Hiệu quả vay vốn để thoát nghèo ở khu vực miền núi
Nhờ các nguồn vốn cho vay ưu đãi để phát triển kinh tế mà hàng ngàn hộ nghèo, đối tượng chính sách, nhất là bà con nông dân ở khu vực miền núi xứ Thanh đã và đang thoát nghèo bền vững.
b274xb652x1404fx163b9xdb74xee11x137d6x10d39x144b1xX7x125c5xdc4bxc943xc7b9xfb34x127daxX5x12831xXaxb299x13111xXdxe610x10a84xX3xd330xX16xd57bxX3x15407xX6xf944xX3xX1cxf189xccf4xX3x11654x15b19xX3xXexX1xe3f2xb757xXexX3xX22xeec3xX1x10a58xX29xX3xc5e2xX3xcbeaxX1xX16xX3xX1cxb3ffxX4xX3x118b5xXdx137f7xX22xX3xX22x15da6xXdxX0x127b1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xc06dxXaxX12x13921xX1x1000fxX3xX4xX2axX4xX3xX22xX2exX16x1679fxX22xX3xX1cxX21xX22xX3xX4xX1xX29xX3xX1cxX6xX1exX3xdf40xX16xX3xX24x123a5xXdxX3xX24xX25xX3xXbxX1xX2axXexX3xXex1219exXdxX25xX22xX3xX35xXdxX22xX1xX3xXexf25dxX3xX3dx12d48xX3xX1xX93xX22xX2exX3xX22xX2exX93xX22xX3xX1x1198dxX3xX22xX2exX1xX30xX29xbd59xX3xX24xX21xXdxX3xXexX75x15eadxX22xX2exX3xX4xX1x10318xX22xX1xX3xX7xX2axX4xX1xXa7xX3xX22xX1xc656xXexX3xX5xX93xX3x12cacxX93xX3xX4xX29xX22xX3xX22x15721xX22xX2exX3xX58x121abxX22xX3xX33xX3xX35xX1xX16xX3xX1cxX3axX4xX3xX3dxXdxX3fxX22xX3xX22xX43xXdxX3xb77axf91exX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX24xX79xX3xX1cxX93xX3xX24xX6xX22xX2exX3xXexX1xX29xX2axXexX3xX22xX2exX1xX30xX29xX3xXc7xX3fxX22xX3xX1cxc2abxX22xX2exd087xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx117d2xX29xX58xX1exX3xXbx11657xX10xX22xXexX10xX85xXaxX12xX0xXdxX3dxX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX128xX10xX22xXexX10xX85xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXax138bcxXdxX58xXexX1xef1axX3xcad0xb5a8xX154xXbxXeax14fffxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX151xX3xd356xX154xX154xXbxXeaxX158xXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX46xX46xXdxX112xXc7xX6xX29xXexX1xX6xX22xX1xX1xX29xX6xX112xX1cxX22xX46xX22xX10xX14cxX7xX46xX2xc16dxX2xX162xX46xX2xf329xX18dxX58xX154xX154x10ae7x12cfaxX188xb898xX162xXexX193xX153xX195xX192xX162xX5xX154xX112xfc6axXbxX2exe062xX85xX9xX192xX193xX195xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX16xX1axX3xX1cxX6xX1exX3xX1cxX21xX22xX3xX24xX25xX3xXexX1xX29xX2axXexX3xX22xX2exX1xX30xX29xX3xX33xX3xX35xX1xX16xX3xX1cxX3axX4xX3xX3dxXdxX3fxX22xX3xX22xX43xXdxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX6xXbxXexXdxX29xX22xXaxX12xX5bxX1xX5dxX3xX24xX75xXafxX4xX3xX1cxX6xX1exX3xX1cxX21xX22xX3xX75xX16xX3xX24xX79xXdxXa7xX3xX22xX2exX75xX5dxXdxX3xX58xXd4xX22xX3xXeaxX79xX3xXcxX1xX75xXafxX22xX2exX3xX5bxXdxX22xX1xX3xe3f4xX5bxX1xX75xX3x151caxX16xXd4xX22xfbd1xX3xX4xee69xX3xX24xXdxX3fxX16xX3xX35xXdxX15xX22xX3xXbxX1xX2axXexX3xXexX85xXdxX25xX22xX3xX4xX1xe8c2xX22xX3xX22xX16xXcfxXdxXa7xX3xXeaxX23cxX6xX3xX24xX23cxXdxXa7xX3xX2exXdxX1axX3dxX3xX22xX2exX1xX30xX29xX112xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX29xX58xX1exXaxX12xf5f7xX90xX22xX3xXexX1xX255xX3dxX3xX3dxXcfxX3xX1x106d5xX22xX1xX3xXbxX1xX2axXexX3xXexX85xXdxX25xX22xX3xX35xXdxX22xX1xX3xXexX90xX3xX4xf2d5xX6xX3xX2exXdxX6xX3xX24xX294xX22xX1xX3xXcfxX22xX2exX3xX5bxX2exX16xX1exb63exX22xX3xX13xX10fxX16xX3x14e9fxb574xX22xXa7xX3xXexX1xf52fxX3xXexX85xXc1xX22xX3xbb25xXd4xX22xX3x1418cxX16xX3xX230xXcxX1x10581xX4xX1xX3xXcxX1xX93xX22xX1xX239xX3xX24xX75xXafxX4xX3xXc7xXdxX90xXexXa7xX3xXexX85xX75xc4a7xX4xX3xX22xX255xX3dxX3xX193xX154xX2xX162xXa7xX3xX2exXdxX6xX3xX24xX294xX22xX1xX3xXcfxX22xX2exX3xXexX1xX16xXa0xX4xX3xX58xXdxX15xX22xX3xX1xXa0xX3xX22xX2exX1xX30xX29xX112xX3xX287x14afbxX16xX3xX22xX255xX3dxX3xX193xX154xX2x16605xX3xXcfxX22xX2exX3xX24xX75xXafxX4xX3xXexX75xX3xX1cxXc1xX22xX3xX1cxX6xX1exX3xX18dxX154xX3xXexX85xXdxX15xX16xX3xX24xX66xX22xX2exX3xXex1428dxX3xbfd8xX16x139f7xX3xX1x13697xX3xXexX85xXafxX3xX22xXcfxX22xX2exX3xX58xXd4xX22xX3xX1xX16xX1exX15xX22xX3xXcxX1xX2dfxX4xX1xX3xXcxX1xX93xX22xX1xX3xX24xX25xX3xXeaxXd4xX1exX3xX58xX3axX22xX2exX3xX3dxXcfxX3xX1xX294xX22xX1xX3xXexX85xX6xX22xX2exX3xXexX85xX2dfxXdxX3xXex15546xX22xX2exX3xX1xXafxXbxXa7xX3xXexX85xX66xX22xX2exX3xX4xXd4xX1exX3xX255xX22xX3xX18xX16xX1axXa7xX3xX4xX1xX255xX22xX3xX22xX16xXcfxXdxXa7xX3xX35xX90xXexX3xX1xXafxXbxX3xXexX85xX66xX22xX2exX3xX85xX357xX22xX2exX112xX3xXcxX357xX3xX22xX2exX16xX66xX22xX3xX1cxX21xX22xX3xX22xX93xX1exXa7xX3xXcfxX22xX2exX3xX2c7xX2c8xX22xX3xX24xX328xX16xX3xXexX75xX3xX3dxX16xX6xX3xX193xX3xX4xX29xX22xX3xXc7xd957xXa7xX3xX162xX3xX4xX29xX22xX3xX5xXafxX22xX3xX1cxX93xX3xXexX85xX66xX22xX2exX3xX2xX3xX1xX6xX3xX4xXd4xX1exX3xX35xX10xX29xX3xX5xX6xXdxX112xX3xX287xX75xXafxX4xX3xXex1675cxXbxX3xX1xX16xXc1xX22xX3xX35xX35bxX3xXexX1xX16xX433xXexXa7xX3xX2exXdxX6xX3xX24xX294xX22xX1xX3xX4xX1xX255xX3dxX3xX4xX1x12c1dxXa7xX3xX4xX1xX2cexX16xX3xX35xX1xX23cxX3xX5xX93xX3dxX3xX255xX22xX3xX24xX90xX22xX3xX22xX6xX1exX3xX3dxXcfxX3xX1xX294xX22xX1xX3xX4xX2acxX6xX3xXcfxX22xX2exX3xX2c7xX2c8xX22xX3xX24xX79xX3xX3dxX33xX3xX85xXa0xX22xX2exX3xX2exX328xX22xX3xX2xX154xX3xX1xX6xXa7xX3xXc7xX6xX29xX3xX2exX66xX3dxX3xX2xX112xX154xX154xX154xX3xX2exX21xX4xX3xX3dxXb5xXexX3xXcxX1xX2axXdxXa7xX3xX188xX154xX154xX3xX4xXd4xX1exX3xXc7xX75xX33xXdxXa7xX3xX195xX3xX1xX6xX3xX58xXebxX6xX3xX2exX6xXdxXa7xX3xX332xX3xX1xX6xX3xX4xXd4xX1exX3xX5xXd4xX3dxX3xX22xX2exX1xXdxX15xXbxX3xX1cxX93xX3xX193xX154xX3xX4xX29xX22xX3xXc7xX405xXa7xX3xXexX1xX16xX3xX22xX1xX433xXbxX3xXc7xX294xX22xX1xX3xX18xX16xXd4xX22xX3xX4xX2acxX6xX3xX2exXdxX6xX3xX24xX294xX22xX1xX3xXexX357xX3xX193xX332xX154xX3xfda4xX3xX195xX154xX154xX3xXexX85xXdxX15xX16xX3xX24xX66xX22xX2exX46xX22xX255xX3dxX112xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX29xX58xX1exXaxX12xX128xX405xX22xX3xX2exXdxX6xX3xX24xX294xX22xX1xX3xX4xX1xX2cexX3x15f82xed85xX3xXcxX1xX2cexX3x102a4xXdxX90xX22xXa7xX3xXeaxX79xX3xX128xX2axXexX3xX2d5xXd4xX22xX3xX230xX5bxX1xX75xX3xX235xX16xXd4xX22xX239xX3xX24xX75xXafxX4xX3xX1cxX6xX1exX3xX1cxX21xX22xX3xX75xX16xX3xX24xX79xXdxX3xXexX2dfxXdxX3xX5bxX2exXd4xX22xX3xX1xX93xX22xX2exX3xX128xX1xXb5xX22xX1xX3xX7xX2axX4xX1xX3xXeaxX79xX3xX1xXa0xXdxX3xX230xX5bxX13xX128xX2c7xX235xX13xX239xX3xX1xX16xX1exX15xX22xX3xXexX1xX10xX29xX3xX58xXdxX15xX22xX3xX1xXa0xX3xX22xX2exX1xX30xX29xX112xX3xX5bxX255xX3dxX3xX193xX154xX154xX162xXa7xX3xX4xX1xX2cexX3xX1cxX6xX1exX3xX1cxX21xX22xX3xX24xX25xX3xXbxX1xX2axXexX3xXexX85xXdxX25xX22xX3xX4xX1xX255xX22xX3xX22xX16xXcfxXdxX112xX3xX122xX6xX22xX3xX24xX328xX16xX3xX3dxX16xX6xX3xX2xX3xX4xX29xX22xX3xX22xX2exX1xfba3xXa7xX3xX2xX3xX4xX29xX22xX3xXc7xX405xX3xX1cxX93xX3xX24xX328xX16xX3xXexX75xX3xXeaxXd4xX1exX3xX58xX3axX22xX2exX3xX2xX3xXexX85xX6xX22xX2exX3xXexX85xX2dfxXdxX3xXexX39fxX22xX2exX3xX1xXafxXbxX3xX24xX25xX3xX4xX1xX255xX22xX3xX22xX16xXcfxXdxX3xX35xX90xXexX3xX1xXafxXbxX3xXexX85xX66xX22xX2exX3xX35xX10xX29xXa7xX3xX7xc551xX22xXa7xX3xX3dxXb5xX6xX112xX112xX112xX3xX2c7xX6xX16xX3xX2xX332xX3xX22xX255xX3dxX3xX4xX328xX22xX3xX4xf624xX3xX5xX6xX29xX3xX24xXa0xX22xX2exXa7xX3xX24xX90xX22xX3xX22xX6xX1exXa7xX3xX2exXdxX6xX3xX24xX294xX22xX1xX3xX4xX1xX2cexX3xX55dxXdxX90xX22xX3xX24xX79xX3xX4xX23cxX3xX2exX328xX22xX3xX193xX154xX3xX4xX29xX22xX3xXc7xX405xXa7xX3xX162xX3xX4xX29xX22xX3xXexX85xXd4xX16xXa7xX3xX1xX93xX22xX2exX3xX4xX1x13db2xX4xX3xX4xX29xX22xX3xX5xXafxX22xXa7xX3xX332xX3xX1xX6xX3xX4xXd4xX1exX3xX35xX10xX29xXa7xX3xX2xX3xX1xX6xX3xX3dxXb5xX6xXa7xX3xXexX1xX16xX3xX22xX1xX433xXbxX3xX3dxX35exXdxX3xX22xX255xX3dxX3xX2exX328xX22xX3xX193xX154xX154xX3xXexX85xXdxX15xX16xX3xX24xX66xX22xX2exX112xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX29xX58xX1exXaxX12xX287xX25xX3xX2exXdxX43xXbxX3xX1xXa0xXdxX3xX1cxXdxX557xX22xX3xXbxX1xX2axXexX3xXexX85xXdxX25xX22xX3xX35xXdxX22xX1xX3xXexX90xXa7xX3xX22xX1xXc1xXexX3xX5xX93xX3xX22xX1xX10fxX22xX2exX3xX1xXa0xX3xX22xX2exX1xX30xX29xXa7xX3xX24xX90xX22xX3xX22xX6xX1exX3xX359xX16xX35bxX3xX1xX35exX3xXexX85xXafxX3xX22xXcfxX22xX2exX3xX58xXd4xX22xX3xX1xX16xX1exX15xX22xX3xXcxX1xX2dfxX4xX1xX3xXcxX1xX93xX22xX1xX3xX24xX79xX3xX4xX1xX29xX3xX195xX195xX3xX1xXa0xX3xX1cxX6xX1exX3xX1cxX21xX22xX3xX1cxX2f8xXdxX3xX7xX21xX3xXexXdxX3fxX22xX3xX2exX328xX22xX3xX153xX154xX154xX3xXexX85xXdxX15xX16xX3xX24xX66xX22xX2exX158xX3xX195xX192xX3xX1xXa0xX3xX1cxX6xX1exX3xXexX357xX3xX359xX16xX35bxX3xX1xX35exX3xXexX85xXafxX3xX22xXcfxX22xX2exX3xX58xXd4xX22xX3xXcxX85xX16xX22xX2exX3xX75xX2c8xX22xX2exX3xX1cxX93xX3xX4xX2acxX6xX3xXexX455xX22xX1xX3xX1cxX2f8xXdxX3xX7xX21xX3xXexXdxX3fxX22xX3xXexX85xX557xX22xX3xX193xX3xXexf3a5xX3xX24xX66xX22xX2exX3xX24xX25xX3xXbxX1xX2axXexX3xXexX85xXdxX25xX22xX3xX4xX2axX4xX3xX3dxXcfxX3xX1xX294xX22xX1xX3xX4xX1xX255xX22xX3xX22xX16xXcfxXdxX3xXc7xX405xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX7xX1axX22xXa7xX3xXexX85xX66xX22xX2exX3xX3dxXb5xX6xX3xXexXb5xX3dxXa7xX3xXexX85xX66xX22xX2exX3xX58xXebxX6xX112xX112xX112xX3xXcxX1xX5dxXdxX3xX2exXdxX6xX22xX3xXexX2f8xXdxXa7xX3xX13xXa0xXdxX3xX5bxXcfxX22xX2exX3xX58xXd4xX22xX3xX1xX16xX1exX15xX22xX3xXcxX1xX2dfxX4xX1xX3xXcxX1xX93xX22xX1xX3xXexXdxX90xXbxX3xXexX6d4xX4xX3xX22xX1xXd4xX22xX3xX85xXa0xX22xX2exX158xX3xX4xX1xX455xX3xX24xX2dfxX29xX3xX4xX2axX4xX3xX1xXa0xXdxX3xX4xX2c8xX3xX7xX33xX3xXbxX1xX2axXexX3xXexX85xXdxX25xX22xX3xX18xX16xX35bxX3xX1xX35exX3xXexX85xXafxX3xX22xXcfxX22xX2exX3xX58xXd4xX22xXa7xX3xX3dxX33xX3xXexX1xX557xX3dxX3xX5xX2f8xXbxX3xXexX433xXbxX3xX1xX16xXc1xX22xX3xX4xX1xX16xX1exX25xX22xX3xX2exXdxX6xX29xX3xX35xX1xX29xX6xX3xX1xb541xX4xX3xX35xX35bxX3xXexX1xX16xX433xXexX3xX24xX25xX3xX1xXa0xXdxX3xX1cxXdxX557xX22xX3xX3dxX33xX3xX85xXa0xX22xX2exX3xX4xX2axX4xX3xX3dxXcfxX3xX1xX294xX22xX1xX3xX35xXdxX22xX1xX3xXexX90xX3xXexX85xX6xX22xX2exX3xXexX85xX2dfxXdxXa7xX3xX2exX23cxXbxX3xXbxX1xX328xX22xX3xX22xXd4xX22xX2exX3xX4xX6xX29xX3xX24xX5dxXdxX3xX7xX21xX22xX2exXa7xX3xXeaxX23cxX6xX3xX24xX23cxXdxX3xX2exXdxX1axX3dxX3xX22xX2exX1xX30xX29xX3xXc7xX3fxX22xX3xX1cxX10fxX22xX2exX112xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX29xX58xX1exXaxX12x1512bxX3xX2xX2xX3xX1xX16xX1exX15xX22xX3xX3dxXdxX3fxX22xX3xX22xX43xXdxX3xXexX85xX29xX22xX2exX3xXexX455xX22xX1xXa7xX3xX1cxXdxX15xX4xX3xXbxX1xX2axXexX3xXexX85xXdxX25xX22xX3xX35xXdxX22xX1xX3xXexX90xX3xX2exX66axX22xX3xX5xXdxX3fxX22xX3xX1cxX2f8xXdxX3xX22xXd4xX22xX2exX3xX4xX6xX29xX3xX24xX5dxXdxX3xX7xX21xX22xX2exX3xX4xX2acxX6xX3xX22xX2exX75xX5dxXdxX3xX58xXd4xX22xX3xX24xX75xXafxX4xX3xX4xX29xXdxX3xX5xX93xX3xX3dxXa0xXexX3xXexX85xX29xX22xX2exX3xX22xX1xX10fxX22xX2exX3xX3dxX6d4xX4xX3xXexXdxX557xX16xX3xX1xX93xX22xX2exX3xX24xX328xX16xX112xX3xX287xX25xX3xX1xXdxX15xX22xX3xXexX1xX3axX4xX3xX1xX23cxX6xX3xX22xX1xXdxX15xX3dxX3xX1cxX6d4xX3xX22xX93xX1exXa7xX3xX22xX2exX29xX93xXdxX3xX4xX1xXb5xX22xX1xX3xX7xX2axX4xX1xX3xX1xX35exX3xXexX85xXafxX3xX4xX2acxX6xX3xX5bxX1xX93xX3xX22xX75xX2f8xX4xXa7xX3xX5bxX13xX128xX2c7xX235xX13xX3xXexX455xX22xX1xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX13xX23cxX6xX3xX24xX79xX3xXexX2dfxX29xX3xX24xXdxX3fxX16xX3xX35xXdxX15xX22xX3xX4xX1xX29xX3xX1xX93xX22xX2exX3xX22xX2exX1xX294xX22xX3xX5xX75xXafxXexX3xX1xXa0xX3xX2exXdxX6xX3xX24xX294xX22xX1xX3xX1cxX685xX22xX2exX3xX35xX1xX23cxX3xX35xX1xX255xX22xX3xX24xX75xXafxX4xX3xXexXdxX90xXbxX3xX4xX433xX22xX3xX1cxX2f8xXdxX3xX22xX2exX16xX66xX22xX3xX1cxX21xX22xX3xXexXb5xX22xX3xX58xX6d4xX22xX2exX3xX75xX16xX3xX24xX79xXdxXa7xX3xX3dxX33xX3xX85xX6xX3xX4xX2c8xX3xX1xXa0xXdxX3xX3dxX2f8xXdxX3xX24xX25xX3xX22xX2exX75xX5dxXdxX3xX58xXd4xX22xX3xX5xX93xX3dxX3xX35xXdxX22xX1xX3xXexX90xXa7xX3xX1cxX75xX2c8xX22xX3xX5xX557xX22xX3xXexX1xX29xX2axXexX3xX22xX2exX1xX30xX29xX112xX3xX287xXdxX25xX22xX3xX1xX294xX22xX1xX3xX22xX1xX75xX3xX5bxX13xX128xX2c7xX235xX13xX3xX1xX16xX1exX15xX22xX3xX359xX16xX6xX22xX3xX2c7xX2c8xX22xX3xX24xX79xX3xX3dxX33xX3xX85xXa0xX22xX2exX3xX4xX2axX4xX3xX1xX294xX22xX1xX3xXexX1xXebxX4xX3xX4xX1xX29xX3xX1cxX6xX1exXa7xX3xX22xX1xX75xX151xX3xX128xX1xX29xX3xX1xXa0xX3xX2exXdxX6xX3xX24xX294xX22xX1xX3xX1cxX6xX1exX3xX24xX25xX3xXbxX1xX2axXexX3xXexX85xXdxX25xX22xX3xX7xX1axX22xX3xXeaxX16xXc1xXexXa7xX3xX35xXdxX22xX1xX3xX58xX29xX6xX22xX1xX3xXexX2dfxXdxX3xX1cxX685xX22xX2exX3xX35xX1xX23cxX3xX35xX1xX255xX22xX158xX3xX4xX1xX29xX3xX1xXa0xX3xX22xX2exX1xX30xX29xX3xX1cxX6xX1exX3xX5xX93xX3dxX3xX22xX1xX93xX3xX33xX158xX3xX1xX910xX4xX3xX7xXdxX22xX1xXa7xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX1cxXdxX557xX22xX3xX24xX25xX3xX1xX910xX4xX3xXexX433xXbxX158xX3xX1cxX6xX1exX3xXeaxX16xXc1xXexX3xX35xX1x104c7xX16xX3xX5xX6xX29xX3xX24xXa0xX22xX2exX158xX3xX22xX75xX2f8xX4xX3xX7xX2dfxX4xX1xX3xX1cxX93xX3xX1cxX15xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX3dxXcfxXdxX3xXexX85xX75xX5dxX22xX2exX3xX22xXcfxX22xX2exX3xXexX1xXcfxX22xX112xX112xX112xX3xX287xX90xX22xX3xX1xX90xXexX3xX22xX255xX3dxX3xX193xX154xX2xX192xXa7xX3xX5bxX13xX128xX2c7xX235xX13xX3xX1xX16xX1exX15xX22xX3xX359xX16xX6xX22xX3xX2c7xX2c8xX22xX3xX24xX79xX3xXexX1xX3axX4xX3xX1xXdxX15xX22xX3xX4xX1xX29xX3xX1cxX6xX1exX3xX2acxX1exX3xXexX1xX2axX4xX3xXexX1xXcfxX22xX2exX3xX18xX16xX6xX3xX4xX2axX4xX3xXexX39fxX3xX4xX1xXebxX4xX3xX1xXa0xXdxXa7xX3xX24xX29xX93xX22xX3xXexX1xX25xX3xX1cxX2f8xXdxX3xX58xX75xX3xX22xXafxX3xX1xX2c8xX22xX3xX193xX154xX154xX3xXexX81dxX3xX24xX66xX22xX2exXa7xX3xX4xX1xXdxX90xX3dxX3xXexX81dxX3xXexX85xX910xX22xX2exX3xX188xX188xXa7xX153xc07dxX3xXexX85xX29xX22xX2exX3xXexX39fxX22xX2exX3xX58xX75xX3xX22xXafxX3xXexX2dfxXdxX3xX22xX2exXd4xX22xX3xX1xX93xX22xX2exX112xX3xXcxX2dfxXdxX3xX5bxX13xX128xX2c7xX235xX13xX3xX1xX16xX1exX15xX22xX3xX5bxX2exX910xX4xX3xX556x118eaxX4xX3xXexX1xX3axX4xX3xX1xXdxX15xX22xX3xX4xX1xX29xX3xX1cxX6xX1exX3xX1xXa0xX3xX22xX2exX1xX30xX29xX3xX1cxX93xX3xX4xX2axX4xX3xX24xX21xXdxX3xXexX75xXafxX22xX2exX3xX4xX1xXb5xX22xX1xX3xX7xX2axX4xX1xX3xXexX1xXcfxX22xX2exX3xX18xX16xX6xX3xX2xX18dxX3xX4xX1xX75xX2c8xX22xX2exX3xXexX85xX294xX22xX1xX3xX4xX1xX29xX3xX1cxX6xX1exX112xX3xXcxX85xX29xX22xX2exX3xX24xX23cxXa7xX3xX4xX23cxX3xX3dxXa0xXexX3xX7xX21xX3xX4xX1xX75xX2c8xX22xX2exX3xXexX85xX294xX22xX1xX3xX22xX1xX75xX3xX4xX1xX29xX3xX1cxX6xX1exX3xXexX1xX10xX29xX3xX58xX3axX3xX2axX22xX3xXbxX1xX2axXexX3xXexX85xXdxX25xX22xX3xX5xXd4xX3dxX3xX22xX2exX1xXdxX15xXbxX3xX230xd3e9xX122xX239xX158xX3xX4xX1xX29xX3xX1cxX6xX1exX3xX24xX21xXdxX3xX1cxX2f8xXdxX3xX1xXa0xX3xX2exXdxX6xX3xX24xX294xX22xX1xX3xX1cxX93xX3xX22xX2exX75xX5dxXdxX3xX22xX1xXdxX2c0xX3dxX3xX13xe150xX2d5xX158xX3xX4xX1xX29xX3xX1cxX6xX1exX3xX2exXdxX1axXdxX3xX18xX16xX1exX90xXexX3xX1cxXdxX15xX4xX3xX5xX93xX3dxX112xX112xX112xX3xX5bxX1xX294xX22xX3xX4xX1xX16xX22xX2exX3xX4xX1xXc1xXexX3xX5xX75xXafxX22xX2exX3xXexXb5xX22xX3xX58xX6d4xX22xX2exX3xXexX85xX557xX22xX3xX24xX2cexX6xX3xXc7xX93xX22xX3xX1xX16xX1exX15xX22xX3xX24xX90xX22xX3xXexX1xX5dxXdxX3xX24xXdxX25xX3dxX3xX1xXdxX15xX22xX3xXexX2dfxXdxX3xXexX75xX2c8xX22xX2exX3xX24xX21xXdxX3xXexX21xXexXa7xX3xXexX81dxX3xX5xX15xX3xX22xXafxX3xX18xX16xX2axX3xX1xX2dfxX22xX3xX4xX1xX455xX3xX4xX1xXdxX90xX3dxX3xX154xXa7xX2xX192xXce6xX112xX112xX112xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX29xX58xX1exXaxX12xX2d5xX2f8xXdxX3xX4xX1xXb5xX22xX1xX3xX7xX2axX4xX1xX3xXexX1xXdxX90xXexX3xXexX1xX3axX4xXa7xX3xX1xXdxX15xX16xX3xX18xX16xX1axXa7xX3xX4xX1xX75xX2c8xX22xX2exX3xXexX85xX294xX22xX1xX3xX4xX1xX29xX3xX1cxX6xX1exX3xX1cxX21xX22xX3xXbxX1xX2axXexX3xXexX85xXdxX25xX22xX3xX7xX1axX22xX3xXeaxX16xXc1xXexX3xX33xX3xX35xX1xX16xX3xX1cxX3axX4xX3xX3dxXdxX3fxX22xX3xX22xX43xXdxX3xX24xX79xXa7xX3xX24xX6xX22xX2exX3xXbxX1xX2axXexX3xX1xX16xX1exX3xX1cxX6xXdxX3xXexX85xX405xX3xXexXb5xX4xX1xX3xX4xX3axX4xXa7xX3xXexX85xX33xX3xXexX1xX93xX22xX1xX3xX3dxXa0xXexX3xXexX85xX29xX22xX2exX3xX22xX1xX10fxX22xX2exX3xX2exXdxX1axXdxX3xXbxX1xX2axXbxX3xX18xX16xX6xX22xX3xXexX85xX910xX22xX2exXa7xX3xX22xX1x1597cxX3dxX3xXexX1xX3axX4xX3xX1xXdxX15xX22xX3xX3dxX6d4xX4xX3xXexXdxX557xX16xX3xX2exXdxX1axX3dxX3xX22xX2exX1xX30xX29xX3xXc7xX3fxX22xX3xX1cxX10fxX22xX2exX112xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf50dxX16xXexX1xX29xX85xXaxX12xX122xX93xXdxX3xX1cxX93xX3xX1axX22xX1xX151xX3xX235xX16xXd4xX22xX3xX55dxXdxX22xX1xX0xX46xXbxX12
Bài Và Ảnh: Xuân Minh