Thanh Hóa tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 27-4, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
419dxb1a8xa0abx74a5xab0bxc7fax670axbb6ex8a8dxX7x9eb5xb626xc58ex608bx760cxc8fdxX5x8d0exXax549bxX0x8f26xX12xXcxX1xX6x4f66xX1xX3xb56bxadc0xX6xX3xXex7742xX3xX4xX1x86ddxX4xX3xX1x62e4xXdxX3xX19xb730xX1x421cxX3xX19xX2dxX1xXdx4220xX19xX3xX4xX25x49b0x4b33xX3xX1x4f02xX4xX3xXexcfcexXbxX3bxX3x699fxX3ax9757xX19xX3xXex6997xXdx8006xXexX3bxX3xXexX4cxXdxe1dbxX19xX3x78d5xX1xX6xXdxX3xXexX1xa92dxX4xX3xX1xXdxX4exX19xX3xcadbxX2dxX1xX2fxX3xX46xX3ax77c6x4b82xXexX3x5d34x89f5xXdxX3xX1xX29xXdxX3x7380xX73xXdxX3xX14xXdxX55xX3axX3xXex55d1x766axX19xX3xX46xX3axc529xX4xX3xX5xd1a0xX19xX3xXexX1xX25xX3x7b30x6c4fxX96xX96xX3xX4xd507xX6xX3xX72x45b7xX19xX2dxX3xX0xe25bxX14xX12xX0xXa4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6xa37bxXaxX12xX67xX2dxX85xX6exX3x4badxbf20x6315xdc45xX3bxX3xXcx5ec9xX19xX1xX3xX9bxX6exX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX7axad81xX3xXexX21xX3xX4xX1xX25xX4xX3xX1cxX29xXdxX3xX19xX2dxX1xX2fxX3xX19xX2dxX1xXdxX35xX19xX3xX4xX25xX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX3xXexX42xXbxX3bxX3xX46xX3axX48xX19xX3xXexX4cxXdxX4exXexX3bxX3xXexX4cxXdxX55xX19xX3xX58xX1xX6xXdxX3xXexX1xX5fxX4xX3xX1xXdxX4exX19xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX7axX73xXdxX3xX14xXdxX55xX3axX3xXexX84xX85xX19xX3xX46xX3axX8axX4xX3xX5xX8exX19xX3xXexX1xX25xX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dx4462xX0xXa4xXbxX12xX0xXbaxXdx4befxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbaxX4cxX10xX5xX6xXexX10xXbaxXaxX12xX0xX7xXexX4cxX84xX19xX2dxX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX35xX19xX3xX46xX3axX6xX19x6219xX0xXa4xX7xXexX4cxX84xX19xX2dxX12xX0xX3axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXc4xX84xX19xX5xX6exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX7xXexX4cxX84xX19xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax849bxX3xX19xX1xXdxX4ex652bxX3xX167xb62dxX3xXexX4cxX3exX19xX2dxX3xXex5edcxX1ccxX3bxX3xX1c6xX3xX2dxXdxX9fxXdxX3xXbxX1xX48xXbxX3xX7axX29xXexX3xXbxX1xX48xX3xXexX4cxX84xX19xX2dxX3xdb81xX1d8xX6exX3xXbaxX5fxX19xX2dxX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xX19xX1xXdxX4exX1ccxX3xX58xbbe1xX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX15fxX15fxX15fxXaxX3xX1xX4cxX10xadb5xX9xXaxXa4xX1f6xX6xX6exXc4xXbaxX3axX19xX2dxXc4xXbaxX6xX19xX2dxXa4xX1c6xXc4xX19xX1xXdxX10xX1ccxXc4xX167xX3axXc4xXexX4cxX84xX19xX2dxXc4xXexX6xX1ccxXc4xX1c6xXc4xX2dxXdxX6xXdxXc4xXbxX1xX6xXbxXc4xXbaxX84xXexXc4xXbxX1xX6xXc4xXexX4cxX84xX19xX2dxXc4xX1f6xX6xX6exXc4xXbaxX3axX19xX2dxXc4xXbaxX6xX19xX2dxXc4xX19xX1xXdxX10xX1ccxXc4xX58xX6exXc4xXbaxX6xXdxXc4xX1xX84xXdxXc4xX1f6xXdxXdxXdxXa4xX2xX1c6xX1c6xXc3xX1c6xXc3xX15fxX1xXexX1ccxXaxX12xX1c6xX3xX19xX1xXdxX4exX1ccxX3xX167xX1cfxX3xXexX4cxX3exX19xX2dxX3xXexX1d8xX1ccxX3bxX3xX1c6xX3xX2dxXdxX9fxXdxX3xXbxX1xX48xXbxX3xX7axX29xXexX3xXbxX1xX48xX3xXexX4cxX84xX19xX2dxX3xX1f6xX1d8xX6exX3xXbaxX5fxX19xX2dxX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xX19xX1xXdxX4exX1ccxX3xX58xX20bxX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX15fxX15fxX15fxX0xXa4xX6xX12xX0xXa4xX7xXexX4cxX84xX19xX2dxX12xX0xXa4xX5xXdxX12xX0xXa4xX3axX5xX12xX0xXbaxXdxX167xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4cxXaxX12xX0xXa4xXbaxXdxX167xX12xX0xXa4xXbaxXdxX167xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5615xX84xXbaxX6exXaxX12xX0xXdxX1ccxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx9489xX10xX19xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXax97acxXdxXbaxXexX1xX18fxX3x49c2xa9f3xX349xXbxX1f6x4a4bxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX18fxX3x90dexX1c6xX1c6xXbxX1f6xX34dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxXa4xXa4xXdxX15fxX14xX6xX84xXexX1xX6xX19xX1xX1xX84xX6xX15fxX167xX19xXa4xX19xX10xX341xX7xXa4xXc2xX2xX2xXc3xXa4xX2xXc5xXc3xXbaxXc2xX2xX1c6xX2xX1c6xX357xX349xXex4212xXc3x8241xX2xX349xX5xX349xX15fx6fc4xXbxX2dxd557xX4cxX9xX1c6xXc5xXc5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xXexX21xX3xX4xX1xX25xX4xX3xX1xX29xXdxX3xX19xX2dxX1xX2fxX3xX19xX2dxX1xXdxX35xX19xX3xX4xX25xX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX3xXexX42xXbxX3bxX3xX46xX3axX48xX19xX3xXexX4cxXdxX4exXexX3bxX3xXexX4cxXdxX55xX19xX3xX58xX1xX6xXdxX3xXexX1xX5fxX4xX3xX1xXdxX4exX19xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX7axX73xXdxX3xX14xXdxX55xX3axX3xXexX84xX85xX19xX3xX46xX3axX8axX4xX3xX5xX8exX19xX3xXexX1xX25xX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxXaxX3xX341xXdxXbaxXexX1xX9xXaxX348xX349xX349xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX357xX1c6xX1c6xXaxX3xXa4xX12xX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX332xX6xXbxXexXdxX84xX19xXaxX12xXcxX84xX85xX19xX3xX4xX9fxX19xX1xX3xX1xX29xXdxX3xX19xX2dxX1xX2fxX3xX19xX2dxX1xXdxX35xX19xX3xX4xX25xX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX3xXexX42xXbxX3xX46xX3axX48xX19xX3xXexX4cxXdxX4exXexX3xXexX4cxXdxX55xX19xX3xX58xX1xX6xXdxX3xXexX1xX5fxX4xX3xX1xXdxX4exX19xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX7axX73xXdxX3xX14xXdxX55xX3axX3xXexX84xX85xX19xX3xX46xX3axX8axX4xX3xX5xX8exX19xX3xXexX1xX25xX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxX15fxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31fxX84xXbaxX6exXaxX12xX72x49ecxX19xX2dxX3xX4xX1x9bc1xX3xX72xd5e1xX3xXcxX4cxX3exX19xX2dxX3xX1cxc887xX19xX2dxX3bxX3x652axX6exX3xX167xXdxX35xX19xX3xXcxX4cxX3axX19xX2dxX3xX511x4dcfxX19xX2dxX3xX72xX9fxX19xX2dxX3bxX3xX31fxX505xX3xXexX1xX511xX3xXcxXc9xX19xX1xX3xX9bxX6exX3bxX3xX332xX1xX9bxX3xXexX2fxX4xX1xX3xX1cxX72xX67x816axX3xXexXc9xX19xX1xX3bxX3xXcxX4cxX511x8e29xX19xX2dxX3xX7axX84xX85xX19xX3xX72xX31fx47d6xX1cxX3xXexXc9xX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xXbxX1xX48xXexX3xX14xXdxX55xX3axX3xX58xX1xX6xXdxX3xX1ccxX73xX4xX3xX167xX85xX3xXexX4cxX5fxX4xX3xXexXdxX6fxXbxX3xXexX4cxX3axX6exa1b5xX19xX3xX7axX73xXexX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX7axX73xXdxX3xX14xXdxX55xX3axX3xXexX84xX85xX19xX3xX46xX3axX8axX4xX3xX5xX8exX19xX3xXexX1xX25xX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxX15fxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31fxX84xXbaxX6exXaxX12xX72xX4ffxX19xX2dxX3xX4xX1xX505xX3x85b1xX73xXdxX3xXcxX1xX6fxX3xX67xX2dxX3axX6exX35xX19xX3bxX3xcdd0xX1xX1dxX3xX31fxX505xX3xXexX1xX511xX3xXcxX1xX511x4ca5xX19xX2dxX3xXexX4cxX5fxX4xX3xXcxXc9xX19xX1xX3xX9bxX6exX3xXexX4cxX5fxX4xX3xXexXdxX6fxXbxX3xXexX4cxX3axX6exX597xX19xX3xX7axX73xXexX3xX4xX1xX511xX525xX19xX2dxX3xXexX4cx6683xX19xX1xX3xX1xX85xX19xX1xX3xX7axX29xX19xX2dxX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX7axX73xXdxX3xX14xXdxX55xX3axX3xXexX84xX85xX19xX3xX46xX3axX8axX4xX3xX5xX8exX19xX3xXexX1xX25xX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xX167xX85xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX7axX73xXdxX3xX14xXdxX55xX3axX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xX14xX29xX3xXexXc9xX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX5xX8exX19xX3xXexX1xX25xX3xX95xX96xX95xX15fxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31fxX84xXbaxX6exXaxX12xX0xXdxX1ccxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX332xX10xX19xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxX341xXdxXbaxXexX1xX18fxX3xX348xX349xX349xXbxX1f6xX34dxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX18fxX3xX357xX1c6xX1c6xXbxX1f6xX34dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxXa4xXa4xXdxX15fxX14xX6xX84xXexX1xX6xX19xX1xX1xX84xX6xX15fxX167xX19xXa4xX19xX10xX341xX7xXa4xXc2xX2xX2xXc3xXa4xX2xXc5xXc3xXbaxXc2xX2xX1c6xX2xX38dxX1c6xXc5xXexX38dxXc3xX1c6xXc3xX2xX5xX349xX15fxX395xXbxX2dxX398xX4cxX9xX1c6xX2xX357xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xXexX21xX3xX4xX1xX25xX4xX3xX1xX29xXdxX3xX19xX2dxX1xX2fxX3xX19xX2dxX1xXdxX35xX19xX3xX4xX25xX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX3xXexX42xXbxX3bxX3xX46xX3axX48xX19xX3xXexX4cxXdxX4exXexX3bxX3xXexX4cxXdxX55xX19xX3xX58xX1xX6xXdxX3xXexX1xX5fxX4xX3xX1xXdxX4exX19xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX7axX73xXdxX3xX14xXdxX55xX3axX3xXexX84xX85xX19xX3xX46xX3axX8axX4xX3xX5xX8exX19xX3xXexX1xX25xX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxXaxX3xX341xXdxXbaxXexX1xX9xXaxX348xX349xX349xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX357xX1c6xX1c6xXaxX3xXa4xX12xX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX332xX6xXbxXexXdxX84xX19xXaxX12xX332xX48xX4xX3xX7axX73xXdxX3xX14xXdxX55xX3axX3xXbaxX5fxX3xX1xX29xXdxX3xX19xX2dxX1xX2fxX15fxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31fxX84xXbaxX6exXaxX12xX54bxX5fxX3xX1xX29xXdxX3xX19xX2dxX1xX2fxX3xX4xX1dxX3xX4xX48xX4xX3xX7axX4ffxX19xX2dxX3xX4xX1xX505xX18fxX3xX72xX508xX3x6ab9xXdxX19xX1xX3xXcxX3axc1e0xX19xX3bxX3xX608xX1xX1dxX3xX31fxX505xX3xXexX1xX511xX3xXcxXc9xX19xX1xX3xX9bxX6exX3bxX3xX332xX1xX9bxX3xXexX2fxX4xX1xX3xbfdaxX31fxX67xX54bxX3xXexXc9xX19xX1xX34dxX3xXcxX4cxX2fxX19xX1xX3xXcxX3axX87cxX19xX3x7230xXdxX19xX1xX3bxX3xX608xX1xX1dxX3xX31fxX505xX3xXexX1xX511xX3xXcxXc9xX19xX1xX3xX9bxX6exX34dxX3xX4xX48xX4xX3xX7axX4ffxX19xX2dxX3xX4xX1xX505xX3xX516xX6exX3xX167xXdxX35xX19xX3xX31fxX6xX19xX3xXcxX1xX511xX616xX19xX2dxX3xX167xX1cfxX3xXcxXc9xX19xX1xX3xX9bxX6exX3bxX3xX516xX6exX3xX167xXdxX35xX19xX3xX31fxX6xX19xX3xX332xX1xX87cxXbxX3xX1xX85xX19xX1xX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xX14xX29xX3xXexXc9xX19xX1xX34dxX3xX4xX48xX4xX3xX7axX4ffxX19xX2dxX3xX4xX1xX505xX3xX608xX1xX1dxX3xX332xX1xX9bxX3xXexX2fxX4xX1xX3xX1cxX72xX67xX54bxX3bxX3xX89dxX31fxX67xX54bxX3xXexXc9xX19xX1xX34dxX3xX5xXdbxX19xX1xX3xX7axX73xX84xX3xX4xX48xX4xX3xX14xX6xX19xX3bxX3xX7xX556xX3bxX3xX19xX2dxX85xX19xX1xX3bxX3xX7axX84xX85xX19xX3xXexX1xX55xX3xX4xX87cxXbxX3xXexXc9xX19xX1xX34dxX3xX5xXdbxX19xX1xX3xX7axX73xX84xX3xX4xX48xX4xX3xX1xX3axX6exX4exX19xX3bxX3xXexX1xX2fxX3xX1f6xXdbxX3bxX3xXexX1xX85xX19xX1xX3xXbxX1xX8axX15fxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31fxX84xXbaxX6exXaxX12xX0xXdxX1ccxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX332xX10xX19xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxX341xXdxXbaxXexX1xX18fxX3xX348xX349xX349xXbxX1f6xX34dxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX18fxX3xX357xX38dxXc2xXbxX1f6xX34dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxXa4xXa4xXdxX15fxX14xX6xX84xXexX1xX6xX19xX1xX1xX84xX6xX15fxX167xX19xXa4xX19xX10xX341xX7xXa4xXc2xX2xX2xXc3xXa4xX2xXc5xXc3xXbaxXc2xX2xX1c6xX2xX38dxX1c6xX348xXexXc2xX349xX38fxXc2xXc2xX5xX349xX15fxX395xXbxX2dxX398xX4cxX9xXc3xX357xX349xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xXexX21xX3xX4xX1xX25xX4xX3xX1xX29xXdxX3xX19xX2dxX1xX2fxX3xX19xX2dxX1xXdxX35xX19xX3xX4xX25xX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX3xXexX42xXbxX3bxX3xX46xX3axX48xX19xX3xXexX4cxXdxX4exXexX3bxX3xXexX4cxXdxX55xX19xX3xX58xX1xX6xXdxX3xXexX1xX5fxX4xX3xX1xXdxX4exX19xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX7axX73xXdxX3xX14xXdxX55xX3axX3xXexX84xX85xX19xX3xX46xX3axX8axX4xX3xX5xX8exX19xX3xXexX1xX25xX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxXaxX3xX341xXdxXbaxXexX1xX9xXaxX348xX349xX349xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX357xX38dxXc2xXaxX3xXa4xX12xX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX332xX6xXbxXexXdxX84xX19xXaxX12xX72xX4ffxX19xX2dxX3xX4xX1xX505xX3xX72xX508xX3xXcxX4cxX3exX19xX2dxX3xX1cxX511xX19xX2dxX3bxX3xX516xX6exX3xX167xXdxX35xX19xX3xXcxX4cxX3axX19xX2dxX3xX511xX525xX19xX2dxX3xX72xX9fxX19xX2dxX3bxX3xX31fxX505xX3xXexX1xX511xX3xXcxXc9xX19xX1xX3xX9bxX6exX3bxX3xX332xX1xX9bxX3xXexX2fxX4xX1xX3xX1cxX72xX67xX54bxX3xXexXc9xX19xX1xX3bxX3xXcxX4cxX511xX556xX19xX2dxX3xX7axX84xX85xX19xX3xX72xX31fxX561xX1cxX3xXexXc9xX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xXbxX1xX48xXexX3xX14xXdxX55xX3axX3xX58xX1xX6xXdxX3xX1ccxX73xX4xX3xX167xX85xX3xXexX4cxX5fxX4xX3xXexXdxX6fxXbxX3xXexX4cxX3axX6exX597xX19xX3xX7axX73xXexX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX7axX73xXdxX3xX14xXdxX55xX3axX3xXexX84xX85xX19xX3xX46xX3axX8axX4xX3xX5xX8exX19xX3xXexX1xX25xX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxX15fxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31fxX84xXbaxX6exXaxX12xX608xX1xX48xXexX3xX14xXdxX55xX3axX3xX58xX1xX6xXdxX3xX1ccxX73xX4xX3xX167xX85xX3xXexX4cxX5fxX4xX3xXexXdxX6fxXbxX3xXexX4cxX3axX6exX597xX19xX3xX7axX73xXexX3xX19xX1x6687xX19xX2dxX3xX7axXdxX55xX1ccxX3xX4xX1xX505xX19xX1xX3xX6exX6fxX3axX3bxX3xX7axb334xX4xX3xX14xXdxX4exXexX3xX5xX85xX3xX19xX1xXc12xX19xX2dxX3xX7axXdxX55xX1ccxX3xX1ccx6c4bxXdxX3xXexX4cxX84xX19xX2dxX3xX4xX48xX4xX3xX167xd55exX19xX3xX58xXdxX4exX19xX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxX3bxX3xX7axX4ffxX19xX2dxX3xX4xX1xX505xX3xX31fxX505xX3xXexX1xX511xX3xXcxXc9xX19xX1xX3xX9bxX6exX3xX19xX35xX3axX3xX4cx90edxX18fxX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX7axX73xXdxX3xX14xXdxX55xX3axX3xXexX84xX85xX19xX3xX46xX3axX8axX4xX3xX5xX8exX19xX3xXexX1xX25xX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xX5xX85xX3xX7xX5fxX3xX58xXdxX4exX19xX3xX4xX1xX505xX19xX1xX3xXexX4cxX2fxX3xXexX4cxX3exX19xX2dxX3xX7axX73xXdxX3xX4xX9bxX6xX3xXexX84xX85xX19xX3xX72xX9fxX19xX2dxX3bxX3xXexX84xX85xX19xX3xXbaxX1d8xX19xX3xX167xX85xX3xXexX84xX85xX19xX3xX46xX3axX1d8xX19xX3xXexX6xX3xXbaxXdx8e83xX19xX3xX4cxX6xX3xX19xX2dxX6xX6exX3xX167xX85xX84xX3xX19xX1xXc12xX19xX2dxX3xX19xX2dxX85xX6exX3xX7axX8exX3axX3xX19xXc4cxX1ccxX3xXc2xX349xXc2xX2xX15fxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31fxX84xXbaxX6exXaxX12xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX4xX1dxX3xX19xX1xXdxX4exX1ccxX3xX167xX1cfxX3xX4cxX87cxXexX3xX46xX3axX6xX19xX3xXexX4cxX3exX19xX2dxX3xX7axX1dxX3xX5xX85xX18fxX3xbc1cxXdxX55xX1ccxX3xX7axXdxX55xX1ccxX3xX167xXdxX4exX4xX3xXexX1xX5fxX4xX3xX1xXdxX4exX19xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX95xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxX3bxX3xX2dx9d88xX19xX3xX167xXc3exXdxX3xX167xXdxX4exX4xX3xX7axX48xX19xX1xX3xX2dxXdxX48xX3xX1c6xX357xX3xX19xXc4cxX1ccxX3xXexXdxX6fxX19xX3xX1xX85xX19xX1xX3xX4x8b4exX19xX2dxX3xX4xX3axX29xX4xX3xX7axX21xXdxX3xX1ccxXc3exXdxX3bxX3xX1c6xX349xX3xX19xXc4cxX1ccxX3xXexX1xX5fxX4xX3xX1xXdxX4exX19xX3xX332xX511xX525xX19xX2dxX3xX5x605axX19xX1xX3xX19xXc4cxX1ccxX3xX2xX38dxX38dxX2xX34dxX3xX2xX349xX3xX19xXc4cxX1ccxX3xXexX1xX5fxX4xX3xX1xXdxX4exX19xX3xX332xX511xX525xX19xX2dxX3xX5xXdf7xX19xX1xX3xa6c2xX14xX21xX3xX7xX3axX19xX2dxX3bxX3xXbxX1xX48xXexX3xXexX4cxXdxX55xX19xb155xX3xX19xXc4cxX1ccxX3xXc2xX349xX2xX2xX3bxX3xX332xX1xXdxX6fxX19xX3xX5xX511x438dxX4xX3xXbxX1xX48xXexX3xXexX4cxXdxX55xX19xX3xX58xXdxX19xX1xX3xXexX6fxX3xXc4xX3xX1f6xXdbxX3xX1xX29xXdxX3xXc2xX349xX2xX2xXc4xXc2xX349xXc2xX349xX15fxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31fxX84xXbaxX6exXaxX12xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX7axXdbxX3xXexX1xXdcdxX19xX2dxX3xX46xX3axX6xX3xX167xX85xX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX7axX2fxX19xX1xX3xX1ccxX1cfxX4xX3xXexXdxX35xX3axX3bxX3xXbxX1xX511xX525xX19xX2dxX3xX1xX511xXc3exX19xX2dxX3bxX3xX19xX1xXdxX4exX1ccxX3xX167xX1cfxX3xX167xX85xX3xX2dxXdxX9fxXdxX3xXbxX1xX48xXbxX3xXexX4cxX84xX19xX2dxX3xX332xX1xXdxX6fxX19xX3xX5xX511xXe49xX4xX3xXbxX1xX48xXexX3xXexX4cxXdxX55xX19xX3xX58xXdxX19xX1xX3xXexX6fxX3xXc4xX3xX1f6xXdbxX3xX1xX29xXdxX3xX2xX349xX3xX19xXc4cxX1ccxX3xXc2xX349xXc2xX2xXc4xXc2xX349xX1c6xX349xX15fxX3xaca7xX3xX19xX2dxX1xXdf7xX6xX3xX4xX9bxX6xX3xX332xX1xXdxX6fxX19xX3xX5xX511xXe49xX4xX3xXbxX1xX48xXexX3xXexX4cxXdxX55xX19xX3xX58xXdxX19xX1xX3xXexX6fxX3xXc4xX3xX1f6xXdbxX3xX1xX29xXdxX3xX2xX349xX3xX19xXc4cxX1ccxX3xX5xX8exX19xX3xX19xX85xX6exX3xX5xX85xX3xX167xXdxX4exX4xX3xX1f6xX48xX4xX3xX7axX2fxX19xX1xX3xX1ccxX1cfxX4xX3xXexXdxX35xX3axX3bxX3xXbxX1xX511xX525xX19xX2dxX3xX1xX511xXc3exX19xX2dxX3xX7axX6fxX19xX3xX19xXc4cxX1ccxX3xXc2xX349xX1c6xX349xX3xX167xX85xX3xXexX8exX1ccxX3xX19xX1xX645xX19xX3xXbxX1xX48xXexX3xXexX4cxXdxX55xX19xX3xX7axX87cxXexX3xX19xX511xXc3exX4xX3xX7axX6fxX19xX3xX19xXc4cxX1ccxX3xXc2xX349xXc5xX357xX15fxX3xX72xX1d8xX6exX3xX5xX85xX3xX19xX1xXc12xX19xX2dxX3xXbaxX87cxX3axX3xX1ccxX8axX4xX3xX4cxX87cxXexX3xX46xX3axX6xX19xX3xXexX4cxX3exX19xX2dxX3xX14xX556xXdxX3xX19xXc4cxX1ccxX3xXc2xX349xX1c6xX349xX3xX58xd54exX3xX19xXdxX4exX1ccxX3xX2xX349xX349xX3xX19xXc4cxX1ccxX3xXexX1xX85xX19xX1xX3xX5xX42xXbxX3xX72xX9fxX19xX2dxX34dxX3xX19xXc4cxX1ccxX3xXc2xX349xXc5xX357xX3xX58xXfeexX3xX19xXdxX4exX1ccxX3xX2xX349xX349xX3xX19xXc4cxX1ccxX3xXexX1xX85xX19xX1xX3xX5xX42xXbxX3xX19xX511xXc3exX4xX3x57acxXdxX4exXexX3xX67xX6xX1ccxX3xXbaxX1d8xX19xX3xX4xX1xX9bxX3xX4xX29xX19xX2dxX3xX1x80b1xX6xX3bxX3xX19xX6xX6exX3xX5xX85xX3xX19xX511xXc3exX4xX3xX332xX29xX19xX2dxX3xX1xX104cxX6xX3xX1f6xXdbxX3xX1xX29xXdxX3xX4xX1xX9bxX3xX19xX2dxX1xXdf7xX6xX3xX1035xXdxX4exXexX3xX67xX6xX1ccxX15fxX3xX72xX1d8xX6exX3xX5xX85xX3xX7axXdxX55xX1ccxX3xX1ccxXc3exXdxX3xX4xX1dxX3x8427xX3xX19xX2dxX1xXdf7xX6xX3xX4cxX87cxXexX3xX46xX3axX6xX19xX3xXexX4cxX3exX19xX2dxX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX15fxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31fxX84xXbaxX6exXaxX12xX0xXdxX1ccxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX332xX10xX19xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxX341xXdxXbaxXexX1xX18fxX3xX348xX349xX349xXbxX1f6xX34dxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX18fxX3xX357xX1c6xX1c6xXbxX1f6xX34dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxXa4xXa4xXdxX15fxX14xX6xX84xXexX1xX6xX19xX1xX1xX84xX6xX15fxX167xX19xXa4xX19xX10xX341xX7xXa4xXc2xX2xX2xXc3xXa4xX2xXc5xXc3xXbaxXc2xX2xX1c6xX2xX2xXc2xXc2xXexX2xX2xXc3xX357xX38dxX5xX349xX15fxX395xXbxX2dxX398xX4cxX9xX38dxXc5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xXexX21xX3xX4xX1xX25xX4xX3xX1xX29xXdxX3xX19xX2dxX1xX2fxX3xX19xX2dxX1xXdxX35xX19xX3xX4xX25xX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX3xXexX42xXbxX3bxX3xX46xX3axX48xX19xX3xXexX4cxXdxX4exXexX3bxX3xXexX4cxXdxX55xX19xX3xX58xX1xX6xXdxX3xXexX1xX5fxX4xX3xX1xXdxX4exX19xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX7axX73xXdxX3xX14xXdxX55xX3axX3xXexX84xX85xX19xX3xX46xX3axX8axX4xX3xX5xX8exX19xX3xXexX1xX25xX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxXaxX3xX341xXdxXbaxXexX1xX9xXaxX348xX349xX349xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX357xX1c6xX1c6xXaxX3xXa4xX12xX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31fxX84xXbaxX6exXaxX12xXcxX4cxX35xX19xX3xX4xX525xX3xX7xX556xX3xX5xX85xX3xX7axX73xXdxX3xX14xXdxX55xX3axX3xXbaxX5fxX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xX167xX85xX3xX19xX2dxX1xXdxX35xX19xX3xX4xX25xX3axX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX7axX73xXdxX3xX14xXdxX55xX3axX3xXexX84xX85xX19xX3xX46xX3axX8axX4xX3xX5xX8exX19xX3xXexX1xX25xX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxX3bxX3xX7axX4ffxX19xX2dxX3xX4xX1xX505xX3xX31fxX505xX3xXexX1xX511xX3xXcxXc9xX19xX1xX3xX9bxX6exX3xX7axXdbxX3xXexX42xXbxX3xXexX4cxX3axX19xX2dxX3bxX3xXbxX1xX1d8xX19xX3xXexX505xX4xX1xX3xXexX4cxX3axX6exX597xX19xX3xX7axX73xXexX3xX7axX6fxX19xX3xX4xX48xX4xX3xX7axX73xXdxX3xX14xXdxX55xX3axX3xX167xX597xX3xX4xX1xX9bxX3xX7axX597xX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxX34dxX3xX167xX597xX3xX46xX3axX6xX19xX3xX7axXdxX55xX1ccxX3xX4xX1xXc9xX3xX7axX73xX84xX3xX167xXc3exXdxX3xX357xX3xX46xX3axX6xX19xX3xX7axXdxX55xX1ccxX3xX2dxX4ffxX1ccxX18fxX3xX67xX1xXc12xX19xX2dxX3xX167xX87cxX19xX3xX7axX597xX3xX4xX1dxX3xX19xX2dxX3axX6exX35xX19xX3xXexXda6xX4xX3xXexX4cxX84xX19xX2dxX3xX4xXdcdxX19xX2dxX3xX4xX3axX29xX4xX3xX7axX21xXdxX3xX1ccxXc3exXdxX34dxX3xX46xX3axX6xX19xX3xX7axXdxX55xX1ccxX3xX167xX597xX3xX4xX1xXdxX6fxX19xX3xX5xX511xXe49xX4xX3xXexX21xX19xX2dxX3xX46xX3axX48xXexX3xXbxX1xX48xXexX3xXexX4cxXdxX55xX19xX3xX7axX87cxXexX3xX19xX511xXc3exX4xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX167xX85xX3xX14xX597xX19xX3xX167xXc12xX19xX2dxX34dxX3xX46xX3axX6xX19xX3xX7axXdxX55xX1ccxX3xX7axX29xX19xX2dxX3xX5xX5fxX4xX3xXbxX1xX48xXexX3xXexX4cxXdxX55xX19xX34dxX3xX46xX3axX6xX19xX3xX7axXdxX55xX1ccxX3xX167xX597xX3xX19xX2dxX3axX4ffxX19xX3xX5xX5fxX4xX3xXbxX1xX48xXexX3xXexX4cxXdxX55xX19xX34dxX3xX46xX3axX6xX19xX3xX7axXdxX55xX1ccxX3xX167xX597xX3xX19xX1xXc12xX19xX2dxX3xX19xX1xX1d8xX19xX3xXexX8axX3xX4xX1dxX3xX1093xX3xX19xX2dxX1xXdf7xX6xX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX7axX2fxX19xX1xX3xXexX1xX85xX19xX1xX3xX4xXdcdxX19xX2dxX3xX7xX5fxX3xX19xX2dxX1xXdxX4exXbxX3xX1f6xX1d8xX6exX3xXbaxX5fxX19xX2dxX3xX7axX87cxXexX3xX19xX511xXc3exX4xX3bxX3xX14xX9fxX84xX3xX167xX4exX3xXcxX21xX3xX46xX3axX8axX4xX15fxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31fxX84xXbaxX6exXaxX12xX72xX8axXdxX3xX167xXc3exXdxX3xXbxX1xX8exX19xX3xX1ccxX1cfxX4xX3xXexXdxX35xX3axX3xXbxX1xX48xXexX3xXexX4cxXdxX55xX19xX3xX7axX87cxXexX3xX19xX511xXc3exX4xX3xXexX4cxX84xX19xX2dxX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX7axX73xXdxX3xX14xXdxX55xX3axX3xXexX84xX85xX19xX3xX46xX3axX8axX4xX3xX5xX8exX19xX3xXexX1xX25xX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxX3bxX3xX7axX4ffxX19xX2dxX3xX4xX1xX505xX3xX31fxX505xX3xXexX1xX511xX3xXcxXc9xX19xX1xX3xX9bxX6exX3xX72xX508xX3xXcxX4cxX3exX19xX2dxX3xX1cxX511xX19xX2dxX3xX7axXdbxX3xX19xX35xX3axX3xX5xX35xX19xX3xX19xX1xXc12xX19xX2dxX3xX7axXdxX55xX1ccxX3xX1ccxXc3exXdxX3xX4xX9bxX6xX3xX1ccxX1cfxX4xX3xXexXdxX35xX3axX3xXexX21xX19xX2dxX3xX46xX3axX48xXexX3xX167xX85xX3xXbxX1xX1d8xX19xX3xXexX505xX4xX1xX3xX58x761fxX3xX167xX597xX3xX1ccxX1cfxX4xX3xXexXdxX35xX3axX3xX4xX1cfxX3xXexX1xX55xX15fxX3xX332x865exX19xX2dxX3xX167xXc3exXdxX3xX7axX1dxX3xX7axX597xX3xX4xX42xXbxX3xX7axX6fxX19xX3xX7axX2fxX19xX1xX3xX1xX511xXc3exX19xX2dxX3xXbxX1xX48xXexX3xXexX4cxXdxX55xX19xX3xX7axX87cxXexX3xX19xX511xXc3exX4xX3xX2xX349xX3xX19xXc4cxX1ccxX3xXc2xX349xXc2xX2xXc4xXc2xX349xX1c6xX349xX34dxX3xX7axX2fxX19xX1xX3xX1xX511xXc3exX19xX2dxX3xX19xX1xXdxX4exX1ccxX3xX167xX1cfxX3bxX3xX2dxXdxX9fxXdxX3xXbxX1xX48xXbxX3xXexX4cxX35xX19xX3xX4xX48xX4xX3xX5xXdf7xX19xX1xX3xX167xX5fxX4xX3xX4xX1xX9bxX3xX6exX6fxX3axX3xX357xX3xX19xXc4cxX1ccxX3xXc2xX349xXc2xX2xXc4xXc2xX349xXc2xX357xX34dxX3xX4xX48xX4xX3xX19xX1xXdxX4exX1ccxX3xX167xX1cfxX3xXexX4cxX3exX19xX2dxX3xXexX1d8xX1ccxX3xX19xX1xXdxX4exX1ccxX3xX58xX20bxX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX95xX96xX96xX96x422cxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31fxX84xXbaxX6exXaxX12xX0xXdxX1ccxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX332xX10xX19xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxX341xXdxXbaxXexX1xX18fxX3xX348xX349xX349xXbxX1f6xX34dxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX18fxX3xX357xX1c6xX1c6xXbxX1f6xX34dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxXa4xXa4xXdxX15fxX14xX6xX84xXexX1xX6xX19xX1xX1xX84xX6xX15fxX167xX19xXa4xX19xX10xX341xX7xXa4xXc2xX2xX2xXc3xXa4xX2xXc5xXc3xXbaxXc2xX2xX1c6xX2xX38dxXc5xX1c6xXexX1c6xX349xX38fxX2xXc5xX5xX349xX15fxX395xXbxX2dxX398xX4cxX9xX1c6xXc5xXc3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xXexX21xX3xX4xX1xX25xX4xX3xX1xX29xXdxX3xX19xX2dxX1xX2fxX3xX19xX2dxX1xXdxX35xX19xX3xX4xX25xX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX3xXexX42xXbxX3bxX3xX46xX3axX48xX19xX3xXexX4cxXdxX4exXexX3bxX3xXexX4cxXdxX55xX19xX3xX58xX1xX6xXdxX3xXexX1xX5fxX4xX3xX1xXdxX4exX19xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX7axX73xXdxX3xX14xXdxX55xX3axX3xXexX84xX85xX19xX3xX46xX3axX8axX4xX3xX5xX8exX19xX3xXexX1xX25xX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxXaxX3xX341xXdxXbaxXexX1xX9xXaxX348xX349xX349xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX357xX1c6xX1c6xXaxX3xXa4xX12xX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31fxX84xXbaxX6exXaxX12xX31fx94fbxX19xX2dxX3xX5xX1093xX3xX5xX3axX42xX19xX3xX58xX6fxXexX3xX1xXe49xXbxX3xX167xXc3exXdxX3xXexX1xX5fxX4xX3xXexXdxXd05xX19xX3xX4xXdcdxX19xX2dxX3xXexX48xX4xX3bxX3xXexX4cxX35xX19xX3xX4xX525xX3xX7xX556xX3xX4xX48xX4xX3xX167xXc4cxX19xX3xX58xXdxX4exX19xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX7axX73xXdxX3xX14xXdxX55xX3axX3xXexX84xX85xX19xX3xX46xX3axX8axX4xX3xX5xX8exX19xX3xXexX1xX25xX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxX3bxX3xX7axX4ffxX19xX2dxX3xX4xX1xX505xX3xX31fxX505xX3xXexX1xX511xX3xXcxXc9xX19xX1xX3xX9bxX6exX3xX7axXdbxX3xXexX42xXbxX3xXexX4cxX3axX19xX2dxX3xXbxX1xX1d8xX19xX3xXexX505xX4xX1xX3xX5xX85xX1ccxX3xX4cxXc88xX3xX19xX1xXc12xX19xX2dxX3xX167xX87cxX19xX3xX7axX597xX3xX4xX8axXexX3xX5xXc88xXdxX3xX4xX9bxX6xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX167xX85xX3xX4xX1dxX3xX7xX5fxX3xX5xXdxX35xX19xX3xX1xX4exX3xX167xX85xX84xX3xXexX1xX5fxX4xX3xXexX6fxX3xX4xX9bxX6xX3xXexXc9xX19xX1xX3bxX3xXexX4cxX84xX19xX2dxX3xX4xXdcdxX19xX2dxX3xXexX48xX4xX3xX5xXdbxX19xX1xX3xX7axX73xX84xX3bxX3xX4xX1xXc9xX3xX7axX73xX84xX3xXbxX1xX48xXexX3xXexX4cxXdxX55xX19xX3xX58xXdxX19xX1xX3xXexX6fxX3bxX3xX46xX3axX8axX4xX3xXbxX1xX104cxX19xX2dxX3xXc4xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3bxX3xX7axX8axXdxX3xX19xX2dxX84xX73xXdxX3bxX3xX4xXdcdxX19xX2dxX3xXexX48xX4xX3xX1f6xX1d8xX6exX3xXbaxX5fxX19xX2dxX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xX167xX85xX3xX1xX4exX3xXexX1xX8axX19xX2dxX3xX4xX1xX505xX19xX1xX3xXexX4cxX2fxX3xXexX1xX616xXdxX3xX2dxXdxX6xX19xX3xX46xX3axX6xX15fxX3xX72xX4ffxX19xX2dxX3xXexX1xX616xXdxX3xX19xX35xX3axX3xX5xX35xX19xX3xX19xX1xXc12xX19xX2dxX3xX1ccxXc27xXexX3xX1xX73xX19xX3xX4xX1xX6fxX3xX7axX55xX3xX4xX48xX4xX3xX7axX73xXdxX3xX14xXdxX55xX3axX3xX4cxcf6axXexX3xX58xXdxX19xX1xX3xX19xX2dxX1xXdxX4exX1ccxX3bxX3xXex8149xX3xX7axX1dxX3xX19xX35xX3axX3xX4xX6xX84xX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX8exX19xX3xXexX4cxX48xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX4exX1ccxX3xX7axX55xX3xX19xX2dxX1xXdxX35xX19xX3xX4xX25xX3axX3xXexX1xX87cxX1ccxX3xX19xX1xX3axX8exX19xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xXexX84xX85xX19xX3xX46xX3axX8axX4xX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxX3bxX3xXbxX1xX48xXexX3xX1xX3axX6exX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX8exX19xX3xX7axX84xX85xX19xX3xX58xX6fxXexX3xXexX4cxX84xX19xX2dxX3xXexX1xX5fxX4xX3xX1xXdxX4exX19xX3xX19xX1xXdxX4exX1ccxX3xX167xX1cfxX3bxX3xX1f6xX1d8xX6exX3xXbaxX5fxX19xX2dxX3xXexXc9xX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xXbxX1xX48xXexX3xXexX4cxXdxX55xX19xX15fxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31fxX84xXbaxX6exXaxX12xX0xXdxX1ccxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX332xX10xX19xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxX341xXdxXbaxXexX1xX18fxX3xX348xX349xX349xXbxX1f6xX34dxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX18fxX3xX357xXc3xX38fxXbxX1f6xX34dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxXa4xXa4xXdxX15fxX14xX6xX84xXexX1xX6xX19xX1xX1xX84xX6xX15fxX167xX19xXa4xX19xX10xX341xX7xXa4xXc2xX2xX2xXc3xXa4xX2xXc5xXc3xXbaxXc2xX2xX1c6xX2xX38dxXc5xX38fxXexX2xXc2xX349xX38fxX2xX5xX349xX15fxX395xXbxX2dxX398xX4cxX9xX1c6xX1c6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xXexX21xX3xX4xX1xX25xX4xX3xX1xX29xXdxX3xX19xX2dxX1xX2fxX3xX19xX2dxX1xXdxX35xX19xX3xX4xX25xX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX3xXexX42xXbxX3bxX3xX46xX3axX48xX19xX3xXexX4cxXdxX4exXexX3bxX3xXexX4cxXdxX55xX19xX3xX58xX1xX6xXdxX3xXexX1xX5fxX4xX3xX1xXdxX4exX19xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX7axX73xXdxX3xX14xXdxX55xX3axX3xXexX84xX85xX19xX3xX46xX3axX8axX4xX3xX5xX8exX19xX3xXexX1xX25xX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxXaxX3xX341xXdxXbaxXexX1xX9xXaxX348xX349xX349xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX357xXc3xX38fxXaxX3xXa4xX12xX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX332xX6xXbxXexXdxX84xX19xXaxX12xX72xX4ffxX19xX2dxX3xX4xX1xX505xX3xX5f8xX73xXdxX3xXcxX1xX6fxX3xX67xX2dxX3axX6exX35xX19xX3bxX3xX608xX1xX1dxX3xX31fxX505xX3xXexX1xX511xX3xXcxX1xX511xX616xX19xX2dxX3xXexX4cxX5fxX4xX3xXcxXc9xX19xX1xX3xX9bxX6exX3xX46xX3axX48xX19xX3xXexX4cxXdxX4exXexX3xX332xX1xX511xX525xX19xX2dxX3xXexX4cxX645xX19xX1xX3xX1xX85xX19xX1xX3xX7axX29xX19xX2dxX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX7axX73xXdxX3xX14xXdxX55xX3axX3xXexX84xX85xX19xX3xX46xX3axX8axX4xX3xX5xX8exX19xX3xXexX1xX25xX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xX167xX85xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX7axX73xXdxX3xX14xXdxX55xX3axX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xX14xX29xX3xXexXc9xX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX5xX8exX19xX3xXexX1xX25xX3xX95xX96xX95xX15fxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31fxX84xXbaxX6exXaxX12xXcxX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX19xX2dxX1xX2fxX3xX7axX4ffxX19xX2dxX3xX4xX1xX505xX3xX5f8xX73xXdxX3xXcxX1xX6fxX3xX67xX2dxX3axX6exX35xX19xX3bxX3xX608xX1xX1dxX3xX31fxX505xX3xXexX1xX511xX3xXcxX1xX511xX616xX19xX2dxX3xXexX4cxX5fxX4xX3xXcxXc9xX19xX1xX3xX9bxX6exX3xX7axXdbxX3xX46xX3axX48xX19xX3xXexX4cxXdxX4exXexX3xX332xX1xX511xX525xX19xX2dxX3xXexX4cxX645xX19xX1xX3xX1xX85xX19xX1xX3xX7axX29xX19xX2dxX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX7axX73xXdxX3xX14xXdxX55xX3axX3xXexX84xX85xX19xX3xX46xX3axX8axX4xX3xX5xX8exX19xX3xXexX1xX25xX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xX167xX85xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX7axX73xXdxX3xX14xXdxX55xX3axX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xX14xX29xX3xXexXc9xX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX5xX8exX19xX3xXexX1xX25xX3xX95xX96xX95xX15fxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31fxX84xXbaxX6exXaxX12xXcxX1xX10xX84xX3xX7axX1dxX3bxX3xX332xX1xX511xX525xX19xX2dxX3xXexX4cxX645xX19xX1xX3xX1xX85xX19xX1xX3xX7axX29xX19xX2dxX3xX19xX35xX3axX3xX4cxXc88xX3xX1ccxX1cfxX4xX3xX7axX505xX4xX1xX3bxX3xX6exX35xX3axX3xX4xX8exX3axX3xX167xX85xX3xX7axX597xX3xX4cxX6xX3xX19xX1xXc12xX19xX2dxX3xX7axX2fxX19xX1xX3xX1xX511xXc3exX19xX2dxX3xX2dxXdxX9fxXdxX3xXbxX1xX48xXbxX3bxX3xX19xX1xXdxX4exX1ccxX3xX167xX1cfxX3bxX3xX1ccxX1cfxX4xX3xXexXdxX35xX3axX3xX4xX1cfxX3xXexX1xX55xX3xX7axX55xX3xXbxX1xX48xXexX3xXexX4cxXdxX55xX19xX3xX58xXdxX19xX1xX3xXexX6fxX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX167xX85xX3xX14xX597xX19xX3xX167xXc12xX19xX2dxX3bxX3xX2dxXda6xX19xX3xX167xXc3exXdxX3xX7axX21xXdxX3xX1ccxXc3exXdxX3xX1ccxXdcdxX3xX1xX645xX19xX1xX3xXexXc4cxX19xX2dxX3xXexX4cxX511xX556xX19xX2dxX3bxX3xX1f6xX1d8xX6exX3xXbaxX5fxX19xX2dxX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xXexX4cxX556xX3xXexX1xX85xX19xX1xX3xX1ccxX29xXexX3xX4xX5fxX4xX3xXexXc4cxX19xX2dxX3xXexX4cxX511xX556xX19xX2dxX3xX1ccxXc3exXdxX3xX556xX3xX58xX1xX3axX3xX167xX5fxX4xX34dxX3xX72xb56fxX6exX3xX1ccxX73xX19xX1xX3xXbxX1xX48xXexX3xXexX4cxXdxX55xX19xX3xX167xXc4cxX19xX3xX1xX1dxX6xX3bxX3xXexX1xX55xX3xXexX1xX6xX84xX3bxX3xX2dxXdxX48xX84xX3xXbaxX1cfxX4xX3xX167xX85xX3xX7axX85xX84xX3xXexX73xX84xX3bxX3xX6exX3xXexX6fxX3xXexX73xX84xX3xX19xX597xX19xX3xXexX9fxX19xX2dxX3xX7axX55xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xXexX4cxX556xX3xXexX1xX85xX19xX1xX3xX1ccxX29xXexX3xXexX4cxX84xX19xX2dxX3xX19xX1xXc12xX19xX2dxX3xXexX4cxX3axX19xX2dxX3xXexX1d8xX1ccxX3xX5xXc3exX19xX3xX4xX3axX9fxX3xX58xX1xX3axX3xX167xX5fxX4xX3xX167xX85xX3xX4xX9fxX3xX19xX511xXc3exX4xX3xX167xX597xX3xX167xXc4cxX19xX3xX1xX1dxX6xX3bxX3xXexX1xX55xX3xXexX1xX6xX84xX3bxX3xX2dxXdxX48xX84xX3xXbaxX1cfxX4xX3xX167xX85xX3xX7axX85xX84xX3xXexX73xX84xX3bxX3xX7axX1e32xX6exX3xX1ccxX73xX19xX1xX3xXbxX1xX48xXexX3xXexX4cxXdxX55xX19xX3xX58xX1xX84xX6xX3xX1xX3exX4xX3xXc4xX3xX4xXdcdxX19xX2dxX3xX19xX2dxX1xX4exX34dxX3xX561xX3axX9fxX19xX2dxX3xX5xX1093xX3xX7x6898xX3xXbaxX1cfxX19xX2dxX3xX1xXdxX4exX3axX3xX46xX3axX9fxX3xX7axX87cxXexX3xXbaxX6xXdxX3xXexX85xXdxX3xX19xX2dxX3axX6exX4exX19xX3bxX3xX14xX9fxX84xX3xX167xX4exX3xX1ccxXdcdxXdxX3xXexX4cxX511xX616xX19xX2dxX3xX4xX1xX9bxX3xX7axX29xX19xX2dxX3xXexX1xX505xX4xX1xX3xX25xX19xX2dxX3xX14xXdxX6fxX19xX3xX7axX21xXdxX3xX58xX1xX505xX3xX1xX42xX3axX15fxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31fxX84xXbaxX6exXaxX12xX72xX8axXdxX3xX167xXc3exXdxX3xX46xX3axX8axX4xX3xXbxX1xX104cxX19xX2dxX3xXc4xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX167xX85xX3xX7axX8axXdxX3xX19xX2dxX84xX73xXdxX3bxX3xX1f6xX1d8xX6exX3xXbaxX5fxX19xX2dxX3xXexXc9xX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xXexX1xX85xX19xX1xX3xX58xX1xX3axX3xX167xX5fxX4xX3xXbxX1xX104cxX19xX2dxX3xXexX1xX9bxX3xX167xXc12xX19xX2dxX3xX4xX1xXda6xX4xX3bxX3xX2dxXdxXc12xX3xX167xX6xXdxX3xXexX4cxX104cxX3bxX3xX167xX2fxX3xXexX4cxX505xX3xX4xX1xXdxX6fxX19xX3xX5xX511xXe49xX4xX3xX46xX3axX6xX19xX3xXexX4cxX3exX19xX2dxX3xX167xX597xX3xX46xX3axX8axX4xX3xXbxX1xX104cxX19xX2dxX3xXc4xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX4xX9bxX6xX3xX58xX1xX3axX3xX167xX5fxX4xX3xX167xX85xX3xX4xX9fxX3xX19xX511xXc3exX4xX3bxX3xX4xX1dxX3xX348xX349xb5aexX3xXexX4cxX556xX3xX5xX35xX19xX3xX1f6xXdbxX3bxX3xXbxX1xX511xX616xX19xX2dxX3bxX3xXexX1xX2fxX3xXexX4cxX87cxX19xX3xX7axX73xXexX3xXexXdxX35xX3axX3xX4xX1xX3axX1e32xX19xX3xX6xX19xX3xXexX84xX85xX19xX3xX167xX597xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xXc4xX3xXexX4cxX42xXexX3xXexX5fxX15fxX3xX1035xX597xX3xX7axX8axXdxX3xX19xX2dxX84xX73xXdxX3xX1ccxX556xX3xX4cxX29xX19xX2dxX3xX167xX85xX3xX19xX1d8xX19xX2dxX3xX4xX6xX84xX3xX1xXdxX4exX3axX3xX46xX3axX9fxX3xX1xX84xX73xXexX3xXbaxX29xX19xX2dxX3xX7axX8axXdxX3xX19xX2dxX84xX73xXdxX3xX19xX1xX1751xX1ccxX3xXbxX1xX48xXexX3xX1xX3axX6exX3xXexX8axXdxX3xX7axX6xX3xX19xX2dxX3axX4ffxX19xX3xX5xX5fxX4xX3xXexX192bxX3xX14xX35xX19xX3xX19xX2dxX84xX85xXdxX3xXbxX1xX1cfxX4xX3xX167xX1cfxX3xXbxX1xX48xXexX3xXexX4cxXdxX55xX19xX3xX58xXdxX19xX1xX3xXexX6fxX3xXc4xX3xX1f6xXdbxX3xX1xX29xXdxX15fxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31fxX84xXbaxX6exXaxX12xX1035xX597xX3xX1f6xX1d8xX6exX3xXbaxX5fxX19xX2dxX3xX72xX9fxX19xX2dxX3bxX3xX4xX1xX511xX525xX19xX2dxX3xXexX4cxX645xX19xX1xX3xX7axX597xX3xX4cxX6xX3xX1ccxX1cfxX4xX3xXexXdxX35xX3axX3xX1f6xX1d8xX6exX3xXbaxX5fxX19xX2dxX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xX14xX29xX3xX167xX85xX3xX1xX4exX3xXexX1xX8axX19xX2dxX3xX4xX1xX505xX19xX1xX3xXexX4cxX2fxX3xXexX4cxX84xX19xX2dxX3xX7xX73xX4xX1xX3bxX3xX167xXc12xX19xX2dxX3xX1ccxX73xX19xX1xX34dxX3xX19xX1d8xX19xX2dxX3xX4xX6xX84xX3xX19xXc4cxX19xX2dxX3xX5xX5fxX4xX3xX5xXdbxX19xX1xX3xX7axX73xX84xX3xX167xX85xX3xX7xX25xX4xX3xX4xX1xXdxX6fxX19xX3xX7axX87cxX3axX3xX4xX9bxX6xX3xX4xX48xX4xX3xX4xX87cxXbxX3xX9bxX6exX3xX7axX9fxX19xX2dxX3bxX3xX1xXdxX4exX3axX3xX5xX5fxX4xX3bxX3xX1xXdxX4exX3axX3xX46xX3axX9fxX3xX4xX1xXc9xX3xX7axX73xX84xX3bxX3xX46xX3axX9fxX19xX3xX5xX1093xX3xX7axXdxX597xX3axX3xX1xX85xX19xX1xX3xX4xX9bxX6xX3xX4xX1xX505xX19xX1xX3xX46xX3axX6exX597xX19xX3xX4xX48xX4xX3xX4xX87cxXbxX3bxX3xX1xX1751xX19xX2dxX3xX19xXc4cxX1ccxX3xX4xX1dxX3xX348xX349xX205exX3xXexX4cxX556xX3xX5xX35xX19xX3xXexX21xX3xX4xX1xX25xX4xX3xX4xX525xX3xX7xX556xX3xX7axX9fxX19xX2dxX3xX1xX84xX85xX19xX3xXexX1xX85xX19xX1xX3xXexX8axXexX3xX19xX1xXdxX4exX1ccxX3xX167xX1cfxX15fxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31fxX84xXbaxX6exXaxX12xX0xXdxX1ccxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX332xX10xX19xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxX341xXdxXbaxXexX1xX18fxX3xX348xX349xX349xXbxX1f6xX34dxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX18fxX3xX357xXc3xX357xXbxX1f6xX34dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxXa4xXa4xXdxX15fxX14xX6xX84xXexX1xX6xX19xX1xX1xX84xX6xX15fxX167xX19xXa4xX19xX10xX341xX7xXa4xXc2xX2xX2xXc3xXa4xX2xXc5xXc3xXbaxXc2xX2xX1c6xX2xX348xX357xXc5xXexX38fxXc5xX38fxXc3xX1c6xX5xX349xX15fxX395xXbxX2dxX398xX4cxX9xX38fxXc5xX1c6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xXexX21xX3xX4xX1xX25xX4xX3xX1xX29xXdxX3xX19xX2dxX1xX2fxX3xX19xX2dxX1xXdxX35xX19xX3xX4xX25xX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX3xXexX42xXbxX3bxX3xX46xX3axX48xX19xX3xXexX4cxXdxX4exXexX3bxX3xXexX4cxXdxX55xX19xX3xX58xX1xX6xXdxX3xXexX1xX5fxX4xX3xX1xXdxX4exX19xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX7axX73xXdxX3xX14xXdxX55xX3axX3xXexX84xX85xX19xX3xX46xX3axX8axX4xX3xX5xX8exX19xX3xXexX1xX25xX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxXaxX3xX341xXdxXbaxXexX1xX9xXaxX348xX349xX349xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX357xXc3xX357xXaxX3xXa4xX12xX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX332xX6xXbxXexXdxX84xX19xXaxX12xX72xX4ffxX19xX2dxX3xX4xX1xX505xX3xX72xX508xX3xXcxX4cxX3exX19xX2dxX3xX1cxX511xX19xX2dxX3bxX3xX516xX6exX3xX167xXdxX35xX19xX3xXcxX4cxX3axX19xX2dxX3xX511xX525xX19xX2dxX3xX72xX9fxX19xX2dxX3bxX3xX31fxX505xX3xXexX1xX511xX3xXcxXc9xX19xX1xX3xX9bxX6exX3bxX3xX332xX1xX9bxX3xXexX2fxX4xX1xX3xX1cxX72xX67xX54bxX3xXexXc9xX19xX1xX3bxX3xXcxX4cxX511xX556xX19xX2dxX3xX7axX84xX85xX19xX3xX72xX31fxX561xX1cxX3xXexXc9xX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xXbxX1xX48xXexX3xX14xXdxX55xX3axX3xX58xX6fxXexX3xX5xX3axX42xX19xX3xX1xX29xXdxX3xX19xX2dxX1xX2fxX15fxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31fxX84xXbaxX6exXaxX12xX608xX1xX48xXexX3xX14xXdxX55xX3axX3xX58xX6fxXexX3xX5xX3axX42xX19xX3xX1xX29xXdxX3xX19xX2dxX1xX2fxX3bxX3xX7axX4ffxX19xX2dxX3xX4xX1xX505xX3xX31fxX505xX3xXexX1xX511xX3xXcxXc9xX19xX1xX3xX9bxX6exX3xX72xX508xX3xXcxX4cxX3exX19xX2dxX3xX1cxX511xX19xX2dxX3xX7axX48xX19xX1xX3xX2dxXdxX48xX3xX4xX6xX84xX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX8exX19xX3xX1xX3exX4xX3xXexX42xXbxX3bxX3xX46xX3axX48xX19xX3xXexX4cxXdxX4exXexX3xX19xX2dxX1xXdxX35xX1ccxX3xXexX191axX4xX3xX4xX9bxX6xX3xX4xX48xX4xX3xX7axX73xXdxX3xX14xXdxX55xX3axX15fxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31fxX84xXbaxX6exXaxX12xX72xX55xX3xX167xXdxX4exX4xX3xX1xX3exX4xX3xXexX42xXbxX3bxX3xX46xX3axX48xX19xX3xXexX4cxXdxX4exXexX3bxX3xXexX4cxXdxX55xX19xX3xX58xX1xX6xXdxX3xXexX1xX5fxX4xX3xX1xXdxX4exX19xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xX7axX73xXexX3xX58xX6fxXexX3xX46xX3axX9fxX3xX4xX6xX84xX3xXexX4cxX35xX19xX3xX7axX2fxX6xX3xX14xX85xX19xX3xXexX84xX85xX19xX3xXexXc9xX19xX1xX3bxX3xX7axX4ffxX19xX2dxX3xX4xX1xX505xX3xX31fxX505xX3xXexX1xX511xX3xXcxXc9xX19xX1xX3xX9bxX6exX3xX6exX35xX3axX3xX4xX8exX3axX3xX4xX48xX4xX3xX4xX87cxXbxX3xX9bxX6exX3bxX3xXexX21xX3xX4xX1xX25xX4xX3xX7axX9fxX19xX2dxX3bxX3xX875xXc27xXexX3xXexX4cxX42xX19xX3xXcxX21xX3xX46xX3axX8axX4xX3bxX3xX4xX48xX4xX3xX7axX84xX85xX19xX3xXexX1xX55xX3bxX3xX19xX1xX87cxXexX3xX5xX85xX3xX19xX2dxX511xX616xXdxX3xX7axX25xX19xX2dxX3xX7axX8exX3axX3xX4xX8exX19xX3xX19xX1xX42xX19xX3xXexX1xX25xX4xX3xX7xX1d8xX3axX3xX7xXda6xX4xX3xX167xXdxX4exX4xX3xX19xX2dxX1xXdxX35xX19xX3xX4xX25xX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX3xXexX42xXbxX3bxX3xX46xX3axX48xX19xX3xXexX4cxXdxX4exXexX3bxX3xXexX3axX6exX35xX19xX3xXexX4cxX3axX6exX597xX19xX3xX167xX85xX3xXexX4cxXdxX55xX19xX3xX58xX1xX6xXdxX3xXexX1xX5fxX4xX3xX1xXdxX4exX19xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xX5xX85xX3xX4xXdcdxX19xX2dxX3xX167xXdxX4exX4xX3xXexX1xX511xX616xX19xX2dxX3xX1f6xX3axX6exX35xX19xX3xX167xX85xX3xXbxX1xX9fxXdxX3xX7axX511xXe49xX4xX3xXexX1xX5fxX4xX3xX1xXdxX4exX19xX3xX1ccxX29xXexX3xX4xX48xX4xX1xX3xX19xX2dxX1xXdxX35xX1ccxX3xXexX191axX4xX3bxX3xX14xX85xXdxX3xX14xX9fxX19xX3bxX3xX58xX1xX84xX6xX3xX1xX3exX4xX3xXexX4cxX84xX19xX2dxX3xX7xX3axX8axXexX3xX4xX9fxX3xX19xX1xXdxX4exX1ccxX3xX58xX20bxX34dxX3xX5xX85xX3xX1ccxX29xXexX3xXexX4cxX84xX19xX2dxX3xX19xX1xXc12xX19xX2dxX3xX19xX1xXdxX4exX1ccxX3xX167xX1cfxX3xXexX4cxX3exX19xX2dxX3xXexX1d8xX1ccxX3xX4xX9bxX6xX3xX19xXc4cxX1ccxX3xXc2xX349xXc2xX2xX3bxX3xX5xX85xX3xX7axXe49xXexX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xX84xX73xXexX3xX4xX1xX505xX19xX1xX3xXexX4cxX2fxX3xX7xX1d8xX3axX3xX4cxX29xX19xX2dxX3xXexX4cxX84xX19xX2dxX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xX167xX85xX3xX4xX9fxX3xX1xX4exX3xXexX1xX8axX19xX2dxX3xX4xX1xX505xX19xX1xX3xXexX4cxX2fxX3bxX3xX7axX55xX3xX1ccxX508xXdxX3xX4xX48xX19xX3xX14xX29xX3bxX3xX7axX9fxX19xX2dxX3xX167xXdxX35xX19xX3xX19xXda6xX1ccxX3xX167xXc12xX19xX2dxX3xX167xX85xX3xXexX1xX5fxX4xX3xX1xXdxX4exX19xX3xX7axX191axX19xX2dxX3xX7axXda6xX19xX3bxX3xX7xX48xX19xX2dxX3xXexX73xX84xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxX15fxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31fxX84xXbaxX6exXaxX12xXcxXdxX6fxXbxX3xXexX1cfxX4xX3xX7axX21xXdxX3xX1ccxXc3exXdxX3xX167xXdxX4exX4xX3xX1xX3exX4xX3xXexX42xXbxX3bxX3xX46xX3axX48xX19xX3xXexX4cxXdxX4exXexX3bxX3xXexX4cxXdxX55xX19xX3xX58xX1xX6xXdxX3xXexX1xX5fxX4xX3xX1xXdxX4exX19xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xXexX1xX10xX84xX3xX1xX511xXc3exX19xX2dxX3xXexX1xXdxX6fxXexX3xXexX1xX5fxX4xX3bxX3xX1xXdxX4exX3axX3xX46xX3axX9fxX3bxX3xX14xX1751xX19xX2dxX3xX19xX1xXdxX597xX3axX3xX1xX645xX19xX1xX3xXexX1xX25xX4xX3bxX3xXbxX1xX153fxX3xX1xXe49xXbxX3xX167xXc3exXdxX3xXexX192bxX19xX2dxX3xX7axX8axXdxX3xXexX511xXe49xX19xX2dxX3bxX3xX7axX2fxX6xX3xX14xX85xX19xX15fxX3xX332xX1dxX3xX5xXdxX35xX19xX3xX1xX4exX3xX167xX85xX3xX167xX42xX19xX3xXbaxX1cfxX19xX2dxX3xXbxX1xX153fxX3xX1xXe49xXbxX3xX167xXc3exXdxX3xX6exX35xX3axX3xX4xX8exX3axX3bxX3xX7axXdxX597xX3axX3xX58xXdxX4exX19xX3xX4xX1cfxX3xXexX1xX55xX3xX4xX9bxX6xX3xX1ccxX508xXdxX3xX7axX2fxX6xX3xXbxX1xX511xX525xX19xX2dxX3bxX3xX7axX525xX19xX3xX167xX2fxX3xX7axX55xX3xX1f6xX48xX4xX3xX7axX2fxX19xX1xX3xX167xX85xX3xXexX1xX5fxX4xX3xX1xXdxX4exX19xX3xXexX8axXexX3xX19xX1xXdxX4exX1ccxX3xX167xX1cfxX3xX4xX1xX505xX19xX1xX3xXexX4cxX2fxX3xXexX4cxX84xX19xX2dxX3xX19xX1xXdxX4exX1ccxX3xX58xX20bxX3xXc2xX349xXc2xX2xX3xXc4xX3xXc2xX349xXc2xX357xX3bxX3xX167xXc3exXdxX3xX4xX48xX4xX3xX19xX1xXdxX4exX1ccxX3xX167xX1cfxX3xXexX4cxX3exX19xX2dxX3xXexX1d8xX1ccxX3bxX3xXexX4cxX3exX19xX2dxX3xX7axXdxX55xX1ccxX3bxX3xX19xX1xXc12xX19xX2dxX3xX4xXdcdxX19xX2dxX3xX167xXdxX4exX4xX3xXbxX1xX9fxXdxX3xX5xX85xX1ccxX3xXexX4cxX84xX19xX2dxX3xX2dxXdxX6xXdxX3xX7axX84xX73xX19xX3xXexX4cxX511xXc3exX4xX3xX1ccxXda6xXexX3xX4x8b7cxX19xX2dxX3xX19xX1xX511xX3xX5xX1d8xX3axX3xXbaxX85xXdxX3bxX3xX7axX597xX3xX4cxX6xX3xX19xX1xXc12xX19xX2dxX3xX19xX1xXdxX4exX1ccxX3xX167xX1cfxX3bxX3xX2dxXdxX9fxXdxX3xXbxX1xX48xXbxX3xX4xX1cfxX3xXexX1xX55xX3bxX3xX4xX1dxX3xX5xX29xX3xXexX4cxX645xX19xX1xX3xXbxX1xX153fxX3xX1xXe49xXbxX3xX2dxXda6xX19xX3xX167xXc3exXdxX3xXbxX1xX1d8xX19xX3xX4xXdcdxX19xX2dxX3xXexX4cxX48xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX4exX1ccxX3xX4xX1xX84xX3xXexX192bxX19xX2dxX3xX4xX48xX3xX19xX1xX1d8xX19xX3bxX3xX7axX525xX19xX3xX167xX2fxX15fxX3xXd6bxXdxX35xX19xX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX58xX1xXda6xX4xX3xXbxX1xX1cfxX4xX3xX1xXdxX4exX19xX3xXexX511xXe49xX19xX2dxX3xX4cxX42xXbxX3xX58xX1xX3axXdcdxX19xX3bxX3xX7xX6xX84xX3xX4xX1xa832xXbxX3xX4xX1xX511xX525xX19xX2dxX3xXexX4cxX645xX19xX1xX3bxX3xX58xX6fxX3xX1xX84xX73xX4xX1xX3xX4xX9bxX6xX3xX4xX87cxXbxX3xXexX4cxX35xX19xX3xX1xX84xXc27xX4xX3xX1f6xX1d8xX6exX3xXbaxX5fxX19xX2dxX3xX1ccxX29xXexX3xX4xX48xX4xX1xX3xX1xX645xX19xX1xX3xXexX1xX25xX4xX3bxX3xX4xX1xX3axX19xX2dxX3xX4xX1xX3axX19xX2dxX3bxX3xX7xX525xX3xX5xX511xXe49xX4xX3bxX3xX7axX8axXdxX3xXbxX1xX1dxX15fxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31fxX84xXbaxX6exXaxX12xX0xXdxX1ccxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX332xX10xX19xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxX341xXdxXbaxXexX1xX18fxX3xX348xX349xX349xXbxX1f6xX34dxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX18fxX3xX357xX1c6xX1c6xXbxX1f6xX34dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxXa4xXa4xXdxX15fxX14xX6xX84xXexX1xX6xX19xX1xX1xX84xX6xX15fxX167xX19xXa4xX19xX10xX341xX7xXa4xXc2xX2xX2xXc3xXa4xX2xXc5xXc3xXbaxXc2xX2xX1c6xX2xX38dxX357xXc2xXexX38fxX349xXc2xX1c6xX38fxX5xX349xX15fxX395xXbxX2dxX398xX4cxX9xX38dxX349xX348xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xXexX21xX3xX4xX1xX25xX4xX3xX1xX29xXdxX3xX19xX2dxX1xX2fxX3xX19xX2dxX1xXdxX35xX19xX3xX4xX25xX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX3xXexX42xXbxX3bxX3xX46xX3axX48xX19xX3xXexX4cxXdxX4exXexX3bxX3xXexX4cxXdxX55xX19xX3xX58xX1xX6xXdxX3xXexX1xX5fxX4xX3xX1xXdxX4exX19xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX7axX73xXdxX3xX14xXdxX55xX3axX3xXexX84xX85xX19xX3xX46xX3axX8axX4xX3xX5xX8exX19xX3xXexX1xX25xX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxXaxX3xX341xXdxXbaxXexX1xX9xXaxX348xX349xX349xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX357xX1c6xX1c6xXaxX3xXa4xX12xX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31fxX84xXbaxX6exXaxX12xX72xX1e32xX6exX3xX1ccxX73xX19xX1xX3xXexX3axX6exX35xX19xX3xXexX4cxX3axX6exX597xX19xX3bxX3xXbxX1xX21xX3xX14xXdxX6fxX19xX3xX4xX48xX4xX3xX19xX29xXdxX3xXbaxX3axX19xX2dxX3xX4xX8axXexX3xX5xXc88xXdxX3xX4xX9bxX6xX3xX4xX48xX4xX3xX167xXc4cxX19xX3xX58xXdxX4exX19xX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xX167xX85xX3xX332xX1xX511xX525xX19xX2dxX3xXexX4cxX645xX19xX1xX3xX1xX85xX19xX1xX3xX7axX29xX19xX2dxX3xX4xX9bxX6xX3xX31fxX6xX19xX3xX332xX1xX87cxXbxX3xX1xX85xX19xX1xX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xX14xX29xX3xXexXc9xX19xX1xX3bxX3xX2dxXda6xX19xX3xX167xXc3exXdxX3xXexX3axX6exX35xX19xX3xXexX4cxX3axX6exX597xX19xX3xX167xX597xX3xX19xX1xXc12xX19xX2dxX3xXexX1xX85xX19xX1xX3xXexX5fxX3axX3xX19xX21xXdxX3xX14xX42xXexX3xX4xX9bxX6xX3xX46xX3axX35xX3xX1xX511xX525xX19xX2dxX3bxX3xX7axX87cxXexX3xX19xX511xXc3exX4xX3xX46xX3axX6xX3xX1c6xX357xX3xX19xXc4cxX1ccxX3xX7axX21xXdxX3xX1ccxXc3exXdxX3bxX3xX19xX1xX87cxXexX3xX5xX85xX3xX19xX1xXc12xX19xX2dxX3xX58xX6fxXexX3xX46xX3axX9fxX3xX1ccxX85xX3xXexXc9xX19xX1xX3xXexX6xX3xX7axX73xXexX3xX7axX511xXe49xX4xX3xXexX4cxX84xX19xX2dxX3xX19xX1xXdxX4exX1ccxX3xX58xX20bxX3xXc2xX349xX2xX357xXc4xXc2xX349xXc2xX349xX3xX167xX192bxX6xX3xX46xX3axX6xX34dxX3xX46xX3axX6xX3xX7axX1dxX3xX58xX1xX525xXdxX3xXbaxX42xX6exX3xX167xX85xX3xX4xX21xX3xX167xX298cxX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX8exX19xX3xX6exX35xX3axX3xX19xX511xXc3exX4xX3bxX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX8exX19xX3xX7axX84xX85xX19xX3xX58xX6fxXexX3bxX3xX1093xX3xX4xX1xX505xX3xXexX5fxX3xX5xX5fxX4xX3bxX3xXexX5fxX3xX4xX511xX616xX19xX2dxX3bxX3xX58xX1xX48xXexX3xX167xX3exX19xX2dxX3xXexX1xX2fxX19xX1xX3xX167xX511xXe49xX19xX2dxX3xXexX4cxX84xX19xX2dxX3xX4xX48xX19xX3xX14xX29xX3bxX3xX7axX9fxX19xX2dxX3xX167xXdxX35xX19xX3xX167xX85xX3xX4xX48xX4xX3xXexX8exX19xX2dxX3xX5xXc3exXbxX3xX67xX1xX1d8xX19xX3xXbaxX1d8xX19xX3xXexX4cxX84xX19xX2dxX3xXexXc9xX19xX1xX3bxX3xXexX73xX84xX3xXexX1xX85xX19xX1xX3xX7xX25xX4xX3xX1ccxX73xX19xX1xX3xXexX21xX19xX2dxX3xX1xXe49xXbxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xXexX1d8xX1ccxX3xX1xX84xX85xX19xX3xXexX1xX85xX19xX1xX3xX167xX85xX3xX1xX84xX85xX19xX3xXexX1xX85xX19xX1xX3xX167xX511xXe49xXexX3xX1ccxX25xX4xX3xXexX87cxXexX3xX4xX9fxX3xX4xX48xX4xX3xX4xX1xXc9xX3xXexXdxX35xX3axX3bxX3xX19xX1xXdxX4exX1ccxX3xX167xX1cfxX3xX7axXdbxX3xX7axX597xX3xX4cxX6xX15fxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31fxX84xXbaxX6exXaxX12xXcxXc4cxX19xX2dxX3xX4xX511xX616xX19xX2dxX3xX4xXdcdxX19xX2dxX3xXexX48xX4xX3xX58xXdxX55xX1ccxX3xXexX4cxX6xX3bxX3xX2dxXdxX48xX1ccxX3xX7xX48xXexX3xX4xX9bxX6xX3xX4xX87cxXbxX3xX9bxX6exX3xX4xX87cxXbxX3xXexX4cxX35xX19xX3xX7axX8axXdxX3xX167xXc3exXdxX3xX167xXdxX4exX4xX3xXbxX1xX21xX3xX14xXdxX6fxX19xX3bxX3xX46xX3axX48xX19xX3xXexX4cxXdxX4exXexX3bxX3xX1xX3exX4xX3xXexX42xXbxX3xX167xX85xX3xX1f6xX1d8xX6exX3xXbaxX5fxX19xX2dxX3xX4xX1xX511xX525xX19xX2dxX3xXexX4cxX645xX19xX1xX3xX1xX85xX19xX1xX3xX7axX29xX19xX2dxX3bxX3xXexX21xX3xX4xX1xX25xX4xX3xXexX4cxXdxX55xX19xX3xX58xX1xX6xXdxX3xXexX1xX5fxX4xX3xX1xXdxX4exX19xX3xX4xX9bxX6xX3xX4xX87cxXbxX3xX9bxX6exX3xX4xX87cxXbxX3xXbaxX511xXc3exXdxX15fxX3xXcxX42xXbxX3xXexX4cxX3axX19xX2dxX3xX58xX1xXda6xX4xX3xXbxX1xX1cfxX4xX3xXexX645xX19xX1xX3xXexX4cxX73xX19xX2dxX3xXbxX1xX21xX3xX14xXdxX6fxX19xX3bxX3xX46xX3axX48xX19xX3xXexX4cxXdxX4exXexX3xX167xX85xX3xXexX4cxXdxX55xX19xX3xX58xX1xX6xXdxX3xXexX1xX5fxX4xX3xX1xXdxX4exX19xX3xX19xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX1ccxX6xX19xX2dxX3xXexX505xX19xX1xX3xX1xX645xX19xX1xX3xXexX1xX25xX4xX3bxX3xX46xX3axX6xX3xX5xX84xX6xX3bxX3xX4xX1xXdxX6fxX3axX3xX5xX4exX3bxX3xX58xX1xXdcdxX19xX2dxX3xX7xX48xXexX3xXexX1xX5fxX4xX3xXexX6fxX15fxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31fxX84xXbaxX6exXaxX12xX332xX87cxXbxX3xX9bxX6exX3xX7axX9fxX19xX2dxX3xX4xX8exX19xX3xXexX42xXbxX3xXexX4cxX3axX19xX2dxX3xX5xXdbxX19xX1xX3xX7axX73xX84xX3bxX3xX4xX1xXc9xX3xX7axX73xX84xX3xX7axX1e32xX6exX3xX1ccxX73xX19xX1xX3xX4xXdcdxX19xX2dxX3xXexX48xX4xX3xXexX3axX6exX35xX19xX3xXexX4cxX3axX6exX597xX19xX3xX167xX85xX3xXbxX1xX48xXexX3xX7axX29xX19xX2dxX3xX4xX48xX4xX3xXbxX1xX84xX19xX2dxX3xXexX4cxX85xX84xX3xXexX1xXdxX3xX7axX3axX6xX3xX6exX35xX3axX3xX19xX511xXc3exX4xX3xX1xX511xXc3exX19xX2dxX3xX167xX597xX3xX332xX3axX29xX4xX3xX14xX8exX3axX3xX4xX1f2axX3xX7axX73xXdxX3xX14xXdxX55xX3axX3xX561xX3axX8axX4xX3xX1xX29xXdxX3xX58xX1xX1dxX6xX3xX95xX1035xX3xX167xX85xX3xX14xX8exX3axX3xX4xX1f2axX3xX7axX73xXdxX3xX14xXdxX55xX3axX3xX1cxX72xX67xX54bxX3xX4xX48xX4xX3xX4xX87cxXbxX3xX19xX1xXdxX4exX1ccxX3xX58xX20bxX3xXc2xX349xXc2xX2xX3xXc4xX3xXc2xX349xXc2xX38fxX15fxX3xX72xX4ffxX19xX2dxX3xXexX1xX616xXdxX3bxX3xX4xX1xX3axX1e32xX19xX3xX14xX2fxX3xX4xX1xX3axX3xX7axX48xX84xX3xX4xX48xX4xX3xX7axXdxX597xX3axX3xX58xXdxX4exX19xX3bxX3xX7axX9fxX1ccxX3xX14xX9fxX84xX3xXexXdxX6fxX19xX3xX7axX29xX3xX4xXdcdxX19xX2dxX3xX167xXdxX4exX4xX3xX167xX85xX3xXexX1xX10xX84xX3xX7axX191axX19xX2dxX3xX46xX3axX6exX3xX7axX2fxX19xX1xX3xX4xX9bxX6xX3xXbxX1xX48xXbxX3xX5xX3axX42xXexX3xX7axX55xX3xX332xX3axX29xX4xX3xX14xX8exX3axX3xX4xX1f2axX3xXbaxXdxXd05xX19xX3xX4cxX6xX3xX6xX19xX3xXexX84xX85xX19xX3bxX3xX7axX191axX19xX2dxX3xXbxX1xX48xXbxX3xX5xX3axX42xXexX3bxX3xXexX1xX5fxX4xX3xX7xX5fxX3xX5xX85xX3xX19xX2dxX85xX6exX3xX1xX29xXdxX3xX4xX9bxX6xX3xXexX84xX85xX19xX3xXbaxX1d8xX19xX15fxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31fxX84xXbaxX6exXaxX12xXcxX4cxX35xX19xX3xX4xX525xX3xX7xX556xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxX3bxX3xX7axXc27xX4xX3xX14xXdxX4exXexX3xX5xX85xX3xX1xX4exX3xXexX1xX8axX19xX2dxX3xX4xX48xX4xX3xX4xX1xXc9xX3xXexXdxX35xX3axX3xX4xX1xX9bxX3xX6exX6fxX3axX3xX167xX597xX3xXbxX1xX48xXexX3xXexX4cxXdxX55xX19xX3xX58xXdxX19xX1xX3xXexX6fxX3xXc4xX3xX1f6xXdbxX3xX1xX29xXdxX3xX357xX3xX19xXc4cxX1ccxX3xXc2xX349xXc2xX2xX3xXc4xX3xXc2xX349xXc2xX357xX3bxX3xX4xX48xX4xX3xX4xX87cxXbxX3xX9bxX6exX3bxX3xXexX21xX3xX4xX1xX25xX4xX3xX7axX9fxX19xX2dxX3xX4xX8exX19xX3xX58xX1xX1e32xX19xX3xXexX4cxX511xX525xX19xX2dxX3xX4cxX85xX3xX7xX84xX48xXexX3xX5xX73xXdxX3xX4xX48xX4xX3xX4xX1xXc9xX3xXexXdxX35xX3axX3xX1ccxX85xX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xX14xX29xX3xX1ccxX645xX19xX1xX3xX7axXdbxX3xX1f6xX48xX4xX3xX7axX2fxX19xX1xX3bxX3xX4xX42xXbxX3xX19xX1xX42xXexX3xX4xX48xX4xX3xX19xX29xXdxX3xXbaxX3axX19xX2dxX3xX1ccxXc3exXdxX3xXexX1xX10xX84xX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX8exX19xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxX3bxX3xX14xX21xX3xX7xX3axX19xX2dxX3xXexX1xX35xX1ccxX3xX4xX48xX4xX3xX19xX1xXdxX4exX1ccxX3xX167xX1cfxX3bxX3xX2dxXdxX9fxXdxX3xXbxX1xX48xXbxX3xX58xX1xX9fxX3xXexX1xXdxX3bxX3xX7xX48xXexX3xX167xXc3exXdxX3xX7axXdxX597xX3axX3xX58xXdxX4exX19xX3xXexX1xX5fxX4xX3xXexX6fxX3bxX3xX7axX55xX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xXexX1d8xX1ccxX3xXexX1xX5fxX4xX3xX1xXdxX4exX19xX3xXexX1xXda6xX19xX2dxX3xX5xXe49xXdxX3xX4xX48xX4xX3xX4xX1xXc9xX3xXexXdxX35xX3axX3xX1ccxX85xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX7axXdbxX3xX7axX597xX3xX4cxX6xX15fxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31fxX84xXbaxX6exXaxX12xX72xX4ffxX19xX2dxX3xX4xX1xX505xX3xX31fxX505xX3xXexX1xX511xX3xXcxXc9xX19xX1xX3xX9bxX6exX3xX72xX508xX3xXcxX4cxX3exX19xX2dxX3xX1cxX511xX19xX2dxX3xXexXdxX19xX3xXexX511xX556xX19xX2dxX3xX167xXc3exXdxX3xXexX4cxX3axX6exX597xX19xX3xXexX1xX8axX19xX2dxX3xX7axX84xX85xX19xX3xX58xX6fxXexX3bxX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX8exX19xX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xXexX1d8xX1ccxX3xX4xX6xX84xX3bxX3xX19xX508xX3xX5xX5fxX4xX3xX5xXc3exX19xX3xX167xX85xX3xX1xX85xX19xX1xX3xX7axX29xX19xX2dxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX5xXdxX4exXexX3bxX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xX14xX29xX3bxX3xX4xX1xX505xX19xX1xX3xX46xX3axX6exX597xX19xX3xX167xX85xX3xX67xX1xX1d8xX19xX3xXbaxX1d8xX19xX3xX4xX48xX4xX3xXbaxX1d8xX19xX3xXexX29xX4xX3xXexX4cxX84xX19xX2dxX3xXexXc9xX19xX1xX3xX7xce05xX3xXexX1xX5fxX4xX3xX1xXdxX4exX19xX3xXexX1xXda6xX19xX2dxX3xX5xXe49xXdxX3xX1ccxX1cfxX4xX3xXexXdxX35xX3axX3bxX3xX19xX1xXdxX4exX1ccxX3xX167xX1cfxX3xX1ccxX85xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxX3bxX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX7xX8axX3xX357xX348xXc4xX67xX561xXa4xXcx73ddxX3xX4xX9bxX6xX3xX31fxX29xX3xX332xX1xX505xX19xX1xX3xXexX4cxX2fxX3xXe21xX58xX1xX1dxX6xX3xX95xX96xX96xXe35xX3bxX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xX14xX29xX3xXexXc9xX19xX1xX3xX5xX8exX19xX3xXexX1xX25xX3xX95xX96xX95xX3xX167xX85xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xX14xX29xX3xX4xX48xX4xX3xX4xX87cxXbxX3bxX3xX19xX1xXdxX4exX1ccxX3xX58xX20bxX3xXc2xX349xXc2xX349xXc4xXc2xX349xXc2xX357xX3xX7axXdbxX3xX7axX597xX3xX4cxX6xX15fxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9935xX3axXexX1xX84xX4cxXaxX12xX875xXdxX19xX1xX3xX1cxXdxX6fxX3axX0xXa4xXbxX12xX0xXbaxXdxX167xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbaxX4cxX10xX5xX6xXexX10xXbaxXaxX12xX0xX7xXexX4cxX84xX19xX2dxX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX35xX19xX3xX46xX3axX6xX19xX18fxX0xXa4xX7xXexX4cxX84xX19xX2dxX12xX0xX3axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXc4xXexX1xX3axX1ccxX14xXc4xX6xX19xXbaxXc4xX7xX6xXbxX84xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1c6xX3xX19xX1xXdxX4exX1ccxX3xX167xX1cfxX3xXexX4cxX3exX19xX2dxX3xXexX1d8xX1ccxX3bxX3xX1c6xX3xX2dxXdxX9fxXdxX3xXbxX1xX48xXbxX3xX7axX29xXexX3xXbxX1xX48xX3xXexX4cxX84xX19xX2dxX3xX1f6xX1d8xX6exX3xXbaxX5fxX19xX2dxX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xX19xX1xXdxX4exX1ccxX3xX58xX20bxX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX15fxX15fxX15fxXaxX3xX1xX4cxX10xX21dxX9xXaxXa4xX1f6xX6xX6exXc4xXbaxX3axX19xX2dxXc4xXbaxX6xX19xX2dxXa4xX1c6xXc4xX19xX1xXdxX10xX1ccxXc4xX167xX3axXc4xXexX4cxX84xX19xX2dxXc4xXexX6xX1ccxXc4xX1c6xXc4xX2dxXdxX6xXdxXc4xXbxX1xX6xXbxXc4xXbaxX84xXexXc4xXbxX1xX6xXc4xXexX4cxX84xX19xX2dxXc4xX1f6xX6xX6exXc4xXbaxX3axX19xX2dxXc4xXbaxX6xX19xX2dxXc4xX19xX1xXdxX10xX1ccxXc4xX58xX6exXc4xXbaxX6xXdxXc4xX1xX84xXdxXc4xX1f6xXdxXdxXdxXa4xX2xX1c6xX1c6xXc3xX1c6xXc3xX15fxX1xXexX1ccxXaxX12xX0xXdxX1ccxX2dxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxXa4xX1ccxX10xXbaxXdxX6xXa4xX2xXc2xX349xXa4xX19xX10xX341xX7xXa4xXc2xX2xX2xXc2xXa4xX2xX1c6xX38fxXbaxX349xX2xX2xX1c6xXc2xX357xX348xXexX2xX349xXc5xX357xX357xX5xX349xX15fxX395xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xXexX21xX3xX4xX1xX25xX4xX3xX1xX29xXdxX3xX19xX2dxX1xX2fxX3xX19xX2dxX1xXdxX35xX19xX3xX4xX25xX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX3xXexX42xXbxX3bxX3xX46xX3axX48xX19xX3xXexX4cxXdxX4exXexX3bxX3xXexX4cxXdxX55xX19xX3xX58xX1xX6xXdxX3xXexX1xX5fxX4xX3xX1xXdxX4exX19xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX7axX73xXdxX3xX14xXdxX55xX3axX3xXexX84xX85xX19xX3xX46xX3axX8axX4xX3xX5xX8exX19xX3xXexX1xX25xX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxXaxX3xXa4xX12xX0xXa4xX6xX12xX0xXbaxXdxX167xX12xX0xX7xXexX4cxX84xX19xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1c6xX3xX19xX1xXdxX4exX1ccxX3xX167xX1cfxX3xXexX4cxX3exX19xX2dxX3xXexX1d8xX1ccxX3bxX3xX1c6xX3xX2dxXdxX9fxXdxX3xXbxX1xX48xXbxX3xX7axX29xXexX3xXbxX1xX48xX3xXexX4cxX84xX19xX2dxX3xX1f6xX1d8xX6exX3xXbaxX5fxX19xX2dxX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xX19xX1xXdxX4exX1ccxX3xX58xX20bxX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX15fxX15fxX15fxXaxX3xX1xX4cxX10xX21dxX9xXaxXa4xX1f6xX6xX6exXc4xXbaxX3axX19xX2dxXc4xXbaxX6xX19xX2dxXa4xX1c6xXc4xX19xX1xXdxX10xX1ccxXc4xX167xX3axXc4xXexX4cxX84xX19xX2dxXc4xXexX6xX1ccxXc4xX1c6xXc4xX2dxXdxX6xXdxXc4xXbxX1xX6xXbxXc4xXbaxX84xXexXc4xXbxX1xX6xXc4xXexX4cxX84xX19xX2dxXc4xX1f6xX6xX6exXc4xXbaxX3axX19xX2dxXc4xXbaxX6xX19xX2dxXc4xX19xX1xXdxX10xX1ccxXc4xX58xX6exXc4xXbaxX6xXdxXc4xX1xX84xXdxXc4xX1f6xXdxXdxXdxXa4xX2xX1c6xX1c6xXc3xX1c6xXc3xX15fxX1xXexX1ccxXaxX12xX1c6xX3xX19xX1xXdxX4exX1ccxX3xX167xX1cfxX3xXexX4cxX3exX19xX2dxX3xXexX1d8xX1ccxX3bxX3xX1c6xX3xX2dxXdxX9fxXdxX3xXbxX1xX48xXbxX3xX7axX29xXexX3xXbxX1xX48xX3xXexX4cxX84xX19xX2dxX3xX1f6xX1d8xX6exX3xXbaxX5fxX19xX2dxX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xX19xX1xXdxX4exX1ccxX3xX58xX20bxX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX15fxX15fxX15fxX0xXa4xX6xX12xX0xXa4xX7xXexX4cxX84xX19xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xXbaxXaxX12xXcxX73xXdxX3xX1cxX29xXdxX3xX19xX2dxX1xX2fxX3xXexX4cxX5fxX4xX3xXexX3axX6exX6fxX19xX3xXexX84xX85xX19xX3xX46xX3axX8axX4xX3xX19xX2dxX1xXdxX35xX19xX3xX4xX25xX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX3xXexX42xXbxX3bxX3xX46xX3axX48xX19xX3xXexX4cxXdxX4exXexX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xXbaxX84xX3xX31fxX6xX19xX3xX31fxX505xX3xXexX1xX511xX3xXcxX4cxX3axX19xX2dxX3xX511xX525xX19xX2dxX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xXexX21xX3xX4xX1xX25xX4xX3bxX3xX7axX4ffxX19xX2dxX3xX4xX1xX505xX3xX608xX1xX73xX1ccxX3xX875xXdxX19xX1xX3xX332xX1xX505xX19xX1xX3bxX3xX516xX6exX3xX167xXdxX35xX19xX3xX31fxX29xX3xX332xX1xX505xX19xX1xX3xXexX4cxX2fxX3bxX3xXcxX4cxX511xX556xX19xX2dxX3xX14xX6xX19xX3xXcxX21xX3xX4xX1xX25xX4xX3xXcxX4cxX3axX19xX2dxX3xX511xX525xX19xX2dxX3xX7axXdbxX3xXexX4cxX3axX6exX597xX19xX3xX7axX73xXexX3xX332xX1xX3axX6exX35xX19xX3xX7axX597xX3xX14xX48xX84xX3xX4xX48xX84xX3xXexX21xX19xX2dxX3xX58xX6fxXexX3xX4xXdcdxX19xX2dxX3xXexX48xX4xX3xX1f6xX1d8xX6exX3xXbaxX5fxX19xX2dxX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xX167xX85xX3xXexX1xXdxX3xX1xX85xX19xX1xX3xX72xXdxX597xX3axX3xX5xX4exX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xX4xX9bxX6xX3xX31fxX6xX19xX3xX332xX1xX87cxXbxX3xX1xX85xX19xX1xX3xXcxX4cxX3axX19xX2dxX3xX511xX525xX19xX2dxX3xX58xX1xX1dxX6xX3xX95xX96xX96xX3xXexX73xXdxX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX72xX73xXdxX3xX14xXdxX55xX3axX3xXexX84xX85xX19xX3xX46xX3axX8axX4xX3xX5xX8exX19xX3xXexX1xX25xX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxX15fxX0xXa4xXbxX12xX0xXa4xXbaxXdxX167xX12xX0xXa4xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX72xX84xX85xX19xX3xX58xX6fxXexX3bxX3xX19xX508xX3xX5xX5fxX4xX3bxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xXexX1d8xX1ccxX3xX7axX511xX6xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xX167xX85xX84xX3xX4xX3axX29xX4xX3xX7xX8axX19xX2dxXaxX3xX1xX4cxX10xX21dxX9xXaxXa4xXexX1xX84xXdxXc4xX7xX3axXa4xXbaxX84xX6xX19xXc4xX58xX10xXexXc4xX19xX84xXc4xX5xX3axX4xXc4xX46xX3axX6exX10xXexXc4xXexX6xX1ccxXc4xXbaxX3axX6xXc4xX19xX2dxX1xXdxXc4xX46xX3axX6exX10xXexXc4xXbaxX6xXdxXc4xX1xX84xXdxXc4xX1f6xXdxXdxXdxXc4xX4xX3axX6xXc4xXbaxX6xX19xX2dxXc4xX167xX6xX84xXc4xX4xX3axX84xX4xXc4xX7xX84xX19xX2dxXa4xX2xX1c6xX1c6xXc3xX1c6xX348xX15fxX1xXexX1ccxXaxX12xX0xXdxX1ccxX2dxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxXa4xX1ccxX10xXbaxXdxX6xXa4xX2xXc2xX349xXa4xX19xX10xX341xX7xXa4xXc2xX2xX2xXc2xXa4xX2xX349xX357xXbaxX349xX2xXc5xXc5xX38dxX357xXc5xXexX348xXc2xX38fxX38fxX5xX38fxXc4xX2xX357xX349xXbaxX349xX349xX348xX1c6xX38fxX1c6xXc2xXexXc5xXc2xXc5xX1c6xX357xX5xX349xX15fxX395xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xXexX21xX3xX4xX1xX25xX4xX3xX1xX29xXdxX3xX19xX2dxX1xX2fxX3xX19xX2dxX1xXdxX35xX19xX3xX4xX25xX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX3xXexX42xXbxX3bxX3xX46xX3axX48xX19xX3xXexX4cxXdxX4exXexX3bxX3xXexX4cxXdxX55xX19xX3xX58xX1xX6xXdxX3xXexX1xX5fxX4xX3xX1xXdxX4exX19xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX7axX73xXdxX3xX14xXdxX55xX3axX3xXexX84xX85xX19xX3xX46xX3axX8axX4xX3xX5xX8exX19xX3xXexX1xX25xX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxXaxX3xXa4xX12xX0xXa4xX6xX12xX0xXbaxXdxX167xX12xX0xX7xXexX4cxX84xX19xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX72xX84xX85xX19xX3xX58xX6fxXexX3bxX3xX19xX508xX3xX5xX5fxX4xX3bxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xXexX1d8xX1ccxX3xX7axX511xX6xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xX167xX85xX84xX3xX4xX3axX29xX4xX3xX7xX8axX19xX2dxXaxX3xX1xX4cxX10xX21dxX9xXaxXa4xXexX1xX84xXdxXc4xX7xX3axXa4xXbaxX84xX6xX19xXc4xX58xX10xXexXc4xX19xX84xXc4xX5xX3axX4xXc4xX46xX3axX6exX10xXexXc4xXexX6xX1ccxXc4xXbaxX3axX6xXc4xX19xX2dxX1xXdxXc4xX46xX3axX6exX10xXexXc4xXbaxX6xXdxXc4xX1xX84xXdxXc4xX1f6xXdxXdxXdxXc4xX4xX3axX6xXc4xXbaxX6xX19xX2dxXc4xX167xX6xX84xXc4xX4xX3axX84xX4xXc4xX7xX84xX19xX2dxXa4xX2xX1c6xX1c6xXc3xX1c6xX348xX15fxX1xXexX1ccxXaxX12xX72xX84xX85xX19xX3xX58xX6fxXexX3bxX3xX19xX508xX3xX5xX5fxX4xX3bxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xXexX1d8xX1ccxX3xX7axX511xX6xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xX167xX85xX84xX3xX4xX3axX29xX4xX3xX7xX8axX19xX2dxX0xXa4xX6xX12xX0xXa4xX7xXexX4cxX84xX19xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xXbaxXaxX12xX67xX2dxX85xX6exX3xXc2xXc3xXc4xX1c6xX3bxX3xX31fxX6xX19xX3xX31fxX505xX3xXexX1xX511xX3xXcxX4cxX3axX19xX2dxX3xX511xX525xX19xX2dxX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xX7axXdbxX3xX58xX1xX6xXdxX3xX1ccxX73xX4xX3xX1cxX29xXdxX3xX19xX2dxX1xX2fxX3xXexX4cxX5fxX4xX3xXexX3axX6exX6fxX19xX3xXexX84xX85xX19xX3xX46xX3axX8axX4xX3xX19xX2dxX1xXdxX35xX19xX3xX4xX25xX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX3xXexX42xXbxX3bxX3xX46xX3axX48xX19xX3xXexX4cxXdxX4exXexX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxX15fxX3xX875xX29xXexX3xX7xX8axX3xX7axX73xXdxX3xXbaxXdxX4exX19xX3xX5xXdbxX19xX1xX3xX7axX73xX84xX3xX4xX48xX4xX3xX4xX525xX3xX46xX3axX6xX19xX3bxX3xX7axX525xX19xX3xX167xX2fxX3bxX3xX19xX2dxX85xX19xX1xX3xX7axXdbxX3xX14xX85xX6exX3xXexaf0fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xXexX1d8xX1ccxX3xX7xXc3exX1ccxX3xX7axX511xX6xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xX167xX85xX84xX3xX4xX3axX29xX4xX3xX7xX8axX19xX2dxX3xX14xX1751xX19xX2dxX3xX19xX1xXc12xX19xX2dxX3xX2dxXdxX9fxXdxX3xXbxX1xX48xXbxX3xX4xX1cfxX3xXexX1xX55xX15fxX0xXa4xXbxX12xX0xXa4xXbaxXdxX167xX12xX0xXa4xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX332xX1xXc9xX3xXexX1xX2fxX3xX4xX9bxX6xX3xX31fxX29xX3xX332xX1xX505xX19xX1xX3xXexX4cxX2fxX3xX167xX597xX3xX167xXdxX4exX4xX3xX19xX2dxX1xXdxX35xX19xX3xX4xX25xX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX3xXexX42xXbxX3bxX3xX46xX3axX48xX19xX3xXexX4cxXdxX4exXexX3bxX3xXexX3axX6exX35xX19xX3xXexX4cxX3axX6exX597xX19xX3xX15fxX15fxX15fxXaxX3xX1xX4cxX10xX21dxX9xXaxXa4xX1f6xX6xX6exXc4xXbaxX3axX19xX2dxXc4xXbaxX6xX19xX2dxXa4xX4xX1xXdxXc4xXexX1xXdxXc4xX4xX3axX6xXc4xX14xX84xXc4xX4xX1xXdxX19xX1xXc4xXexX4cxXdxXc4xX167xX10xXc4xX167xXdxX10xX4xXc4xX19xX2dxX1xXdxX10xX19xXc4xX4xX3axX3axXc4xX1xX84xX4xXc4xXexX6xXbxXc4xX46xX3axX6xX19xXc4xXexX4cxXdxX10xXexXc4xXexX3axX6exX10xX19xXc4xXexX4cxX3axX6exX10xX19xXc4xX167xX6xXc4xXexX4cxXdxX10xX19xXc4xX58xX1xX6xXdxXc4xXexX1xX3axX4xXc4xX1xXdxX10xX19xXc4xX19xX2dxX1xXdxXc4xX46xX3axX6exX10xXexXc4xXbaxX6xXdxXc4xX1xX84xXdxXc4xXbaxX6xXdxXc4xX14xXdxX10xX3axXc4xXexX84xX6xX19xXc4xX46xX3axX84xX4xXc4xX5xX6xX19xXc4xXexX1xX3axXc4xX1f6xXdxXdxXdxXc4xX4xX3axX6xXc4xXbaxX6xX19xX2dxXa4xX2xX1c6xXc2xX348xXc5xXc2xX15fxX1xXexX1ccxXaxX12xX0xXdxX1ccxX2dxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxXa4xX1ccxX10xXbaxXdxX6xXa4xX2xXc2xX349xXa4xX19xX10xX341xX7xXa4xXc2xX2xX2xX349xXa4xX2xX349xX357xXbaxX1c6xX2xX38fxX349xX348xX2xXc2xXexX348xX38dxX2xX5xX2xX15fxX395xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xXexX21xX3xX4xX1xX25xX4xX3xX1xX29xXdxX3xX19xX2dxX1xX2fxX3xX19xX2dxX1xXdxX35xX19xX3xX4xX25xX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX3xXexX42xXbxX3bxX3xX46xX3axX48xX19xX3xXexX4cxXdxX4exXexX3bxX3xXexX4cxXdxX55xX19xX3xX58xX1xX6xXdxX3xXexX1xX5fxX4xX3xX1xXdxX4exX19xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX7axX73xXdxX3xX14xXdxX55xX3axX3xXexX84xX85xX19xX3xX46xX3axX8axX4xX3xX5xX8exX19xX3xXexX1xX25xX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxXaxX3xXa4xX12xX0xXa4xX6xX12xX0xXbaxXdxX167xX12xX0xX7xXexX4cxX84xX19xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX332xX1xXc9xX3xXexX1xX2fxX3xX4xX9bxX6xX3xX31fxX29xX3xX332xX1xX505xX19xX1xX3xXexX4cxX2fxX3xX167xX597xX3xX167xXdxX4exX4xX3xX19xX2dxX1xXdxX35xX19xX3xX4xX25xX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX3xXexX42xXbxX3bxX3xX46xX3axX48xX19xX3xXexX4cxXdxX4exXexX3bxX3xXexX3axX6exX35xX19xX3xXexX4cxX3axX6exX597xX19xX3xX15fxX15fxX15fxXaxX3xX1xX4cxX10xX21dxX9xXaxXa4xX1f6xX6xX6exXc4xXbaxX3axX19xX2dxXc4xXbaxX6xX19xX2dxXa4xX4xX1xXdxXc4xXexX1xXdxXc4xX4xX3axX6xXc4xX14xX84xXc4xX4xX1xXdxX19xX1xXc4xXexX4cxXdxXc4xX167xX10xXc4xX167xXdxX10xX4xXc4xX19xX2dxX1xXdxX10xX19xXc4xX4xX3axX3axXc4xX1xX84xX4xXc4xXexX6xXbxXc4xX46xX3axX6xX19xXc4xXexX4cxXdxX10xXexXc4xXexX3axX6exX10xX19xXc4xXexX4cxX3axX6exX10xX19xXc4xX167xX6xXc4xXexX4cxXdxX10xX19xXc4xX58xX1xX6xXdxXc4xXexX1xX3axX4xXc4xX1xXdxX10xX19xXc4xX19xX2dxX1xXdxXc4xX46xX3axX6exX10xXexXc4xXbaxX6xXdxXc4xX1xX84xXdxXc4xXbaxX6xXdxXc4xX14xXdxX10xX3axXc4xXexX84xX6xX19xXc4xX46xX3axX84xX4xXc4xX5xX6xX19xXc4xXexX1xX3axXc4xX1f6xXdxXdxXdxXc4xX4xX3axX6xXc4xXbaxX6xX19xX2dxXa4xX2xX1c6xXc2xX348xXc5xXc2xX15fxX1xXexX1ccxXaxX12xX332xX1xXc9xX3xXexX1xX2fxX3xX4xX9bxX6xX3xX31fxX29xX3xX332xX1xX505xX19xX1xX3xXexX4cxX2fxX3xX167xX597xX3xX167xXdxX4exX4xX3xX19xX2dxX1xXdxX35xX19xX3xX4xX25xX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX3xXexX42xXbxX3bxX3xX46xX3axX48xX19xX3xXexX4cxXdxX4exXexX3bxX3xXexX3axX6exX35xX19xX3xXexX4cxX3axX6exX597xX19xX3xX15fxX15fxX15fxX0xXa4xX6xX12xX0xXa4xX7xXexX4cxX84xX19xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xXbaxXaxX12xX67xX2dxX85xX6exX3xX38dxXa4xX1c6xXa4xXc2xX349xXc2xX2xX3bxX3xXcxX21xX19xX2dxX3xX31fxX505xX3xXexX1xX511xX3xX67xX2dxX3axX6exXd05xX19xX3xX608xX1xX191axX3xXcxX4cxX3exX19xX2dxX3xXexX1xX6xX6exX3xX1ccxXc27xXexX3xX31fxX29xX3xX332xX1xX505xX19xX1xX3xXexX4cxX2fxX3xX58xX1093xX3xX14xX6xX19xX3xX1xX85xX19xX1xX3xX332xX1xXc9xX3xXexX1xX2fxX3xX7xX8axX3xX349xX2xXc4xX332xXcxXa4xXcxX3482xX3xX167xX597xX3xX167xXdxX4exX4xX3xX19xX2dxX1xXdxX35xX19xX3xX4xX25xX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX3xXexX42xXbxX3bxX3xX46xX3axX48xX19xX3xXexX4cxXdxX4exXexX3bxX3xXexX3axX6exX35xX19xX3xXexX4cxX3axX6exX597xX19xX3xX167xX85xX3xXexX4cxXdxX55xX19xX3xX58xX1xX6xXdxX3xXexX1xX5fxX4xX3xX1xXdxX4exX19xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX7axX73xXdxX3xX14xXdxX55xX3axX3xXexX84xX85xX19xX3xX46xX3axX8axX4xX3xX5xX8exX19xX3xXexX1xX25xX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxX15fxX3xX54bxX511xXc3exXdxX3xX7axX1d8xX6exX3xX5xX85xX3xXexX84xX85xX19xX3xX167xXc4cxX19xX3xX332xX1xXc9xX3xXexX1xX2fxX18fxX0xXa4xXbxX12xX0xXa4xXbaxXdxX167xX12xX0xXa4xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX42xXbxX3xXexX4cxX3axX19xX2dxX3xXexX3axX6exX35xX19xX3xXexX4cxX3axX6exX597xX19xX3xX7axX511xX6xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xX14xX29xX3xXexXc9xX19xX1xX3xX5xX8exX19xX3xXexX1xX25xX3xX95xX96xX95xX3xX167xX85xX84xX3xX4xX3axX29xX4xX3xX15fxX15fxX15fxXaxX3xX1xX4cxX10xX21dxX9xXaxXa4xX1f6xX6xX6exXc4xXbaxX3axX19xX2dxXc4xXbaxX6xX19xX2dxXa4xXexX6xXbxXc4xXexX4cxX3axX19xX2dxXc4xXexX3axX6exX10xX19xXc4xXexX4cxX3axX6exX10xX19xXc4xXbaxX3axX6xXc4xX19xX2dxX1xXdxXc4xX46xX3axX6exX10xXexXc4xXbaxX6xXdxXc4xX1xX84xXdxXc4xXbaxX6xX19xX2dxXc4xX14xX84xXc4xXexXdxX19xX1xXc4xX5xX6xX19xXc4xXexX1xX3axXc4xX1f6xXdxX1f6xXc4xX167xX6xX84xXc4xX4xX3axX84xX4xXc4xX7xX84xX19xX2dxXa4xX2xXc2xX38dxXc5xX357xX38fxX15fxX1xXexX1ccxXaxX12xX0xXdxX1ccxX2dxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxXa4xX1ccxX10xXbaxXdxX6xXa4xX2xXc2xX349xXa4xX19xX10xX341xX7xXa4xXc2xX349xX357xXc2xXa4xX2xXc3xXc3xXbaxXc5xX2xX38dxX2xX38fxXc5xX1c6xXexX38dxX38dxXc5xX38fxX357xX5xX349xX15fxX395xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xXexX21xX3xX4xX1xX25xX4xX3xX1xX29xXdxX3xX19xX2dxX1xX2fxX3xX19xX2dxX1xXdxX35xX19xX3xX4xX25xX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX3xXexX42xXbxX3bxX3xX46xX3axX48xX19xX3xXexX4cxXdxX4exXexX3bxX3xXexX4cxXdxX55xX19xX3xX58xX1xX6xXdxX3xXexX1xX5fxX4xX3xX1xXdxX4exX19xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX7axX73xXdxX3xX14xXdxX55xX3axX3xXexX84xX85xX19xX3xX46xX3axX8axX4xX3xX5xX8exX19xX3xXexX1xX25xX3xX95xX96xX96xX96xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxXaxX3xXa4xX12xX0xXa4xX6xX12xX0xXbaxXdxX167xX12xX0xX7xXexX4cxX84xX19xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX42xXbxX3xXexX4cxX3axX19xX2dxX3xXexX3axX6exX35xX19xX3xXexX4cxX3axX6exX597xX19xX3xX7axX511xX6xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xX14xX29xX3xXexXc9xX19xX1xX3xX5xX8exX19xX3xXexX1xX25xX3xX95xX96xX95xX3xX167xX85xX84xX3xX4xX3axX29xX4xX3xX15fxX15fxX15fxXaxX3xX1xX4cxX10xX21dxX9xXaxXa4xX1f6xX6xX6exXc4xXbaxX3axX19xX2dxXc4xXbaxX6xX19xX2dxXa4xXexX6xXbxXc4xXexX4cxX3axX19xX2dxXc4xXexX3axX6exX10xX19xXc4xXexX4cxX3axX6exX10xX19xXc4xXbaxX3axX6xXc4xX19xX2dxX1xXdxXc4xX46xX3axX6exX10xXexXc4xXbaxX6xXdxXc4xX1xX84xXdxXc4xXbaxX6xX19xX2dxXc4xX14xX84xXc4xXexXdxX19xX1xXc4xX5xX6xX19xXc4xXexX1xX3axXc4xX1f6xXdxX1f6xXc4xX167xX6xX84xXc4xX4xX3axX84xX4xXc4xX7xX84xX19xX2dxXa4xX2xXc2xX38dxXc5xX357xX38fxX15fxX1xXexX1ccxXaxX12xXcxX42xXbxX3xXexX4cxX3axX19xX2dxX3xXexX3axX6exX35xX19xX3xXexX4cxX3axX6exX597xX19xX3xX7axX511xX6xX3xX67xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX72xX73xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xX14xX29xX3xXexXc9xX19xX1xX3xX5xX8exX19xX3xXexX1xX25xX3xX95xX96xX95xX3xX167xX85xX84xX3xX4xX3axX29xX4xX3xX15fxX15fxX15fxX0xXa4xX6xX12xX0xXa4xX7xXexX4cxX84xX19xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xXbaxXaxX12xX72xX55xX3xX7axX73xXexX3xX1ccxX1cfxX4xX3xXexXdxX35xX3axX3xXexX4cxX35xX19xX3xX7axX104cxXdxX3xX1xX3dccxXdxX3xX7xX5fxX3xX19xX508xX3xX5xX5fxX4xX3bxX3xXbxX1xX87cxX19xX3xX7axX87cxX3axX3xX4cxX87cxXexX3xX5xXc3exX19xX3xX4xX9bxX6xX3xX72xX9fxX19xX2dxX3xX14xX29xX3bxX3xX4xX1xX505xX19xX1xX3xX46xX3axX6exX597xX19xX3xX167xX85xX3xX67xX1xX1d8xX19xX3xXbaxX1d8xX19xX3xXexX84xX85xX19xX3xXexXc9xX19xX1xX34dxX3xX7axX4ffxX19xX2dxX3xXexX1xX616xXdxX3bxX3xXbxX1xX9fxXdxX3xX7xXc3exX1ccxX3xXexX4cxXdxX55xX19xX3xX58xX1xX6xXdxX3xX7axX511xX6xX3xX19xX2dxX1xX2fxX3xX46xX3axX6exX6fxXexX3xX167xX85xX84xX3xX4xX3axX29xX4xX3xX7xX8axX19xX2dxX15fxX0xXa4xXbxX12xX0xXa4xXbaxXdxX167xX12xX0xXa4xX5xXdxX12xX0xXa4xX3axX5xX12xX0xXbaxXdxX167xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4cxXaxX12xX0xXa4xXbaxXdxX167xX12xX0xXa4xXbaxXdxX167xX12
Minh Hiếu