TP Thanh Hóa: Nhiều người không đeo khẩu trang nơi công cộng
(Baothanhhoa.vn) - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, ngày 28-1-2021 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công điện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó yêu cầu tất cả người dân thực hiện việc đeo khẩu trang bắt buộc khi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, ghi nhận trong ngày 29-1, vẫn còn nhiều người dân chưa chấp hành.
526x84a6x5bc8x536x6e70x94d5x38efx2147x1a1bxX7x340ex7366x9d5cx5fa7xa617x2188xX5x6c0dxXax9096xX0xX7xXex4a47x35d1x221fx43eexX12xXcx459dxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xa242x7ba0xX6x276cxX3x31fcxX1xXdx10adx4f33xX3xX18xX19x81e5x85dbxXdxX3x6b43xX1x3250xX18xX19xX3x473bxX10xX17xX3xX35xX1x786xX2dxX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX18x807cxXdxX3xX4xX37xX18xX19xX3xX4x2630xX18xX19xX0xa120xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX58xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX10xX6xae1xXaxX12xXcxX16xX31x8425xX4xX3xXex601fxX18xX1xX3xX1xX7dxX18xX1xX3xX73xXdx8e76xX18xX3x338axXdx7829xX18xX3xXbxX1x62e4xX4xX3xXex568dxXbxX3xX4x8e0fxX6xX3xX73x5d4fxX4xX1xX3xX8bx37efxX18xX1xX3x5bd9x49cfx6462x55cdxa58dx191dxX2x1ed6xX3xXexX96xXdxX3xX4x4e72xX4xX3xXex9c5xX18xX1xX3xX24x6fe2xXdxX3xXabxX31xX4bxX18xX19x48eaxX3xf3exX2dxXbexX18xX19xX3xX29xXdxX18xX1xXc6xX3xX18xX19x369fx9e62xX3x8fcx5701xXacxX2xXacxXd9x21e7xXd9xX2xX3xXa7xX1xX9axX3xXexX9exX4xX1xX3x188bx7d79xX29xXabxX3xXexXb9xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xX25xX6xX3xX3bx2b56xX3xX4xX25xX3xX4xX37xX18xX19xX3xX3bxXdxXa3xX18xX3x6a8exX2cxX3xX110xXdxXa3xX4xX3xXexX1x784xX4xX3xX1xXdxXa3xX18xX3xX4xXb5xX4xX3xX8bxXdxXa3xX18xX3xXbxX1xXb5xXbxX3xX4x19dbxXbxX3xX8bxXb5xX4xX1xX3xXbxX1x5399xX18xX19xXc6xX3xX4xX1x4ad3xX18xX19xX3xX73xX9exX4xX1xX3xXa7xXa8xXa9xXaaxXabxXacxX2xXaexX3xXexX16x8081xX18xX3xX3bxX9exX6xX3xX8bxXd6xX18xX3xXexXb9xX18xX1xXc6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX3bxX25xX3xXd7xX156xX2dxX3xX4x3500xX2dxX3xXexX131xXexX3xX4xXbexX3xX18xX19xX31xX32xXdxX3xX73x8f90xX18xX3xXexX1xX11axX4xX3xX1xXdxXa3xX18xX3xX110xXdxXa3xX4xX3xX3bxX10xX17xX3xX35xX1xX41xX2dxX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX8bx2af8xXexX3xX8bxX2dxX54xX4xX3xX35xX1xXdxX3xX16xX6xX3xX35xX1x99afxXdxX3xX18xX1xXd6x95caxX3xXcxX2dxXd7xX3xX18xX1xXdxX156xX18xXc6xX3xX19xX1xXdxX3xX18xX1x41b8xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX19xXd6xXd7xX3xXd9xXaexXacxX2xXc6xX3xX110x49bdxX18xX3xX4xX13bxX18xX3xX18xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18xX19xX31xX32xXdxX3xX73xX186xX18xX3xX4xX1xX31xX6xX3xX4xX1xX131xXbxX3xX1xXd6xX18xX1xX1bfxX0xX58xXbxX12xX0xX73xXdxX110xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX73xX16xX10xX5xX6xXexX10xX73xXaxX12xX0xX73xXdxX110xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX73xX16xX10xX5xX6xXexX10xX73xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX156xX18xX3x2fc6xX2dxX6xX18xX27xX0xX58xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX2dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXacxX17xX18xX5xXd7xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa7xX37xX18xX19xX3xX3bxXdxXa3xX18xX3xX4xX9axX6xX3xXa7xX1xX9axX3xXexX9exX4xX1xX3xXecxXedxX29xXabxX3xXexXb9xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xX17xXb5xX27xX3xXcxX1xX11axX4xX3xX1xXdxXa3xX18xX3xX4xXb5xX4xX3xX8bxXdxXa3xX18xX3xXbxX1xXb5xXbxX3xX4xX131xXbxX3xX8bxXb5xX4xX1xX3xX1bfxX1bfxX1bfxXaxX3xX1xX16xX10xa6a5xX9xXaxX58xXexX1xX17xXdxXacxX7xX2dxX58xX4xX17xX18xX19xXacxX73xXdxX10xX18xXacxX4xX2dxX6xXacxX4xX1xX2dxXacxXexXdxX4xX1xXacxX2dxX8bxX18xX73xXacxXexXdxX18xX1xXacxXexX1xX6xX18xX1xXacxX1xX17xX6xXacxXexX1xX2dxX4xXacxX1xXdxX10xX18xXacxX4xX6xX4xXacxX8bxXdxX10xX18xXacxXbxX1xX6xXbxXacxX4xX6xXbxXacxX8bxX6xX4xX1xXacxXbxX1xX17xX18xX19xXacxX4xX1xX17xX18xX19xXacxX73xXdxX4xX1xXacxX4xX17xX110xXdxX73xXacxX2xXaexXacxXexX16xX10xX18xXacxX73xXdxX6xXacxX8bxX6xX18xXacxXexXdxX18xX1xX58xX2x3626xXdfxXaexX2xXaexX1bfxX1xXex98bcxXaxX12xXa7xX37xX18xX19xX3xX3bxXdxXa3xX18xX3xX4xX9axX6xX3xXa7xX1xX9axX3xXexX9exX4xX1xX3xXecxXedxX29xXabxX3xXexXb9xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xX17xXb5xX27xX3xXcxX1xX11axX4xX3xX1xXdxXa3xX18xX3xX4xXb5xX4xX3xX8bxXdxXa3xX18xX3xXbxX1xXb5xXbxX3xX4xX131xXbxX3xX8bxXb5xX4xX1xX3xX1bfxX1bfxX1bfxX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX58xX2dxX5xX12xX0xX73xXdxX110xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX16xXaxX12xX0xX58xX73xXdxX110xX12xX0xX58xX73xXdxX110xX12xX0xX58xX73xXdxX110xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX17xX73xXd7xXaxX12xX0xXdxX36bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa7xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXax5435xXdxX73xXexX1xX27xX3xXdaxXdfxXdfxXbx8e0cx963xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX27xX3x96ecxXdfxXdfxXbxX430xX431xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX1bfxX8bxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1bfxX110xX18xX58xX18xX10xX425xX7xX58xXd9xX2xXdfx18d8xX58xX2xXdfxX43bxX73xX43bxX2xX463xX463xXdfxXdfxXdaxXex664xXdfxX43bxXaexX2xX5xXdfxX1bfx9385xXbxX19x4fedxX16xX9xXd9xX463xX471xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xX25xX6xX27xX3xX29xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18xX19xX31xX32xXdxX3xX35xX1xX37xX18xX19xX3xX3bxX10xX17xX3xX35xX1xX41xX2dxX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX18xX4bxXdxX3xX4xX37xX18xX19xX3xX4xX54xX18xX19xXaxX3xX425xXdxX73xXexX1xX9xXaxXdaxXdfxXdfxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX43bxXdfxXdfxXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX131xXexX3xX4xXbexX3xX18xX19xX31xX32xXdxX3xX73xX186xX18xX3xXexX1xX11axX4xX3xX1xXdxXa3xX18xX3xX110xXdxXa3xX4xX3xX3bxX10xX17xX3xX35xX1xX41xX2dxX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX8bxX1a8xXexX3xX8bxX2dxX54xX4xX3xX35xX1xXdxX3xX16xX6xX3xX35xX1xX1b9xXdxX3xX18xX1xXd6xX3xX110xXd6xX3xXexX16xX156xX18xX3xX4xXb5xX4xX3xXbxX1xX31xX4bxX18xX19xX3xXexXdxXa3xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX37xX18xX19xX3xX4xX37xX18xX19xX3xX4xX54xX18xX19xXc6xX3xX4xX4bxX3xX7x8141xX3xX35xX1xXb5xX36bxX3xX4xX1xb79xX6xX3xX8bxXa3xX18xX1xXc6xX3xX4xX1x2bd9xXc6xX3xX7xXdxX156xX2dxX3xXexX1xX9exXc6xX3xX18xX4bxXdxX3xX4xX37xX18xX19xX3xX4xX54xX18xX19xXc6xX3xX18xX4bxXdxX3xXexX1d2xXbxX3xXexX16xX2dxX18xX19xX3xX3bxX37xX18xX19xX3xX18xX19xX31xX32xXdxXc6xX3xX5xXd6xX3xX36bxX54xXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xX57dxX18xX19xX3xXd7xX156xX2dxX3xX4xX175xX2dxX3xX3bxX31xX588xX4xX3xX18xX156xX2dxX3xX16xX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX37xX18xX19xX3xX3bxXdxXa3xX18xX3xX7xX142xX3xXdfxX363xXc6xX3xX18xX19xXd6xXd7xX3xXd9xXdaxXacxX2xXacxXd9xXdfxXd9xX2xX3xX4xX9axX6xX3xXa7xX1xX9axX3xXexX9exX4xX1xX3xXecxXedxX29xXabxX3xXexXb9xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xX25xX6xX3xX110xX2cxX3xX110xXdxXa3xX4xX3xXexX1xX11axX4xX3xX1xXdxXa3xX18xX3xX4xXb5xX4xX3xX8bxXdxXa3xX18xX3xXbxX1xXb5xXbxX3xX4xX131xXbxX3xX8bxXb5xX4xX1xX3xXbxX1xX13bxX18xX19xXc6xX3xX4xX1xX142xX18xX19xX3xX73xX9exX4xX1xX3xXa7xXa8xXa9xXaaxXabxXacxX2xXaexX1bfxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX17xX73xXd7xXaxX12xX0xXdxX36bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa7xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxX425xXdxX73xXexX1xX27xX3xXdaxXdfxXdfxXbxX430xX431xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX27xX3xX43bxXdfxXdfxXbxX430xX431xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX1bfxX8bxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1bfxX110xX18xX58xX18xX10xX425xX7xX58xXd9xX2xXdfxX463xX58xX2xXdfxX43bxX73xX43bxX2xX463xX463xXdfxXd9xXdfxXexX2xX363x1bdcxX6efxX43bxX5xXdfxX1bfxX479xXbxX19xX47cxX16xX9xX6efxXdaxX43bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xX25xX6xX27xX3xX29xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18xX19xX31xX32xXdxX3xX35xX1xX37xX18xX19xX3xX3bxX10xX17xX3xX35xX1xX41xX2dxX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX18xX4bxXdxX3xX4xX37xX18xX19xX3xX4xX54xX18xX19xXaxX3xX425xXdxX73xXexX1xX9xXaxXdaxXdfxXdfxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX43bxXdfxXdfxXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcx1f62xX3xX35xX1xXdxX3xX73xX9exX4xX1xX3xXa7xXa8xXa9xXaaxXabxXacxX2xXaexX3xX8bx5bcbxX18xX19xX3xXbxX1xXb5xXexX3xXexX16xX574xX3xX5xX96xXdxXc6xX3xX36bx6efaxXdxX3xX18xX19xX31xX32xXdxX3xX3bxX101xX3xX24exX2dxX6xX18xX3xXexX186xX36bxX3xX1xX4bxX18xX3xXexX79xXdxX3xX110xX131xX18xX3xX3bxX2cxX3xX7xX92xX4xX3xX35xX1xX1b9xX10xX1bfxX3xX29xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18xX19xX31xX32xXdxX3xX3bxX101xX3xX4xX1xX131xXbxX3xX1xXd6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX156xX36bxX3xX110xXdxXa3xX4xX3xX3bxX10xX17xX3xX35xX1xXdxX3xX16xX6xX3xX35xX1xX1b9xXdxX3xX18xX1xXd6xXc6xX3xX3bxX8dxX18xX3xX18xX4bxXdxX3xX4xX37xX18xX19xX3xX4xX54xX18xX19xX1bfxX3xXcxX96xXdxX3xX4xXb5xX4xX3xX4xX1xX588xXc6xX3xX18xX4bxXdxX3xXexX1d2xXbxX3xXexX16xX2dxX18xX19xX3xX3bxX37xX18xX19xX3xX18xX19xX31xX32xXdxXc6xX3xX24exX2dxXb5xX18xX3xX4xXd6xX3xXbxX1xX156xX3xX3bxX2cxX2dxX3xX4xX25xX3xX8bxXdx54c7xX18xX3xXexX1xX37xX18xX19xX3xX8bxXb5xX17xX3xX18xX19xX31xX32xXdxX3xX73xX186xX18xX3xX3bxX10xX17xX3xX35xX1xX41xX2dxX3xXexX16xX6xX18xX19x9b29xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX17xX73xXd7xXaxX12xX0xXdxX36bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa7xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxX425xXdxX73xXexX1xX27xX3xXdaxXdfxXdfxXbxX430xX431xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX27xX3xX43bxX363xX363xXbxX430xX431xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX1bfxX8bxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1bfxX110xX18xX58xX18xX10xX425xX7xX58xXd9xX2xXdfxX463xX58xX2xXdfxX43bxX73xX43bxX2xX43bxX463xXaexX363xX6efxXexX471xXaexX6efxXd9xXdaxX5xXdfxX1bfxX479xXbxX19xX47cxX16xX9xX363xX471xX471xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xX25xX6xX27xX3xX29xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18xX19xX31xX32xXdxX3xX35xX1xX37xX18xX19xX3xX3bxX10xX17xX3xX35xX1xX41xX2dxX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX18xX4bxXdxX3xX4xX37xX18xX19xX3xX4xX54xX18xX19xXaxX3xX425xXdxX73xXexX1xX9xXaxXdaxXdfxXdfxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX43bxX363xX363xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX2dxXd7xX3xX18xX1xXdxX156xX18xXc6xX3xXexX1xX10xX17xX3xX19xX1xXdxX3xX18xX1xX1d2xX18xX3xX7xXb5xX18xX19xX3xX18xX19xXd6xXd7xX3xXd9xXaexXacxX2xX3xXexX16xX156xX18xX3xX3bxX9exX6xX3xX8bxXd6xX18xX3xXcxX1cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xX25xX6xXc6xX3xX110xX1e7xX18xX3xX4xX25xX3xX18xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18xX19xX31xX32xXdxX3xX35xX1xX37xX18xX19xX3xX3bxX10xX17xX3xX35xX1xX41xX2dxX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX35xX1xXdxX3xX16xX6xX3xX35xX1xX1b9xXdxX3xX18xX1xXd6xXc6xX3xX574xX3xX18xX4bxXdxX3xX4xX37xX18xX19xX3xX4xX54xX18xX19xX1bfxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX17xX73xXd7xXaxX12xX0xXdxX36bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa7xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxX425xXdxX73xXexX1xX27xX3xXdaxXdfxXdfxXbxX430xX431xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX27xX3xX43bxX363xX363xXbxX430xX431xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX1bfxX8bxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1bfxX110xX18xX58xX18xX10xX425xX7xX58xXd9xX2xXdfxX463xX58xX2xXdfxX43bxX73xX43bxX2xX463xX463xX2xXd9xXdaxXexX363xX471xX471xXaexXd9xX5xXdfxX1bfxX479xXbxX19xX47cxX16xX9xXaexXdaxX43bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xX25xX6xX27xX3xX29xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18xX19xX31xX32xXdxX3xX35xX1xX37xX18xX19xX3xX3bxX10xX17xX3xX35xX1xX41xX2dxX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX18xX4bxXdxX3xX4xX37xX18xX19xX3xX4xX54xX18xX19xXaxX3xX425xXdxX73xXexX1xX9xXaxXdaxXdfxXdfxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX43bxX363xX363xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXa9xXdxXa3xX4xX3xX18xX19xX31xX32xXdxX3xX73xX186xX18xX3xX35xX1xX37xX18xX19xX3xX3bxX10xX17xX3xX35xX1xX41xX2dxX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX7xa531xX3xX16xX131xXexX3xX36bxX131xXexX3xX6xX18xX3xXexX17xXd6xX18xX3xXbxX1xX13bxX18xX19xXc6xX3xX4xX1xX142xX18xX19xX3xX73xX9exX4xX1xX3xX8bxXa3xX18xX1xX1bfxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX17xX73xXd7xXaxX12xX0xXdxX36bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa7xX10xX18xXexX10xX16xX3xX73xXexX1xX2dxX36bxX8bxXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxX425xXdxX73xXexX1xX27xX3xXdaxXdfxXdfxXbxX430xX431xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX27xX3xX43bxXdfxXdfxXbxX430xX431xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX1bfxX8bxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1bfxX110xX18xX58xX18xX10xX425xX7xX58xXd9xX2xXdfxX463xX58xX2xXdfxX43bxX73xX43bxX2xX463xX463xX2xX463xX2xXexXaexX43bxX463xX43bxX43bxX5xXdfxX1bfxX479xXbxX19xX47cxX16xX9xXdaxX6efxXaexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xX25xX6xX27xX3xX29xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18xX19xX31xX32xXdxX3xX35xX1xX37xX18xX19xX3xX3bxX10xX17xX3xX35xX1xX41xX2dxX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX18xX4bxXdxX3xX4xX37xX18xX19xX3xX4xX54xX18xX19xXaxX3xX425xXdxX73xXexX1xX9xXaxXdaxXdfxXdfxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX43bxXdfxXdfxXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX24xX7dxX18xX1xX3xXbexX18xX1xX3xX19xX1xXdxX3xX18xX1xX1d2xX18xX3xXexX96xXdxX3xXbxX1xX31xX32xX18xX19xX3x47d6xXdxXa3xX18xX3xXedxXdxX156xX18xXc6xX3xXcxX1cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xX25xX6xX3xXexX16xX31xX6xX3xXd9xXaexXacxX2xX1bfxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX17xX73xXd7xXaxX12xX0xXdxX36bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa7xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxX425xXdxX73xXexX1xX27xX3xXdaxXdfxXdfxXbxX430xX431xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX27xX3xX43bxXdfxXdfxXbxX430xX431xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX1bfxX8bxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1bfxX110xX18xX58xX18xX10xX425xX7xX58xXd9xX2xXdfxX463xX58xX2xXdfxX43bxX73xX43bxX2xX463xX463xXd9xXd9xX6efxXexX6efxX43bxX363xX6efxX363xX5xXdfxX1bfxX479xXbxX19xX47cxX16xX9xX463xXdfxXd9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xX25xX6xX27xX3xX29xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18xX19xX31xX32xXdxX3xX35xX1xX37xX18xX19xX3xX3bxX10xX17xX3xX35xX1xX41xX2dxX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX18xX4bxXdxX3xX4xX37xX18xX19xX3xX4xX54xX18xX19xXaxX3xX425xXdxX73xXexX1xX9xXaxXdaxXdfxXdfxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX43bxXdfxXdfxXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX24xX7dxX18xX1xX3xXbexX18xX1xX3xX19xX1xXdxX3xX18xX1xX1d2xX18xX3xXexX96xXdxX3xX4xX1xX588xX3xXa9xX31xX32xX18xX3xX24xX17xX6xXc6xX3xXbxX1xX31xX32xX18xX19xX3x26e9xX6xX36bxX3x812cxX4bxX18xXc6xX3xXcxX1cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xX25xX6xX1bfxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX17xX73xXd7xXaxX12xX0xXdxX36bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa7xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxX425xXdxX73xXexX1xX27xX3xXdaxXdfxXdfxXbxX430xX431xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX27xX3xX43bxXdfxXdfxXbxX430xX431xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX1bfxX8bxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1bfxX110xX18xX58xX18xX10xX425xX7xX58xXd9xX2xXdfxX463xX58xX2xXdfxX43bxX73xX43bxX2xX463xX463xXd9xX463xX6efxXexX463xXdaxXd9xX471xXdaxX5xXdfxX1bfxX479xXbxX19xX47cxX16xX9xXdaxX2xX6efxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xX25xX6xX27xX3xX29xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18xX19xX31xX32xXdxX3xX35xX1xX37xX18xX19xX3xX3bxX10xX17xX3xX35xX1xX41xX2dxX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX18xX4bxXdxX3xX4xX37xX18xX19xX3xX4xX54xX18xX19xXaxX3xX425xXdxX73xXexX1xX9xXaxXdaxXdfxXdfxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX43bxXdfxXdfxXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXa7xX25xX3xX3bxX10xX17xX3xX35xX1xX41xX2dxX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX18xX1xX31xX18xX19xX3xX35xX1xX37xX18xX19xX3xX3bx5ebfxX18xX19xX3xX24exX2dxXd7xX3xX4xXb5xX4xX1xX1bfxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX17xX73xXd7xXaxX12xX0xXdxX36bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa7xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxX425xXdxX73xXexX1xX27xX3xXdaxXdfxXdfxXbxX430xX431xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX27xX3xX43bxXdfxXdfxXbxX430xX431xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX1bfxX8bxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1bfxX110xX18xX58xX18xX10xX425xX7xX58xXd9xX2xXdfxX463xX58xX2xXdfxX43bxX73xX43bxX2xX463xX463xXd9xX43bxXaexXexX463xXaexXd9xXaexX6efxX5xXdfxX1bfxX479xXbxX19xX47cxX16xX9xX43bxX471xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xX25xX6xX27xX3xX29xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18xX19xX31xX32xXdxX3xX35xX1xX37xX18xX19xX3xX3bxX10xX17xX3xX35xX1xX41xX2dxX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX18xX4bxXdxX3xX4xX37xX18xX19xX3xX4xX54xX18xX19xXaxX3xX425xXdxX73xXexX1xX9xXaxXdaxXdfxXdfxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX43bxXdfxXdfxXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX19xX1xXdxX3xX18xX1xX1d2xX18xXc6xX3xX18xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18xX19xX31xX32xXdxX3xX5xXd6xX36bxX3xX8bxXbexX17xX3xX110xXa3xXc6xX3xXexX1xX31xX32xX18xX19xX3xX430xX2dxXd7xX156xX18xX3xXexXdxX8dxXbxX3xX430xXf1axX4xX3xX19xX175xX18xX3xX110xX79xXdxX3xX35xX1xXb5xX4xX1xX3xX16xX6xX3xX110xXd6xX17xX3xX4xX37xX18xX19xX3xXexXd7xXc6xX3xX4x1276xX6xX3xX1xXd6xX18xX19xX3xX18xX1xX31xX18xX19xX3xX35xX1xX37xX18xX19xX3xX3bxX10xX17xX3xX35xX1xX41xX2dxX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX1xX17x81ddxX4xX3xX3bxX10xX17xX3xX36bxXd6xX3xX35xX1xX37xX18xX19xX3xX3bxXf1axX18xX19xX3xX24exX2dxXd7xX3xX4xXb5xX4xX1xX3xX6xX18xX3xXexX17xXd6xX18xX1bfxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX17xX73xXd7xXaxX12xX0xXdxX36bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa7xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxX425xXdxX73xXexX1xX27xX3xXdaxXdfxXdfxXbxX430xX431xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX27xX3xX43bxXdfxXdfxXbxX430xX431xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX1bfxX8bxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1bfxX110xX18xX58xX18xX10xX425xX7xX58xXd9xX2xXdfxX463xX58xX2xXdfxX43bxX73xX43bxX2xX463xX463xX363xX2xX43bxXexXd9xX2xX471xX471xXaexX5xXdfxX1bfxX479xXbxX19xX47cxX16xX9xXd9xX471xXaexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xX25xX6xX27xX3xX29xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18xX19xX31xX32xXdxX3xX35xX1xX37xX18xX19xX3xX3bxX10xX17xX3xX35xX1xX41xX2dxX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX18xX4bxXdxX3xX4xX37xX18xX19xX3xX4xX54xX18xX19xXaxX3xX425xXdxX73xXexX1xX9xXaxXdaxXdfxXdfxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX43bxXdfxXdfxXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXc8cxX31xX588xX4xX3xX8bxXdxX8dxXexXc6xX3xX18xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18xX19xXd6xXd7xX3xX18xX6xXd7xX3xX4xXb5xX4xX3xX4xX4bxX3xX24exX2dxX6xX18xX3xX4xX1xX92xX4xX3xX18x59f3xX18xX19xX3xX3bxX101xX3xX16xX6xX3xX24exX2dxX186xX18xX3xXexX2dxXd7xX156xX18xX3xXexX16xX2dxXd7xX2cxX18xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX31xX32xXdxX3xX73xX186xX18xX3xX1xXdxX856xX2dxX3xX3bxX31xX588xX4xX3xX18xX1xX57dxX18xX19xX3xXexXb5xX4xX3xX1xX96xXdxX3xX4xX9axX6xX3xX73xX9exX4xX1xX3xX8bxXa3xX18xX1xX3xXa7xXa8xXa9xXaaxXabxXacxX2xXaexXc6xX3xX4x85cdxX18xX19xX3xX18xX1xX31xX3xXexX175xX36bxX3xX24exX2dxX6xX18xX3xXexX16xX79fxX18xX19xX3xX4xX9axX6xX3xX110xXdxXa3xX4xX3xX3bxX10xX17xX3xX35xX1xX41xX2dxX3xXexX16xX6xX18xX19xX1bfxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX17xX73xXd7xXaxX12xX0xXdxX36bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa7xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxX425xXdxX73xXexX1xX27xX3xXdaxXdfxXdfxXbxX430xX431xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX27xX3xX43bxX363xX363xXbxX430xX431xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX1bfxX8bxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1bfxX110xX18xX58xX18xX10xX425xX7xX58xXd9xX2xXdfxX463xX58xX2xXdfxX43bxX73xX43bxX2xX463xX463xX363xX363xXdfxXexX43bxXd9xXaexX463xX463xX5xXdfxX1bfxX479xXbxX19xX47cxX16xX9xXdaxX471xXd9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xX25xX6xX27xX3xX29xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18xX19xX31xX32xXdxX3xX35xX1xX37xX18xX19xX3xX3bxX10xX17xX3xX35xX1xX41xX2dxX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX18xX4bxXdxX3xX4xX37xX18xX19xX3xX4xX54xX18xX19xXaxX3xX425xXdxX73xXexX1xX9xXaxXdaxXdfxXdfxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX43bxX363xX363xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX16xX31xX79xX4xX3xXexX7dxX18xX1xX3xX1xX7dxX18xX1xX3xX73xX9exX4xX1xX3xX8bxXa3xX18xX1xX3xX3bxX6xX18xX19xX3xX73xXdxX88xX18xX3xX8bxXdxX8dxX18xX3xX35xX1xX25xX3xX5xX31xX32xX18xX19xX3xX18xX1xX31xX3xX1xXdxXa3xX18xX3xX18xX6xXd7xXc6xX3xX16xX131xXexX3xX4xX175xX18xX3xX4xX4bxX3xX24exX2dxX6xX18xX3xX4xX1xX92xX4xX3xX18xX1205xX18xX19xX3xX24exX2dxX6xX18xX3xXexX186xX36bxX3xX18xX1xX1a8xX4xX3xX18xX1xX574xX3xX18xX19xX31xX32xXdxX3xX73xX186xX18xX3xX3bxX10xX17xX3xX35xX1xX41xX2dxX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX110xXd6xX3xXexX1xX11axX4xX3xX1xXdxXa3xX18xX3xX18xX19xX1xXdxX156xX36bxX3xX18xX1xX57dxX18xX19xX3xX8bxXdxXa3xX18xX3xXbxX1xXb5xXbxX3xXbxX1xX13bxX18xX19xX3xX73xX9exX4xX1xX3xXa7xXa8xXa9xXaaxXabxXacxX2xXaexX3xX4xX9axX6xX3xX18xX19xXd6xX18xX1xX3xXd7xX3xXexX8dxX1bfxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx729bxX2dxXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX24xX17xXd6xX18xX19xX3xXc8cxX37xX18xX19xX0xX58xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX58xXbxX12xX0xX73xXdxX110xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX73xX16xX10xX5xX6xXexX10xX73xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX156xX18xX3xX24exX2dxX6xX18xX27xX0xX58xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX2dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXacxXexX1xX2dxX36bxX8bxXacxX6xX18xX73xXacxX7xX6xXbxX17xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa7xX37xX18xX19xX3xX3bxXdxXa3xX18xX3xX4xX9axX6xX3xXa7xX1xX9axX3xXexX9exX4xX1xX3xXecxXedxX29xXabxX3xXexXb9xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xX17xXb5xX27xX3xXcxX1xX11axX4xX3xX1xXdxXa3xX18xX3xX4xXb5xX4xX3xX8bxXdxXa3xX18xX3xXbxX1xXb5xXbxX3xX4xX131xXbxX3xX8bxXb5xX4xX1xX3xX1bfxX1bfxX1bfxXaxX3xX1xX16xX10xX2dexX9xXaxX58xXexX1xX17xXdxXacxX7xX2dxX58xX4xX17xX18xX19xXacxX73xXdxX10xX18xXacxX4xX2dxX6xXacxX4xX1xX2dxXacxXexXdxX4xX1xXacxX2dxX8bxX18xX73xXacxXexXdxX18xX1xXacxXexX1xX6xX18xX1xXacxX1xX17xX6xXacxXexX1xX2dxX4xXacxX1xXdxX10xX18xXacxX4xX6xX4xXacxX8bxXdxX10xX18xXacxXbxX1xX6xXbxXacxX4xX6xXbxXacxX8bxX6xX4xX1xXacxXbxX1xX17xX18xX19xXacxX4xX1xX17xX18xX19xXacxX73xXdxX4xX1xXacxX4xX17xX110xXdxX73xXacxX2xXaexXacxXexX16xX10xX18xXacxX73xXdxX6xXacxX8bxX6xX18xXacxXexXdxX18xX1xX58xX2xX363xXdfxXaexX2xXaexX1bfxX1xXexX36bxXaxX12xX0xXdxX36bxX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX58xX36bxX10xX73xXdxX6xX58xX2xXd9xXdfxX58xX18xX10xX425xX7xX58xXd9xX2xXdfxX463xX58xX2xXdfxX43bxX73xX463xXd9xXd9xX43bxX471xXdfxXaexXexX6efxX471xXdfxX6efxX5xXd9xXacxX2xX6efxX463xX73xX463xXd9xX2xXdfxX471xX463xXd9xXexX6efxX43bxX463xX43bxX5xXdfxXacxX2xX1bfxX479xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xX25xX6xX27xX3xX29xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18xX19xX31xX32xXdxX3xX35xX1xX37xX18xX19xX3xX3bxX10xX17xX3xX35xX1xX41xX2dxX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX18xX4bxXdxX3xX4xX37xX18xX19xX3xX4xX54xX18xX19xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX73xXdxX110xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa7xX37xX18xX19xX3xX3bxXdxXa3xX18xX3xX4xX9axX6xX3xXa7xX1xX9axX3xXexX9exX4xX1xX3xXecxXedxX29xXabxX3xXexXb9xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xX17xXb5xX27xX3xXcxX1xX11axX4xX3xX1xXdxXa3xX18xX3xX4xXb5xX4xX3xX8bxXdxXa3xX18xX3xXbxX1xXb5xXbxX3xX4xX131xXbxX3xX8bxXb5xX4xX1xX3xX1bfxX1bfxX1bfxXaxX3xX1xX16xX10xX2dexX9xXaxX58xXexX1xX17xXdxXacxX7xX2dxX58xX4xX17xX18xX19xXacxX73xXdxX10xX18xXacxX4xX2dxX6xXacxX4xX1xX2dxXacxXexXdxX4xX1xXacxX2dxX8bxX18xX73xXacxXexXdxX18xX1xXacxXexX1xX6xX18xX1xXacxX1xX17xX6xXacxXexX1xX2dxX4xXacxX1xXdxX10xX18xXacxX4xX6xX4xXacxX8bxXdxX10xX18xXacxXbxX1xX6xXbxXacxX4xX6xXbxXacxX8bxX6xX4xX1xXacxXbxX1xX17xX18xX19xXacxX4xX1xX17xX18xX19xXacxX73xXdxX4xX1xXacxX4xX17xX110xXdxX73xXacxX2xXaexXacxXexX16xX10xX18xXacxX73xXdxX6xXacxX8bxX6xX18xXacxXexXdxX18xX1xX58xX2xX363xXdfxXaexX2xXaexX1bfxX1xXexX36bxXaxX12xXa7xX37xX18xX19xX3xX3bxXdxXa3xX18xX3xX4xX9axX6xX3xXa7xX1xX9axX3xXexX9exX4xX1xX3xXecxXedxX29xXabxX3xXexXb9xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xX17xXb5xX27xX3xXcxX1xX11axX4xX3xX1xXdxXa3xX18xX3xX4xXb5xX4xX3xX8bxXdxXa3xX18xX3xXbxX1xXb5xXbxX3xX4xX131xXbxX3xX8bxXb5xX4xX1xX3xX1bfxX1bfxX1bfxX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX73xXaxX12xXcxX142xXdxX3xXd9xXdaxXacxX2xXc6xX3xXa7xX1xX9axX3xXexX9exX4xX1xX3xXecxXedxX29xXabxX3xXexXb9xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xX25xX6xX3xX8bxX6xX18xX3xX1xXd6xX18xX1xX3xXa7xX37xX18xX19xX3xX3bxXdxXa3xX18xX3xX7xX142xX3xXdfxX363xX58xXa7xXc8cxXacxXecxXedxX29xXabxXc6xX3xX19xX1088xXdxX3x40b5xXdxXb5xX36bxX3xX3bxX142xX4xX3xX4xXb5xX4xX3xX7xX574xXc6xX3xXcxX16xX31xX574xX18xX19xX3xX4xXb5xX4xX3xX8bxX6xX18xXc6xX3xX18xX19xXd6xX18xX1xXc6xX3xX3bxX4bxX18xX3xX110xX9exX3xX4xX131xXbxX3xXexXb9xX18xX1xX431xX3xXa7xX1xX9axX3xXexX9exX4xX1xX3xXecxXedxX29xXabxX3xX4xXb5xX4xX3xX1xX2dxXd7xXa3xX18xXc6xX3xXexX1xX9exX3xX430xX101xXc6xX3xXexX1xXd6xX18xX1xX3xXbxX1xX142xX3xX110xX2cxX3xX110xXdxXa3xX4xX3xXexX1xX11axX4xX3xX1xXdxXa3xX18xX3xX4xXb5xX4xX3xX8bxXdxXa3xX18xX3xXbxX1xXb5xXbxX3xX4xX131xXbxX3xX8bxXb5xX4xX1xX3xXbxX1xX13bxX18xX19xXc6xX3xX4xX1xX142xX18xX19xX3xX73xX9exX4xX1xX3xXa7xX17xX110xXdxX73xXacxX2xXaexX3xXexX16xX156xX18xX3xX3bxX9exX6xX3xX8bxXd6xX18xX3xXexXb9xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xX25xX6xX1bfxX0xX58xXbxX12xX0xX58xX73xXdxX110xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX58xX2dxX5xX12xX0xX73xXdxX110xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX16xXaxX12xX0xX58xX73xXdxX110xX12xX0xX58xX73xXdxX110xX12
Hoàng Đông