Liên minh châu Âu sắp tổ chức hội nghị các nhà tài trợ cho Syria
Truyền thông Trung Đông ngày 22/4 dẫn nguồn tin cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ tổ chức hội nghị các nhà tài trợ lần thứ 6 cho Syria vào tháng 5 tới.
793ex101cfx8266xc103x10945xb8faxbd83xb657x9f82xX7xf9bfx115a6xc327xaf7bxe07dxdfcexX5xa8ecxXax7b09xa68bxXdxd61axcbcaxX3x88f4xXdxX16xX1xX3xX4xX1xc28bxe78fxX3x87dbxX20xX3xX7x7d45xXbxX3xXex10ee0xX3xX4xX1xae99xX4xX3xX1xce35xXdxX3xX16xd0c0xX1xa4e5xX3xX4x1047axX4xX3xX16xX1xa279xX3xXexX40xXdxX3xXex9d67xbf43xX3xX4xX1xce2dxX3xaa43xe2acxX47xXdxX6xX0xf5e6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11d40xX4cx7a07xX4fxXaxX12xX0xXdxX18xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX18xX7xb4c5xXbxX1xX4cxXexX4cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xXdxX16xX1xX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX20xX3xX7xX26xXbxX3xXexX2axX3xX4xX1xX2exX4xX3xX1xX32xXdxX3xX16xX36xX1xX38xX3xX4xX3bxX4xX3xX16xX1xX40xX3xXexX40xXdxX3xXexX47xX48xX3xX4xX1xX4cxX3xX4exX4fxX47xXdxX6xX3xX1x8c82xX16xX1xX3xaa48xX16xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX54xX54xXdxc579x7e6cxX6xX4cxXexX1xX6xX16xX1xX1xX4cxX6xXdcx9be3xX16xX54xX16xX10xd304xX7xX54x8beaxXf1xX2x7a86xX54xX2x8533xXf7xX65xXf4xX2xc6a2xXfcx102c6x10f28xXf7xXexffd9xXf1xX102xXf7xX5xX2xXdcxf089xXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xXdxX16xX1xX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX20xX3xX7xX26xXbxX3xXexX2axX3xX4xX1xX2exX4xX3xX1xX32xXdxX3xX16xX36xX1xX38xX3xX4xX3bxX4xX3xX16xX1xX40xX3xXexX40xXdxX3xXexX47xX48xX3xX4xX1xX4cxX3xX4exX4fxX47xXdxX6xXaxX3xX65xX6xXexX6xX78xXbxX1xX4cxXexX4cxX78xX4cxX47xXdxX36xXdxX16xX6xX5xX78xX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xeaa4xX54xX54xX4xX65xX16xXdxX18xX36xXdcxXe9xXdxX10xXexX16xX6xX18xXbxX5xX20xX7xXdcxXe9xX16xX54xXexXf4xXf1xXffxX54xX20xXbxX5xX4cxX6xX65xX10xX65xX54xX1xX4cxXexX16xX16xe315xX54xXf1xXffxXf1xXf1xef92xXffxXfcxX1a5xXf1x8bbfxX54xXexXex7c9exXe9xX16xX7xX4fxX47xXdxX6xXdcxX109xXbxX36xXaxX3xX54xX12xXcxX47xc81dxX3xX10xX18xX3xXexba29xXdxX3xX18xX32xXexX3xXexX47xX1c6xXdxX3xXexX38xX3xX16xX1c6xX16xX3xde45xX3xXex119a4xX16xX1xX3xc1a7xX65xX5xXdxXddxc121xX3xX4exX4fxX47xXdxX6xXdcxX3x867axe4daxX16xX1xX173xX3x115aex11164xf859xX54xXcxXcxb5acx1000ax10191xb21fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb864xX10xX6xX65xXaxX12xXcxX47xX20xX4fx110e3xX16xX3xXexX1x10c9cxX16xX36xX3xXcxX47xX20xX16xX36xX3xc0e0xX21cxX16xX36xX3xX16xX36xX40xX4fxX3xXf1xXf1xX54xXfcxX3xX65xaa0dxX16xX3xX16xX36xX20xff6exX16xX3xXexXdxX16xX3xX4xX1xX4cxX3xXddxXdxab24xXexX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xXdxX16xX1xX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX20xX3xX1eexaa82xaf41xX1fdxX3xX7x11876xX3xXexX2axX3xX4xX1xX2exX4xX3xX1xX32xXdxX3xX16xX36xX1xX38xX3xX4xX3bxX4xX3xX16xX1xX40xX3xXexX40xXdxX3xXexX47xX48xX3xX5xf90bxX16xX3xXexX1xX2exX3xXf4xX3xX4xX1xX4cxX3xX4exX4fxX47xXdxX6xX3xXe9xX40xX4cxX3xXexX1xX3bxX16xX36xX3xXfexX3xXex818dxXdxXdcxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX4cxX65xX4fxXaxX12xX1fcxX36xa045x11945xXdxX3xXbxX1xX3bxXexX3xX16xX36xX21cxX16xX3xX4xX3bxX4xX3xXe9xb8cfxX16xX3x89dfxX217xX3xX2d8xede6xXdxX3xX16xX36xX4cxX1c6xXdxX3xX4xa9f6xX6xX3xX25fxX260xX1e5xX3xX21cxX16xX36xX3xX1f6xX10xXexX10xX47xX3xX4exXexX6xX16xX4cxX3xb7cbxX1x9f12xX16xX36xX3xX2d8xX38xX16xX1xX3xX25fxX260xX3xX2fdxX1xX21cxX16xX36xX3xX5xcb1dxX16xX36xX3xa092xX20xX15xX16xX3xXexX47xX2c2xX2a8xX4xX3xX16xX1xdb0exX16xX36xX3xX16xdee2xXdxX3xX2d8xX6xX20xX3xXe9xX40xX3xXddxXdxX3xX2fdxX38xX4xX1xX3xX4xX2e6xX6xX3xX16xX36xX2c2xX2c3xXdxX3xX65xX1fxX16xX3xX4exX4fxX47xXdxX6xX3xXddxX2d5xXexX3xX4xX1xX2d5xXbxX3xX4xX20xX32xX4xX3xX1aexX20xX16xX36xX3xX2d8xX32xXexX3xXexX1c6xXdxX3xX260xX2fdxX47xX6xXdxX16xX10xX3xXdcxX3xa222xX4cxX3xX2d8x90efxX1e5xX3xX25fxX260xX3xX7xX264xX3xXexX2axX3xX4xX1xX2exX4xX3xX1xX32xXdxX3xX16xX36xX1xX38xX3xX4xX3bxX4xX3xX16xX1xX40xX3xXexX40xXdxX3xXexX47xX48xX3xX4xX1xX4cxX3xX4exX4fxX47xXdxX6xX3xX2d8x934cxX3xX1xX328xX3xXexX47xX48xX3xXexX2c2xc3f3xX16xX36xX3xX5xX6xXdxX3xX2d8xX2d5xXexX3xX16xX2c2xX2a8xX4xX3xX16xX40xX4fxX3xXe9xX40xX3xX2fdxX1xX20xX3xXe9xd081xX4xXdcxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX4cxX65xX4fxXaxX12xXcxX1xX10xX4cxX3xX16xX36xX20xX23cxX16xX3xXexXdxX16xX1e5xX3xX1xX32xXdxX3xX16xX36xX1xX38xX3xX7xX264xX3xX65xXdxc244xX16xX3xX47xX6xX3xXexX47xX4cxX16xX36xX3xXf1xX3xX16xX36xX40xX4fxX3xae21xX78xX2xXffxX54xXfexX3xXexX2a8xXdxX1e5xX3xX2fdxX1xX2ffxX16xX36xX3xX2d8xX38xX16xX1xX3xX4xX6xX18xX3xX2fdxX249xXexX3xX4xX2e6xX6xX3xX4xX32xX16xX36xX3xX2d8xX23cxX16xX36xX3xX316xX20xX2dcxX4xX3xXexX249xX3xX2d8xX2dcxXdxX3xXe9xX2a8xXdxX3xX16xX1xX1fxX16xX3xX65xX1fxX16xX3xX4exX4fxX47xXdxX6xXdcxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX4cxX65xX4fxXaxX12xc1eexX3bxX4xX3xX4xX1x8300xX16xX1xX3xXbxX1xX2e6xX3xXe9xX40xX3xX4xX3b7xX3xX316xX20xX6xX16xX3xX316xX20xX2dcxX4xX3xXexX249xX3xX4x10084xX16xX36xX3xXe9xX2a8xXdxX3xX4xX3bxX4xX3xXexX2axX3xX4xX1xX2exX4xX3xX2fdxX1xX20xX3xXe9xX3d4xX4xX3xXe9xX40xX3xX2d8xX1c6xXdxX3xX65xXdx10eefxX16xX3xX1aexX312xX3xX1xX32xXdxX3xX65xX1fxX16xX3xX7xX3d4xX3xX7xX264xX3xXexX1xX6xX18xX3xX36xXdxX6xX3xX1xX32xXdxX3xX16xX36xX1xX38xX3xX16xX377xXdxX3xXexX47xX15xX16xX1e5xX3xXe9xX2dcxX16xX3xX4xX377xX3xXe9xX6xXdxX3xXexX47xef41xX3xX16xX1xX2c2xX3xX18xX32xXexX3xX16xX217xX16xX3xXexXcdxX16xX36xX3xX2d8xX3acxX3xX5xX26xX16xX36xX3xX16xX36xX1xX10xX3xX16xX36xX20xX4fxX4c5xX16xX3xXe9x9811xX16xX36xX3xX4xX2e6xX6xX3xX16xX36xX2c2xX2c3xXdxX3xX65xX1fxX16xX3xX4exX4fxX47xXdxX6xXdcxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX4cxX65xX4fxXaxX12xX1fcxf17cxX18xX3xX16xX36xX4cxX3bxXdxX1e5xX3xX4xX32xX16xX36xX3xX2d8xX23cxX16xX36xX3xX316xX20xX2dcxX4xX3xXexX249xX3xX2d8xX312xX3xX4xX6xX18xX3xX2fdxX249xXexX3xXexX40xXdxX3xXexX47xX48xX3xXfexX1e5xX1aaxX3xXex93b2xX3xX10xX20xX47xX4cxX3xX1eexXfexX1e5xXf7xX3xXexX58cxX3xX260xX4exX373xX1fdxX3xX4xX1xX4cxX3xX4exX4fxX47xXdxX6xX3xXe9xX40xX3xX4xX3bxX4xX3xX316xX20xX2dcxX4xX3xX36xXdxX6xX3xX5xX3bxX16xX36xX3xX36xXdxX217xX16xX36xX3xXexXdxX249xXbxX3xX16xX1xa2dbxX16xX3xX16xX36xX2c2xX2c3xXdxX3xXexX38xX3xX16xX1c6xX16xX3xX4exX4fxX47xXdxX6xX3xXdcxX3xc311xX2a8xX4xX3xXexX484xX16xX1xX1e5xX3xX2fdxX3acxX3xXex8158xX3xX2fdxX1xXdxX3xX1aexX20xX16xX36xX3xX2d8xX32xXexX3xX16xX2axX3xX47xX6xX3xXexX1c6xXdxX3xX4exX4fxX47xXdxX6xX3xX16xX558xX18xX3xXf1xXffxX2xX2xX1e5xX3xX2d8xX312xX3xX4xX377xX3xX1xX3b7xX16xX3xXfcxXffxXffxXdcxXffxXffxXffxX3xX16xX36xX2c2xX2c3xXdxX3xXexX1xXdxX4c5xXexX3xX18xX1c6xX16xX36xX3xXe9xX40xX3xX1xX3b7xX16xX3xX2xXf1xX3xXexX47xXdxX4c5xX20xX3xX16xX36xX2c2xX2c3xXdxX3xXddxX20xX32xX4xX3xXbxX1xXcdxXdxX3xX47xX2c3xXdxX3xXddxef48xX3xX16xX1xX40xX3xX4x8761xX6xXdcxX54xXdcxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f4xX20xXexX1xX4cxX47xXaxX12xX1eexX1fbxXdxX10xXexX16xX6xX18xc22bxX1fdxX0xX54xXbxX12
(Vietnam+)