Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thương mại trong xây dựng nông thôn mới
(Baothanhhoa.vn) - Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn là tiêu chí số 7 trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Đây được xem là “tiêu chí mềm” trong 19 tiêu chí NTM vì nhiều xã được “đặc cách” không phải xây dựng chợ nông thôn. Tuy nhiên, đối với nhiều địa phương, việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thương mại chính là yếu tố quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
6851x85aax9ff0x95afx7d86xe32exdf33xb902xce29xX7xe207x1040ex99f2x9bd8x9ff1xb612xX5x7bc9xXaxf91fx9189xac1dxb00dxX3xXexe37axX3xXbxX1xf9c2xXexX3xXexdf39xXdxf986x10056xX3xX4x840cxX3xX7xf7a0xX3xX1xcf3axX3xXexX14xX23xef3exX3xXexX1xX18xX26xX23xX31xX3x90e6xX2cxXdxX3xXexX20x7ed6xX23xX31xX3xb313xcb95xa203xX3xa9f6xd792xX23xX31xX3xX23xc8a4xX23xX31xX3xXexX1xX4exX23xX3xX3axac51xXdxX0xbed6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf222xX10xX6xX48xXaxX12xff2axX26xX3xX7xX29xX3xX1xX2cxX3xXexX14xX23xX31xX3xXexX1xX18xX26xX23xX31xX3xX3axX2cxXdxX3xX23xX4exX23xX31xX3xXexX1xX4exX23xX3xX5xe2aaxX3xXexXdx8658xX15xX3xX4xX1x10adfxX3xX7xba55xX3x95b5xX3xXexX20xX40xX23xX31xX3xbbe6xac4fxX3xXexXdxX98xX15xX3xX4xX1xX9dxX3xcf28xX15xXa0xX4xX3xX31xXdxX6xX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX23xX31xX3xX23xX4exX23xX31xX3xXexX1xX4exX23xX3xX3axX58xXdxX3x10010xe71dxXcx75abx6b7dxc4dbxX3xX13xX45xX46xX3x100f9xX18xde8bxX4xX3xX44xX10xX3axX3xX5xX94xX3x6f54xXexXdxX98xX15xX3xX4xX1xX9dxX3xX3axb43fxX3axa58bxX3xXexX20xX40xX23xX31xX3xX2x92b4xX3xXexXdxX98xX15xX3xX4xX1xX9dxX3xXd7xXcxXd9xX3x6ac9x8e62xX3xX23xX1xXdxXf8xX15xX3xX44x925dxX3xXe1xX18xXe3xX4xX3xXedxXe1x8405xX4xX3xX4xX1cxX4xX1xXfaxX3x79cdxX1xX4exX23xX31xX3xXbxX1x77e5xXdxX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX23xX31xX3xX4xX1xXe3xX3xX23xX4exX23xX31xX3xXexX1xX4exX23xXdbxX3xXcxX15xX46xX3xX23xX1xXdxX98xX23x8196xX3xXe1xXa0xXdxX3xX112xX58xXdxX3xX23xX1xXdxXf8xX15xX3xXe1xf388xX6xX3xXbxX1xX18xX26xX23xX31xX15axX3xX112xXdxb445xX4xX3xXe1xX14xX15xX3xXexX18xX3xXbxX1xX1cxXexX3xXexX20xXdxX22xX23xX3xX4xX26xX3xX7xX29xX3xX1xX2cxX3xXexX14xX23xX31xX3xXexX1xX18xX26xX23xX31xX3xX3axX2cxXdxX3xX4xX1xX9dxX23xX1xX3xX5xX94xX3xX46xdd66xX15xX3xXexXa0xX3xXb6xX15xX6xX23xX3xXexX20x10097xX23xX31xX3xX31xb590xXbxX3xXbxX1xX14xX23xX3xXbxX1xX1cxXexX3xXexX20xXdxX22xX23xX3xX12exXdxX23xX1xX3xXexX1b0xX3x10a1fxX3xX44xX11cxX3xX1xXabxXdxX15axX3xX23xX45xX23xX31xX3xX4xX6xX40xX3xX4xX1xea59xXexX3xX5xX18xXe3xX23xX31xX3xX4xX15xXabxX4xX3xX7xXa0xX23xX31xX3xX4xd98axX6xX3xX23xX31xX18x943bxXdxX3xX48xX45xX23xXdbxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX6xXbxXexXdxX40xX23xX3xXbxX70xX10xX23xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX3axX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX70xX10xX23xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxf352xXdxX48xXexX1xd4f7xX3xe402xa6bfxX257xXbxX44xd4f8xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX254xX3xdaf6xX265xX256xXbxX44xX25bxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxXdbxd923xX6xX40xXexX1xX6xX23xX1xX1xX40xX6xXdbxX112xX23xX5bxX23xX10xX24fxX7xX5bxX2xfb1bx7492xa5c0xX5bxX2xXa2xXa2xX48xX28cxX28dxX257xX28dxX256xX2xXa2xXexX265xX28dxX28cxX257xf612xX5xX257xXdbxe234xXbxX31xcaf2xX20xX9xX28bxX103xX28dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX3xXbxX1xX1cxXexX3xXexX20xXdxX22xX23xX3xX4xX26xX3xX7xX29xX3xX1xX2cxX3xXexX14xX23xX31xX3xXexX1xX18xX26xX23xX31xX3xX3axX2cxXdxX3xXexX20xX40xX23xX31xX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX23xX31xX3xX23xX4exX23xX31xX3xXexX1xX4exX23xX3xX3axX58xXdxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX6xXbxXexXdxX40xX23xX3xXbxX70xX10xX23xXexX10xX20xXaxX12xXd9xXabxXexX3xX31xX1c2xX4xX3xX4xX1xXe3xX3xX13xXdxXf8xX23xX3xX6axXabxX15axX3xX44xX11cxX3xXd7xX31xX6xX3xX13xXdxXf8xX23xX15axX3xX1xX15xX46xX178xX23xX3xXd7xX31xX6xX3xbffbxX26xX23xX3xXd6xX136xX23xX1xX3xX3axX6xX23xX31xX3xXexX9dxX23xX1xX3xX4xX1xX1f2xXexX3xX3axXdxX23xX1xX3xX1xX1bdxX6xXdaxXdbxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX40xX48xX46xXaxX12xe727xX11cxX3xX70xf063xX3axX3xb4edxX1xX40xX23xX31xX3xXd6xX70xX385xX3axX3xXcxX1xX206xX46xXdaxX3xX4xX1c2xX3xX4xX1cxX4xX3xXe1xX18xX20cxX23xX31xX3xXexb144xX23xX1xX3xX28dxX2xXa2xX15axX3xX28cxX2xX103xX3xX4xX1xX2cxX46xX3xXb6xX15xX6xX3xX112xX94xX3xX31xXdxX1cxXbxX3xXexX1xX16bxX3xXexX20xX1f2xX23xX3xX70xX385xX3axX3xXcxX1xX206xX46xX3xX23xX98xX23xX3xXexX1xX15xfc73xX23xX3xXexXdxX178xX23xX3xX4xX1xX40xX3xX112xXdxX178xX4xX3xXexX20xX6xX40xX3xXe1xa847xXdxX15axX3xX3axX15xX6xX3xX276xX1cxX23xX3xX7xX136xX23xX3xXbxX1xX385xX3axX3xX1xX94xX23xX31xX3xX1xX1c2xX6xXdbxX3xX70xX1xX9dxX23xX1xX3xX112xX113xX3xX112xX3dexX46xX3xXexX20xX40xX23xX31xX3xXb6xX15xX1cxX3xXexX20xX113xX23xX1xX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX23xX31xX3xXd7xXcxXd9xX3xX44xX11cxX3xX12exX1xX4exX23xX31xX3xXb6xX15xX46xX3xX1xX40xX2cxX4xX1xX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX23xX31xX3xX4xX1xXe3xX3xX3axX94xX3xX4xX1xX3a7xX3xX12exX1xX15xX46xX1b0xX23xX3xX12exX1xX9dxX4xX1xX3xX4xX1cxX4xX3xX1xXabxX3xX31xXdxX6xX3xXe1xX113xX23xX1xX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX23xX31xX3xX4xX1cxX4xX3xX4xa057xX6xX3xX1xX94xX23xX31xX3xXexXdxX178xX23xX3xX9dxX4xX1xX15axX3xX7xXdxX98xX15xX3xXexX1xX16bxX3xX3axXdxX23xXdxX3xX112xX94xX3xX4xX1cxX4xX3xX4xX490xX6xX3xX1xX94xX23xX31xX3xXexX3f5xX23xX31xX3xX1xXe3xXbxX3xX276xX136xX40xX3xXe1xX136xX3axX3xX12exXdxX23xX1xX3xX48xX40xX6xX23xX1xX3xX112xX94xX3xXbxX1xac5bxX4xX3xX112xX4e1xX3xX23xX1xX15xX3xX4xX14xX15xX3xX4xX206xX6xX3xX23xX1xX45xX23xX3xX48xX45xX23xXdbxX3x9652xX23xX31xX3xXcxX20xX14xX23xX3x9bc5xX23xX1xX3xX6axd9b3xX6xX15axX3xX388xX1xX1c2xX3xX70xX1xX206xX3xXexX16bxX4xX1xX3x8dcbxXaaxXd7x94c1xX3xX44xX11cxX3xX70xX385xX3axX3xX388xX1xX40xX23xX31xX15axX3xX4xX1xX40xX3xX276xXdxX1b0xXexX254xX3xXd9xX1bdxXdxX3xX1xX40xX2cxXexX3xXe1xXabxX23xX31xX3xX31xXdxX6xX40xX3xXexX1xX18xX26xX23xX31xX3xX4xX206xX6xX3xX23xX31xX18xX20cxXdxX3xX48xX45xX23xX3xXe1xX16bxX6xX3xXbxX1xX18xX26xX23xX31xX3xXexa156xX3xXexX20xX18xX58xX4xX3xXe1xX1b0xX23xX3xX23xX6xX46xX3xXe1xXf8xX15xX3xX48xXdx9322xX23xX3xX20xX6xX3xX29xX3xX4xX1cxX4xX3xX4xX1xXe3xX3xXexX1xX15xXabxX4xX3xX44xX11cxX3xX70xX385xX3axX3xX34axX26xX23xX15axX3xXexX1xX16bxX3xXexX20xX1f2xX23xX3xX70xX385xX3axX3xXcxX1xX206xX46xXdbxXdbxXdbxX3xX4xX1xX9dxX23xX1xX3xX112xX113xX3xX112xX3dexX46xX3xX23xX1b0xX15xX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX23xX31xX3xX4xX1xXe3xX3xXexX2cxXdxX3xX44xX11cxX3xXexX1xX113xX3xX7x850cxX3xX12exX1xX1c2xX3xXexX1xX15xX3xX1xbb9dxXexX3xXe1xX18xXe3xX4xX3xXexXdxX22xX15xX3xXexX1xX18xX26xX23xX31xX3xX12exXdxX23xX1xX3xX48xX40xX6xX23xX1xX3xXexX20xX40xX23xX31xX3xX4xX1xXe3xX15axX3xX48x68dexX23xX3xXe1xX1b0xX23xX3xX5xX11cxX23xX31xX3xXbxX1xX9dxX15axX3xX12exX1xX4exX23xX31xX3xX1xXdxX178xX15xX3xXb6xX15xX136xXdbxX3xff3dxXdxX178xX4xX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX23xX31xX3xX1xX178xX3xXexX1xXa0xX23xX31xX3xX4xX490xX6xX3xX1xX94xX23xX31xX3xXexX3f5xX23xX31xX3xX1xXe3xXbxX15axX3xX4xX490xX6xX3xX1xX94xX23xX31xX3xXexXdxX178xX23xX3xX9dxX4xX1xX3xX112xX56dxX6xX3xX276xX136xX40xX3xXe1xX136xX3axX3xXexX1xX94xX23xX1xX3xX4xX4exX23xX31xX3xX3axX4e1xX4xX3xXexXdxX98xX15xX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX23xX31xX3xXd7xXcxXd9xX15axX3xX112xX56dxX6xX3xXexX1xX5efxX4xX3xXe1xX385xX46xX3xXbxX1xX1cxXexX3xXexX20xXdxX22xX23xX3xX12exXdxX23xX1xX3xXexX1b0xX3xX1xXabxX3xX31xXdxX6xX3xXe1xX113xX23xX1xX15axX3xX4xX1xX15xX46xX22xX23xX3xX48xX16bxX4xX1xX3xX4xX26xX3xX4xX1f2xX15xX3xX23xX31xX94xX23xX1xX3xX23xX31xX1xXf8xX3xX23xX4exX23xX31xX3xXexX1xX4exX23xX3xXexX2cxXdxX3xXe1xX16bxX6xX3xXbxX1xX18xX26xX23xX31xXdbxX3xX51fxX40xX3xXe1xX1c2xX15axX3xXexX20xX98xX23xX3xXe1xX16bxX6xX3xX276xX94xX23xX3xX44xX11cxX3xXe1xX11cxX3xXbxX1xX1cxXexX3xXexX20xXdxX22xX23xX3xXe1xX18xXe3xX4xX3xX2xX265xX3xX4xX26xX3xX7xX29xX3xX276xX1cxX23xX3xX5xe065xX15axX3xX4xX490xX6xX3xX1xX94xX23xX31xX3xXexXdxX178xX23xX3xX9dxX4xX1xX15axX3xX4xX490xX6xX3xX1xX94xX23xX31xX3xX12exXdxX23xX1xX3xX48xX40xX6xX23xX1xX3xXexX3f5xX23xX31xX3xX1xXe3xXbxX3xX4xX1c2xX3xXe1xX14xX15xX3xXexX18xX3xX276xX136xX23xX31xX3xX1xXdxX178xX15xX15axX3xXexX1xX20cxXdxX3xX31xXdxX6xX23xX3xX3axX29xX3xX4xX490xX6xX3xXbxX1xffe0xX3xX1xXe3xXbxX3xX4xX1xX40xX3xX112xXdxX178xX4xX3xX3axX15xX6xX3xX7xac25xX3axX3xX4xX206xX6xX3xX23xX31xX18xX20cxXdxX3xX48xX45xX23xX15axX3xX4xX4exX23xX31xX3xXexX20xX113xX23xX1xX3xX12exXdxX1b0xX23xX3xXexX20xX5efxX4xX3xXe1xX18xXe3xX4xX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX23xX31xX3xX112xfeb7xX23xX31xX3xX4xX1xX7b1xX4xX15axX3xX276xX136xX40xX3xXe1xX136xX3axX3xX4xX1cxX4xX3xX46xX98xX15xX3xX4xX14xX15xX3xXbxX1xX50bxX23xX31xX3xX4xX1xX1cxX46xX15axX3xX4xX1xX7e7xX6xX3xX4xX1xX1cxX46xX15axXdbxXdbxXdbxX3xXe1xX2cxXexX3xXexXdxX98xX15xX3xX4xX1xX9dxX3xXexX1xX10xX40xX3xc801xX15xX46xX1b0xXexX3xXe1xX16bxX23xX1xX3xX29fxX28bxX257xX257xX5bxX831xX13xX1ddxXaaxX70xXcxX3xX4xX206xX6xX3xXaaxXabxX3xX70xX4exX23xX31xX3xXcxX1xX18xX26xX23xX31xXdbxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX40xX48xX46xXaxX12xX70xX1xXe3xX3xX13xXdxXf8xX23xX3xX6axXabxX15axX3xX44xX11cxX3xXd7xX31xX6xX3xX13xXdxXf8xX23xX3xXd6xXd7xX31xX6xX3xX34axX26xX23xXdaxX3xX5xX94xX3xX4xX1xXe3xX3xXexX20xX15xX46xXf8xX23xX3xXexX1xXa0xX23xX31xX15axX3xXbxX1xX4e1xX4xX3xX112xX4e1xX3xX31xXdxX6xX40xX3xXexX1xX18xX26xX23xX31xX3xX4xX1xX40xX3xX23xX31xX18xX20cxXdxX3xX48xX45xX23xX3xXe1xX16bxX6xX3xXbxX1xX18xX26xX23xX31xX3xX112xX94xX3xX5xX94xX3xXexX20xX15xX23xX31xX3xXexX45xX3axX3xX12exXdxX23xX1xX3xXexX1b0xX3xX1ddxX3xX112x7661xX23xX3xX1xX1c2xX6xX3xX4xX206xX6xX3xX112xX79dxX23xX31xXdbxX3xX51fxX40xX3xXe1xX1c2xX15axX3xXexX20xX40xX23xX31xX3xXb6xX15xX1cxX3xXexX20xX113xX23xX1xX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX23xX31xX3xXd7xXcxXd9xX15axX3xX13xX136xX23xX31xX3xX206xX46xX15axX3xX4xX1xX9dxX23xX1xX3xXb6xX15xX46xXf8xX23xX3xX44xX11cxX3xXd7xX31xX6xX3xX13xXdxXf8xX23xX3xXe1xX11cxX3xXe1xX125xXexX3xX3axX4e1xX4xX3xXexXdxX98xX15xX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX23xX31xX3xX4xX1xXe3xX3xX13xXdxXf8xX23xX3xX6axXabxX3xXexX1xX94xX23xX1xX3xX3axXabxXexX3xXexX20xX15xX23xX31xX3xXexX45xX3axX3xXexX1xX18xX26xX23xX31xX3xX3axX2cxXdxX15axX3xX31xX1c2xXbxX3xXbxX1xX14xX23xX3xXbxX1xX1cxXexX3xXexX20xXdxX22xX23xX3xX12exXdxX23xX1xX3xXexX1b0xX3xX1ddxX3xX44xX11cxX3xX1xXabxXdxX15axX3xXexX8f0xX23xX31xX3xX23xX31xX15x7a17xX23xX3xXexX1xX15xX3xX23xX31xX45xX23xX3xX7xX1cxX4xX1xX3xX4xX1xX40xX3xXe1xX16bxX6xX3xXbxX1xX18xX26xX23xX31xXdbxX3xX4fdxX23xX31xX3xX63bx93e4xX3xXd7xX31xX1bdxX4xX3xX6axX15xX46xX23xX1xX15axX3xX70xX1xX206xX3xXexX16bxX4xX1xX3xX51cxXaaxXd7xX51fxX3xX44xX11cxX3xXd7xX31xX6xX3xX13xXdxXf8xX23xX15axX3xX4xX1xX40xX3xX276xXdxX1b0xXexX254xX3xX13xX22xX3xX1xX40xX94xX23xX3xXexX1xX94xX23xX1xX3xXexXdxX98xX15xX3xX4xX1xX9dxX3xX7xXa0xX3xXa2xX3xX112xXf8xX3xX1xX2cxX3xXexX14xX23xX31xX3xXexX1xX18xX26xX23xX31xX3xX3axX2cxXdxX3xX23xX4exX23xX31xX3xXexX1xX4exX23xX15axX3xXexX56dxX3xX23xX8f0xX3axX3xX28dxX257xX2xX28dxX15axX3xX44xX11cxX3xXe1xX11cxX3xXe1xX14xX15xX3xXexX18xX3xX31xX14xX23xX3xX2xX3xXex6a2bxX3xXe1xX9baxX23xX31xX3xX23xX45xX23xX31xX3xX4xX1f2xXbxX15axX3xX4xX136xXdxX3xXexX2cxX40xX3xX4xX1xXe3xX3xX276xX136xX40xX3xXe1xX136xX3axX3xXexXdxX98xX15xX3xX4xX1xX9dxX3xXd7xXcxXd9xXdbxX3xXaaxX98xX23xX3xX4xX2cxX23xX1xX3xXe1xX1c2xX15axX3xXexX40xX94xX23xX3xX44xX11cxX3xXe1xX11cxX3xX4xX1c2xX3xX256xX28bxX3xX4xX26xX3xX7xX29xX3xX12exXdxX23xX1xX3xX48xX40xX6xX23xX1xX3xX1xX94xX23xX31xX3xXexX2cxXbxX3xX1xX1c2xX6xX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1cxX4xX3xXexX1xX4exX23xX15axX3xXe1xX1cxXbxX3x893cxX23xX31xX3xX23xX1xX15xX3xX4xX14xX15xX3xX3axX15xX6xX3xX276xX1cxX23xX15axX3xXexX20xX6xX40xX3xXe1xX3f5xXdxX3xX1xX94xX23xX31xX3xX1xX1c2xX6xX3xX4xX206xX6xX3xX23xX1xX45xX23xX3xX48xX45xX23xXdbxX3xX13xX22xX3xX4xX1xXe3xX3xX1xX40xX2cxXexX3xXe1xXabxX23xX31xX3xX1xXdxX178xX15xX3xXb6xX15xX136xX15axX3xX44xX11cxX3xXe1xX11cxX3xXexX1xX94xX23xX1xX3xX5xX3dexXbxX3xX276xX6xX23xX3xXb6xX15xX136xX23xX3xX5xe7ccxX3xX4xX1xXe3xX15axX3xX4xX1c2xX3xX23xXabxXdxX3xXb6xX15xX46xX15axX3xXb6xX15xX46xX3xX4xX1xX1b0xX3xX1xX40xX2cxXexX3xXe1xXabxX23xX31xX3xX276xX136xX40xX3xXe1xX136xX3axX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xXexX20xX3dexXexX3xXexX49xX3xX112xX94xX3xX6xX23xX3xXexX40xX94xX23xX3xXbxX1xX50bxX23xX31xX15axX3xX4xX1xXa0xX23xX31xX3xX4xX1xX1cxX46xX3xX23xX3f5xX3xXexX20xX40xX23xX31xX3xX12exX1xX15xX3xX112xX49xX4xX3xX4xX1xXe3xXdbxX3xX70xX1cxX4xX3xX1xX40xX2cxXexX3xXe1xXabxX23xX31xX3xX12exXdxX23xX1xX3xX48xX40xX6xX23xX1xX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xXe3xX3xXe1xX136xX3axX3xX276xX136xX40xX3xX4xX1xX1f2xXbxX3xX1xX94xX23xX1xX3xXexX1xX10xX40xX3xXe1xX5efxX23xX31xX3xXb6xX15xX46xX3xXe1xX16bxX23xX1xX3xX4xX206xX6xX3xXbxX1xX1cxXbxX3xX5xX15xX3dexXexXdbxXdbxXdbxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX40xX48xX46xXaxX12xXcxX1xX10xX40xX3xXaaxXabxX3xXexXdxX98xX15xX3xX4xX1xX9dxX3xXb6xX15xXa0xX4xX3xX31xXdxX6xX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX23xX31xX3xXd7xXcxXd9xX15axX3xX4xX26xX3xX7xX29xX3xX1xX2cxX3xXexX14xX23xX31xX3xXexX1xX18xX26xX23xX31xX3xX3axX2cxXdxX3xX23xX4exX23xX31xX3xXexX1xX4exX23xX3xX276xX6xX40xX3xX31xX9baxX3axX3xX4xX1xXe3xX3xX23xX4exX23xX31xX3xXexX1xX4exX23xX3xX1xX40xX125xX4xX3xX4xX26xX3xX7xX29xX3xX276xX1cxX23xX3xX5xX742xX3xX12exX1xX1cxX4xX3xXd6xX7xXdxX98xX15xX3xXexX1xX16bxX3xX3axXdxX23xXdxX15axX3xX4xX490xX6xX3xX1xX94xX23xX31xX3xXexXdxX178xX23xX3xX9dxX4xX1xX15axX3xX4xX490xX6xX3xX1xX94xX23xX31xX3xX12exXdxX23xX1xX3xX48xX40xX6xX23xX1xX3xXexX3f5xX23xX31xX3xX1xXe3xXbxXdaxX3xXe1xX2cxXexX3xX4xX1xX15xX385xX23xX3xXexX1xX10xX40xX3xXb6xX15xX46xX3xXe1xX16bxX23xX1xXdbxX3xX13xX45xX46xX3xX5xX94xX3xXexXdxX98xX15xX3xX4xX1xX9dxX3xXb6xX15xX6xX23xX3xXexX20xX1bdxX23xX31xX15axX3xXexX1xX5efxX4xX3xXe1xX385xX46xX3xXbxX1xX1cxXexX3xXexX20xXdxX22xX23xX3xX7xX136xX23xX3xX44xX15xX1f2xXexX15axX3xX23xX45xX23xX31xX3xX4xX6xX40xX3xXe1xX20cxXdxX3xX7xXa0xX23xX31xX3xX4xX206xX6xX3xX23xX31xX18xX20cxXdxX3xX48xX45xX23xX3xX12exX1xX15xX3xX112xX49xX4xX3xX23xX4exX23xX31xX3xXexX1xX4exX23xXdbxX3xX51fxX40xX3xX112xX3dexX46xX15axX3xX112xXdxX178xX4xX3xX4xX1xX3a7xX3xXe1xX2cxX40xX3xX5xXdxX23xX1xX3xX1xX40xX2cxXexX3xX4xX1cxX4xX3xXe1xX16bxX6xX3xXbxX1xX18xX26xX23xX31xX3xXexX1xX49xX4xX3xX1xXdxX178xX23xX3xXexXdxX98xX15xX3xX4xX1xX9dxX3xX23xX94xX46xX3xX7xX5e4xX3xX31xXdxX136xX3axX3xXe1xX18xXe3xX4xX3xX23xX1xX7e7xX23xX31xX3xX1cxXbxX3xX5xX49xX4xX3xXexX20xX40xX23xX31xX3xX1xX15xX46xX3xXe1xXabxX23xX31xX3xX23xX31xX15xX9baxX23xX3xX5xX49xX4xX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX23xX31xX3xX1xX178xX3xXexX1xXa0xX23xX31xX3xX4xX26xX3xX7xX29xX3xX1xX2cxX3xXexX14xX23xX31xX3xXexX1xX18xX26xX23xX31xX3xX3axX2cxXdxX3xX23xX4exX23xX31xX3xXexX1xX4exX23xX15axX3xX31xXdxX5efxXbxX3xX4xX1cxX4xX3xXe1xX16bxX6xX3xXbxX1xX18xX26xX23xX31xX3xXexX3dexXbxX3xXexX20xX15xX23xX31xX3xX23xX31xX15xX9baxX23xX3xX112xXa0xX23xX3xX1xX40xX94xX23xX3xXexX1xX94xX23xX1xX3xX4xX1cxX4xX3xXexXdxX98xX15xX3xX4xX1xX9dxX3xX12exX1xX1cxX4xXdbxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX40xX48xX46xXaxX12xXcxX1xX10xX40xX3xXexX1xXa0xX23xX31xX3xX12exX98xX3xX4xX206xX6xX3xX34axX29xX3xX70xX4exX23xX31xX3xXcxX1xX18xX26xX23xX31xX15axX3xXexX56dxX3xX23xX8f0xX3axX3xX28dxX257xX2xX256xX3xXe1xX1b0xX23xX3xX1xX1b0xXexX3xXexX1xX1cxX23xX31xX3xX2xX2xX1ddxX28dxX257xX2xX28bxX15axX3xXexX20xX98xX23xX3xXe1xX16bxX6xX3xX276xX94xX23xX3xXexX3a7xX23xX1xX3xX4xX1c2xX3xX28dxX2xX28dxX3xX44xX11cxX3xXe1xX18xXe3xX4xX3xX4xX4exX23xX31xX3xX23xX1xX3dexX23xX3xXe1xX2cxXexX3xXexXdxX98xX15xX3xX4xX1xX9dxX3xX112xXf8xX3xX1xX2cxX3xXexX14xX23xX31xX3xXexX1xX18xX26xX23xX31xX3xX3axX2cxXdxX3xX23xX4exX23xX31xX3xXexX1xX4exX23xXdbxX3xX6axX14xX15xX3xX1xX1b0xXexX3xX4xX1cxX4xX3xX4xX4exX23xX31xX3xXexX20xX113xX23xX1xX3xX4xX26xX3xX7xX29xX3xX1xX2cxX3xXexX14xX23xX31xX3xXexX1xX18xX26xX23xX31xX3xX3axX2cxXdxX3xXe1xXf8xX15xX3xXe1xX18xXe3xX4xX3xXe1xX14xX15xX3xXexX18xX3xX44xX45xX46xX3xX3axX58xXdxX15axX3xX4xX136xXdxX3xXexX2cxX40xX15axX3xX23xX45xX23xX31xX3xX4xX1f2xXbxX3xX112xX58xXdxX3xXexX3f5xX23xX31xX3xX12exXdxX23xX1xX3xXbxX1xX9dxX3xX12exX1xX40xX136xX23xX31xX3xX28dxXa2xX256xX3xXexXa71xX3xXe1xX9baxX23xX31xXdbxX3xXcxX20xX40xX23xX31xX3xXe1xX1c2xX15axX3xX23xX31xX15xX9baxX23xX3xX112xXa0xX23xX3xXexX56dxX3xX23xX31xX45xX23xX3xX7xX1cxX4xX1xX3xX44xX11cxX3xX18xX58xX4xX3xX265xX28bxX3xXexXa71xX3xXe1xX9baxX23xX31xX15axX3xX7xXa0xX3xX4xX50bxX23xX3xX5xX2cxXdxX3xXe1xX18xXe3xX4xX3xX1xX15xX46xX3xXe1xXabxX23xX31xX3xX44xX11cxX3xX1xXabxXdxX3xX1xX1c2xX6xX3xXexX56dxX3xX4xX1cxX4xX3xX4xX1cxX3xX23xX1xX45xX23xX15axX3xX48xX40xX6xX23xX1xX3xX23xX31xX1xXdxX178xXbxX15axX3xX6axXcxX381xXdbxX3xace7xXdxX98xX23xX31xX3xX23xX8f0xX3axX3xX28dxX257xX2xX28bxX15axX3xXexX40xX94xX23xX3xXexX3a7xX23xX1xX3xX48xX49xX3xXexX9dxX23xX1xX3xX4xX1c2xX3xX28bxX29fxX3xX44xX11cxX3xXe1xX8f0xX23xX31xX3xX12exXb5cxX3xXe1xX2cxXexX3xX4xX1xX15xX385xX23xX3xXd7xXcxXd9xX3xXe1xX18xXe3xX4xX3xX4xX4exX23xX31xX3xX23xX1xX3dexX23xX3xXe1xX2cxXexX3xXexXdxX98xX15xX3xX4xX1xX9dxX3xX112xXf8xX3xX1xX2cxX3xXexX14xX23xX31xX3xXexX1xX18xX26xX23xX31xX3xX3axX2cxXdxX3xX23xX4exX23xX31xX3xXexX1xX4exX23xXdbxX3xX13xX22xX3xXexXdxX98xX15xX3xX4xX1xX9dxX3xX7xXa0xX3xXa2xX3xXexX1xX49xX4xX3xX7xX49xX3xX3axX6xX23xX31xX3xX5xX2cxXdxX3xX1xXdxX178xX15xX3xXb6xX15xX136xX3xX4xX1xX40xX3xX4xX1cxX4xX3xXe1xX16bxX6xX3xXbxX1xX18xX26xX23xX31xX15axX3xXexX3a7xX23xX1xX3xXexX6xX3xXe1xX11cxX3xX276xX6xX23xX3xX1xX94xX23xX1xX3xX831xX15xX46xX1b0xXexX3xXe1xX16bxX23xX1xX3xX7xXa0xX3xX257xX28bxX5bxX28dxX257xX2xX28bxX5bxX831xX13xX1ddxX51cxXaaxXd7xX51fxX15axX3xXb6xX15xX46xX3xXe1xX16bxX23xX1xX3xX112xXf8xX3xXb6xX15xX46xX3xXexX20xX113xX23xX1xX3xX4xX1xX15xX46xX22xX23xX3xXe1xX3f5xXdxX3xX3axX4exX3xX1xX113xX23xX1xX3xXb6xX15xX136xX23xX3xX5xXb5cxX15axX3xX12exXdxX23xX1xX3xX48xX40xX6xX23xX1xX3xX12exX1xX6xXdxX3xXexX1xX1cxX4xX3xX4xX1xXe3xX3xXexX20xX98xX23xX3xXe1xX16bxX6xX3xX276xX94xX23xX3xXexX3a7xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX6axX1c2xX6xX3xX112xX94xX3x8dc1xX1b0xX3xX1xX40xX2cxX4xX1xX3xX2xX265xX28cxX5bxX1172xX6axX1ddxX51cxXaaxXd7xX51fxX3xX4xX206xX6xX3xX51cxXaaxXd7xX51fxX3xXexX3a7xX23xX1xX3xX112xXf8xX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX23xX31xX3xX4xX1cxX4xX3xX3axX4exX3xX1xX113xX23xX1xX3xXexX1xX9dxX3xXe1xXdxX22xX3axX3xX6xX23xX3xXexX40xX94xX23xX3xXexX1xX49xX4xX3xXbxX1xX385xX3axXdbxX3xXcxX1xX10xX40xX3xXe1xX1c2xX15axX3xX34axX29xX3xX70xX4exX23xX31xX3xXcxX1xX18xX26xX23xX31xX3xXe1xX11cxX3xXbxX1xXa0xXdxX3xX1xXe3xXbxX3xX112xX58xXdxX3xX4xX1cxX4xX3xX4xX1f2xXbxX15axX3xX4xX1cxX4xX3xX23xX31xX94xX23xX1xX3xX5xXdxX98xX23xX3xXb6xX15xX6xX23xX3xXexX20xXdxX22xX23xX3xX12exX1xX6xXdxX3xX4xX4exX23xX31xX3xXexX1cxX4xX3xX6xX23xX3xXexX40xX94xX23xX3xXexX1xX49xX4xX3xXbxX1xX385xX3axX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1cxX4xX3xX4xX1xXe3xX3xXexX20xX98xX23xX3xXe1xX16bxX6xX3xX276xX94xX23xX15axX3xX23xX1xX1f2xXexX3xX5xX94xX3xXexX1xXdxX1b0xXexX3xX12exX1b0xX3xX4xX1xXe3xX3xX4xX1xX40xX3xXbxX1xX79dxX3xX1xXe3xXbxX3xXb6xX15xX46xX3xXe1xX16bxX23xX1xX3xX112xX94xX3xXexX1xX1c2xXdxX3xXb6xX15xX10xX23xX3xXexXdxX98xX15xX3xX48xX79dxX23xX31xX3xX4xX206xX6xX3xX23xX31xX18xX20cxXdxX3xX48xX45xX23xX3xX23xX4exX23xX31xX3xXexX1xX4exX23xX15axX3xX276xXa0xX3xXexX20xX9dxX3xXb6xX15xX14xX46xX3xX1xX94xX23xX31xX3xXexX20xX40xX23xX31xX3xX4xX1xXe3xX25bxX3xX276xX136xX40xX3xXe1xX136xX3axX3xX6xX23xX3xXexX40xX94xX23xX3xX112xX178xX3xX7xXdxX23xX1xX15axX3xXbxX1xX50bxX23xX31xX3xX4xX1xXa0xX23xX31xX3xX4xX1xX1cxX46xX3xX23xX3f5xXdbxXdbxXdbxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX40xX48xX46xXaxX12xX13xX2cxXdxX3xX48xXdxX178xX23xX3xX388xX1xX50bxX23xX31xX3xX831xX15xX136xX23xX3xX5xXb5cxX3xXcxX1xX18xX26xX23xX31xX3xX3axX2cxXdxX15axX3xX34axX29xX3xX70xX4exX23xX31xX3xXcxX1xX18xX26xX23xX31xX15axX3xX4xX1xX40xX3xX20x9914xX23xX31xX254xX3xX13xX22xX3xX1xX40xX94xX23xX3xXexX1xX94xX23xX1xX3xXexXdxX98xX15xX3xX4xX1xX9dxX3xX112xXf8xX3xX1xX2cxX3xXexX14xX23xX31xX3xXexX1xX18xX26xX23xX31xX3xX3axX2cxXdxX3xX23xX4exX23xX31xX3xXexX1xX4exX23xX15axX3xX4xX1cxX4xX3xX4xX1f2xXbxX15axX3xX4xX1cxX4xX3xX23xX31xX94xX23xX1xX3xX5xXdxX98xX23xX3xXb6xX15xX6xX23xX3xXexX20xX40xX23xX31xX3xXexX3a7xX23xX1xX3xX4xX14xX23xX3xX5xX94xX3axX3xXexXa0xXexX3xX4xX4exX23xX31xX3xXexX1cxX4xX3xXexX15xX46xX98xX23xX3xXexX20xX15xX46xXf8xX23xX15axX3xX112xX3dexX23xX3xXe1xXabxX23xX31xX3xXe1xX22xX3xX3axX1bdxXdxX3xX23xX31xX18xX20cxXdxX3xX1xXdxX22xX15xX3xX20xad8axX3xX3axX4e1xX4xX3xXexXdxX98xX15xX3xX4xX206xX6xX3xX112xXdxX178xX4xX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX23xX31xX3xX112xX94xX3xX1xX40xX94xX23xX3xXexX1xX94xX23xX1xX3xXexXdxX98xX15xX3xX4xX1xX9dxX3xX5xX94xX3xXe1xX1c2xX23xX31xX3xX31xX1c2xXbxX3xX112xX94xX40xX3xX7xX49xX3xXbxX1xX1cxXexX3xXexX20xXdxX22xX23xX3xX12exXdxX23xX1xX3xXexX1b0xX15axX3xX112xX8f0xX23xX3xX1xX1c2xX6xX3xX1ddxX3xX44xX11cxX3xX1xXabxXdxX15axX3xXb6xX15xXa0xX4xX3xXbxX1xX50bxX23xX31xX3xX1ddxX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xXexX1xX10xX40xX3xX1xX18xX58xX23xX31xX3xX276xXf8xX23xX3xX112xX7e7xX23xX31xX3xX31xX7b1xX23xX3xX112xX58xXdxX3xX276xX136xX40xX3xX112xX178xX3xX3axX4exXdxX3xXexX20xX18xX20cxX23xX31xX15axX3xX23xX45xX23xX31xX3xX4xX6xX40xX3xXexX1xX15xX3xX23xX1xX3dexXbxX3xX112xX94xX3xXe1xX20cxXdxX3xX7xXa0xX23xX31xX3xX4xX206xX6xX3xX23xX1xX45xX23xX3xX48xX45xX23xX25bxX3xXe1xX22xX3xX23xX1xX45xX23xX3xX48xX45xX23xX3xXexX1xX49xX4xX3xX7xX49xX3xX5xX94xX3xX4xX1xX206xX3xXexX1xX22xX3xXexX20xX40xX23xX31xX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX23xX31xX3xXd7xXcxXd9xXdbxX3xX70xX1cxX4xX3xX4xX1f2xXbxX3xX206xX46xX3xXe1xX136xX23xX31xX15axX3xX4xX1xX9dxX23xX1xX3xXb6xX15xX46xXf8xX23xX3xXexX56dxX3xX1xX15xX46xX178xX23xX3xXe1xX1b0xX23xX3xX44xX11cxX3xX4xX1xX206xX3xXe1xXabxX23xX31xX3xXexX20xXdxX22xX23xX3xX12exX1xX6xXdxX3xXexX1xX49xX4xX3xX1xXdxX178xX23xX15axX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX23xX31xX3xX12exX1b0xX3xX1xX40xX2cxX4xX1xX15axX3xX5xXabxX3xXexX20xX113xX23xX1xX3xXexX1xX49xX4xX3xX1xXdxX178xX23xX3xX4xX4e1xX3xXexX1xX22xX3xX4xX1xX40xX3xXexX56dxX23xX31xX3xX31xXdxX6xXdxX3xXe1xX40xX2cxX23xX15axX3xXbxX1xX79dxX3xX1xXe3xXbxX3xX112xX58xXdxX3xXe1xXdxXf8xX15xX3xX12exXdxX178xX23xX3xXexX1xX49xX4xX3xXexX1b0xX3xX4xX206xX6xX3xXe1xX16bxX6xX3xXbxX1xX18xX26xX23xX31xXdbxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX40xX48xX46xXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxXexX10xX44xXexX1ddxX6xX5xXdxX31xX23xX254xX3xX20xXdxX31xX1xXexX25bxXaxX12xX0xX7xXexX20xX40xX23xX31xX12xXaaxX94xXdxX3xX112xX94xX3xX136xX23xX1xX254xX3xb9eexX98xX3xX6axX50bxX6xX0xX5bxX7xXexX20xX40xX23xX31xX12xX0xX5bxXbxX12