Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2021
(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 6873/UBND-NN về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2021 với chủ đề “Chung tay xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai” và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng, chống thiên tai.
cf10xde78x11fedxf9fcxf597x11bfcxe7a6xf515x14547xX7x11d4axdce1xfa7axf0b2x14fdcx1122fxX5x12c13xXax11617xX0xX7xXex140b3x10307x13ccfx13b2dxX12xXcx106bcxX3xX4xX1x13366xX4xX3xX4x128d8xX4xX3xX1xX17x15afcxXexX3x14d50x13137xX18xX19xX3xX1x13cf9x11179xX18xX19xX3xX20xX18xX19xX3xXcx13104x10b47xX18xX3xX5x12619xX3xecf0xX3cxf14cxX4xX3xX19xXdxX6xX3xXbxX1x15a81xX18xX19x13080xX3xX4xX1xX45xX18xX19xX3xXexX1xXdx14b3exX18xX3xXexX6xXdxX3xX18x15cbcxd4e2xX3x14085x14189xX67xX2xX0xef68xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe0e1xX10xX6xd252xXaxX12x10d09xX1xf0f2xX3xXex15cccxX4xX1xX3x1085fx11f00x12bb4xf3d5xX3xXex11c37xX18xX1xX3x11380x11b93xX6xX3xX4x11762xX3xX8axdb42xX18xX19xX3xX9dxX64xX18xX3xX7xX45xX3xd6f0x11561x11730x154f5xX6cxX93xX94xX95xX96x10c3dxX95xX95xX3xX9dx13cacxX3xX9dxXdx12be2xX4xX3xXexX1cxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX4xX24xX4xX3xX1xX17xX29xXexX3xX2cxX2dxX18xX19xX3xX1xX32xX33xX18xX19xX3xX20xX18xX19xX3xXcxX3cxX3dxX18xX3xX5xX41xX3xX43xX3cxX45xX4xX3xX19xXdxX6xX3xXbxX1xX4exX18xX19xX51xX3xX4xX1xX45xX18xX19xX3xXexX1xXdxX5cxX18xX3xXexX6xXdxX3xX18xX64xX65xX3xX67xX68xX67xX2xX3xX9dx103e1xXdxX3xX4xX1xX8cxX3xX2cxXbexX3x151a5xX8axX1xX3cxX18xX19xX3xXexX6xea31xX3x14d3fx131eaxX12axX3xX87x12307xX18xX19xX3xX12cxea89xX3xX1xX2dxXdxX3xX6xX18xX3xXexX17xf4ffxX18xX3xXexX16xX32xX117xX4xX3xXexX1xXdxX5cxX18xX3xXexX6xXdxd89bxX3xX9dxX141xX3x124b1x13d96xX3xX18xXdxXc2xX65xX3xXb2xf264xX3xX18xX64xX65xX3xX18xX19xX141xX12axX3xXexX16xX3cxX12axXbexX18xX3xXexX1xX45xX18xX19xX3xXbxX1xX4exX18xX19xX51xX3xX4xX1xX45xX18xX19xX3xXexX1xXdxX5cxX18xX3xXexX6xXdx127a8xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX17xX87xX12axXaxX12xX0xXdxX65xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8axX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxf270xXdxX87xXexX1x13273xX3xXb1xX68xX68xXbxX12cx1153dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1c6xX3xXb0xX68xX68xXbxX12cxX1cdxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX6cxX6cxXdxX18fx14c94xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX18fxX9dxX18xX6cxX18xX10xX1c1xX7xX6cxX67xX2xX67xX2xX6cxX2xXb0xX68xX87xX67xX2xX68xX67xX68xX68xX68xXexXb2xX68xXb1x10d04xXb2xX5xX68xX18fx101f2xXbxX19x106e2xX16xX9xXb2xX67xX210xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX4xX24xX4xX3xX1xX17xX29xXexX3xX2cxX2dxX18xX19xX3xX1xX32xX33xX18xX19xX3xX20xX18xX19xX3xXcxX3cxX3dxX18xX3xX5xX41xX3xX43xX3cxX45xX4xX3xX19xXdxX6xX3xXbxX1xX4exX18xX19xX51xX3xX4xX1xX45xX18xX19xX3xXexX1xXdxX5cxX18xX3xXexX6xXdxX3xX18xX64xX65xX3xX67xX68xX67xX2xXaxX3xX1c1xXdxX87xXexX1xX9xXaxXb1xX68xX68xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXb0xX68xX68xXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX1xXdxX3xX4xXa5xX18xX19xX3xX7x10596xX6xX3xX4xX1x155f7xX6xX51xX3xX18xX12dxX18xX19xX3xX4x11ca4xXbxX3xX2cxX5cxX3xX7xXa5xX18xX19xX3x12ee9xX136xX3x1182fxX3cxX6xX3xXcxf946xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX84xXa2xX6xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX17xX87xX12axXaxX12xd6eexXdxXc2xX4xX3xXexX1cxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX4xX24xX4xX3xX1xX17xX29xXexX3xX2cxX2dxX18xX19xX3xX1xX32xX33xX18xX19xX3xX20xX18xX19xX3xXcxX3cxX3dxX18xX3xX5xX41xX3xX43xX3cxX45xX4xX3xX19xXdxX6xX3xXbxX1xX4exX18xX19xX51xX3xX4xX1xX45xX18xX19xX3xXexX1xXdxX5cxX18xX3xXexX6xXdxX3xX18xX64xX65xX3xX67xX68xX67xX2xX3xX9dxX141xX3xX158xX159xX3xX18xXdxXc2xX65xX3xXb2xX161xX3xX18xX64xX65xX3xX18xX19xX141xX12axX3xXexX16xX3cxX12axXbexX18xX3xXexX1xX45xX18xX19xX3xXbxX1xX4exX18xX19xX51xX3xX4xX1xX45xX18xX19xX3xXexX1xXdxX5cxX18xX3xXexX6xXdxX3xX18xX1xefbfxX65xX3xX18xX12dxX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX3dxX18xX51xX3xXexX16xX24xX4xX1xX3xX18xX1xXdxXc2xX65xX3xX4xX8cxX6xX3xX4xX24xX4xX3xX4xX2c3xXbxX51xX3xX4xX24xX4xX3xX18xX19xX141xX18xX1xX3xX9dxX141xX3xX7x12610xX18xX3xX7xX141xX18xX19xX3xX4xX24xX4xX3xXbxX1xX32x1502bxX18xX19xX3xX24xX18xX3xX20xX18xX19xX3xXbxX1xXa2xX3xX9dxX117xXdxX3xXexX1xXdxX5cxX18xX3xXexX6xXdxX51xX3xX2cx1518cxX4xX3xX1e8xXdxXc2xXexX3xX5xX141xX3xX65xe7e4xX6xX3xX65xX32xX6xX3xX1e8xX136xX17xX3xX18xX64xX65xX3xX67xX68xX67xX2xX1cdxX3xXexX64xX18xX19xX3xX4xX32x10f7bxX18xX19xX3xX4xXa5xX18xX19xX3xXexX24xX4xX3xXexX1xXa5xX18xX19xX3xXexXdxX18xX51xX3xXexX16xX3cxX12axXbexX18xX3xXexX1xXa5xX18xX19xX3xX65x15bf4xX4xX3xX2cx15474xX4xX1xX51xX3x14d12xX3xX18xX19xX1x12ca6xX6xX3xX4xX8cxX6xX3xXcxX3cxX3dxX18xX3xX5xX41xX3xX43xX3cxX45xX4xX3xX19xXdxX6xX3xX9dxX141xX3xX18xX19xX141xX12axX3xXexX16xX3cxX12ax10943xX18xX3xXexX1xX45xX18xX19xX3xXbxX1xX4exX18xX19xX51xX3xX4xX1xX45xX18xX19xX3xXexX1xXdxX5cxX18xX3xXexX29xXdxX3xX9dxX141xX3xX18xX12dxX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX64xX18xX19xX3xX5xX131xX4xX51xX3xX158xd7a5xX3xX18xX64xX18xX19xX3xX4xX1xX8cxX3xX2cxX2dxX18xX19xX3xXbxX1xX4exX18xX19xX3xX18xX19xX9exX6xX51xX3xX20xX18xX19xX3xXbxX1xXa2xX3xX9dxX117xXdxX3xXexX1xXdxX5cxX18xX3xXexX6xXdxX3xX4xX8cxX6xX3xX18xX19xX32xX41dxXdxX3xX87xX12dxX18xX18fxX3xXcxX1xX41dxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX1xX131xX4xX3xX1xXdxXc2xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX24xX18xX19xX3xX161xXb9xX67xX68xX67xX2xX18fxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX17xX87xX12axXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX2cxXa2xX51xX3xX8axX1xX8cxX3xXexX8fxX4xX1xX3xX93xX94xX95xX96xX3xXexX99xX18xX1xX3xX19xXdxX6xX17xX3x14a16xXdxX24xX65xX3xX2cxX45xX4xX3xX4xX24xX4xX3xX7xX33xX51xX3xX1e8xX6xX18xX51xX3xX18xX19xX141xX18xX1xX3xX4xX2c3xXbxX3xXexX99xX18xX1xX51xX3xX8axX1xX8cxX3xXexX8fxX4xX1xX3xX93xX94xX95xX96xX3xX4xX24xX4xX3xX1xX3cxX12axXc2xX18xX51xX3xXexX1xX8fxX3xX12cxX136xX51xX3xXexX1xX141xX18xX1xX3xXbxX1xX45xX3xXexX1xX10xX17xX3xX4xX1xX20xX4xX3xX18xX64xX18xX19xX51xX3xX18xX1xXdxXc2xX65xX3xX9dxX443xX3xX2cxX32x15213xX4xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX158xX1x14188xX18xX3xXexX16xX32xX3d6xX18xX19xX3xX4xX1xX99xX3xX2cxX29xX17xX3xXexX1cxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX4xX24xX4xX3xX1xX17xX29xXexX3xX2cxX2dxX18xX19xX3xX1xX32xX33xX18xX19xX3xX20xX18xX19xX3xXcxX3cxX3dxX18xX3xX5xX41xX3xX43xX3cxX45xX4xX3xX19xXdxX6xX3xXbxX1xX4exX18xX19xX51xX3xX4xX1xX45xX18xX19xX3xXexX1xXdxX5cxX18xX3xXexX6xXdxX3xX18xX64xX65xX3xX67xX68xX67xX2xX3xX9dxX141xX3xX158xX159xX3xX18xXdxXc2xX65xX3xXb2xX161xX3xX18xX64xX65xX3xX18xX19xX141xX12axX3xXexX16xX3cxX12axf8b8xX18xX3xXexX1xX45xX18xX19xX3xXbxX1xX4exX18xX19xX51xX3xX4xX1xX45xX18xX19xX3xXexX1xXdxX5cxX18xX3xXexX6xXdxX3xXbxX1xX401xX3xX1xX5b6xXbxX3xX9dxX117xXdxX3xX87xXdxX41xX18xX3xX1e8xXdxX63exX18xX3xX87xX8fxX4xX1xX51xX3xX1e8xXc2xX18xX1xX3xX8ax104e3xX2f6x131d9xX96xXb9xX2xX210xX51xX3xX9dxX117xXdxX3xX4xX24xX4xX3xX18xX2dxXdxX3xX87xX3cxX18xX19xX3xX4xX443xX3xXexX1xX475xX3xX7xX6xX3cxX1c6xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX17xX87xX12axXaxX12xX8axX1xX8cxX3xXexX8fxX4xX1xX3xX93xX94xX95xX96xX3xXexX99xX18xX1xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX94xX6xX18xX3xX8axX1xX99xX3xX1xX3cxX12axX3xXbxX1xX4exX18xX19xX51xX3xX4xX1xX45xX18xX19xX3xXexX1xXdxX63exX18xX3xXexX6xXdxX51xX3xXex1533fxX65xX3xX158xXdxX5cxX65xX3xX4xX20xX3cxX3xX18xX29xX18xX3xX9dxX141xX3xX2d6xX1xX4exX18xX19xX3xXexX1xX8cxX3xX87xX12dxX18xX3xX7xX131xX3xXexX99xX18xX1xX51xX3xX4xX24xX4xX3xX7xX33xX51xX3xX1e8xX6xX18xX51xX3xX18xX19xX141xX18xX1xX3xX4xX2c3xXbxX3xXexX99xX18xX1xX51xX3xX93xX94xX95xX96xX3xX4xX24xX4xX3xX1xX3cxX12axXc2xX18xX51xX3xXexX1xX8fxX3xX12cxX136xX51xX3xXexX1xX141xX18xX1xX3xXbxX1xX45xX3xXex10acfxXbxX3xXexX16xX3cxX18xX19xX3xXexX1xX131xX4xX3xX1xXdxXc2xX18xX3xX65xX2dxXexX3xX7xX45xX3xX1xX17xX29xXexX3xX2cxX2dxX18xX19xX3xX1xX32xX33xX18xX19xX3xX20xX18xX19xX3xXcxX3cxX3dxX18xX3xX5xX41xX3xX43xX3cxX45xX4xX3xX19xXdxX6xX3xX9dxX141xX3xX158xX159xX3xX18xXdxXc2xX65xX3xXb2xX161xX3xX18xX64xX65xX3xX18xX19xX141xX12axX3xXexX16xX3cxX12axXbexX18xX3xXexX1xX45xX18xX19xX3xXbxX1xX4exX18xX19xX51xX3xX4xX1xX45xX18xX19xX3xXexX1xXdxX5cxX18xX3xXexX6xXdxX3xXbxX1xX401xX3xX1xX5b6xXbxX3xX9dxX117xXdxX3xX2cxXdxXbexX3cxX3xX158xXdxXc2xX18xX3xX9dxX141xX3xXexX6f7xX18xX1xX3xX1xX6f7xX18xX1xX3xXexX1xX131xX4xX3xXexX63exX51xX3xX19x14178xX65xX1c6xX3xX84xX2dxXdxX3xX18xX19xX1xX8fxX3xXexX16xX131xX4xX3xXexX3cxX12axX63exX18xX3xXexX1cxX18xX19xX3xX158xX63exXexX3xX4xXa5xX18xX19xX3xXexX24xX4xX3xXbxX1xX4exX18xX19xX51xX3xX4xX1xX45xX18xX19xX3xXexX1xXdxX5cxX18xX3xXexX6xXdxX3xX9dxX141xX3xXexX6f7xX65xX3xX158xXdxX63exX65xX3xX4xX20xX3cxX3xX18xX29xX18xX3xX18xX64xX65xX3xX67xX68xX67xX68xX51xX3xXexX16xXdxX475xX18xX3xX158xX1xX6xXdxX3xX18xX1xXdxXc2xX65xX3xX9dxX443xX3xX18xX64xX65xX3xX67xX68xX67xX2xX1cdxX3xX4xX24xX4xX3xX7xX131xX3xX158xXdxXc2xX18xX3xXexX16xX3cxX12axXbexX18xX3xXexX1xXa5xX18xX19xX51xX3xXexX3cxX12axX5cxX18xX3xXexX16xX3cxX12axXbexX18xX3xX2d1xX3cxX6xX3xX4xX24xX4xX3xX1xXc2xX3xXexX1xX45xX18xX19xX3xXexX16xX3cxX12axXbexX18xX3xX1xX6f7xX18xX1xX51xX3xXexX16xX3cxX12axXbexX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX51xX3xX2cxX141xXdxX3xXbxX1xX24xXexX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX4xX3d6xX3xX7xX33xX51xX3xX1e8xX24xX17xX3xX4xX1xX447xX51xX3xX65xX29xX18xX19xX3xX12cxX136xX3xX1xX2dxXdxX1cdxX3xX16xX141xX3xX7xX17xX24xXexX51xX3xX4xX761xXbxX3xX18xX1xX761xXexX3xX9dxX141xX3xX1xX17xX141xX18xX3xXexX1xXdxXc2xX18xX3xXbxX1xX32xX3d6xX18xX19xX3xX24xX18xX3xX20xX18xX19xX3xXbxX1xXa2xX3xX9dxX117xXdxX3xXexX1xXdxX5cxX18xX3xXexX6xXdxX3xXexX29xXdxX3xX4xX24xX4xX3xX4xX2c3xXbxX18fxX18fxX18fxX18fxX3xX8axX24xX4xX3xX4xX3d6xX3xX2d1xX3cxX6xX18xX51xX3xX2cxX3d6xX18xX3xX9dxX8fxX3xX4xX1xX8cxX3xX2cxX2dxX18xX19xX3xX4xX12dxX18xX3xX2cxX45xXdxX51xX3xX1e8xX45xX3xXexX16xX447xX3xXexX9exX3xX4xX24xX4xX3xX18xX19xX3cxX808xX18xX3xX18xX19xX12dxX18xX3xX7xX24xX4xX1xX3xX95xX1xX141xX3xX18xX32xX117xX4xX3xX9dxX141xX3xX4xX24xX4xX3xX18xX19xX3cxX808xX18xX3xX158xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX447xX3xX1xX5b6xXbxX3xXbxX1xX24xXbxX3xX158xX1xX24xX4xX3xX1xX17xX3f5xX4xX3xX1xX3cxX12axX3xX2cxX2dxX18xX19xX3xXexX9exX3xX18xX19xX3cxX45xX18xX3xX9dxX45xX18xX3xX12cxX136xX3xX1xX2dxXdxX3xX1xXa2xX6xX3xX2cxX475xX3xXexX1xX131xX4xX3xX1xXdxXc2xX18xX18fxX3xXcxX1cxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX4xX24xX4xX3xX1xX17xX29xXexX3xX2cxX2dxX18xX19xX3xX1xX32xX33xX18xX19xX3xX20xX18xX19xX3xX9dxX117xXdxX3xX4xX24xX4xX3xX1xX6f7xX18xX1xX3xXexX1xX20xX4xX3xXbxX1xX401xX3xX1xX5b6xXbxX3xX1e8x1584bxX17xX3xX2cxXa34xX65xX3xXexX1xXdxX63exXexX3xXexX1xX131xX4xX51xX3xXexXdxX63exXexX3xX158xXdxXc2xX65xX51xX3xX1xXdxXc2xX3cxX3xX2d1xX3cxXa34xX3xX9dxX141xX3xX6xX18xX3xXexX17xX141xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX2cxXdxXbexX3cxX3xX158xXdxXc2xX18xX3xX87xX8fxX4xX1xX3xX1e8xXc2xX18xX1xX3xX8axX680xX2f6xX682xX96xXb9xX2xX210xX3xX87xXdxX41xX18xX3xX1e8xXdxX5cxX18xX3xXbxX1xX20xX4xX3xXexX29xXbxX1cdxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX2cxXa2xX51xX3xX4xX3dxX18xX3xX2d1xX3cxX6xX18xX3xXexX12dxX65xX3xX2cxX63exX18xX3xX9dxXdxXc2xX4xX3xXexX16xXdxX3xX12dxX18xX3xX4xX24xX4xX3xXexX1xX63exX3xX1xXc2xX3xX4xX24xX18xX3xX1e8xX2dxX51xX3xX5xX136xX18xX1xX3xX2cxX29xX17xX3xX4xX3d6xX3xX2d1xX3cxX6xX18xX3xXbxX1xX4exX18xX19xX51xX3xX4xX1xX45xX18xX19xX3xXexX1xXdxX5cxX18xX3xXexX6xXdxX18fxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX17xX87xX12axXaxX12x105e7xX141xX3xX7xX17xX24xXexX51xX3xX4xX1xX8cxX3xX2cxX2dxX18xX19xX3xXbxX1xX32xX3d6xX18xX19xX3xX24xX18xX3xX7xX3c7xX18xX3xX7xX141xX18xX19xX3xX1e8xXa34xX17xX3xX2cxXa34xX65xX3xX6xX18xX3xXexX17xX141xX18xX3xXbxX1xX4exX18xX19xX51xX3xX4xX1xX45xX18xX19xX3xXexX1xXdxX5cxX18xX3xXexX6xXdxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX2cxXdxXbexX3cxX3xX158xXdxXc2xX18xX3xX87xX8fxX4xX1xX51xX3xX1e8xXc2xX18xX1xX3xX8axX680xX2f6xX682xX96xXb9xX2xX210xX3xXexX1xX10xX17xX3xX18xX2dxXdxX3xX87xX3cxX18xX19xX3xX8axXa5xX18xX19xX3xX9dxX64xX18xX3xX7xX45xX3xX161xX2xX6cxX2d6xX8axXcxXcxX51xXcxd3f9xX8axX95x1282exX2d6xXcxX96xfd9cxX51xX3xX18xX19xX141xX12axX3xX2xXb1xXb9xX161xXb9xX67xX68xX67xX2xX3xX4xX8cxX6xX3xX94xX6xX18xX3xX8axX1xX99xX3xX1xX3cxX12axX3xXbxX1xX4exX18xX19xX51xX3xX4xX1xX45xX18xX19xX3xXexX1xXdxX5cxX18xX3xXexX6xXdxX51xX3xXexX6f7xX65xX3xX158xXdxX63exX65xX3xX4xX20xX3cxX3xX18xX29xX18xX3xX9dxX141xX3xXbxX1xX4exX18xX19xX3xXexX1xX8cxX3xX87xX12dxX18xX3xX7xX131xX3xXexX99xX18xX1xX18fxX3xX94xX24xX17xX3xX4xX24xX17xX3xX158xX63exXexX3xX2d1xX3cxXa34xX3xXexX16xXdxX475xX18xX3xX158xX1xX6xXdxX3xXexX1xX131xX4xX3xX1xXdxXc2xX18xX3xX19xX2b4xXdxX3xX9dxXbexX3xX94xX6xX18xX3xX8axX1xXdxX3xX1xX3cxX12axX3xXbxX1xX4exX18xX19xX51xX3xX4xX1xX45xX18xX19xX3xXexX1xXdxX5cxX18xX3xXexX6xXdxX51xX3xXexX6f7xX65xX3xX158xXdxX475xX65xX3xX4xX20xX3cxX3xX18xX29xX18xX3xX9dxX141xX3xXbxX1xX4exX18xX19xX3xXexX1xX8cxX3xX87xX12dxX18xX3xX7xX131xX3xXexX99xX18xX1xX3xX2d1xX3cxX6xX3xX2f6xX64xX18xX3xXbxX1xX4exX18xX19xX3xXexX1xX32xX41dxX18xX19xX3xXexX16xX131xX4xX3xX8axX1xX99xX3xX1xX3cxX12axX3xXbxX1xX4exX18xX19xX51xX3xX4xX1xX45xX18xX19xX3xXexX1xXdxX5cxX18xX3xXexX6xXdxX3xXexX16xX32xX117xX4xX3xX18xX19xX141xX12axX3xX161xXb9xXb0xXb9xX67xX68xX67xX2xX3xX2cxX475xX3xXexX1cxX18xX19xX3xX1xX5b6xXbxX51xX3xXexX1xX6xX65xX3xX65xX32xX3cxX3xX4xX1xX17xX3xX93xX94xX95xX96xX3xXexX99xX18xX1xX3xX1e8xX24xX17xX3xX4xX24xX17xX3xX94xX6xX18xX3xX8axX1xXdxX3xX2cxX29xX17xX3xXcxX16xX3cxX18xX19xX3xX32xX3d6xX18xX19xX3xX9dxXbexX3xXbxX1xX4exX18xX19xX51xX3xX4xX1xX45xX18xX19xX3xXexX1xXdxX5cxX18xX3xXexX6xXdxX18fxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfb68xX3cxXexX1xX17xX16xXaxX12xe8e0xX3cxX12dxX18xX3xX84xX401xX18xX19xX0xX6cxXbxX12
Xuân Hùng