195 công dân Việt Nam từ Nhật Bản trở về cách ly tại Sư đoàn 390 âm tính với SARS – CoV-2
(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết: Kết quả xét nghiệm lần 1 của 195 công dân Việt Nam từ Nhật Bản trở về cách ly tại Sư đoàn 390, Quân đoàn 1, đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, âm tính với SARS – CoV-2.
d5b4x17a09x11c87x160e0x1995bx11bfbx172a9xfe4fx15a60xX7x1977axd7a1x179cax1186dx156d8x13144xX5x17939xXax1031axX2x1a996x11617xX3xX4x140ccx18c39x18713xX3x1aabcx13370xX19xX3x169cdxXdx11ccdxXexX3x137e2xX6x174c1xX3xXex18c7dxX3xX25xX1x17ae4xXexX3x18b62x19240xX19xX3xXex1249bx1a3b1xX3x1a844x15361xX3xX4x117a1xX4xX1xX3xX5x1346dxX3xXex189b9xXdxX3x10ed4xe47axX3x17568x122e6xda46xX19xX3x12f3dxX14x14dc2xX3xX1dxX27xX3xXex1ae16xX19xX1xX3xX39x14f0bxXdxX3xX48xeea5xda22xX48xX3xedbfxX3x142d3xX4cxX20x1175fx10c83xX0xdf7dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe6d7xX10xX6xX1cxXaxX12xXcxX1xX18xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xXexX2axX3xXcxX36x1b3daxX19xX1axX3xXexX1dxX27xX3x130fexXdx10be1xX27xX3xX7xX4cxX3dxXexX3xdc17xX22xX19xX1xX3xXexX2exXexX3xXex1302dxX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX7cx18568xX6xX3xX4xX1xX4cxX3xXa3xXdx15b8bxXexfa6dxX3xX99xXc1xXexX3x15ba1xX91xX32xX3x18af1x19056xXexX3xX19xX1axX1xXdxX22xX27xX3xX5xe99bxX19xX3xX2xX3xX4xfd4exX6xX3xX2xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX27xX3xXexX2axX3xX25xX1xX2exXexX3xX31xX32xX19xX3xXexX36xX37xX3xX39xX3axX3xX4xX3dxX4xX1xX3xX5xX42xX3xXexX45xXdxX3xX48xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX19xX3xX50xX14xX52x1bb68xX3x19b68xX91xX1dxX19xX3xX4bxX4cxX4dxX19xX3xX2xX122xX3xX4bxXb8xX19xX1axX3xXexX36x18de4xX19xX3xX4bx16f8fxX6xX3xXa3xX4dxX19xX3xXexX1xX13cxX3xXcdxee01xX3xX31xXadxX27xX3xX48x185a2xX19xX122xX3xX1dxX27xX3xXexX58xX19xX1xX3xX39xX5dxXdxX3xX48xX61xX62xX48xX3xX65xX3xX67xX4cxX20xX6axX6bx15c4exX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX4cxX1cxX42xXaxX12xX0xXdxX27xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX19xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxea1fxXdxX1cxXexX1xXc3xX3xX14xX52xX52xXbxXcdx10b9axX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexXc3xX3x1122ax12774xX15xXbxXcdxX1a9xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc3xX6dxX6dxXdxX16bxXa3xX6xX4cxXexX1xX6xX19xX1xX1xX4cxX6xX16bxX39xX19xX6dxX19xX10xX19dxX7xX6dxX6bxX52xX50xX52xX6dxX2xX1b3xf61exX1cxX2xX2xX52xX6bxX6bxX2x121c5xXexX1ecxX1b3xX6bxX52xX15xX5xX52xX16bx12ad7xXbxX1ax14976xX36xX9xX1e4xX6bxX1e4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX27xX3xXexX2axX3xX25xX1xX2exXexX3xX31xX32xX19xX3xXexX36xX37xX3xX39xX3axX3xX4xX3dxX4xX1xX3xX5xX42xX3xXexX45xXdxX3xX48xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX19xX3xX50xX14xX52xX3xX1dxX27xX3xXexX58xX19xX1xX3xX39xX5dxXdxX3xX48xX61xX62xX48xX3xX65xX3xX67xX4cxX20xX6axX6bxXaxX3xX19dxXdxX1cxXexX1xX9xXaxX14xX52xX52xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX1b3xX1b4xX15xXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX4cxX1cxX42xXaxX12xXcxX36xX49xX5dxX4xX3xX4bxXb8xX122xX3xX36xX45xX19xX1axX3xX7xX3dxX19xX1axX3xX6bxX1b3xX6axX1b4xX122xX3xX2xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX27xX3xX4bxX6xX19xX1axX3xX7xXdxX19xX1xX3xX7x1883bxX19xX1axX122xX3xX1x15565xX4xX3xXexX2exXbxX3xX39xX4dxX3xX5xX4dxX27xX3xX39xXdxX22xX4xX3xXexX45xXdxX3xX25xX1xX2exXexX3xX31xX32xX19xX122xX3xXexX36xX4cxX19xX1axX3xX4bxXb8xX3xX4xXb8xX3xX14xX1b3xX3xX19xX6xX27xX122xX3xX14xX14xX3xX19x19c28xX3x1b934xX2xX3xXexX36xf90cxX3xX10xX27xX3xX19xX6xX27xX122xX3xX15xX3xXexX36xX312xX3xX10xX27xX3xX19xX30bxX3xX39xX4dxX3xX50xX15xX3xXbxX1x16116xX3xX19xX30bxX3xX4xXb8xX3xXexX1xX6xXdx11367xX3xX39xX3axX3xX19xX49xX5dxX4xX3xXexX36xX138xX19xX3xX4xX1xX91xX42xXc1xX19xX3xXa3xX6xX42xX3xX20xX25xX50xX2xX2xX3xX20xXdxX10xXexX19xX6xX27xX3xX61xXdxX36xX5xXdxX19xX10xX7xX3xX4bxXc1xX19xX3xX7xX1dxX19xX3xXa3xX6xX42xX3xX20xX1dxX19xX3xf9d0x18657xX19xX3xX30dxX124xX91xX32xX19xX1axX3xX25xXdxX19xX1xX33cxX3xX39xX4dxX3xX4bxX49xffd9xX4xX3xX4xX1xX91xX42xX9bxX19xX3xX39xX3axX3x18c30xX1xX91xX3xX4xX3dxX4xX1xX3xX5xX42xX3xXexX2exXbxX3xXexX36xX91xX19xX1axX3xX4xXdfxX6xX3xX48xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX19xX3xX50xX14xX52xX16bxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX4cxX1cxX42xXaxX12xX25xX1axX6xX42xX3xX7xX6xX91xX3xX3a0xX1xXdxX3xX39xX3axX3xX3a0xX1xX91xX3xX4xX3dxX4xX1xX3xX5xX42xX122xX3xX4xX3dxX4xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xX4bxX49xX393xX4xX3xX4bxe9b1xXdxX3xX19xX1ax18366xX3xX42xX122xX3xXa3xX3dxX4xX3xX7x18677xX3xX3a0xXdxX9bxX27xX3xXexX36xX6xX3xXexX1xX1dxX19xX3xX19xX1xXdxX22xXexX3xX39xX4dxX3xX5xX2exXbxX3xXex1a374xX3xX3a0xX1xX6xXdxX3xXa3xX3dxX4cxX3xX42xX3xXexXc1xX16bxX3xXcxX36xX91xX19xX1axX3xXexX1dxX27xX3xX99xXdxX9bxX27xX3xX7xX4cxX3dxXexX3xXa3xX22xX19xX1xX3xXexX2exXexX3xXexXadxX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX7cxXb8xX6xX3xX4bxX148xX3xXex13237xX3xX4xX1x14d7exX4xX3xX5x19b22xX42xX3xX27x1ad57xX91xX3xXcdxXcexXexX3xX19xX1axX1xXdxX22xX27xX3xX48xX61xX62xX48xX6axX67xX4cxX20xX6axX6bxX3xX5xXd9xX19xX3xX2xX3xX4bxX2ccxXdxX3xX39xX5dxXdxX3xX2xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX122xX3xXexX481xXexX3xX4xX32xX3xX4bxX3axX91xX3xX4xX1xX4cxX3xX3a0xXc1xXexX3xXc9xX91xX32xX3xX1dxX27xX3xXexX58xX19xX1xX3xX39xX5dxXdxX3xX48xX61xX62xX48xX3xX65xX3xX67xX4cxX20xX6axX6bxX16bxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX91xXexX1xX4cxX36xXaxX12xXcxX18xX3xX7cxX4dxX0xX6dxXbxX12
Tô Hà