Đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án tiêu úng vùng 3 huyện Nông Cống
(Baothanhhoa.vn) - Tự bao đời nay người dân ở các xã vùng chiêm trũng của huyện Nông Cống đều ước mong có một công trình thủy lợi tiêu úng để thoát cảnh ngập lụt hằng năm.
dc33xeb9bx12d10x1071fx102bax1291fxf4c9x10238x1526axX7x12a6dxea04x1079dxfdd5x15cffx11f52xX5x13936xXax1233ax1142cx14eabxf754xX3x149f2xX1xX6xX17xX1xX3xXexXdx105dbxX17xX3x15a73x13e5axX3xXex14dd6xXdx11666xX17xX3x131d4xX1xX6xXdxX3x100f8x1302axX3x135fbxX17xX3xXexXdx15861x13e27xX3x150ffxX17x14850xX3x120a3xf507xX17xX3dxX3x16218xX3xX1xX39xX15x13905xX17xX3x138d7xe865xX17xX3dxX3x11a2cxfe6fxX17xX3dxX0xfc8bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX10xX17xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxe205xX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxdf75xXexX1xX39xX6fx159b7xX3xXdxX51xX10xX17xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxff93xXdxX79xXexX1x13f96xX3xe413xX2x14eacxXbx15a62x12260xX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX95xX3x10553xX2xff87xXbxX9bxX9cxXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX56xX56xXdx134cbxX7exX6x1102axXexX1xX6xX17xX1xX1xXb9xX6xXb6xX3fxX17xX56xX17xX10xX90xX7xX56xX2x11a27xX2xX97xX56xX2x12453xX97xX79xX99x14da8xX44xX99xX99xXa6xX97xXexX2xXd1xX99xX44xX44xX5xX99xXb6x10f15xXbxX3dx11405xX26xX9xXd1xXa6xXccxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xXexXdxX1fxX17xX3xX22xX23xX3xXexX26xXdxX28xX17xX3xX2bxX1xX6xXdxX3xX30xX31xX3xX33xX17xX3xXexXdxX38xX39xX3xX3bxX17xX3dxX3xX3fxX40xX17xX3dxX3xX44xX3xX1xX39xX15xX49xX17xX3xX4cxX4dxX17xX3dxX3xX51xX52xX17xX3dxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX6xXbxXexXdxXb9xX17xXaxX12xX4cxX3dx117f2xXbxX3xX5x16917xXexX3xXexX1x14a1cx11c9exX17xX3dxX3xX79xXdx1333cxX17xX3xX26xX6xX3xX3fx10222xXb9xX3xX6fxX40xX6xX3xX6fxX15dxX6xX3xXex1681fxXdxX3xX4xX33xX4xX3xX9bxf7acxX3xX3fxX40xX17xX3dxX3xX44xX3xX1xX39xX15xX49xX17xX3xX4cxX4dxX17xX3dxX3xX51xX52xX17xX3dxXb6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxee04xX10xX6xX79xXaxX12xXcxX31xX3xX7exX6xXb9xX3xX22xX15exXdxX3xX17xX6xX15xX3xX17xX3dxX15dxX15exXdxX3xX79x13f0dxX17xX3x11e9cxX3xX4xX33xX4xX3xX9bxX17fxX3xX3fxX40xX17xX3dxX3xX4xX1xXdxX38xX6fxX3xXexX26x1064fxX17xX3dxX3xX4xfe15xX6xX3xX1xX39xX15xX49xX17xX3xX4cxX4dxX17xX3dxX3xX51xX52xX17xX3dxX3xX22x149cfxX39xX3xX15dx11104xX4xX3xX6fxXb9xX17xX3dxX3xX4x12485xX3xX6fxX23xXexX3xX4xX4dxX17xX3dxX3xXexX26x16062xX17xX1xX3xXexX1xX1e1xX15xX3xX5x15f36xXdxX3xXexXdxX38xX39xX3xX3bxX17xX3dxX3xX22xX28xX3xXexX1xXb9xX33xXexX3xX4x1656exX17xX1xX3xX17xX3dxX154xXbxX3xX5xX158xXexX3xX1xfce2xX17xX3dxX3xX17x169dfxX6fxXb6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12c23xXb9xX79xX15xXaxX12xX30xX31xX3xX33xX17xX3xXexXdxX38xX39xX3xX3bxX17xX3dxX3xX3fxX40xX17xX3dxX3xX44xX3xX1xX39xX15xX49xX17xX3xX4cxX4dxX17xX3dxX3xX51xX52xX17xX3dxX3xX22xX15dxX219xX4xX3xX51xX1x16197xX17xX1xX3xXbxX1xX1e1xX3xX3fxX16bxX3xX254xX23xX3xX4cxX4dxX17xX3dxX3xX17xX3dxX1xXdxX49xXbxX3xX3fxX16bxX3x10669xX1xX33xXexX3xXexX26xXdxX28xX17xX3xX17xX4dxX17xX3dxX3xXexX1xX4dxX17xX3xX22x14e9bxX17xX3dxX3x15a35xX3xX9bxX1c3xX15xX3xX79xX31xX17xX3dx13da3xX3xX22xX10xX6fxX3xX5xX177xXdxX3xX17xXdxX1f5xX6fxX3xX3fxX39xXdxX3xX3fxX16bxX3xX7xX31xX3xX2bxed0bxX3xX3fx146daxX17xX3dxX3xX5xX1f9xX17xXb6xX3xX1a7xXdxX49xX17xX2c8xX3xX4xX33xX4xX3xX7exX38xX17xX3xX5xXdxX38xX17xX3x12552xX39xX6xX17xX3xX22xX6xX17xX3dxX3xX17x1200cxX3xX5xX31xX4xX3xXexX1xX33xXb9xX3xX3dx11621xX3xX2bxX1xX202xX3xX2bxX1xX242xX17xX2c8xX3xX22xX14xX15xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xXexXdxX1fxX17xX3xX22xX23xX3xX3dxXdxX22fxXdxX3xXbxX1xX202xX17xX3dxX3xX6fx15eafxXexX3xX7exX23dxX17xX3dxX3xX22xX28xX3xXexX26xXdxX28xX17xX3xX2bxX1xX6xXdxX3xX79xX31xX3xX33xX17xXb6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX254xXb9xX79xX15xXaxX12xX3x15ec8xX13xX15dxX219xX4xX3xX6fxX40xX6xX3xX4cxX4dxX17xX3dxX3xX51xX52xX17xX3dxX2c8xX3xX7xX52xX17xX3dxX3xX6fxX2e5xXdxX3xX17x15d4exXdxe5bexXb6xX3xX51xX1c3xX39xX3xX4xX6xX3xX79xX1c3xX17xX3xX3dxXdxX6xX17xX3xX22xX17fxX3xX1xX16bxX6fxX3xX2bexX3xX3fxX1f5xX3xX4cxX4dxX17xX3dxX3xX51xX52xX17xX3dxX3x11960xX3xX3fxX40xX17xX3dxX3xXexX1xX15dxX15exX17xX3dxX3xX9bxX39xX15xX38xX17xX3xX17xX3dxX154xXbxX3xX5xX158xXexX2c8xX3xX6fx129c7xXexX3xX6fxX40xX6xX3xX2bxX1xXdxX1fxX17xX3xX22xX15exXdxX3xX7xX52xX17xX3dxX3xX17xX1xX1c3xX17xX3xX79xX1c3xX17xX3xX22xX202xXdxX3xX2bxeefcxX6fxXb6xX3xXcxX26xX38xX17xX3xXexX1xX31xX4xX3xXexX1fxX2c8xX3xX4xX33xX4xX3xX9bxX17fxX3xXexX1xX39xX23xX4xX3xX3fxX40xX17xX3dxX3xX44xX3xX1xX39xX15xX49xX17xX3xX4cxX4dxX17xX3dxX3xX51xX52xX17xX3dxX3xX4xX1xX287xX17xX1xX3xX5xX16bxX3xX3fxX40xX17xX3dxX3xXexX26xX1dcxX17xX3dxX3xXexX1xX3ddxXbxX2c8xX3xX5xX16bxX3xX26xX52xX17xX3xX17xX15dxX1f9xX4xX3xX6fxX30cxXdxX3xX2bxX1xXdxX3xX17xX15dxX1f9xX4xX3xX6fxX15dxX6xX3xX1c6xX3xX4xX33xX4xX3xX3fxX40xX17xX3dxX3xX2bxX1xX33xX4xX3xX22x113dfxX3xX3fxX1f5xX2c8xX3xX17xX1xX3ddxXexX3xX5xX16bxX3xX17xX1x1631axX17xX3dxX3xX17xX242xX6fxX3xX3dx1186axX17xX3xX22xX1c3xX15xX3xX6fxX30cxXdxX3xX2bxX1xXdxX3xX1xX2baxX3xe9dfxX38xX17xX3x13c0cxe4c8xX3xX9bxX22fxX3xX5xX1dcxXb6xX3xX254xX1c6xXdxX3xX3fxX154xX15xX2c8xX3xXex128b6xX3xX17xX1xXdxX1f5xX39xX3xX22xX15exXdxX3xX17xX6xX15xX2c8xX3xX4xX33xX4xX3xXexX1xX1fxX3xX1xX49xX3xX17xX3dxX15dxX15exXdxX3xX79xX1c3xX17xX3xX1c6xX3xX17xX1xX48fxX17xX3dxX3xX9bxX17fxX3xX374xX3fxX40xX17xX3dxX3xX44xX395xX2c8xX3xX17xX1xX15dxX95xX3xX51xX4dxX17xX3dxX3xfd23xXdxX38xX6fxX2c8xX3xXcxX1xX242xX17xX3dxX3xXcxX1xX2e5xX2c8xX3xXcxX1xX242xX17xX3dxX3xX254xX20fxX17xX1xX2c8xX3xe411xX177xX17xX3xXcxX1xXdxX49xX17xX2c8xX3xXcxX1xX242xX17xX3dxX3xX507xXb9xX17xX3dxXb6xXb6xXb6xX3xX2bxX1xX33xXexX3xX2bxX1xX6xXb9xX3xX4xX202xX3xX6fxX23xXexX3xX3dxXdxX22fxXdxX3xXbxX1xX33xXbxX3xX4xX1xX52xX17xX3dxX3xX17xX3dxX154xXbxX3xX4xX242xX17xX3xX4xX393xX3xX22xX28xX3xX47fxX17xX3xX22x169efxX17xX1xX3xX4xX39xX23xX4xX3xX7xX52xX17xX3dxXb6xX3xX254xX23dxX17xX3dxX3xX17xX1xXdxX1f5xX39xX3xX17xX30cxX3xX5xX31xX4xX3xX2bxX38xX39xX3xX3dxX2e5xXdxX3xX1xX30cxX3xXexX26xX219xX3xX22xX498xX39xX3xXexX15dxX3xXexX4c2xX3xX4xX3ddxXbxX3xXex1295axX17xX1xX2c8xX3xX17xX3dxX16bxX17xX1xX3xX17xX4dxX17xX3dxX3xX17xX3dxX1xXdxX49xXbxX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX1a7xX202xX6xX3xX3fxX16bxX3xX1xX39xX15xX49xX17xX3xX4cxX4dxX17xX3dxX3xX51xX52xX17xX3dxX2c8xX3xX17xX3dxX16bxX15xX3xX44xX99x130fcxX2xX99xX5ecxXd5xX99xX2xXd1xX2c8xX3xX254xX23xX3xX4cxX4dxX17xX3dxX3xX17xX3dxX1xXdxX49xXbxX3xX3fxX16bxX3xX2a4xX1xX33xXexX3xXexX26xXdxX28xX17xX3xX17xX4dxX17xX3dxX3xXexX1xX4dxX17xX3xX22xX17fxX3xX4xX202xX3xfa13xX39xX15xX1fxXexX3xX22xX571xX17xX1xX3xXa6xXa6xX44xX99xX56xX623xX13xX3bexX254xX4cxX4cxX3bexf603xX30xX3xXbxX1xX38xX3xX79xX39xX15xX49xXexX3xX30xX31xX3xX33xX17xX3xXexXdxX38xX39xX3xX3bxX17xX3dxX3xX3fxX40xX17xX3dxX3xX44xX3xX1xX39xX15xX49xX17xX3xX4cxX4dxX17xX3dxX3xX51xX52xX17xX3dxX2c8xX3xXexX5b0xX17xX1xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX1a7xX202xX6xXb6xX3xX30xX31xX3xX33xX17xX3xXexX1xX1e1xX15xX3xX5xX219xXdxX3xX301xX39xX6xX17xX3xXexX26xX2e5xX17xX3dxX3xX17xX16bxX15xX3xX4xX202xX3xXexX47fxX17xX3dxX3xX3fxX52xX17xX3xX22xX498xX39xX3xXexX15dxX3xX5xX38xX17xX3xXexX1f9xXdxX3xX97xXb6xX99xX99xX99xX3xXex14ab9xX3xX22xX2baxX17xX3dxX2c8xX3xX3fxX1f9xXdxX3xX17xX1xXdxX49xX6fxX3xX3fxX158xX3xXexXdxX38xX39xX3xX17xX15dxX1f9xX4xX3xX5xX1dcxX3xX4xX1xXb9xX3xX79xXdxX49xX17xX3xXexX287xX4xX1xX3xX97xXb6xX2x12284xX44xX3xX1xX6xX3xX4xX1e1xX6xX3xX1xX39xX15xX49xX17xX3xX4cxX4dxX17xX3dxX3xX51xX52xX17xX3dxXb6xX3xX13xX1c3xX15xX3xX4xX1dcxX17xX3dxX3xX5xX16bxX3xX79xX31xX3xX33xX17xX3xXexX1xX1e1xX15xX3xX5xX219xXdxX3xX79xX39xX15xX3xX17xX1xX3ddxXexX3xX1xXdxX49xX17xX3xX17xX6xX15xX3xXexX177xXdxX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX1a7xX202xX6xX3xX22xX15dxX219xX4xX3xX1xX30cxX3xXexX26xX219xX3xX22xX498xX39xX3xXexX15dxX3xX7exX23dxX17xX3dxX3xX17xX3dxX39xX2baxX17xX3xX3fxX52xX17xX3xXcxX26xX33xXdxX3xXbxX1xXdxX1fxX39xX3xX51xX1xX287xX17xX1xX3xXbxX1xX1e1xX3xXexX26xXb9xX17xX3dxX3xX2bxX1fxX3xX1xXb9xX177xX4xX1xX3xXexX26xX39xX17xX3dxX3xX1xX177xX17xX2c8xX3xX3dxXdxX6xXdxX3xX22xXb9xX177xX17xX3xXd5xX99xX2xXd1xX3xX5ecxX3xXd5xX99xXd5xX99xXb6xX3xX30xX31xX3xX33xX17xX3xX4xX202xX3xX44xX3xX4xX1xX1e1xX3xX22xX498xX39xX3xXexX15dxX3xXexX1xX16bxX17xX1xX3xXbxX1xX498xX17xX2c8xX3xX3dxX2baxX6fxX95xX3xX254xX6xX17xX3xX623xX39xX22fxX17xX3xX5xX2bexX3xX13xX498xX39xX3xXexX15dxX3xX3fxX16bxX3xX63axX1c3xX15xX3xX79xX31xX17xX3dxX3xXexX1xX1e1xX15xX3xX5xX219xXdxX3xX44xX3xXexX1xX39xX23xX4xX3xX254xX23xX3xX4cxX4dxX17xX3dxX3xX17xX3dxX1xXdxX49xXbxX3xX3fxX16bxX3xX2a4xX1xX33xXexX3xXexX26xXdxX28xX17xX3xX17xX4dxX17xX3dxX3xXexX1xX4dxX17xX3x1388fxX7xX6xX39xX3xX22xX1c3xX15xX3xX3dxX2e5xXdxX3xXex114faxXexX3xX5xX16bxX3xX254xX6xX17xX3xX44x12c28xX2c8xX3xX254xX6xX17xX3xX623xX39xX22fxX17xX3xX5xX2bexX3xX30xX31xX3xX33xX17xX3xX22xX498xX39xX3xXexX15dxX3xX9bxX1c3xX15xX3xX79xX31xX17xX3dxX3xX17xX4dxX17xX3dxX3xX17xX3dxX1xXdxX49xXbxX3xX3fxX16bxX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX26xXdxX28xX17xX3xX17xX4dxX17xX3dxX3xXexX1xX4dxX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX1a7xX202xX6xX3xX82dxX3dxX2e5xXdxX3xXexX83bxXexX3xX254xX6xX17xX3xX4cxX4dxX17xX3dxX3xX17xX3dxX1xXdxX49xXbxX846xX3xX3fxX16bxX3x11582xX254xX4cxX30xX3xX1xX39xX15xX49xX17xX3xX4cxX4dxX17xX3dxX3xX51xX52xX17xX3dxX3xX82dxX4xX1xX1e1xX3xX22xX498xX39xX3xXexX15dxX3xXbxX1xX498xX17xX3xX3dxXdxX22fxXdxX3xXbxX1xX202xX17xX3dxX3xX6fxX342xXexX3xX7exX23dxX17xX3dxX846xXb6xX3xXcxX1xX10xXb9xX3xX22xX202xX2c8xX3xX254xX6xX17xX3xX44xX3xX22xX15dxX219xX4xX3xX3dxXdxX6xXb9xX3xX6fxX1c6xX3xX26xX23xX17xX3dxX3xXexX26xX158xX4xX3xXexXdxX38xX39xX3xX254xX17fxXdxX3xX254xX23dxX17xX3dxX3xX79xX16bxXdxX3xXd5xXd5xX2c8xXa8xX3xX2bxX6fxX2c8xX3xX22xX83bxXbxX3xX22xX38xX3xXexX22fxX3xX254xX17fxXdxX3xX254xX23dxX17xX3dxX9cxX3xX17xX1c3xX17xX3dxX3xX4xX3ddxXbxX3xX22xX38xX3xX1xX48fxX39xX3xX7xX4dxX17xX3dxX3xX4aexX31xX4xX3xX3fxX16bxX3xX22xX15dxX15exX17xX3dxX3xXexX5b0xX17xX1xX3xXa8xX2xXd5xX3xX79xX16bxXdxX3xX44xX2c8xX97xX97xX3xX2bxX6fxX9cxX3xX9bxX1c3xX15xX3xX79xX31xX17xX3dxX3xX6fxX1f9xXdxX3xXa8xX3xXexX26xX177xX6fxX3xX7exX393xX6fxXb6xXb6xXb6xX3xX254xX6xX17xX3xX4cxX4dxX17xX3dxX3xX17xX3dxX1xXdxX49xXbxX3xX22xX15dxX219xX4xX3xX3dxXdxX6xXb9xX3xX301xX39xX22fxX17xX3xX5xX2bexX2c8xX3xXexX1xX31xX4xX3xX1xXdxX49xX17xX3xX6fxX1c6xX3xX26xX23xX17xX3dxX3xXexX26xX158xX4xX3xXexXdxX38xX39xX3xX3fxX16bxX3xX22xX83bxXbxX3xX22xX38xX3xX17xX3dxX242xX17xX3xX5xX1dcxX3xe11cxX1xX10xX3xX507xX15dxX15exX17xX3xX5ecxX3xX254x167a4xX3xX13xX9f7xX17xX3xX79xX16bxXdxX3xX97xX2c8xXa8xX3xX2bxX6fxX9cxX3xX6fxX1c6xX3xX26xX23xX17xX3dxX3xXexX26xX158xX4xX3xXexXdxX38xX39xX3xX3fxX16bxX3xX22xX83bxXbxX3xX22xX38xX3xX17xX3dxX242xX17xX3xX5xX1dcxX3xX9ebxX1xX10xX3xX4cxX3dxX6xX17xX3dxX3xX5ecxX3xX254xX23xXexX3xX30xX23xXexX3xX79xX16bxXdxX3xX97xX2c8xX6f1xX3xX2bxX6fxX9cxX3xX22xX38xX3xX17xX3dxX242xX17xX3xX5xX1dcxX3xX51xX498xX39xX3x15739xX177xXb9xXb6xXb6xXb6xX3xX8b6xX254xX4cxX30xX3xX1xX39xX15xX49xX17xX3xX4cxX4dxX17xX3dxX3xX51xX52xX17xX3dxX3xX4xX1xX571xX39xX3xXexX26xX33xX4xX1xX3xX17xX1xXdxX49xX6fxX3xXexX26xXdxX28xX17xX3xX2bxX1xX6xXdxX3xX3dxXdxX22fxXdxX3xXbxX1xX202xX17xX3dxX3xX6fxX342xXexX3xX7exX23dxX17xX3dxX2c8xX3xX22xX498xX39xX3xXexX15dxX3xX4xX33xX4xX3xX1xX219xXbxX3xXbxX1xX498xX17xX3xX7exX2baxXdxX3xXexX1xX15dxX15exX17xX3dxX2c8xX3xX1xX30cxX3xXexX26xX219xX3xXexX33xXdxX3xX22xX571xX17xX1xX3xX4xX15dxX3xX4xX1xXb9xX3xX4xX33xX4xX3xX1xX23xX3xX79xX1c3xX17xX3xX7exX571xX3xX22fxX17xX1xX3xX1xX15dxX1c6xX17xX3dxX3xX7exX1c6xXdxX3xX79xX31xX3xX33xX17xX3xX5xX1f9xX17xX3xX17xX16bxX15xXb6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX254xXb9xX79xX15xXaxX12xXcxX39xX15xX3xX4xX202xX3xX301xX39xX15xX1fxXexX3xX22xX571xX17xX1xX3xXbxX1xX38xX3xX79xX39xX15xX49xXexX3xX22xX498xX39xX3xXexX15dxX3xX79xX31xX3xX33xX17xX3xXexX4c2xX3xXexX1xX33xX17xX3dxX3xX2xX99xX5ecxXd5xX99xX2xXd1xX2c8xX3xX17xX1xX15dxX17xX3dxX3xX22xX1fxX17xX3xX17xX1xX48fxX17xX3dxX3xXexX1xX33xX17xX3dxX3xX22xX498xX39xX3xX17xX242xX6fxX3xXd5xX99xX2xXccxX2c8xX3xX4xX22fxX3xX44xX3xX4xX1xX1e1xX3xX22xX498xX39xX3xXexX15dxX3xX4xX1dcxX17xX3dxX3xX6fxX1f9xXdxX3xXexX26xXdxX28xX17xX3xX2bxX1xX6xXdxX3xX22xX15dxX219xX4xX3xX6fxX23xXexX3xX7xX52xX3xXbxX1xX498xX17xX3xX3fxXdxX49xX4xX3xX6fxX6xX17xX3dxX3xXexX287xX17xX1xX3xX22xX52xXdxX3xXbxX1xX202xX2c8xX3xX7exX1c6xXdxX3xX17xX1xXdxX1f5xX39xX3xX17xX3dxX39xX15xX38xX17xX3xX17xX1xX1c3xX17xXb6xX3xX4cxX1xX154xX17xX3xXexX1xX3ddxX15xX3xX2bxX1xX22fxX3xX17xX242xX17xX3dxX3xX79xX31xX3xX33xX17xX3xX4xX202xX3xX17xX3dxX39xX15xX3xX4xX393xX3xX7exX571xX3xX4xX1xX154xX6fxX3xXexXdxX1fxX17xX3xX22xX23xX3xX17xX1fxX39xX3xX2bxX1xX4dxX17xX3dxX3xX4xX202xX3xX7xX31xX3xX3fxX16bxXb9xX3xX4xX39xX23xX4xX3xX301xX39xX15xX1fxXexX3xX5xXdxX49xXexX3xX4xX1e1xX6xX3xX4xX33xX4xX3xX7exX38xX17xX3xX5xXdxX38xX17xX3xX301xX39xX6xX17xX2c8xX3xX8b6xX254xX4cxX30xX3xXexX5b0xX17xX1xX3xX22xX17fxX3xX4xX202xX3xX4xX33xX4xX3xX22xXb9xX16bxX17xX3xX2bxXdxX28xX6fxX3xXexX26xX6xX2c8xX3xX5xX16bxX6fxX3xX3fxXdxX49xX4xX3xX22xX28xX3xX22xX52xX4xX3xXexX1xX3bxX4xX3xX22xX14xX15xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xXexXdxX1fxX17xX3xX22xX23xX3xX79xX31xX3xX33xX17xXb6xX3xX4aexX342xXexX3xX2bxX1xX33xX4xX2c8xX3xX2bxXdxX17xX1xX3xXbxX1xX287xX3xX4xX1xXb9xX3xXexX26xXdxX28xX17xX3xX2bxX1xX6xXdxX3xX79xX31xX3xX33xX17xX3xXexX1xX39xX23xX4xX3xX17xX3dxX39xX2baxX17xX3xX3fxX52xX17xX3xXcxX26xX33xXdxX3xXbxX1xXdxX1fxX39xX3xX51xX1xX287xX17xX1xX3xXbxX1xX1e1xX2c8xX3xX22xX17fxX3xX22xX15dxX219xX4xX3xX3dxXdxX6xXb9xX3xXexX1xX10xXb9xX3xX2bxX1fxX3xX1xXb9xX177xX4xX1xX3xXexX26xX39xX17xX3dxX3xX1xX177xX17xX3xXd5xX99xX2xXd1xX3xX5ecxX3xXd5xX99xXd5xX99xX3xX17xX38xX17xX3xX79xX31xX3xX33xX17xX3xX7exX83bxXexX3xX7exX39xX23xX4xX3xXbxX1xX22fxXdxX3xX1xXb9xX16bxX17xX3xXexX1xX16bxX17xX1xX3xX3fxX16bxX3xX17xX3dxX1xXdxX49xX6fxX3xXexX1xX39xX3xXexX26xX15dxX1f9xX4xX3xX44xX2xX5ecxX2xXd5xX5ecxXd5xX99xXd5xX99xXb6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX254xXb9xX79xX15xXaxX12xXcxX1xX4dxX17xX3dxX3xXexXdxX17xX3xXexX4c2xX3xX8b6xX254xX4cxX30xX3xX1xX39xX15xX49xX17xX3xX4cxX4dxX17xX3dxX3xX51xX52xX17xX3dxX3xX5ecxX3xX22xX393xX17xX3xX3fxX571xX3xX4xX1xX571xX39xX3xXexX26xX33xX4xX1xX3xX17xX1xXdxX49xX6fxX3xX3dxXdxX22fxXdxX3xXbxX1xX202xX17xX3dxX3xX6fxX342xXexX3xX7exX23dxX17xX3dxX2c8xX3xXexX4c2xX3xX17xX1xX48fxX17xX3dxX3xXexX1xX33xX17xX3dxX3xX4xX39xX52xXdxX3xX17xX242xX6fxX3xXd5xX99xX2xX6f1xX2c8xX3xX1xX39xX15xX49xX17xX3xX22xX17fxX3xXexX26xX287xX4xX1xX3xX22xXb9xX2c8xX3xX2bxXdxX28xX6fxX3xX2bxX38xX2c8xX3xX5xX154xXbxX3xX79xX31xX3xXexXb9xX33xX17xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX1fxXexX3xX3fxX16bxX3xX4xX4dxX17xX3dxX3xX2bxX1xX6xXdxX3xX3dxXdxX33xX3xX7exX2baxXdxX3xXexX1xX15dxX15exX17xX3dxX3xX22xX1fxX17xX3xX4xX33xX4xX3xX1xX23xX3xX79xX1c3xX17xXb6xX3xX8b6xX254xX4cxX30xX3xX1xX39xX15xX49xX17xX3xX4xX1dcxX17xX3dxX3xX22xX17fxX3xX4xX1xXdxX3xXexX26xX22fxX3xX7exX2baxXdxX3xXexX1xX15dxX15exX17xX3dxX3xX4xX1xXb9xX3xX4xX33xX4xX3xX1xX23xX3xX79xX1c3xX17xX3xX7exX571xX3xX22fxX17xX1xX3xX1xX15dxX1c6xX17xX3dxX3xX7exX1c6xXdxX3xX4xX33xX4xX3xX1xX177xX17xX3dxX3xX6fxX158xX4xX3xX301xX39xX6xX3xX4xX33xX4xX3xX9bxX17fxX95xX3xXcxX1xX242xX17xX3dxX3xXcxX1xX2e5xX2c8xX3xX524xX177xX17xX3xXcxX1xXdxX49xX17xX2c8xX3xX51xX4dxX17xX3dxX3xX507xXdxX38xX6fxX2c8xX3xXcxX1xX242xX17xX3dxX3xX254xX20fxX17xX1xX3xX3fxX16bxX3xX6fxX23xXexX3xXbxX1xX498xX17xX3xX1c6xX3xX9bxX17fxX3xXcxX1xX242xX17xX3dxX3xX507xXb9xX17xX3dxX2c8xX3xX3fxX1f9xXdxX3xXexX47fxX17xX3dxX3xX2bxXdxX17xX1xX3xXbxX1xX287xX3xXa6xX99xX3xXexX6bexX3xX22xX2baxX17xX3dxXb6xX3xX13xX1fxX17xX3xXexX26xX39xX17xX3dxX3xXexX39xX498xX17xX3xXexX1xX33xX17xX3dxX3xXa6xX5ecxXd5xX99xX2xXccxX3xX17xX16bxX15xX2c8xX3xX1xX39xX15xX49xX17xX3xX22xX17fxX3xX7exX16bxX17xX3xX3dxXdxX6xXb9xX3xX6fxX342xXexX3xX7exX23dxX17xX3dxX3xX4xX1xXb9xX3xX4xX33xX4xX3xX4xX1xX1e1xX3xX22xX498xX39xX3xXexX15dxX3xX1xX219xXbxX3xXbxX1xX498xX17xX3xX9bxX1c3xX15xX3xX79xX31xX17xX3dxX95xX3xXcxX39xX15xX1fxX17xX3xXexX26xX158xX4xX3xXexXdxX38xX39xX3xX9ebxX1xX10xX3xX507xX15dxX15exX17xX3xX5ecxX3xX254xX9f7xX3xX13xX9f7xX17xX3xX22xX15dxX219xX4xX3xX2xX2xX2c8xXa8xX56xX2xX44xX3xX2bxX6fxX9cxX3xXexX39xX15xX1fxX17xX3xXexX4c2xX3xX22xX154xXbxX3xX7xX52xX3xX2xX3xX9bxX17fxX3xXcxX1xX242xX17xX3dxX3xX507xXb9xX17xX3dxX3xX22xXdxX3xX254xX9f7xX3xX13xX9f7xX17xX3xX22xX15dxX219xX4xX3xX44xX2c8xXa8xX3xXexX26xXb9xX17xX3dxX3xXexX47fxX17xX3dxX3xX7xX52xX3xXa8xX2c8xX99xX6f1xX3xX2bxX6fxX9cxX3xX3dxXdxX6xXb9xX3xX6fxX342xXexX3xX7exX23dxX17xX3dxX3xX22xX28xX3xX9bxX1c3xX15xX3xX79xX31xX17xX3dxX3xXa6xX56xXa8xX3xXexX26xX177xX6fxX3xX7exX393xX6fxX3xX4xX1e1xX6xX3xX79xX31xX3xX33xX17xX9cxX3xX7exX16bxX17xX3xX3dxXdxX6xXb9xX3xX2xXd5xX2c8xXa8xX3xX1xX6xX3xX5xX16bxX6fxX3xX7exX17fxXdxX3xXexX154xXbxX3xX2bxX1fxXexX3xX3fxX154xXexX3xX5xXdxX49xX39xX3xX9bxX1c3xX15xX3xX79xX31xX17xX3dxX3xXexX177xXdxX3xX9bxX17fxX3xX51xX4dxX17xX3dxX3xX507xXdxX38xX6fxXb6xXb6xXb6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX254xXb9xX79xX15xXaxX12x10abfxX31xX3xX17xX30cxX3xX5xX31xX4xX3xX4xX1e1xX6xX3xX1xX39xX15xX49xX17xX3xX4cxX4dxX17xX3dxX3xX51xX52xX17xX3dxX3xXexX1xX15exXdxX3xX3dxXdxX6xX17xX3xX3dxX498xX17xX3xX22xX1c3xX15xX3xX22xX17fxX3xXexX177xXb9xX3xX6fxX342xXexX3xX7exX23dxX17xX3dxX3xX374xX7xX177xX4xX1xX395xX3xX22xX28xX3xXd5xX3xX4xX1xX1e1xX3xX22xX498xX39xX3xXexX15dxX3xX4xX9f7xX17xX3xX5xX177xXdxX3xXexX26xXdxX28xX17xX3xX2bxX1xX6xXdxX3xX9bxX1c3xX15xX3xX79xX31xX17xX3dxX3xX4xX33xX4xX3xX1xX177xX17xX3dxX3xX6fxX158xX4xXb6xX3xX254xX33xXb9xX3xX4xX33xXb9xX3xXexX4c2xX3xX254xX6xX17xX3xX44xX2c8xX3xXexX4c2xX3xX17xX3dxX16bxX15xX3xXd5xXa8xX5ecxX44xX3xX3fxX4c2xX6xX3xX301xX39xX6xX2c8xX3xX22xX393xX17xX3xX3fxX571xX3xX22xX17fxX3xXexX47fxX3xX4xX1x14089xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX4dxX17xX3dxX3xX22xX16bxXb9xX3xX22xX83bxXbxX3xX22xXb9xX177xX17xX3xX2bxX38xX17xX1xX3xX254xX17fxXdxX3xX254xX23dxX17xX3dxXb6xXb6xXb6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX254xXb9xX79xX15xXaxX12xX524xX1f9xXdxX3xX7xX31xX3xXexX287xX4xX1xX3xX4xX31xX4xX3xX3fxX16bxXb9xX3xX4xX39xX23xX4xX3xX4xX1e1xX6xX3xX4xX22fxX3xX44xX3xX4xX1xX1e1xX3xX22xX498xX39xX3xXexX15dxX3xXexX26xXb9xX17xX3dxX3xXexX1xX15exXdxX3xX3dxXdxX6xX17xX3xX3dxX498xX17xX3xX22xX1c3xX15xX2c8xX3xXexXdxX1fxX17xX3xX22xX23xX3xX79xX31xX3xX33xX17xX3xX22xX6xX17xX3dxX3xX22xX15dxX219xX4xX3xX22xX14xX15xX3xX17xX1xX6xX17xX1xXb6xX3xX4cxX1xX48fxX17xX3dxX3xX2bxX2e2xX3xX3fxX2e5xX17xX3dxX3xX3fxX1f5xX3xX17xX1xX48fxX17xX3dxX3xX6fxX40xX6xX3xX6fxX15dxX6xX3xX2bxX1xX4dxX17xX3dxX3xX4xX202xX3xX5xX1dcxX9cxX3xX3fxX1f5xX3xX4xX39xX23xX4xX3xX7xX52xX17xX3dxX3xX15xX38xX17xX3xX47fxX17xX3xXexX26xX15dxX1f9xX4xX3xXexX1xXdxX38xX17xX3xXexX6xXdxX3xX5xX1dcxX3xX79xX48fxX3xX4xX1e1xX6xX3xX17xX3dxX15dxX15exXdxX3xX79xX1c3xX17xX3xX4xX33xX4xX3xX9bxX17fxX3xX3fxX40xX17xX3dxX3xXexX26xX1dcxX17xX3dxX3xX4xX1e1xX6xX3xX1xX39xX15xX49xX17xX3xX4cxX4dxX17xX3dxX3xX51xX52xX17xX3dxX3xX22xX6xX17xX3dxX3xX79xX498xX17xX3xXexX26xX1c6xX3xXexX1xX16bxX17xX1xX3xX1xXdxX49xX17xX3xXexX1xX31xX4xXb6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1088bxX39xXexX1xXb9xX26xXaxX12xX507xX38xX3xX13xX2baxX17xX3dxX0xX56xXbxX12
Lê Đồng