX3axX16xX31xX174xX3xX18xXdxX1exX14xX3xXexXdxX26xXexX174xX3xXexX1xX186xX4xX3xX18xX475xX245xX3xXbxX1xX5bxXexX3xXexX2dxXdxX1axX16xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX2bdxX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX232xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX51xX81xX245xXaxX12xXcxX69xX16xX1xX3xX2exX14xX3xX1dxXdxX12cxXexX174xX3xX31xXdxX5bxX3xXexX2dxX2axX3xX16xX1xX165xX16xX3xX1dxX485xX16xX3xX7xX165xX14xX3xX7xX18bxX4xX174xX3xXexX69xX16xX1xX3xX16xX1xX165xX16xX3xX9cxX9dxX16xX3xX1dxX95xX3xXexXdxX26xX16xX3xX9cxX42xX3xX4xX47xX6xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX16xX31xX3xX18xX2axX16xX1xX3xX1xX2exX3axX16xX31xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX3xX4xX734xX16xX3xX18xX2exX1c7xX4xX3xXexX1xX1axX3xX1xXdxX12cxX16xX3xX89xX3xXexX1xX14xX42xX4xX3xXexX69xX16xX1xX3xXcbxX18xX2axX16xX1xX3xX1xX2exX3axX16xX31xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX132xX3xX4xX47xX6xX3xX16xX1exX16xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX16xX31xX174xX3xXexX1xX10xX51xX3xX18xX663xX174xX3xXexX1xX14xX42xX4xX3xXexX69xX16xX1xX174xX3xX18xX4ebxX4xX3xXexX2dxX2exX16xX31xX3xX16xX95xX245xX3xXexX1xX1axX3xX1xXdxX12cxX16xX3xX89xX3xXexXdxX26xX16xX3xX9cxX42xX3xX1dxX95xX3xX4xX7ddxX16xX31xX3xX9cxX88dxX16xX31xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xXexX2dxX51xX16xX31xX3xXexX46cxX16xX31xX3xX31xXdxX6xXdxX3xX18xX51xX3ebxX16xX3xXbxX1xX5bxXexX3xXexX2dxXdxX1axX16xX174xX3xXexX2dxX51xX16xX31xX3xX1bx15ee1xXdxX3xX4xX1xX69xX16xX1xX3xX7xX5bxX4xX1xX3xXbxX1xX5bxXexX3xXexX2dxXdxX1axX16xX174xX3xX4xX215xX3xXexX1xX1axX137xX3xX3e2xXdxX3fcxX3xX31xX18bxX16xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xX1dxX3axXdxX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX277xX3xX3e2xXdxXdxX3fcxX3xXexX1xX57xX16xX31xX3xX16xX1xX99xXexX3xX4xX1xX69xX16xX1xX3xX7xX5bxX4xX1xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xX1dxX3axXdxX3xX4xX1xX69xX16xX1xX3xX7xX5bxX4xX1xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX277xX3xX3e2xXdxXdxXdxX3fcxX3xXexX485xX16xX31xX3xXexX2dxX2exX89xX16xX31xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xX18xXdxX3xX18xX7ddxXdxX3xX1dxX3axXdxX3xXexX1xXb4xX4xX3xX1xXdxX12cxX16xX3xXexXdxX26xX16xX3xX9cxX42xX3xX1dxX95xX3xX4xX7ddxX16xX31xX3xX9cxX88dxX16xX31xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX16xX31xX6xX245xX3xXexX2dxX51xX16xX31xX3xXexX46cxX16xX31xX3xX9cxX2exX3axX4xX174xX3xXexX46cxX16xX31xX3xX4xX1xX69xX16xX1xX3xX7xX5bxX4xX1xX3xX1dxX95xX3xXexX2dxX51xX16xX31xX3xX7xX14xX57xXexX3xXaaxX14xX5bxX3xXexX2dxX6daxX16xX1xX3xXbxX1xX5bxXexX3xXexX2dxXdxX1axX16xX232xX3xXcxX1xX14xX42xX4xX3xXexX69xX16xX1xX3xX18xX663xX3xX18xX2exX1c7xX4xX3xXexX1xX1axX3xX1xXdxX12cxX16xX3xXexX1xX7ddxX16xX31xX3xXaaxX14xX6xX137xX3xX3e2xXdxX3fcxX3xX1bxX20c5xXdxX3xX4xX1xX69xX16xX1xX3xX7xX5bxX4xX1xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xX18xX1exX14xX3xXbxX1xX9dxXdxX3xX1xX2exX3axX16xX31xX3xXexX3axXdxX3xX1bxX215xX4xX3xXexXdxX114xX14xX3xXbxX1xX5bxXexX3xXexX2dxXdxX1axX16xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX277xX3xX3e2xXdxXdxX3fcxX3xX1bxX20c5xXdxX3xX4xX1xX69xX16xX1xX3xX7xX5bxX4xX1xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xXbxX1xX9dxXdxX3xX16xX1xX88dxX1bxX3xXexX3ebxX51xX3xX2dxX6xX3xX18xX42xX16xX31xX3xX5xXb4xX4xX3xXexX1xX186xX4xX3xX18xX475xX245xX3xXbxX1xX5bxXexX3xXexX2dxXdxX1axX16xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX277xX3xX1dxX95xX3xX3e2xXdxXdxXdxX3fcxX3xX20xX1xX14xX245xX26xX16xX3xX20xX1xX69xX4xX1xX3xX5xX95xX1bxX3xX31xXdxX95xX14xX3xX1xX1c7xXbxX3xXbxX1xX5bxXbxX3xXbxX1xX9dxXdxX3xX18xXdxX3xX18xX7ddxXdxX3xX1dxX3axXdxX3xX3exX663xX6xX3xX18xX663xXdxX174xX3xX31xXdxX9dxX1bxX3xX16xX31xX1x13df5xX51xX3xX9cxX1exX16xX3xX1dxX5a3xX16xX31xX174xX3xX4xX1xX485xX1bxX3xX7xX663xX4xX3xX16xX31xX2exX2fxXdxX3xX4xX663xX3xX4xX7ddxX16xX31xX174xX3xX16xX1xX5a3xX16xX31xX3xX16xX31xX2exX2fxXdxX3xX4xX663xX3xX1xX51xX95xX16xX3xX4xX9dxX16xX1xX3xX20xX1xX663xX3xX20xX1xX485xX16xX232xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX51xX81xX245xXaxX12xXa0xX663xX3xXexX1xX1axX3xX16xX663xXdxX3xX2dxX88dxX16xX31xX174xX3xX16xX1xX5a3xX16xX31xX3xX5xX14xXb8xX16xX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX16xX31xX3xX18xX2axX16xX1xX3xX1xX2exX3axX16xX31xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX3xXexX2dxX51xX16xX31xX3xX4xX14xX57xX16xX3xX7xX5bxX4xX1xX3xXcbxXccxX42xXexX3xX7xX57xX3xX1dxX99xX16xX3xX18xX1exX3xX5xXdbxX3xX5xX14xXb8xX16xX3xX1dxX95xX3xXexX1xXb4xX4xX3xXexXdxXecxX16xX3xX1dxX1exX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX1dxX95xX3xX4xX51xX16xX3xX18xX2exX2fxX16xX31xX3xX18xXdxX3xX5xX114xX16xX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX89xX3xX12axXdxX12cxXexX3xX93xX6xX1bxX132xX3xX18xX3fxX3xX18xX1exX3xX4xXb8xXbxX3xXexX51xX95xX16xX3xX81xXdxX12cxX16xX3xX1dxX95xX3xX7xX165xX14xX3xX7xX18bxX4xX3xX4xX5bxX4xX3xX1bxX4ebxXexX174xX3xX4xX5bxX4xX3xX20xX1xX69xX6xX3xX4xX3ebxX16xX1xX3xX4xX47xX6xX3xX16xX1exX16xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX16xX31xX3xX18xX2axX16xX1xX3xX1xX2exX3axX16xX31xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX174xX3xX1dxX95xX3xX18xX3fxX3xX5xX14xXb8xX16xX3xX31xXdxX9dxXdxX3xX1dxX1exX3xX1dxX6xXdxX3xXexX2dxX734xX3xX4xX47xX6xX3xX16xX1exX16xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xX16xX95xX245xX3xXexX2dxX51xX16xX31xX3xX4xX51xX16xX3xX18xX2exX2fxX16xX31xX3xX18xXdxX3xX5xX114xX16xX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX89xX3xX12axXdxX12cxXexX3xX93xX6xX1bxX232xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX51xX81xX245xXaxX12xXcxX5bxX4xX3xX31xXdxX9dxX3xX18xX3fxX3xX20xX1xX9e3xX16xX31xX3xX18xX2axX16xX1xX3xX1bxX42xXexX3xX4xX5bxX4xX1xX3xXexX1xX14xX245xX26xXexX3xXbxX1xX215xX4xX3xX1dxXdxX12cxX4xX3xX5xXb4xX6xX3xX4xX1xX15bxX16xX3xX1bxX7ddxX3xX1xX6daxX16xX1xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX16xX31xX3xX18xX2axX16xX1xX3xX1xX2exX3axX16xX31xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX3xX89xX3xX16xX2exX3axX4xX3xXexX6xX3xX5xX95xX3xX1bxX42xXexX3xXexX99xXexX3xX245xX26xX14xX3xX20xX1xX5bxX4xX1xX3xXaaxX14xX6xX16xX174xX3xX5xX95xX3xX7xXb4xX3xX18xX5bxXbxX3xX4dbxX16xX31xX3xX245xX114xX14xX3xX4xX8cxX14xX3xX4xX99xXbxX3xX9cxX5bxX4xX1xX3xX4xX47xX6xX3xXexX1xXb4xX4xX3xXexXdxXecxX16xX3xXbxX1xX5bxXexX3xXexX2dxXdxX1axX16xX3xX12axXdxX12cxXexX3xX93xX6xX1bxX174xX3xX5xX95xX3xX7xXb4xX3xX7xX5bxX16xX31xX3xXexX3ebxX51xX3xX1bxX6xX16xX31xX3xXexX69xX16xX1xX3xX18xX42xXexX3xXbxX1xX5bxX3xX1dxX1exX3xX5xXdbxX3xX5xX14xXb8xX16xX3xXexX2dxX114xX16xX3xX4xX622xX3xX7xX89xX3xX16xX1xX5a3xX16xX31xX3xX20xXdxX16xX1xX3xX16xX31xX1xXdxX12cxX1bxX3xXexX1xX26xX3xX31xXdxX3axXdxX3xX1dxX95xX3xXexX1xXb4xX4xX3xXexXdxXecxX16xX3xXbxX1xX5bxXexX3xXexX2dxXdxX1axX16xX3xX12axXdxX12cxXexX3xX93xX6xX1bxX232xX3xX84xXdbxX3xX5xX14xXb8xX16xX3xX1dxX1exX3xX16xX1exX16xX3xX20xXdxX16xX1xX3xXexX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX16xX31xX3xX18xX2axX16xX1xX3xX1xX2exX3axX16xX31xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX3xX5xX95xX3xX1bxX42xXexX3xX18xX42xXexX3xXbxX1xX5bxX3xX1dxX1exX3xX1bxX4ebxXexX3xX5xXdbxX3xX5xX14xXb8xX16xX3xX4xX47xX6xX3xX13axX9dxX16xX31xX3xXexX6xX174xX3xX9cxX64xX3xX7xX14xX16xX31xX3xX1dxX95xX51xX3xX20xX1xX51xX3xXexX95xX16xX31xX3xX5xXdbxX3xX5xX14xXb8xX16xX3xX4xX47xX6xX3xX13axX9dxX16xX31xX3xX1dxX1exX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX1dxX95xX3xX4xX51xX16xX3xX18xX2exX2fxX16xX31xX3xX18xXdxX3xX5xX114xX16xX3xX4xX1xX47xX3xX16xX31xX1xX4cxX6xX3xX3exX3fxX3xX1xX42xXdxX3xX89xX3xX12axXdxX12cxXexX3xX93xX6xX1bxX232xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xX51xX14xX2dxX4xX10xXaxX12xX0xX7xXexX2dxX51xX16xX31xX12xX45exf901xXb3xX174xX3xXcxXb3xX3xX68x1245exX496xX3xX12ax12fcbxX93xX3xX7ex12190xe8cbx11a0bxX93xX3xX1dxX95xX3xXcxXb3xX3xX13axf0a2xX3xXcx12580xXcxX3xXa0xdbd8x10e07xX93xX2729xX3xX3e2xX7exX15bxX4xX3xX1dxXdxX12cxX16xX3xXa0xX1xX69xX16xX1xX3xXexX2dxX2axX3xXaaxX14xX57xX4xX3xX31xXdxX6xX3xX7exX19cxX3xXa0xX1xX69xX3xXccxXdxX16xX1xX3fcxX6fxX16xX1xX6xX16xX81xX6xX16xX232xX1dxX16xX0xX6fxX7xXexX2dxX51xX16xX31xX12xX0xX6fxXbxX12